Sans doute!

Πέμπτη, 10 Νοεμβρίου 2016

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΓΛΩΣΣΑ

Δημοτικισμός και κοινωνικό πρόβλημα. Επιμέλεια: Ρένα Σταυρίδη-Πατρικίου. Ερμής, 1976, σελ. ϟα+350. [8 Ευρώ]
Εκπαιδευτική μεταρρύθμιση 1964: τριάντα χρόνια μετά. Συμπόσιο [Πάτρα, 12-13 Νοεμβρίου 1994]. Ένωση Φίλων του Πνευματικού Ιδρύματος "Γεώργιος Παπανδρέου". Πάτρα, 1995, σελ. 220. [18 Ευρώ]
- Η Δίκη του Ναυπλίου (16-28 Απριλίου 1914). Στενογραφημένα πρακτικά. Η δικαίωση της δημοτικής γλώσσας και της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης. «Διόνυσος», Αθήναι, 1976, σελ. 531. [22 Ευρώ] Πωλήθηκε
Η Δίκη των Τόνων (Η πειθαρχική δίωξις του καθηγ. Ι. Θ. Κακριδή). Βιβλιοπωλείον της "Εστίας", χ.χ., σελ. ιβ΄+292. [12 Ευρώ]
- Λαϊκή παράδοση και παιδί. Επιμέλεια: Β. Αναγνωστόπουλος. Καστανιώτη, 1999, σελ. 179. [6 Ευρώ]
- Λαϊκή παράδοση και σχολείο. Επιμέλεια: Β. Αναγνωστόπουλος. Καστανιώτη, 1999, σελ. 189. [6 Ευρώ]
Μίλτος Κουντουράς - Διδασκαλείο Θηλέων Θεσσαλονίκης (1927-1930). Επιστημονική επιμέλεια: Η Συνταχτική Επιτροπή. Αθήνα, 1976, σελ. 241+φωτογραφίες. [25 Ευρώ]
Μνήμη Μανόλη Τριανταφυλλίδη: είκοσι χρόνια από το θάνατό του. Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών. Θεσσαλονίκη, 1979, σελ. 101. [10 Ευρώ]
- Ο παιδαγωγός Νικηφόρος Ζήσης. "Μήνυμα", 1978, σελ. 257. [12 Ευρώ]
- Το μέγα πάθος του Εκπαιδευτικού Δημοτικισμού: 41 Γράμματα του Γληνού στο Δελμούζο. Επιμέλεια, σχόλια, εισαγωγικά κείμενα, ευρετήρια, σημειώσεις: Γιώργος Γάτος. Ελληνικά Γράμματα, 2003, σελ. 318. [9 Ευρώ]
ΑΛΙΣΑΝΔΡΑΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, Μανόλης Α. Τριανταφυλλίδης (1883-1959): Σελίδες από τη ζωή και το έργο του. Μουσείο Μπενάκη, 2010, σελ. 155+εικόνες. [6 Ευρώ]
ΑΜΠΟΝΗ-ΤΣΟΥΡΑ ΛΥΔΙΑ, Φιλεκπαιδευτική Εταιρεία και Υπόδουλος Ελληνισμός (1836-1914). Αθήνα, 2010, σελ. 178. [10 Ευρώ]
[Αυτό το βιβλίο έχει σκοπό να αναδείξει μιαν άγνωστη πλευρά της εκπαιδευτικής δραστηριότητας των Σχολείων και Διδασκαλείων της Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, κατά τα έτη 1836-1914, όταν οι περιοχές της Ηπείρου, Μακεδονίας και Θράκης ήταν ακόμη υπόδουλες.]
ΑΝΝΙΝΟΣ-ΚΑΒΑΛΙΕΡΑΤΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ (Πληρεξούσιος Κεφαλληνίας), Αγορεύσεις επί των εκπαιδευτικών νομοσχεδίων (Το γλωσσικό ζήτημα) 1918-1924. Εν Αθήναις, 1924, σελ. 44. [20 Ευρώ]
[Αγόρευσις 2 Απριλίου 1918, προεδρεία Θεμ. Σοφούλη - Αγόρευσις 4 Ιουλίου 1924, προεδρεία Κ. Ρακτιβάν.]
ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Αρεοπαγίτης), Τα Μαρασλειακά - Έκθεσις. Αθήναι, 1926, σελ. 127. [30 Ευρώ]
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΑΥΙΔ, Η εκπαίδευση στην Εύβοια (1833-1850). Ανάτυπο. Αθήνα, 1998, σελ. 82. [13 Ευρώ]
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΑΥΙΔ, Τα Προγράμματα της Μέσης Εκπαίδευσης (1833-1929). Τρεις τόμοι. ΙΑΕΝ, 1987-1989, σελ. 759+957+485. [120 Ευρώ] 
ΒΑΛΣΑΜΑΚΗ ΗΡ., Πληροφορίαι περί της Ανωτέρας Ελληνικής Σχολής Θεσσαλονίκης υπό του επισκεφθέντος αυτήν τω 1859 Π. Ουσπένσκη. "Κείμενα και Μελέται Νεοελληνικής Φιλολογίας", αρ. 38. Αθήναι, 1967, σελ. 13. [4 Ευρώ]
ΒΑΡΜΑΖΗΣ ΝΙΚΟΣ, Το Πειραματικό Σχολείο του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Η ιστορία ενός υποδειγματικού ελληνικού σχολείου (1934-1998). Μαλλιάρης-Παιδεία, 1998, σελ. 143. [6 Ευρώ]
ΒΙΓΓΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ, Σύντομη αναφορά στους πρωτεργάτες του Εκπαιδευτικού Δημοτικισμού: Φώτης Φωτιάδης, Αλέξανδρος Δελμούζος, Δημήτρης Γληνός, Μανόλης Τριανταφυλλίδης. Δίπτυχο, 1984, σελ. 38. [4 Ευρώ]
ΒΙΓΓΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ, Το παιδί και ο κόσμος του [Εκλαϊκευμένη παιδαγωγική]. Εκ του Πατριαρχικού τυπογραφείου. Ισταμπούλ, 1953, σελ. 75. [18 Ευρώ]
- ΒΛΑΝΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, Το γλωσσικόν ζήτημα των Ελλήνων και των Ιταλών. Ελευθερουδάκης. "Επιφυλλίδες", τόμος Α΄, τχ. Ζ΄, Φεβρ. 1927, σελ. 55. [13 Ευρώ]
ΒΟΛΟΣΙΝΟΦ ΒΑΛΕΝΤΙΝ, Μαρξισμός και φιλοσοφία της γλώσσας. Τα βασικά προβλήματα της κοινωνιολογικής μεθόδου στην επιστήμη της γλώσσας. Παπαζήση, 1998, σελ. 339. [8,50 Ευρώ]
- ΓΕΩΡΓΟΒΑΣΙΛΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, Ιδεολογία και εκπαίδευση. Η περίπτωση του Δημήτρη Γληνού. Ανάτυπο. Αθήνα, 1980, σελ. 413-433. [4 Ευρώ]
ΓΙΑΝΝΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, Φοιτητικά κινήματα και ελληνική παιδεία. Α΄τόμος: Από τον Ρήγα Φεραίο στην Κατοχή. Β΄τόμος: Από την ΕΠΟΝ στο Πολυτεχνείο. Εκδ. Το Ποντίκι, 1993, σελ. 527+559. [50 Ευρώ]
- ΓΙΑΝΝΟΥΛΕΛΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, Νεοελληνικές ιδιωματικές λέξεις δάνειες από ξένες γλώσσες. Οι αρχικές σημασίες και η εξέλιξή τους, όπως φανερώνονται από την ετυμολογία τους. Εκδ. Κείμενα, 1982, σελ. 138. [18 Ευρώ]
ΓΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΣΟΣ, Διάγραμμα της ιστορίας των σχολείων των Αθηνών κατά την Τουρκοκρατίαν. Ανάτυπο. Αθήναι, 1964, σελ. 31. [10 Ευρώ]
- ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ ΔΗΜ., Το γλωσσικό ζήτημα κατά την περίοδο της πνευματικής αναγέννησης του νέου Ελληνισμού (1774-1821). Επίκεντρο, 2008, σελ. 318. [11 Ευρώ]
ΔΗΜΑΡΑΣ ΑΛ., ΒΑΣΙΛΟΥ-ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Β., Από το κοντύλι στον υπολογιστή: 1830-2000: Εκατόν εβδομήντα χρόνια ελληνική εκπαίδευση με λόγια και εικόνες. Μεταίχμιο, 2008, σελ. 233. [15 Ευρώ]
ΕΘΝΙΚΟΝ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΝ, Αναγραφή των πανεπιστημιακών αρχών. Πρόγραμμα των μαθημάτων. Νόμοι και Β. Διατάγματα αφορώντα εις τους φοιτητάς. [Πρυτανεία Γερασίμου Φωκά]. Τυπογραφείον Σ.Κ. Βλαστού. Αθήναι, 1915, σελ. 92. [23 Ευρώ]
ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΣΠΥΡΟΣ, Ζωσιμαία Σχολή Ιωαννίνων. Εκδ. "Ήπειρος". Ιωάννινα, 1993, σελ. 334. [22 Ευρώ]
- ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ, Το γλωσσικό μας πρόβλημα. Συζητούν: Αλ. Αργυρίου, Ι.Θ. Κακριδής, Κ. Κουλουφάκος, Αν. Πεπονής, Τ. Σινόπουλος. Κέδρος, 1972, σελ. 91. [6 Ευρώ]
- ΖΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, Εκπαίδευση και χειραφέτηση. Η υπέρβαση του κοινωνικού αποκλεισμού στο Φλάμπουρο Σερρών. Επίκεντρο, 2007, σελ. 493. [13,50 Ευρώ]
ΖΗΛΙΑΣ Σ., ΙΕΡΕΜΙΑΣ ΑΛ., ΚΑΡΑΤΖΑΣ ΧΡ., Ιστορία του φοιτητικού μας κινήματος (1828-1975). Β΄έκδοση. "Νέο Φοιτητικό Κίνημα". Αθήνα, 1976, σελ. 163. [10 Ευρώ]
ΖΜΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, Παγκοσμιοποίηση και εκπαιδευτική πολιτική. Μεταίχμιο, 2007, σελ. 194. [9 Ευρώ]
- ΚΑΝΝΕΡ ΕΦΗ, Έμφυλες κοινωνικές διεκδικήσεις από την οθωμανική αυτοκρατορία στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Ο κόσμος μιας ελληνίδας χριστιανής δασκάλας. Παπαζήση, 2012, σελ. 390. [12 Ευρώ]
ΚΑΡΔΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Η εκπαιδευτική κοινωνική κατάσταση του ελληνισμού της Κωνσταντινούπολης κατά τη δεκαετία του 1920. Ανάτυπο. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 1995, σελ. 18. [5 Ευρώ]
ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ ΜΑΡΘΑ, Ελληνική εκπαίδευση στη Σοβιετική Ένωση (1917–1937). Ανάτυπο. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 1991, σελ. 214-307. [15 Ευρώ]
ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΧΡ., ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ Γ., ΘΕΡΙΑΝΟΣ Κ., Το "Εγχειρίδιο" του καλού εκπαιδευτικού. Παρατηρήσεις για τη στάση του εκπαιδευτικού στην τάξη. Ελληνικά Γράμματα, 2007, σελ. 332. [14 Ευρώ]
ΚΑΨΩΜΕΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, Από την ιστορία της ελληνικής γλώσσας. Η ελληνική γλώσσα από τα ελληνιστικά ως τα νεώτερα χρόνια. Η ελληνική γλώσσα στην Αίγυπτο. Θεσσαλονίκη, 1985, σελ. ιε΄+123. [6 Ευρώ]
ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και πνευματική ζωή - Συναγωγή κειμένων. Εκδόσεις Πολύτυπο, 1988, σελ. 164. [12 Ευρώ]
ΚΙΤΣΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Η ιστορία του Διδασκαλείου Ιωαννίνων και της Ζωσιμαίας παιδαγωγικής ακαδημίας. Δωδώνη, 1988, σελ. 472. [16 Ευρώ] Κρατημένο
ΚΙΤΣΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Τα Ζωγράφεια διδασκαλεία (Κεστοράτι Αργυροκάστρου: 1874-1891). Εκδόσεις Ιδρύματος Βορειοηπειρωτικών Ερευνών. Ιωάννινα, 1985, σελ. 175. [18 Ευρώ]
ΚΛΑΙΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Λειτουργική γλωσσολογία. Ελληνικά Γράμματα, 2007, σελ. 131. [7 Ευρώ]
ΚΟΚΚΩΝΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, Οι μαθητές του Κεντρικού Σχολείου (1830-1834). ΙΑΕΝ, 1998, σελ. 806. [25 Ευρώ]
- ΚΟΡΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Αι γλωσσικαί ιδέαι του Αδαμαντίου Κοραή. Ανάτυπο. Αθήνα, 1984, σελ. 11. [2 Ευρώ]
ΚΟΥΤΣΟΥΒΑΝΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ, Η γλωσσική ανάπτυξη του παιδιού της προσχολικής ηλικίας και η τηλεόραση. Οδυσσέας, 1991, σελ. 184. [4 Ευρώ]
ΚΡΙΑΡΑΣ ΕΜΜ., Άρθρα και σημειώματα ενός δημοτικιστή. Βιβλιοπωλείον της "Εστίας", 1979, σελ. 299. Άκοπο αντίτυπο. Με αφιέρωση του συγγραφέα. [12 Ευρώ]
ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ, Παιδί, οικογένεια, κοινωνία. Ιστορία της Προσχολικής Αγωγής από τις απαρχές έως τις μέρες μας. Gutenberg, 2007, σελ. 300. [9 Ευρώ]
ΛΑΜΨΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Οι περιπέτειες της δημοτικής: Η συνταγματική απαγόρευση (1911) – Η αναγνώριση (1976) – Το μονοτονικό (1982). Από τα Πρακτικά της Βουλής του 1911, του 1976 και του 1982. Αθήνα, 1993, σελ. 345. [12 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΛΑΠΠΑΣ ΚΩΣΤΑΣ, Πανεπιστήμιο και φοιτητές στην Ελλάδα κατά τον 19ο αιώνα. ΙΑΕΝ, 2004, σελ. 739. [15 Ευρώ]
ΛΕΟΝΤΣΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Ζητήματα νεότερης ελληνικής ιστορίας και εκπαίδευσης. Αθήνα, 1995, σελ. 574. [16 Ευρώ]
Εκ των περιεχομένων:
- Περιεχόμενο και λειτουργία των επαναστατικών κινημάτων στα Ιόνια νησιά (1780-1817)
- Ο λόγιος Θεόδωρος Στάθης-Μπιρμπιλιός, η Γαλλική Διοίκηση στα Κύθηρα και η επαναστατική ιδεολογία
- Κων/νος Κούμας: θεωρία της παιδείας και πράξη
- Έκδοση κειμένων για την εκπαίδευση και την εκκλησία (1824-1863):
*ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΟΣ ΟΜΙΛΙΑ ΕΚΦΩΝΗΘΕΙΣΑ ΕΝ ΚΕΡΚΥΡΑ ΤΗ ΚΖ' ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1840 Ε.Ν. ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΝΑΡΞΕΩΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΩΝ ΥΠΟ ΤΟΥ ΙΠΠΟΤΟΥ Κ. ΑΣΩΠΙΟΥ, ΕΦΟΡΟΥ ΤΗΣ ΙΟΝΙΟΥ
*ΛΟΓΟΣ ΕΚΦΩΝΗΘΕΙΣ ΥΠΟ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ Φ. ΟΡΙΩΛΟΥ, ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΤΟΥ ΙΟΝΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΙΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 1840-41
*ΛΟΓΟΣ ΕΚΦΩΝΗΘΕΙΣ ΕΝ ΚΕΡΚΥΡΑ, ΤΗ ΚΣΤ' ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1841 Ε.Ν. ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΝΑΡΞΕΩΣ ΤΗΣ ΙΟΝΙΟΥ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ, ΥΠΟ ΤΟΥ ΕΛΛΟΓΙΜΩΤΑΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΠΟΛΙΤΟΥ, ΚΑΘΗΓΗΤΟΥ ΕΝ ΤΗ ΑΥΤΗ, ΔΙΟΡΙΣΘΕΝΤΟΣ ΡΗΤΟΡΟΣ, ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΧΟΛΑΣΤΙΚΟΝ ΕΤΟΣ 1840-41, ΥΠΟ ΤΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΤΗΣ ΟΛΗΣ ΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ
*ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ "ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΓΥΡΟΥ" ΚΕΡΚΥΡΑΣ
- ΛΕΦΑΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ, Ιστορία της εκπαιδεύσεως. ΟΕΣΒ, 1942, σελ. 532. Δερματόδετο. [65 Ευρώ]
ΛΙΜΠΡΙΤΟΥ Λ., Περί γλώσσης και εκπαιδευτικού συστήματος. Διάλεξις εν τω επιστημονικώ συλλόγω «Πτολεμαίος», γενομένη τη 14/27 Απριλίου 1911. Ανάτυπο. Εκ του Πατριαρχικού Τυπογραφείου, Αλεξάνδρεια, 1911, σελ. 21. [12 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΥ Λ.Γ., Τα εν Αιγύπτω ελληνικά εκπαιδευτήρια. ΙΜΧΑ. Θεσσαλονίκη, 1957, σελ. VIII+55. [15 Ευρώ]
ΜΕΡΤΥΡΗ ΑΝΤΩΝΙΑ, Η καλλιτεχνική εκπαίδευση των νέων στην Ελλάδα (1836-1945). ΙΑΕΝ, 2000, σελ. 702. [10,50 Ευρώ]
- ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ Κ.Μ., Ο Βερναρδάκης και το γλωσσικό (Ξανατύπωμα από «Τα Νέα Γράμματα»). Τυπογραφείο Σεργιάδη. Αθήνα, 1935, σελ. 15. Με αφιέρωση του συγγραφέα στον Στρατή Παρασκεβαΐδη. [10 Ευρώ]
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ (Επιθεωρητής Δημοτ. Εκπ/σεως), Ο νέος πρακτικός οδηγός Δημοδιδασκάλου. Τεύχος Α΄. Βιβλιοπωλείον της "Εστίας", Σεπτέμβριος 1936, σελ. ζ΄+398. Βιβλιοδετημένο. [25 Ευρώ]
ΜΛΕΚΑΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, Οι συνθήκες εργασίας των εκπαιδευτικών. Τυπωθήτω, 2005, σελ. 197. [6 Ευρώ]
ΜΠΑΜΠΙΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Θεωρητική γλωσσολογία. Εισαγωγή στη σύγχρονη γλωσσολογία. Αθήνα, 1998, σελ. 303. [14 Ευρώ]
ΝΕΑ ΕΣΤΙΑ, τχ. 309 (1 Νοεμβρίου 1939), Αφιέρωμα στα πενηντάχρονα του Δημοτικισμού. Με μία αυθεντική λιθογραφία του Ν. Χατζηκυριάκου- Γκίκα: Ο Θρίαμβος του Δημοτικισμού. Σελ. 96. Άκοπο αντίτυπο. [14 Ευρώ] Πωλήθηκε
Εκ των περιεχομένων:
Δελμούζος, Ο Δημοτικισμός και η επίδρασή του στην Ελληνική Παιδεία
Σαράτσης, Η γένεση και η ζωή του Ανωτέρου Παρθεναγωγείου Βόλου
Κυριακίδης, Λαογραφία και Δημοτικισμός
Λεκατσάς, Αρχαίοι και Δημοτικισμός
Λαμπελέτ, Το μουσικό αίσθημα στη γλώσσα
- "ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ", Χρονιά Β΄, Αρ. 16, Απρίλης 1947, Αφιέρωμα στον συνδικαλιστή δάσκαλο Παναγή Δημητράτο (1886-1944), που εκτελέστηκε από τους Γερμανούς (Γουδί, 22-4-1944). [15 Ευρώ]
ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, Ο τρόπος της γλώσσας και άλλες εγγραφές. Βιβλιοπωλείον της Εστίας, 1987, σελ. 376. [7 Ευρώ]
ΝΟΥΤΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, Προγράμματα Μέσης Εκπαίδευσης και κοινωνικός έλεγχος (1931-1973). Θεμέλιο, 1988, σελ. 339. [7 Ευρώ]
- ΝΟΥΤΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, Προτείνω την απόλυσιν: Η ιδεολογία της καθηγητικής ευθύνης το 19ο αιώνα στην Ελλάδα. Βιβλιόραμα, 2004, σελ. 191. [6,50 Ευρώ]
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, Η γένεσις του γλωσσικού ζητήματος (Παρατηρήσεις εις την ιστορίαν του Αττικισμού). Ανάτυπο. Αθήναι, 1980, σελ. 12. [2,50 Ευρώ]
ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, Παρατηρήσεις τινές αφορώσαι εις τας απόψεις των μεσαιωνικών Ελλήνων περί της λατινικής γλώσσης. Ανάτυπο. Αθήναι, 2001, σελ. 24. [8 Ευρώ]
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ (Μαθηματικός), Ιδού που υπάρχει η σύγχυσις και το σκότος: Έργα και Ημέραι Ε. Παπανούτσου. Πειραιεύς, Μάρτιος 1965, σελ. 128. [16 Ευρώ]
ΠΑΝΤΑΖΗΣ Π., Μίλτος Κουντουράς: ο δάσκαλος της Ρωμιοσύνης. Φιλιππότη, 1984, σελ. 111. [8 Ευρώ]
- ΠΑΠΑΖΟΓΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Παράλληλοι δρόμοι. Η παιδεία σε δυο ελληνικές κοινότητες στα ύστερα χρόνια της Οθωμανοκρατίας και ο Ελληνικός Φιλολογικός Σύλλογος της Κωνσταντινουπόλεως (1870-1880): Δεμιρδέσι - Προσοτσάνη. Κομοτηνή, 2008, σελ. 292. [13 Ευρώ]
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΤΡΥΦΩΝ, Σχέδια ενιαίας συγκεντρωτικής διδασκαλίας. Τύποις "Ερμού". Αθήναι, 1938, σελ. η΄+152. [18 Ευρώ]
- ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΠΑΝ., ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΠ., Τα Διδασκαλεία και η ανάπτυξη της παιδαγωγικής σκέψης (1875-1914). Οδυσσέας, 1992, σελ. 307. [15 Ευρώ]
- ΠΑΠΑΡΙΖΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, Η μητρική γλώσσα στο σχολείο. Γρηγόρης, 1993, σελ. 191. Άκοπο αντίτυπο. [7,50 Ευρώ]
ΠΕΝΛΙΑΔΗΣ ΙΩΣΗΦ, Έρευνα επί της ερασμιακής προφοράς. Με γνώμες Ελλήνων και ξένων επιστημόνων. Εκδόσεις "Αστραπή", 1980, σελ. 78. [10 Ευρώ]
- ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, Προς βελτίωσιν και συμπλήρωσιν του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Τυπογραφείον «Εστία» Κ. Μάισνερ και Ν. Καργαδούρη, 1915, σελ. 58. Με αφιέρωση στον Π. Τσαλδάρη. [20 Ευρώ]
- ΡΑΛΛΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, Μορφολογία. Πατάκη, 2005, σελ. 351. [10 Ευρώ]
- ΡΑΣΗΣ ΣΠΥΡΟΣ, Η ανθρωπιστική παιδεία στη σύγχρονη εκπαίδευση. Συμβολή στην Ιστορία της Εκπαίδευσης. Τόμος Α΄: Η Αμερικανική εμπειρία. Επίκεντρο, 2007, σελ. 158. [12 Ευρώ]
- ΡΕΠΟΥΣΗ ΜΑΡΙΑ, Τα Μαρασλειακά (1925-1927). Πόλις, 2012, σελ. 474. [11 Ευρώ]
- ΣΑΚΑΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Ιωνικό λεκτικό στον Πλάτωνα. Μέρος Α΄: Σύνταξη. Ιωάννινα, 1978. Σελ. 220. Μέρος Β΄: Φωνητική. Ιωάννινα, 1980. Σελ. 158. [35 Ευρώ]
ΣΚΙΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, Γνώμαι περί αναδιοργανώσεως της μέσης εκπαιδεύσεως. Εθνικόν Τυπογραφείον. Αθήναι, 1921, σελ. 94. [20 Ευρώ]
ΣΜΥΡΝΑΙΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ, Μετέωρος ζήλος. Προτεσταντική προπαιδεία και νεοελληνική εκπαίδευση κατά το 19ο αιώνα. Ψηφίδα, 2006, σελ. 231. [7,50 Ευρώ]
ΣΜΥΡΝΑΙΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ, Στα ίχνη της ουτοπίας. Το "Φιλελληνικόν Παιδαγωγείον" Σύρου και η προτεσταντική ομογενοποίηση της οικουμένης κατά τον 19ο αιώνα. Σύλλογος Προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, 2006, σελ. 462. [10 Ευρώ]
ΣΠΥΡΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ, Το ελληνικό σχολείο μετά είκοσι έτη. Η μαρμαρωμένη πρόοδος και τα παιδιά της. Καστανιώτη, 2008, σελ. 244. [8 Ευρώ]
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧ., Τα πρώτα βήματα της ανωτάτης παιδείας μετά την απελευθέρωσιν. Η παιδεία κατά τον αγώνα. Το Πανεπιστήμιον και οι πρώτοι καθηγηταί. Αι πρώται δυσχέρειαι και η Ακαδημαϊκή ελευθερία. Αθήναι, 1971, σελ. 104. Άκοπο αντίτυπο. [20 Ευρώ] 
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, Ενεργός πολίτης και εκπαίδευση. Επιμέλεια, εισαγωγή: Στάθης Μπάλιας. Παπαζήση, 2008, σελ. 374. [10 Ευρώ]
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, Η εκπαιδευτική πολιτική στα χρόνια του Ελευθέριου Βενιζέλου. Πρακτικά Συνεδρίου: Αθήνα, 22-24 Ιανουαρίου 2004. Το συνέδριο συνδιοργανώθηκε από το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών και Μελετών "Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος" και το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας (ΚΕΕ). Επιμέλεια έκδοσης: Βάλια Βαρουχάκη, Αργυρώ Βατσάκη. Ελληνικά Γράμματα, 2007, σελ. 438. [30 Ευρώ]
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, Η κριτική παιδαγωγική στον νέο μεσαίωνα. Ι. Σιδέρης, 2011, σελ. 541. [16 Ευρώ]
- ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, Προσεχώς Εμείς Μεγαλώνουμε. Μαρτυρίες εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία της λογοτεχνίας στο πλαίσιο του Προγράμματος Εκπαίδευσης Μουσουλμανοπαίδων. Εισαγωγή: Άννα Φραγκουδάκη, Θάλεια Δραγώνα. Τόπος, 2015, σελ. 214. [8,50 Ευρώ]
ΤΑΣΟΛΑΜΠΡΟΣ Λ., Η δημοτική, η αρχαία και η καθομιλουμένη. Η ανθρωπιστική παιδεία. Αθήνα, 1980, σελ. 125. [3 Ευρώ]
- ΤΟΚΑΤΛΙΔΟΥ ΒΑΣΩ, Εισαγωγή στη διδακτική των ζωντανών γλωσσών. Οδυσσέας, 1986, σελ. 174. [5 Ευρώ]
- ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ Μ., Ένα βιβλίο για τη γλώσσα μας. Τυπογραφείον «Εστία» Κ. Μάισνερ και Ν. Καργαδούρη, 1912, σελ. 27.([Κριτική πάνω στο έργο του Albert Thumb ‘Handbuch der neugriechischen volkssprache. Grammatik, Texte, Glossar’) [15 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ Μ., Τα οικογενειακά μας ονόματα. Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών. Θεσσαλονίκη, 1982, σελ. λβ΄+281. [18 Ευρώ]
-
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ Μ.
, Quo-usque tandem ή Η νέα σχολική γλώσσα και ο Γ. Χατζιδάκις. Ανάτυπο. Αθήναι, 1919, σελ. 86-195. [17 Ευρώ]
- ΦΙΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, Το χρονικό ενός θεσμού. Διοίκηση και εποπτεία της εκπαίδευσης κατά την τελευταία 150ετία (1832-1982). Αθήνα, 1984, σελ. 240. [17 Ευρώ]
- ΦΛΟΥΝΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ, Το φοιτητικό κίνημα 1923-1928. Κέδρος, 1983, σελ. 455+εικόνες. [30 Ευρώ]
ΦΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ ΑΝΝΑ, Γλώσσα και ιδεολογία. Κοινωνιολογική προσέγγιση της ελληνικής γλώσσας. Οδυσσέας, 1999, σελ. 273. [18 Ευρώ]
- ΦΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ ΑΝΝΑ, Εκπαιδευτική μεταρρύθμιση και φιλελεύθεροι διανοούμενοι. Άγονοι αγώνες και ιδεολογικά αδιέξοδα στο μεσοπόλεμο. Κέδρος, 1987, σελ. 160. [6 Ευρώ]
- ΦΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ ΑΝΝΑ, Ο εκπαιδευτικός δημοτικισμός και ο γλωσσικός συμβιβασμός του 1911. Ιωάννινα, 1977, σελ. 143. [14 Ευρώ]
- ΦΩΤΙΑΔΟΥ Α., Ίων Δραγούμης – Οι απόψεις του για την Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση και τον Εκπαιδευτικό Δημοτικισμό. Αφοί Κυριακίδη, 1986, σελ. 90. [8 Ευρώ]
- ΧΑΡΙΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, Το Παρθεναγωγείο του Βόλου. Τόμοι δύο. ΙΑΕΝ, 1989, σελ. 399+468. [19 Ευρώ]
- ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Λόγος επιμνημόσυνος εις Κωνσταντίνον Σ. Κόντον. Ανάτυπο. Αθήναι, 1910, σελ. 20. [10 Ευρώ]
ΧΑΤΖΙΔΑΚΙΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Μεσαιωνικά και Νέα Ελληνικά. Δύο τόμοι. Φωτοτυπική ανατύπωση της α΄έκδοσης. Εκδόσεις "Φιλολογικόν" Βασ. Γ. Βασιλείου, 1991-1992, σελ. κ΄+662 και 765. Πανόδετοι τόμοι. [60 Ευρώ]
BROWNING ROBERT, Η ελληνική γλώσσα μεσαιωνική και νέα. Με 12 εικόνες και ένα χάρτη. Εισαγωγή, μετάφραση και σημειώσεις: Δημήτρη Σωτηρόπουλου. Παπαδήμα, 1972, σελ. 222. [12 Ευρώ]
BRUGMAN KARL, Γραφτή και δημοτική και το γλωσσικό ζήτημα στην Ελλάδα. Μεταφραστής: Λέκας Αρβανίτης. (Ξανατύπωμα από το «Νουμά»). Αθήνα, 1907, σελ. 30. [15 Ευρώ]
CHANTRAINE P., Ιστορική μορφολογία της ελληνικής γλώσσας. Καρδαμίτσα, 1998, σελ. 410. [13 Ευρώ]
FRANÇOIS-GEIGER DENISE, Θέματα κοινωνικής και θεωρητικής γλωσσολογίας. Συμβολή σε μια θεωρία της γλωσσικής πράξης. Νεφέλη, 1991, σελ. 275. Άκοπο αντίτυπο. [8,50 Ευρώ]
MONTESSORI MARIA, Η διαμόρφωση του ανθρώπου. Μτφρ.: Σόνια Καλογεροπούλου. Γλάρος, 1979, σελ. 144. [6 Ευρώ]
MONTESSORI MARIA, Να χτίσουμε τον κόσμο που ταιριάζει στο παιδί. Μτφρ.: Μπ. Γραμμένος. Γλάρος, 1977, σελ. 175. [6 Ευρώ]
MONTESSORI MARIA, Πρακτικός οδηγός στη μέθοδό μου. Μτφρ.: Έλλη Έμκε. Γλάρος, 1980, σελ. 133. [6 Ευρώ]
MONTESSORI MARIA, Το όραμα μιας νέας αγωγής. Μτφρ.: Μπ. Γραμμένος. Γλάρος, 1978, σελ. 158. [6 Ευρώ] 
THOMSON GEORGE, Η ελληνική γλώσσα, αρχαία και νέα. Κέδρος, 1990, σελ. 125. [10 Ευρώ]
TONNET HENRI, Ιστορία της νέας ελληνικής γλώσσας. Παπαδήμα, 2009, σελ. 217. [15 Ευρώ]
Σελ. 177. [8 Ευρώ]

Ανατύπωση 1976, σελ. 260. Άκοπο αντίτυπο. [12 Ευρώ]