1960

Τετάρτη, 19 Ιουλίου 2017

Ράλλης Κοψίδης ΙΙ

Βαρλαάμ και Ιωάσαφ δια χειρός Ράλλη Κοψίδη

Ράλλης Κοψίδης (Λήμνος 1929 - Γλυφάδα 2010)

Τα σχέδια κοσμούν το βιβλίο:
Ο πολύτιμος μαργαρίτης. Βιογραφία των οσίων πατέρων ημών Βαρλαάμ και Ιωάσαφ. Προλεγόμενα, μετάφρασις, σημειώσεις: Αρχιμ. Αυγουστίνου Ν. Καντιώτου. Εικονογράφηση: Ράλλης Κοψίδης (75 σχέδια). Έκδοσις του περιοδικού "Χριστιανική Σπίθα". Αθήναι, 1958.