Amami e credimi sempre.

Σάββατο, 9 Σεπτεμβρίου 2017

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ"

Φιλολογικόν περιοδικόν κατά τριμηνίαν εκδιδόμενον
Ιδιοκτήτης: Φιλολογικός Σύλλογος Παρνασσός

Αρ. 2 (Απρίλιος-Ιούνιος 1960), τόμος Β΄ [7 Ευρώ]
Εκ των περιεχομένων:
Κ. ΜΕΡΤΖΙΟΥ, Ο Ούγων Φώσκολος και η Πάργα
Γ. ΖΩΡΑ, Θωμαζαίος και Έκτωρ Σιγούρος - Άγνωστος ιταλική μετάφρασις του Λάμπρου του Σολωμού
ΓΛ. ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ, Ποίημα απαρνημένης: στιχούργημα κατά μίμησιν της "Θυσίας του Αβραάμ" εκ Ναξιακού χειρογράφου του ΙΗ΄αιώνος
ΚΟΥΛΗ ΑΛΕΠΗ, Ο ποιητής Σαλβατόρε Κουαζίμοντο
ΣΑΛΒ. ΚΟΥΑΖΙΜΟΝΤΟ, Ποιήματα, μτφρ.: Κούλη Αλέπη
ΑΝ. ΣΚΟΠΕΤΟΥ, Ο Αντώνης Φατσέας ως μεταφραστής της "Οδύσσειας"
Φ. ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΔΟΥ, Τα λυτά έγγραφα της Βιβλιοθήκης Σπ. Λοβέρδου

Αρ. 4 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1960), τόμος Β΄ [8 Ευρώ]
Εκ των περιεχομένων:
Κ. ΜΕΡΤΖΙΟΥ, Ανέκδοτος αλληλογραφία του Ι. Καποδίστρια - Μέρος Α΄
P. STOMEO, Οι Ελληνιστές της Καλημέρας
Δ. ΚΟΥΡΕΤΑ, Νεότροποι εκφάνσεις των ψυχοθεραπευτικών μεθόδων, αίτινες εφηρμόζοντο εις τα ιερά τεμένη της αρχαίας Ελλάδος
Φ. ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΔΟΥ, Το εν τη βιβλιοθήκη Σπ. Λοβέρδου αρχείον Παν. Χιώτου
ΔΙΟΝ. ΤΟΥΛΙΑΤΟΥ, Τα μικρόβια και η σκοπιμότης αυτών εν τη φύσει
Γ. ΖΩΡΑ, Άγνωστος αλληλογραφία Μαρκορά - Θωμαζαίου
Ν. ΤΩΜΑΔΑΚΗ, Μανουήλ Β΄ο Παλαιολόγος και οι λόγιοι των χρόνων αυτού
M. VITTI, Στίχοι του Χίου Ραφαήλ Βερνάτσα για την Χίο (1751)
Δ. ΖΑΚΥΘΗΝΟΥ, Ο Σπ. Λάμπρος και η εθνική αποκατάστασις των Ελλήνων

Αρ. 3 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1965), τόμος Ζ΄ [7 Ευρώ]
Εκ των περιεχομένων:
Δ. ΖΑΚΥΘΗΝΟΥ, Αι ιστορικαί τύχαι της Επτανήσου και η διαμόρφωσις του Επτανησιακού πολιτισμού
ΓΡ. ΚΑΣΙΜΑΤΗ, Οι Επτανήσιοι και ο πολιτικός βίος μετά την Ένωση
ΜΙΧ. ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΥ, Το ημερολόγιον του Ν. Σ. Καλούτση
ΣΤ. ΣΠΕΡΑΝΤΖΑ, Τα "Συμβολικά φυτά" και "Το δέντρο των Χριστουγέννων"
ΑΡ. ΣΤΕΡΓΕΛΛΗ, Η παραποίηση της Οδύσσειας του Εφταλιώτη
ΣΠ. ΚΑΒΒΑΔΙΑ, Άγνωστα Αλφαβητάρια
A. MIRAMBEL, Ο Ελληνισμός και μερικές σχέσεις του με την Φοινίκη και την Συρία στην Ελληνιστική και στην Βυζαντινή εποχή

Αρ. 1 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1966), τόμος Η΄ [7 Ευρώ]
Εκ των περιεχομένων:
ΑΠ. ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ, Βέβαια και πιθανά επιγράμματα του Αδ. Κοραή
Δ. ΖΑΚΥΘΗΝΟΥ, Η Ελλάς των τριών ηγεμονιών. Πολιτική, ουτοπία και πραγματικότης
Γ. ΚΟΝΙΔΑΡΗ, Ο Μέγας Βασίλειος πρότυπον οικουμενικού εκκλησιαστικού ηγέτου
ΑΝΤ.  ΚΑΤΣΟΥΡΟΥ, "Ο Τάκης Πλούμας" του Μ. Μαλακάση
Ν. ΒΑΓΕΝΑ, Τραγούδια του Τσεπέλοβου Ιωαννίνων
ΜΙΧ. ΠΕΤΡΟΧΕΙΛΟΥ, Αλληλογραφία Στεφάνου Οικονόμου - Ιωάννου Καλούτση
Ν. ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΔΗ, Τρεις άγνωστοι παραλλαγαί εκ Νάξου του άσματος "Η κατάρα της απαρνημένης"
Π. ΜΑΣΤΡΟΔΗΜΗΤΡΗ, Κυριακός ο εξ Αγκώνος εις Εύβοιαν

Αρ. 4 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1970), τόμος ΙΒ΄ [8 Ευρώ]
Εκ των περιεχομένων:
Ι. ΖΕΡΒΟΥ, Ανδρέας Λασκαράτος
UMB. BOSCO, Η πορεία του Πιραντέλλο
Ι. ΔΑΜΠΑΣΗ, Η ιατρική σχολή του Παν/μίου της Παδούης
Ν. ΦΩΚΑ-ΚΟΣΜΕΤΑΤΟΥ, Από την παλαιοτέραν ιστορίαν της Κεφαλληνίας
Μ. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ, Η παιδεία κατά την Επανάστασιν και κατά τα πρώτα έτη μετ' αυτήν έτη
Ι. ΠΡΟΜΠΟΝΑ, Και πάλιν περί των Μικρασιατών εις Νάξον
Ι. ΚΟΥΧΤΣΟΓΛΟΥ, Ένας διδάσκαλος: Διονύσιος Α. Ζακυθηνός
Γ. ΖΩΡΑ, Επιφανίου Δημητριάδου, Δοκίμιον περί "Πενίας"

Αρ. 1 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1971), τόμος ΙΓ΄ [8 Ευρώ] 
Εκ των περιεχομένων:
Δ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ, Γεώργιος Τερτσέτης
Ι. ΔΑΜΠΑΣΗ, Η Ιπποκρατική φιλοσοφία
Β. ΒΑΝΔΩΡΟΥ, Ανέκδοτος επιστολή Αρ. Βαλαωρίτου προς τον Γ. Τυπάλδον-Ιακωβάτον
Μ. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ, Η οργάνωσις του Παν/μίου Αθηνών κατά την ίδρυσίν του και οι πρώτοι καθηγηταί του
Γ. ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ, Οι αδελφοί Ιακωβάτοι ως συλλογείς δημοτικών τραγουδιών χάριν του Δ. Σολωμού
Γ. ΖΩΡΑ, Άγνωστα έγγραφα του Απορρήτου Αρχείου του Βατικανού περί της Ελληνικής Επαναστάσεως

Αρ. 4 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1971), τόμος ΙΓ΄ [7 Ευρώ] 
Εκ των περιεχομένων:
ΧΑΤΖΗΓΙΑΚΟΥΜΗ Μ., Σπουδή και έρευνα της ελληνικής εκκλησιαστικής μουσικής
ΔΑΜΠΑΣΗ Ι., Η ιατρική του Πλάτωνος
ΠΛΟΥΜΙΔΗ Γ., Δύο πρόλογοι βιβλίων (1790-1791) του Σπυρ. Βλαντή
ΚΑΤΣΑΝΗ Μ., Πτητικαί περιγραφαί εις τον Όμηρον
ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΥ Κ., Ο Jean-Martin Charcot και η εποχή του
ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ Μ., ο Κων/νος Βαρδαλάχος και τα ανέκδοτα σχόλιά του στον Γρηγόριο το Θεολόγο

Αρ. 1 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1972), τόμος ΙΓ΄ [8 Ευρώ] 
Εκ των περιεχομένων:
ΚΑΓΙΑ Γ., Ο "Γεωμετρικός αριθμός" του Πλάτωνος
ΤΣΟΥΤΣΟΥ Α., Η Νομική διάταξις της Ανατολικής Χέρσου Ελλάδος της 15 Νοεμβρίου 1821
ΔΑΜΠΑΣΗ Ι., Η ιατρική του Ησιόδου
ΚΑΤΣΑΝΗ Μ., Ο πτητικός μύθος εις την νεοελληνικήν λογοτεχνίαν
ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΑ Α., Ο μύθος της Πρόκνης σε Μαθηματάριο από τη Σχολή Σύμης
ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΥ Γ., Μικέλης Άβλιχος
ΚΑΤΣΟΥΡΗ ΕΜΜ., Το διδακτορικόν δίπλωμα του Φραγκίσκου Κόκκου από το Ελληνικόν Κολλέγιον Αγίου Αθανασίου Ρώμης
ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΑΓΓ., Καλλιτέχνημα και θεατής εις την αρχαϊκήν και κλασσικήν τέχνην

Αρ. 3 (Ιούλιος - Σεπτέμβριος 1973), τόμος ΙΕ΄ [10 Ευρώ]
Εκ των περιεχομένων:
Γ. ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΥ, Περί του Χορού του Αττικού Θεάτρου
Κ. ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΥ, Ο Ambroise Pare και η εποχή του
Ι. ΖΕΓΚΙΝΗ, Ο φρούραρχος της Ακροπόλεως Αθηνών Γιοσούφ αγάς και ο ναός του αγίου Δημητρίου Λουμπαρδιάρη
Γ. ΠΕΝΤΟΓΑΛΟΥ, Νέες πληροφορίες από ανέκδοτα κείμενα για τους σεισμούς της Κεφαλληνίας το 1636 και 1638
Γ. ΖΩΡΑ, Οι εν Επτανήσω σεισμοί κατά τα έτη 1820 και 1825 εις περιγραφήν εγγράφων του Απορρήτου Αρχείου του Βατικανού
Γ. ΖΩΡΑ, Πρόνοια περί των εν Ιταλία Ελλήνων σπουδαστών κατά τον παρελθόντα αιώνα
A. NOUR, Ε. ΣΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗ, Το Ισλάμ και οι Έλληνες υπήκοοί του - Η Ελληνίδα στα χαλιφάτα
RODOLFO SPOSITO, Το Ιταλικό θέατρο από την Commedia dell' Arte ως τις ημέρες μας
Ν. ΛΑΣΚΑΡΗ, Ο ποιητής της Γαλατείας
ΣΤΕΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΑΛΑ, Αντιγόνη και Διδώ

Αρ. 2 (Απρίλιος-Ιούνιος 1974), τόμος ΙΣΤ΄ [8 Ευρώ]
Εκ των περιεχομένων:
Ι. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Καντ ο φιλόσοφος του συγχρόνου πολιτισμού
Β. ΒΑΛΑΩΡΑ, Η ποιότης του πληθυσμού της Ελλάδος
Γ. ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΥ, Σκηνογραφία και σκηνικά μηχανήματα εις το Αττικόν θέατρον
Γ. ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ, Στοιχεία της οικονομικής, πνευματικής και ηθικής καταστάσεως στην Κεφαλληνία, ως συνάγεται από την έκθεση του προνοητή Alberto Magno και τις αποφάσεις της Βενετικής Γερουσίας
Γ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΟΥ, Μετασχηματιστική περιγραφή ωρισμένων φωνολογικών νόμων του γλωσσικού ιδιώματος της Ρούμελης
Γ. ΖΩΡΑ, Ο Αλέξανδρος Μαντσόνι και οι λόγιοι της Επτανήσου
Α. ΑΒΡΑΜΕΑ, Ο "Τζάσις των Μεληγγών". Νέα ανάγνωση επιγραφών εξ Οιτύλου

Αρ. 3 (Ιούλιος-Σεπτέμβριος 1974), τόμος ΙΣΤ΄  [7 Ευρώ]
Εκ των περιεχομένων:
ΓΡ. ΚΑΣΙΜΑΤΗ, Ο χριστιανισμός, η κοινωνική εξέλιξις και το δίκαιον
Δ. ΚΟΥΡΕΤΑ, Η ψυχαναλυτική ερμηνεία της αρχαίας τραγωδίας
Γ. ΔΗΜΗΤΡΟΚΑΛΛΗ, Οι κατά τον ΙΣΤ΄αιώνα μητροπολίτες Παροναξίας
Ι. ΑΙΛΙΑΝΟΥ, Ο Pierre Fauchard πατήρ της νεωτέρας οδοντιατρικής
Γ. ΖΩΡΑ, Έκθεσις περί της εν Επτανήσω καταστάσεως επί αρμοστείας Μαίτλανδ κατά τας παραμονάς της Ελληνικής επαναστάσεως

Αρ. 4 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1974), τόμος ΙΣΤ΄ [8 Ευρώ]
Εκ των περιεχομένων:
Ν. ΒΑΓΕΝΑ, Η γενεαλογία της "Κίχλης"
Ζ. ΤΣΙΡΠΑΝΛΗ, Οι ελληνικές εκδόσεις της "Sacra Congregatio de Propaganda Fide" (17ος αι.). Συμβολή στη μελέτη του θρησκευτικού ουμανισμού
Ν. ΤΖΟΥΓΑΝΑΤΟΥ, Η ζωή και τα έργα του λόρδου Βύρωνος στην Κεφαλλονιά
ΕΜ. ΒΡΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, Ευμένης, ο Καρδιάνος
Α. ΚΑΤΣΑΡΟΥ, Η Παναγία η Κουνιστριώτισσα
Μ. ΔΡΑΓΩΝΑ-ΜΟΝΑΧΟΥ, Προκατειλημμένη αποσιώπηση των στωικών από τον Θωμά τον Ακινάτη στη Summa Theologica
Γ. ΖΩΡΑ, Ο Ν. Θωμαζαίος και η νεώτερη Ελλάδα
D. FLORE, Ένας Φιλέλλην νεοελληνιστής: Φραγκίσκος Ντε Σιμόνε-Μπρούβερ

Αρ. 1 (Ιανουάριος-Μάρτιος 1981), τόμος ΚΓ΄  [Ευρώ]
Εκ των περιεχομένων:
VINCENZO ROTOLO, Ρίτσος, Ελύτης, Βρεττάκος: Τρεις διαφορετικές αντιλήψεις για τη λειτουργία της ποίησης
Γ. ΠΟΥΡΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ, Η ιατρική στη μινωική Κρήτη
ΜΙΧ. ΚΑΤΣΑΝΗΣ, Η αεροπορική ιδέα στα κλασσικά και βυζαντινά κείμενα
ΣΠΥΡ. ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Άδοξον τέλος Τριφυλίων οπλαρχηγών Μέλιου, Ντούφα, Παπαναστάση (1821)
ΔΗΜ. ΛΑΖΟΓΕΩΡΓΟΣ-ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ, Εναλλασσόμενες τύχες των καταλοίπων φιλέλληνος γερμανοφώνου φιλολόγου (ιδιωτικού εκπαιδευτικού)
ΝΙΚ. ΤΖΟΥΓΑΝΑΤΟΣ, Η ναυμαχία της Ναυπάκτου και η συμμετοχή των Επτανησίων

Αρ. 4 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1981), τόμος ΚΓ΄ [7 Ευρώ]
Εκ των περιεχομένων:
ΝΙΚΑΣ Κ., Άγνωστη ιταλική περιγραφή της ναυμαχίας του Γέροντα (1824)
ΠΟΥΡΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Κ., Η "Ιστορία της Ανατομικής" του Δημητρίου Αλεξάνδρου Μαυροκορδάτου (1811-1839)
ΚΟΝΔΥΛΗΣ Π., Η παρουσία της καρτεσιανής φιλοσοφίας στη σκέψη του ελληνικού Διαφωτισμού
ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ Γ., Αποκρυπτικά μέσα στη συνθηματική γλώσσα των τεχνιτών της Στεμνίτσας Γορτυνίας
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΘ., Η καταστροφή των Αθηναϊκού στόλου στους Αιγός ποταμούς (405 π.Χ.)
ΠΑΣΧΟΣ Π., Ο άγιος Άνθιμος ο Σιμωνοπετρίτης ο δια Χριστόν σαλός

Αρ. 4 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1982), τόμος ΚΔ΄ [7 Ευρώ] 
Εκ των περιεχομένων:
ΖΟΥΜΠΟΣ Α., Μαργαρίτης Ευαγγελίδης (1850-1932)
ΠΟΥΡΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Ο πρώτος διδάκτωρ του Πανεπιστήμιου Αθηνών: Αναστάσιος Γούδας
ΑΛΙΣΑΝΔΡΑΤΟΣ Γ., Οι «Θερμοπύλες» του Καβάφη. Ερμηνευτικά σημειώματα
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧ., Ιδεαλισμός και Δογματισμός: Δύο φιλοσοφικά "πορτραίτα" από τον J.G. Fichte. Προσχεδιάσματα σε μια θεωρία της φιλοσοφικής υποκειμενικότητος
ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ, Μαξίμου Πλανούδη προσωπογραφία (με βάση τις επιστολές του)
ΛΑΖΑΝΑΣ Β., Ο Πίνδαρος στην αρχαία επιγραμματική ποίηση
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΟΝΝΑ, Η αποστολή του Alfred Méziêres (1826-1915) στην Ανατολική Θεσσαλία
ΤΣΕΒΑΣ ΔΗΜ., Οι δικαστικοί λειτουργοί ως εκφρασταί της αυθεντίας της Δικαιοσύνης.

Αρ. 4 (Οκτώβριος-Δεκέμβριος 1983), τόμος ΚΕ΄ [8 Ευρώ]
Εκ των περιεχομένων:
VICENCO ROTOLO, Ρίτσος, Ελύτης, Βρεττάκος: τρεις διαφορετικές αντιλήψεις για τη λειτουργία της ποίησης
ΠΑΛΛΑΣ Δ., Εύροια - Γλυκή (Τοπογραφικά, αγιολογικά, ιστορικά)
ΜΕΡΑΚΛΗΣ Μ., Παραλογοτεχνία
GRECO AULO, L' avventura umana e letteraria di Ignazio Silone
ΝΙΚΑΣ Κ., Αρχοντοπαιδεία (ανέκδοτος διάλογος)
PAGANO SERGIO, Un tentativo de Doge Francesco Morosini per l' unione della chiesa Greca con la Latina (1693-1694): Memoriale inedito del Barnabita Anacleto Catelani
ΠΟΥΧΝΕΡ Β., Ο Πέτρος Κατσαΐτης και το Κρητικό Θέατρο
ΚΟΡΙΝΘΙΟΣ Γ., Το κριτικό έργο του Ούγου Φώσκολου
ΔΡΟΥΛΙΑΣ Ι., Κρίσεις του Καζαντζάκη για του Δον Κιχώτη τη χώρα

Αρ. 2 (Απρίλιος-Ιούνιος 1985), τόμος ΚΖ΄ [7 Ευρώ]
Εκ των περιεχομένων:
ΚΟΝΙΔΑΡΗ ΓΕΡ., Η παρουσία της Ορθοδοξίας εις την Οικουμενικήν Κίνησιν και το μέλλον της
ΜΕΛΑΝΙΤΟΥ ΝΙΚ., Η εποχή μας και η κλασσική παιδεία
ΒΑΛΑΩΡΑ ΒΑΣ., Ιδιομορφίες του Γένους των Ελλήνων
ΤΖΟΥΓΑΝΑΤΟΥ Ν., Κάρολος Τζέιμς Νάπιερ: Ένας μεγάλος φιλέλληνας και φίλος της Κεφαλονιάς
ΑΓΑΠΗΤΙΔΗ ΣΩΤ., Το χρέος της κοινωνίας για το παιδί και, ειδικότερα, για το μαθητή του χωριού
ΚΕΣΣΙΔΗ ΘΕΟΧ., "Θεωρία" και "Θεωρητική Ζωή" στην αρχαιοελληνική φιλοσοφία
ΜΟΣΚΟΒΗ Β., Τρεις νέοι λυρικοί ποιητές: Βαγγέλης Σαχπέρογλου, Γιώργος Παπασωτηρίου, Κώστας Σαρίνας
ΔΕΛΗΚΩΣΤΑΝΤΗ ΚΩΣΤΑ, Η εσωτερικότητα της ελευθερίας κατά το Λούθηρο και η φιλοσοφική αμφισβήτησή της στην εποχή μας
ΒΟΛΑΝΑΚΗ ΙΩΑΝΝΟΥ, Έρευναι επί των παλαιοχριστιανικών μνημείων της Δωδεκανήσου

Αρ. 2 (Απρίλιος - Ιούνιος 1987), τόμος ΚΘ΄ [10 Ευρώ]
Εκ των περιεχομένων:
ΒΑΛΑΩΡΑ Β., Το παρόν και το μέλλον του πληθυσμού της Ελλάδος
ΚΟΡΙΝΘΙΟΥ Γ., Έγγραφα του Αρχείου της Νεάπολης γύρω από τη δράση των Ελλήνων πειρατών και καταδρομέων (1821-1829)
ΚΡΑΝΗ Δ., Η πνευματική δράση των Ελλήνων της Ουγγαρίας και ειδικώτερα των Μακεδόνων κατά την περίοδο 1600-1800
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΑΣ, Η περίπτωση του Αισχύλου μέσα στους Εγελιανούς μηχανισμούς
ΚΑΤΣΑΝΗ Β., Έλληνες πρωτοπόροι της αεροπορικής θεωρίας και πράξης
ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΥ Ν.Α., Λοιμώξεις στη Μάνη, σύμφωνα με την προφορική παράδοση, προ της εποχής των εμβολίων
ΜΥΓΔΑΛΗ Λ., Βιβλιογραφία μεταφράσεων και μελετημάτων Βασ. Λαζανά (1936-1985)
ΙΩΑΝΝΑΤΟΥ ΑΣΠ., Η Επτανησιακή Σχολή και η γυναίκα σ' αυτήν

Αρ. 3 (Ιούλιος - Σεπτέμβριος 1987), τόμος ΚΘ΄ [7 Ευρώ] 
Εκ των περιεχομένων:
ΝΙΚΑ Κ., Οι Πελοποννήσιοι στο "Μακεδονικό Σύνταγμα" των Βουρβώνων της Νεάπολης
ΒΡΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΕΠΑΜ., Απόγονοι των παλαιμάχων του Μεγάλου Αλεξάνδρου
ΜΟΣΧΩΝΑ ΑΝΤ., Δύο φιλέλληνες στρατιωτικοί γιατροί Ερρίκος Τράιμπερ και Αντώνιος Λινδερμάγιερ
ΜΑΡΑΓΓΙΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓ., Ο Έρωτας στον Πλάτωνα σαν αντικείμενο μύησης
ΛΑΜΠΡΙΝΙΔΗ ΜΗΝΑ, Η Αλβανία σήμερα. Και οδοιπορικό στην υπόδουλη Β. Ήπειρο

Αρ. 2 (Απρίλιος - Ιούνιος 1988), τόμος Λ΄ [7 Ευρώ] 
Εκ των περιεχομένων:
ΣΑΡΤΖΕΤΑΚΗ ΧΡ., Η ελληνική διασπορά από την αρχαιότητα έως σήμερα
ΧΡΟΝΗ Ν., Δύο πανεπιστημιακοί διδάσκαλοι της φιλοσοφίας, Θεόφιλος Βορέας, Κων/νος Λογοθέτης
ΚΟΛΛΙΑ ΣΗΦΗ, Η ελληνοαυστραλιανή λογοτεχνία (1900 - 1983)
ΒΑΡΒΟΥΝΗ Μ., Το τραγούδι του επισκόπου Φαναρίου Σεραφείμ
ΚΟΡΙΝΘΙΟΥ Γ., Οι μυστικές εταιρείες κατά την Καποδιστριακήν περίοδο