1960

Πέμπτη, 2 Αυγούστου 2018

ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ - ΚΡΗΤΗ

Η ιστορία του Εθνικού Διχασμού (1915-1935). Όπως την εξέθεσαν εις σειράν άρθρων των οι Ελευθέριος Βενιζέλος και Ιωάννης Μεταξάς. Ιστορικόν Αρχείον του "Εθνικού Κήρυκος". Αθήναι, 1953, σελ. 284. Ιδιωτική βιβλιοδεσία. [50 Ευρώ]
Κρήτη: Ιστορία και Πολιτισμός. Επιστημονική επιμέλεια: Νικόλαος Μ. Παναγιωτάκης. Εκδοτική φροντίδα: Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη. Δύο πανόδετοι τόμοι. Σύνδεσμος Τοπικών Ενώσεων Δήμων και Κοινοτήτων Κρήτης, 1987-1988, σελ. ΧΧ+416+εικόνες (Α), 682 (Β). [90 Ευρώ]
Συνεργάτες Α΄τόμου: Έφη Σαπουνά-Σακελλαράκη, Γ. Σακελλαράκης, Αγγ. Λεμπέση, Άγγ. Χανιώτης, Δ. Τσουγκαράκης.
Συνεργάτες Β΄τόμου: Μαν. Μπορμπουδάκης, Χρ. Μαλτέζου, Ν. Παναγιωτάκης, Στ. Αλεξίου, Γ. Αμαργιανάκης, Θ. Δετοράκης, Κ. Σβολόπουλος, Λ. Μακράκη, Χ. Φλάισερ, Γ. Αικατερινίδης, Ν. Κοντοσόπουλος.
Κρητική κουζίνα: 207 παραδοσιακές συνταγές για υγεία και μακροζωία. Συγκέντρωση, καταγραφή υλικού: Σοφία Κατσανεβάκη. Εκδόσεις ikons. Χανιά, χ.χ., σελ. 203. [7 Ευρώ]
Ο Ελευθέριος Βενιζέλος ως νομικός. Η συμβολή του στην αναμόρφωση του ελληνικού δικαίου. Συνέδριο στα Χανιά (7-9 Ιουλίου 2001) υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων. Επιμέλεια: Ν. Κλαμαρής, Ν. Παπαδάκης. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2003, σελ. 296. Σκληρόδετο. [17 Ευρώ]
Πεπραγμένα του Α΄Διεθνούς Κρητολογικού Συνεδρίου. Τεύχη τρία. Κρητικά Χρονικά (εκδ.: Ανδρέας Καλοκαιρινός), τόμος ΙΕ΄-ΙΣΤ΄. Ηράκλειον Κρήτης, 1962-1963. [120 Ευρώ]
Τεύχος πρώτον: Πρακτικά Α΄ Τμήματος (Προϊστορικής και αρχαίας ελληνικής περιόδου). Σελ. 342+εικόνες. Άκοπο αντίτυπο.
Τεύχος δεύτερον: Πρακτικά Β΄ Τμήματος (Βυζαντινής - Μεσαιωνικής περιόδου). Σελ. 410+εικόνες. Άκοπο αντίτυπο.
Τεύχος τρίτον: Πρακτικά Γ΄ Τμήματος (Νεωτέρας περιόδου. Ευρετήρια). Σελ. 321+εικόνες. Άκοπο αντίτυπο.
Τιμή στην Κρήτη, 1884-1984. Έκθεση φωτογραφικού υλικού για τα 100 χρόνια της δράσης της Ιταλικής Αρχαιολογικής Σχολής στην Κρήτη. Πρόλογος: Μανόλης Καρέλλης. Εισαγωγή: Antonino Di Vita. Έκδοση Δήμου Ηρακλείου και Scuola Archeologica Italiana di Atene. Ηράκλειο Κρήτης, 1984, σελ. 172. Βιβλιοδετημένη έκδοση (χωρίς την κουβερτούρα). [25 Ευρώ] 
Χανιά 1941-1991: 50 χρόνια από τη Μάχη της Κρήτης. Ετήσια έκδοση Δήμου Χανίων, σελ. 151. [15 Ευρώ]
ΑΕΤΟΥΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, Οι κρητικοί χοροί. Αθήνα, 1982, σελ. 61. [14 Ευρώ]
ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΣ, Δασκαλογιάννης. Αθήναι, 1962, σελ. 127. [17 Ευρώ]
ΑΚΡΙΤΑΣ ΤΑΚΗΣ, Οι Γερμανοί στην Κρήτη. Αθήνα, 1947, σελ. 60. [15 Ευρώ]
ΑΛΕΞΙΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗΣ, Αξέχαστοι καιροί. Χρονικό της νιότης. Αθήναι, 1956, σελ. 155. [15 Ευρώ]
- ΑΛΕΞΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, Μινωικά και ελληνικά. Αρχαιολογικές μελέτες. Στιγμή, 2002, σελ. 214. Άκοπο αντίτυπο. [9,50 Ευρώ]
ΑΝΤΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Ευμένιος Ξηρουδάκης, ο λόγιος και αγωνιστής ιεράρχης. Αθήνα, 1990, σελ. 112. [10 Ευρώ]
ΑΝΤΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Ο βυζαντινός ναΐσκος της Αγίας Ειρήνης εις Κουρνάν Χανίων. Αθήναι, 1974, σελ. 44. [12 Ευρώ]
- ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ, Η ιστορία της Κρητικής Εστίας στην Αθήνα. Αθήναι, 1990, σελ. 93. [11 Ευρώ]
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΕΛΕΝΑ, Στη σκιά του Βενιζέλου. Ωκεανίδα, 2002, σελ. 106+φωτογραφίες. [10 Ευρώ] 
ΒΛΑΣΤΟΣ ΠΑΥΛΟΣ, Ο γάμος εν Κρήτη. Ήθη και έθιμα Κρητών. Ανατύπωση της έκδοσης του 1893. Βιβλιοπωλείο Διον. Καραβία, 1987, σελ. 182. Άκοπο αντίτυπο. [8 Ευρώ]
ΓΑΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, Ο Ελ. Βενιζέλος και το ιδιωτικό δίκαιο. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1987, σελ. 31. [6 Ευρώ]
ΓΕΡΩΝΥΜΑΚΗΣ ΚΑΝΑΚΗΣ, Τα νάκλια τση Κρήτης. Αθηβολές, χωρατάδες, τρεχάματα κ.ά. Β΄έκδοση συμπληρωμένη και βελτιωμένη. Χανιά, 2001, σελ. 252. [10 Ευρώ]
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Η μεταρρύθμιση του Βενιζέλου στη φορολογία εισοδήματος το 1919 και η μετέπειτα τύχη της. Ανάτυπο. Πειραιάς, 1992, σελ. 35. [6 Ευρώ]
- ΓΥΠΑΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ, Ελευθέριος Βενιζέλος ο μέγας δημιουργός. Αθήναι, 1955, σελ. 384. [40 Ευρώ]
- ΔΗΜΗΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, Από τη ζωή και το ολοκαύτωμα του χωριού μου (Ιστορικό και λαογραφικό αφήγημα). Αθήναι, 1973, σελ. 142. [8 Ευρώ]
- ΕΝΕΠΕΚΙΔΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ, Η Δόξα και ο Διχασμός (Από τα μυστικά αρχεία της Βιέννης, 1908-1916). Μπίρης, 1962, σελ. 401. [25 Ευρώ]
ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ., Ο Ελευθέριος Βενιζέλος στη Θεσσαλονίκη. Το κίνημα της εθνικής άμυνας στη Θεσσαλονίκη στο ιστορικό του πλαίσιο. Αφοί Κυριακίδη. Θεσσαλονίκη, 1997, σελ. 240. [8 Ευρώ]
ΚΑΛΛΙΑΤΑΚΗ-ΜΕΡΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΑ, Ελληνικός αλυτρωτισμός και οθωμανικές μεταρρυθμίσεις. Η περίπτωση της Κρήτης 1868-1877. Βιβλιοπωλείον της "Εστίας", 1988, σελ. 414. [17 Ευρώ] 
ΚΑΛΟΚΥΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Η αρχαία Ρίθυμνα. Αθήναι, 1950, σελ. 146+ΙΧ πίνακες. Με αφιέρωση του συγγραφέα. [40 Ευρώ]
ΚΑΛΟΚΥΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Η εικών "Μέγας ει Κύριε …" του κρητός ζωγράφου Ιωάννου Κορνάρου, εκδιδομένη επί τη διακοσιετηρίδι αυτής (1770-1970). Επιστημονική Επετηρίς Θεολογικής Σχολής Αριστοτελείου Παν/μίου Θεσσαλονίκης. Παράρτημα αρ. 6, του ΙΕ΄ τόμου. Θεσσαλονίκη, 1970, σελ. 26+18 Πίνακες. [15 Ευρώ] 
ΚΑΡΝΙΑΔΑΚΗ-ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗ ΡΟΥΛΑ, Η κλεψά (Κρητική ηθογραφία). Πειραιάς, 1994, σελ. 156. [12 Ευρώ]
- ΚΑΤΖΟΥΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, Εξόριστοι στη γη τους. Αθήνα, 1985, σελ. 189. [8 Ευρώ]
ΚΑΥΚΑΛΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, Περί της ευφωνίας της Κρητικής διαλέκτου. Ακαδημία Αθηνών, 2000, σελ. 173. [18 Ευρώ]
- ΚΟΘΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Ο Ελευθέριος Βενιζέλος ως δημιουργός του νεοελληνικού κράτους. Αθήναι, 1978, σελ. 36. [8 Ευρώ] 
ΚΟΚΟΝΑΣ ΝΙΚΟΣ, Αρχείο Χρήστου Τζιφάκη (Αυτοβιογραφία - Η Μάχη της Κρήτης). Αθήνα, 1986, σελ. 391+σχεδιάγραμμα ανατ. παραλίας Ρεθύμνου. [35 Ευρώ]
ΚΟΝΤΟΣΟΠΟΥΛΟΣ Ν., Ενόργανος μελέτη κρητικών τινων φθόγγων. Ανάτυπο. Ηράκλειον Κρήτης, 1972, σελ. 17. [4 Ευρώ]
ΚΟΡΡΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Διπλαί θεότητες εν Κρήτη και Μυκηναϊκή Ελλάδι. Ανάτυπο. Αθήναι, 1968, σελ. 13+εικόνες. Με αφιέρωση του συγγραφέα. [6 Ευρώ]
- ΚΟΤΖΙΑΣ ΑΛΕΞ., Ο εθνικός διχασμός – Βενιζέλος και Κωνσταντίνος. Φυτράκη, σελ. 215. [14 Ευρώ] 
ΛΑΣΣΙΘΙΩΤΑΚΗΣ Κ., Άγιος Γεώργιος ο Ανυδριώτης. Ανάτυπο από τον ΙΓ΄τόμο των "Κρητικών Χρονικών". Ηράκλειον Κρήτης, 1959, σελ. 28+εικόνες. Ιδιωτική βιβλιοδεσία. [15 Ευρώ]
ΛΕΝΤΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΛΕΝΤΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, Ιατρική και γιατροί των Χανίων. Β΄τόμος: Σέλινο. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χανίων. Αθήνα, 2008, σελ. 192. [22 Ευρώ]
- ΜΑΣΟΥΡΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ, Κρήτη: Τοπία και Άνθρωποι. Ψυχογιός, 2009. [11 Ευρώ]
- ΜΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, L’ ex-roi Constantin. Souvenirs d’un ancien secrétaire. Avec une préface de R. Puaux. PayotParis, 1921, p. 276. Ιδιωτική βιβλιοδεσία. [60 Ευρώ]
- ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΖΩΗ, Ο δημοσιογράφος Ελευθέριος Βενιζέλος στα χρόνια της Κρήτης (1887-1910). Εκδόσεις Λούση Μπρατζιώτη, 1992, σελ. 342. [35 Ευρώ]
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΖΩΗΤο σπίτι του Ελευθερίου Βενιζέλου στη Χαλέπα Χανίων. Η στέγη της ζωής του. Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών "Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος". Χανιά, 2001, σελ. 108. [9 Ευρώ]
- ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ, Πρόσωπα και τόποι (Σχεδιάσματα μορφών πάνω σε γνώριμους τόπους). Εκδ. "Αίγαγρος". Αθήνα, 1966, σελ. 117. Το εξώφυλλο φιλοτέχνησε ο Γιάννης Μιγάδης και τα σχέδια του βιβλίου ο Μιχάλης Νικολινάκος. [10 Ευρώ]
- ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΦΑΙΔΩΝ, Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και η πολιτική κατάστασις της Ελλάδος. Άγνωστα και ανέκδοτα έγγραφα των ετών 1920-1922 και 1934-1936. Τόμος πρώτος: Τα κείμενα. Λέσχη Φιλελευθέρων – Μνήμη Ελευθερίου Βενιζέλου. Αθήναι, 2000, σελ. 690. [30 Ευρώ]
ΜΥΛΩΝΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ, Οι Δαιμονισμένοι της Αχιβάδας. Τροχαλία, 1997, σελ. 123. [10 Ευρώ]
ΝΙΚΟΛΟΥΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ, Η αθάνατη γη (Λογοτεχνικό χρονικό). Αθήνα, 1946, σελ. 91. [10 Ευρώ]
- ΝΤΟΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, κ.ά., Η απελευθέρωση των δουλοπαροίκων της Βενετοκρατούμενης Κρήτης στις αρχές του 15ου αιώνα. Ανάτυπο. Αθήνα, 1997, σελ. 22. [6 Ευρώ]
ΞΑΝΘΟΥΔΙΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, Μελετήματα. Επιμέλεια: Ν. Παναγιωτάκη, Θ. Δετοράκη. Έκδοση Δήμου Ηρακλείου. Ηράκλειο Κρήτης 1980, σελ. ι΄+524+εικόνες. [30 Ευρώ]
ΠΑΛΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ, Ο Ελευθέριος Βενιζέλος ως δικηγόρος και νομικός [Διάλεξη]. Αθήνα, 1989, σελ. 49. [7 Ευρώ]
- ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, Αριστοτέλης και Κρήτη. Αίολος, 1995, σελ. 157. [8 Ευρώ]
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ, Ο κρητικός γάμος στην περίοδο της Ενετοκρατίας. Έκδοση του Συλλόγου "Των εν Αθήναις Ιεραπετριτών". Αθήνα, 1980, σελ. 38. [8 Ευρώ] 
- ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ, Η μάνα μου, η Κρήτη. Από τα βήματα των Καλοκαιρινών. Θεμέλιο, 1983, σελ. 223. [4 Ευρώ]
- ΠΑΠΑΔΟΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, Πως κρίνουν οι μεγάλοι της εποχής τον Ελευθέριο Βενιζέλο. Αθήνα, 1995, σελ. 42. [3 Ευρώ]
- ΠΑΤΥΧΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Ο Μιχαληός και άλλα διηγήματα κρητικής ηθογραφίας. Αθήναι, σελ. 141. [9 Ευρώ]
- ΠΕΤΡΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ, Ο Εθνικός Διχασμός στην Ομογένεια της Αμερικής και η Αρχιεπισκοπεία του Αθηναγόρα. Περίπλους, 2008, σελ. 479. [15 Ευρώ]
- ΡΗΓΟΣ ΑΛΚΗΣ, Η Β΄ Ελληνική Δημοκρατία 1924-1935. Κοινωνικές διαστάσεις της πολιτικής σκηνής. Θεμέλιο, 1988, σελ. 438. [10 Ευρώ]
- ΣΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ (Επιμέλεια), Ανθολογία σύγχρονων Κρητών ποιητών. Ελληνικά Γράμματα, 2002, σελ. 361. [8 Ευρώ] 
- ΣΙΒΕΤΙΔΗΣ ΜΑΞΙΜΟΣ, Η Μάχη της Κρήτης συνεχίζεται. Κέδρος, 1979, σελ. 191. [17 Ευρώ]
ΣΜΑΡΑΓΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, Τσικουδιά: Κρήτης πνεύμα. Εκδ. Δοκιμάκης, 2010, σελ. 246. [22 Ευρώ]
ΣΠΑΝΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ, Η επανάσταση του 1770 και ο Δασκαλογιάννης [Διάλεξη]. Έκδοση Βαγγέλη Απ. Σφακιανάκη. Ηράκλειο Κρήτης, 1971, σελ. 32. [7 Ευρώ]
ΣΤΕΡΙΩΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, Οι Βενετικές οχυρώσεις του Ρεθύμνου (1540-1646). Συμβολή στη φρουριακή αρχιτεκτονική του 16ου και του 17ου αιώνα. Δύο τόμοι. Θεσσαλονίκη, 1979, σελ. 634+273+πίνακες. [80 Ευρώ]
ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, Δαρδανέλλια 1915 (Ιστορική αναψηλάφηση). Η ματαιωθείσα παρέμβαση του Βενιζέλου θα γίνονταν ο καταλύτης επιτυχίας της κοσμοϊστορικής επιχειρήσεως του Τσώρτσιλ. Λέσχη Φιλελευθέρων, 1987, σελ. 351. [20 Ευρώ]
ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, Ελευθέριος Βενιζέλος, πλαστουργός ιστορίας. Αθήνα, 1977, σελ. ιε’+331+φωτογραφίες. [25 Ευρώ]
ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Ιστορία της Κρήτης. Αχαιοί και Δωριείς (1500 π.Χ. - 66 π.Χ.). Εκ του Εθνικού Τυπογραφείου. Αθήναι, 1967, σελ. 455. Άκοπο αντίτυπο. [35 Ευρώ]
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, Δημόσια υγεία και κοινωνική πολιτική: ο Ελευθέριος Βενιζέλος και η εποχή του. Πρακτικά Συνεδρίου. Εισαγωγή, επιμέλεια: Γιάννης Κυριόπουλος. Παπαζήση, 2008, σελ. 550. [18 Ευρώ]
- ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, Η εκπαιδευτική πολιτική στα χρόνια του Ελευθέριου Βενιζέλου. Πρακτικά Συνεδρίου: Αθήνα, 22-24 Ιανουαρίου 2004. Το συνέδριο συνδιοργανώθηκε από το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών "Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος" και το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας (ΚΕΕ). Επιμέλεια έκδοσης: Βάλια Βαρουχάκη, Αργυρώ Βατσάκη. Ελληνικά Γράμματα, 2007, σελ. 438. [30 Ευρώ]
- ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, Η ελληνική αγροτική κοινωνία και οικονομία κατά τη βενιζελική περίοδο. Πρακτικά Συνεδρίου. Εισαγωγή - Επιμέλεια: Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, Δημήτρης Π. Σωτηρόπουλος. Το συνέδριο συνδιοργανώθηκε από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών "Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος". Ελληνικά Γράμματα, 2007, σελ. 464. [30 Ευρώ] 
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, Τα ολοκαυτωμένα χωριά του Κέδρους. Ιστορία και παράδοση. Αθήνα, 1980, σελ. 80. [15 Ευρώ]
ΤΣΑΝΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΗΣ, Η βεντέτα στη σύγχρονη ορεινή Κρήτη. Πλέθρον, 2004, σελ. 318. [10 Ευρώ]
ΤΣΙΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Η νομοθεσία του Ελευθερίου Βενιζέλου κατά την περίοδο 1911-1920 στα πλαίσια της μεταρρυθμιστικής του πολιτικής και στα κοινωνικοπολιτικά δεδομένα της εποχής. Παπαζήση, 2013, σελ. 182. [7,50 Ευρώ]
ΦΑΤΟΥΡΟΥ-ΗΣΥΧΑΚΗ ΚΑΝΤΩ, Η Ρετόντα της Κρήτης. Η χρήσις ενός αρχιτεκτονικού θέματος του Palladio εις έπαυλιν της Κρητικής Αναγεννήσεως. Βιβλιοθήκη Σοφίας Ν. Σαριπόλου, αρ. 15. Αθήναι, 1972. Σελ. 234+φωτογραφίες+αναδιπλ. σχέδιο. Άκοπο αντίτυπο. [40 Ευρώ] 
ΦΙΟΡΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, Το φρούριον Μιραμπέλλου και ο Άγιος Νικόλαος. Ανάτυπο. Αθήναι, 1939, σελ. 9. [4 Ευρώ]
ΦΟΣΚΟΛΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, Φορτουνάτος. Κριτική έκδοση, σημειώσεις, γλωσσάριο: Alfred Vincent. Εκδοτική επιμέλεια: Θεοχάρης Δετοράκης. Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών - Κρητικόν Θέατρον, αρ. 2. Ηράκλειον Κρήτης, 1980, σελ. οε΄+277+IV πίν. Άκοπο αντίτυπο. [35 Ευρώ] 
- ΦΡΑΓΚΑΚΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, Από την κεντητική στην Κρήτη. Αθήναι, 1979, σελ. 68. [25 Ευρώ]
- ΦΡΑΓΚΑΚΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, Συνοικία Αρμένικη Εκκλησία. Αθήναι, 1980, σελ. 64. [15 Ευρώ]
ΦΡΑΓΚΑΚΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, Το χωριό μου οι Σκυλλοί. Αθήναι, 1974, σελ. 63. [13 Ευρώ]
ΦΡΑΓΚΑΚΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, Χάνδαξ – Κάστρο – το Ηράκλειό μου. Αθήναι, 1978, σελ. 69+40 εικόνες+2 αναδιπλ. σχεδιαγράμματα. [30 Ευρώ]
- ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΑΡΓΙΝΗ, Η Αμνάτος Ρεθύμνης (Πανάρχαια ιστορία - Τοπική παράδοση - Σύγχρονη όψη). Αθήνα, 1994, σελ. 383. Τυπώθηκε σε 500 αντίτυπα. [25 Ευρώ] 
ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΚΩΣΤΗΣ, Η κατσιφάρα. Χρονικά από τη Μάχη της Κρήτης και την Κατοχή. Εκδ. Κνωσός, 1974, σελ. 119. Άκοπο αντίτυπο. [10 Ευρώ]
ΧΑΒΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΧΑΒΑΚΗ-ΚΟΝΤΑΞΑΚΗ ΜΠΕΑΤΑ, Η μινωική ιατρική. Ιατρικές εκδόσεις Ζήτα, χ.χ., σελ. 158. [17 Ευρώ]
ΧΟΡΤΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Κατζούρμπος. Κριτική έκδοση, σημειώσεις, γλωσσάριο: Λίνου Πολίτη. Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών - Κρητικόν Θέατρον, αρ. 1. Ηράκλειον Κρήτης, 1964, σελ. ρκ΄+169+4 πίν. Άκοπο αντίτυπο. [30 Ευρώ] 
Eleftherios Venizelos: The Τrials of Statesmanship. Edited by Paschalis M. Kitromilides. Edinburgh University Press, 2006, p. xi+403. [30 Ευρώ]
- BERARD VICTOR, Κρητικές υποθέσεις. Οδοιπορικό 1897. Μέρες ναυάρχων και επανάστασης. Τροχαλία, 1994, σελ. 331. [25 Ευρώ]
CLARK ALAN, La chute de la Crète. Robert Laffont. Paris, 1966, p. 307+photos. [10 Ευρώ]
GIBBONS HERBERT ADAMS, Βενιζέλος, μια βιογραφία (1864-1920). Ευρασία, 2008, σελ. 423. [23 Ευρώ] 
MATTON RAYMONDLa Crète antique. Avev 107 photographies hors  texte et 5 cartes. Collection de l’ Institut Français d’ Athènes, 1955, p. 120. [18 Ευρώ]
MATTON RAYMOND, La Crète antique. Collection de l’ Institut Français d’ Athènes, 1960, p. 144. [15 Ευρώ]
PUAUX RENÉ, Ainsi partit Venizelos. Paris, 1923, p. 155+photos hors-texte. Non coupé. [35 Ευρώ]

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

- "ΚΡΗΤΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ", Αφιέρωμα στον Γιάννη Κονδυλάκη. Τεύχος 1-3, Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 1938. Ηράκλειο Κρήτης, 1938, σελ. 144+2 εικόνες εκτός αρίθμησης. [30 Ευρώ]

- ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ:
ΤΕΥΧΟΣ 288-289, Μάρτ.-Απρ. 1983 [4 Ευρώ]
Εκ των περιεχομένων:
FRIAR Κ., Ο δρόμος της Κνωσού (μτφρ.: Ν. Καζαντζάκη)
ΚΑΡΟΥΖΟΣ Γ., Πως το Ηράκλειο ετίμησε το Νίκο Καζαντζάκη στη ζωή και στο θάνατο
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ., Ο θηλασμός στην Ελλάδα κατά την τουρκοκρατία
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΣΤ., Αποκριές και Καθαρή Δευτέρα στην Κρήτη
ΤΕΥΧΟΣ 284-285, Νοέμβρ.-Δεκ. 1982 [4 Ευρώ]
Εκ των περιεχομένων:
ΚΡΙΑΡΑΣ ΕΜΜ., Είδα τον Ψυχάρη με τα μάτια μου
ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΣΤ., Οι δασικές πυρκαγιές στην Κρήτη
ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΧΑΡ., Κρητικές μαντινάδες
ΤΕΥΧΟΣ 282-283, Σεπτ.-Οκτ. 1982 [4 Ευρώ]
Εκ των περιεχομένων:
ΚΡΙΑΡΗΣ ΑΡΙΣΤ., Η Επαρχία Σελίνου
ΤΕΥΧΟΣ 278-279, Μάιος-Ιούν. 1982 [4 Ευρώ]
ΤΕΥΧΟΣ 274-275, Ιαν.-Φεβρ. 1982 [4 Ευρώ]
Εκ των περιεχομένων:
Ο στρατηγός Νικόλαος Γαγάρας και η Μάχη της Κρήτης
ΔΟΚΑΝΑΡΗΣ ΝΑΠ., Οι Κρητικοί της Κέρκυρας
ΚΡΙΑΡΗΣ ΑΡΙΣΤ., Από τη Μάχη της Κρήτης
ΤΕΥΧΟΣ 254-255, Μάιος-Ιούν. 1980 [4 Ευρώ]
Εκ των περιεχομένων:
ΜΑΚΡΙΔΑΚΗΣ ΑΝ., Ο κρητικός λαός στη Μάχη της Κρήτης
ΜΑΛΕΦΑΚΗΣ ΕΥΤ., Οι πρωταγωνιστές της συνταρακτικής Μάχης της Κρήτης
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΙΔΗΣ Γ., Ο Κλήδονας
ΤΕΥΧΟΣ 246-247, Σεπτ.-Οκτ. 1979 [4 Ευρώ] 
Εκ των περιεχομένων:
ΓΕΩΡΓΙΟΥΔΑΚΙΣ Π., Βιβλία και Φυλλάδια τυπωμένα στην Αίγυπτο - Βιβλιογραφικές έρευνες για την Κρήτη και τους Κρήτες συγγραφείς
ΘΕΟΔΟΣΑΚΗΣ Γ., Δυσιδαιμονίες και προλήψεις της γέννας από το Χόντρο Βιάννου
ΤΕΥΧΟΣ 240-241, Μάρτ.-Απρ. 1979 [4 Ευρώ]
Εκ των περιεχομένων:
ΑΝΤΟΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, Η σύγχρονη ξυλογλυπτική τέχνη της Κρήτης
ΤΕΥΧΟΣ 225, Δεκ. 1977 [4 Ευρώ]
Εκ των περιεχομένων:
ΜΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Θ., Ο Νίκος Καζαντζάκης ανοίγει την καρδιά του (και μια ανέκδοτη επιστολή του προς τον Μάρκο Τσιριμώκο)
ΜΟΤΑΚΗΣ ΣΤΥΛ., Αναγνώστης Σκαλίδης (1822-1901)

ΝΕΑ ΕΣΤΙΑ, τχ. 944, 1 Νοεμβρίου 1966, Αφιέρωμα στην Κρητική Επανάσταση του 1866. Άκοπο αντίτυπο. [15 Ευρώ] 

ΑΜΑΛΘΕΙΑ, τεύχος 35, Απρίλιος – Ιούνιος 1978. Άκοπο αντίτυπο. [10 Ευρώ]
Περιεχόμενα:
ΝΙΚ. ΖΕΡΒΟΓΙΑΝΝΗ: Τα νομίσματα των αρχαίων πόλεων της Κρήτης (σσ. 99-116)
ΜΑΡΘΑΣ ΑΠΟΣΚΙΤΟΥ-ΑΛΕΞΙΟΥ: Τριάντα τέσσερα άγνωστα Γράμματα του Ν. Καζαντζάκη (σσ. 117-164)
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΜΑΝΟΥΡΑ: Το τοπωνύμιο της κωμοπόλεως Ανωγείων (σσ. 165-174)
ΒΑΣ. ΧΑΡΩΝΙΤΗ: Νίκωνος ο "Μετανοείτε" ο εθναπόστολος της Κρήτης (σσ. 175-190)
ΜΑΡΙΑΣ ΤΑΒΛΑ: Παροιμίες του κρητικού λαού (σελ. 191)

ΤΑΛΩΣ, τόμος ΙΣΤ΄(2008). Ινστιτούτο Κρητικού Δικαίου. Χανιά, 2008, σελ. 538. [15 Ευρώ]
Περιεχόμενα:
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΑΝΙΑΤΗΣ: Επανάσταση Θερίσου 1905 [σσ. 9-286]
ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΑΡΔΑΚΗΣ: Η βεντέτα εν γένει και ιδιαίτερα στην Κρήτη [σσ. 287-396]
ΣΤΡΑΤΗΣ ΠΑΠΑΜΑΝΟΥΣΑΚΗΣ: Βιβλιογραφία του Κρητικού Δικαίου [σσ. 397-538]