Sans doute!

Πέμπτη, 1 Δεκεμβρίου 2016

ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ - ΚΡΗΤΗ

Βενιζελισμός και πρόσφυγες στην Κρήτη. Πρακτικά Ημερίδας (Ηράκλειο, 5 Νοεμβρίου 2005). Ηράκλειο – Χανιά, 2008, σελ. 195. [8 Ευρώ] Πωλήθηκε
Η ιστορία του Εθνικού Διχασμού (1915-1935). Όπως την εξέθεσαν εις σειράν άρθρων των οι Ελευθέριος Βενιζέλος και Ιωάννης Μεταξάς. Ιστορικόν Αρχείον του "Εθνικού Κήρυκος". Αθήναι, 1953, σελ. 284. Ιδιωτική βιβλιοδεσία. [50 Ευρώ]
Ο Ελευθέριος Βενιζέλος ως νομικός. Η συμβολή του στην αναμόρφωση του ελληνικού δικαίου. Συνέδριο στα Χανιά (7-9 Ιουλίου 2001) υπό την αιγίδα της Βουλής των Ελλήνων. Επιμέλεια: Ν. Κλαμαρής, Ν. Παπαδάκης. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2003, σελ. 296. Σκληρόδετο. [17 Ευρώ]
Χανιά 1941-1991: 50 χρόνια από τη Μάχη της Κρήτης. Ετήσια έκδοση Δήμου Χανίων, σελ. 151. [15 Ευρώ]
ΑΕΤΟΥΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, Οι κρητικοί χοροί. Αθήνα, 1982, σελ. 61. [14 Ευρώ]
ΑΓΓΕΛΗΣ ΝΙΚΟΣ, Δασκαλογιάννης. Αθήναι, 1962, σελ. 127. [17 Ευρώ]
ΑΚΡΙΤΑΣ ΤΑΚΗΣ, Οι Γερμανοί στην Κρήτη. Αθήνα, 1947, σελ. 60. [15 Ευρώ]
- ΑΛΕΞΙΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, Μινωικά και ελληνικά. Αρχαιολογικές μελέτες. Στιγμή, 2002, σελ. 214. Άκοπο αντίτυπο. [9,50 Ευρώ]
ΑΝΤΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Ευμένιος Ξηρουδάκης, ο λόγιος και αγωνιστής ιεράρχης. Αθήνα, 1990, σελ. 112. [10 Ευρώ]
ΑΝΤΟΥΡΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Ο βυζαντινός ναΐσκος της Αγίας Ειρήνης εις Κουρνάν Χανίων. Αθήναι, 1974, σελ. 44. [12 Ευρώ]
- ΑΡΤΕΜΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Τα ιστορικά ερείσματα των αξιώσεων των ανταλλαξίμων. Έχει δίκαιον ο κ. Βενιζέλος; Αθήναι, 1930, σελ. 40. [15 Ευρώ]
- ΒΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Ο Ελευθέριος Βενιζέλος πολεμικός ηγέτης. Ιστορικαί σελίδες από την δημιουργίαν της Μεγάλης Ελλάδος (1910-1920). Μ. Σαλίβερος, 1950, σελ. 472. [45 Ευρώ]
- ΒΑΡΔΟΥΛΑΚΗΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ, Η ιστορία της Κρητικής Εστίας στην Αθήνα. Αθήναι, 1990, σελ. 93. [11 Ευρώ]
ΓΑΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, Ο Ελ. Βενιζέλος και το ιδιωτικό δίκαιο. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1987, σελ. 31. [6 Ευρώ]
ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΝΤΩΝ. (Δικηγ. Πειραιώς), Ο Ελευθέριος Βενιζέλος ως κοινωνικός επαναστάτης. Πειραιεύς, 1958, σελ. 203. Άκοπο αντίτυπο. [16 Ευρώ]
Εκ των περιεχομένων: Το Θέρισσον / Η Εθνική Άμυνα Θεσσαλονίκης / Το Κιλκίς και η μάχη του Κιλκίς.
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Η μεταρρύθμιση του Βενιζέλου στη φορολογία εισοδήματος το 1919 και η μετέπειτα τύχη της. Ανάτυπο. Πειραιάς, 1992, σελ. 35. [6 Ευρώ]
- ΓΥΠΑΡΗΣ ΠΑΥΛΟΣ, Ελευθέριος Βενιζέλος ο μέγας δημιουργός. Αθήναι, 1955, σελ. 384. [40 Ευρώ]
- ΔΗΜΗΤΡΟΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, Από τη ζωή και το ολοκαύτωμα του χωριού μου (Ιστορικό και λαογραφικό αφήγημα). Αθήναι, 1973, σελ. 142. [8 Ευρώ]
- ΕΝΕΠΕΚΙΔΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ, Η Δόξα και ο Διχασμός (Από τα μυστικά αρχεία της Βιέννης, 1908-1916). Μπίρης, 1962, σελ. 401. [25 Ευρώ]
- ΚΑΛΛΙΑΤΑΚΗ-ΜΕΡΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΛΛΙΑ, Ελληνικός αλυτρωτισμός και οθωμανικές μεταρρυθμίσεις. Η περίπτωση της Κρήτης 1868-1877. Βιβλιοπωλείον της "Εστίας", 1988, σελ. 414. [9 Ευρώ]
ΚΑΛΟΚΥΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Η αρχαία Ρίθυμνα. Αθήναι, 1950, σελ. 146+ΙΧ πίνακες. Με αφιέρωση του συγγραφέα. [40 Ευρώ]
ΚΑΛΟΚΥΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Η εικών "Μέγας ει Κύριε …" του κρητός ζωγράφου Ιωάννου Κορνάρου, εκδιδομένη επί τη διακοσιετηρίδι αυτής (1770-1970). Επιστημονική Επετηρίς Θεολογικής Σχολής Αριστοτελείου Παν/μίου Θεσσαλονίκης. Παράρτημα αρ. 6, του ΙΕ΄ τόμου. Θεσσαλονίκη, 1970, σελ. 26+18 Πίνακες. [15 Ευρώ] 
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ, Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και οι εξωτερικές μας σχέσεις (1928-1932). Μτφρ.: Χρ. Χατζηεμμανουήλ. Β΄ έκδοση. Παπαζήση, 1995, σελ. 375. [8 Ευρώ]
ΚΑΡΝΙΑΔΑΚΗ-ΟΡΦΑΝΟΥΔΑΚΗ ΡΟΥΛΑ, Η κλεψά (Κρητική ηθογραφία). Πειραιάς, 1994, σελ. 156. [12 Ευρώ]
- ΚΑΤΖΟΥΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, Εξόριστοι στη γη τους. Αθήνα, 1985, σελ. 189. [8 Ευρώ]
ΚΑΨΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, Γεννηθήτω δημοκρατία 1897-1917. Νέα Σύνορα, 1972, σελ. 237. [25 Ευρώ]
ΚΟΚΟΝΑΣ ΝΙΚΟΣ, Αρχείο Χρήστου Τζιφάκη (Αυτοβιογραφία - Η Μάχη της Κρήτης). Αθήνα, 1986, σελ. 391+σχεδιάγραμμα ανατ. παραλίας Ρεθύμνου. [35 Ευρώ]
ΚΟΝΤΟΣΟΠΟΥΛΟΣ Ν., Ενόργανος μελέτη κρητικών τινων φθόγγων. Ανάτυπο. Ηράκλειον Κρήτης, 1972, σελ. 17. [4 Ευρώ]
ΚΟΡΡΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Διπλαί θεότητες εν Κρήτη και Μυκηναϊκή Ελλάδι. Ανάτυπο. Αθήναι, 1968, σελ. 13+εικόνες. Με αφιέρωση του συγγραφέα. [6 Ευρώ]
- ΚΟΤΖΙΑΣ ΑΛΕΞ., Ο εθνικός διχασμός – Βενιζέλος και Κωνσταντίνος. Φυτράκη, σελ. 215. [14 Ευρώ] 
ΛΑΣΣΙΘΙΩΤΑΚΗΣ Κ., Άγιος Γεώργιος ο Ανυδριώτης. Ανάτυπο από τον ΙΓ΄τόμο των "Κρητικών Χρονικών". Ηράκλειον Κρήτης, 1959, σελ. 28+εικόνες. Ιδιωτική βιβλιοδεσία. [15 Ευρώ]
ΛΕΝΤΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΛΕΝΤΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, Ιατρική και γιατροί των Χανίων. Β΄τόμος: Σέλινο. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χανίων. Αθήνα, 2008, σελ. 192. [22 Ευρώ]
ΜΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και το Κίνημα του Θερίσου. Επιμ.: Στρ. Παπαμανουσάκη. Χανιά, 1985, σελ. 242. [17 Ευρώ]
- ΜΑΣΟΥΡΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ, Κρήτη: Τοπία και Άνθρωποι. Ψυχογιός, 2009. [11 Ευρώ]
ΜΑΥΡΟΓΟΡΔΑΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, 1915: Ο Εθνικός Διχασμός. Πατάκη, 2016, σελ. 343. [8 Ευρώ]
- ΜΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, L’ ex-roi Constantin. Souvenirs d’un ancien secrétaire. Avec une préface de R. Puaux. PayotParis, 1921, p. 276. Ιδιωτική βιβλιοδεσία. [60 Ευρώ]
- ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΖΩΗ, Ο δημοσιογράφος Ελευθέριος Βενιζέλος στα χρόνια της Κρήτης (1887-1910). Εκδόσεις Λούση Μπρατζιώτη, 1992, σελ. 342. [35 Ευρώ]
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΖΩΗΤο σπίτι του Ελευθερίου Βενιζέλου στη Χαλέπα Χανίων. Η στέγη της ζωής του. Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών "Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος". Χανιά, 2001, σελ. 108. [9 Ευρώ]
- ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ, Πρόσωπα και τόποι (Σχεδιάσματα μορφών πάνω σε γνώριμους τόπους). Εκδ. "Αίγαγρος". Αθήνα, 1966, σελ. 117. Το εξώφυλλο φιλοτέχνησε ο Γιάννης Μιγάδης και τα σχέδια του βιβλίου ο Μιχάλης Νικολινάκος. [10 Ευρώ]
ΜΙΚΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΜΜ., Η ρωμαιοκρατούμενη Κρήτη κατά τον Τάκιτο. Ανάτυπο. Ηράκλειο Κρήτης, 1986, σελ. 13. [3 Ευρώ]
- ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΦΑΙΔΩΝ, Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και η πολιτική κατάστασις της Ελλάδος. Άγνωστα και ανέκδοτα έγγραφα των ετών 1920-1922 και 1934-1936. Τόμος πρώτος: Τα κείμενα. Λέσχη Φιλελευθέρων – Μνήμη Ελευθερίου Βενιζέλου. Αθήναι, 2000, σελ. 690. [30 Ευρώ]
ΜΥΛΩΝΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ, Οι Δαιμονισμένοι της Αχιβάδας. Τροχαλία, 1997, σελ. 123. [10 Ευρώ]
- ΝΕΝΕΔΑΚΗΣ ΑΝΤΡΕΑΣ, Μπίρ Χακίμ: στη λεγεώνα των ξένων. Αθήνα, 1975, σελ. 191. [12 Ευρώ]
- ΝΤΟΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, κ.ά., Η απελευθέρωση των δουλοπαροίκων της Βενετοκρατούμενης Κρήτης στις αρχές του 15ου αιώνα. Ανάτυπο. Αθήνα, 1997, σελ. 22. [6 Ευρώ]
ΠΑΛΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ, Ο Ελευθέριος Βενιζέλος ως δικηγόρος και νομικός [Διάλεξη]. Αθήνα, 1989, σελ. 49. [7 Ευρώ]
- ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, Αριστοτέλης και Κρήτη. Αίολος, 1995, σελ. 157. [8 Ευρώ]
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Μορφαί του λαϊκού πολιτισμού της Κρήτης του 15ου και 16ου αιώνος κατά τας γραμματειακάς πηγάς (Διατριβή). Αθήναι, 1976, σελ. 206. [25 Ευρώ]
- ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ, Η μάνα μου, η Κρήτη. Από τα βήματα των Καλοκαιρινών. Θεμέλιο, 1983, σελ. 223. [4 Ευρώ]
- ΠΑΤΥΧΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Ο Μιχαληός και άλλα διηγήματα κρητικής ηθογραφίας. Αθήναι, σελ. 141. [9 Ευρώ]
- ΠΕΡΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ, Μπουγιουρντί ... Αθήνα, 1981, σελ. 127. [7 Ευρώ]
- ΠΕΡΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ, Οι Δροσουλίτες. Μορφές νεκρών και ζωντανών αγωνιστών ηρώων και μαρτύρων της εθνικής αντίστασης 1940-1945. Αθήνα, 1979, σελ. 318. [15 Ευρώ]
- ΠΕΤΡΟΥ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ, Ο Εθνικός Διχασμός στην Ομογένεια της Αμερικής και η Αρχιεπισκοπεία του Αθηναγόρα. Περίπλους, 2008, σελ. 479. [15 Ευρώ]
ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Το ριζίτικο τραγούδι. Παδαιγωγική και κοινωνιολογική προσέγγιση. Αθήνα, 1994, σελ. 23. [3 Ευρώ]
- ΡΗΓΟΣ ΑΛΚΗΣ, Η Β΄ Ελληνική Δημοκρατία 1924-1935. Κοινωνικές διαστάσεις της πολιτικής σκηνής. Θεμέλιο, 1988, σελ. 438. [10 Ευρώ]
- ΣΑΝΟΥΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ (Επιμέλεια), Ανθολογία σύγχρονων Κρητών ποιητών. Ελληνικά Γράμματα, 2002, σελ. 361. [8 Ευρώ] 
- ΣΙΒΕΤΙΔΗΣ ΜΑΞΙΜΟΣ, Η Μάχη της Κρήτης συνεχίζεται. Κέδρος, 1979, σελ. 191. [17 Ευρώ]
ΣΜΑΡΑΓΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, Τσικουδιά: Κρήτης πνεύμα. Εκδ. Δοκιμάκης, 2010, σελ. 246. [22 Ευρώ]
- ΣΠΑΝΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ, Συμβολή στην ιστορία του Λασιθίου κατά τη βενετοκρατία. Εκδόσεις "Σφακιανός". Ηράκλειο Κρήτης, 1984, σελ. 159+ αναδιπλ. χάρτης. [20 Ευρώ] 
ΣΤΕΡΙΩΤΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, Οι Βενετικές οχυρώσεις του Ρεθύμνου (1540-1646). Συμβολή στη φρουριακή αρχιτεκτονική του 16ου και του 17ου αιώνα. Δύο τόμοι. Θεσσαλονίκη, 1979, σελ. 634+273+πίνακες. [80 Ευρώ]
ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, Δαρδανέλλια 1915 (Ιστορική αναψηλάφηση). Η ματαιωθείσα παρέμβαση του Βενιζέλου θα γίνονταν ο καταλύτης επιτυχίας της κοσμοϊστορικής επιχειρήσεως του Τσώρτσιλ. Λέσχη Φιλελευθέρων, 1987, σελ. 351. [20 Ευρώ]
ΣΤΡΑΤΗΓΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Ιστορία της Κρήτης. Αχαιοί και Δωριείς (1500 π.Χ. - 66 π.Χ.). Εκ του Εθνικού Τυπογραφείου. Αθήναι, 1967, σελ. 455. Άκοπο αντίτυπο. [35 Ευρώ]
- ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, Ελευθέριος Βενιζέλος: Κοινωνία, οικονομία, πολιτική στην εποχή του. Επιμ.: Θ. Βερέμης, Γ. Γουλιμή. Γνώση, 1989, σελ. 569. [23 Ευρώ]
- ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, Η εκπαιδευτική πολιτική στα χρόνια του Ελευθέριου Βενιζέλου. Πρακτικά Συνεδρίου: Αθήνα, 22-24 Ιανουαρίου 2004. Το συνέδριο συνδιοργανώθηκε από το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών "Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος" και το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας (ΚΕΕ). Επιμέλεια έκδοσης: Βάλια Βαρουχάκη, Αργυρώ Βατσάκη. Ελληνικά Γράμματα, 2007, σελ. 438. [30 Ευρώ]
- ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, Η ελληνική αγροτική κοινωνία και οικονομία κατά τη βενιζελική περίοδο. Πρακτικά Συνεδρίου. Εισαγωγή - Επιμέλεια: Δημήτρης Παναγιωτόπουλος, Δημήτρης Π. Σωτηρόπουλος. Το συνέδριο συνδιοργανώθηκε από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών "Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος". Ελληνικά Γράμματα, 2007, σελ. 464. [30 Ευρώ] 
- ΤΑΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Γεράσιμος Βλάχος ο Κρης (1605/7-1685). Φιλόσοφος, θεολόγος, φιλόλογος. Βιβλιοθήκη του Ελληνικού Ινστιτούτου Βενετίας Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών, αρ. 5, Βενετία, 1973, σελ. ιθ’+162+3 πίνακες. [35 Ευρώ] 
ΦΟΣΚΟΛΟΣ ΜΑΡΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, Φορτουνάτος. Κριτική έκδοση, σημειώσεις, γλωσσάριο: Alfred Vincent. Εκδοτική επιμέλεια: Θεοχάρης Δετοράκης. Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών - Κρητικόν Θέατρον, αρ. 2. Ηράκλειον Κρήτης, 1980, σελ. οε΄+277+IV πίν. Άκοπο αντίτυπο. [35 Ευρώ] 
- ΦΡΑΓΚΑΚΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, Από την κεντητική στην Κρήτη. Αθήναι, 1979, σελ. 68. [25 Ευρώ]
- ΦΡΑΓΚΑΚΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, Η λαϊκή τέχνη της Κρήτης, 3) Υφαντική και Βαφική. Αθήναι, 1974, σελ. 123. [30 Ευρώ]
- ΦΡΑΓΚΑΚΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, Συνοικία Αρμένικη Εκκλησία. Αθήναι, 1980, σελ. 64. [15 Ευρώ]
- ΦΡΑΓΚΑΚΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, Τα υπόλοιπα. Αθήναι, 1981, σελ. 142. [25 Ευρώ]
ΦΡΑΓΚΑΚΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, Το χωριό μου οι Σκυλλοί. Αθήναι, 1974, σελ. 63. [13 Ευρώ]
- ΦΡΑΓΚΑΚΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, Χάνδαξ – Κάστρο – το Ηράκλειό μου. Αθήναι, 1978, σελ. 69+40 εικόνες+2 αναδιπλ. σχεδιαγράμματα. [30 Ευρώ]
- ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΑΡΓΙΝΗ, Βορειοανατολικά Ρεθυμνιώτικα χωριά του θρύλου και της ιστορίας. Αθήνα, 1994, σελ. 286. [20 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ ΑΡΓΙΝΗ, Η Αμνάτος Ρεθύμνης (Πανάρχαια ιστορία - Τοπική παράδοση - Σύγχρονη όψη). Αθήνα, 1994, σελ. 383. Τυπώθηκε σε 500 αντίτυπα. [25 Ευρώ] Κρατημένο
ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ ΚΩΣΤΗΣ, Η κατσιφάρα. Χρονικά από τη Μάχη της Κρήτης και την Κατοχή. Εκδ. Κνωσός, 1974, σελ. 119. Άκοπο αντίτυπο. [10 Ευρώ]
ΧΟΡΤΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Κατζούρμπος. Κριτική έκδοση, σημειώσεις, γλωσσάριο: Λίνου Πολίτη. Εταιρία Κρητικών Ιστορικών Μελετών - Κρητικόν Θέατρον, αρ. 1. Ηράκλειον Κρήτης, 1964, σελ. ρκ΄+169+4 πίν. Άκοπο αντίτυπο. [30 Ευρώ] 
- CANDIA/CRETA/ΚΡΗΤΗ: Ο χώρος και ο χρόνος (16ος - 18ος αιώνας). Κείμενα: Στέφανος Κακλαμάνης, Γιάννης Μαυρομάτης. Αρχείο Χαρτογραφίας του Ελληνικού Χώρου/ΜΙΕΤ, 2005, σελ. 181. [18 Ευρώ]
Eleftherios Venizelos: The Τrials of Statesmanship. Edited by Paschalis M. Kitromilides. Edinburgh University Press, 2006, p. xi+403. [30 Ευρώ]
- BERARD VICTOR, Κρητικές υποθέσεις. Οδοιπορικό 1897. Μέρες ναυάρχων και επανάστασης. Τροχαλία, 1994, σελ. 331. [25 Ευρώ]
CLARK ALAN, La chute de la Crète. Robert Laffont. Paris, 1966, p. 307+photos. [10 Ευρώ]
GIBBONS HERBERT ADAMS, Βενιζέλος, μια βιογραφία (1864-1920). Ευρασία, 2008, σελ. 423. [23 Ευρώ] 
- MARTIN WILLIAM, Les Hommes d’ État pendant la guerre. Éd. des Horizons de France. Paris, 1929, p. IX+382. [30 Ευρώ]
MATTON RAYMONDLa Crète antique. Avev 107 photographies hors  texte et 5 cartes. Collection de l’ Institut Français d’ Athènes, 1955, p. 120. [18 Ευρώ]
MATTON RAYMOND, La Crète antique. Collection de l’ Institut Français d’ Athènes, 1960, p. 144. [15 Ευρώ]
- TUROT HENRI, Η Κρητική Επανάσταση και ο Ελληνοτουρκικός Πόλεμος του 1897. Μτφρ.: Λόισκα Αβαγιανού. Σχόλια – Εισαγωγή: Ελένη Διακάκη.Εκδόσεις Ειρμός, 1991, σελ. 243. [9 Ευρώ]


ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

- "ΚΡΗΤΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ", Αφιέρωμα στον Γιάννη Κονδυλάκη. Τεύχος 1-3, Απρίλιος-Μάιος-Ιούνιος 1938. Ηράκλειο Κρήτης, 1938, σελ. 144+2 εικόνες εκτός αρίθμησης. [30 Ευρώ]

- ΚΡΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ:
ΤΕΥΧΟΣ 288-289, Μάρτ.-Απρ. 1983 [4 Ευρώ]
Εκ των περιεχομένων:
FRIAR Κ., Ο δρόμος της Κνωσού (μτφρ.: Ν. Καζαντζάκη)
ΚΑΡΟΥΖΟΣ Γ., Πως το Ηράκλειο ετίμησε το Νίκο Καζαντζάκη στη ζωή και στο θάνατο
ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ., Ο θηλασμός στην Ελλάδα κατά την τουρκοκρατία
ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ ΣΤ., Αποκριές και Καθαρή Δευτέρα στην Κρήτη
ΤΕΥΧΟΣ 284-285, Νοέμβρ.-Δεκ. 1982 [4 Ευρώ]
Εκ των περιεχομένων:
ΚΡΙΑΡΑΣ ΕΜΜ., Είδα τον Ψυχάρη με τα μάτια μου
ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΣΤ., Οι δασικές πυρκαγιές στην Κρήτη
ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ ΧΑΡ., Κρητικές μαντινάδες
ΤΕΥΧΟΣ 282-283, Σεπτ.-Οκτ. 1982 [4 Ευρώ]
Εκ των περιεχομένων:
ΚΡΙΑΡΗΣ ΑΡΙΣΤ., Η Επαρχία Σελίνου
ΤΕΥΧΟΣ 278-279, Μάιος-Ιούν. 1982 [4 Ευρώ]
ΤΕΥΧΟΣ 274-275, Ιαν.-Φεβρ. 1982 [4 Ευρώ]
Εκ των περιεχομένων:
Ο στρατηγός Νικόλαος Γαγάρας και η Μάχη της Κρήτης
ΔΟΚΑΝΑΡΗΣ ΝΑΠ., Οι Κρητικοί της Κέρκυρας
ΚΡΙΑΡΗΣ ΑΡΙΣΤ., Από τη Μάχη της Κρήτης
ΤΕΥΧΟΣ 254-255, Μάιος-Ιούν. 1980 [4 Ευρώ]
Εκ των περιεχομένων:
ΜΑΚΡΙΔΑΚΗΣ ΑΝ., Ο κρητικός λαός στη Μάχη της Κρήτης
ΜΑΛΕΦΑΚΗΣ ΕΥΤ., Οι πρωταγωνιστές της συνταρακτικής Μάχης της Κρήτης
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΙΔΗΣ Γ., Ο Κλήδονας
ΤΕΥΧΟΣ 246-247, Σεπτ.-Οκτ. 1979 [4 Ευρώ] 
Εκ των περιεχομένων:
ΓΕΩΡΓΙΟΥΔΑΚΙΣ Π., Βιβλία και Φυλλάδια τυπωμένα στην Αίγυπτο - Βιβλιογραφικές έρευνες για την Κρήτη και τους Κρήτες συγγραφείς
ΘΕΟΔΟΣΑΚΗΣ Γ., Δυσιδαιμονίες και προλήψεις της γέννας από το Χόντρο Βιάννου
ΤΕΥΧΟΣ 240-241, Μάρτ.-Απρ. 1979 [4 Ευρώ]
Εκ των περιεχομένων:
ΑΝΤΟΥΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, Η σύγχρονη ξυλογλυπτική τέχνη της Κρήτης
ΤΕΥΧΟΣ 225, Δεκ. 1977 [4 Ευρώ]
Εκ των περιεχομένων:
ΜΟΥΣΟΠΟΥΛΟΣ Θ., Ο Νίκος Καζαντζάκης ανοίγει την καρδιά του (και μια ανέκδοτη επιστολή του προς τον Μάρκο Τσιριμώκο)
ΜΟΤΑΚΗΣ ΣΤΥΛ., Αναγνώστης Σκαλίδης (1822-1901)

- ΚΡΗΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ:
 ΚΡΗΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 1963. Έτος τρίτο. Σελ. 216. Άκοπο αντίτυπο. [20 Ευρώ]
 ΚΡΗΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ 1965. Έτος πέμπτο. Σελ. 254. Άκοπο αντίτυπο. [20 Ευρώ]

ΚΡΗΤΟΛΟΓΙΑ, τεύχος 1 (Ιούλιος-Δεκέμβριος 1975). Εκδίδεται υπό Ελευθ. Πλατάκη. Ηράκλειον Κρήτης, 1975, σελ. 203+σχεδιάγρ. ιεράς μονής Αγ. Παντελεήμονος. [25 Ευρώ]
Περιεχόμενα: 
ΤΩΜΑΔΑΚΗ Ν., Οι Κρητολόγοι και η Κρητολογία
FAURE P., Villes et villages de la Crète orientale entre 1577 et 1629  
ΠΛΑΤΑΚΗ ΕΛ., Οι Μονές του Αγ. Αντωνίου στους Γαλήνους και του Αγ. Παντελεήμονος στη Φόδελε
ΔΕΤΟΡΑΚΗ ΘΕΟΧ., Στεφάνου Ξανθουδίδου, ανέκδοτος συλλογή παροιμιών
ΤΩΜΑΔΑΚΗ Ν., Κρήτες εκκλησιαστικοί εξακριβούμενοι
ΚΟΝΤΟΣΟΠΟΥΛΟΥ Ν., Κρητικά ετυμολογικά. Το κουράδι και το νάκλι
ΠΛΑΤΑΚΗ ΕΛ., Ο Θεργιόσπηλιος εις Καβούσι Ιεραπέτρας

- ΚΡΗΤΟΛΟΓΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ:
ΤΕΥΧΟΣ 11, 1995, σελ. 434. [17 Ευρώ]
Εκ των περιεχομένων:
Μ. Αρακαδάκη, Διορθωτικά στην έκδοση Facsimile το "Βασίλειον της Κρήτης" του Fr. Basilicata (1618)
Χ. Γάσπαρης, Οικονομικές δραστηριότητες στο διαμέρισμα Ρεθύμνου το 14ο αιώνα
Ν. Παπαδογιαννάκης, Γλωσσικές παρατηρήσεις στο έργο του Γιάννη Μανούσακα
Γ. Γρυντάκης, Το Ρέθυμνο στην Επανάσταση του 1889
Αρ. Τσαντηρόπουλος, Χωριά και οικισμοί της Επαρχίας Μυλοποτάμου
Μ. Τρούλης, Επιτροπεία Αγωνιστών Ν. Ρεθύμνης
Μ. Πεπονάκης, Η ίδρυση του Ελληνικού Προξενείου Κρήτης
Κ. Παπαδάκης, Τοπωνύμια του χωριού Κεραμές Αγ. Βασιλείου Ρεθύμνης
Μ. Γασπαράκης, Το ημερολόγιο του Εμμανουήλ Ι. Πατεράκη στην περίοδο 1940-1943
Γ. Εκκεκάκης, Ο Νικόλαος Η. Μοσχάκης και το στιχούργημά του
Αλ. Τσουρδαλάκης, Ένα νέο χειρόγραφο για τα δώδεκα αρχοντόπουλα της Κρήτης
Χ. Στρατιδάκης, Αρχαιολογικές θέσεις στο Ν. Ρεθύμνης
Γ. Δρανδάκης, Αιτήματα της Χριστιανικής Γενικής Συνέλευσης των Κρητών του 1889
Μ. Δετοράκης, Ο γιατρός αγωνιστής Γεώργιος Ιωσ. Χατζηγρηγοράκης
Μ. Ανδρεαδάκη-Βλαζάκη, Το αρχαιολογικό ενδιαφέρον στην περιοχή Σταυρωμένου
Χρ. Μακρής, Το σπήλαιο Μπαλλί Ρεθύμνης

ΤΕΥΧΟΣ 12, 1996, σελ. 257. [17 Ευρώ]
Εκ των περιεχομένων:
Μ. Μανούσακας, Σελίδες από την παλαιότερη ιστορία της μονής Αρκαδίου
Κ. Αυγητίδης, Η Οδησσός και η Επανάσταση του 1866
Εμμ. Γενεράλις, Επί τη επετείω της Ολοκαυτώσεως του Αρκαδίου 8 Νοεμβρίου 1885
Εμμ. Καλλέργης, Ο Ματθαίος Καλλέργης και η συμβολή του στην εξέλιξη της μονής Αρκαδίου κατά τον 16ο αιώνα
Σπ. Μαρνιέρος, Ιστορία και παράδοση της μονής Αρκαδίου
Μ. Τρούλης, Ο Πέτρας Διονύσιος και "Το ιερόν και ηρωικόν της Κρήτης Αρκάδι"
Ζ. Σημανδηράκη, Προκηρύξεις της Επανάστασης 1866-1869
Γ. Γρυντάκης, Θύτες και θύματα του Ολοκαυτώματος
Ασπ. Παπαδάκη, Κατάλογος φονευθέντων Μυλοποταμιτών κατά τα έτη 1866-1867
Ν. Γεραρχάκης, Πως παρουσίασε η "Αλήθεια" τα γεγονότα στο Αρκάδι
Κ. Παπαδάκης, Η Αρκαδική εποποιία στη ρομαντική ποίηση του ΙΘ΄ αιώνα
Τζ. Ψαρουδάκη, Φονευθέντες και Ολοκαυτωθέντες κατά την άλωση της μονής Αρκαδίου
Μ. Φραγκάκης - Εμμ. Μιχαλοδημητράκης, "Μαρτυρίες" από τα οστά των θυμάτων του Ολοκαυτώματος της Μονής Αρκαδίου
Ν. Παπαδογιαννάκης, Ο Δανιήλ Κουφάκης και η Επανάσταση του 1866-69. Πέντε ανέκδοτες επιστολές

ΤΕΥΧΟΣ 18, 2002-2003, σελ. 420. [20 Ευρώ]
Εκ των περιεχομένων:
Χρ. Μαλτέζου, Μια εικόνα χίλιες λέξεις: Ο αποκεφαλισμός επαναστατών στη βενετοκρατούμενη Κρήτη
Μ. Αρακαδάκη, Ο Francesco Basilicata στη Γεννάδειο Βιβλιοθήκη (ή μήπως ο Angelo Oddi;)
Κ. Λαμπρινός, Οι νοτάριοι της Κρήτης ενώπιον του νόμου: Εξετάσεις καταλληλότητας και καθορισμός αμοιβών εργασίας τον 17ο αιώνα
Ι. Ραμουτσάκη, Ο ρεθύμνιος ιατρός Γεώργιος Σανγινάτιος ή Giorgio Sanguinazzo και η ανέκδοτη ιατρική πραγματεία του
Χ. Μηνάογλου, Μεθοδολογικά προβλήματα μελέτης της πανώλης: Η περίπτωση του λοιμού του 1522 στην Κρήτη
Μ. Δετοράκης, Τα υγειονομεία στην Κρήτη επί τουρκοκρατίας
Μ. Πεπονάκης, Κούρσος και πειρατεία στις κρητικές θάλασσες στην περίοδο 1770-1792
Γ. Γρυντάκης, Η επανάσταση του 1858 στο Ρέθυμνο
Π. Παρασκευάς, Η Κρήτη ως ιστορική πραγματικότητα στα βιβλία της Γεωγραφίας της περιόδου 1791-1889
Θρ. Παπαστρατής, Οι Εβραίοι του Ρεθύμνου
Ν.Ε. Παπαδογιαννάκης, Θεσμικός και παιδαγωγικός έλεγχος στα σχολεία της Κρητικής Πολιτείας (η σύγκρουση Εμμανουήλ Γενεράλη και Αντωνίου Γιάνναρη)
Γ. Χρηστάκης, Δύο βιβλία του Αντ. Γ. Γιάνναρη, Γενικού Επιθεωρητή της "εν Κρήτη παιδείας"
Ζ. Αντωνάκης, Παράλληλες όψεις της Μάχης της Κρήτης (Μάιος 1941)
Ελ. Παπαγιαννάκης, Οι τελευταίες ώρες της Μάχης της Κρήτης στο Ρέθυμνο
Στ. Μανουράς, Μνήμη εκατόν πέντε Ρεθυμνίων κρητολόγων και λογίων
Ανδρ. Νενεδάκης, Ο εμπνευστής της ιδέας του Δημοτικού Κήπου Ρεθύμνης 
Μενέλαος Μιχ. Παπαδάκις, Δήμαρχος Ρεθύμνου 1922-1925

ΤΕΥΧΟΣ 19, 2004, σελ. 353. [17 Ευρώ]
Εκ των περιεχομένων:
A. Nukert Adryeke, Υποθέσεις αντιδικιών ανάμεσα σε μη μουσουλμάνους από τα ιεροδικαστικά κατάστιχα του Ρεθύμνου κατά τον 17ο αιώνα
Ηλ. Κολοβός, A. Nukert Adryeke και Nuri Adryeke, Οι αποστασίες από το ισλάμ στην Κρήτη στη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης
Δ. Παπαλάς, Το Β΄ τάγμα της Κρητικής Χωροφυλακής. Νομός Σφακίων, 1884-1889. Με βάση ένα ανέκδοτο οθωμανικό κατάστιχο από το Τουρκικό Αρχείο Χανίων
Μ. Βαρούχα, Ασθένεια, αρωγή και υγειονομική πολιτική στο Ρέθυμνο του 19ου αιώνα: η περίπτωση των λεπρών
Ι. Τσουχλαράκης, Πεντοζάλι, ένας χορός, μια ιστορία
Π. Παρασκευάς, Μια πρώτη διερεύνηση της ιστορίας του εργατικού κινήματος στο Ρέθυμνο την περίοδο 1900-1967. Ο ρόλος των σαπωνοποιών
Nick Nicholas, Η ετυμολόγηση του ίντα
Θ. Ρηγινιώτης, Η ιστορική παρουσία της λύρας στην Κρήτη από το 10ο ή το 12ο αιώνα μέχρι σήμερα
Μ. Δεληγιαννάκης, Η μοντέρνα αρχιτεκτονική και το Ρέθυμνο
Κ. Τσικνάκης, Από το Ρέθεμνος στη Βενετία. Η επιστημονική διαδρομή του Μ.Ι. Μανούσακα

ΝΕΑ ΕΣΤΙΑ, τχ. 944, 1 Νοεμβρίου 1966, Αφιέρωμα στην Κρητική Επανάσταση του 1866. Άκοπο αντίτυπο. [15 Ευρώ]