13.3.2019

Σάββατο, 1 Δεκεμβρίου 2018

ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ

ΓΚΕΦΟΥ-ΜΑΔΙΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ, Πολιτισμός και Εθνογραφία. Από τον Εθνογραφικό Ρεαλισμό στην Πολιτισμική Κριτική. Ελληνικά Γράμματα, 1999, σελ. 523. [16 Ευρώ]
ΔΕΜΕΡΖΗΣ ΝΙΚΟΣ, Κουλτούρα, νεωτερικότητα, πολιτική κουλτούρα. Παπαζήση, 1989, σελ. 373. [10 Ευρώ]
ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, Μνημεία και νεκροί. Το φαντασιακό του θανάτου στη σύγχρονη Ελλάδα. Μια ανθρωπολογική και σημειολογική προσέγγιση των αστικών νεκροταφείων. Δωδώνη, 2008, σελ. 255. [7 Ευρώ]
ΠΑΠΑΓΑΡΟΥΦΑΛΗ ΕΛΕΝΗ, Δώρα ζωής μετά θάνατον. Πολιτισμικές εμπειρίες. Ελληνικά Γράμματα, 2002, σελ. 395. [10 Ευρώ]
ΡΗΓΟΥ ΜΥΡΤΩ, Ο θάνατος στη νεωτερικότητα: Μια επικοινωνιακή και ηθική προβληματική. Πλέθρον, 1993, σελ. 270. Άκοπο αντίτυπο. [10 Ευρώ]
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, Ανθρωπολογική θεωρία και εθνογραφία. Σύγχρονες τάσεις. Επιμέλεια: Δήμητρα Γκέφου-Μαδιανού. Ελληνικά Γράμματα, 2008, σελ. 672. [17,50 Ευρώ]
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, Η πείνα στην ιστορία. Έλλειψη τροφίμων, πενία και στέρηση. Γενική συντάκτρια: Lucile Newman. Πολύτροπον, 2006, σελ. 553. [38 Ευρώ]
ΤΟΥΝΤΑΣΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ, Ανθρωπολογικές θεωρήσεις της συγγένειας κατά τον 20ό αιώνα. Ελληνικά Γράμματα, 2008, σελ. 253. [9,50 Ευρώ]
- ALLARD G., LEFFORT P., Η μάσκα. Χατζηνικολή, 1989, σελ. 95. [7,50 Ευρώ]
CLEBERT JEAN-PAUL, Les Tsiganes. Tchou, Paris, 1976, p. 268+photographies en noir hors-texte. [8 Ευρώ]
FUCHS EDUARD, Ιστορία των ερωτικών ηθών και εθίμων. Α΄τόμος: Αναγέννηση. Μτφρ.: ομάδα μεταφραστών. Εκδοτική Εταιρεία Πυρσός. Αθήνα, 1958, σελ. 269. Βιβλιοδετημένη έκδοση. [30 Ευρώ] Πωλήθηκε
KUPER ADAM, Η επανάκαμψη της πρωτόγονης κοινωνίας. Μεταμορφώσεις ενός μύθου. Αλεξάνδρεια, 2007, σελ. xliii+423. [16 Ευρώ]
- LAQUEUR THOMAS, Οι κατά μόνας ηδονές. Πολιτισμική ιστορία του αυνανισμού. Νεφέλη, 2006, σελ. 520. [8 Ευρώ]
LEWELLEN TED, Πολιτική ανθρωπολογία. Μια εισαγωγή. Μτφρ.: Χρυσούλα Μεντζαλίρα. Κριτική, 2009, σελ. 370. [12 Ευρώ]
- SISSONS JEFFREY, Πρώτοι λαοί. Οι αυτόχθονοι πολιτισμοί και το μέλλον τους. Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου, 2006, σελ. 234. [8,50 Ευρώ]