Το όνειρο της χονδρής γυναίκας

Τετάρτη, 1 Μαρτίου 2017

ΘΑΛΑΣΣΑ - ΝΑΥΤΙΛΙΑ - ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ

Βασιλικός Ναυτικός Όμιλος Ελλάδος - Μία τριακονταετία 1933-1963. Υπό την υψηλήν προστασίαν της Α.Μ. του Βασιλέως Κωνσταντίνου, ναυάρχου του Ομίλου. Το παρόν λεύκωμα εξετυπώθη υπό της Εταιρίας "ΑΣΠΙΩΤΗ ΕΛΚΑ-Α.Ε.". Σελ. 182. [35 Ευρώ]
Βιομηχανική Επιθεώρησις, αρ. 345, Ιούλιος 1963Εμπροσθόφυλλο: Στιγμιότυπον από την καθέλκυσιν του πλοίου "Παγκόσμιος Πρόμαχος" εις τα Ελληνικά Ναυπηγεία Σκαραμαγκά. Οπισθόφυλλο: Η ανάδοχος του νέου σκάφους "Παγκόσμιος Πρόμαχος", κυρία Κωνστ. Ροδοπούλου, πριν σπάση επάνω του την καθιερωμένη μποτίλια σαμπάνιας. [6 Ευρώ]
Βυθολογική έρευνα περιοχής ανατολικά των Πετριών και βορείως της Κύμης. Τα στοιχεία της μελέτης αυτής συγκεντρώθηκαν κατά το 2ο ερευνητικό ταξίδι της "Αλκυόνης" μεταξύ 25/7/49 και 11/8/49 υπό επιστημονικού συνεργείου, του οποίου προΐστατο ο Κ. Λασκαρίδης. Αλιευτικόν Δελτίον, αρ. 1. Αθήναι, 1949, σελ. 12+3 χάρτες. [12 Ευρώ]
ΣΧΟΛΗ Ν. ΔΟΚΙΜΩΝ: 100 χρόνια στον Πειραιά. Επιμ.: Α. Παπαγεωργίου. Σελ. 144. [30 Ευρώ] 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Κ.Α. (Ναύαρχος ε.α.), Η αναβίωσις της θαλασσίας μας δυνάμεως κατά την Τουρκοκρατίαν. Έκδοσις Ιστορικής Υπηρεσίας Β.Ν. Αθήναι, 1960, σελ. 411+εικόνες. Ιδιωτική βιβλιοδεσία. [60 Ευρώ]
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Κ.Α. (Ναύαρχος ε.α.), Η θαλασσία δύναμις εις την ιστορίαν της βυζαντινής αυτοκρατορίας. Έκδοσις Ιστορικής Υπηρεσίας Β.Ν. Αθήναι, 1957, σελ. 526+εικόνες. Άκοπο αντίτυπο. [40 Ευρώ]
- ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Κ.Α. (Αρχηγός Στόλου 1943-44), Το Ναυτικόν μας κατά την πολεμικήν περίοδον 1941-45. Αετός Α.Ε. Αθήναι, 1952, σελ. 204+φωτογραφίες. [40 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Κ.Α. (Αντιναύαρχος), Το ναυτικόν του υπέρ ανεξαρτησίας αγώνος του 1821-29 και η δράσις των πυρπολικών. Σύλλογος Προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, 1968, σελ. 152. [18 Ευρώ]
ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Γεωργική ιχθυοκαλλιέργεια. Η εκτροφή του κυπρίνου εις ορυζώνας. Αλιευτικόν Δελτίον, αρ. 15. Αθήναι, 1952, σελ. 35. [17 Ευρώ]
ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Το μύδι και η καλλιέργειά του. Αλιευτικόν Δελτίον, αρ. 9. Αθήναι, 1951, σελ. 34. [17 Ευρώ]
- ΑΣΗΜΟΜΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Θέματα ναυτικής τέχνης και στοιχείων ναυπηγίας. Προς χρήσιν των υποψηφίων Πλοιάρχων Γ΄ τάξεως. Εκδ. Εμμ. Ν. Σταυριδάκη. Πειραιεύς, 1974, σελ. 56. [5 Ευρώ]
ΒΑΡΦΗΣ ΚΩΣΤΗΣ, Το ελληνικό ναυτικό κατά την καποδιστριακή περίοδο. Τα χρόνια της προσαρμογής. Σύλλογος Προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, 1994, σελ. 342. [5,50 Ευρώ]
ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ, Η Μάλτα ως εμπορικό - ναυτικό κέντρο και ο ρόλος της στα χρόνια της Ελληνικής επανάστασης. Ανάτυπο. Ιωάννινα, 1997, σελ. 46. [10 Ευρώ]
ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ, Μάλτα και τα ελληνικά καράβια στον 18ο αιώνα. ΤΖΕΪ ΤΖΕΪ ΕΛΛΑΣ, 2004, σελ. 138. [6 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΗΛΙΑΣ, Ο θαλασσομάχος Λάμπρος Κατσώνης. Αθήναι, 1971, σελ. 379+264 +15 χ.α. Άκοπο αντίτυπο. [60 Ευρώ] Πωλήθηκε
Περιεχόμενα:
Μέρος πρώτον
Η καταδρομή του πρώτου έτους 1788/Διαβήματα Γάλλων προξένων κατά Κατσώνη
Η καταδρομή του δευτέρου έτους 1789/Μομφαί και ενέργειαι Γάλλων κατά Κατσώνη
Η καταδρομή του τρίτου έτους 1790. Ναυμαχία Άνδρου
Ετοιμασίαι Κατσώνη. Ανακωχή Ρωσίας - Τουρκίας (1791) και ειρήνη Ιασίου (1792)
Η "Φανέρωσις" Κατσώνη και η ναυμαχία του Πορτοκάγιο
Ο Κατσώνης εις Κύθηρα, Ιθάκην, Ήπειρον, Τεργέστην και Ρωσίαν
Μέρος δεύτερον
Τα κείμενα
- ΓΙΑΜΠΑΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ, Αναμνήσεις ενός ναυτεργάτη. Δωδώνη, 2001, σελ. 349. [8 Ευρώ]
- ΓΟΥΡΓΟΥΡΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, Το Γαλαξείδι στον καιρό των καραβιών. Τρεις τόμοι. Αθήναι, 1982-1983, σελ. 1135. Άκοπα αντίτυπα. [120 Ευρώ]
ΔΑΜΙΑΝΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣΛΕΟΝΤΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣΤα ελληνικά ιστιοφόρα καΐκια του 20ού αιώνα (English summary). Β' έκδοση. Γαβριηλίδης, 1993, σελ. 109. [25 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΔΗΜΑΡΑΚΗΣ ΑΝ., ΝΤΟΥΝΗΣ ΧΡ., Συναγερμός και γυμνάσια επί εμπορικών πλοίων. Αφοί Λιόντη. Πειραιεύς, χ.χ., σελ. 102. [15 Ευρώ]
- ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ (Αντιναύαρχος), Βιογραφικό Λεξικό των αποφοίτων της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων - Οι τάξεις εισόδου 1884-1950. Δύο πανόδετοι τόμοι. ΓΕΝ, 2006, σελ. 385+359. [80 Ευρώ]
- ΔΟΜΒΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ, Ο τορπιλλισμός του S/S "EPSILON" και άλλες ιστορίες. Εκδόσεις Πρίσμα. Πειραιάς, 1989, σελ. 159. [7 Ευρώ]
ΖΑΡΚΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, Το ναυτικόν του Μεσολογγίου κατά τον 18ον αιώνα. Αθήναι, 1973, σελ. 69. [13 Ευρώ] 
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ Η.Φ., Ονοματολόγιον Ιστιοφόρων 1890. Επιμέλεια, πρόλογος, ευρετήριο: Α. Ι. Τζαμτζής. Εκδόσεις Κουλτούρα, 2015, σελ. 226. [11 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ Κ.Π., Η αλιεία εις τα βορειοδυτικά παράλια της Αφρικής. Αλιευτικόν Δελτίον, αρ. 4. Αθήναι, 1950, σελ. 41+1 χάρτης. [15 Ευρώ]
ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Ελληνική εμπορική ναυτιλία (1453-1850). Ε.Μ.Ν.Ε.-Μνήμων, 1987, σελ. 87. Άκοπο αντίτυπο. [3 Ευρώ]
- ΛΩΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ, Αιώνες ακμής: σύντομη ιστορία της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας (Αρχαία Ελλάδα - Βυζάντιο - Τουρκοκρατία - Σύγχρονη Ελλάδα). Ακρίτας, 1987, σελ. 120. [18 Ευρώ]
ΜΑΛΑΚΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Συγκριτικοί πίνακες των ανθρωπίνων απωλειών της ελληνικής ναυτιλίας 1939–1945. Ανάτυπο. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 1997, σελ. 85. [15 Ευρώ]
ΜΠΕΛΑΒΙΛΑΣ ΝΙΚΟΣ, Λιμάνια και οικισμοί στο Αρχιπέλαγος της πειρατείας (15ος – 19ος αι.). Οδυσσέας, 1997, σελ. 173. [45 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΕΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ, Πρόσω ολοταχώς. Έργα και ημέρες ενός παρ' ολίγον  συνηθισμένου ανθρώπου. Εκδ. ΡΕΩ, 2007, σελ. 397. [9 Ευρώ]
- ΣΕΓΔΙΤΣΑΣ Π.Ε., Οι κοινοί ναυτικοί μας όροι και αι ρωμανικαί γλώσσαι. Ίδρυμα Ευγενίδου, 1967(;), σελ. 115. [20 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΣΦΕΤΣΟΣ ΣΠΥΡΟΣ (Φυσικός), Σπογγαλιεία. Αθήνα, 1981, σελ. 116. [15 Ευρώ]
ΦΩΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Αντιναύαρχος), Έκθεσις επί της δράσεως του Ναυτικού κατά τον πόλεμον 1940-1944. Τόμος Α΄: Από της προπολεμικής περιόδου μέχρι της καταλήψεως της Ελλάδος 27 Απριλίου 1941. Τόμος Β΄: Από της αποδημίας του στόλου μέχρι της απελευθερώσεως της Ελλάδος. Τυπογραφείον Π.Ν., 1953-1954, σελ. ιε΄+635+2 χάρτες, ιδ΄+557+4 χάρτες. Άκοπα αντίτυπα. [100 Ευρώ]
ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (Δικηγόρος), Θέματα θαλασσίων λειών κατά την Καποδιστριακήν περίοδον (Διατριβή). Αθήναι, 1974, σελ. XV+128. [24 Ευρώ]
ΧΑΡΑΤΣΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, Η πρώτη επέμβαση: Η άγνωστη δράση του ελληνικού Πολεμικού Ναυτικού στην εκστρατεία της Μεσημβρινής Ρωσίας 1918-1920. Ναυτικό Μουσείο της Ελλάδος, 1997, σελ. 342. [15 Ευρώ]
ARGYROPOULOS PÉRICLÈS, Les Grecs et la mer. "Hestia". Athènes, 1909, p. 75. [15 Ευρώ]
Jurien de La Gravière Edmond, Ιστορία του υπέρ ανεξαρτησίας των Ελλήνων αγώνος κυρίως του ναυτικού. Μετάφρασις Κων/νου Ράδου, ης προτάσσεται μελέτη αυτού περί του έργου του Ζουριέν δε λα Γκραβιέρ και της σημασίας της καθ' ημάς θαλάσσης. Εκδότης ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΟΤΑΡΗΣ. Αθήναι, 1894, σελ. λα'+339. Ιδιωτική βιβλιοδεσία. [70 Ευρώ]
Jurien de La Gravière Edmond, Les Chevaliers de Malte et la marine de la Philippe II. Tomes I-II. Librairie Plon. Paris, 1887, p. XVI+188+230+plans. [170 Ευρώ]
- SORRENTINO GIUSEPPE, Tecnica marinaresca (Terminologia - Nomenclatura - Attrezzatura congegni della nave - Imbarcazioni e loro manovra). Com una appendice di nautica: Come naviga la nave. Quarta edizione riveduta e corretta. Cedam - Casa editrice Dott. Antonio Milani. Padova, 1959, p. XI+388. [30 Ευρώ]
STEVENS W.O., WESTCOTT A., Sea power. Histoire de la puissance maritime de l’ antiquité à nos jours. Avec 70 croquis. Payot. Paris, 1937, p. 494. [25 Ευρώ]

Σελ. 351. [20 Ευρώ]

Σελ. 241. [6,50 Ευρώ] Πωλήθηκε