25 Απρίλη 2017

Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου 2017

Ο ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897

Ο πόλεμος του 1897: Διήμερο με την ευκαιρία των 100 χρόνων (4 και 5 Δεκεμβρίου 1997)Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας, 1999, σελ. 250. [9 Ευρώ] Πωλήθηκε
Περιεχόμενα:
ΓΙΑΝΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ Γ., Πολιτικές όψεις του ελληνοτουρκικού πολέμου
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ Γ., Το 1897: οι επισκέψιμες πλευρές ενός πολέμου
ΓΑΖΗ Ε., Συμβολικός λόγος και πολιτική πρακτική κατά την περίοδο του πολέμου του 1897: σύγκλιση, απόκλιση, σύγκρουση
ΔΕΛΒΕΡΟΥΔΗ Ε., Το 1897 και το θέατρο
ΔΗΜΑΡΑΣ Α., Ο πόλεμος του 1897 και τα εκπαιδευτικά
ΛΟΥΒΗ Λ., Από τα φυσικά όρια του ελληνισμού στη χαμένη σοδειά της Θεσσαλίας: το ζήτημα της διευθέτησης των συνόρων
ΛΙΑΚΟΣ Α., 1897: Σοσιαλιστές, Γαριβαλδινοί και πόλεμος
[ΜΙΝΟΓΛΟΥ Ι., Δ.Ο.Ε.: το πρώτο εισαγόμενο πρόγραμμα οικονομικής «εξυγίανσης» στην Ελλάδα]: δεν περιλαμβάνεται στον τόμο των Πρακτικών
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ Γ., Ο Τύπος για το 1897
ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗ Α., «Ο ποιητής είν’ ο μεγάλος πατριώτης!» Η ήττα του ’97 και η ανάδυση μιας νέας καλλιτεχνικής συνείδησης
ΜΑΡΩΝΙΤΗ Ν., Στον απόηχο του ελληνοτουρκικού πολέμου: παράλληλες αφηγήσεις
ΚΟΚΚΙΝΟΣ Γ., Η αποσύνδεση του έθνους από το κράτος, ο πολιτικός ανορθολογισμός, και η συγκρότηση των εθνικών οργανώσεων στα τέλη του 19ου αιώνα. Το παράδειγμα της εταιρείας «Ο Ελληνισμός»

ΓΕΡΑΜΑΝΗΣ ΑΘΑΝ. (Αντ/γος), Ελληνοτουρκικός πόλεμος 1897. Αθήναι, 1980, σελ. 159+σχεδιαγράμματα. [18 Ευρώ]
- ΓΙΑΝΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, «Η ευγενής μας τύφλωσις …» Εξωτερική πολιτική και «εθνικά θέματα» από την ήττα του 1897 έως τη Μικρασιατική καταστροφή. Βιβλιόραμα, 1999, σελ. ιστ΄+341. [12 Ευρώ] Πωλήθηκε
Περιεχόμενα: Η Εθνική Εταιρεία και ο πόλεμος του 1897/Πολιτικές όψεις του ελληνοτουρκικού πολέμου/Η ελληνική εξωτερική πολιτική από την ήττα του 1897 έως την καταστροφή του 1922
ΓΟΝΖΑΓΑ ΜΑΥΡΙΚΙΟΥ, Ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897 εν Θεσσαλία. Μτφρ.: Ευγ. Ρίζου Ραγκαβή. Εκδ. Λόγχη (Ακριβής ανατύπωση της πρωτότυπης έκδοσης του 1906), 2003, σελ. 181. [10 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΛΥΡΙΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Συντ/ρχης ε.α.), Η Εθνική Εταιρεία και η δράσις αυτής. Κοζάνη, 1970, σελ. 343+χάρτης. Τυπώθηκε σε 600 αντίτυπα. [70 Ευρώ] Πωλήθηκε
Περιεχόμενα:
- Ίδρυσις οργάνωσις και γενικά της δράσεως της ΕΕ
- Το Μακεδονικόν ανταρτικόν κίνημα του 1896 (Δράσις των σωμάτων της ΕΕ: του Αθαν. Μπρούφα, του Πλατή και Χρίστου Βερβέρα, του Παπαδήμου, του Παναγιώτη Βερβέρα, του Βελέντζα και Λεπενιώτη, του Γούλα Γκρούτα, ανταρτικές ομάδες Τρικκάλων: Αλεξίου Βελούλα και Παναγιώτη Καρβέλα, του Τάκη του Περήφανου, του Λάζου, του Ζήση Λεπενιώτη, του Ζαρκάδα, του Καταρραχιά, του Νταβέλη του νέου, του Ναούμ Σπανού, του Στέργιου Καρατάσου, του καπετάν Αρκούδα, του Βαλέτα, του Δημητρίου Γιαχνή, του Τάκη Λελούδα, του Αλεξάκη Τάκη, κ.ά.)
- Η ανταρτική δράσις των παραμονών του ελληνοτουρκικού πολέμου του 1897 (Σχέδιον εγκαταστάσεως ανταρτικής βάσεως στον Άθω - Οργάνωσις επιχειρήσεως "Σαμποτάζ" τουρκικών σιδηροδρόμων και το σώμα του Δημαρά - Συγκρότησις πολυαρίθμου ανταρτικού σώματος και εισβολή αυτού στη Μακεδονία)
- Η ΕΕ μετά τον πόλεμο του 1897 και μέχρι της διαλύσεώς της
ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ-ΑΙΝΙΑΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Ιστορική μελέτη 1821-1897 και ο πόλεμος του 1897 (Μετά παραρτήματος 1897-1903). Τόμοι Α΄-Β΄. Αθήναι, 1950, σελ. 491+382+36 σχεδιαγράμματα στρατιωτικών επιχειρήσεων+1 αναδιπλ. χάρτης των επιχειρήσεων Θεσσαλίας (σε φάκελο στο τέλος του Β΄τόμου). Άκοπα αντίτυπα. [120 Ευρώ]
ΜΑΝΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (αντ/γος ε.α.), Ο πόλεμος του 1897 και ανασκόπησις ουσιωδών αυτού γεγονότων. Αθήναι, 1963, σελ. 62. [15 Ευρώ]
ΞΗΡΑΔΑΚΗ ΚΟΥΛΑ, Οι γυναίκες στον ατυχή πόλεμο του 1897. Φιλιππότη, 1994, σελ. 132. [13 Ευρώ]
- ΟΙΚΟΝΟΜΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ, Ιστορία του Ελληνοτουρκικού πολέμου. Από της ενάρξεως της τελευταίας Κρητικής επαναστάσεως μέχρι του πέρατος του πολέμου. Γραφείσα επί τη βάσει των επισήμων εγγράφων και των ασφαλεστέρων πληροφοριών. Μετά πολλών εικόνων και τυπογραφικών χαρτών. Εκδοτικόν Κατάστημα Γεωργίου Δ. Φέξη. Αθήναι, 1897, σελ. 1179. Ιδιωτική βιβλιοδεσία. [400 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΡΟΥΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Το Μαύρο ’97. Φυτράκης, 1974, σελ. 248. [12 Ευρώ]
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Αντιστράτηγος), Ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897. Κριτική επί των κατά τον πόλεμον τούτον εξελιχθεισών επιχειρήσεων και συναγόμενα ωφέλιμα εξ αυτών πορίσματα. (Όρα φύλλα χάρτου Λαρίσης, Τρικκάλων, Βόλου, Δομοκού-Φαρσάλου ως και προσηρτημένα διαγράμματα). Ανατύπωσις εκ του 15ου τεύχους της «Επιθεωρήσεως Ιππικού». Τυπογραφικά και εκδοτικά καταστήματα Νικολάου Τιλπέρογλου. Αθήναι, 1933, σελ. 176. [80 Ευρώ]
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Αντιστράτηγος), Ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897. Σύντομος μελέτη των εν τω θεάτρω της Θεσσαλίας εξελιχθεισών, κατά τον ανωτέρω πόλεμον, επιχειρήσεων (μετά 4 σχεδιαγραμμάτων: μάχη Δελερίων, Βελεστίνου, Φαρσάλου, Δομοκού). «Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία των Θεσσαλών». Αθήναι, 1934, σελ. 32. [30 Ευρώ] Πωλήθηκε
BERARD VICTOR, Κρητικές υποθέσεις. Οδοιπορικό 1897. Μέρες ναυάρχων και επανάστασης. Τροχαλία, 1994, σελ. 331. [25 Ευρώ]
MENDONÇA FURTADO DE, Στην Ελλάδα. Οι σημειώσεις ενός φοιτητή, εθελοντή στον ελληνοτουρκικό πόλεμο. Παρατηρητής, 2001, σελ. 122. [3 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ROSSI ADOLFO, Ο ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897. Το Θεσσαλικό μέτωπο. Αντ. Σταμούλη, 2009, σελ. 206. [10 Ευρώ] Πωλήθηκε
- TUROT HENRI, Η Κρητική Επανάσταση και ο Ελληνοτουρκικός Πόλεμος του 1897. Μτφρ.: Λόισκα Αβαγιανού. Σχόλια – Εισαγωγή: Ελένη Διακάκη.Εκδόσεις Ειρμός, 1991, σελ. 243. [9 Ευρώ]