Sans doute!

Πέμπτη, 1 Δεκεμβρίου 2016

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ

Βιβλιογραφία της Θεσσαλονίκης (Κοινωνικός, οικονομικός και πολιτικός βίος, τέχνη και πολιτισμός). Επιμ.: Κων/νος Χατζόπουλος. ΙΜΧΑ, 1987, σελ. ΧΧΧΙ+289. [30 Ευρώ]
Εκατό χρόνια του Συλλόγου Κοζανιτών Θεσσαλονίκης "Ο Άγιος Νικόλαος" 1908-2008. Έκδοση Συλλόγου Κοζανιτών Θεσσαλονίκης "Ο Άγιος Νικόλαος", 2009, σελ. 250. [25 Ευρώ]
Η Καβάλα και η περιοχή της - Α΄ Τοπικό Συμπόσιο (Απρίλιος 1977). ΙΜΧΑ, 1980, σελ. 529+εικόνες+σχεδιαγράμματα. [50 Ευρώ]
Η μεταμόρφωση της Θεσσαλονίκης. Η εγκατάσταση των προσφύγων στην πόλη (1920-1940). Πρακτικά Ημερίδας. Επίκεντρο, 2010, σελ. 206. [9 Ευρώ] Πωλήθηκε
Θεσσαλονίκη: Ιστορία και Πολιτισμός. Επιμέλεια: Ι.Κ. Χασιώτης. Δύο τόμοι. Παρατηρητής, 1997, σελ. 305+508. [31 Ευρώ] 
Θεσσαλονίκη 1912-2012: Μέσα στα στενά σου τα σοκάκια ... Επιμ.: Θωμάς Κοροβίνης. Μεταίχμιο, 2012, σελ. 297. [8 Ευρώ] Πωλήθηκε
- Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Θεσσαλονίκης 1933-2008. Δήμος Θεσσαλονίκης/Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης, σελ. 159. [12,50 Ευρώ]
- Μια πτυχή του Μακεδονικού Αγώνα: Το επαναστατικό κίνημα του 1895. Πρόλ. - εισαγ. - επιμ.: Παν. Καραδήμα. Εκδόσεις Αναστασάκη, 2008, σελ. 132. [7 Ευρώ] 
- ΟΛΥΜΠΟΣ: Κείμενα και Εικόνες δύο αιώνων. Συλλογή υλικού, επιμέλεια: Σάκης Κουρουζίδης. Πιερική Αναπτυξιακή Α.Ε., 2001, σελ. 412. [35 Ευρώ]
- Ο Κώδιξ της Μητροπόλεως Σισανίου και Σιατίστης (1686- ). Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Θεσσαλονίκη, 1974, σελ. 152+xvii πίνακες. [20 Ευρώ]
- Περιοδικό "Αιολικά Γράμματα", τχ. 87-90, Μάης-Δεκέμβρης 1985: Αφιέρωμα στην αθάνατη Θεσσαλονίκη για τα 2300 χρόνια της. [10 Ευρώ]
- Σοχός: Συμβολή στην ιστορική γεωγραφία της Βισαλτίας. Εκπολιτιστική Επιμορφωτική και Λαογραφική Κίνηση Νέων Σοχού. Σοχός, 1999, σελ. 47+60 σελίδες με φωτογραφίες. [14 Ευρώ]
Τουρκικά έγγραφα περί του Μακεδονικού Αγώνος. Επιμ.: Ι. Βασδραβέλλη. ΙΜΧΑ. Θεσσαλονίκη, 1958, σελ. ιδ΄+93. Άκοπο αντίτυπο. [18 Ευρώ]
Χριστιανική Θεσσαλονίκη. Από του Αποστόλου Παύλου μέχρι και της Κωνσταντινείου εποχής. ΚΓ΄ Δημήτρια. Β΄ Επιστημονικό Συμπόσιο [Ιερά Μονή Βλατάδων, 31 Οκτωβρίου – 2 Νοεμβρίου 1988]. Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης του Δήμου Θεσσαλονίκης. Αυτοτελείς εκδόσεις, αρ. 4. Θεσσαλονίκη, 1990, σελ. 194. [17 Ευρώ
Χριστιανική Θεσσαλονίκη. Από της Ιουστινιανείου εποχής έως και της Μακεδονικής δυναστείας. ΚΔ΄Δημήτρια. Γ΄Επιστημονικό Συμπόσιο [Ιερά Μονή Βλατάδων, 18 – 20 Οκτωβρίου 1989]. Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης του Δήμου Θεσσαλονίκης. Αυτοτελείς εκδόσεις, αρ. 6. Θεσσαλονίκη, 1991, σελ. 261. [17 Ευρώ]
- BAXEVANIS JOHN, The port of Thessaloniki. ΙΜΧΑ, Θεσσαλονίκη, 1963, σελ. xii+99. [25 Ευρώ]
- CHRISTIDÈS CHRIST., Le camouflage Macédonien à la lumière des faits et des chiffres. Société Hellénique d’ Éditions. Athènes, 1949, p. 146. [30 Ευρώ]
- DANFORTH LORING, Τα Αναστενάρια της Αγίας Ελένης: Πυροβασία και θρησκευτική θεραπεία. Πλέθρον, 1995, σελ. 258. [8 Ευρώ]
DIEHL CHARLES, Salonique. [Collection des Memoranda – Les Visites d’ Art]. Henri Laurens, éditeur. Paris, 1920, p. 64. [50 Ευρώ]
KYRIAKIDES STILPON, The northern ethonological boundaries of Hellenism. ΙΜΧΑ. Θεσσαλονίκη, 1955, σελ. 64. Άκοπο αντίτυπο. [14 Ευρώ]
- MAZOWER MARK, Θεσσαλονίκη. Πόλη των φαντασμάτων. Αλεξάνδρεια, 2006, σελ. 575+εικόνες. Σκληρόδετο. [19 Ευρώ]
- NEGREPONTI-DELIVANIS MARIA, Le développement de la Grèce du Nord depuis 1912. ΙΜΧΑ. Θεσσαλονίκη, 1962, σελ. VII+159. [17 Ευρώ]
ROMAIOS C., Cultes populaires de la Thrace: Les Anasténaria. La Cérémonie du Lundi Pur. Traduit du Grec par I. Tissaméno. Collection de l'Institut Français d'Athènes - Cahiers d'Hellénisme 1. Athènes, 1949, p. 213. [35 Ευρώ]
SVORONOS N., Le commerce de Salonique au XVIIIe siècle. Presses Universitaires de France. Paris, 1956, p. xvi+430. [70 Ευρώ]
VASDRAVELLIS JOHN, The Greek struggle for independence : The Macedonians in the revolution of 1821. Institute for Balkan Studies, 1968, p. VI+223. [20 Ευρώ]
- VITTI MASSIMO, Η πολεοδομική εξέλιξη της Θεσσαλονίκης (Από την ίδρυσή της έως τον Γαλέριο). Βιβλιοθήκη της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας, αρ. 160. Αθήνα, 1996, σελ. 266+Πίνακες+Χάρτες. [27 Ευρώ]
VOURAS PAUL, The changing Economy of Northern Greece since World War II. ΕΜΣ – ΙΜΧΑ. Θεσσαλονίκη, 1962, σελ. XVI+227. [18 Ευρώ]
- ZOTIADES G., The Macedonian controversy. ΙΜΧΑ, Θεσσαλονίκη, 1961, σελ. 132. [15 Ευρώ]
- ΑΔΑΜ-ΒΕΛΕΝΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ, Θεσσαλονίκη: νεράιδα, βασίλισσα, γοργόνα. Αρχαιολογική περιδιάβαση από την προϊστορία στην ύστερη αρχαιότητα. Ζήτρος, 2001, σελ. 211+ αναδιπλ. σχεδιάγραμμα. [12 Ευρώ]
- ΑΛΕΞΙΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ, Το ξυλόγλυπτο τέμπλο του Ι.Ν. Παναγίας και Αγίου Μηνά Καστοριάς. "Καστοριανή Εστία", 1995, σελ. 64. [12 Ευρώ]
- ΑΛΜΑΖ, Αι ιστορικαί περιπέτειαι της Μακεδονίας από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερον. Εκδόσεις Πελεκάνος (φωτοτυπική ανατύπωση της έκδοσης του 1912), σελ. 216. [5 Ευρώ]
ΑΜΠΟΤ ΤΖΩΡΤΖ ΦΡΕΝΤΕΡΙΚ, Ένας Άγγλος στην Μακεδονία του 1900. Στοχαστής, 2005, σελ. 332. [9,50 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Η αρχαία Ολυμπική Πιερία. "Εστία Πιερίδων Μουσών". Θεσσαλονίκη, 1971, σελ. 242. [35 Ευρώ]
ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ Κ.Γ., Η μουσουλμανική μειονότης της Δυτικής Θράκης. ΕΜΣ – ΙΜΧΑ. Θεσσαλονίκη, 1956, σελ. 120. [20 Ευρώ] Κρατημένο
ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ Ν., ΜΑΜΩΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ, Πολύδωρος Παπαχριστοδούλου: ο ζωγράφος της Θρακικής ζωής – Καταγραφή δημοσιευμάτων Πολ. Παπαχριστοδούλου. Εταιρεία Θρακικών Μελετών, αρ. 108. Αθήναι, 1963, σελ. 54. [12 Ευρώ]
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Ο χθεσινός κόσμος. Σέρρες, 1994, σελ. 345. [15 Ευρώ]
ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, Εθνικά αισθήματα και δράση των Ελλήνων της Μακεδονίας επί Τουρκοκρατίας [Λόγος πανηγυρικός]. Δημοσιεύματα της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών - Μακεδονική Λαϊκή Βιβλιοθήκη, αρ. 14. Θεσσαλονίκη, 1954, σελ. 17. [6 Ευρώ]
ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, Ο Μακεδονικός Αγώνας (1904-1908) ως κορυφαία φάση των αγώνων των Ελλήνων για τη Μακεδονία. ΙΜΧΑ. Θεσσαλονίκη, 1985, σελ. 37. [4 Ευρώ]
- ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Ανέκδοτα ιστορικά στοιχεία αναφερόμενα στην Μακεδονία πριν και μετά το 1821. Δημοσιεύματα της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών - Μακεδονική Βιβλιοθήκη, αρ. 46. Θεσσαλονίκη, 1975, σελ. 101. [15 Ευρώ]
- ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Η Μακεδονία στις παραμονές του Μακεδονικού Αγώνα (1894-1904). Μπαρμπουνάκης, 1986, σελ. 376. [37 Ευρώ]
ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Μακεδονία και Τουρκία (1830-1878). Βάνιας, 1987, σελ. 272+εικόνες. [15 Ευρώ]
- ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Μακεδονικός Αγώνας (1904-1908). Η ένοπλη φάση. Πρόλ.: D. Dakin. Μπαρμπουνάκης, 1987, σελ. 374. [37 Ευρώ]
ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Οικονομική λειτουργία του μακεδονικού και θρακικού χώρου στα μέσα του 19ου αιώνα στα πλαίσια του διεθνούς εμπορίου. Δημοσιεύματα της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών - Μακεδονική Βιβλιοθήκη, αρ. 54. Θεσσαλονίκη, 1980, σελ. 215. [20 Ευρώ]
- ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Το Μακεδονικό ζήτημα. Παρατηρητής, 1993, σελ. 274. [13 Ευρώ]
- ΒΑΛΣΑΜΑΚΗ ΗΡ., Πληροφορίαι περί της Ανωτέρας Ελληνικής Σχολής Θεσσαλονίκης υπό του επισκεφθέντος αυτήν τω 1859 Π. Ουσπένσκη. "Κείμενα και Μελέται Νεοελληνικής Φιλολογίας", αρ. 38. Αθήναι, 1967, σελ. 13. [4 Ευρώ]
ΒΑΛΣΑΜΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Νάουσα 1892-1906. Χορηγός έκδοσης: ΤΕΔΚ Νομού Ημαθίας. Νάουσα, 2010, σελ. 459. [15 Ευρώ] 
- ΒΑΡΜΑΖΗΣ ΝΙΚΟΣ, Το Πειραματικό Σχολείο του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η ιστορία ενός υποδειγματικού ελληνικού σχολείου (1934-1998). Μαλλιάρης-Παιδεία, 1998, σελ. 143. [6 Ευρώ]
ΒΑΣΔΡΑΒΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Η Θεσσαλονίκη κατά τον αγώνα της ανεξαρτησίας. Δημοσιεύματα της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών - Μακεδονική Βιβλιοθήκη, αρ. 5. Θεσσαλονίκη, 1946, σελ. 46. [12 Ευρώ]
- ΒΑΣΔΡΑΒΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Η Νάουσα κατά τον αγώνα της ανεξαρτησίας (Διάλεξη). Αθήναι, 1952, σελ. 56. [11 Ευρώ]
ΒΑΣΔΡΑΒΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Οι Μακεδόνες εις τους υπέρ της ανεξαρτησίας αγώνας, 1796-1832. Β΄έκδοσις ηυξημένη και βελτιωμένη. Βραβείον Ακαδημίας Αθηνών. Δημοσιεύματα της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών - Μακεδονική Βιβλιοθήκη, αρ. 10. Θεσσαλονίκη, 1950, σελ. ι΄+346+εικόνες. Άκοπο αντίτυπο. [40 Ευρώ] 
ΒΑΣΔΡΑΒΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Οι Μακεδόνες κατά την Επανάστασιν του 1821. Έκδοσις τρίτη, με τας νέας ιστορικάς πηγάς. Δημοσιεύματα της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών - Μακεδονική Βιβλιοθήκη, αρ. 25. Θεσσαλονίκη, 1967, σελ. 322+εικόνες. Με αφιέρωση του συγγραφέα. [40 Ευρώ]
ΒΕΛΙΣΣΑΡΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ, Πορεία ζωής. Δημοτική Βιβλιοθήκη Καβάλας, 1988. Σελ. 132. [7 Ευρώ] Κρατημένο
[Ο πόλεμος με άφησε αγράμματο, διότι όταν θα πήγαινα στην πρώτη τάξη δημοτικού, το 1914-15, το Τουρκικό κράτος έκλεισε τα σχολεία και τις εκκλησίες των Χριστιανών. Κατόπιν ακολούθησαν οι διωγμοί: το ξερίζωμα από τον τόπο μας και το χάσιμο των περιουσιών μας. Αυτό μ' ανάγκασε, από εφτά χρονών, να προσπαθώ να βρω τρόπο να ζήσω, εγώ και όλη η οικογένειά μου ...
Εξορίστηκα τρεις φορές, φυλακίστηκα, μ' έστειλαν στα κάτεργα της Γερμανίας χωρίς να δικαστώ ....
Το κέρδος μου από τον πόλεμο είναι:
- ο αριθμός 65180 κατάδικου του Ματχάουζεν
- ο αριθμός 202272 του στρατοπέδου Άουσβιτς
- κάτι κομμάτια ατσάλι στο πόδι μου από βόμβες αεροπλάνου, τα οποία σκέπτομαι να τα πάρω μαζί μου!]
ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΒΑΣ., Λαός χωρίς χώρο. Δημοσιεύματα της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών - Εθνική Βιβλιοθήκη, αρ. 1, 1946, σελ. 103. [20 Ευρώ]
- Γ.Α.Λ., Η κατά της Μακεδονίας επιβουλή (Έκδοσις δευτέρα συμπεπληρωμένη). Αθήναι, 1966, σελ. ιστ΄+369+3 αναδιπλ. χάρτες. [30 Ευρώ]
ΓΕΡΟΜΙΧΑΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Η εθνική δράσις του μητροπολίτου Πελαγονίας Ιωακείμ Φοροπούλου και αι εκθέσεις αυτού. Δημοσιεύματα της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών - Μακεδονική Βιβλιοθήκη, αρ. 28. Θεσσαλονίκη, 1968, σελ. 141. [20 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΓΙΑΓΚΙΟΖΗΣ ΦΑΙΔΩΝ, Η Θεσσαλονίκη του Καραμανλή. Αφοί Κυριακίδη, 2005, σελ. 360. [15 Ευρώ]
ΓΟΥΛΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, Το Άγιον Όρος και η Χαλκιδική. Αθήνα, 1963, σελ. 61+φωτογραφίες. [20 Ευρώ]
- ΔΕΣΥΛΛΑΣ ΝΙΚΟΣ, Μακεδονία, γη του Αλέξανδρου. Σύνολο, 2002, σελ. 177. [23 Ευρώ]
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, Η Κεντρική και Δυτική Μακεδονία κατά τον Εβλιγιά Τσελεμπή (Εισαγωγή - Μετάφραση - Σχόλια). Διατριβή. Δημοσιεύματα της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών - Μακεδονική Βιβλιοθήκη, αρ. 39. Θεσσαλονίκη, 1973, σελ. ιη΄+464+χάρτης. [35 Ευρώ]
- ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ, Τα παραδοσιακά επαγγέλματα του Βελβεντού. Βελβεντό, 2000, σελ. 110. [10 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Θράκες αγωνισταί κατά την Επανάστασιν του 1821. Τρία τεύχη. Εταιρεία Θρακικών Μελετών, 1962-1964, σελ. 80+176+52. [30 Ευρώ]
Ε.Β.Ε.Θ., Δημήτριος Β. Χατζόπουλος: η συμβολή του εις την ανάπτυξιν της μακεδονικής βιομηχανίας και η εθνωφελής δράσις του ως καθηγητού, βουλευτού και γερουσιαστού Μακεδονίας. Θεσσαλονίκη, 1966, σελ. 289. [22 Ευρώ]
- ΕΞΑΡΧΟΥ ΘΩΜΑΣ, Δεκαπέντε μήνες μιας πόλης: Ξάνθη Ιανουάριος 1940 - Απρίλιος 1941. "Πολιτιστικό Αναπτυξιακό Κέντρο Θράκης". Ξάνθη, 1999, σελ. 186. [15 Ευρώ]
- ΕΞΑΡΧΟΥ ΘΩΜΑΣ, Ξάνθη, Καπνοβιομήχανοι 1918-1978. "Πολιτιστικό Αναπτυξιακό Κέντρο Θράκης". Ξάνθη, 1999, σελ. 85. [8 Ευρώ]
ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Τα αρχαία Θρακικά Άβδηρα. Ανάτυπο. Αθήναι, 1963, σελ. 32. [8 Ευρώ]
ΖΑΓΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Η Μακεδονία του Αιγαίου και οι Γιουγκοσλαύοι. Αθήναι, 1975, σελ. 742. [40 Ευρώ]
ΖΑΓΚΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Χαλκιδική. Ιστορία - Γεωγραφία (Από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι του 1912). Θεσσαλονίκη, 1956, σελ. 226+εικόνες+1 αναδιπλ. χάρτης. Με αφιέρωση του συγγραφέα. [35 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΖΑΜΠΑΡΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Η Θράκη των Ελλήνων Θρηίκων. Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, 2000, σελ. 157. [23 Ευρώ]
- ΖΩΓΙΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ, Αρχοντικά της Βέροιας σε 31 σκίτσα. Αθήνα, 1990. [40 Ευρώ]
ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, Πληροφορίες, μαρτυρίες, στοιχεία για την εθνική αντίσταση στη Χαλκιδική. Έκδοση: Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χαλκιδικής, 2006, σελ. 527. [40 Ευρώ]
- ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΚΩΣΤΑΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗ ΜΑΡΙΑ, Το μετρό μετρά τη Θεσσαλονίκη. Η ιστορία και τα μνημονικά ίχνη του πολιτισμού στα τεχνικά έργα. University Studio Press, 2010, σελ. 218. [12,50 Ευρώ]
ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Κατεπανίκια της Μακεδονίας. Συμβολή εις την διοικητικήν ιστορίαν και γεωγραφίαν της Μακεδονίας κατά τους μετά την Φραγκοκρατίαν χρόνους. Μακεδονικά - Παράρτημα 1. Θεσσαλονίκη, 1954, σελ. VI+99+3 χάρτες. [22 Ευρώ]
ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Η κόκκινη καταιγίδα. Αθήναι, 1959, σελ. 157. Με ιδιόχειρη αφιέρωση του συγγραφέα. [20 Ευρώ]
- ΙΔΡΥΜΑ ΘΡΑΚΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ, Το όμορο στη Ροδόπη: Λαϊκός θησαυρός Ξάνθης-Σμόλιαν. Ξάνθη, 2008, σελ. 166. Γλώσσα: Ελληνική - Βουλγαρική - Αγγλική. [18 Ευρώ]
ΚΑΚΟΥΡΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ, Διονυσιακά (εκ της σημερινής λαϊκής λατρείας των Θρακών). Αθήναι, 1963, σελ. 244+1 αναδιπλ. χάρτης+εικόνες. Με αφιέρωση της συγγραφέως. [40 Ευρώ] 
- ΚΑΛΙΝΔΕΡΗΣ ΜΙΧ., Ο βίος της κοινότητος Βλάτσης επί τουρκοκρατίας εις το πλαίσιον του δυτικομακεδονικού περιβάλλοντος. Δημοσιεύματα της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών - Μακεδονική Βιβλιοθήκη, αρ. 58. Θεσσαλονίκη, 1982, σελ. 538. [40 Ευρώ]
ΚΑΛΟΣΤΥΠΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Μακεδονία. Μελέτη οικονομική, γεωγραφική, ιστορική και εθνολογική της Μακεδονίας. Εισαγωγή, σχόλια: Θεοδ. Πυλαρινός. ΙΣΤΟΡΗΤΗΣ, 1993, σελ. 315. [9 Ευρώ] 
- ΚΑΛΦΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ, Λογοτεχνικές εκδόσεις, μαρτυρίες και αφηγήσεις στην Πιερία (1918-2010). Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Κατερίνης, 2011, σελ. 301. [15 Ευρώ]
- ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΦΛΩΡΑ, Οι Βυζαντινοί οικισμοί στη Μακεδονία μέσα από τα αρχαιολογικά δεδομένα (4ος – 15ος αιώνας). University Studio Press, 2010, σελ. 260. [18 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΑΘΑΝ., ΣΑΤΡΑΖΑΝΗΣ ΑΝΤ., Πρακτικά του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου της Έδεσσας (1872-1874). Δημοσιεύματα της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών - Μακεδονική Βιβλιοθήκη, αρ. 74. Θεσσαλονίκη, 1991, σελ. 161. [15 Ευρώ]
ΚΑΡΑΝΤΖΑΛΗΣ Τ., ΓΟΝΗΣ Δ., "Κώδιξ της αλληλογραφίας" του Βοδενών Αγαθαγγέλου. Αγώνες του Αγαθαγγέλου κατά του βουλγαρισμού (1870-1871). Δημοσιεύματα της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών - Μακεδονική Βιβλιοθήκη, αρ. 44. Θεσσαλονίκη, 1975, σελ. 138. [20 Ευρώ]
- ΚΑΤΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, Συμβολή εις την έρευναν επί της γενέσεως των κοιτασμάτων σιδηροπυρίτου της ανατολικής Χαλκιδικής. Αθήναι, 1939, σελ. 26. [5 Ευρώ]
ΚΑΨΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, Αίμος αντί του εσφαλμένου "Μπαλκάν". Ανάτυπο. Εταιρία Θρακικών Μελετών. Αθήναι, 1973, σελ. 40. [8 Ευρώ]
ΚΛΕΟΜΒΡΟΤΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ, Ο κόπος μου εις την Μακεδονίαν (1945-1958). Αθήναι, 1959, σελ. 346+αναδιπλ. χάρτης ιεράς μητροπόλεως Σισανίου και Σιατίστης. Με ιδιόχειρη αφιέρωση του συγγραφέα. [25 Ευρώ]
- ΚΟΡΤΗ-ΚΟΝΤΗ ΣΤΕΦΗ, Η κοροπλαστική της Θεσσαλονίκης. Παρατηρητής, 1994, σελ. 223. [12, 50 Ευρώ]
ΚΟΣΜΑΣ ΝΙΚΟΣ, Ο Λαγκαδάς (Ιστορία - Λαογραφία). Δημοσιεύματα της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών - Μακεδονική Βιβλιοθήκη, αρ. 29. Θεσσαλονίκη, 1968, σελ. 135. [30 Ευρώ]
- ΚΟΤΑΜΑΝΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, Πανσερραϊκό Ημερολόγιο. Τόμος πρώτος. Σέρρες, 1975, σελ. 296. [15 Ευρώ]
- ΚΟΤΑΜΑΝΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, Πανσερραϊκό Ημερολόγιο. Τόμος δεύτερος. Σέρρες, 1976, σελ. 274. [15 Ευρώ]
ΚΟΤΑΜΑΝΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, Τριαντάφυλλος Θεοδωρίδης: ο Βορειοελλαδίτης συγγραφεύς - ο πατριώτης. Πρόλ.: Δημήτρη Σιατόπουλου. Αθήναι, 1969, σελ. 47. [10 Ευρώ]
ΚΟΥΓΕΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ, Η υπό τους Μακεδόνας ένωσις των αρχαίων Ελλήνων και ο καταστατικός αυτής χάρτης (Διάλεξις). Δημοσιεύματα της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών - Μακεδονική Λαϊκή Βιβλιοθήκη, αρ. 6, σελ. 16. [4 Ευρώ]
- ΚΟΥΚΙΟΓΛΟΥ ΤΑΣΟΣ, Το Πανεπιστημιακόν Μέγαρον. Το παλαιό κτίριο της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. University Studio Press, 2012, σελ. 184. [8 Ευρώ]
- ΚΟΥΚΟΥ ΜΟΣΧΟΥ, ΤΣΙΑΚΙΡΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, Η προσφορά Θρακών εκπαιδευτικών στα γράμματα και στο έθνος. Κομοτηνή, 1997, σελ. 181. [15 Ευρώ]
ΚΟΥΛΕΡΗΣ ΑΡΙΣΤΟΦΑΝΗΣ, Ήθη και έθιμα του χωρίου Άμφια του νομού Ροδόπης. Ανάτυπο. Εταιρία Θρακικών Μελετών.  Αθήναι, 1970, σελ. 68. [14 Ευρώ]
- ΚΡΙΚΕΛΙΚΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜ, Τα τραγούδια της Νικήτης Χαλκιδικής. Έκδοση Κοινότητας Νικήτης, 1990, σελ. 174. [18 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΣΤΙΛΠΩΝ, Περί την ιστορίαν της Θράκης. Ο Ελληνισμός των σύγχρονων Θρακών. Αι πόλεις Ξάνθη και Κομοτινή. Ε.Μ.Σ./ΙΜΧΑ. Θεσσαλονίκη 1960, σελ. 69+ φωτογραφίες. [15 Ευρώ]
ΚΩΦΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, Ο Μακεδονικός Αγώνας στη γιουγκοσλαβική ιστοριογραφία. Ανάτυπο. Θεσσαλονίκη, 1987, σελ. 39. [7 Ευρώ]
ΛΑΟΥΡΔΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Ο Μακεδονικός Αγών. ΙΜΧΑ, 1962, σελ. 18. [3 Ευρώ]
- ΛΕΤΣΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Η σταυροφορία του πρασίνου. Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών. Θεσσαλονίκη, 1953, σελ. 116+3 χάρτες+21 εικόνες. [24 Ευρώ]
- ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ, Πολιτειογραφία της νομαρχιακής περιφέρειας της Θεσσαλονίκης, κατά την αυγή της δεύτερης δεκαετίας από την απελευθέρωσή της (1923). Μέρος Α΄: Υποδιοικήσεις Βέρροιας, Θεσσαλονίκης, Κατερίνης. Κέντρο Σπουδών ΝΑ. Ευρώπης. Αθήνα, 1987, σελ. 139. [18 Ευρώ]
- ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Η Θράκη: Από του Μ. Αλεξάνδρου μέχρις αλώσεως της Κων/λεως. Ο περιπετειώδης βίος της Θράκης κατά τον Μεσαίωνα. Ανάτυπο. Εταιρία Θρακικών Μελετών. Αθήναι, 1969, σελ. 25. [7 Ευρώ]
- ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Ο διμέτωπος αγών του ελληνισμού Θράκης. Ανάτυπο. Εταιρία Θρακικών Μελετών. Αθήναι, 1969, σελ. 36. [8 Ευρώ]
- ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Ο ελληνισμός της Θράκης υπό την σουλτανικήν δουλείαν. Από της αλώσεως μέχρι του 20ού αιώνος. Ανάτυπο. Εταιρία Θρακικών Μελετών. Αθήναι, 1969, σελ. 22. [7 Ευρώ]
- ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Πολιτιστικαί σημειώσεις Νομού 40 Εκκλησιών. Ανάτυπο. Εταιρία Θρακικών Μελετών. Αθήναι, 1969, σελ. 42. [8 Ευρώ]
ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ Ι., Αναμνήσεις Θρακιώτη αγωνιστή από τον αντιβουλγαρικόν αγώνα (Θεόδωρος Αμπατζόπουλος). ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ ΧΑΡ., Μερικά προάστεια της Κωνσταντινουπόλεως. Ανάτυπο. Εταιρεία Θρακικών Μελετών, αρ. 97. Αθήναι, 1961, σελ. 16. [5 Ευρώ]
ΜΑΡΑΒΕΛΑΚΗΣ ΜΑΞΙΜΟΣ, ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠ., Οι προσφυγικές εγκαταστάσεις στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Βάνιας, 1993, σελ. ιδ΄+530+εικόνες. [13 Ευρώ] 
- ΜΑΡΤΗΣ ΝΙΚ., Η πλαστογράφηση της ιστορίας της Μακεδονίας. Ευρωεκδοτική, σελ. 186. [15 Ευρώ]
ΜΑΥΡΙΚΟΣ Π.Ι., Ο τελευταίος πολεμιστής Κώστας Μπουκουβάλας. Ανέκδοτο αρχείο Μακεδονικού Αγώνα. Νέα Σύνορα-Α.Α. Λιβάνη, 1993, σελ. 222+εικόνες. [13 Ευρώ] 
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΕΥΣΤΡ., Μακεδονία και Μακεδονικός αγών. Δημοσιεύματα της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών - Μακεδονική Λαϊκή Βιβλιοθήκη, αρ. 17. Θεσσαλονίκη, 1968, σελ. 42. [13 Ευρώ]
- ΜΕΓΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΑΝΔΡΙΩΤΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ, Θεσσαλονίκη 1896, η χρονιά των Ολυμπιακών Αγώνων. Ζήτρος, 2004, σελ. 209. [27 Ευρώ]
ΜΕΚΟΣ ΖΑΦΕΙΡΙΟΣ, Οι Πομάκοι στη Θράκη. Ηρόδοτος, 2001, σελ. 111. [10 Ευρώ]
ΜΕΡΤΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Εμείς οι Μακεδόνες. Ι. Σιδέρης, 1987, σελ. 459. [8 Ευρώ]
ΜΕΡΤΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Μακεδονία, η γεωστρατηγική. Γ΄ έκδοση. Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 2008, σελ. 23. [4 Ευρώ]
ΜΙΝΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Ιστορία του Μακεδονικού Ζητήματος. Ανάτυπο από τη "Ναυτική Επιθεώρηση", 1989, σελ. 65. [7 Ευρώ]
- ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, Τα μοναστήρια της Ξάνθης. Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Ξάνθης, 2010, σελ. 68. [15 Ευρώ]
ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚ., Θεσσαλονίκη 1900-1917. Εκδόσεις Μ. ΜΟΛΧΟ. Θεσσαλονίκη, 1980, σελ. 239. [45 Ευρώ]
ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Μια υπόθεση στο Ιεροδικείο της Ξάνθης. Η εκκαθάριση των χρεών του υφασματέμπορου Στάθη Χασιρτζόγλου (1896). Εκδ. Σπανίδη. Ξάνθη, 2002, σελ. 236+φωτογραφίες. [9 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΜΠΑΚΙΡΤΖΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, Η Βασιλική του Αγίου Δημητρίου. ΙΜΧΑ, 1986, σελ. 91+44 ασπρόμαυρες φωτογραφίες. [9 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΜΠΟΝΤΖΩΡΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Χρυσές ρίζες. Λαογραφία και παράδοση Θεσσαλίας - Μακεδονίας. Λάρισα, 1978, σελ. 223. [16 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΝΑΛΤΣΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ, Τα ελληνοσλαυικά σύνορα. Αι προς βορράν εθνικαί μας διεκδικήσεις. Δημοσιεύματα της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών - Εθνική Βιβλιοθήκη, αρ. 4. Θεσσαλονίκη, 1946, σελ. 88+1 αναδιπλ. χάρτης. [20 Ευρώ]
ΝΕΑ ΕΣΤΙΑ, τχ. 850 (1 Δεκεμβρίου 1962): Θεσσαλονίκη (1912-1962). Άκοπο αντίτυπο. [15 Ευρώ]
ΝΕΑ ΕΣΤΙΑ, τχ. 1403 (Χριστούγεννα 1985): Αφιέρωμα στη Θεσσαλονίκη. Σελ. 529. Άκοπο αντίτυπο. [20 Ευρώ]
ΝΟΤΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Εισαγ.-επιμ.), Αρχείον Στεφάνου Νικ. Δραγούμη. Ανέκδοτα έγγραφα για την Επανάστασι του 1878 στη Μακεδονία. Ε.Μ.Σ./ΙΜΧΑ, Θεσσαλονίκη, 1966, σελ. 444. [40 Ευρώ]
- ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ Α., Η Βασιλική του Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης. Έκδοση Εταιρείας των Φίλων της Βυζαντινής Μακεδονίας. Θεσσαλονίκη, 1946, σελ. 66+ 3 πίνακες. [25 Ευρώ]
ΞΥΓΓΟΠΟΥΛΟΣ Α., Οι τοιχογραφίες του Αγ. Νικολάου Ορφανού Θεσσαλονίκης. Δημοσιεύματα του Αρχαιολογικού Δελτίου, αρ. 4. Αθήνα, 1964, σελ. 44+95 πίνακες. [40 Ευρώ]
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ, Η συγκρότηση της πρώτης χριστιανικής κοινότητας της Θεσσαλονίκης. Πουρναράς, 1999, σελ. 496. [9,50 Ευρώ]
ΠΑΛΑΝΤΑ ΡΟΥΛΑ, Έδεσσα, η πόλη των νερών. Δήμος Έδεσσας, 1992, σελ. 157. [30 Ευρώ]
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Σχοινάς, ένα Ρουμλουκιώτικο χωριό. Θεσσαλονίκη, 2006, σελ. 291. [25 Ευρώ] Κρατημένο
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, Οι Επαναστάσεις του 1854 και 1878 στην Μακεδονία. Δημοσιεύματα της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών - Μακεδονική Λαϊκή Βιβλιοθήκη, αρ. 22. Θεσσαλονίκη, 1970, σελ. 148. [ 20 Ευρώ]
- ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΡΑΤΗΣ, Διδυμότειχο. Ιστορία, μνημεία, πολιτισμός. Δήμος Διδυμοτείχου, 1990, σελ. 152. [17 Ευρώ]
ΠΑΠΑΔΡΙΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Ένας μεγάλος Κοζανίτης απόδημος: Ευφρόνιος Ραφαήλ Παπαγιαννούσης-Πόποβιτς (Διάλεξη). Σύνδεσμος Γραμμάτων και Τεχνών Νομού Κοζάνης. Θεσσαλονίκη, 1973, σελ. 37. [7 Ευρώ]
- ΠΑΠΑΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Δ.Γ. (τ. βουλευτής και υπουργός), Η Ελευθέρα Σερβική Ζώνη Θεσσαλονίκης. Αθήναι, 1953, σελ. 132. [20 Ευρώ]
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Το Αλμπασάν Μετρών Ανατολικής Θράκης. Εταιρεία Θρακικών Μελετών, αρ. 76. Αθήναι, 1959, σελ. 24. [7 Ευρώ]
ΠΑΠΑΡΙΖΟΣ ΡΙΖΟΣ, Η ζωή στα χωριά του Γράμμου. Κώδικας. Θεσσαλονίκη, 1996, σελ. 110. [9 Ευρώ]
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΔ., Η Ανατολική Θράκη και ο Ελληνισμός της από το 1878-1922. Ανάτυπο. Αθήναι, 1962, σελ. 16. [3 Ευρώ]
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΔ., Θρακικές εκπομπές του Ραδιοφωνικού Σταθμού Αθηνών κατά τα έτη 1952-1955. Πρόλογοι εκπομπών. Ανάτυπο. Εταιρεία Θρακικών Μελετών. Αθήναι, 1965, σελ. 144. [16 Ευρώ]
- ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΔ., Ο ελληνισμός της Θράκης από τις περιγραφές των περιηγητών στα χρόνια της δουλείας (Με αγγλική περίληψη). Εταιρεία Θρακικών Μελετών, αρ. 5. Αθήνα, 1945, σελ. 24. [12 Ευρώ]
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΠΟΛΥΔ., Χρήστος Τσούντας, Κώστας Δημητριάδης, Αριστοτέλης Κουρτίδης: Τρεις επιφανείς Θράκες του πνεύματος και της τέχνης του ΙΘ΄ και του Κ΄ αιώνα. Εταιρεία Θρακικών Μελετών, αρ. 99. Αθήναι, 1961, σελ. 18. [6 Ευρώ]
- ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ι., Εθνοπροδοσίαι και ψευδολογίαι του Κ.Κ.Ε. [Δια το Μακεδονικόν-Θρακικόν/Δια το Βορειοηπειρωτικόν/Δια τον Ελληνοϊταλικόν πόλεμον]. «Ελληνική Σκέψις», 1963, σελ. 205. [20 Ευρώ]
- ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ ΑΡΗΣ, Το σπήλαιο του αρχανθρώπου των Πετραλώνων. Η ανάσα της σπηλιάς. Βιβλιοθήκη της Ανθρωπολογικής Εταιρείας Ελλάδος, αρ. 3. Αθήνα-Πετράλωνα, 1982, σελ. 96+σχεδιάγραμμα. [5,50 Ευρώ]
- ΡΙΖΑΛ Π., Θεσσαλονίκη, η περιπόθητη πόλη. Μτφρ.: Βασίλης Τομανάς. Νησίδες, 1997, σελ. 226. [8 Ευρώ]
ΡΟΔΟΚΑΝΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ, Ιστορίες μιας χαμένης γειτονιάς. Θεσσαλονίκη, 1988, σελ. 171+φωτογραφίες. [14 Ευρώ]
- ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ ΔΙΟΝ. (Εκδότης), Βωμοί θριάμβων και θλιμμένες ψυχές. Περιοδικόν σύγγραμμα. Έτος πρώτον (Οκτώβριος 1928): Γύρω από τους αγώνας του Μακεδονικού Μετώπου. Εν Αθήναις, 1928, σελ. 131+ολοσέλιδα πορτρέτα αγωνιστών εκτός αρίθμησης. [40 Ευρώ]
ΣΑΧΙΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, Το αρχοντικό του Νεράντζη Αϊβάζη (Λαογραφικό Μουσείο Καστοριάς). Λαογραφική και τεχνική μελέτη. Μουσικοφιλολογικός Σύλλογος Καστοριάς "Αρμονία", 1977, σελ. 96. Πανόδετο. [18 Ευρώ] 
- ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Λαογραφικά Σουφλίου. Ανάτυπο. Εταιρία Θρακικών Μελετών. Αθήναι, 1969, σελ. 22. [7 Ευρώ]
- ΣΕΡΕΜΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Πληροφορίαι περί Μακεδονίας εκ των αμερικανικών αρχείων (αναφοραί προξένων). Δημοσιεύματα της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών - Μακεδονική Λαϊκή Βιβλιοθήκη, αρ. 26. Θεσσαλονίκη, 1974, σελ. 25+4 εικόνες. [7 Ευρώ]
- ΣΕΡΕΦΑΣ ΣΑΚΗΣ, Η Θεσσαλονίκη εξ αποστάσεως. Βλέμματα από τα χρόνια του Μεγάλου πολέμου (1914-1919). Εκδ. Εντευκτηρίου. Θεσσαλονίκη, 1991, σελ. 49+εικόνες. [2,50 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΣΙΜΙΤΖΗΣ ΣΤΡΑΤΟΣ, Γειτονιές της νιότης μας. University Studio Press, 2009, σελ. 228. [8,50 Ευρώ]
ΣΠΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ, Ενθυμήσεις και επιγραφές από την περιοχή της Δεσκάτης (1585-1914). Έκδοση του 'Εξωραϊστικού Μορφωτικού Ομίλου της Δεσκάτης". Λάρισα, 1991, σελ. 112. [12 Ευρώ]
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Κ., Οι αρχαίοι συγγραφείς και τα όρια της Θράκης. Ανάτυπο. Εταιρία Θρακικών Μελετών, 1973, σελ. 27. [8 Ευρώ]
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, Η νεότερη ιστορία της Θεσσαλονίκης και ο Τύπος. Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης Δήμου Θεσσαλονίκης – Πολιτιστικό Κέντρο Β.Ε. Εθνικής Τραπέζης Ελλάδος. Θεσσαλονίκη, 1993, σελ. 238. [18 Ευρώ]
Εκ των περιεχομένων:
ΖΙΩΓΟΥ-ΚΑΡΑΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΙΔ., Η εκπαιδευτική δραστηριότητα της Ελληνικής Κοινότητας Θεσσ/κης κατά το τελευταίο τέταρτο του 19ου, μέσα από τις εφημερίδες "Ερμής" και "Φάρος της Μακεδονίας"
ΚΑΪΣΙΔΗΣ Π., Η εφημερίδα "Εποχή" της Τραπεζούντας και η Μακεδονία (1918-1921)
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΑΘ., Το περιοδικό "Γρηγόριος ο Παλαμάς" και η Θεσσαλονίκη (1917-1951)
ΝΑΡ ΑΛΜΠ., Η θεατρική δραστηριότητα των Εβραίων της Θεσσ/κης μέσα από τα δημοσιεύματα του Τύπου τους
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡ., Η Μακεδονία το 1910 μέσα από τις σελίδες της εφημερίδας "Σάλπιγξ" της Μυτιλήνης
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, Θράκη: Ιστορική και λαογραφική προσέγγιση του λαϊκού πολιτισμού της. Επιμ.: Μ. Βαρβούνης. Εκδ. Αλήθεια. Αθήνα, 2006, σελ. 355. [20 Ευρώ]
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, Ο νομός Ξάνθης και τα προβλήματά του. Εκδόσεις Νομαρχίας Ξάνθης. Ξάνθη, 1962, σελ. 175+1 αναδιπλ. χάρτης. [20 Ευρώ]
- ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, Το Διδυμότειχο (Ιστορία - Λαογραφία - Λογοτεχνία). Πολιτιστικός Σύλλογος Διδυμοτείχου και Περιφερείας, 1978, σελ. 99. [11 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΤΕΡΖΟΥΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ, Λαογραφικά Σουφλίου. Αθήνα, 2001, σελ. 164. [20 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΤΖΑΝΑΚΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, Το θέατρο και ο κινηματογράφος εις την "καλλίστην πόλιν" των Σερρών, από τα τέλη του 19ου μέχρι το λυκόφως του 20ού. Έκδοση περιοδικού ΓΙΑΤΙ. Σέρρες, 2003, σελ. 338. Σκληρόδετο. [30 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΤΖΙΦΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Σύντομη ιστορία του Βογατσικού νομού Καστοριάς. Αθήνα, 1992, σελ. 81+φωτογραφίες. [12 Ευρώ]
ΤΟΜΑΝΑΣ ΚΩΣΤΑΣ, Οι κάτοικοι της παλιάς Θεσσαλονίκης. Νησίδες, 1992, σελ. 199. [8 Ευρώ] 
- ΤΟΜΑΝΑΣ ΚΩΣΤΑΣ, Οι κινηματογράφοι της παλιάς Θεσσαλονίκης (1895-1944). Νησίδες, σελ. 191. [8 Ευρώ]
- ΤΣΑΜΗΣ ΠΑΥΛΟΣ, Μακεδονικός Αγών. Δημοσιεύματα της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών - Μακεδονική Λαϊκή Βιβλιοθήκη, αρ. 27. Θεσσαλονίκη, 1975, σελ. 505. [25 Ευρώ]
ΤΣΟΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Μακεδονικά γεφύρια. University Studio Press, 1997, σελ. 226. [12 Ευρώ] Κρατημένο
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΝΑΝΤΗΣ, Τι έχεις μ' αυτόν; Προσωπική κατάθεση-μαρτυρία για την αντίσταση κατά της δικτατορίας (1967-1974) ... και λίγο πριν και λίγο μετά ... Θεσσαλονίκη, 2007, σελ. 333. Τυπώθηκε σε 1100 αντίτυπα. [25 Ευρώ]
[Ο συγγραφέας αφιερώνει το βιβλίο-μαρτυρία στους δολοφονημένους συναγωνιστές του στη Θεσσαλονίκη, Γιάννη Χαλκίδη και Γιώργη Τσαρουχά.]
ΧΟΛΕΒΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Οι Έλληνες σλαβόφωνοι της Μακεδονίας. Ρήσος, 1991, σελ. 331. [8 Ευρώ]
ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Η κατοχή εν Μακεδονία.  Δημοσιεύματα της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών – Εθνική Βιβλιοθήκη. [400 Ευρώ]
Βιβλίον Α΄: Η δράσις του Κ.Κ.Ε. Θεσσαλονίκη, 1949, σελ. 175. Άκοπο αντίτυπο.
Βιβλίον Β΄: Η δράσις της βουλγαρικής προπαγάνδας. Τεύχος Α΄: 1941 και 1942. Θεσσαλονίκη, 1950, σελ. 344. Άκοπο αντίτυπο.
Βιβλίον Β΄: Η δράσις της βουλγαρικής προπαγάνδας. Τεύχος Β΄: 1943 και 1944. Θεσσαλονίκη, 1950, σελ. 418. Άκοπο αντίτυπο.
Βιβλίον Γ΄: Η δράσις της ιταλορουμανικής  προπαγάνδας. Θεσσαλονίκη, 1951, σελ. 158. Άκοπο αντίτυπο.
Βιβλίον Δ΄: Οι Βούλγαροι εν Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Τεύχος Α΄: 1941 και 1942. Θεσσαλονίκη, 1951, σελ. 286. Άκοπο αντίτυπο.
Βιβλίον Δ΄: Οι Βούλγαροι εν Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Τεύχος Β΄: 1943 και 1944. Θεσσαλονίκη, 1952, σελ. 308. Άκοπο αντίτυπο.

[3 Ευρώ]