13.3.2019

Κυριακή, 30 Σεπτεμβρίου 2018

ΑΠΟΚΡΥΦΙΣΜΟΣ - ΕΣΩΤΕΡΙΣΜΟΣ - ΠΝΕΥΜΑΤΙΣΜΟΣ - ΤΕΚΤΟΝΙΚΑ

- ANDREWS LYNN, Η γυναίκα – τζάγκουαρ και η Σοφία του Δέντρου της Πεταλούδας. Μτφρ.: Δημήτρης Κουτσούκης. Καστανιώτη, χ.χ., σελ. 251. [5,50 Ευρώ]
- ANDREWS LYNN, Η πτήση του έβδομου φεγγαριού. Η Διδασκαλία των Ασπίδων. Μτφρ.: Δημήτρης Κουτσούκης. Καστανιώτη, χ.χ., σελ. 271. [5,50 Ευρώ]
ANDREWS LYNN, Η γυναίκα της αρχαίας μαγείας. Μτφρ.: Δημήτρης Κουτσούκης. Καστανιώτη, 1994, σελ. 258.  [5,50 Ευρώ]
- ANDREWS LYNN, Η γυναίκα μάγος – γιατρός. Μτφρ.: Δημήτρης Κουτσούκης. Καστανιώτη, 1990, σελ. 250. [5,50 Ευρώ]
- DENIS LÉON, Après la mort. Exposé de la doctrine des esprits. Solution scientifique et rationnelle des problèmes de la vie et de la mort. Nature et destinée de l’ être humain. Les vies successives. Librairie des Sciences Psychiques. Paris, 1923, p. 440.
Synthèse spiritualiste doctrine et pratique, sous forme de questionnaire. Librairie des Sciences Psychiques. Paris, 1923, p. 87. Εξαιρετική βιβλιοδεσία. [35 Ευρώ]
- DENIS LÉONDans l’ invisible. Spiritisme et Médiumnite. Traité de spiritualisme experimental. Les faits et les lois. Librairie des Sciences Psychiques. Paris, 1922, p. 452. Εξαιρετική βιβλιοδεσία. [40 Ευρώ]
- DENIS LÉON, La grande énigme (Dieux et l’ univers). Librairie des Sciences Psychiques. Paris, 1921, p. 242. Εξαιρετική βιβλιοδεσία. [25 Ευρώ]
- DENIS LÉON, Le monde invisible et la guerre. Librairie des Sciences Psychiques. Paris, 1919, p. 296. Εξαιρετική βιβλιοδεσία. [30 Ευρώ]
- DENIS LÉONLe problème de l’ être et de la destinée: Études expérimentales sur les aspects ignorés de l’ être humain – les doubles personnalités – la conscience profonde – la rénovation de la mémoire – les vies antérieures et successive, etc. Librairie des Sciences Psychiques. Paris, 1922, p. 496. Εξαιρετική βιβλιοδεσία. [35 Ευρώ]
- DENIS LÉON, Jeanne D’ Arc médium. Ses voix, ses visions, ses prémonitions. Ses vues actuelles exprimées en ses propres messages. Librairie des Sciences Psychiques. Paris, 1926, p. 396. Εξαιρετική βιβλιοδεσία. [40 Ευρώ]
FORTUNE DION, Η Μυστική Καββάλα. Μτφρ.: Δημήτρης Ευαγγελόπουλος. Ιάμβλιχος, 1986, σελ. 385. [14 Ευρώ]
GUÉNON RENÉ (1886-1951), Ο Συμβολισμός του Σταυρού. Μτφρ.: Ιωάννης Τρίγκας. Εκδόσεις Πεμπτουσία, 1993, σελ. 178. [20 Ευρώ] Πωλήθηκε
- LUCE GASTON, Léon Denis: L’ Apôtre du Spiritisme. Sa vie et son œuvre. Éd. Jean Meyer. Paris, 1928, p. 308. Εξαιρετική βιβλιοδεσία. [40 Ευρώ]
MONOD-HERZEN GABRIEL, Η αλχημεία στη Μεσόγειο. Μτφρ.: Γιώργος Βαφειάδης. Μπαρμπουνάκης, χ.χ., σελ. 215. [12 Ευρώ]
Η φιλοσοφία του πνεύματος [Walter Wili, Η ιστορία του πνεύματος στην αρχαιότητα/Jean Danielou, Η Περιστερά και το σκοτάδι στον αρχαίο βυζαντινό μυστικισμό/Jean de Menasce, Η εμπειρία του πνεύματος στο χριστιανικό μυστικισμό]. Μτφρ.: Ελένη Παπαδοπούλου. Ιάμβλιχος, 1994, σελ. 126. [7 Ευρώ] Πωλήθηκε
[Τρία διαφορετικά κείμενα που καταδεικνύουν μια συσχέτιση της έννοιας του Πνεύματος, έτσι όπως οριοθετήθηκε στις διάφορες φιλοσοφίες της ελληνικής κλασικής αρχαιότητας και στο Χριστιανισμό.
Στο πρώτο παρουσιάζονται συνοπτικά οι θεμελιώδεις ιδέες του κοσμοποιού Πνεύματος, έτσι όπως το συνέλαβαν οι Προσωκρατικοί, οι Πυθαγόρειοι, οι Στωικοί και ο Πλάτων.
Στο δεύτερο παρουσιάζεται η επίδραση της πλατωνικής φιλοσοφίας στις ιδέες του Γρηγορίου Νύσσης, ο οποίος την ανέπλασε και την ενσωμάτωσε στον κορμό της χριστιανικής σκέψης.
Τέλος, επιχειρείται να δοθεί μια ανάλυση της επίδρασης του Αγίου Πνεύματος στη χριστιανική μυστικιστική εμπειρία.]
- Ο Ελευθεροτεκτονισμός. Έκδοση Τεκτονικού Δελτίου "Πυθαγόρας". Αθήνα, 1992, σελ. 35. [10 Ευρώ]
- Συμβολή στην εσωτερική γνώση της Τεκτονικής μυσταγωγίας. Θεσσαλονίκη, 1988, σελ. 88. [6 Ευρώ]
- ΑΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤ., Τι είναι ο τεκτονισμός. Τύποις Κ. Κουντουριώτη. Αθήναι, 1931, σελ. 151+ιδ΄. [25 Ευρώ]
ΒΑΣΙΛΗΣ Ι., Δια την κατάρτησιν του Μαθητού Τέκτονος. Β΄έκδοσις. Αθήναι, 1977, σελ. 125. [12 Ευρώ]
- ΒΑΣΙΛΗΣ Ι., Είδον τον ακτινοβόλον αστέρα. Β΄έκδοσις. Αθήναι, 1977, σελ. 68. [12 Ευρώ]
- ΓΡΑΒΙΓΓΕΡ Π., Τεκτονικόν Μουσείον. Τετρακτύς, 1999, σελ. 235. [14 Ευρώ]
ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, Η χαμένη γνώση της Βίβλου. Γένεση: Τόμος Α΄. Καστανιώτη, 1992, σελ. 424. [8 Ευρώ]
ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, Η χαμένη γνώση της Βίβλου. Γένεση: Τόμος Β΄. Καστανιώτη, 1996, σελ. 191. [6 Ευρώ]
ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, Χριστός, Αντίχριστος, Άνθρωπος. Καστανιώτη, 1988, σελ. 243. [6 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΜΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΗΣ, Αποκρυφισμός και μυστικισμός. Β΄έκδοση αναθεωρημένη και συμπληρωμένη. Αθήναι, 1964, σελ. 109. [15 Ευρώ]
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, Μυστικές Εταιρίες. Αρχέτυπο, 1998, σελ. 230. [6 Ευρώ]
ΤΕΚΤΟΝΙΚΟΝ ΙΔΡΥΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, Η Εκκλησία της Ελλάδος και ο Τεκτονισμός. Τεκτονικόν Δελτίον, έτος 14ον, παράρτημα 1ον. Αθήναι, 1964, σελ. 75. [20 Ευρώ]
ΤΖΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Wolfgang Amadeus Mozart  (Ο άνθρωπος και ο τέκτων). Τεκτονικά Μελετήματα, αρ. 3. Αθήναι, 1968, σελ. 74. [18 Ευρώ]

ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ - ΓΝΩΜΩΝ
[ΕΠΙΣΗΜΟΝ ΟΡΓΑΝΟΝ ΤΟΥ ΥΠΑΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ 33o ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΓΑΛΗΣ ΑΝΑΤΟΛΗΣ (ΜΕΓΑΛΗΣ ΣΤΟΑΣ) ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ]

ΤΕΥΧΟΣ 4, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1936

ΤΕΥΧΟΣ 5, ΜΑΪΟΣ 1936
ΤΕΥΧΟΣ 6, ΙΟΥΝΙΟΣ 1936
ΤΕΥΧΟΣ 7-8, ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1936
ΤΕΥΧΟΣ 9-10, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1936
ΤΕΥΧΟΣ 6, ΙΟΥΝΙΟΣ 1937
ΤΕΥΧΟΣ 7-8, ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1937
ΤΕΥΧΟΣ 9-10, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ-ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1937
ΤΕΥΧΟΣ 11, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 1937
ΤΕΥΧΟΣ 12, ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1937
ΤΕΥΧΟΣ 1, ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 1938
ΤΕΥΧΟΣ 2, ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 1938
ΤΕΥΧΟΣ 4, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1938

ΤΙΜΗ ΕΚΑΣΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ: 8 Ευρώ.