Κινηματογραφική Λέσχη Βιβλιοθήρα

Σάββατο, 1 Απριλίου 2017

Ο θεσμός της βασιλείας

ΒΑΪΔΗΣ ΘΩΜΑΣ, Κωνσταντίνος (Μελέτη πολιτικής ιστορίας και κριτικής). Β΄έκδοση. Μπάυρον, 1973, σελ. 271. [18 Ευρώ]
ΖΑΜΠΟΥΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Η Βασιλική Οικογένεια της Ελλάδος. Φερενίκη, 1998, σελ. 191. Σκληρόδετο. [25 Ευρώ]
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Ο βασιλεύς των Ελλήνων Γεώργιος Β΄τέκτων κανονικός. Αθήναι, 1970, σελ. 11+φωτοτυπία της προσωπικής Αυτού αιτήσεως προς την Στοάν "Wallwood", υπ' αριθμ. 1543, εν Λονδίνω, δι' ης αιτείται όπως γίνη δεκτός ως τέκτων. [15 Ευρώ]
- ΛΙΜΝΙΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣΤο καθεστώς του Βασιλικού Δεσποτισμού στη Δημοκρατική Ελλάδα (1833-1974). 1995, σελ. 437. [30 Ευρώ]
ΜΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, L’ ex-roi Constantin. Souvenirs d’un ancien secrétaire. Avec une préface de R. Puaux. PayotParis, 1921, p. 276. Ιδιωτική βιβλιοδεσία. [60 Ευρώ]ΣΚΑΝΔΑΜΗΣ Α., Οι βασιλείς εις τας επάλξεις. Αθήναι, 1951, σελ. 127. [25 Ευρώ]
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, Γεώργιος Β΄(1890-1947). Ο άνθρωπος, ο Έλλην, ο βασιλεύς. Επιμ.: Διονύσιος Καλογερόπουλος. Εκδότης Χαρ. Γ. Κορνάρος. Αθήναι, 1949, σελ. 239. Άκοπο αντίτυπο. [40 Ευρώ]

Τεύχος 18 (Ιανουάριος 1949). Σελ. 18.   [8 Ευρώ]

Σελ. 138. Άκοπο αντίτυπο. [30 Ευρώ]