Πάντων Χαρά

Πάντων Χαρά

Παρασκευή, 2 Δεκεμβρίου 2016

ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑ

ΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ, Νεανικές υποκουλτούρες. Παρεκκλίνουσες υποκουλτούρες της νεολαίας της εργατικής τάξης. Η βρετανική θεώρηση και η ελληνική εμπειρία. Παπαζήση, 1991, σελ. XXVIII+326. [5,50 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΓΚΕΦΟΥ-ΜΑΔΙΑΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ, Πολιτισμός και Εθνογραφία. Από τον Εθνογραφικό Ρεαλισμό στην Πολιτισμική Κριτική. Ελληνικά Γράμματα, 1999, σελ. 523. [16 Ευρώ]
ΔΕΜΕΡΖΗΣ ΝΙΚΟΣ, Κουλτούρα, νεωτερικότητα, πολιτική κουλτούρα. Παπαζήση, 1989, σελ. 373. [10 Ευρώ]
ΠΑΠΑΓΑΡΟΥΦΑΛΗ ΕΛΕΝΗ, Δώρα ζωής μετά θάνατον. Πολιτισμικές εμπειρίες. Ελληνικά Γράμματα, 2002, σελ. 395. [10 Ευρώ]
ΡΗΓΟΥ ΜΥΡΤΩ, Ο θάνατος στη νεωτερικότητα: Μια επικοινωνιακή και ηθική προβληματική. Πλέθρον, 1993, σελ. 270. Άκοπο αντίτυπο. [10 Ευρώ]
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, Ανθρωπολογική θεωρία και εθνογραφία. Σύγχρονες τάσεις. Επιμέλεια: Δήμητρα Γκέφου-Μαδιανού. Ελληνικά Γράμματα, 2008, σελ. 672. [17,50 Ευρώ]
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, Η πείνα στην ιστορία. Έλλειψη τροφίμων, πενία και στέρηση. Γενική συντάκτρια: Lucile Newman. Πολύτροπον, 2006, σελ. 553. [38 Ευρώ]
ΤΟΥΝΤΑΣΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ, Ανθρωπολογικές θεωρήσεις της συγγένειας κατά τον 20ό αιώνα. Ελληνικά Γράμματα, 2008, σελ. 253. [9,50 Ευρώ]
- ALLARD G., LEFFORT P., Η μάσκα. Χατζηνικολή, 1989, σελ. 95. [7,50 Ευρώ]
KUPER ADAM, Η επανάκαμψη της πρωτόγονης κοινωνίας. Μεταμορφώσεις ενός μύθου. Αλεξάνδρεια, 2007, σελ. xliii+423. [16 Ευρώ]
- LAQUEUR THOMAS, Οι κατά μόνας ηδονές. Πολιτισμική ιστορία του αυνανισμού. Νεφέλη, 2006, σελ. 520. [8 Ευρώ]
- SISSONS JEFFREY, Πρώτοι λαοί. Οι αυτόχθονοι πολιτισμοί και το μέλλον τους. Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου, 2006, σελ. 234. [8,50 Ευρώ]
VIGARELLO GEORGES, Το καθαρό και το βρόμικο. Η σωματική υγιεινή από τον Μεσαίωνα ως σήμερα. Αλεξάνδρεια, 2000, σελ. 317. [9,50 Ευρώ] Πωλήθηκε