Πάντων Χαρά

Πάντων Χαρά

Τρίτη, 7 Ιουνίου 2016

ΦΡΑΓΚΟΙ - ΚΑΤΑΛΑΝΟΙ - ΕΝΕΤΟΙ - ACCIAIUOLI

- Το Χρονικόν του Μορέως. Το ελληνικόν κείμενον κατά τον Κώδικα της Κοπεγχάγης μετά συμπληρώσεων και παραλλαγών εκ του Παρισινού. Εισαγωγή, υποσημειώσεις και επεξεργασία υπό Πέτρου Π. Καλονάρου. Μετά 64 φωτογραφιών εκ της συλλογής του ιδίου. Αρχαίος εκδοτικός οίκος Δημ. Δημητράκου Α.Ε. Αθήναι, 1940, σελ. λβ΄+400+2 αναδιπλ. χάρτες. Βιβλιοδετημένο από τον εκδότη. [70 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ, Η Βενετοκρατία στα νησιά του Ιονίου Πελάγους. Αθήνα, 2009, σελ. 600+εικόνες. [25 Ευρώ]
ΓΕΡΟΝΤΑΣ Δ., ΝΙΚΟΛΟΥΔΗΣ Ν., Αθήνα 1456-1686: η προσωπογραφία μιας πόλης. Τροχαλία, 1997, σελ. 119. [12 Ευρώ]
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, Δουκάτο των Αθηνών. Η κυριαρχία των Acciaiuoli. Βάνιας, 2006, σελ. 403. [20 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΓΚΟΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Μια απόφαση του Δούκα της Κρήτης του 14ου αιώνα σχετική με μια συναλλαγματική. Ανάτυπο. Αθήνα, 1982, σελ. 12. [3 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΔΟΑΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ, Η Φραγκοκρατία στην πόλη των Αθηνών (1205-1456). Βιβλιοπωλείον της "Εστίας", χ.χ., σελ. 246. [18 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΔΟΑΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ, Το Πριγκιπάτο της Αχαΐας (1205-1460). Σύλλογος Προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, 1989, σελ. 134. [5 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΚΑΙΡΟΦΥΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ, Ιστορία των Αθηνών υπό τους Βυζαντινούς και Φράγκους (330-1456). Με 44 εικόνας. Βιβλιοπωλείον της "Εστίας", 1933, σελ. 263. Ιδιωτική βιβλιοδεσία. [70 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΚΩΤΣΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Οι Ενετοί στη Νάξο (1207-1566). Πελασγός, 2000, σελ. 84. [4 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΜΙΛΛΕΡ ΟΥΙΛΛΙΑΜ, Ιστορία της Φραγκοκρατίας στην Ελλάδα (1204-1566). Μετάφραση, εισαγωγή, σημειώσεις: Άγγελος Φουριώτης. Ελληνικά Γράμματα, 1960, σελ. 741. Σκληρόδετο. Χωρίς την κουβερτούρα. [50 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΜΙΛΛΕΡ ΟΥΙΛΛΙΑΜ, Ιστορία της Φραγκοκρατίας στην Ελλάδα (1204-1566). Μετάφρασις: Σπυρ. Π. Λάμπρου. Μετά προσθηκών και βελτιώσεων. Δύο τόμοι δεμένοι μαζί. Εκδόσεις Π.Σ. Παπακωνσταντίνου, 1972, σελ. 483+493. Σκληρόδετος τόμος. [70 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΜΟΝΚΑΔΑ ΦΡΑΝΘΙΣΚΟ ΝΤΕ, Εκστρατεία των Καταλάνων και Αραγωνέζων κατά Τούρκων και Ελλήνων. Βιβλιοπωλείον της "Εστίας", 1984, σελ. 290. [8 Ευρώ]
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ., Φράγκοι - Ενετοί και Τούρκοι στην Πελοπόννησον 1204-1821. Εκδόσεις Αφών Νάστου, 1969, σελ. 339. [30 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, Η κίνηση του δούκα του Νεβέρ Καρόλου Γονζάγα για την απελευθέρωση των βαλκανικών λαών (1603-1625). ΙΜΧΑ. Θεσσαλονίκη, 1966, σελ. 290. [30 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΠΟΤΑΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, Φράγκοι και Βενετοί στην Πελοπόννησο. Πρόλ.: Σωκρ. Κουγέα. Εκδόσεις εφημ. "Ηχώ της Μεσσηνίας". Αθήναι, 1959, σελ. ζ΄+79. [17 Ευρώ] Πωλήθηκε
LOCK PETER, Οι Φράγκοι στο Αιγαίο 1204-1500. Ενάλιος, 1998, σελ. 629+χάρτες. [10 Ευρώ] Πωλήθηκε