Κυριακή, 1 Ιανουαρίου 2017

ΘΕΣΣΑΛΙΑ - ΣΠΟΡΑΔΕΣ

- 50 Χρόνια δημοσιογραφικές αναμνήσεις (1932-1982). 65 βιογραφικά δημοσιογράφων και αναμνήσεις τους. Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδος-Εύβοιας, σελ. 132. [30 Ευρώ]
- Αρχαία Θεσσαλικά νομίσματα. Απόσπασμα εκ της Ιστορίας Νομισμάτων του B. Head (μετ. Ι. Σβορώνου). Επιμέλεια παρουσιάσεως υπό Χαρ. Ντάντου. Αθήναι, 1975, σελ. 71. [16 Ευρώ] Πωλήθηκε
Γιώργος Α. Βαλταδώρος: ο ζωγράφος, ο ποιητής, ο διηγηματογράφος, ο Θεσσαλός (1897-1930) - Άπαντα. Εισαγωγή, επιμέλεια: Αντωνίου Α. Βαλταδώρου. Αθήναι, 1966, σελ. ιστ΄+439+εικόνες. [30 Ευρώ]
- ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΡΑΤΣΗΣ - Εκλογή από τα δημοσιεύματά του. Επιμ.: Κ.Α. Μακρή. Βόλος, 1954, σελ. 156. Στη σελ. 45: προσωπογραφία του Δ. Σαράτση σχεδιασμένη από τον Αγήνορα Αστεριάδη. Άκοπο αντίτυπο. Τυπώθηκε σε 1000 αντίτυπα. [30 Ευρώ]
- Η Λάρισα της περιόδου 1810-1881: Στοιχεία από τον Κώδικα του Ιερού Ναού του Αγίου Αχιλλίου. Πρακτικά της Ημερίδας του "Ομίλου Φίλων της Θεσσαλικής Ιστορίας" και της "Λαογραφικής Εταιρείας Λαρίσης" εν έτει 1988, Δεκεμβρίου 13. Εκδόσεις Θετταλός. Λάρισα, 1994, σελ. 200. [18 Ευρώ]
- ΘΕΣΣΑΛΟΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ. Έκθεση ζωγραφικής, γλυπτικής, χαρακτικής. Οργάνωση Λέσχη Θεσσαλών Αθήνας. Σελ. 48. [10 Ευρώ]
- Ιερά Μονή Αγίου Γεωργίου Μυροφύλλου Τρικάλων – Ένας Άγιος κι ένα Χωριό. Μυρόφυλλο Τρικάλων, 2002, σελ. 47. [4 Ευρώ]
ΜΟΡΦΑΙ ΤΗΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ. Έκδοσις Νομαρχίας Μαγνησίας. Βόλος, 1973, σελ. 368. [50 Ευρώ]
- Το Περτούλι: Οικισμός - Φυσικό περιβάλλον - Ιστορία. Πολιτιστικός Σύλλογος Περτουλίου. Τρίκαλα, 2009, σελ. 382. [40 Ευρώ]
- Τουριστικός οδηγός νομού Λαρίσης. Νομαρχία Λαρίσης, 1969, σελ. 55+φωτογραφίες+2 χάρτες. [9 Ευρώ]
- ΦΑΡΣΑΛΑ. Φωτογραφικά ίχνη μιας άλλης εποχής. Μεταίχμιο, 2009, σελ. 261. [10 Ευρώ]
- ΑΔΑΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, Ανέκδοτα ιστορικά έγγραφα της πόλεως Ελασσόνος κατά τους χρόνους της τουρκοκρατίας. Έκδοσις εφημερίδος «Η Μικρά της Ελασσόνος», αρ. 7. Ελασσών, 1973, σελ. 31. [7 Ευρώ]
- ΑΔΑΜΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, Η ομηρεία από τους ληστές του μητροπολίτη Ελασσόνος και Τσαριτσάνης Κυρίλλου κατά το 1886. Έκδ. εφημ. «Η Μικρά της Ελασσόνος», 1993, σελ. 20. [4 Ευρώ]
ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Το Θεσσαλικό δημοτικό τραγούδι. Ευθύνη, 1980, σελ. 40. Άκοπο αντίτυπο. [12 Ευρώ]
- ΑΛΜΠΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Η ιστορία του σιδηροδρομικού σταθμού Καλαμπάκας εντός του πλαισίου των Θεσσαλικών Σιδηροδρόμων και η συμβολή του εις τους αγώνας του έθνους. Εκδόσεις Όλυμπος. Καλαμπάκα, 2010, σελ. 100. [12 Ευρώ]
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ, Δικαιοπρακτικά έγγραφα Σκύρου (17ου αιώνα). Ανάτυπο. Ακαδημία Αθηνών, 1985, σελ. 63. [12 Ευρώ]
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ, Η Σκύρος στην Τουρκοκρατία (Κοινωνία - Διοίκηση - Δικαιοσύνη). Εταιρεία Ευβοϊκών Σπουδών, 1997, σελ. 340. Άκοπο αντίτυπο. [15 Ευρώ]
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ, Η Σκύρος στους περιηγητές και γεωγράφους (1400-1900). Εταιρεία Ευβοϊκών Μελετών, 1977, σελ. 253. Άκοπο αντίτυπο. [35 Ευρώ] 
- ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ, Οι πρώτες μετεπανασταστικές αποφάσεις του Ειρηνοδικείου Σκύρου. Ανάτυπο, 1998, σελ. 57. [11 Ευρώ]
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ, Το ιδιοκτησιακό καθεστώς και η αγοραπωλησία ακινήτων στην τουρκοκρατούμενη Σκύρο. Ανάτυπο. Ακαδημία Αθηνών, 1990, σελ. 62. [12 Ευρώ]
ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, Η Ελληνική επανάσταση στη Θεσσαλία στα 1854 (Με βάση κυρίως τις εκθέσεις των Αυστριακών προξένων Θεσσαλονίκης και Βόλου). Ανάτυπο. Τρίκαλα, 1989, σελ. 44. [6 Ευρώ]
ΒΑΛΣΑΜΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, Η οικογένεια Βαλσαμάκη στη Σκόπελο τον 19ο αιώνα. Εισαγωγή, σημειώσεις, σχόλια: Μαρία Κ. Δημητριάδου. Μουσείο Μπενάκη, 2003, σελ. 189. Άκοπο αντίτυπο. [10 Ευρώ]
ΒΑΛΤΑΔΩΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, Ιστορία της Θεσσαλίας, μετά περιλήψεων των σπουδαιοτέρων συναφών γεγονότων εκ της ελληνικής ιστορίας, από των μυθικών χρόνων μέχρι του 1947 (με 65 ολοσέλιδες εικόνες). Αθήναι, 1984, σελ. 371+χάρτες. [30 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΗΛΙΑΣ, Γαλλικόν σχέδιον αποσβέσεως της Θεσσαλικής επαναστάσεως του 1854 (Εκ των Διπλωματικών Αρχείων του Υπουργείου Εξωτερικών και Ναυτικών της Γαλλίας). Ανατύπωσις εκ της Εκτάκτου Εκδόσεως των Θεσσαλικών Χρονικών. Αθήναι, 1966, σελ. 55. [15 Ευρώ]
- ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, Αρσένιος Ελασσόνος (1550-1626): Βίος και έργο. Συμβολή στη μελέτη των μεταβυζαντινών λογίων της Ανατολής [Διδακτορική διατριβή]. Εκδ. Imago, 1984, σελ. 238+εικόνες. [25 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ (Αρχιτέκτων), "Η αρχιτεκτονική και η διακόσμησις των αρχοντικών των Θεσσαλικών Αμπελακίων": Άρθρο στο περιοδ. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, τχ. 2, Φεβρουάριος 1971, σελ. 129-151 και ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, τχ. 3, Μάρτιος 1971, σελ. 197-227. [15 Ευρώ]
ΔΟΥΣΜΑΝΗΣ ΒΙΚΤΩΡ, Ιστορία της Θεσσαλίας, από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι των καθ' ημάς. Βιβλίον πρώτον: Αρχαίοι χρόνοι - Μεσαίων - Τουρκοκρατία. Βιβλίον δεύτερον: Ο εν Θεσσαλία ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897. Εκδοτικόν τμήμα εταιρείας "Γκρέκα". Αθήναι, 1926, σελ. 222 και 215+5 αναδιπλ. χάρτες (Θέσεις των δύο αντιμετώπων στρατών επί της αριστεράς όχθης του Ξεριά κατά την 9ην Απριλίου 1897/Λοσφάκι-Δελέρια. Παράταξις κατά την 11 Απριλίου 1897/Μάχη Φαρσάλου/ Μάχη Δομοκού/Μάχη εις Καμηλόβρυσιν προ της Λαμίας της 7ης Μαΐου 1897)
Μαζί είναι συσταχωμένο:
ΔΟΥΣΜΑΝΗΣ ΒΙΚΤΩΡ, Ο συμμαχικός πόλεμος κατά των Βουλγάρων. Εκδοτικόν τμήμα της Α.Ε.Β.Ε. Π.Γ. Μακρής και Σια. Αθήναι, 1927, σελ. 244+17 σχεδιαγράμματα. [170 Ευρώ]
- ΖΗΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ, Οι πρόσφυγες της Ανατολικής Ρωμυλίας στη Θεσσαλία. Έκδοση Εξωραϊστικής–Μορφωτικής Λέσχης Φιλιππούπολης. Λάρισα, 2006, σελ. 239. [20 Ευρώ]
- ΗΩΣ, Αφιέρωμα στη Θεσσαλία. Γ΄ έκδοση. Παπαδήμα, 2009, σελ. 320. [20 Ευρώ]
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, Η Σκύρος κατά την Επανάσταση του 1821. Έκδοση Συλλόγου Σκυριανών, χ.χ., σελ. 100. [15 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΚΑΝΔΗΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Οι Μηλιές του Πηλίου: ένα σημαντικό πνευματικό κέντρο του ελληνισμού κατά τους τελευταίους προ του 1821 χρόνους (Η καλλιέργεια και η διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών κατά την εποχή της διαφωτίσεως, 1780-1830). Β΄ έκδοση. Αθήνα, 1988, σελ. 95. [16 Ευρώ] 
- ΚΛΙΑΦΑ ΜΑΡΟΥΛΑ, Άνθρωποι του μόχθου – Θεσσαλία (1920-1980). Μεταίχμιο, 2007, σελ. 233. [12,50 Ευρώ]
- ΚΛΙΑΦΑ ΜΑΡΟΥΛΑ, Μύθοι και θρύλοι της Θεσσαλίας. Κέδρος, 2006, σελ. 261. [15 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΚΟΡΔΑΤΟΣ ΓΙΑΝΗΣ, Η επανάσταση της Θεσσαλομαγνησίας το 1821. Επικαιρότητα, 1974, σελ. 163. [13 Ευρώ]
- ΚΟΥΡΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Τα Μετέωρα. Alvin Redman (Hellas). Αθήνα, 1965, σελ. 60+φωτογραφίες. Σκληρόδετο. [10 Ευρώ]
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΔΗΜ., Το Σμόκοβον Θεσσαλίας - Ιαματικαί πηγαί (Ύψος 450 μ.). Αθήναι, 1933, σελ. 24. [12 Ευρώ]
ΚΩΤΣΙΩΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Η Αργιθέα. Αθήναι, 1972, σελ. 160. [15 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΛΑΖΑΡΟΥ ΑΧ., Κύριλλος Αγραφιώτης. Ανάτυπο. Βόλος, 1972, σελ. 9. [3 Ευρώ]
ΛΙΑΠΗΣ ΚΩΣΤΑΣ, Το Κάστρο του Βόλου μέσα στους αιώνες. Βόλος, 1991, σελ. 103. [15 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΛΙΑΠΗΣ ΚΩΣΤΑΣ, Ώρες του Πηλίου. Πύλη, 1990, σελ. 237. [10 Ευρώ]
- ΜΕΓΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Θεσσαλικαί οικήσεις. Σειρά εκδόσεων του Υφυπουργείου Ανοικοδομήσεως, αρ.4. Αθήναι, 1946, σελ. 113+φωτογραφίες. Άκοπο αντίτυπο. Τυπώθηκαν 1000 αντίτυπα. [50 Ευρώ]
- ΜΗΤΣΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ, Β΄ Γυμνάσιο Αρρένων Λαρίσης. Το καρότο και το μαστίγιο. Βιβλιοπωλείο Γνώση. Λάρισα, 2005, σελ. 165. [6 Ευρώ]
ΜΟΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, Πτυχές του Βολιώτικου πολιτισμού (1940-1990). Βόλος, 1992, σελ. 254. [20 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΜΠΟΝΤΖΩΡΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Χρυσές ρίζες. Λαογραφία και παράδοση Θεσσαλίας - Μακεδονίας. Λάρισα, 1978, σελ. 223. [16 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΝΑΝΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ, Η Μακρινίτσα. Σελίδες από την ιστορία της. Γ’ έκδοση αυξημένη και βελτιωμένη. Λάρισα, 1990, σελ. 118. [18 Ευρώ]
- ΝΗΜΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, Ελευθέριος Χρ. Ντάσκας: Ο πρωταθλητής του Γυμναστικού Συλλόγου Τρικάλων και πρώτος έφεδρος αξιωματικός που έπεσε στον πόλεμο του 1940-41. Ανάτυπο. Τρίκαλα, 1984, σελ. 16. [6 Ευρώ]
- ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Κοινοτικός βίος εις την Θετταλομαγνησίαν επί Τουρκοκρατίας. Ανάτυπο. Θεσσαλονίκη, 1967, σελ. 103+πανομοιότυπα. [24 Ευρώ]
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ, ΣΟΛΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, Η συμβολή της Θεσσαλίας στην απελευθέρωσή της. Με αφορμή τα 100 χρόνια της ένωσης με την Ελλάδα. Ευθύνη, 1983, σελ. 109. Άκοπο αντίτυπο. [15 Ευρώ]
- ΠΡΟΒΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ, Ελεύθεροι στα δεσμά των Αγράφων. Εκδόσεις Μικρές Πατρίδες - Παρουσία, 2014, σελ. 509. [30 Ευρώ]
- ΣΑΜΠΑΝΙΚΟΥ ΕΥΗ, Ο ζωγραφικός διάκοσμος του Παρεκκλησίου των Τριών Ιεραρχών της Μονής Βαρλαάμ στα Μετέωρα (1637). Διδακτορική διατριβή. Ιερά Μονή Βαρλαάμ Μετεώρων. Τρίκαλα, 1997, σελ. 534. [13 Ευρώ]
- ΣΚΟΥΒΑΡΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ, Από το λειμώνα της παράδοσης: Πηλιορείτικα Β΄. Αστήρ, 1983. σελ. 278. Άκοπο αντίτυπο. [18 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, Ο άγιος Αχίλλιος Λαρίσης. Ο αρχικός ανέκδοτος βίος ((Θ΄αι.) και η μεταγενέστερη διασκευή του (ΙΓ΄αι.). Ανέκδοτα υμνογραφικά κείμενα (Ιωσήφ Υμνογράφου, Μανουήλ Κορινθίου, Αναστασίου Γορδίου). Ανάτυπο. Ακαδημία Αθηνών, 1990, σελ. 118+εικόνες. [15 Ευρώ]
- ΤΟΣΚΑ-ΚΑΜΠΑ ΣΟΥΛΑ, Λαογραφικά Αργιθέας Θεσσαλικών Αγράφων (Συμβολή στη λαογραφική έρευνα της περιοχής). Αθήνα, 1981, σελ. 246. [20 Ευρώ]
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ, Οι κολλίγοι της Θεσσαλίας. Στοχαστής, 1974, σελ. 135. [10 Ευρώ]
ΦΑΛΤΑΪΤΣ Κ., Η γρίππη στη Σκύρο (Χρονικό). Βιβλιοπωλείον Γ. Βασιλείου. Αθήναι, 1919, σελ. 63. [35 Ευρώ]
["Μέσα στο μικρό αυτό βιβλίο είναι κλεισμένη η μεγάλη συμφορά ενός νησού. Η αρρώστια που πέρασε σα κακή κατάρα το 1918 πάνω απ' όλη τη Γη, κι' άφισε τέτοια σημάδια καταστροφής στη δική μας την Ελλάδα, στο νησί της Σκύρου έσπασε μ' όλη τη φρικαλεότητα που ξέρουμε μόνο στους μεσαιωνικούς λοιμούς... Μέσα σε λιγώτερο από ένα μήνα, όλος ο κόσμος χτυπήθηκε από την αρρώστια, και τα μισά σπίτια του τόπου ρημάξανε και χαθήκανε ..." Κ. Φ.]
ΦΑΛΤΑΪΤΣ Κ., Η εν Σκύρω Συρία Θεά. Εξεδόθη υπό της Φ. Ενώσεως Σκυρίων. Αθήναι, 1939, σελ. 16. [10 Ευρώ]
ΦΑΛΤΑΪΤΣ Κ., Η Παναγία η Ελεημονήτρια. Σκυριανή Βιβλιοθήκη αριθ. 1. Έκδοσις Συνδέσμου Σκυρίων. Αθήναι, 1930, σελ. 8. [7 Ευρώ]
ΦΑΛΤΑΪΤΣ Κ., Θέμις Σκυρία. Εισαγωγή εις Αχαιοδολοπικάς έρευνας. Αθήναι, 1939, σελ. 50. [17 Ευρώ]
ΦΑΛΤΑΪΤΣ Κ., Ναοί και λατρείαι του Διονύσου εν Σκύρω. Εξεδόθη υπό της Φ. Ενώσεως Σκυρίων. Αθήναι, 1939, σελ. 24. [17 Ευρώ]
ΦΑΛΤΑΪΤΣ Κ., Το έργον του Συνδέσμου Σκυρίων. Έκθεσις του Προέδρου του Συνδέσμου κ. Κ. Φαλτάιτς, επί της συντελεσθείσης εργασίας. Έκτακτος έκδοσις της εφημ. "Σκύρος". Αθήναι, Ιούλιος 1931, σελ. 31. [15 Ευρώ]
ΦΑΛΤΑΪΤΣ ΜΑΝΟΣ, Τουριστικοί οικισμοί Σκύρου. Ανάτυπο. Αθήνα, 1972, σελ. 14. [3 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, Γεώργιος Α. Ροδόπουλος: ο άνθρωπος, ο επιστήμων, ο πολιτικός. Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία των Θεσσαλών, 1951, σελ. 31. [10 Ευρώ]
- ΧΑΝΤΖΙΑΡΑΣ ΔΗΜ., Σκόρπια φύλλα. Αθήνα, 1997, σελ. 318. (Φανάρι Καρδίτσας) [8 Ευρώ]
- ΧΑΡΙΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, Η Εμπορική Σχολή του Βόλου (1900-1977). Συμβολή στην ιστορία της. Εταιρεία Θεσσαλικών Ερευνών. Βόλος, 1992, σελ. 39. [8 Ευρώ]
ΧΕΙΜΩΝΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Ο σκιαθίτικος χορός "Καμάρα". Βόλος, 1976, σελ. 12. [4 Ευρώ]ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ

ΑΡΧΕΙΟΝ ΘΕΣΣΑΛΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ:

- ΤΟΜΟΣ Β΄ (1973), σελ. 279. [20 Ευρώ]
Περιεχόμενα:
Γ. Μπακαλάκη, Φεραία Αθηνά
Ν. Παπαχατζή, Τα οχυρά των Αντιγονιδών στο μυχό του Παγασιτικού ως πρόκληση κατά της ελληνικής αυτονομίας
Ν. Νικονάνου, Έρευνες στην Επαρχία Αγιάς Λαρίσης
Π.Α. Πάντου, Επιτύμβια στήλη Λαρισαίου εξ Αθηνών
Γ. Σακελλίωνος, Φιλέλληνες στην Αγιά Λαρίσης τον 19ο αιώνα
Αχ. Λαζάρου, Ο πόλεμος του 1897
Γ. Παναγιώτου, Συμβολές στη θεσσαλική βιβλιογραφία
Δ. Παντελοδήμου, Οι πραγματικοί λόγοι ιδρύσεως του "Σεραπίου"
Γ. Μουγογιάννη, Ξένοι περιηγητές στη Θεσσαλία πριν από το 1821
Γ. Χουρμουζιάδη, Ένα πήλινο ομοίωμα νεολιθικού σπιτιού
Μ. Θεοχάρη, Πήλινο μυκηναϊκό άρμα από τη Θεσσαλία
Κ. Γαλλή, Κτιστός πυραμιδοειδής τάφος Γερακαρίου Αγιάς
Αδ. Σάμψων, Επισκοπή Σκοπέλου, ένα υπαίθριο Μουσείο
- ΤΟΜΟΣ ΣΤ΄(1983), σελ. 336. [20 Ευρώ]
Περιεχόμενα:
Γ. Μουγογιάννη, Ο Γεώργιος Καραμάνης και το Σανατόριο Πηλίου
Κ. Λιάπη, Η Μονή των ταξιαρχών στον Άη-Γιώργη Νηλείας
Αδ. Σάμψων, Το Γυμνάσιο Σκοπέλου από την ίδρυσή του μέχρι σήμερα (1723-1973)
Γ. Χιονίδη, Το ποίημα "Το κλεφτόπωλον" (ο Νικοτσάρας) του Γεωργίου Λασσάνη και οι ιστορικές πληροφορίες του
Γ. Θωμά, Οι Θεσσαλομάγνητες αγωνιστές προς τον Ι. Καποδίστρια και το Γρ. Κωνσταντά
R. Hamann, Το βαθύτερο νόημα και οι βάσεις της ελληνικής τέχνης
Γ. Μουγογιάννη, Το Χρονικό του πνευματικού Βόλου στην τετραετία 1978-1981
Χαρ. Χαρίτου, Τα ποιήματα του Καβάφη στα Νεοελληνικά Αναγνωσματάρια της Μέσης Εκπαίδευσης

ΘΕΣΣΑΛΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ:

- ΤΟΜΟΣ 10 (1821 ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΠΑΛΙΓΓΕΝΕΣΙΑΣ), Αθήναι, 1971. [25 Ευρώ]
Περιεχόμενα:
Τ. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ, Βλαχαβαίοι
ΗΛ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Η θεσσαλική επανάστασις 1840-1841 και η Γαλλική πολιτική
Τ. ΚΟΝΤΑΞΗ, Η συμμετοχή της Θεσσαλίας εις την εθνεγερσίαν του 1821
ΝΤ. ΚΟΝΟΜΟΥ, Θεσσαλοί αγωνιστές της Εθνεγερσίας
Δ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑ, Η Θεσσαλική επανάστασις του 1854 και το Εικοσιένα
Δ. ΒΑΕΝΑ, Το Κεραμίδι στα χρόνια της Τουρκοκρατίας
Γ. ΜΟΥΓΟΓΙΑΝΝΗ, Η επανάστασις του Πηλίου
Γ. ΘΩΜΑ, Ο Αρχιμανδρίτης Παΐσιος
Θ. ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗ, Η εν Αγυιά Πανήγυρις της Α΄Σεπτεμβρίου
Σ. ΒΑΜΒΑΚΟΥ, Τα εν τη Θετταλομαγνησία συμβάντα κατά το 1821
ΑΧ. ΛΑΖΑΡΟΥ, Κων. Οικονόμος ο εξ Οικονόμων, ο Μέγας Διδάσκαλος του Γένους
Δ. ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑ, Περί της μάχης της Μονής Σουρβίας
Π. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Ο Αναστάσιος Γόρδιος και το έργον του (1654-1729)
Σ. ΒΑΜΒΑΚΟΥ, Ένα ιστορικό και ρομαντικό χωριό και τρεις θαυματουργοί Άγιοι
Ι. ΑΔΑΜΟΥ, Νικοτσάρας
Λ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗ, Η αφήγηση ενός αγωνιστού (1798-1914)
Κ. ΚΑΛΑΝΤΖΗ, Η παιδεία και τα γράμματα στο Πήλιο κατά τα χρόνια της σκλαβιάς
ΑΛ. ΧΑΤΖΗΓΑΚΗ, Ασπροποταμίτικα λαογραφικά
Θ. ΦΡΑΓΚΟΥ, Ο Γεωργάκης Ολύμπιος
Ζ. ΤΖΙΑΜΟΥΡΤΑ, Θανάσης Γιατρόπουλος, ο φλογερός κλεφταρματολός
ΑΝ. ΓΟΥΝΑΡΗ, Μια συντεχνιακή συνθηματική γλώσσα της Δυτ. Θεσσαλίας. Τα Κουδαρίτικα της Δρακότρυπας
ΧΑΡ. ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ, Κωνσταντίνος Οικονόμος ο εξ Οικονόμων
Σ. ΒΑΜΒΑΚΟΥ, Φυσιογνωμίαι θεσσαλών κληρικών
ΣΠ. ΖΗΣΗ, Η προέλευση των κλέφτικων τραγουδιών
ΑΘ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, Ο Παπα-Καλλίνικος Τσιάρας
- ΤΟΜΟΣ 14 (1981-1982). Αθήνα, 1982. [25 Ευρώ]
Περιεχόμενα:
Β. ΑΓΓΕΛΗΣ, Η επανάσταση της Θεσσαλίας του 1878
Δ. ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ, Ο Απόστολος Φιλίππου και το ζήτημα της προδοσίας των όπλων στην Επαρχία Αγιάς
ΑΧ. ΛΑΖΑΡΟΥ, Η Θεσσαλία από τις αρχές της ως το 1881
Β. ΠΑΣΧΟΣ, Θεσσαλία 1910-1920 (Δημοσιεύματα Αμερικής)
Θ. ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ, Η κατάρα και το ανάθεμα (Εισαγωγή, σχόλια, επιμέλεια: Γ. Σακελλίωνος)
Γ. ΣΙΑΦΛΕΚΗΣ, Η οικονομική ζωή του Βόλου
Ζ. ΣΚΑΡΟΣ, Εκατό χρόνια από την απελευθέρωση της Θεσσαλίας
Γ. ΣΚΡΙΜΠΑΣ, Εκατό χρόνια από την ενσωμάτωση των Θεσσαλικών πόλεων
ΕΙΡ. ΣΚΡΙΜΠΑ, Οι γυναίκες της Θεσσαλίας στα χρόνια της Τουρκοκρατίας
Δ. ΣΟΥΤΣΟΣ, Οι σκληροί και μακροχρόνιοι αγώνες των Θεσσαλών για τη λευτεριά τους
Θ. ΦΡΑΓΚΟΣ, Η προσάρτηση της Θεσσαλίας στην Ελλάδα
ΑΘ. ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ, Οι βοσκότοποι της Θεσσαλίας
Λ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ, Εκατό χρόνια ελευθερίας της Θεσσαλίας
ΑΠ. ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, Η νεοελληνική Θεσσαλία
Κ. ΜΑΚΡΗΣ, Η λαϊκή τέχνη της Θεσσαλίας
Κ. ΤΣΙΡΟΠΟΥΛΟΣ, Η πνευματική Θεσσαλία 100 χρόνων