Κινηματογραφική Λέσχη Βιβλιοθήρα

Τετάρτη, 11 Οκτωβρίου 2017

ΤΡΑΠΕΖΕΣ - ΧΡΗΜΑ

- ΑΡΛΙΩΤΗΣ ΚΑΡΟΛΟΣ, Ιστορία της Εθνικής Κτηματικής Τραπέζης της Ελλάδος. Ε.Κ.Τ.Ε. Αθήναι, 1979, σελ. 484. [50 Ευρώ]
ΒΑΡΔΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, Το νομισματικόν μας σύστημα κατά τον τελευταίον αιώνα [Χρήμα, νόμισμα, συνάλλαγμα, καλύμματα, σταθεροποίησηις, αναγκαστική κυκλοφορία, μεταλλική δραχμή, οικονομικαί συνέπειαι, κρίσεις, ληπτέα μέτρα]. Αθήναι, 1934, σελ. 36. [10 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΒΕΡΕΜΗΣ ΘΑΝΟΣ, Οικονομία και δικτατορία. Η συγκυρία 1925-1926. ΜΙΕΤ, 1982, σελ. 210+εικόνες. Άκοπο αντίτυπο. [4 Ευρώ]
- ΒΕΡΕΜΗΣ ΘΑΝΟΣ, ΚΩΣΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ, Η Εθνική Τράπεζα στη Μικρά Ασία (1919-1922). ΜΙΕΤ, 1984, σελ. 332+εικόνες. Άκοπο αντίτυπο. [6 Ευρώ] 
ΔΑΜΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Σύντομος ιστορία της δραχμής (Από του 1833 μέχρι του 1953). Ανάτυπο. Αθήναι, 1959, σελ. 13. [3 Ευρώ]
ΔΙΟΜΗΔΗΣ ΑΛΕΞ., Το πρόβλημα του οικονομικού μας μέλλοντος. Ανάτυπο. Ι. Ν. Ζαχαρόπουλος, 1935, σελ. 29. [5 Ευρώ]
ΔΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Η Εθνική Τράπεζα και η ΙΖΟΛΑ. Συμπαράσταση και δολιοφθορά. Αθήνα, 1981, σελ. 70. [10 Ευρώ]
- ΔΡΙΤΣΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ, Βιομηχανία και τράπεζες στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου. ΜΙΕΤ, 1990, σελ. 595+εικόνες. Άκοπο αντίτυπο. [8 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΖΟΛΩΤΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝ, Νομισματικαί και οικονομικαί εξελίξεις. Τράπεζα της Ελλάδος/Αρχείον Μελετών και Ομιλιών, αρ. 19. Αθήναι, 1966, σελ. 33. [5 Ευρώ]
ΖΟΛΩΤΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝ, Οικονομική μεγέθυνση και φθίνουσα κοινωνική ευημερία. Τράπεζα της Ελλάδος/Αρχείον Μελετών και Ομιλιών, αρ. 47. Αθήνα, 1982, σελ. 237. [12 Ευρώ]
ΖΟΛΩΤΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝ, Οι πρώτοι διοικηταί της Τραπέζης της Ελλάδος 1928-1954. Αθήναι, 1957, σελ. 31+4 φωτογραφίες. [12 Ευρώ] 
- ΖΟΛΩΤΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝ, Προβλήματα εργασίας και κεφαλαίου εις περίοδον πολεμικών ανωμαλιών. Ανάτυπο. Αθήναι, 1940, σελ. 30. [7 Ευρώ]
ΘΩΜΑΔΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, Πίστη και εκχρηματισμός της οικονομίας. Προεξοφλητικός δανεισμός και Εθνική Τράπεζα (1860-1900). ΜΙΕΤ, 1981, σελ. 371+εικόνες. Άκοπο αντίτυπο. [5,50 Ευρώ]
ΚΑΚΡΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, Κυριάκος Βαρβαρέσος. Η βιογραφία ως οικονομική ιστορία. Τράπεζα της Ελλάδος/Κέντρο Πολιτισμού, Έρευνας και Τεκμηρίωσης, 2017, σελ. xvi+600. [12 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, Η πρώτη εν Ελλάδι αναγκαστική κυκλοφορία του 1848. Αθήναι, 1930, σελ. 16. [6 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΜΕΤΑΞΑΣ-ΜΕΣΣΗΝΕΖΗΣ ΝΥΣΗΣ, Ο Γεώργιος Σταύρος από την Επανάσταση έως την ίδρυση της Εθνικής Τραπέζης (1821-1841). "Άλφα" - Ι.Μ. Σκαζίκη, 1950, σελ. 46. Άκοπο αντίτυπο. [11 Ευρώ]
- ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ, Δημόσια δάνεια. ΜΙΕΤ, 1995, σελ. 945. Άκοπο αντίτυπο. [8 Ευρώ]
ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ, Συμμαχικές πιστώσεις. Κράτος και Εθνική Τράπεζα (1917-1928). ΜΙΕΤ, 1988, σελ. 497+εικόνες. Βιβλιοδετημένη έκδοση. [9 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΡΕΣΤΗΣ, Ένας τραπεζικός θυμάται ... (Αγροτική Τράπεζα). Φιλιππότη, 1985, σελ. 134. [15 Ευρώ]
[Ο συγγραφέας διετέλεσε πρόεδρος της Ο.Τ.Ο.Ε.]
- ΠΟΡΦΥΡΟΓΕΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Ομιλούν τα έγγραφα. Η ίδρυσις και τα πρώτα χρόνια της Ε.Τ.Β.Α. Αθήναι, 1971, σελ. 240. [18 Ευρώ]
- ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ, Η ιστορία της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος 1841-1966. Αθήνα, 1966, σελ. 182+εικόνες. [30 Ευρώ]
- ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, Αποταμίευση και διαχείριση χρήματος στην ελληνική ιστορία (Αρχαιότητα, Βυζάντιο, Νεότεροι χρόνοι). Επιμ.: Κώστας Μπουραζέλης, Κατερίνα Μεϊδάνη. Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ελλάδος Α.Τ.Ε., 2011, σελ. 687. [10 Ευρώ]
ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ, Μελέτη επί της εθνικής οικονομικής πολιτικής της Ελλάδος. Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας, 1922, σελ. 20. [8 Ευρώ]
- ΨΑΛΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, Η κρίση του 1929 και οι Έλληνες οικονομολόγοι. Συμβολή στην ιστορία της οικονομικής σκέψης στην Ελλάδα του Μεσοπολέμου. Ίδρυμα Έρευνας και Παιδείας της Εμπορικής Τράπεζας της Ελλάδος, 1989, σελ. 532. [40 Ευρώ]
- Ιονική και Λαϊκή Τράπεζα Ελλάδος - Λεύκωμα: αναπαραγωγή μερικών χαρακτηριστικών τραπεζογραμματίων εκδόσεως της Ιονικής Τραπέζης Ltd, που ανήκουν στη συλλογή της. Αθήνα, 1978. [15 Ευρώ]