Πάντων Χαρά

Πάντων Χαρά

Σάββατο, 31 Οκτωβρίου 2015

Ναυμαχία Ναυπάκτου

ΜΠΑΜΠΑΚΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, Η ναυμαχία της Ναυπάκτου και τα αίτια τα προκαλέσαντα την συμμαχίαν των δυτικών δυνάμεων εναντίον της Τουρκίας. Αθήναι, 1974, σελ. XV+343. [35 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΡΟΣΕΛ ΚΑΓΙΕΤΑΝΟ, Ιστορία της ναυμαχίας της Ναυπάκτου, και κρίσεις για τη σημασία και τις συνέπειες εκείνου του συμβάντος. Ανάτυπο. Ιωάννινα, 1977, σελ. 103. [15 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Ναυμαχία Ναυπάκτου (7/10/1571) μεταξύ χριστιανικού και οθωμανικού στόλου. Ανάτυπο εκ της Γενικής Στρατιωτικής Επιθεωρήσεως. Δεκέμβριος 1972, σελ. 29+7 αναδιπλ. σχεδιαγράμματα της ναυμαχίας. Άκοπο αντίτυπο. [17 Ευρώ]
ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Οι Έλληνες στις παραμονές της ναυμαχίας της Ναυπάκτου. Εκκλήσεις, επαναστατικές κινήσεις και εξεγέρσεις στην ελληνική χερσόνησο από τις παραμονές ως το τέλος του Κυπριακού πολέμου (1568-1571). Διατριβή. ΙΜΧΑ, αρ. 120. Θεσσαλονίκη, 1970, σελ. 304. [40 Ευρώ] Πωλήθηκε