Ζάκυνθος

Κυριακή, 1 Απριλίου 2018

ΔΕΛΤΙΟΝ ΕΡΑΛΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

- ΑΡΙΘΜΟΣ 1, Αθήναι, 1979, σελ. 98. 
Περιεχόμενα:
ΓΕΩΡΓΙΟΥ Τ. ΚΑΡΡΕΡ: Περί Γενεαλογίας
ΙΩΑΝΝΟΥ Γ. ΤΥΠΑΛΔΟΥ-ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΥ: Εισαγωγή εις την Εραλδικήν
ΣΟΦΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ: Ελληνικά Οικοσημολογικά Ex Libris
ΠΑΝΑΓΗ Α. ΑΝΝΙΝΟΥ-ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΥ: Το διάταγμα περί τιμαρίων της 20ής Νοεμβρίου 1762 και η εν Κεφαλληνία υφισταμένη κατάστασις
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Σ. ΓΑΒΑΛΑ: Ο αετός εις την Ελληνικήν Εραλδικήν
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Σ. ΣΟΥΤΖΟΥ: Οι Φαναριώτες και η βυζαντινή παράδοσις
ΕΚΤΟΡΟΣ Χ. ΓΡΟΛΛΙΟΥ: Γενεαλογικά θέματα από την Αγία Γραφή
ΙΩΑΝΝΟΥ Γ. ΤΥΠΑΛΔΟΥ-ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΥ, ΛΕΩΝΙΔΑ ΓΙΑΛΟΨΟΥ: Εραλδικά μνημεία των κερκυραϊκών εκκλησιών Παναγίας της Κρεμαστής και Santa Maria της Τενέδου


- ΑΡΙΘΜΟΣ 2, Αθήναι, 1980, σελ. 206. Πωλήθηκε
Περιεχόμενα:
ΙΩΑΝΝΟΥ Γ. ΤΥΠΑΛΔΟΥ-ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΥ: Οικόσημα κερκυραϊκών οικογενειών από ανέκδοτες αρχειακές ιταλικές πηγές
ΓΙΑΝΝΗ ΔΟΪΚΑ, ΝΙΚΟΥ ΚΟΥΡΚΟΥΜΕΛΗ: Οι Κάλβοι όπως αναφέρονται στις ληξιαρχικές πράξεις των μεγάλων πρωτοπαπάδων και των εκκλησιών του Ιστορικού Αρχείου στην Κέρκυρα
ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ Κ. ΚΟΝΙΔΑΡΗ: Ανάγλυφα βενετσιάνικα οικόσημα στο παλαιό φρούριο της Κέρκυρας
Α.-Φ.Ν. ΠΑΝΑ: Μία τριεθνής οικογένεια. Ο οίκος Πανά. Ισπανία – Ελλάς – Ρουμανία, 1302-1980
ΓΕΩΡΓΙΟΥ Τ. ΚΑΡΡΕΡ: Εραλδικά μνημεία από την Ζάκυνθον
ΝΙΚΟΛΑΟΥ Π. ΦΩΚΑ-ΚΟΣΜΕΤΑΤΟΥ: Οικογένειες Φωκά και Γεράκη Κεφαλληνίας
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Σ. ΣΟΥΤΖΟΥ: Κλεφταρματωλοί. Η πολεμική αριστοκρατία του Γένους
ΑΧΙΛΛΕΩΣ ΤΑΓΑΡΗ: Αγώνες δια την επιβίωσιν του καταρρέοντος Βυζαντίου (Επικαί προσπάθειαι ηρωικών Βυζαντίνων προς διάσωσιν της Αυτοκρατορίας των)
ΑΓΓΕΛΟ-ΔΙΟΝΥΣΗ ΔΕΜΠΟΝΟΥ: Γενεαλογικά και οικογενειακά του αρχηγού του κινήματος της Σκάλας Θοδωρή Βλάχου
JEAN-CHRISTIAN POUTIERS: Une charte perdue d’ un archevêque de Rhodes (Matériaux pour servir à la refonte de la Sigillographie de l’ Orient Latin, 2)
ΙΑΚΩΒΟΥ Α. ΝΑΥΠΛΙΩΤΟΥ: Τα οικόσημα της καθολικής Μητροπόλεως Νάξου


- ΑΡΙΘΜΟΣ 3, Αθήναι, 1982, σελ. 204. Πωλήθηκε
Περιεχόμενα:
ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ Κ. ΚΟΝΙΔΑΡΗ: Τα εκτός του θυρεού στοιχεία των οικοσήμων και η προέλευσή τους
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΥΡΙΔΕΡΟΥ: Η γενεαλογική έρευνα στην Ελλάδα
ΑΛΕΚΟΥ Ε. ΦΛΩΡΑΚΗ: Μαρμάρινα οικόσημα στην Τήνο
N. KALERGI-MAVROGÈNI: Les blasons et les Symboles à travers l’ Histoire Grècque
ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ Α. ΡΗΓΑΤΟΥ: Νεοελληνικά επώνυμα με ιατρική προέλευση
Ν. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΔΗ: Οι Κρίσπι της Νάξου και τα οικόσημά τους. Γενεαλογικά και Εραλδικά στοιχεία
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Σ. ΓΑΒΑΛΑ: Η κοινωνική και πολιτική δομή εις την Λευκάδα κατά τον 18ον αιώνα
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΡΕΜΟΥΝΔΟΥ: Κατάλογος Λατίνων αρχιεπισκόπων και μητροπολιτών Νάξου (1252-1974)
JEAN-CHRISTIAN POUTIERS: Gustave Schlumberger et la Sigillographie de l’ Orient Latin: Problèmes méthodologiques
ΙΩΑΝΝΟΥ Γ. ΤΥΠΑΛΔΟΥ-ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΥ: Τα οικόσημα του Αρχείου της Ιονίου Γερουσίας (Συλλογή Σ. Θεοτόκη)


- ΑΡΙΘΜΟΣ 4, Αθήναι, 1984, σελ. 207. Πωλήθηκε
Περιεχόμενα:
JEAN-CHRISTIAN POUTIERS: Εισαγωγή στη σιγιλλογραφία και εραλδική των Ιπποτών της Ρόδου
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΡΕΡ: Τα οικόσημα του κάστρου της Κω
ΧΑΡΗ ΚΟΥΤΕΛΑΚΗ: Οικόσημα από τα Δωδεκάνησα σε τέμπλα και εικόνες
Ν. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΔΗΣ: Οι Σαλαμών (Σολωμοί), Κάλβοι, Φραγκόπουλοι, Ραφτόπουλοι και Σπανόπουλοι της Νάξου
ΦΛ.Κ. ΜΑΡΙΝΕΣΚΟΥ: Η περίπτωση των Μουρούζηδων
Σ.Χ. ΓΡΟΛΛΙΟΣ: Σωτήριος Χατζόπουλος. Ο συνεργάτης του πρέσβεως της Ελλάδος στην Αγγλία
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΣΣΛΙΝ: Οικογένειες Νοταρά και Έσσλιν
ΙΩΑΝΝΟΥ Γ. ΤΥΠΑΛΔΟΥ-ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΥ: Ιστορικά μνημεία του νεκροταφείου Δραπάνου Αργοστολίου


- ΑΡΙΘΜΟΣ 5, Αθήναι, 1985, σελ. 208. ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΚΑΕΤΗΡΙΔΟΣ 
Περιεχόμενα:
Α. ΔΕΛΕΝΔΑ, Ι. ΤΥΠΑΛΔΟΥ-ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΥ: Σκιαγράφηση της Ελληνικής Εραλδικής
ΝΙΚ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Νομικά και ιστορικά ζητήματα σχετικά με τη χρήση των οικοσήμων
ΝΙΚΟΥ ΧΡ. ΑΛΙΠΡΑΝΤΗ: Οικογένειες και Οικόσημα της Πάρου
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΥΡΙΔΕΡΟΥ: Γενεαλογικά θέματα από την Ύδρα
ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΣΤΕΦ. ΑΓΕΛΑΣΤΟΥ: Οι Αγέλαστοι της Χίου
ΑΓΓΕΛΟ-ΔΙΟΝΥΣΗ ΔΕΜΠΟΝΟΥ: Δημήτριος Κόμης Καρούσος
ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΥΠΑΛΔΟΥ-ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΥ: Ζακυνθινά Εραλδικά Σύμμικτα


- ΑΡΙΘΜΟΣ 6, Αθήναι, 1986, σελ. 237. 
Περιεχόμενα:
ΝΙΚ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: "Είχον οι Βυζαντινοί οικόσημα;"
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΥΡΙΔΕΡΟΥ: Γενεαλογικά θέματα από την Ύδρα
ΧΑΡΗ ΚΟΥΤΕΛΑΚΗ: Οικόσημα του Κάστρου και της πόλεως Μυτιλήνης
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Σ. ΓΑΒΑΛΑ: Ιστορικά τινα περί Γαβαλάδων και ιδίως των της Λευκάδος
ΙΑΚΩΒΟΥ Α. ΝΑΥΠΛΙΩΤΗ-ΣΑΡΑΝΤΗΝΟΥ: Το δουκάτο της Νάξου και η δυναστεία των Σανούδων
Ν. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΔΗΣ: Οι Πραντούνα της Νάξου
ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΥΠΑΛΔΟΥ-ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΥ, ΝΙΚ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ, Μ. ΜΠΛΕΤΑ, Π.Δ. ΚΑΓΚΕΛΑΡΗ: Τα οικόσημα του ανέκδοτου κώδικα 482 του Archivio Antico della Università di Padova


- ΑΡΙΘΜΟΣ 7, Αθήναι, 1988, σελ. 278. Πωλήθηκε
Περιεχόμενα:
ΙΩΑΝΝΟΥ ΤΥΠΑΛΔΟΥ-ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΥ: Αναστάσιος Αντωνόπουλος (7.11.1901 – 25.7.1986)
ΑΝΝΑΣ-ΜΑΡΙΑΣ ΚΑΣΔΑΓΛΗ: Εισαγωγή στην Εραλδική της Ρόδου
ΑΓΓΕΛΟ-ΔΙΟΝΥΣΗ ΔΕΜΠΟΝΟΥ: Οι οικογένειες των κορυφαίων ριζοσπαστών της Κεφαλονιάς
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΜΑΥΡΙΔΕΡΟΥ: Γενεαλογικά θέματα από την Ύδρα
ΧΑΡΗ ΚΟΥΤΕΛΑΚΗ: Ένα οικόσημο από το παλιό νεκροταφείο του Πειραιά
DAN CERNOVODEANU: Sur les boyardes roumains. Leur rôle et leur fonction sociale à travers les siècles
Ι. ΤΥΠΑΛΔΟΥ-ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΥ, ΝΙΚ. ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ένας άγνωστος χειρόγραφος πίνακας κερκυραϊκών οικοσήμων
ΜΑΡΚΟΥ Ν. ΡΟΥΣΣΟΥ-ΜΗΛΙΔΩΝΗ: Υπήρξε τιτλοφόρος Ευγένεια στη Σύρο;
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ Σ. ΓΑΒΑΛΑ: Η εθνική σπουδαιότης της Γενεαλογίας
ΒΑΣ. ΜΕΞΗ: Οι Έλληνες Stradioti του μεσαίωνα και της τουρκοκρατίας
ΙΑΚΩΒΟΥ Α. ΝΑΥΠΛΙΩΤΗ-ΣΑΡΑΝΤΗΝΟΥ: Η σφραγίδα των Σομμαρίπα της Άνδρου (1440-1566)
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΡΕΡ, Ι. ΤΥΠΑΛΔΟΥ-ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΥ: Τα εραλδικά μνημεία του Α΄ Νεκροταφείου της Αθήνας


Τιμή εκάστου τεύχους: 20 Ευρώ