Sans doute!

Πέμπτη, 1 Δεκεμβρίου 2016

ΕΛΛΑΔΑ 18ος αι. - αρχές 20ού αι.

Jurien de La Gravière Edmond, Ιστορία του υπέρ ανεξαρτησίας των Ελλήνων αγώνος κυρίως του ναυτικού. Μετάφρασ Κων/νου Ράδου, ης προτάσσεται μελέτη αυτού περί του έργου του Ζουριέν δε λα Γκραβιέρ και της σημασίας της καθ' ημάς θαλάσσης. Εκδότης ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΟΤΑΡΗΣ. Αθήναι, 1894, σελ. λα'+339. Ιδιωτική βιβλιοδεσία. [70 Ευρώ]
- LARRABEE STEPHEN, Ελλάς 1775-1865: Πως την είδαν οι Αμερικανοί. Μτφρ.: Νινίλας Παπαγιάννη. Γ. Φέξη, χ.χ., σελ. 287. [40 Ευρώ]
MILLER WILLIAM, Ελλάδα - 100 χρόνια ελεύθερου βίου. Ειρμός, 1993, σελ. 422. [15 Ευρώ]
- NALTSAS CHR., Der San Stephano Vertrag und das Griechentum. ΙΜΧΑ. Θεσσαλονίκη, 1956, σελ. 79. Άκοπο αντίτυπο. [15 Ευρώ]
- VASDRAVELLIS JOHN, The Greek struggle for independence : The Macedonians in the revolution of 1821. Institute for Balkan Studies, 1968, p. VI+223. [20 Ευρώ]
- WOODHOUSE C.M., Η ναυμαχία του Ναβαρίνου. Β. Καλδής, Αθήνα, 1977, σελ. 181. [12 Ευρώ]
- Μαντώ Μαυρογένη - Ιστορικό Αρχείο [250 έγγραφα της ηρωίδας, προερχόμενα από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους, τα Αρχεία της Ελληνικής Παλιγγενεσίας της Βουλής, τα Αρχεία της Ιονίου Γερουσίας Κερκύρας - Τι έγραψαν για τη Μαντώ οι σύγχρονοί της - Τι θυμούνται σήμερα γι' αυτήν οι απόγονοί της]. Β΄έκδοση συμπληρωμένη. Έρευνα - Συγγραφή: Μανουήλ Τασούλας. Έκδοση Δήμου Μυκονίων, 1997, σελ. 364+εικόνες. [20 Ευρώ] 
Μνήμη Ναυαρίνου – Commemoration of Navarino (1827-1977). Ομιλία υπό στρατηγού Δημητρίου Τ. Νότη Μπότσαρη. Ι.Ε.Ε.Ε. Αθήναι, 1978, σελ. 56+φωτογραφίες από την έκθεσιν "Μνήμη Ναυαρίνου, 1827-1977". [6 Ευρώ]
Πρακτικά Επιστημονικού Συμποσίου "Ιωάννης Καποδίστριας: 170 χρόνια μετά (1827-1997). Ναύπλιο 26-28 Σεπτεμβρίου 1997. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αργολίδας, 1998, σελ. 199. [17 Ευρώ]
- ΑΓΓΕΛΙΔΗΣ Γ.Χ., Καθίδρυσις και κατάλυσις του Συμβουλίου της Επικρατείας επί Όθωνος. Αθήναι, 1962, σελ. 31. [5 Ευρώ]
ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΑΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ, ΠΡΑΣΣΑ ΑΝΝΙΤΑ, Ανδρέας Μιαούλης (1769-1835). Από την υπόδουλη ως την ελεύθερη Ελλάδα. Βιβλιοπωλείον της "Εστίας", 2003, σελ. 769. Βιβλιοδετημένη έκδοση. [55 Ευρώ]
ΑΙΛΙΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Μια προοπτική συμμαχίας Ελλάδος - Αυστρο-Ουγγαρίας χωρίς επαύριο (1883-1887). ΙΜΧΑ. Θεσσαλονίκη, 1994, σελ. 154. [18 Ευρώ]
- ΑΙΝΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Απομνημονεύματα. Επιμ.: Εμμ. Πρωτοψάλτης. Εκδοτικός Οίκος "Βιβλιοθήκη" Γ. Τσουκαλά και Υιού. Αθήναι, 1956, σελ. 279. Σκληρόδετο. [15 Ευρώ]
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Κ.Α. (Ναύαρχος ε.α.), Η αναβίωσις της θαλασσίας μας δυνάμεως κατά την Τουρκοκρατίαν. Έκδοσις Ιστορικής Υπηρεσίας Β.Ν. Αθήναι, 1960, σελ. 411+εικόνες. Ιδιωτική βιβλιοδεσία. [60 Ευρώ]
- ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Κ.Α. (Αντιναύαρχος), Το ναυτικόν του υπέρ ανεξαρτησίας αγώνος του 1821-29 και η δράσις των πυρπολικών. Σύλλογος Προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, 1968, σελ. 152. [18 Ευρώ]
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, Κοινοβούλιο και Μοναρχία στην Ελλάδα. Σάκκουλα, 1995, σελ. 168. [4,50 Ευρώ]
ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Εκθέσεις προξενικές, εκπαιδευτικές, εκκλησιαστικές και λοιπά συναφή έγγραφα του 19ου και των αρχών του 20ού αιώνα για τον υπόδουλο και μη ελληνισμό. Αφοί Κυριακίδη, 2010, σελ. 743. Σκληρόδετο. [26 Ευρώ]
- ΑΝΝΙΝΟΣ ΜΠΑΜΠΗΣ, Ιστορικά σημειώματα. Μετά πολλών εικόνων. Τυπογραφείον "Εστία". Αθήναι, 1925, σελ. 659. Ιδιωτική βιβλιοδεσία. [75  Ευρώ] 
Περιεχόμενα: Η απολογία του Οδυσσέως Ανδρούτσου. Νοσοκόμοι και κομπογιαννίται. Οι Φιλέλληνες του 1821. Η χολέρα του 1854. Αι στολαί του τακτικού στρατού. Αι Αθήναι κατά το 1850. Ιστορία ενός άσματος. Ο Παπουλάκης. Εκστρατεία ιερέων. Ο Βύρων εν Ελλάδι. Η ένωσις της Επτανήσου.
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Ν.Π., Ο προ της δημοκρατίας σταθμός [Ανατύπωσις εκ του "Ελευθέρου Βήματος"]. Αθήναι, 1932, σελ. 120. [25 Ευρώ]
ΒΑΒΟΥΣΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Η Μεγάλη Ιδέα ως ιδέα και πραγματικότης (Πανηγυρικός λόγος). Δημοσιεύματα της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών - Εθνική Βιβλιοθήκη, αρ. 29, 1970, σελ. 43. [12 Ευρώ]
ΒΑΡΦΗΣ ΚΩΣΤΗΣ, Το ελληνικό ναυτικό κατά την καποδιστριακή περίοδο. Τα χρόνια της προσαρμογής. Σύλλογος Προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, 1994, σελ. 342. [5,50 Ευρώ]
ΒΑΣΔΡΑΒΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Ο Φιλικός και αγωνιστής Γιάννης Φαρμάκης. Η ηρωική άμυνα στη Μολδαβία. Δημοσιεύματα της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών - Εθνική Βιβλιοθήκη, αρ. 33. Θεσσαλονίκη, 1972, σελ. 62. [15 Ευρώ]
ΒΑΣΔΡΑΒΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Οι Μακεδόνες κατά την Επανάστασιν του 1821. Έκδοσις τρίτη, με τας νέας ιστορικάς πηγάς. Δημοσιεύματα της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών - Μακεδονική Βιβλιοθήκη, αρ. 25. Θεσσαλονίκη, 1967, σελ. 322+εικόνες. Με αφιέρωση του συγγραφέα. [40 Ευρώ]
ΒΡΑΝΟΥΣΗΣ Λ., Άγνωστα πατριωτικά φυλλάδια και ανέκδοτα κείμενα της εποχής του Ρήγα και του Κοραή. Η φιλογαλλική και η αντιγαλλική προπαγάνδα. Ανάτυπο. Ακαδημία Αθηνών, 1966, σελ. 125-329. [20 Ευρώ]
ΓΑΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Λεξικόν της Επαναστάσεως και άλλα έργα. ΕΗΜ. Ιωάννινα, 1971, σελ. ιθ΄+461. Άκοπο αντίτυπο. [22 Ευρώ] 
ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Το Προσωρινόν Πολίτευμα της Ελλάδος του 1822 [Λόγος]. Αθήναι, 1973, σελ. 27. [5 Ευρώ]
ΓΙΩΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, Οι Μενιδιάτες κατά τον 18ο αιώνα και την επανάσταση του ’21. Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία Αχαρνών. Αχαρνές, 1990, σελ. 517. [35 Ευρώ] 
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΑΠ., Η προπαρασκευή της Ελληνικής Επαναστάσεως εις την Λακωνίαν. Ανάτυπο. Αθήναι, 1971, σελ. 72. [15 Ευρώ]
ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Μελέτες πολιτικής ιστορίας: Ι. Καποδίστριας, Αλ. Υψηλάντης, Αλ. Κουμουνδούρος, Ελ. Βενιζέλος. Εκδοτική Αθηνών, 1989, σελ. 179. [10 Ευρώ]
ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Η διοικητική δικαιοσύνη εν Ελλάδι προ της απολύτου μοναρχίας. Ανάτυπο. Αθήναι, 1979, σελ. 69. [10 Ευρώ]
- ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Η διοικητική οργάνωσις κατά την ελληνικήν επανάστασιν 1821-1827. Αθήναι, 1966, σελ. κθ’+285. [60 Ευρώ]
- ΔΗΜΑΡΑΣ Κ.Θ., Περί Φαναριωτών. Εταιρία Θρακικών Μελετών. Αθήναι, 1969, σελ. 24. [6 Ευρώ]
- ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, Η γένεση του κοινοβουλευτικού συστήματος και η ανάδειξη της κυβέρνησης στην Ελλάδα (1844-1875). Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1990, σελ. 281. [20 Ευρώ]
ΔΙΖΙΚΙΡΙΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, Ο νεοελληνικός διαφωτισμός και το ευρωπαϊκό πνεύμα (1750-1821). Αισθητική και ιδεολογία των λογίων της Τουρκοκρατίας. Φιλιππότη, 1984, σελ. 111. [7 Ευρώ]
- ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Ιστορικαί αναμνήσεις. Δύο τόμοι. Γ΄έκδοση. Πρόλογος: Κ. Άμαντος. Στοχαστής, 1925, σελ. κ΄+292 και 397 (Στον Β΄τόμο έχει προστεθεί "Επιστολιμιαία βιβλιοκρισία" που δημοσιεύτηκε στην "Νέα Ημέρα" της Τεργέστης το 1875 ανώνυμα από τον Δ. Βερναρδάκη). Σκληρόδετο. [70 Ευρώ]
ΖΑΚΥΘΗΝΟΣ ΔΙΟΝ., Η πολιτική ιστορία της νεωτέρας Ελλάδος. Έκδοσις δευτέρα επηυξημένη. Εκ του τυπογραφείου της "Εστίας". Αθήναι, 1965, σελ. 118+αναδιπλ. χάρτης. [15 Ευρώ]
- ΖΟΥΒΑΣ ΠΑΝΑΓΗΣ, Η οργάνωσις τακτικού στρατού κατά τα πρώτα έτη της Επαναστάσεως του 1821. Αθήναι, 1969, σελ. 182. [20 Ευρώ]
- ΘΕΟΔΩΡΟΥ Θ., Η κοινωνική διάσταση της πολιτικής διαφωνίας Όθωνα και Μαυροκορδάτου το 1841. Πρόλ.: Μιχ. Στασινόπουλος. Τολίδη, 1978, σελ. 197. [9 ευρώ]
ΘΕΟΔΩΡΟΥ Θ., Όθων και Μαυροκορδάτος. Κριτική των πηγών της αποτυχούσης πολιτειακής μεταρρυθμίσεως της μοναρχίας του Όθωνος. Αθήναι, 1970, σελ. 31. [6 Ευρώ]
ΘΕΟΤΟΚΑΣ ΝΙΚΟΣ, ΚΟΤΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ, Η οικονομία της βίας. Παραδοσιακές και νεωτερικές εξουσίες στην Ελλάδα του 19ου αιώνα. Βιβλιόραμα, 2006, σελ. 409. [14 Ευρώ]
ΙΔΡΩΜΕΝΟΣ Α.Μ., Ιωάννης Καποδίστριας, κυβερνήτης της Ελλάδος. Επανέκδοση με ευρετήριο. Καραβίας, 1986, σελ. 165. [7 Ευρώ]
ΚΑΚΑΒΟΥΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Η εν Άστρει Β΄Εθνική Συνέλευσις των Ελλήνων (1823). Π. Πατσιλινάκου, 1953, σελ. 159. Άκοπο αντίτυπο. [15 Ευρώ]
- ΚΑΚΡΙΔΗΣ Ι.Θ., Στρατηγός Μακρυγιάννης - Μια ελληνική καρδιά. Β΄ έκδοση. Αθήνα, 1972, σελ. 38. Εξώφυλλο: σχέδιο του Σπ. Βασιλείου εμπνευσμένο από το ψηφιδωτό στην αυλή του Μακρυγιάννη, που συμβόλιζε τους Τούρκους και τη βαυαρική απολυταρχία. [8 Ευρώ]
ΚΑΝΔΗΛΩΡΟΣ ΤΑΚΗΣ, Η δίκη του Κολοκοτρώνη και του Δημητρίου Πλαπούτα. Β΄έκδοσις. Εκδόσεις ΚΟΧΥΛΑΣ. Αθήναι, 1960, σελ. 349. Σκληρόδετο. [20 Ευρώ]
- ΚΑΣΤΑΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, Η Στρατιωτική Σχολή των Ευελπίδων κατά τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας της (1828-1834). Ελληνικά Γράμματα, 2000, σελ. 247+αρχειακό υλικό. [18 Ευρώ]
- ΚΛΑΔΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΑ, Γεώργιος Αλεξ. Μαυροκορδάτος (1839-1902): Ο σχολιαστής, ο ιστοριοδίφης, ο συλλέκτης. Μελέτη της αλληλογραφίας του. Επικαιρότητα, 1996, σελ. 490. [10 Ευρώ]
- ΚΟΔΡΙΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Εφημερίδες (1787-1797). Εκδότης: Άλκης Αγγέλου. Πρόλογος: Κ.Θ. Δημαρά. Βιβλιοπωλείον της "Εστίας", 1963, σελ. ιθ΄+273. Τυπώθηκε σε 500 αντίτυπα. Ιδιωτική βιβλιοδεσία. Δερματόδετο. [100 Ευρώ]
ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, Διήγησις συμβάντων της ελληνικής φυλής (Απομνημονεύματα). Παρουσίαση-καταγραφή: Γ. Τερτσέτης. Επιμέλεια-Προλεγόμενα: Τ. Βουρνάς. Τολίδη, σελ. 295. Άκοπο αντίτυπο. [18 Ευρώ] 
- ΚΟΝΟΜΟΣ ΝΤΙΝΟΣ, Πρακτικά μυστικών συνεδριάσεων του Βουλευτικού (Από 3 Νοεμβρίου 1825 έως 17 Απριλίου 1826). Αθήνα, 1971, σελ. 83. Με αφιέρωση του συγγραφέα. [16 Ευρώ]
ΚΟΡΑΗΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ, Επιστολαί προς τον Πρωτοψάλτην (Επιλογή). Εισαγωγή, σημειώσεις και επιμέλεια: Λ. Βρανούση. Σύλλογος Προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, 1959, σελ. λ΄+111. [10 Ευρώ]
- ΚΟΡΔΑΤΟΣ ΓΙΑΝΗΣ, Εισαγωγή εις την ιστορίαν της ελληνικής κεφαλαιοκρατίας. Εισαγ.: Θανάσης Παπαδόπουλος. Επικαιρότητα, 1974, σελ. 141. [10 Ευρώ]
ΚΟΡΙΖΗΣ ΧΑΡΙΤΩΝΑι πολιτικαί δυνάμεις εις την Γ΄ Εθνικήν Συνέλευσιν και το Σύνταγμα της Τροιζήνος. Ανάτυπο. Αθήναι, 1975, σελ. 42. [8 Ευρώ]
ΚΟΥΚΚΟΥ ΕΛΕΝΗ, Οι κοινοτικοί θεσμοί στις Κυκλάδες κατά την Τουρκοκρατία. Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος, Σειρά Α΄- Αρ. 1. Αθήναι, 1980, σελ. 276. [30 Ευρώ] 
- ΚΟΥΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΔΟΞΙΑ, Ο στρατηγός Δήμος Τσέλιος. Ο περίφημος Γερο-Δήμος. Μελέτη ερειδομένη επί επισήμων εγγράφων του 1821. Π.Δ. Σακελλαρίου. Αθήναι, 1930, σελ. η΄+188. Ιδιωτική βιβλιοδεσία. [50 Ευρώ]
ΛΑΪΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Οι Χάρτες του Ρήγα. Έρευνα επί νέων πηγών. Ανάτυπο. Αθήναι, 1960, σελ. 88. [18 Ευρώ]
ΛΙΑΤΑ ΕΥΤΥΧΙΑ, Τιμές και αγαθά στην Αθήνα (1839-1846). Μια μαρτυρία από το Κατάστιχο του εμπόρου Χριστόδουλου Ευθυμίου. ΜΙΕΤ, 1984, σελ. 125. Άκοπο αντίτυπο. [2 Ευρώ]
ΛΟΥΝΤΒΙΧ ΕΜΙΛ, Ερρίκος Σλήμαν: ιστορία ενός χρυσοθήρα. Εισαγωγή: Άρθουρ Έβανς. Μτφρ.: Ρένου Πολίτη. "Κλασσική Βιβλιοθήκη", χ.χ., σελ. 324+εικόνες. Σκληρόδετο. [25 Ευρώ]
ΛΥΚΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Η διοίκησις και δικαιοσύνη των τουρκοκρατούμενων νήσων: Αίγινα, Πόρος, Σπέτσαι, Ύδρα κλπ. Αθήνα, 1954, σελ. 358. Ελαφρώς λερωμένο εξώφυλλο. [80 Ευρώ]
ΜΑΓΕΡ ΚΩΣΤΑΣ, Το Ημερολόγιο της Επαναστάσεως του 1821. Αγώνες - Θυσίες - Ηρωισμοί. Αθήναι, 1961, σελ. 109. [15 Ευρώ]
ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ-ΑΙΝΙΑΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Ιστορική μελέτη 1821-1897 και ο πόλεμος του 1897 (Μετά παραρτήματος 1897-1903). Τόμοι Α΄-Β΄. Αθήναι, 1950, σελ. 491+382+36 σχεδιαγράμματα στρατιωτικών επιχειρήσεων+1 αναδιπλ. χάρτης των επιχειρήσεων Θεσσαλίας (σε φάκελο στο τέλος του Β΄τόμου). Άκοπα αντίτυπα. [120 Ευρώ]
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ, Απομνημονεύματα. Εισαγ. - σχόλια: Σπ. Ασδραχάς. Εκδ. Α. Καραβίας, σελ. 598. [18 Ευρώ]
- ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ, Απομνημονεύματα. Πρόλ. - επιμ.: Γ. Βλαχογιάννης. Σελ. μθ΄+574. [20 Ευρώ]
ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ, Τα εν Ελλάδι πολιτικά γεγονότα του 1862 και τα εν τω "Παρνασσώ" κατάλοιπα του Δ. Βούλγαρη. Φιλολογικός Σύλλογος "Παρνασσός" - Επιστημονικαί Διατριβαί 1. Αθήναι, 1971, σελ. 193. [20 Ευρώ]
- ΜΑΡΟΥΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, Πολιτειακοί προσανατολισμοί της επαναστάσεως του 1821 (Η Επανάστασις και ο θεσμός της Βασιλείας). Αθήναι, 1998, σελ. 239. [24 Ευρώ]
ΜΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Το Εθνικόν Ιστορικόν Μουσείον. Ι.Ε.Ε.Ε., 1966, σελ. 80. [18 Ευρώ]
ΜΕΣΣΗΝΕΖΗΣ ΝΥΣΗΣ, Το Αίγιον στον Αγώνα. Επιλογή ανεκδότων εγγράφων της ελληνικής επαναστάσεως. «Άλφα» Ι.Μ. Σκαζίκη, Αθήναι, 1949, σελ. 125. Άκοπο αντίτυπο. [28 Ευρώ]
- ΜΙΧΑΗΛΑΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Η εμπορική εταιρική συνεργασία του βενετικού οίκου Ταρωνίτη – Θεοτόκη και των αδελφών Γ. και Θ. Γεωργίβαλων (1732-1737). Ο ρόλος και η δράση του εμπορικού πράκτορα Δημ. Χαμόδρακα. Ανάτυπο. Αθήνα, 1980, σελ. 226-302. [13 Ευρώ]
ΜΠΟΛΙΣΑΚΩΦ ΛΕΩΝΙΔΑΣ, Νέα στοιχεία για τη Φιλική Εταιρεία από το χειρόγραφο του Δεκεμβριστή Πάβελ Ιβάνοβιτς Πέστελ ("Επισκόπηση των γεγονότων στη Μολδαυία και τη Βλαχία στα 1821 και των συνθηκών που συνδέονται μ’ αυτά"). Πρόλογος – επιμέλεια: Έλλη Αλεξίου. Μετάφραση από τα ρωσικά: Κ. Φουντουκίδη. Εκδόσεις Ορίζοντες, 1972, σελ. 113+εικόνες. [14 Ευρώ] Κρατημένο
ΝΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Το πολιτειακόν καθεστώς της Ελλάδος επί Όθωνος μέχρι του Συντάγματος του 1844 (Εκ των δημοκρατικών ιδεωδών της Επαναστάσεως του 1821 εις την απόλυτον μοναρχίαν). Αριστοτέλειον Παν/μιον Θεσσαλονίκης, 1974, σελ. λβ΄+274. Άκοπο αντίτυπο. [30 Ευρώ]
ΝΕΓΡΕΠΟΝΤΗ-ΔΕΛΙΒΑΝΗ ΜΑΡΙΑ, Η συμβολή του Καποδίστρια εις την οικονομικήν ανόρθωσιν της Ελλάδος [Λόγος]. Θεσσαλονίκη, 1972, σελ. 15. [4 Ευρώ]
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, Τα προβλήματα, οι δυνάμεις και ο χαρακτήρας της Ελληνικής Επανάστασης του 1821. Αθήνα, 1975, σελ. 99. [7 Ευρώ]
ΝΟΤΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Ο πατριωτικός αγώνας του Κοραή πριν και κατά την Επανάσταση του 1821. Δημοσιεύματα της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών – Εθνική Βιβλιοθήκη, αρ. 38. Θεσσαλονίκη, 1976, σελ. 37. [6 Ευρώ]
- ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΔΗΜ., Λάμπρος Φωτιάδης (1752-1805). Ανάτυπον. Αθήναι, 1951, σελ. 35. [12 Ευρώ]
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Νεοελληνικό κράτος και ευρωπαϊκή κοινότητα. Ο καταλυτικός ρόλος των Βαυαρών. Με τη συμμετοχή του Μιχάλη Σταθόπουλου. Παρουσία,  1998, σελ. 269. [10,50 Ευρώ]
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Ο Καποδίστριας και ο πολιτικοκοινωνικός πλουραλισμός της εποχής του. Ανάτυπο. Θεσσαλονίκη, 1983, σελ. 58. [10 Ευρώ] 
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Ρήγας Βελεστινλής. Η πολιτική ιδεολογία του ελληνισμού προάγγελος της Επαναστάσεως [Λόγος]. Ανάτυπο. Θεσσαλονίκη, 1964, σελ. 49+εικόνες+αναδιπλ. Χάρτα του Ρήγα. [10 Ευρώ]
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣ., Ο Καποδίστριας εις την εκπαίδευσιν. Εκδ. οίκος "Ερμού". Αθήναι, 1939, σελ. 104. [15 Ευρώ]
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, Η ιατροφαρμακευτική περίθαλψις των αγωνιστών του 1821. Ηράκλειον Κρήτης, 1968 (;), σελ. 41. [10 Ευρώ]
ΠΑΠΑΔΕΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Μετακένωσις, Ελλάδα – Ορθοδοξία – Διαφωτισμός κατά τον Κοραή και τον Οικονόμο. Ακρίτας, 2010, σελ. 355. [11,50 Ευρώ]
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ, Ο Θεόδωρος Ζιάκας και η επανάσταση του 1854. Ανατύπωσις από τα "Χρονικά" του Πειραματικού Σχολείου του Παν/μίου Θεσσαλονίκης. Θεσσαλονίκη, 1961, σελ. 33. [10 Ευρώ]
- ΠΑΠΑΣΤΕΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ, Η δίκη του Καραϊσκάκη. Έρευνα – Μελέτη – Κριτική. Β΄ έκδοσις. Αθήνα, 1963, σελ. 301. Σκληρόδετο. [30 Ευρώ]
ΠΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΡΕΖΑ, Ο στρατηγός Μακρυγιάννης όπως φιλοσόφησε πάνω στον Αγώνα του 1821. Δημοσιεύματα της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών - Εθνική Βιβλιοθήκη, αρ. 44. Θεσσαλονίκη, 1987, σελ. 28. [3 Ευρώ]
- ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ, Νεοελληνική πολιτική ιστορία 1828-1843. Τόμος Α’, τεύχη Ι – ΙΙ. Παρατηρητής, 1985, σελ. 617. [29 Ευρώ]
ΠΡΕΒΕΛΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, Ο Διακανονισμός της Κωνσταντινουπόλεως (9/21 Ιουλίου 1832). Ανάτυπο. Αθήναι, 1975, σελ. 83. [15 Ευρώ]
- ΠΡΕΒΕΛΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, Σχέδιον συνθήκης Ελλάδος – Προστάτιδων Δυνάμεων (1834). Ανάτυπο. Αθήναι, 1973, σελ. 22. [7 Ευρώ]
- ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ, Το Εικοσιένα στη λαϊκή ζωγραφική του. Μονογραφία για μια εικονογραφημένη ιστορική πηγή του Εικοσιένα, με 27 εικόνες μέσα στο κείμενο. Αθήνα, 1940, σελ. κγ΄+245. Τυπώθηκε σε 1000 αντίτυπα. Δερματόδετο. [100 Ευρώ]
ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΕΜΜ., Αυθαίρετος επιδρομή Ελλήνων κατά του Λιβάνου (1826). Ανάτυπο. Αθήναι, 1954, σελ. 35. [7 Ευρώ]
ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΕΜΜ., Ιωάννης Καποδίστριας. Εταιρεία των Φίλων του Λαού, 1977, σελ. 108. [15 Ευρώ]
ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΕΜΜ., Το Ημερολόγιον της αιχμαλωσίας του Φώτου Τζαβέλλα (1792-1793). Αθήναι, 1972, σελ. 29. Άκοπο αντίτυπο. [10 Ευρώ]
- ΡΑΔΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Περί το στέμμα της Ελλάδος. Η απόπειρα των Ορλεανιδών: (1825-1826) Ρος, Αινιάν, Βιλλεβέκ, Κωλέττης, Νενούρ. Εκ των ελληνικών και γαλλικών πηγών. Βιβλιοπωλείον Ελευθερουδάκη και Μπαρτ. Αθήναι, 1917, σελ. 84. Με ιδιόχειρη αφιέρωση του Κ. Ράδου στον Νικόλαο Δημητρακόπουλο. [60 Ευρώ]
ΡΗΓΑ ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗ, Άπαντα τα σωζόμενα. Β΄ τόμος: Φυσικής Απάνθισμα δια τους Αγχίνους και Φιλομαθείς  Έλληνας. Εισαγωγή, επιμέλεια, σχόλια: Κώστας Θ. Πέτσιος. Βουλή των Ελλήνων, 2002, σελ. 310. [11 Ευρώ]
ΡΗΓΑ ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗ, Άπαντα τα σωζόμενα. Γ΄ τόμος: Ο Ηθικός Τρίπους. Εισαγωγή, γλωσσάριο:  Άννα Ταμπάκη. Φιλολογική επιμέλεια: Ines Di Salvo. Βουλή των Ελλήνων, 2000, σελ. 231. [11 Ευρώ]
ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ, Ο ιεροεθνομάρτυς πατριάρχης Γρηγόριος ο Ε΄. Αθήναι, 1973, σελ. 189. [20 Ευρώ] 
- ΣΟΥΤΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Αγώνες για τη λευτεριά. Τρεις ιστορικοί σταθμοί του νεώτερου ελληνισμού (1854-1878-1897). Αθήνα, 1978, σελ. 112. [14 Ευρώ]
ΣΟΥΤΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Τα επαναστατικά κινήματα του σκλαβωμένου ελληνισμού (1453-1821). Αθήνα, 1977, σελ. 99. [14 Ευρώ]
ΣΠΑΡΟ ΟΛΓΑ,  Η ελληνική επανάσταση και η Ρωσία (1821-1829). Μτφρ.: Α. Σαραντόπουλου. Β΄ έκδοση. Μπάυρον, χ.χ., σελ. 245. [18 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧ., Ο ρόλος του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά την επαναστατικήν νύκτα της 3ης Σεπτεμβρίου 1843. Ανάτυπο. Αθήνα, 1960, σελ. 24. [6 Ευρώ]
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧ., Τα πρώτα βήματα της ανωτάτης παιδείας μετά την απελευθέρωσιν. Η παιδεία κατά τον αγώνα. Το Πανεπιστήμιον και οι πρώτοι καθηγηταί. Αι πρώται δυσχέρειαι και η Ακαδημαϊκή ελευθερία. Αθήναι, 1971, σελ. 104. Άκοπο αντίτυπο. [20 Ευρώ] 
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧ., Το πρώτον σχέδιον καταστατικής μεταρρυθμίσεως της μοναρχίας του Όθωνος. Μία σελίς από την πολιτικήν ιστορίαν της νεωτέρας Ελλάδος. Αθήναι, 1966, σελ. 87. Άκοπο αντίτυπο. [17 Ευρώ]
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Λεξικό της ελληνικής επαναστάσεως του 1821. Τέσσερις τόμοι. Εκδ. Δεδεμάδη, 1979, σελ. 490+472+454+464. [80 Ευρώ]
ΣΤΡΟΥΓΓΑΡΗ ΜΑΓΔΑ, Ο λογιοτατισμός και η επίδρασή του στα γραφτά του Μακρυγιάννη. Ανάτυπο. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 1979, σελ. 111-215. [6 Ευρώ]
- ΣΤΡΟΥΓΓΑΡΗ ΜΑΓΔΑ, Οικονομικές αντιλήψεις και πρακτικές στον Μακρυγιάννη. Ανάτυπο. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 1991, σελ. 189-230. [7 Ευρώ]
ΣΩΚΟΣ ΑΝΔΡ., Ο στρατηγός Βαρνακιώτης προσκυνητής (Άρτα 1822). Αθήνα, 1973, σελ. 150. [12 Ευρώ]
ΤΣΟΥΤΣΟΣ ΑΘΩΣ, Η Νομική Διάταξις της Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος της 15 Νοεμβρίου 1821. Ανάτυπο. Αθήναι, 1972, σελ. 18. [8 Ευρώ] 
ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Γεώργιος Σερούϊος (ή Σέρβιος), 1783-1849. Βίος και έργον. Εν παραρτήματι: α) Ανέκδοτος μετάφρασις τραγωδίας υπό του Γ. Σερουΐου, β) Ανέκδοτοι στίχοι, επιστολαί και έγγραφα. Αθήναι, 1977, σελ. 245. Άκοπο αντίτυπο. [35 Ευρώ]
- ΦΙΝΛΕΫ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως. Πρόλογος: Γ. Κορδάτου. Σχόλια: Τ. Βουρνά. Μτφρ.: Αλέξανδρου Κοτζιά. Εκδόσεις "Άτλας", σελ. ιβ΄+576. Σκληρόδετο. [60 Ευρώ]
ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, Η έξωση του Όθωνα. Κυψέλη, 1964, σελ. 429. Βιβλιοδετημένο. [22 Ευρώ]
- ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, Κανάρης. Β.Ε.Κ. Αθήνα, 1960, σελ. 523. Σκληρόδετο. [35 Ευρώ]
ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, Μεσολόγγι, το έπος της μεγάλης πολιορκίας. Β΄ έκδοση. Βιβλιοεκδοτική, 1958, σελ. 354. Βιομηχανική βιβλιοδεσία. [30 Ευρώ]
ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (Δικηγόρος), Θέματα θαλασσίων λειών κατά την Καποδιστριακήν περίοδον (Διατριβή). Αθήναι, 1974, σελ. XV+128. [24 Ευρώ]
- ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΝΕΟΦΥΤΟΣ, Ο Νεόφυτος Δούκας και η συμβολή του στο νεοελληνικό Διαφωτισμό. Κυβέλη, 2002, σελ. 615. [40 Ευρώ]
- ΧΑΤΖΗΦΩΤΗΣ Ι., Η καθημερινή ζωή των Ελλήνων στην Τουρκοκρατία. Παπαδήμα, 2008, σελ. 392+φωτ. εκτός κειμένου. [13 Ευρώ]
ΧΙΟΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Η εκστρατεία και η επανάστασις εις τον Όλυμπον κατά τα έτη 1821-1822 (Μετά ανεκδότων εγγράφων και νέων στοιχείων περί των Λαζαίων και του Διαμαντή Νικολάου - Ολυμπίου). Δημοσιεύματα της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών - Μακεδονική Βιβλιοθήκη, αρ. 45. Θεσσαλονίκη, 1975, σελ. 99. [20 Ευρώ]
- ΨΥΡΟΥΚΗΣ ΝΙΚΟΣ, Το νεοελληνικό παροικιακό φαινόμενο. Επικαιρότητα, 1975, σελ. 267. [17 Ευρώ]

[12 Ευρώ]


[7 Ευρώ]2007, σελ. 100. [15 Ευρώ]Επισκεφτείτε και την ΑΝΑΡΤΗΣΗ: Φιλελληνισμός