Πάντων Χαρά

Πάντων Χαρά

Δευτέρα, 13 Φεβρουαρίου 2017

Αρχείον των Βυζαντινών μνημείων της Ελλάδος

Περιοδικόν σύγγραμμα συντασσόμενον και εκδιδόμενον υπό Αναστασίου Κ. Ορλάνδου, καθηγητού του Πανεπιστημίου και του Πολυτεχνείου Αθηνών, ακαδημαϊκού.

- Τόμος Στ΄, Τεύχη 1-2. Τυπογραφείον "Εστία". Αθήναι, 1948, σελ. 228. [60 Ευρώ]
Περιεχόμενα:
 • Παλαιοχριστιανικά λείψανα της Ρόδου
 • Βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία της Ρόδου. Μέρος α΄: Αρχιτεκτονική
 • Βυζαντινά και μεταβυζαντινά μνημεία της Ρόδου. Μέρος β΄: Αι τοιχογραφίαι
 • Βυζαντινά γλυπτά της Ρόδου
 • Βυζαντινά αγγεία του μουσείου Ρόδου
 • Τέσσαρες χριστιανικαί επιγραφαί του μουσείου Ρόδου
Τόμος Α΄, Τεύχος 2. Τυπογραφείον "Εστία". Αθήναι, 1935, σελ. 105-209. [30 Ευρώ]
Περιεχόμενα:
 • Ο Άγιος Δημήτριος της Βαράσοβας
 • Η Παναξιώτισσα της Γαυρολίμνης
 • Εκ των Βυζαντινών Απιδεών
 • Η Παντάνασσα της Μονεμβασίας
 • Η ορθομαρμάρωσις του εν Μυστρά ναού της Οδηγητρίας (Αφεντικού)
 • Η επί του Κιθαιρώνος μονή της Παναγίας Ζωοδόχου Πηγής
 • Η κάτοψις του Προφήτου Ηλία της Θεσσαλονίκης
 • Ο παρά την Άμφισσαν ναός του Σωτήρος
 • Εργασίαι αναστηλώσεως Βυζαντινών μνημείων
- Τόμος Θ΄, Τεύχος 1. Τυπογραφείον "Εστία". Αθήναι, 1961, σελ. 1-112+14 πίνακες. [30 Ευρώ]
Περιεχόμενα: Βυζαντινά μνημεία της Αιτωλοακαρνανίας
 • Ο εν Ευρυτανία βυζαντινός ναός της Επισκοπής
 • Ο εν Ακαρνανία βυζαντινός ναός της Παλαιοκατούνας
 • Η παρά το Ζαπάντι βασιλική της Μεγάλης Χώρας
 • Το Φρούριον του Αγγελοκάστρου
 • Η εν Αιτωλία μονή της Μυρτιάς
- Τόμος Η΄, Τεύχος 2. Τυπογραφείον "Εστία". Αθήναι, 1955-1956, σελ. 105-206. [25 Ευρώ]
Περιεχόμενα:
 • Παραλειπόμενα από την Μ. Χελανδαρίου
 • Ψηφιδωτόν δάπεδον εκ βασιλικής των Τρικάλων
 • Δύο βυζαντινά μνημεία της Δυτικής Κρήτης: α) Ο Χριστός των Μεσκλών, β) Ο Άϊ Κυρ-Γιάννης του Αλυκιανού-Κουφού
 • Νέα προσθήκη εις τα περί της Μ. του Σαγματά
- Τόμος Γ΄, Τεύχος 2. Τυπογραφείον "Εστία". Αθήναι, 1937, σελ. 115-206. [30 Ευρώ]
Περιεχόμενα:
 • Η παλαιοχριστιανική βασιλική του Χαλινάδου Λέσβου
 • Χριστιανικά γλυπτά του μουσείου Σμύρνης
 • Δύο ανέκδοτοι ναοί της περιοχής Τρικκάλων
 • Ο Άγ. Γεώργιος των Λουκισίων
 • Η βασιλική της Ανθηδόνος
 • Η Περίβλεπτος  των Πολιτικών της Ευβοίας
 • Ο Άγ. Αθανάσιος της Λοκρίδος
 • Παλαιόν αρχοντικόν των Αγράφων
 • Εργασίαι αναστηλώσεως βυζαντινών μνημείων