ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Δευτέρα, 7 Αυγούστου 2017

ΒΥΖΑΝΤΙΟ - ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ - ΛΑΤΙΝΟΚΡΑΤΙΑ

- ANTONIADIS-BIBICOU HÉLÈNE, Recherches sur les Douanes à Byzance: L' "octava", le "kommerkion" et les commerciaires. Librairie Armand ColinParis, 1963, p. 293+ cartes. [20 Ευρώ]
BECK HANS-GEORG, Ιστορία της βυζαντινής δημώδους λογοτεχνίας. Μτφρ.: Νίκη Eideneier. ΜΙΕΤ, 2009, σελ. 358. Άκοπο αντίτυπο. [9,50 Ευρώ]
BÉRENCE FRED, Lucrèce Borgia (1480-1519). Payot. Paris, 1937, p. 357. [15 Ευρώ]
DELVOYE CHARLES, Βυζαντινή τέχνη. Μτφρ.: Μαντώ Παπαδάκη. Επιμέλεια, βιβλιογραφικές προσθήκες: Δημ. Δ. Τριανταφυλλόπουλος. Παπαδήμα, 1983, σελ. 512. Δύο βιβλιοδετημένοι τόμοι. [45 Ευρώ]
- ECO UMBERTO, Τέχνη και Κάλλος στην αισθητική του Μεσαίωνα. Μτφρ.: Έφη Καλλιφατίδη. Γνώση, 1992, σελ. 257. [18 Ευρώ] 
EVANS JAMES ALLAN, Η αυτοκράτειρα Θεοδώρα, σύντροφος του Ιουστινιανού. Μτφρ.: Αναστασία Καλλία. Εκάτη, 2011, σελ. 183. [8,50 Ευρώ]
- GREGOROVIUS FERDINAND, Μεσαιωνική ιστορία των Αθηνών. Μτφρ.: Άγις Τσάρας. Τρεις τόμοι. Κριτική, 1990, 1991, 1994, σελ. 307+249+524. Σκληρόδετοι τόμοι σε χάρτινη θήκη. [70 Ευρώ]
GUILLAND RODOLPHE, Études byzantines. PUF. Paris, 1959, p. VIII+324. [25 Ευρώ]
GUILLOU ANDRÉ, Ο βυζαντινός πολιτισμός. Ελληνικά Γράμματα, 1996, σελ. 835. [45 Ευρώ]
KAZHDAN ALEXANDER, FRANKLIN SIMON, Μελέτες στη βυζαντινή λογοτεχνία του 11ου και 12ου αιώνα. Παπαδήμα, 2007, σελ. ιη΄+339. [21 Ευρώ]
KOLIAS GEORGES, Léon Choerosphactès, magistre, proconsul et patrice. Biographie -  correspondance (texte et traduction). Verlag der “Byzantinisch-neugriechischen jahrbucher”. Athen, 1939, p. 135. [20 Ευρώ]
MACRI CHRISTO, L'organisation de l'économie urbaine dans Byzance sous la dynastie de Macédoine ( 867-1057). Librairie RGuillonParis, 1925, p. 159. [30 Ευρώ]
MARAVA-HADJINICOLAOU ANNE, Recherches sur la vie des esclaves dans le monde byzantin. Collection de l' Institut Français d’ Athènes, 1950, p. 134. [25 Ευρώ]
- NICOL DONALD, Οι βυζαντινές δεσποσύνες: Δέκα πορτρέτα. Παπαδήμα, 1996, σελ. 248. [11 Ευρώ]
OIKONOMIDÈS NICOLAS, Fiscalité et exemption fiscale à Byzance (IXe – XIe s.). ΙΒΕ/ΕΙΕ, 1996, p. 319. [15 Ευρώ]
PSELLO MICHELE, Imperatori di Bisanzio (Cronografia). Testo e Traduzione. 2 volumi: I (Libri I – VI 75), II (Libri VI 76 – VII). Traduzione di Silvia Ronchey. Testo critico a cura di Salvatore Impellizzeri. Commento di Ugo Criscuolo. Introduzione di Dario Del Corno. Fondazione Lorenzo Valla/Arnoldo Mondadori Editore. Milano, 1984, pXLIII+403, p. 473. [28 Ευρώ]
RAYBAUD LÉON-PIERRE, Le gouvernement et l’administration central de l’empire byzantine sous les premiers Paléologues (1258-1354). Éditions SireyParis, 1968, p. 293. [20 Ευρώ]
- ROSENQVIST JAN OLOF, Η βυζαντινή λογοτεχνία από τον 6ο αιώνα ως την άλωση της Κωνσταντινούπολης. Μτφρ.: Ιωάννης Βάσσης. Κανάκη, 2008, σελ. 331. [17 Ευρώ]
SABATINI RAFAEL, César Borgia (1475-1507) de France, Duc de Valentinois et de Romagne, Prince d’ Andria et Venafri, Comte de Dyois, Seigneur de Piombino, Camerino et Urbino, Gonfalonier et Capitaine-Général de la Sainte-Église. Traduction française de G. Jean-Aubry. Payot. Paris, 1937, p. 366. [15 Ευρώ]
SPIRIDONAKIS BASILE, Grecs, Occidentaux et Turcs de 1054 à 1453: Quatre siècles d’histoire de relations internationales, Institute for Balkan Studies. Thessalonique,  1990, p. 291. [20 Ευρώ]
ZAKYTHINOS D., Le Despotat grec de Morée. Tome premier: Histoire politique. Tome second: Vie et institutions. Δωδώνη, 2003, p. 334+408. [64 Ευρώ]
Βυζαντινά και αραβικά ιστιοφόρα πλοία (7ος – 13ος αι.). Επιμέλεια: Νίκος Ανδριώτης, Κατερίνα Καραπλή, Χρήστος Σπανούδης. Δίγλωσση έκδοση: ελληνικά, αγγλικά. Αναπτυξιακό Κέντρο Οινουσσών – Αιγαίου, 2001, σελ. 75+16 εικόνες. [12 Ευρώ] Πωλήθηκε
Εις μνήμην Κωνσταντίνου Ι. Αμάντου (1874-1960). Επιμ.: Νικ. Τωμαδάκης. Αθήναι, 1961, σελ. μ΄+531+εικόνες. [70 Ευρώ]
ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ, Βυζαντινός οινικός πολιτισμός. Το παράδειγμα της Βιθυνίας. ΕΙΕ/ΙΒΕ, 2008, σελ. 148. [20 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΑΡΒΕΛΕΡ ΕΛΕΝΗ, Μοντερνισμός και Βυζάντιο. Ίδρυμα Γουλανδρή-Χορν, 2000, σελ. 32. Άκοπο αντίτυπο. [3 Ευρώ]
ΒΑΚΑΛΟΥΔΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, Η μαγεία ως κοινωνικό φαινόμενο στο πρώιμο Βυζάντιο (4ος – 7ος μ.Χ. αι.). Ενάλιος, 2001, σελ. 541+εικόνες. [10 Ευρώ]
ΒΑΣΙΛΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, Από τους εικονογραφικούς οδηγούς στα σχέδια εργασίας των μεταβυζαντινών ζωγράφων. Το τεχνολογικό υπόβαθρο της βυζαντινής εικονογραφίας. Ίδρυμα Γουλανδρή-Χορν, 1995, σελ. 68+εικόνες. Άκοπο αντίτυπο. [4,50 Ευρώ]
ΒΑΣΙΛΙΚΟΠΟΥΛΟΥ-ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΑΓΝΗ, Η αναγέννησις των γραμμάτων κατά τον ΙΒ΄αιώνα εις το Βυζάντιον και ο Όμηρος. Δημοσιεύματα Βιβλιοθήκης Σοφίας Ν. Σαριπόλου, αρ. 14. Αθήναι, 1971-72, σελ. 222. [20 Ευρώ] 
ΒΙΛΛΑΡΔΟΥΙΝΟΣ ΓΟΔΕΦΡΕΙΔΟΣ, Η κατάκτηση της Κωνσταντινούπολης. Εισαγωγή: Γιώργος Σαραφιανός. Μτφρ.: Κώστας Αντύπας. Γ΄έκδοση. Χατζηνικολή, 2002, σελ. 267. [10 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΒΛΑΧΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ, Ο βυζαντινός λόγιος Νικηφόρος Γρηγοράς. Η προσωπικότητα και το έργο ενός επιστήμονα και διανοούμενου στο Βυζάντιο του 14ου αιώνα. Πρόλογος: Βασίλης Κατσαρός. Εκδ. Αντ. Σταμούλη, 2008, σελ. 218. [16 Ευρώ]
- ΒΟΥΤΣΙΝΟΥ-ΚΙΚΙΛΙΑ ΜΑΡΙΑ, Fortunatus. Βενάντιος Ονώριος Κλημεντιανός Φορτουνάτος. Ποιήματα αφιερωμένα στη Ραδεγούνδη και την Αγνή. Δίγλωσση έκδοση: λατινικά - ελληνική απόδοση. Ελληνικά Γράμματα, 2001, σελ. 298. [20 Ευρώ]
ΒΡΑΝΟΥΣΗ ΕΡΑ, "Κομισκόρτης ο εξ Αρβανών": σχόλια εις χωρίον της Άννης Κομνηνής. Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών. Ιωάννινα, 1962, σελ. 29. Άκοπο αντίτυπο. [13 Ευρώ] 
ΓΕΡΟΝΤΑΣ Δ., ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ Ν., Αθήνα 1456-1686: η προσωπογραφία μιας πόλης. Τροχαλία, 1997, σελ. 119. [12 Ευρώ]
ΓΛΑΒΙΝΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, Η επί Αλεξίου Κομνηνού (1081-1118) περί ιερών σκευών, κειμηλίων και αγίων εικόνων έρις (1081-1095). Κέντρον Βυζαντινών Ερευνών. Θεσσαλονίκη, 1972, σελ. 217. [22 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΥ ΜΑΡΙΑ, Αγορές, έμποροι και εμπόριο στο Βυζάντιο (9ος – 12ος αι.). ΕΙΕ/ΙΒΕ, 2008, σελ. 304+1 αναδιπλ. χάρτης. [22 Ευρώ]
ΓΟΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Το συγγραφικόν έργον του οικουμενικού πατριάρχου Καλλίστου Α΄ (1350-1353, 1355-1363/1364). Διατριβή. Αθήναι, 1980, σελ. 377+φωτογραφίες κωδίκων. [25 Ευρώ]
ΔΕΛΕΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Συμβολή στη μελέτη του ιστορικού έργου του Ιωάννου Κιννάμου. Εκδόσεις Νούφαρο. Σέρρες, 2016, σελ. 539. [30 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΔΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Η αρπαγή γυναίκας στο βυζαντινό δίκαιο. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2005, σελ. XXIV+265. [18 Ευρώ]
ΔΕΤΟΡΑΚΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ, Αγία Σοφία: ο ναός της αγίας του θεού σοφίας. Μίλητος, 2009, σελ. 235. [17 Ευρώ]
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, Νικολάου Καβάσιλα "Κατά Πύρρωνος". Πλατωνικός φιλοσκεπτικισμός και αριστοτελικός αντισκεπτικισμός στη βυζαντινή διανόηση του 14ου αιώνα. Παρουσία, 1999, σελ. 331. [14 Ευρώ]
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, Η δίκη διαζυγίου κατά την μεταβυζαντινήν περίοδον. Αθήναι, 1964, σελ. 110+ 58 Παράρτημα. [20 Ευρώ]
ΕΥΑΓΓΕΛΑΤΟΥ-ΝΟΤΑΡΑ ΦΛΩΡΕΝΤΙΑ, Σεισμοί στο Βυζάντιο από τον 13ο μέχρι και τον 15ο αιώνα. Ιστορική εξέταση. Περιοδικό "Παρουσία" - Παράρτημα αρ. 24. Αθήνα, 1993, σελ. 179+1 αναδιπλ. χάρτης. [18 Ευρώ]
ΕΦΡΑΙΜ ΤΟΥ ΑΙΝΙΟΥ, Χρονογραφία. Κείμενο, μετάφραση, σχόλια: Οδυσσέας Λαμψίδης. Δύο τόμοι. Ακαδημία Αθηνών, 1984-85. [30 Ευρώ]
ΖΑΜΒΑΚΕΛΛΗΣ ΠΑΝΟΣ, Εισαγωγή στη βυζαντινή ζωγραφική (Εικονογραφία - Τοιχογραφία - Μωσαϊκό - Μικρογραφία). Synopsis in english. Αθήνα, 1985, σελ. 202+81 εικόνες. Βιβλιοδετημένη έκδοση. [35 Ευρώ]
ΖΕΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Η παράδοσις δι' εγγράφου εν τω βυζαντινώ και το μεταβυζαντινώ δικαίω. Ανάτυπο. Θεσσαλονίκη, 1951, σελ. 44. [7 Ευρώ]
ΖΩΓΡΑΦΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, Βυζαντινή φιλοσοφία της εικόνας. Μιά ανάγνωση του Ιωάννη Δαμασκηνού. Ελληνικά Γράμματα, 1997, σελ. 361. [27 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΖΩΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Ένας απόγονος των Παλαιολόγων εις τας Καραϊβικάς Νήσους. Κείμενα και Μελέται Νεοελληνικής Φιλολογίας, αρ. 115. Αθήναι, 1977, σελ. 13. Άκοπο αντίτυπο. [6 Ευρώ] 
- ΘΕΟΧΑΡΗ ΜΑΡΙΑ, Πολυτελή υφάσματα στο Βυζάντιο. Κοσμικά και εκκλησιαστικά. Ίδρυμα Γουλανδρή-Χορν, 1994, σελ. 75+εικόνες. Άκοπο αντίτυπο. [10 Ευρώ]
ΚΑΛΟΚΥΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Η γέννησις του Χριστού εις την Βυζαντινήν τέχνην της Ελλάδος [Διατριβή επί διδακτορία υποβληθείσα εις την Θεολογικήν Σχολήν του Πανεπιστημίου Αθηνών]. Αθήναι, 1956, σελ. 105. [18 Ευρώ] 
ΚΑΛΤΣΟΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΝΗ, ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗ ΣΟΦΙΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΗΛΙΑΝΑ, Η Θεσσαλονίκη στη βυζαντινή λογοτεχνία. Ρητορικά και αγιολογικά κείμενα. Βυζαντινά Κείμενα και Μελέται αρ. 32. Κέντρον Βυζαντινών Ερευνών. Θεσσαλονίκη, 2002, σελ. 224. Βιβλιοδετημένη έκδοση. [30 Ευρώ]
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Ι., Βυζαντινή διπλωματική. Α΄: Αυτοκρατορικά έγγραφα. Β΄ελληνική έκδοσις. Σάκκουλα. Θεσσαλονίκη, 1972, σελ. 379+85 εικόνες. [40 Ευρώ]
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Ι., Το βυζαντινό κράτος. Βάνιας, 2001, σελ. 608. [11 Ευρώ]
- ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ, Η νομοθετική δραστηριότητα επί Διοκλητιανού και η κρατική παρέμβαση στον τομέα του δικαίου: Ο Γρηγοριανός και ο Ερμογενειανός κώδικας. ΕΙΕ/ΙΒΕ, 2008, σελ. 485. [22 Ευρώ] 
- ΚΑΡΥΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ, Όψεις της εκκλησιαστικής οργάνωσης στον βενετοκρατούμενο ελληνικό χώρο. Α΄: Ζάκυνθος, Κέρκυρα, Κεφαλληνία, Κύθηρα, Πελοπόννησος. Ενάλιος, 2011, σελ. 173. [7 Ευρώ]
ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Το δίκαιον της μοναστηριακής περιουσίας (Από του 9ου μέχρι του 12ου αιώνος). Διατριβή. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1979, σελ. XXVI+291. [35 Ευρώ] 
ΚΟΥΚΟΥΣΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Ο ρόλος του αυτοκράτορος στη Συνοδική Πράξη της Εκκλησίας κατά τον 5ο αιώνα. Αντ. Σταμούλη, 2004, σελ. 197. [14 Ευρώ]
ΚΟΥΡΟΥΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, Μανουήλ Γαβαλάς είτα Ματθαίος Μητροπολίτης Εφέσου (1271/2 – 1355/60). Α’-Τα βιογραφικά. "ΑΘΗΝΑ" σύγγραμμα περιοδικόν της εν Αθήναις Επιστημονικής Εταιρείας – Σειρά Διατριβών και Μελετημάτων, αρ. 12. Αθήναι, 1972, σελ. ιε΄+399+εικόνες. Άκοπο αντίτυπο. [30 Ευρώ]
ΚΡΙΚΩΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, Θεοδώρου Β΄Λασκάρεως Περί Χριστιανικής Θεολογίας Λόγοι. Ανάλεκτα Βλατάδων 49. Πατριαρχικόν Ίδρυμα Πατερικών Μελετών. Θεσσαλονίκη, 1988, σελ. 229. Βιβλιοδετημένη έκδοση. [9 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΣΤΙΛΠΩΝ, Βυζαντιναί Μελέται VI: Οι Σλάβοι εν Πελοποννήσω. Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών - Επιστημονικαί Πραγματείαι. Σειρά: Φιλολογική και Θεολογική, αρ. 1. Θεσσαλονίκη, 1947, σελ. 105. [26 Ευρώ]
ΛΑΜΠΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, Γεώργιος Παχυμέρης. Πρωτέκδικος και Δικαιοφύλαξ. Εισαγωγικό Δοκίμιο. ΕΙΕ/ΙΒΕ, 2004, σελ. 259. [16 Ευρώ]
ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Κύλικες ζωής κατευνάστριαι. Ιστορική και ιατρική προσέγγιση στις δηλητηριάσεις της βυζαντινής περιόδου. Αθήνα, 1994, σελ. 335. [35 Ευρώ]
ΛΕΟΝΤΣΙΝΗ ΜΑΡΙΑ, Κωνσταντίνος Δ΄(668-685), ο τελευταίος πρωτοβυζαντινός αυτοκράτορας. ΙΒΕ/ΕΙΕ, 2006, σελ. 280. [15 Ευρώ]
- ΜΑΛΤΕΖΟΥ ΧΡΥΣΑ, Ο θεσμός του εν Κωνσταντινουπόλει Βενετού βαΐλου (1268-1453). Διατριβή. Δημοσιεύματα Βιβλιοθήκης Σοφίας Ν. Σαριπόλου, αρ. 6. Αθήναι, 1970, σελ. 256+εικόνες. [30 Ευρώ] 
ΜΑΜΑΓΚΑΚΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, Γυναίκα και πολιτική δράση στο Βυζάντιο. Η μαρτυρία της Άννας Κομνηνής (Τέσσερα γυναικεία πορτραίτα μέσα από την Αλεξιάδα). Κυπριακό Ινστιτούτο Σχέσεων Εκκλησίας και Πολιτείας. Λευκωσία, 2008, σελ. 235. [18 Ευρώ] Πωλήθηκε
[Με βάση το πολύτιμο από κάθε άποψη πόνημα της Άννας Κομνηνής, την περίφημη Αλεξιάδα, ξεδιπλώνεται μπροστά στον αναγνώστη ο κόσμος των γυναικών του αυτοκρατορικού περιβάλλοντος του ιδρυτή της Δυναστείας των Κομνηνών (1081-1185). Πρόκειται για την παρουσίαση τεσσάρων γυναικείων πορτραίτων (Μαρία η Αλανή, Άννα Δαλασσηνή, Ειρήνη Δούκαινα και Άννα Κομνηνή), έτσι όπως αυτά προβάλλουν μέσα από τις σελίδες της Αλεξιάδας, με βασικό γνώμονα την άσκηση πολιτικής δράσης και την προσπάθεια ευόδωσης προσωπικών πολιτικών συμφερόντων.]
- ΜΑΝΑΦΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Μοναστηριακά Τυπικά - Διαθήκαι. Μελέτη φιλολογική. Περιοδικό "Αθηνά" - Σειρά Διατριβών και Μελετημάτων, αρ. 7. Αθήναι, 1970, σελ. 201. [20 Ευρώ] 
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Η θέση του χρονογράφου στη βυζαντινή κοινωνία. Νοοτροπία - Τεχνοτροπία. Ίδρυμα Γουλανδρή-Χορν, 1993, σελ. 27. Άκοπο αντίτυπο. [3 Ευρώ] 
ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ, Βυζαντινοί ναοί της Ελλάδος. Αδελφότης θεολόγων η "Ζωή". Αθήναι, 1958, σελ. 121. [35 Ευρώ]
ΜΑΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Νομικά ζητήματα εκ των έργων του Δημητρίου Χωματιανού. Διατριβή. Αθήναι, 1961, σελ. 83. [17 Ευρώ]
ΜΕΡΙΑΝΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, Οικονομικές ιδέες στο Βυζάντιο τον 12ο αιώνα. Οι περί οικονομίας απόψεις του Ευσταθίου Θεσσαλονίκης. ΙΒΕ/ΕΙΕ, 2008, σελ. 362. [17 Ευρώ]
ΜΗΛΙΑΡΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, Ιστορία του Βασιλείου της Νικαίας και του Δεσποτάτου της Ηπείρου (1204-1261). Ανατύπωση της έκδοσης του 1898. Εκδότες Διον. Καραβίας/Ευάγγ. Λάζος. Αθήνα, 1994, σελ. ζ΄+676. [30 Ευρώ]
ΜΟΣΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Πλατωνισμός ή χριστιανισμός; Οι φιλοσοφικές προϋποθέσεις του Αντιησυχασμού του Νικηφόρου Γρηγορά (1293-1361). Παρουσία, 1998, σελ. 319. [20 Ευρώ] 
ΜΠΙΜΠΙΚΟΥ-ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΕΛΕΝΗ, Προβλήματα ιστορίας: Βυζαντινά - Μεταβυζαντινά Ι. Ελληνικά Γράμματα, 1996, σελ. 290. [15 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ ΠΑΤΡΙΑΡΧΗΣ ΚΩΝ/ΛΕΩΣ (758-828 μ.Χ.), Ιστορία Σύντομος. Εισαγωγή, σχόλια: Δημήτρης Τσουγκαράκης. Μτφρ.: Λίνα Κωσταρέλη. Κανάκη, 1994, σελ. 190. [7 Ευρώ]
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, Πληθωνικά. Βάνια, 2004, σελ. 275. [8 Ευρώ]
Περιεχόμενα: Ζωροάστρης – Πρόκλος – Γεμιστός/Αι περί Πολιτείας και Δικαίου ιδέαι του Γ. Πλήθωνος Γεμιστού/Η έρευνα για το Γ. Γεμιστό Πλήθωνα και το έργο του.
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ, Η γυναίκα στη μέση βυζαντινή εποχή. Κοινωνικά πρότυπα και καθημερινός βίος στα αγιολογικά κείμενα. ΙΒΕ/ΕΙΕ, 2005, σελ. 376. [18 Ευρώ]
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ, Η θέση της γυναίκας στη βυζαντινή κοινωνία. Ίδρυμα Γουλανδρή-Χορν, 1993, σελ. 53. Άκοπο αντίτυπο. [6 Ευρώ] 
ΝΥΣΤΑΖΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ, Η εν τη Ταυρική χερσονήσω πόλις Σουγδαία από του ΙΓ΄μέχρι του ΙΕ΄αιώνος. Συμβολή εις την ιστορίαν του μεσαιωνικού ελληνισμού της νοτίου Ρωσίας. Δημοσιεύματα του Αρχαιολογικού Δελτίου, αρ. 7. Αθήναι, 1965, σελ. ιβ΄+188+εικόνες. [30 Ευρώ]
ΠΑΪΔΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Η θεματική των βυζαντινών "Κατόπτρων Ηγεμόνος" της πρώιμης και μέσης περιόδου (398 - 1085). Συμβολή στην πολιτική θεωρία των βυζαντινών. Γρηγόρη, 2005, σελ. 327. [12 Ευρώ]
ΠΑΪΖΗ-ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΧΗ, Ανεπίσημα από το Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως. Παρασχέδια και μαρτυρίες του 1476. ΕΙΕ/ΚΝΕ, 1988, σελ. 120. Άκοπο αντίτυπο. [6,50 Ευρώ]
ΠΑΪΖΗ-ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΧΗ, ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Δ., Μετά την Κατάκτηση. Στοχαστικές προσαρμογές του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως σε ανέκδοτη εγκύκλιο του 1477. ΕΙΕ/ΚΝΕ, 2006, σελ.  136. Άκοπο αντίτυπο. [10 Ευρώ]
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, Βυζαντινή λογοτεχνία. Κείμενα του πεζού λόγου. Αρμός, 2010, σελ. 1203. Σκληρόδετο. [40 Ευρώ]
- ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, Τα οικονομικά του έγγαμου βίου στο Βυζάντιο. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1986, σελ. ΧΧΧΙΙ+352. [25 Ευρώ]
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΟΝΝΑ, Νοσήματα και ατυχήματα στις αυτοκρατορικές οικογένειες του Βυζαντίου (324-1261) κατά τη βυζαντινή ιστοριογραφία. Πρόλογος: Γεωργ. Ν. Αντωνακόπουλου (καθηγ. Ιατρικής Παν/μίου Θεσσαλίας). Αθήναι, 1996, σελ. 303. Βιβλιοδετημένη έκδοση. [25 Ευρώ]
ΠΑΠΑΔΙΑ-ΛΑΛΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, Ο θεσμός των αστικών κοινοτήτων στον ελληνικό χώρο κατά την περίοδο της Βενετοκρατίας (13ος – 18ος αι.). Μια συνθετική προσέγγιση. Β΄έκδοση. Βιβλιοθήκη του Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών Βενετίας, αρ. 14. Βενετία, 2008, σελ. 653. [20 Ευρώ]
ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΣΥΜΕΩΝ, Νικήτας Δαβίδ Παφλαγών: το πρόσωπο και το έργο του. Συμβολή στη μελέτη της προσωπογραφίας και της αγιολογικής γραμματείας της προμεταφραστικής περιόδου. Βυζαντινά Κείμενα και Μελέται, αρ. 28. Κέντρο Βυζαντινών Ερευνών. Θεσσαλονίκη, 1999, σελ. 351. Βιβλιοδετημένη έκδοση. [22 Ευρώ]
ΠΑΤΡΙΝΕΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, Ο Θεόδωρος Αγαλλιανός ταυτιζόμενος προς τον Θεοφάνην Μηδείας και οι ανέκδοτοι λόγοι του. Μια νέα ιστορική πηγή περί του Πατριαρχείου Κωνσταντινουπόλεως κατά τους πρώτους μετά την άλωσιν χρόνους. [Διδακτορική διατριβή: Παν/μιο Θεσσαλονίκης, Φιλοσοφική Σχολή]. Αθήναι, 1966, σελ. 176+πανομοιότυπα. [30 Ευρώ]
ΠΟΤΑΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, Φράγκοι και Βενετοί στην Πελοπόννησο. Πρόλ.: Σωκρ. Κουγέα. Εκδόσεις εφημ. "Ηχώ της Μεσσηνίας". Αθήναι, 1959, σελ. ζ΄+79. [17 Ευρώ] 
- ΠΡΟΒΑΤΑΚΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ, Η βυζαντινή Κωνσταντινούπολη και ο Πατριαρχικός Οίκος. Αρσενίδη, 1992, σελ. 278. [12 Ευρώ]
- ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΛΕΞΗΣ, Βυζαντινά, τουρκικά, μεσαιωνικά. Ηρόδοτος, 2002, σελ. 466. [24,50 Ευρώ]
ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΛΕΞΗΣ, Βυζαντινοτουρκικά μελετήματα (Ανατύπωση άρθρων 1981-1990). Ηρόδοτος, 1991, σελ. 338. [15 Ευρώ] 
ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΛΕΞΗΣ, Η ίδρυση της Μογγολικής Αυτοκρατορίας. Ο Τζένγκις Χαν, οι επίγονοί του και ο κόσμος της Ανατολής (1206-1294 μ.Χ.). Ιωλκός, 2004, σελ. 146. [5,50 Ευρώ]
ΣΟΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Το πρόβλημα της γενέσεως των ιουστινιανείων Εισηγήσεων και η παράφρασις του Θεοφίλου. Ανάτυπο. Θεσσαλονίκη, 1951, σελ. 80. [15 Ευρώ]
- ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Βυζάντιο: Ρωμαϊκή και ελληνική παράδοση, χριστιανισμός και ορθοδοξία. Αθήνα, 2006, σελ. 134. [8 Ευρώ]
ΣΠΕΝΤΖΑΣ ΣΑΒΒΑΣ, Δημοσιονομική διερεύνησις του βυζαντινού κράτους (Συμβολή εις την ελληνικήν δημοσίαν οικονομίαν). Τόμος πρώτος. Παπαζήσης, 1969, σελ. 174. Άκοπο αντίτυπο. [24 Ευρώ] 
ΣΤΗΘΑΤΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ, Περί Ψυχής. Πρόλογος: Βασίλης Κατσαρός. Εισαγωγή, σχόλια, σημειώσεις: Γιάννης Πλεξίδας. Μτφρ.: Νικόλαος Καλομπάτσος. Παράρτημα: Μελέτιος Μοναχός "Περί Ψυχής". Ζήτρος, 2006, σελ. 373. Βιβλιοδετημένη έκδοση. [12 Ευρώ]
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, Ιστορία του Βυζαντίου [Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης]. Επιμ.: Cyril Mango. Μτφρ.: Όλγα Καραγιώργου. Νεφέλη, 2006, σελ. 442. [22 Ευρώ]
Περιεχόμενα:
P. Sarris, Η Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία από τον Κωνσταντίνο έως τον Ηράκλειο (306-641)
ClFoss, Η ζωή στην πόλη και στην ύπαιθρο
CMango, Νέα θρησκεία, παλαιός πολιτισμός
RHoyland, Η άνοδος του Ισλάμ
WTreadgold, Ο αγώνας για επιβίωση (641-780)
PKarlin-Hayter, Εικονομαχία
PMagdalino, Η Μεσαιωνική Αυτοκρατορία (780-1204)
CMango, Η αναβίωση των γραμμάτων και των τεχνών
JShepard, Διαδίδοντας τον Λόγο του Θεού: Οι βυζαντινές ιεραποστολές
StReinert, Ο διαμελισμός (1204-1453)
Ihor Sevcenko, Τα γράμματα και οι τέχνες την εποχή των Παλαιολόγων
El. Jeffreys, C. Mango, Προς την κατεύθυνση ενός ελληνοφραγκικού πολιτισμού
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, Οι ήρωες της ορθόδοξης εκκλησίας. Οι Νέοι Άγιοι, 8ος – 16ος αιώνας [Διεθνές Συμπόσιο που οργανώθηκε από το ΙΒΕ/ΕΙΕ, από τις 25 ως τις 28 Νοεμβρίου 1999]. Επιστημονική επιμέλεια: Ελεωνόρα Κουντούρα-Γαλάκη. ΕΙΕ/ΙΒΕ, 2004, σελ. 518. [18 Ευρώ]
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, Το Βυζάντιο ως Οικουμένη. Πρακτικά του 16ου Διεθνούς Συμποσίου. Επιστημονική επιμέλεια: Ευάγγελος Χρυσός. Γλώσσα κειμένων: ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά. ΕΙΕ/ΙΒΕ, 2005, σελ. 339. [20 Ευρώ]
Κείμενα των: Ελ. Αρβελέρ, JKoderGDagron, Ευάγγ. Χρυσός, Τ. Παπαμαστοράκης, PMagdalinoCMorrisson, Κ. Πιτσάκης, Αθ. Μαρκόπουλος, ChrHannickROusterhout, Δ. Τριανταφυλλόπουλος, HPapastavrouTVelmansCMango, Δ. Ευγενίδου.
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Χριστιανική και βυζαντινή αρχαιολογία. Α΄τόμος: Χριστιανικά κοιμητήρια – Εκκλησιαστική αρχιτεκτονική. Μετά 315 εικόνων και σχεδίων. Ανατύπωση της έκδοσης του 1942. Αθήναι, σελ. κδ΄+519. [50 Ευρώ]
ΤΑΤΑΚΗΣ Β., Η βυζαντινή φιλοσοφία. Εταιρεία Σπουδών Σχολής Μωραΐτη, 1977, σελ. 378. [25 Ευρώ]
ΤΑΧΙΑΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΑΙΜΙΛΙΟΣ, Η ζωή και το έργο των Κυρίλλου και Μεθοδίου. Το βυζαντινό πολιτιστικό κληροδότημα στους Σλάβους. University Studio Press, 2009, σελ. 217. Βιβλιοδετημένη έκδοση. [14 Ευρώ]
ΤΖΑΝΕΤΤΑΤΟΣ ΘΗΣΕΥΣ, Το Πρακτικόν της Λατινικής Επισκοπής Κεφαλληνίας του 1264 και η Επιτομή αυτού. Κριτική έκδοσις αυτών. Αθήναι, 1965, σελ. 185+vii (προσθήκες και διορθώσεις)+φωτοτυπίες μερών του πρωτοτύπου του Πρακτικού. Άκοπο αντίτυπο. [40 Ευρώ] 
ΤΟΥΡΤΟΓΛΟΥ ΜΕΝΕΛΑΟΣ, Παρθενοφθορία και εύρεσις θησαυρού. Βυζάντιον, τουρκοκρατία, μετεπαναστατικοί χρόνοι μέχρι και του Καποδιστρίου. Αθήναι, 1963, σελ. 208. [35 Ευρώ] 
ΤΡΙΑΝΤΑΡΗ-ΜΑΡΑ ΣΩΤΗΡΙΑ, Οι πολιτικές αντιλήψεις των βυζαντινών διανοητών από το δέκατο έως το δέκατο τρίτο αιώνα μ.Χ. Ηρόδοτος, 2002, σελ. 279. [13 Ευρώ]
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Η Εξάβιβλος του Αρμενοπούλου και η νομική σκέψις εν Θεσσαλονίκη κατά τον 14ον αιώνα. ΙΜΧΑ, Θεσσαλονίκη, 1960, σελ. 38. [7 Ευρώ]
ΤΡΩΙΑΝΟΣ ΣΠ., Η εκκλησιαστική διαδικασία μεταξύ 565 και 1204. Ανάτυπο. Αθήναι, 1969, σελ. 147. [18 Ευρώ]
ΤΡΩΪΑΝΟΣ ΣΠ., Η εκκλησιαστική δικονομία μέχρι του θανάτου του Ιουστινιανού. Διατριβή. Αθήναι, 1964, σελ. στ΄+170. Άκοπο αντίτυπο. [30 Ευρώ]
ΤΡΩΙΑΝΟΣ ΣΠ., Η θέση του νομικού/δικαστή στη βυζαντινή κοινωνία. Ίδρυμα Γουλανδρή-Χορν, 1999, σελ. 52. Άκοπο αντίτυπο. [3 Ευρώ] 
- ΤΡΩΙΑΝΟΣ ΣΠ., Οι πηγές του βυζαντινού δικαίου. Δεύτερη έκδοση συμπληρωμένη. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1999, σελ. 348. [17 Ευρώ] 
ΤΣΑΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, Ιωάννου Καμενιάτου στην άλωση της Θεσσαλονίκης (904 μ.Χ.). Εισαγωγή, μετάφραση, σχόλια. Αφοί Κυριακίδη, 1987, σελ. 137. [4 Ευρώ]
ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Βυζαντινή επιστολογραφία (Γ΄τόμος του έργου: "Εισαγωγή εις την Βυζαντινήν φιλολογίαν"). Ανατύπωσις της τρίτης εκδόσεως (1969-1970) μετά προσθηκών. Π. Πουρναρά, 1993, σελ. 349. [11 Ευρώ] 
ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Η βυζαντινή υμνογραφία και ποίησις (Β΄τόμος του έργου: "Εισαγωγή εις την Βυζαντινήν φιλολογίαν"). Π. Πουρναρά, 1993, σελ. η΄+296. [11 Ευρώ] 
ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Περί αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως (1453). Συναγωγή κειμένων μετά προλόγου και βιογραφικών μελετημάτων περί των τεσσάρων ιστοριογράφων (Δούκα, Κριτοβούλου, Σφραντζή, Χαλκοκονδύλη) και του Ιωσήφ Βρυεννίου. Π. Πουρναρά, 1993, σελ. 255. [8 Ευρώ] 
- ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Πονήματα παλαιοχριστιανικής, βυζαντινής και μεταβυζαντινής τέχνης. Π. Πουρναρά, 2004, σελ. 1055. [30 Ευρώ]
ΧΑΤΖΗΦΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Άγιος Ευστάθιος Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης ο Κατάφλωρος (12ος αι.). Η εθνική σημασία των "Παρεκβολών" του και η αντίστασή του κατά των επιδρομέων. Παρουσία, 1995, σελ. 79. [8 Ευρώ]

Επισκεφτείτε και τις ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ: Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών ΣπουδώνΑρχείον των Βυζαντινών μνημείων της Ελλάδος