Amami e credimi sempre.

Παρασκευή, 10 Φεβρουαρίου 2017

Δελτίον της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος

Πρόκειται για επιστημονικό περιοδικό το οποίο εκδιδόταν από την Ιστορική και Εθνολογική Εταιρεία της Ελλάδος  (ΙΕΕΕ) κατά διαστήματα από το 1883 έως το 1989 με τον τίτλο Δελτίον της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος .
Στο περιοδικό δημοσιεύονταν επιστημονικές μελέτες που αφορούσαν σε ζητήματα της νεώτερης ελληνικής ιστορίας. Κυκλοφόρησαν 32 τόμοι:  Α (1883), Β (1885), Γ (1889), Δ (1892), Ε (1896), ΣΤ (1901), Ζ (1918), Η (1923), Θ (1926), Ι (1928), 11 (1956), 12 (1958), 13 (1959), 14 (1960), 15 (1961), 16 (1962), 17 (1964), 18 (1967), 19 (1971), 20 (1977), 21 (1978), 22 (1979), 23 (1980), 24 (1981), 25 (1982), 26 (1983), 27 (1984), 28 (1985), 29 (1986), 30 (1987), 31 (1988), 32 (1989). 

ΤΟΜΟΣ 14, 1960 [40 Ευρώ]
Περιεχόμενα:
ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ Ν., Σύντομον διάγραμμα της Ιστορίας της Εκκλησίας Κρήτης επί Τουρκοκρατίας
ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ Ε., Η επαναστατική κίνησις των Ελλήνων κατά τον δεύτερον επί Αικατερίνης Β΄Ρωσοτουρκικόν πόλεμον (1787-1792). Λουδοβίκος Σωτήρης
ΓΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Τ., Γρηγόριος Ε΄ο πατριάρχης του έθνους
ΛΑΪΟΣ Γ., Οι χάρτες του Ρήγα
ΔΕΛΙΑΛΗΣ Ν., Η ιδιόγραφος διαθήκη του Νικολάου Κασομούλη (1795-1872)
ΚΑΜΑΡΙΑΝΟΣ Ν., Η συλλογή πατριωτικών τραγουδιών "Άσματα και πονήματα διαφόρων"
ΛΙΒΑΔΑΡΑΣ Ν., Κατάλογος χειρογράφων κωδίκων της εν Πάρω ιεράς μονής της Ζωοδόχου Πηγής "Λογγοβάρδας"
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ Β., Κατάλογος χειρογράφων κωδίκων της Βιβλιοθήκης της Ελληνικής Σχολής Βυτίνης
ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ Ι., Νέα στοιχεία σχετικά με την επανάστασιν της Χαλκιδικής το 1821
ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Κ., Ο Αθανάσιος Ψαλίδας και το αρχείο του
ΖΩΡΑΣ Γ., Ciro Giannelli [Νεκρολογία]
ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ Δ., Πέτρος Π. Καλονάρος (1894-1959) [Νεκρολογία]

ΤΟΜΟΣ 15, 1961. Άκοπο αντίτυπο. [30 Ευρώ]
Περιεχόμενα:
ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ Ν., Τα εν Κρήτη πολιτεύματα 1821-1824
ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ Ν., Βιβλιογραφία Κρητικών Επαναστάσεων. Α΄1821-1830 Συμβολή Δευτέρα
ΚΟΥΚΚΟΥ ΕΛ., Ο ανέκδοτος κατάλογος των υπαρχόντων του Κυβερνήτου Ιωάννου Καποδίστρια
ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ Ε., Νέαι έρευναι περί του Λάμπρου Κατσώνη και των οπαδών του (Η απολογία του Λ. Κατσώνη)
MILUTINOVIĆ KOSTA, Les insurrections Grecques dans la littérature Serbe
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Δ., Άγνωστα έγγραφα αναφερόμενα εις την εν Μολδοβλαχία Ελλην. Επανάστασιν (Σειρά τετάρτη)
ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΣ Μ., Βενετικά έγγραφα αναφερόμενα εις την Εκκλησιαστικήν ιστορίαν της Κρήτης του 14ου - 16ου αιώνος (Πρωτοπαπάδες και πρωτοψάλται Χάνδακος)
ΧΑΙΡΕΤΗ Μ., Κατάλογος των εις τα ΓΑΚ αποκειμένων πατριαρχικών σιγιλλίων
ΣΚΟΥΒΑΡΑΣ Β., Τρία ανέκδοτα αντικαποδιστριακά κείμενα
ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΣΠ., Ο πολιτικός βίος των Ελλήνων της Βιέννης κατά την Τουρκοκρατίαν και τα αυτοκρατορικά προς αυτούς προνόμια
ΓΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Τ., Η διαθήκη του Ανθίμου Γαζή

ΤΟΜΟΣ 20, 1971-1977 [30 Ευρώ]
Περιεχόμενα:
Ε. ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗ, Απελευθερωτική κίνησις των Κυπρίων κατά την Καποδιστριακήν περίοδον
Κ. ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ, Η Ιστορική μνήμη
Κ. ΣΠΗΛΙΩΤΑΚΗ, Τα εν Ναυπλίω κτίρια του Βουλευτικού και του Εκτελεστικού
Δ. ΜΠΙΤΣΙΟΥ, Μία Διπλωματική αποστολή του Δημ. Α. Μιαούλη (Οκτώβριος 1825)
Σ. ΤΣΙΤΣΩΝΗ, Η σημασία της Μάλτας δια την Μ. Βρεττανία
Δ. ΓΚΙΝΗ, Παναγιώτης Γιαννετάκης, ένας λησμονημένος ήρωας του Εικοσιένα
Δ. ΣΟΥΤΖΟΥ, Τα επαναστατικά κινήματα του Σκλαβωμένου Ελληνισμού (1453-1821)
Ι. ΜΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ, Το πάνθεον του 1821
ΗΛ. ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ, Η Χανουμίτζα του Γιατράκου και η Χριστίτζα του Αναγνωστοπούλου
Ν. ΦΩΤΕΙΝΟΥ, Μαρίνος ο Τύριος: μέγας Έλλην γεωγράφος, σχεδιαστής του ναυτικού χάρτου
Συγκεντρωτικόν ευρετήριον δημοσιευμάτων κατά συγγραφείς του ΔΕΛΤΙΟΥ (1883-1971)

ΤΟΜΟΣ 21, 1978 [40 Ευρώ]
Περιεχόμενα:
Ν. ΜΠΟΤΣΑΡΗ, Ναυαρίνον
ΧΑΡ. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Antoine de Jucherean de Saint Denys. Προξενικός πράκτωρ της Γαλλίας εν Ελλάδι (1828-1829)
Σ. ΛΥΡΙΤΖΗ, Η αιχμαλωσία του Πρωτοσυγκέλλου των Γαργαλιάνων
Σ. ΤΣΙΤΣΩΝΗ, Cyprus in Shakespeare's
Β. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ, Ο Μυκονιάτης αγωνιστής Φραγγιάς Φαμέλης
Δ. ΣΟΥΤΖΟΥ, Αγώνες για την λευτεριά. Τρεις ιστορικοί σταθμοί του Νεωτέρου Ελληνισμού, 1854, 1878, 1897
Τ. ΛΑΠΠΑ, Λάμπρος Κατσώνης. Παραδόσεις - Απόγονοι - Βιογραφία
Μ. ΓΙΑΤΡΑΚΟΥ, Αναλυτική βιβλιογραφία περί της Επαναστάσεως και καταστροφής της Χίου
ΕΥΑΓΓ. ΡΟΖΟΥ, Ο Αιγαιοπελαγίτικος πολιτισμός στα χρόνια της Τουρκοκρατίας
Κ. ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΥ, Ο πληθυσμός της Άρτας επί Τουρκοκρατίας
Γ. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ, Οι Εφημερίδες Courrier d' Orient - Le Courrier de la Grèce 6 Δεκεμβρίου 1828 - 27 Φεβρουαρίου 1832
Σ. ΔΟΑΝΙΔΟΥ, Η σταδιακή πορεία του Chateaubriand προς το φιλελληνισμό
Π. ΑΝΝΙΝΟΥ-ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΥ, Μελισσηνοί Κεφαλληνίας
Γ. ΛΙΒΑΔΑ, Τα ελληνικά μετάλλια και σήματα ως υποβοηθητικά στοιχεία εις την ιστορίαν της χώρας μας
Ι. ΤΥΠΑΛΔΟΥ-ΛΑΣΚΑΡΑΤΟΥ, Οικογένεια Τυπάλδου Κεφαλονιάς. Νεώτερα ιστορικά και εραλδικά στοιχεία
Ι. ΜΕΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ, Ένα σχέδιο βασιλικού Ελληνικού Συντάγματος του 1825
Γ. ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗ, Η Έκθεσις ΜΝΗΜΗ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ 1827-1977


ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Υπάρχει σύνδεσμος στο διαδίκτυο, που σας στέλνει στους 10 πρώτους (ψηφιοποιημένους) τόμους του Δελτίου ΙΕΕΕ.
Ουσιαστικά, πρόκειται για πρόσβαση στα "Σπάνια Βιβλία" του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, το οποίο έχει κάνει και την ψηφιοποίηση του Δελτίου.