Κινηματογραφική Λέσχη Βιβλιοθήρα

Παρασκευή, 1 Δεκεμβρίου 2017

ΒΛΑΧΟΙ - ΚΟΥΤΣΟΒΛΑΧΟΙ - ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΟΙ - ΑΡΒΑΝΙΤΕΣ

ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ, Τα τσελιγγάτα. Οι άτυποι συνεταιρισμοί των ορεινών κτηνοτρόφων στην ειρηνική παραγωγή και τους εθνικούς αγώνες. Πρόλογος: Γεώργιος Κουρνούτος. Αθήναι, 1972, σελ. 67. [10 Ευρώ]
- ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Σαρακατσάνοι: μια ελληνική ποιμενική κοινωνία. Εκδόσεις Λούση Μπρατζιώτη. Αθήνα, 1996, σελ. 431+φωτογραφίες. [35 Ευρώ]
ΚΑΛΟΔΗΜΟΣ ΘΩΜΑΣ, Σαρακατσαναίοι: οι αρχαιότεροι ινδοευρωπαίοι νομάδες. Λαμία, 2006, σελ. 428. [20 Ευρώ]
- ΚΕΡΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, Τι είναι οι Κουτσόβλαχοι. Εν Αθήναις, 1939, σελ. 152. Ιδιωτική βιβλιοδεσία. [70 Ευρώ]
ΚΟΛΛΙΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, Αρβανίτες και η καταγωγή των Ελλήνων. Ιστορική, λαογραφική, πολιτιστική, γλωσσολογική επισκόπιση. Αθήνα, 1985, σελ. XV+532. [30 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΚΡΑΨΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, Οι Αρβανίτες: "πάγα λαλέουσα" ελληνισμού και ορθοδοξίας. Αθήνα, 1989, σελ. 163+εικόνες. [17 Ευρώ]
ΚΡΥΣΤΑΛΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ, Οι Βλάχοι της Πίνδου [Τόμος Γ΄ των έργων του, που εξέδωσε ο αδελφός του Βασίλειος Δ. Κρυστάλλης]. Έκδοσις πλήρης μετά πολλών φωτογραφιών. Αθήναι, 1952, σελ. ΧΙΙ+239. [25 Ευρώ]
ΛΑΖΑΡΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑΣ, Βαλκάνια και Βλάχοι (Συλλογή κειμένων που είχαν δημοσιευτεί σε διάφορα έντυπα). Εκδόσεις Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός. Αθήναι, 1993, σελ. 367. [25 Ευρώ]
Περιεχόμενα: Φεραίοι Ρωμαϊκών χρόνων και Βλάχοι Βελεστίνου/Οι Βλάχοι του Ολύμπου/Η εξέγερση των Λαρισαίων το 1066 και η εθνολογική παρερμηνεία των σχετικών χωρίων του Κεκαυμένου/"Τρικαλίται Βλάχοι"/Απεικόνιση Τρικάλων και περιοχής στις αρχές της Τουρκοκρατίας με πηγές οθωμανικές/Επίγραμμα Ευγενίου του Αιτωλού και λατινοφωνία Ελλήνων/Θρακολογία και ζήτημα καταγωγής των Βλάχων-Αρωμούνων/Βλέψεις Ρουμανίας και ελληνικότητα Βλάχων-Αρωμούνων/Κουτσοβλαχικά - Ελληνοβλαχικά/Αρωμουνική ανθρωπωνυμία/Τρία ελληνικά τοπωνύμια στο ιδίωμα των βλαχοφώνων Ελλήνων/ Γλωσσικές μαρτυρίες καταγωγής των Βλάχων/Ο χορός των Βλαχοφώνων/Ιστορία του Βλάχικου Δημοτικού Τραγουδιού. 
ΛΑΖΑΡΟΥ ΑΧΙΛΛΕΑΣ, Η Αρωμουνική και αι μετά της Ελληνικής σχέσεις αυτής. Β΄έκδοση. Αθήνα, 1986, σελ. 407+χάρτες. [20 Ευρώ]
- ΜΠΙΡΗΣ ΚΩΣΤΑΣ, Αρβανίτες: οι Δωριείς του νεώτερου ελληνισμού. Ιστορία των Ελλήνων Αρβανιτών. Αθήναι, 1960, σελ. 377. Σκληρόδετο. [60 Ευρώ]
ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Βλάχοι (Κουτσόβλαχοι). Αθήναι, 1976, σελ. 84. [12 Ευρώ]
ΦΩΤΙΑΔΟΥ-ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΗ ΓΙΩΤΑ, Εμείς οι Βλάχοι. Καλέντης, 1991, σελ. 83. [3 Ευρώ] 
ΧΡΥΣΟΧΟΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, Βλάχοι και Κουτσόβλαχοι. Ανατύπωση με επιλεγόμενα - ευρετήριο του Γιώργη Έξαρχου. Βιβλιοπωλείο Διον. Καραβία, 2006, σελ. ε΄+69+VI+ δύο αναδιπλ. χάρτες. Άκοπο αντίτυπο. [6 Ευρώ]