Sans doute!

Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2016

Βαλκανικοί Πόλεμοι - Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος

DELAGE EDMOND, La tragédie des Dardanelles. Éd. Bernard Grasset. Paris, 1931, p. 266+une carte dépliante hors texte. [25 Ευρώ
- MANN A.J., Το μέτωπο της Σαλονίκης (Α΄ Παγκόσμιος πόλεμος). Εκάτη, 2008, σελ. 154+εικόνες. [10 Ευρώ]
- MARTIN WILLIAM, Les Hommes d’ État pendant la guerre. Éd. des Horizons de France. Paris, 1929, p. IX+382. [30 Ευρώ]
MOURELOS YANNIS, La mission Jonnart et la déposition de Constantin 1er de Grèce (Juin 1917). Étude sur les conditions de l’ intervention Hellenique dans la Grande Guerre. [Thèse de Doctorat en Histoire Contemporaine]. Université de Paris-Sorbonne. Paris, 1978, p. 296+60+Index. Δακτυλογραφημένο. [35 Ευρώ]
- MOURELOS YANNIS, Les rapports gréco-turcs de 1908 à 1923. Université de Paris-Sorbonne [Lettres et Civilisations]. Paris, 1975, p. 218. Δακτυλογραφημένο. [23 Ευρώ]
- RISTELHUEBER RENÉ, Histoire des peuples balkaniques. Fayard. Paris, 1950, p. 502+1. [15 Ευρώ]
Table des matières:
- Les peuples: Les Grecs – Les Bulgares – Les Serbes – Les Roumains – Les Turcs
- Les indépendances: grecque, serbe, roumaine, bulgare
- Les États balkaniques s’ organisent: Le royaume de Grèce de 1830 à 1881. Comparaison de l’ évolution des peuples balkaniques. Les États balkaniques de 1878 à 1908. Les affaires de Macédoine.
- Les Balkans dans la tourmente: La Révolution Jeune-Turque et la première guerre balkanique. La deuxième guerre balkanique et la déclaration de la guerre de 1914. Les Balkans au cours de la guerre de 1914. Le règlement de la guerre de 1914 dans les Balkans. Les Balkans entre les deux guerres. L’ avant-guerre dans les Balkans. Les Balkans au cours de la deuxième guerre mondiale. L’ après-guerre dans les Balkans (Avant le schisme yougoslave – Après le schisme yougoslave)
- SOTAN D.K., Η ελληνική συμβολή εις τον Συμμαχικόν Αγώνα (Εις την Μακεδονίαν - Εις την Ρωσσίαν - Εις την Νικομήδειαν και το Δυτικόν Μέτωπον). Αθήναι, 1922, σελ. 47. [20 Ευρώ]
- THÉOPHANOUS GEORGES, Études sur les Guerres Balkaniques : 1912-1913. Éditions Dioné. Athènes, 1996, p. 100. [5 Ευρώ]
ΓΕΣ, Ο Ελληνικός Στρατός κατά τον Πρώτον παγκόσμιον πόλεμον (1914-1918). Β΄τόμος: Η συμμετοχή της Ελλάδος εις τον Πόλεμον (1918): Από τη μάχη του Σκρα (Μάιος 1918) μέχρι την υπογραφή της ανακωχής (Νοέμβριος 1918). Έκδοσις Δ.Ι.Σ. Αθήναι, 1961, σελ. XVIII+303+φωτ.+χάρτες. [20 Ευρώ]
ΓΚΙΩΝ ΧΡ., ΘΗΡΑΙΟΣ ΣΤ., Η Ελλάς εις τους Βαλκανικούς πολέμους 1912-1913. Εκδ. οίκος «Κέκροψ» Ο.Ε., 1970, σελ. 222+φωτογραφίες. Σκληρόδετο. [50 Ευρώ] 
ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ, Ημερολόγιο: Βαλκανικοί πόλεμοι 1912-1913. Εισαγωγή - επιμέλεια: Ι.Κ. Μαζαράκης Αινιάν. Δωδώνη, 1988, σελ. 461. [13 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΖΩΡΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (Αντιστρ/γος), Ημερολόγιον πορειών και πολεμικών επιχειρήσεων (1912-1913). ΙΜΧΑ, 1975, σελ. 179. Πανόδετο. [25 Ευρώ]
ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Ιστορία του ελληνικού ναυτικού 1909-1913 (Μετ' εικόνων, σχεδίων και χαρτών). Τύποις Π.Δ. Σακελλαρίου. Αθήναι, 1923, σελ. 255. Ιδιωτική βιβλιοδεσία. [60 Ευρώ]
ΚΟΤΖΙΑΣ ΑΛΕΞ., Ο εθνικός διχασμός – Βενιζέλος και Κωνσταντίνος. Φυτράκης, σελ. 215. [14 Ευρώ] 
ΛΑΜΠΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Γ. (Υποναύαρχος Π.Ν. ε.α.), Στρατηγική και τακτική χρησιμοποίηση του υποβρυχίου (ΥΒ) κατά το Μεγάλο παγκόσμιο πόλεμο (1914-1918). Ανάτυπο. Αθήνα, 1986, σελ. 22. [7 Ευρώ]
ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ-ΑΙΝΙΑΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Απομνημονεύματα. Ίκαρος, 1948, σελ. 698. Ιδιωτική βιβλιοδεσία (ταλαιπωρημένη). [100 Ευρώ]
ΜΑΥΡΟΓΟΡΔΑΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, 1915: Ο Εθνικός Διχασμός. Πατάκη, 2016, σελ. 343. [8 Ευρώ]
- ΜΕΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, L’ ex-roi Constantin. Souvenirs d’un ancien secrétaire. Avec une préface de R. Puaux. PayotParis, 1921, p. 276. Ιδιωτική βιβλιοδεσία. [60 Ευρώ]
ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΠΑΝ., Η εν Νεϋγύ Σύμβασις της Ελληνοβουλγαρικής μεταναστεύσεως της 14/27 Νοεμβρίου 1919 και η εφαρμογή αυτής. ΙΜΧΑ, Θεσσαλονίκη, 1962, σελ. 38. [8 Ευρώ]
ΜΠΟΡΟΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Η ομηρία μου (1917-1918). Πρόλογος: Μ. Α. Σταμούλης. Αθήναι, 1960, σελ. 54. [15 Ευρώ]
[Ο Αθανάσιος Μπορόζης, γεννηθείς εις την Στράντζαν τω 1889, περιγράφει παραστατικά και διεξοδικά, ενίοτε ωμά, όσα υπέστη κατά την ομηρίαν του από τους Βουλγάρους τω 1917-1918.] 
ΝΤΟΥΛΑΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ, Η εποποιΐα του Ραβινέ και ο θρυλικός Γρηγόρης Γουλιανός. Λάρισα, 1976, σελ. 137. [16 Ευρώ]
ΠΙΠΙΝΕΛΗΣ ΠΑΝ., Περισσότερον φως. Η εθνική μας πολιτική κατά τον Πρώτον Παγκόσμιον Πόλεμον. Αθήναι, 1961, σελ. 78. Άκοπο αντίτυπο. [22 Ευρώ]
ΠΡΑΪΣ ΚΡΩΦΟΡΔ, Οι Βαλκανικοί Αγώνες. Πολιτική και στρατιωτική ιστορία των εν Μακεδονία Βαλκανικών πολέμων. Εκάτη, 1992, σελ. 288. [10,50 Ευρώ]
ΣΕΡΕΠΙΣΟΣ Κ., Αγώνες δια την Θεσσαλονίκην 1912-1913. Αθήναι, 1991, σελ. 40. [8 Ευρώ]
ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, Δαρδανέλλια 1915 (Ιστορική αναψηλάφηση). Η ματαιωθείσα παρέμβαση του Βενιζέλου θα γίνονταν ο καταλύτης επιτυχίας της κοσμοϊστορικής επιχειρήσεως του Τσώρτσιλ. Λέσχη Φιλελευθέρων, 1987, σελ. 351. [20 Ευρώ]
ΤΖΑΒΑΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Βαλκανικοί πόλεμοι 1912-1913. Το 3ο Σύνταγμα Πεζικού Χαλκίδος. Οι Ευβοείς αξιωματικοί και οπλίτες. Χαλκίδα, 2008, σελ. 197. [18 Ευρώ]
- Συμπολεμιστές στο Μακεδονικό Μέτωπο (1916-1918). Οι επιτυχίες του ελληνικού στρατού και τα πολιτικά παρασκήνια της εποχής. Ε.Μ.Ε.ΙΣ., 2002, σελ. 221+φωτογρ.+χάρτες. [20 Ευρώ]
Το καλλιτεχνικό κλίμα στην Αθήνα των αρχών του αιώνα. Η εικαστική ιστοριογράφηση των Βαλκανικών πολέμων (Κατάλογος της Έκθεσης). Επιμέλεια: Νέλλη Κυριαζή. Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων, 1993, σελ. 30. [15 Ευρώ]