Πάντων Χαρά

Πάντων Χαρά

Πέμπτη, 4 Μαΐου 2017

ΕΛΛΑΔΑ 18ος αι. - αρχές 20ού αι.

BERARD VICTOR, Κρητικές υποθέσεις. Οδοιπορικό 1897. Μέρες ναυάρχων και επανάστασης. Τροχαλία, 1994, σελ. 331. [25 Ευρώ]
- LARRABEE STEPHEN, Ελλάς 1775-1865: Πως την είδαν οι Αμερικανοί. Μτφρ.: Νινίλας Παπαγιάννη. Γ. Φέξη, χ.χ., σελ. 287. [40 Ευρώ]
MILLER WILLIAM, Ελλάδα - 100 χρόνια ελεύθερου βίου. Ειρμός, 1993, σελ. 422. [15 Ευρώ]
- NALTSAS CHR., Der San Stephano Vertrag und das Griechentum. ΙΜΧΑ. Θεσσαλονίκη, 1956, σελ. 79. Άκοπο αντίτυπο. [15 Ευρώ]
PAPPAS NICHOLAS CHARLES, Greeks in russian military service in the late 18th and early 19th centuries. Institute for Balkan Studies. Thessaloniki, 1991, p. 425. [25 Ευρώ]
- TUROT HENRI, Η Κρητική Επανάσταση και ο Ελληνοτουρκικός Πόλεμος του 1897. Μτφρ.: Λόισκα Αβαγιανού. Σχόλια – Εισαγωγή: Ελένη Διακάκη.Εκδόσεις Ειρμός, 1991, σελ. 243. [9 Ευρώ]
- VASDRAVELLIS JOHN, The Greek struggle for independence : The Macedonians in the revolution of 1821. Institute for Balkan Studies, 1968, p. VI+223. [20 Ευρώ]
- WOODHOUSE C.M., Η ναυμαχία του Ναβαρίνου. Β. Καλδής, Αθήνα, 1977, σελ. 181. [12 Ευρώ]
Επανάστασις 1909. Το Αρχείον του Στρατιωτικού Συνδέσμου. Κέδρος, 1972, σελ. 205. [20 Ευρώ] 
- Μαντώ Μαυρογένη - Ιστορικό Αρχείο [250 έγγραφα της ηρωίδας, προερχόμενα από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, τα Αρχεία της Ελληνικής Παλιγγενεσίας της Βουλής, τα Αρχεία της Ιονίου Γερουσίας Κερκύρας - Τι έγραψαν για τη Μαντώ οι σύγχρονοί της - Τι θυμούνται σήμερα γι' αυτήν οι απόγονοί της]. Β΄έκδοση συμπληρωμένη. Έρευνα - Συγγραφή: Μανουήλ Τασούλας. Έκδοση Δήμου Μυκονίων, 1997, σελ. 364+εικόνες. [20 Ευρώ] 
Μνήμη Ναυαρίνου – Commemoration of Navarino (1827-1977). Ομιλία υπό στρατηγού Δημητρίου Τ. Νότη Μπότσαρη. Ι.Ε.Ε.Ε. Αθήναι, 1978, σελ. 56+φωτογραφίες από την έκθεσιν "Μνήμη Ναυαρίνου, 1827-1977". [6 Ευρώ]
Πρακτικά Επιστημονικού Συμποσίου "Ιωάννης Καποδίστριας: 170 χρόνια μετά (1827-1997). Ναύπλιο 26-28 Σεπτεμβρίου 1997. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αργολίδας, 1998, σελ. 199. [17 Ευρώ]
- ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Γ.Χ., Καθίδρυσις και κατάλυσις του Συμβουλίου της Επικρατείας επί Όθωνος. Αθήναι, 1962, σελ. 31. [5 Ευρώ]
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ, ΠΡΑΣΣΑ ΑΝΝΙΤΑ, Ανδρέας Μιαούλης (1769-1835). Από την υπόδουλη ως την ελεύθερη Ελλάδα. Βιβλιοπωλείον της "Εστίας", 2003, σελ. 769. Βιβλιοδετημένη έκδοση. [55 Ευρώ]
ΑΙΛΙΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Μια προοπτική συμμαχίας Ελλάδος - Αυστρο-Ουγγαρίας χωρίς επαύριο (1883-1887). ΙΜΧΑ. Θεσσαλονίκη, 1994, σελ. 154. [18 Ευρώ]
- ΑΙΝΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Απομνημονεύματα. Επιμ.: Εμμ. Πρωτοψάλτης. Εκδοτικός Οίκος "Βιβλιοθήκη" Γ. Τσουκαλά και Υιού. Αθήναι, 1956, σελ. 279. Σκληρόδετο. [15 Ευρώ]
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Κ.Α. (Ναύαρχος ε.α.), Η αναβίωσις της θαλασσίας μας δυνάμεως κατά την Τουρκοκρατίαν. Έκδοσις Ιστορικής Υπηρεσίας Β.Ν. Αθήναι, 1960, σελ. 411+εικόνες. Ιδιωτική βιβλιοδεσία. [60 Ευρώ]
- ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Κ.Α. (Αντιναύαρχος), Το ναυτικόν του υπέρ ανεξαρτησίας αγώνος του 1821-29 και η δράσις των πυρπολικών. Σύλλογος Προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, 1968, σελ. 152. [18 Ευρώ]
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, Κοινοβούλιο και Μοναρχία στην Ελλάδα. Σάκκουλα, 1995, σελ. 168. [4,50 Ευρώ]
ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Εκθέσεις προξενικές, εκπαιδευτικές, εκκλησιαστικές και λοιπά συναφή έγγραφα του 19ου και των αρχών του 20ού αιώνα για τον υπόδουλο και μη ελληνισμό. Αφοί Κυριακίδη, 2010, σελ. 743. Σκληρόδετο. [26 Ευρώ]
- ΑΝΝΙΝΟΣ ΜΠΑΜΠΗΣ, Ιστορικά σημειώματα. Μετά πολλών εικόνων. Τυπογραφείον "Εστία". Αθήναι, 1925, σελ. 659. Ιδιωτική βιβλιοδεσία. [75  Ευρώ] 
Περιεχόμενα: Η απολογία του Οδυσσέως Ανδρούτσου. Νοσοκόμοι και κομπογιαννίται. Οι Φιλέλληνες του 1821. Η χολέρα του 1854. Αι στολαί του τακτικού στρατού. Αι Αθήναι κατά το 1850. Ιστορία ενός άσματος. Ο Παπουλάκης. Εκστρατεία ιερέων. Ο Βύρων εν Ελλάδι. Η ένωσις της Επτανήσου.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Ν.Π., Ο προ της δημοκρατίας σταθμός [Ανατύπωσις εκ του "Ελευθέρου Βήματος"]. Αθήναι, 1932, σελ. 120. [25 Ευρώ]
ΒΑΒΟΥΣΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Η Μεγάλη Ιδέα ως ιδέα και πραγματικότης (Πανηγυρικός λόγος). Δημοσιεύματα της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών - Εθνική Βιβλιοθήκη, αρ. 29, 1970, σελ. 43. [12 Ευρώ]
ΒΑΡΦΗΣ ΚΩΣΤΗΣ, Το ελληνικό ναυτικό κατά την καποδιστριακή περίοδο. Τα χρόνια της προσαρμογής. Σύλλογος Προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, 1994, σελ. 342. [5,50 Ευρώ]
ΒΑΣΔΡΑΒΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Ο Φιλικός και αγωνιστής Γιάννης Φαρμάκης. Η ηρωική άμυνα στη Μολδαβία. Δημοσιεύματα της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών - Εθνική Βιβλιοθήκη, αρ. 33. Θεσσαλονίκη, 1972, σελ. 62. [15 Ευρώ]
ΒΑΣΔΡΑΒΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Οι Μακεδόνες κατά την Επανάστασιν του 1821. Έκδοσις τρίτη, με τας νέας ιστορικάς πηγάς. Δημοσιεύματα της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών - Μακεδονική Βιβλιοθήκη, αρ. 25. Θεσσαλονίκη, 1967, σελ. 322+εικόνες. Με αφιέρωση του συγγραφέα. [40 Ευρώ]
ΒΡΑΝΟΥΣΗΣ Λ., Άγνωστα πατριωτικά φυλλάδια και ανέκδοτα κείμενα της εποχής του Ρήγα και του Κοραή. Η φιλογαλλική και η αντιγαλλική προπαγάνδα. Ανάτυπο. Ακαδημία Αθηνών, 1966, σελ. 125-329. [20 Ευρώ]
ΓΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Λεξικόν της Επαναστάσεως και άλλα έργα. ΕΗΜ. Ιωάννινα, 1971, σελ. ιθ΄+461. Άκοπο αντίτυπο. [22 Ευρώ] 
ΓΕΡΑΜΑΝΗΣ ΑΘΑΝ. (Αντ/γος), Ελληνοτουρκικός πόλεμος 1897. Αθήναι, 1980, σελ. 159+σχεδιαγράμματα. [18 Ευρώ]
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Το Προσωρινόν Πολίτευμα της Ελλάδος του 1822 [Λόγος]. Αθήναι, 1973, σελ. 27. [5 Ευρώ]
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΣΟΦΙΑ, Η ορθόδοξη σκέψη στον Αδαμάντιο Κοραή. Σύλλογος Προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, 2002, σελ. 277. [8 Ευρώ]
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΑΠ., Η προπαρασκευή της Ελληνικής Επαναστάσεως εις την Λακωνίαν. Ανάτυπο. Αθήναι, 1971, σελ. 72. [15 Ευρώ]
ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Μελέτες πολιτικής ιστορίας: Ι. Καποδίστριας, Αλ. Υψηλάντης, Αλ. Κουμουνδούρος, Ελ. Βενιζέλος. Εκδοτική Αθηνών, 1989, σελ. 179. [10 Ευρώ]
ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Η διοικητική δικαιοσύνη εν Ελλάδι προ της απολύτου μοναρχίας. Ανάτυπο. Αθήναι, 1979, σελ. 69. [10 Ευρώ]
- ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Η διοικητική οργάνωσις κατά την ελληνικήν επανάστασιν 1821-1827. Αθήναι, 1966, σελ. κθ’+285. [60 Ευρώ]
- ΔΗΜΑΡΑΣ Κ.Θ., Περί Φαναριωτών. Εταιρία Θρακικών Μελετών. Αθήναι, 1969, σελ. 24. [6 Ευρώ]
- ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, Η γένεση του κοινοβουλευτικού συστήματος και η ανάδειξη της κυβέρνησης στην Ελλάδα (1844-1875). Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1990, σελ. 281. [20 Ευρώ]
ΔΙΖΙΚΙΡΙΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, Ο νεοελληνικός διαφωτισμός και το ευρωπαϊκό πνεύμα (1750-1821). Αισθητική και ιδεολογία των λογίων της Τουρκοκρατίας. Φιλιππότη, 1984, σελ. 111. [7 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Ιστορικαί αναμνήσεις. Δύο τόμοι. Γ΄έκδοση. Πρόλογος: Κ. Άμαντος. Στοχαστής, 1925, σελ. κ΄+292 και 397 (Στον Β΄τόμο έχει προστεθεί "Επιστολιμιαία βιβλιοκρισία" που δημοσιεύτηκε στην "Νέα Ημέρα" της Τεργέστης το 1875 ανώνυμα από τον Δ. Βερναρδάκη). Σκληρόδετο. [70 Ευρώ]
ΖΑΚΥΘΗΝΟΣ ΔΙΟΝ., Η πολιτική ιστορία της νεωτέρας Ελλάδος. Έκδοσις δευτέρα επηυξημένη. Εκ του τυπογραφείου της "Εστίας". Αθήναι, 1965, σελ. 118+αναδιπλ. χάρτης. [15 Ευρώ]
ΖΑΡΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, Το ναυτικόν του Μεσολογγίου κατά τον 18ον αιώνα. Αθήναι, 1973, σελ. 69. [13 Ευρώ] 
- ΖΟΥΒΑΣ ΠΑΝΑΓΗΣ, Η οργάνωσις τακτικού στρατού κατά τα πρώτα έτη της Επαναστάσεως του 1821. Αθήναι, 1969, σελ. 182. [20 Ευρώ]
- ΘΕΟΔΩΡΟΥ Θ., Η κοινωνική διάσταση της πολιτικής διαφωνίας Όθωνα και Μαυροκορδάτου το 1841. Πρόλ.: Μιχ. Στασινόπουλος. Τολίδη, 1978, σελ. 197. [9 ευρώ]
ΘΕΟΔΩΡΟΥ Θ., Όθων και Μαυροκορδάτος. Κριτική των πηγών της αποτυχούσης πολιτειακής μεταρρυθμίσεως της μοναρχίας του Όθωνος. Αθήναι, 1970, σελ. 31. [6 Ευρώ]
ΘΕΟΤΟΚΑΣ ΝΙΚΟΣ, ΚΟΤΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ, Η οικονομία της βίας. Παραδοσιακές και νεωτερικές εξουσίες στην Ελλάδα του 19ου αιώνα. Βιβλιόραμα, 2006, σελ. 409. [14 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΙΔΡΩΜΕΝΟΣ Α.Μ., Ιωάννης Καποδίστριας, κυβερνήτης της Ελλάδος. Επανέκδοση με ευρετήριο. Καραβίας, 1986, σελ. 165. [7 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΚΑΚΑΒΟΥΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Η εν Άστρει Β΄Εθνική Συνέλευσις των Ελλήνων (1823). Π. Πατσιλινάκου, 1953, σελ. 159. Άκοπο αντίτυπο. [15 Ευρώ]
- ΚΑΚΡΙΔΗΣ Ι.Θ., Στρατηγός Μακρυγιάννης - Μια ελληνική καρδιά. Β΄ έκδοση. Αθήνα, 1972, σελ. 38. Εξώφυλλο: σχέδιο του Σπ. Βασιλείου εμπνευσμένο από το ψηφιδωτό στην αυλή του Μακρυγιάννη, που συμβόλιζε τους Τούρκους και τη βαυαρική απολυταρχία. [8 Ευρώ]
ΚΑΝΔΗΛΩΡΟΣ ΤΑΚΗΣ, Η δίκη του Κολοκοτρώνη και του Δημητρίου Πλαπούτα. Β΄έκδοσις. Εκδόσεις ΚΟΧΥΛΑΣ. Αθήναι, 1960, σελ. 349. Σκληρόδετο. [20 Ευρώ]
ΚΑΡΑΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Όνομα και καταγωγή του Ρήγα Βελεστινλή. Επιστημονική Εταιρεία Μελέτης "Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα", 1997, σελ. 108. [5 Ευρώ]
- ΚΑΣΤΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, Η Στρατιωτική Σχολή των Ευελπίδων κατά τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας της (1828-1834). Ελληνικά Γράμματα, 2000, σελ. 247+αρχειακό υλικό. [18 Ευρώ]
- ΚΛΑΔΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΑ, Γεώργιος Αλεξ. Μαυροκορδάτος (1839-1902): Ο σχολιαστής, ο ιστοριοδίφης, ο συλλέκτης. Μελέτη της αλληλογραφίας του. Επικαιρότητα, 1996, σελ. 490. [10 Ευρώ]
- ΚΟΔΡΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Εφημερίδες (1787-1797). Εκδότης: Άλκης Αγγέλου. Πρόλογος: Κ.Θ. Δημαρά. Βιβλιοπωλείον της "Εστίας", 1963, σελ. ιθ΄+273. Τυπώθηκε σε 500 αντίτυπα. Ιδιωτική βιβλιοδεσία. Δερματόδετο. [100 Ευρώ]
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, Διήγησις συμβάντων της ελληνικής φυλής (Απομνημονεύματα). Παρουσίαση-καταγραφή: Γ. Τερτσέτης. Επιμέλεια-Προλεγόμενα: Τ. Βουρνάς. Τολίδη, σελ. 295. Άκοπο αντίτυπο. [18 Ευρώ] 
- ΚΟΝΟΜΟΣ ΝΤΙΝΟΣ, Πρακτικά μυστικών συνεδριάσεων του Βουλευτικού (Από 3 Νοεμβρίου 1825 έως 17 Απριλίου 1826). Αθήνα, 1971, σελ. 83. Με αφιέρωση του συγγραφέα. [16 Ευρώ]
ΚΟΡΑΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ, Επιστολαί προς τον Πρωτοψάλτην (Επιλογή). Εισαγωγή, σημειώσεις και επιμέλεια: Λ. Βρανούση. Σύλλογος Προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, 1959, σελ. λ΄+111. [10 Ευρώ]
- ΚΟΡΔΑΤΟΣ ΓΙΑΝΗΣ, Εισαγωγή εις την ιστορίαν της ελληνικής κεφαλαιοκρατίας. Εισαγ.: Θανάσης Παπαδόπουλος. Επικαιρότητα, 1974, σελ. 141. [10 Ευρώ]
ΚΟΡΙΖΗΣ ΧΑΡΙΤΩΝΑι πολιτικαί δυνάμεις εις την Γ΄ Εθνικήν Συνέλευσιν και το Σύνταγμα της Τροιζήνος. Ανάτυπο. Αθήναι, 1975, σελ. 42. [8 Ευρώ]
ΚΟΥΚΚΟΥ ΕΛΕΝΗ, Οι κοινοτικοί θεσμοί στις Κυκλάδες κατά την Τουρκοκρατία. Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος, Σειρά Α΄- Αρ. 1. Αθήναι, 1980, σελ. 276. [30 Ευρώ] 
- ΚΟΥΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ, Ο στρατηγός Δήμος Τσέλιος. Ο περίφημος Γερο-Δήμος. Μελέτη ερειδομένη επί επισήμων εγγράφων του 1821. Π.Δ. Σακελλαρίου. Αθήναι, 1930, σελ. η΄+188. Ιδιωτική βιβλιοδεσία. [50 Ευρώ]
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ, Ελληνική κοινοβουλευτική ιστορία. Τόμος πρώτος: 1. Η προϊστορία του ελληνικού κοινοβουλευτισμού, 2. Η περίοδος του αγώνος και η πρώτη δημοκρατία (1821-1833). Αθήναι, 1974, σελ. 228. [10 Ευρώ]
ΛΑΪΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Οι Χάρτες του Ρήγα. Έρευνα επί νέων πηγών. Ανάτυπο. Αθήναι, 1960, σελ. 88. [18 Ευρώ]
ΛΙΑΤΑ ΕΥΤΥΧΙΑ, Τιμές και αγαθά στην Αθήνα (1839-1846). Μια μαρτυρία από το Κατάστιχο του εμπόρου Χριστόδουλου Ευθυμίου. ΜΙΕΤ, 1984, σελ. 125. Άκοπο αντίτυπο. [2 Ευρώ]
ΛΟΥΝΤΒΙΧ ΕΜΙΛ, Ερρίκος Σλήμαν: ιστορία ενός χρυσοθήρα. Εισαγωγή: Άρθουρ Έβανς. Μτφρ.: Ρένου Πολίτη. "Κλασσική Βιβλιοθήκη", χ.χ., σελ. 324+εικόνες. Σκληρόδετο. [25 Ευρώ]
ΛΥΚΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Η διοίκησις και δικαιοσύνη των τουρκοκρατούμενων νήσων: Αίγινα, Πόρος, Σπέτσαι, Ύδρα κλπ. Αθήνα, 1954, σελ. 358. Σύγχρονη βιβλιοδεσία. [80 Ευρώ]
ΜΑΓΕΡ ΚΩΣΤΑΣ, Το Ημερολόγιο της Επαναστάσεως του 1821. Αγώνες - Θυσίες - Ηρωισμοί. Αθήναι, 1961, σελ. 109. [15 Ευρώ]
ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ-ΑΙΝΙΑΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Ιστορική μελέτη 1821-1897 και ο πόλεμος του 1897 (Μετά παραρτήματος 1897-1903). Τόμοι Α΄-Β΄. Αθήναι, 1950, σελ. 491+382+36 σχεδιαγράμματα στρατιωτικών επιχειρήσεων+1 αναδιπλ. χάρτης των επιχειρήσεων Θεσσαλίας (σε φάκελο στο τέλος του Β΄τόμου). Άκοπα αντίτυπα. [120 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ, Απομνημονεύματα. Εισαγ. - σχόλια: Σπ. Ασδραχάς. Εκδ. Α. Καραβίας, σελ. 598. [18 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ, Απομνημονεύματα. Πρόλ. - επιμ.: Γ. Βλαχογιάννης. Σελ. μθ΄+574. [20 Ευρώ]
ΜΑΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (αντ/γος ε.α.), Ο πόλεμος του 1897 και ανασκόπησις ουσιωδών αυτού γεγονότων. Αθήναι, 1963, σελ. 62. [15 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ, Τα εν Ελλάδι πολιτικά γεγονότα του 1862 και τα εν τω "Παρνασσώ" κατάλοιπα του Δ. Βούλγαρη. Φιλολογικός Σύλλογος "Παρνασσός" - Επιστημονικαί Διατριβαί 1. Αθήναι, 1971, σελ. 193. [20 Ευρώ]
- ΜΑΡΟΥΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, Πολιτειακοί προσανατολισμοί της επαναστάσεως του 1821 (Η Επανάστασις και ο θεσμός της Βασιλείας). Αθήναι, 1998, σελ. 239. [24 Ευρώ]
ΜΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Το Εθνικόν Ιστορικόν Μουσείον. Ι.Ε.Ε.Ε., 1966, σελ. 80. [18 Ευρώ]
ΜΕΣΣΗΝΕΖΗΣ ΝΥΣΗΣ, Το Αίγιον στον Αγώνα. Επιλογή ανεκδότων εγγράφων της ελληνικής επαναστάσεως. «Άλφα» Ι.Μ. Σκαζίκη, Αθήναι, 1949, σελ. 125. Άκοπο αντίτυπο. [28 Ευρώ]
- ΜΙΧΑΗΛΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Η εμπορική εταιρική συνεργασία του βενετικού οίκου Ταρωνίτη – Θεοτόκη και των αδελφών Γ. και Θ. Γεωργίβαλων (1732-1737). Ο ρόλος και η δράση του εμπορικού πράκτορα Δημ. Χαμόδρακα. Ανάτυπο. Αθήνα, 1980, σελ. 226-302. [13 Ευρώ]
ΜΠΕΝΕΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, Το Κίνημα του 1935. Εκδ. Γιάννης Χρ. Γιαννίκος, 1965, σελ. 319. Βιομηχανική βιβλιοδεσία. [25 Ευρώ]
ΝΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Το πολιτειακόν καθεστώς της Ελλάδος επί Όθωνος μέχρι του Συντάγματος του 1844 (Εκ των δημοκρατικών ιδεωδών της Επαναστάσεως του 1821 εις την απόλυτον μοναρχίαν). Αριστοτέλειον Παν/μιον Θεσσαλονίκης, 1974, σελ. λβ΄+274. Άκοπο αντίτυπο. [30 Ευρώ]
ΝΕΓΡΕΠΟΝΤΗ-ΔΕΛΙΒΑΝΗ ΜΑΡΙΑ, Η συμβολή του Καποδίστρια εις την οικονομικήν ανόρθωσιν της Ελλάδος [Λόγος]. Θεσσαλονίκη, 1972, σελ. 15. [4 Ευρώ]
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, Τα προβλήματα, οι δυνάμεις και ο χαρακτήρας της Ελληνικής Επανάστασης του 1821. Αθήνα, 1975, σελ. 99. [7 Ευρώ]
ΝΟΤΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Ο πατριωτικός αγώνας του Κοραή πριν και κατά την Επανάσταση του 1821. Δημοσιεύματα της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών – Εθνική Βιβλιοθήκη, αρ. 38. Θεσσαλονίκη, 1976, σελ. 37. [6 Ευρώ]
ΞΗΡΑΔΑΚΗ ΚΟΥΛΑ, Οι γυναίκες στον ατυχή πόλεμο του 1897. Φιλιππότη, 1994, σελ. 132. [13 Ευρώ]
- ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Λάμπρος Φωτιάδης (1752-1805). Ανάτυπον. Αθήναι, 1951, σελ. 35. [12 Ευρώ]
ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ ΠΑΝΟΥΡΓΙΑΣ, Πανουργιάδες: η ιστορία μιας οικογένειας από τα χρόνια της ελληνικής επανάστασης του 1821. Ίκαρος, 2012, σελ. 503+εικόνες. [13 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Νεοελληνικό κράτος και ευρωπαϊκή κοινότητα. Ο καταλυτικός ρόλος των Βαυαρών. Με τη συμμετοχή του Μιχάλη Σταθόπουλου. Παρουσία,  1998, σελ. 269. [10,50 Ευρώ]
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Ο Καποδίστριας και ο πολιτικοκοινωνικός πλουραλισμός της εποχής του. Ανάτυπο. Θεσσαλονίκη, 1983, σελ. 58. [10 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Ρήγας Βελεστινλής. Η πολιτική ιδεολογία του ελληνισμού προάγγελος της Επαναστάσεως [Λόγος]. Ανάτυπο. Θεσσαλονίκη, 1964, σελ. 49+εικόνες+αναδιπλ. Χάρτα του Ρήγα. [10 Ευρώ]
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣ., Ο Καποδίστριας εις την εκπαίδευσιν. Εκδ. οίκος "Ερμού". Αθήναι, 1939, σελ. 104. [15 Ευρώ]
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, Η ιατροφαρμακευτική περίθαλψις των αγωνιστών του 1821. Ηράκλειον Κρήτης, 1968 (;), σελ. 41. [10 Ευρώ]
ΠΑΠΑΔΕΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Μετακένωσις, Ελλάδα – Ορθοδοξία – Διαφωτισμός κατά τον Κοραή και τον Οικονόμο. Ακρίτας, 2010, σελ. 355. [11,50 Ευρώ]
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ, Ο Θεόδωρος Ζιάκας και η επανάσταση του 1854. Ανατύπωσις από τα "Χρονικά" του Πειραματικού Σχολείου του Παν/μίου Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη, 1961, σελ. 33. [10 Ευρώ]
- ΠΑΠΑΣΤΕΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ, Η δίκη του Καραϊσκάκη. Έρευνα – Μελέτη – Κριτική. Β΄ έκδοσις. Αθήνα, 1963, σελ. 301. Σκληρόδετο. [30 Ευρώ]
ΠΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΡΕΖΑ, Ο στρατηγός Μακρυγιάννης όπως φιλοσόφησε πάνω στον Αγώνα του 1821. Δημοσιεύματα της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών - Εθνική Βιβλιοθήκη, αρ. 44. Θεσσαλονίκη, 1987, σελ. 28. [3 Ευρώ]
- ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ, Νεοελληνική πολιτική ιστορία 1828-1843. Τόμος Α’, τεύχη Ι – ΙΙ. Παρατηρητής, 1985, σελ. 617. [29 Ευρώ]
ΠΡΕΒΕΛΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, Ο Διακανονισμός της Κωνσταντινουπόλεως (9/21 Ιουλίου 1832). Ανάτυπο. Αθήναι, 1975, σελ. 83. [15 Ευρώ]
- ΠΡΕΒΕΛΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, Σχέδιον συνθήκης Ελλάδος – Προστάτιδων Δυνάμεων (1834). Ανάτυπο. Αθήναι, 1973, σελ. 22. [7 Ευρώ]
- ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ, Το Εικοσιένα στη λαϊκή ζωγραφική του. Μονογραφία για μια εικονογραφημένη ιστορική πηγή του Εικοσιένα, με 27 εικόνες μέσα στο κείμενο. Αθήνα, 1940, σελ. κγ΄+245. Τυπώθηκε σε 1000 αντίτυπα. Δερματόδετο. [100 Ευρώ]
ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΕΜΜ., Αυθαίρετος επιδρομή Ελλήνων κατά του Λιβάνου (1826). Ανάτυπο. Αθήναι, 1954, σελ. 35. [7 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΕΜΜ., Ιωάννης Καποδίστριας. Εταιρεία των Φίλων του Λαού, 1977, σελ. 108. [15 Ευρώ]
ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΕΜΜ., Το Ημερολόγιον της αιχμαλωσίας του Φώτου Τζαβέλλα (1792-1793). Αθήναι, 1972, σελ. 29. Άκοπο αντίτυπο. [10 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΡΑΔΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Περί το στέμμα της Ελλάδος. Η απόπειρα των Ορλεανιδών: (1825-1826) Ρος, Αινιάν, Βιλλεβέκ, Κωλέττης, Νενούρ. Εκ των ελληνικών και γαλλικών πηγών. Βιβλιοπωλείον Ελευθερουδάκη και Μπαρτ. Αθήναι, 1917, σελ. 84. Με ιδιόχειρη αφιέρωση του Κ. Ράδου στον Νικόλαο Δημητρακόπουλο. [60 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΡΗΓΑ ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗ, Άπαντα τα σωζόμενα. Β΄ τόμος: Φυσικής Απάνθισμα δια τους Αγχίνους και Φιλομαθείς  Έλληνας. Εισαγωγή, επιμέλεια, σχόλια: Κώστας Θ. Πέτσιος. Βουλή των Ελλήνων, 2002, σελ. 310. [11 Ευρώ]
ΡΗΓΑ ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗ, Άπαντα τα σωζόμενα. Γ΄ τόμος: Ο Ηθικός Τρίπους. Εισαγωγή, γλωσσάριο:  Άννα Ταμπάκη. Φιλολογική επιμέλεια: Ines Di Salvo. Βουλή των Ελλήνων, 2000, σελ. 231. [11 Ευρώ]
- ΡΟΥΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Το Μαύρο ’97. Φυτράκης, 1974, σελ. 248. [12 Ευρώ]
ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ, Ο ιεροεθνομάρτυς πατριάρχης Γρηγόριος ο Ε΄. Αθήναι, 1973, σελ. 189. [20 Ευρώ] 
ΣΙΟΡΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Η εξωτερική πολιτική του Αλή Πασά των Ιωαννίνων. Από το Τίλσιτ στη Βιέννη (1807-1815). Ιωάννινα, 1999, σελ. 471. [18 Ευρώ]
- ΣΟΥΤΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Αγώνες για τη λευτεριά. Τρεις ιστορικοί σταθμοί του νεώτερου ελληνισμού (1854-1878-1897). Αθήνα, 1978, σελ. 112. [14 Ευρώ]
ΣΟΥΤΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Τα επαναστατικά κινήματα του σκλαβωμένου ελληνισμού (1453-1821). Αθήνα, 1977, σελ. 99. [14 Ευρώ]
- ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧ., Ο ρόλος του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά την επαναστατικήν νύκτα της 3ης Σεπτεμβρίου 1843. Ανάτυπο. Αθήνα, 1960, σελ. 24. [6 Ευρώ]
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧ., Τα πρώτα βήματα της ανωτάτης παιδείας μετά την απελευθέρωσιν. Η παιδεία κατά τον αγώνα. Το Πανεπιστήμιον και οι πρώτοι καθηγηταί. Αι πρώται δυσχέρειαι και η Ακαδημαϊκή ελευθερία. Αθήναι, 1971, σελ. 104. Άκοπο αντίτυπο. [20 Ευρώ] 
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧ., Το πρώτον σχέδιον καταστατικής μεταρρυθμίσεως της μοναρχίας του Όθωνος. Μία σελίς από την πολιτικήν ιστορίαν της νεωτέρας Ελλάδος. Αθήναι, 1966, σελ. 87. Άκοπο αντίτυπο. [17 Ευρώ]
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Λεξικό της ελληνικής επαναστάσεως του 1821. Τέσσερις τόμοι. Εκδ. Δεδεμάδη, 1979, σελ. 490+472+454+464. [80 Ευρώ]
ΣΤΡΟΥΓΓΑΡΗ ΜΑΓΔΑ, Ο λογιοτατισμός και η επίδρασή του στα γραφτά του Μακρυγιάννη. Ανάτυπο. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 1979, σελ. 111-215. [6 Ευρώ]
- ΣΤΡΟΥΓΓΑΡΗ ΜΑΓΔΑ, Οικονομικές αντιλήψεις και πρακτικές στον Μακρυγιάννη. Ανάτυπο. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 1991, σελ. 189-230. [7 Ευρώ]
ΣΩΚΟΣ ΑΝΔΡ., Ο στρατηγός Βαρνακιώτης προσκυνητής (Άρτα 1822). Αθήνα, 1973, σελ. 150. [12 Ευρώ]
ΤΡΙΧΑ ΛΥΝΤΙΑ, Ο Χαρίλαος Τρικούπης και τα δημόσια έργα. Δίγλωσση έκδοση (ελληνικά – γαλλικά). ΚΑΠΟΝ, 2001, σελ. 151. [24 Ευρώ]
ΤΣΟΥΤΣΟΣ ΑΘΩΣ, Η Νομική Διάταξις της Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος της 15 Νοεμβρίου 1821. Ανάτυπο. Αθήναι, 1972, σελ. 18. [8 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Γεώργιος Σερούϊος (ή Σέρβιος), 1783-1849. Βίος και έργον. Εν παραρτήματι: α) Ανέκδοτος μετάφρασις τραγωδίας υπό του Γ. Σερουΐου, β) Ανέκδοτοι στίχοι, επιστολαί και έγγραφα. Αθήναι, 1977, σελ. 245. Άκοπο αντίτυπο. [35 Ευρώ]
- ΦΙΝΛΕΫ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως. Πρόλογος: Γ. Κορδάτου. Σχόλια: Τ. Βουρνά. Μτφρ.: Αλέξανδρου Κοτζιά. Εκδόσεις "Άτλας", σελ. ιβ΄+576. Σκληρόδετο. [60 Ευρώ]
ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, Η έξωση του Όθωνα. Κυψέλη, 1964, σελ. 429. Βιβλιοδετημένο. [22 Ευρώ]
- ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, Κανάρης. Β.Ε.Κ. Αθήνα, 1960, σελ. 523. Σκληρόδετο. [35 Ευρώ]
ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, Μεσολόγγι, το έπος της μεγάλης πολιορκίας. Β΄ έκδοση. Βιβλιοεκδοτική, 1958, σελ. 354. Βιομηχανική βιβλιοδεσία. [30 Ευρώ]
ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (Δικηγόρος), Θέματα θαλασσίων λειών κατά την Καποδιστριακήν περίοδον (Διατριβή). Αθήναι, 1974, σελ. XV+128. [24 Ευρώ]
- ΧΑΤΖΗΦΩΤΗΣ Ι., Η καθημερινή ζωή των Ελλήνων στην Τουρκοκρατία. Παπαδήμα, 2008, σελ. 392+φωτ. εκτός κειμένου. [13 Ευρώ]
ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Η εκστρατεία και η επανάστασις εις τον Όλυμπον κατά τα έτη 1821-1822 (Μετά ανεκδότων εγγράφων και νέων στοιχείων περί των Λαζαίων και του Διαμαντή Νικολάου - Ολυμπίου). Δημοσιεύματα της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών - Μακεδονική Βιβλιοθήκη, αρ. 45. Θεσσαλονίκη, 1975, σελ. 99. [20 Ευρώ]
- ΨΥΡΟΥΚΗΣ ΝΙΚΟΣ, Το νεοελληνικό παροικιακό φαινόμενο. Επικαιρότητα, 1975, σελ. 267. [17 Ευρώ]

[12 Ευρώ]

[7 Ευρώ]


2007, σελ. 100. [15 Ευρώ]Επισκεφτείτε και την ΑΝΑΡΤΗΣΗ: Φιλελληνισμός