Τετάρτη, 7 Οκτωβρίου 2015

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΕΣ - ΕΡΓΟΓΡΑΦΙΕΣ - ΤΥΠΟΣ

50 Χρόνια δημοσιογραφικές αναμνήσεις (1932-1982). 65 βιογραφικά δημοσιογράφων και αναμνήσεις τους. Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδος-Εύβοιας, σελ. 132. [30 Ευρώ]
Βιβλιογραφία της Θεσσαλονίκης (Κοινωνικός, οικονομικός και πολιτικός βίος, τέχνη και πολιτισμός). Επιμ.: Κων/νος Χατζόπουλος. ΙΜΧΑ, 1987, σελ. ΧΧΧΙ+289. [30 Ευρώ]
Βιβλιοθήκη Αμίλκα Σ. Αλιβιζάτου. Κατάλογος. Επιμ.: Δήμητρα Πικραμένου. Ε.Ι.Ε., 1973, σελ. ιγ΄+320. [15 Ευρώ]
Βιβλιοθήκη Ι. Α. Σαρεγιάννη. Κατάλογος. Ε.Ι.Ε., 1970, σελ. κγ΄+174. [10 Ευρώ] Πωλήθηκε
Γεώργιος Μαρκαντώνης (1906-1939) - Μια ζωή δοσμένη στη δημοσιογραφία. Αθήνα, 1992, σελ. 308. [15 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΙΟΥΤΟΣ (1903–1967). Επιστημονική συνάντηση στο Βόλο για τον ερευνητή, το δημοσιογράφο, τον εκδότη και τον αγωνιστή της αριστεράς (Μάρτιος 1997). Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου, 2000, σελ. 254+φωτ. εκ.κ. [6 Ευρώ] Πωλήθηκε
- Δημήτριος Χόνδρος (1882-1962): Αφιέρωμα για τα 100 χρόνια από τη γέννησή του. Πρωτοβουλία Ενώσεως Καθηγητών Φυσ/κών Σχολών ΑΕΙ. Αθήνα, 1984, σελ. 99. [15 Ευρώ] Πωλήθηκε
- Ελληνικά θέματα σε ξένα βιβλία. Κατάλογος έκθεσης (2-18 Νοεμβρίου 1995) . Δήμος Αθηναίων – Πνευματικό Κέντρο, σελ. 48. [15 Ευρώ] Πωλήθηκε
Ελληνική βιβλιοθήκη. Η συλλογή βιβλίων του Κωνσταντίνου Σπ. Στάικου, εφεξής η βιβλιοθήκη του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης. Άτων Κοινωφελές Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης, 2011σελ. xxiv+546. [26 Ευρώ] 
- Επιθεώρηση Τέχνης, μια κρίσιμη δωδεκαετία. Επιστημονικό Συμπόσιο (29 και 30 Μαρτίου 1996). Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας (Ιδρυτής: Σχολή Μωραΐτη), 1997, σελ. 290. [9 Ευρώ] Πωλήθηκε
Η εκδοτική δραστηριότητα των Ελλήνων στην Αίγυπτο. Εκατόν πενήντα χρόνια παρουσίας - Κατάλογος Εκθέσεως, Αλεξάνδρεια 10 Απριλίου - 10 Μαΐου 1997. Ίδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού. Αθήνα, 1997, σελ. 79. [15 Ευρώ]
Θεόδωρος Κασάπης (1835-1897), δημοσιογράφος δράσας εν Κων/πόλει. Ανάτυπο. Εταιρεία Θρακικών Μελετών. Αθήναι, 1966, σελ. 15. [3 Ευρώ]
- ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ ΜΑΓΕΡ. Κείμενα: Βάσος Βασιλείου, Ζαχαρίας Παπαντωνίου, «Ελληνικά Χρονικά». ΕΣΗΕΑ. Αθήναι, 1980, σελ. 84. Άκοπο αντίτυπο. [9 Ευρώ] Πωλήθηκε
Ο δημοσιογράφος Γιώργος Α. Ασημάκης χωρίς καρμπόν (1873-1943) ... Ποιήματα, διηγήματα, άρθρα, χρονογραφήματα, ανέκδοτα κλπ. Πως τον είδαν και τον θυμούνται οι σύγχρονοί του. Αθήνα, 1979, σελ. 271+φωτογραφίες. [17 Ευρώ]
Ο ελληνικός Τύπος 1784 έως σήμερα. Ιστορικές και θεωρητικές προσεγγίσεις. Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου [Αθήνα, 23-25 Μαΐου 2002]. Επιμ.: Λουκία Δρούλια. ΙΝΕ/ΕΙΕ, 2005, σελ. 606. [20 Ευρώ]
- Ο περιοδικός Τύπος στον μεσοπόλεμο: Επιστημονικό Συμπόσιο, 26-27 Μαρτίου 1999. Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας, 2001, σελ. 332+εικόνες. [9 Ευρώ] Πωλήθηκε
- Πεντακόσια χρόνια έντυπης παράδοσης του νέου ελληνισμού (1499-1999) – Οδηγός της Έκθεσης. Επιμ.: Κ. Στάικος, Τρ. Σκλαβενίτης. Βουλή των Ελλήνων, 2000, σελ. 112. [15 Ευρώ] Πωλήθηκε
Προβλήματα Τύπου και δημοσιογραφίας - 7 ομιλίες με τις θέσεις της Κυβερνήσεως και των πολιτικών κομμάτων. [Μιχ. Στασινόπουλος, Π. Χάρης, Γ. Μαύρος, Ηλ. Ηλιού, Χαρ. Φλωράκης, Λ. Κύρκος, Ανδρ. Παπανδρέου, Παν. Λαμπρίας]. ΕΣΗΕΑ, 1977, σελ. 268. [10 Ευρώ] Πωλήθηκε
Πρόλογοι και Κατάλογοι τυπογραφείων Βενετίας και Βιέννης (1668 – 1876). Επιμ.: Γεωργίου Πλουμίδη. Βιβλιοπωλείο Ν. Καραβία, 1978, σελ. β΄+158. [18 Ευρώ] Πωλήθηκε
- Τα Κέντρα του ελληνικού βιβλίου (15ος – 19ος αιώνας). Τυπογράφοι, εκδότες, σήματα και εμβλήματα - Κατάλογος της Έκθεσης. Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών. Αθήνα, 2001, σελ. 53. [15 Ευρώ] Πωλήθηκε
- «Φιλοσοφικό βιβλίο των χρόνων της Τουρκοκρατίας». Κατάλογος Έκθεσης (14-24 Δεκεμβρίου 1993). Ζωσιμαία Βιβλιοθήκη Ιωαννίνων, σελ. 32. [8 Ευρώ] 
- Φαίδωνος Κ. Μπουμπουλίδου – Αναλυτική αναγραφή δημοσιευμάτων. Ίδρυμα Νεοελληνικών Σπουδών. Αθήναι, 1983, σελ. 101. [15 Ευρώ]
- ΑΒΔΑΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ, Γεώργιος Πολυμέρης: Ένας λόγιος τυπογράφος από την Ήπειρο (1811; - 1858;). Ανάτυπο. Ιωάννινα, 1995, σελ. 28. [7 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Ηρόδοτος, Θουκυδίδης, Ξενοφών: Επιλογή ελληνόγλωσσης βιβλιογραφίας [σσ. 14] PDF
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΣΟΦΙΑ, Εμμανουήλ Αντωνιάδης (1791-1863): ο αγωνιστής, ο δημοσιογράφος. Αθήναι, 1971, σελ. 217. [23 Ευρώ] Πωλήθηκε
[Πρόκειται για τον εκδότη-ιδιοκτήτη του περιοδικού "Ηώς" και της εφημερίδας "Αθηνά".]
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΣΟΦΙΑ, Ο Τύπος κατά την Επανάστασιν και κατά την βασιλείαν του Όθωνος [σσ. 16] PDF
- ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ, Τα νομικά περιοδικά στο Ναύπλιο τον 19ον αιώνα [σσ. 6] PDF
ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣ, Πέτρος Π. Καλονάρος (1894-1959). Νεκρολογία. Ανάτυπο. Αθήναι, 1960, σελ. 21. [8 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΒΕΗ-ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΕΥΓΕΝΙΑ, Δημοσιεύματα Νίκου Α. Βέη. Ανάτυπο. Αθήναι, 1960, σελ. 52. [10 Ευρώ]
ΒΕΛΟΥΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, Το ελληνικό τυπογραφείο των Γλυκήδων στη Βενετία (1670-1854). Συμβολή στη μελέτη του ελληνικού βιβλίου κατά την εποχή της Τουρκοκρατίας. Μπούρας Χαράλαμπος. Αθήνα, 1987, σελ. 400. [13 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΒΛΕΣΣΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ – ΜΑΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ, Ιστορία του χαρτιού: Μια ιστορική και πολιτισμική διαδρομή δύο χιλιετιών. Αιώρα, 2010, σελ. 219. [13,50 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΒΟΒΟΛΙΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Το Χρονικόν του "Παρνασσού" (1865-1950). Φιλολογικός Σύλλογος "Παρνασσός". Αθήναι, 1951, σελ. ιστ΄+618+φωτογραφίες. [25 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΓΕΩΡΓΙΟΥΔΑΚΙΣ Π., Βιβλία και Φυλλάδια τυπωμένα στην Αίγυπτο - Βιβλιογραφικές έρευνες για την Κρήτη και τους Κρήτες συγγραφείς [σσ. 9] PDF
ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ, Κατάλογος βιβλιοθήκης Γιώργου και Μαρώς Σεφέρη. Βικελαία Βιβλιοθήκη – Δήμος Ηρακλείου. Ηράκλειο, 1989, σελ. ΧΙΧ+443. [10 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΓΙΑΡΑΛΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, ΖΑΓΚΛΗ ΜΑΙΡΗ, Το περιοδικό "Ελληνισμός" (1898-1915, 1928-1932). Παρουσίαση - Βιβλιογραφική καταγραφή. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 1993, σελ. 235. [18 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΓΚΛΙΝΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ, Τα βιβλία και τα αρχεία: Υγιεινή – Παθήσεις – Θεραπεία. Οδυσσέας, 1995, σελ. 175. [12 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, Λογοτεχνικά περιοδικά της Αλεξάνδρειας (1904-1953). Διάττων, 1990, σελ. 46. [3 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Ιωάννης Φιλήμων: αγωνιστής, δημοσιογράφος, ιστορικός. Ανάτυπο. Αθήναι, 1967, σελ. 30. [8 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΔΕΤΟΡΑΚΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ, Στέφανος Ξανθουδίδης: βιογραφικά - βιβλιογραφικά. Β΄ έκδοση. Ηράκλειο Κρήτης, 2002, σελ. 124. [10 Ευρώ]
ΔΡΟΥΛΙΑ ΕΛΛΗ, Η εφημερίδα «Χρόνος» του Ιωάννη Φιλήμονα (1833). Περιλήψεις – Ευρετήρια. Ε.Μ.Ν.Ε. – Παράρτημα του περιοδικού «Μνήμων» αρ. 16. Αθήνα, 2010, σελ. 252. [6,50 Ευρώ]
ΔΡΟΥΛΙΑ ΛΟΥΚΙΑ, Η ιστορία του ελληνικού βιβλίου. Προσεγγίσεις και σύγχρονες κατευθύνσεις της έρευνας. Βιβλιογραφία των ελληνικών εργασιών (1965-2000). Κότινος, 2001, σελ. 102. [9 Ευρώ]
- ΕΠΤΑΝΗΣΙΑΚΑ ΦΥΛΛΑ, τόμος Ε΄, Αφιέρωμα στα 100 χρόνια από την Ένωση της Επτανήσου (1864-1964) – Επτανησιακός Τύπος 1798-1864 (ΗΜΙΦΥΛΛΑ, ΦΥΛΛΑΔΙΑ, ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ και ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ). Αθήνα, 1964, σελ. 142. Με αφιέρωση του Ντίνου Κονόμου. [36 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΖΙΟΥΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (ΖΩΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ), Εισαγωγή στην επιστήμη του Τύπου. Πρόλογος - Βιβλιογραφία: Γ. Αναστασιάδης. University Studio Press, 1995, σελ. 29+112+35. [6 Ευρώ]
ΖΩΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ, Αναγραφή δημοσιευμάτων (1885-1930). Αθήναι, 1930, σελ. 24. Με ιδιόχειρη αφιέρωση του συγγραφέα στον Ι. Θεοφανίδη. [15 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΗΛΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ, Σημειώσεις για τα «τραβήγματα» των ελληνικών βιβλίων τον 16ο αιώνα. Ανάτυπο. Θεσσαλονίκη, 1975, σελ. 40. [10 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΚΗΣ, Το τελευταίο "Τέταρτο". Ένα ελληνικό χρονικό. Πόλις, 2012, σελ. 176. [7 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Το έργο του Δημήτρη Σαλαμάγκα. Ανάτυπο. Ιωάννινα, 1968, σελ. 22. [8 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΖ., Η περί του Τύπου και δημοσιογραφίας ελληνική βιβλιογραφία. Αυτοτελείς εκδόσεις (1831-1967). Αθήναι, 1967, σελ. 31. [12 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΖ., Τα περί Αθηνών συγγραφέντα έργα. Αυτοτελείς εκδόσεις (1675-1974). Έκδοσις του «Συλλόγου των Αθηναίων». Αθήναι, 1974, σελ. 68. [12 Ευρώ]
- ΚΑΜΠΟΣΗ ΝΙΚΗ, Η ιστορία του Τρικαλινού Τύπου και η δημοσιογραφία. Αθήνα, 1989, σελ. 53. [14 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ, Ο "Τρίβολος" και η εποχή του. Στρατής Παπανικόλας, ο σατιρικός της Λέσβου. Αθήνα, 1977, σελ. 43. [13 Ευρώ]
ΚΑΡΑΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ Δ., ΜΑΡΚΕΤΟΣ ΣΠ., Έντυπα ελληνικά ιατρικά βιβλία από Μακεδόνες συγγραφείς κατά την εποχή του νεοελληνικού διαφωτισμού (1750-1821) [σσ. 10] PDF
ΚΑΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, Χειρόγραφες εγκυκλοπαίδειες κατά την περίοδο του 'Διαφωτισμού' (Πρόδρομη παρουσίαση) [σσ. 11] PDF
ΚΑΡΠΟΖΗΛΟΥ ΜΑΡΘΑ, Ηπειρωτικά περιοδικά (1872-1982) [σσ. 13] PDF
ΚΑΣΔΑΓΛΗΣ Ε.Χ., Το αγλαότεχνο τυπογραφείο των αδελφών Ταρουσόπουλου. Άγρα, 1990, σελ. 83+φωτογραφίες. [4 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΚΑΤΣΙΝΗΣ ΜΗΤΣΟΣ, Βασίλης Λαμνάτος: Ο τραγουδιστής της ζωής και της φύσης. Αθήνα, 1991, σελ. 77. [11 Ευρώ]
ΚΕΦΑΛΛΗΝΑΙΟΥ ΕΥΓΕΝΙΑ, Νεοελληνικά Αλφαβητάρια (1771-1981). Παρασκήνιο, 1995, σελ. 313. [35 Ευρώ]
ΚΙΣΚΗΡΑ-ΚΑΖΑΝΤΖΗ ΦΑΝΗ, Ο Ιταλοέλληνας συγγραφέας και μεταφραστής Antonio Frabasile (Αντώνιος Φραβασίλης, 1854-1927) και το ιταλόγλωσσο περιοδικό του La Rassegna Ellenica [σσ. 14] PDF
ΚΟΛΥΒΑ-ΚΑΡΑΛΕΚΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ, Άγνωστα στοιχεία (c. 1540-1578) για τη ζωή του Μονεμβασιώτη κωδικογράφου Γεωργίου Τρύφωνα. Ανάτυπο. Αθήναι, 1977, σελ. 16. [5 Ευρώ]
ΚΟΝΟΜΟΣ ΝΤΙΝΟΣ, Το "Giornale" του Αριστείδη Κιαπίνη. Συνεργάτες και περιεχόμενα [σσ. 8] PDF
ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΣ, Ελληνική βιβλιογραφία του εμφυλίου πολέμου, 1945-1949: αυτοτελή δημοσιεύματα 1945-1999. Φιλίστωρ, 2000, σελ. 244+εικόνες. [7,50 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, Ιστορία του ελληνικού Τύπου (18ος - 19ος αι.). Επιμ.: Αλέξης Μάλλιαρης. Ερμής, 2010, σελ. 462+εικόνες. [10,50 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, "Λόγιος Ερμής": αθησαύριστα κείμενα 1813-1815. Ανάτυπο. Αθήναι, 1969, σελ. 80. [12 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, Ο ελληνικός προεπαναστατικός Τύπος: Βιέννη – Παρίσι (1784-1821). Ίδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού, 1995, σελ. 224. [60 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΚΟΥΡΜΑΝΤΖΗ ΕΛΕΝΗ, Το βιβλίο στην ακμή του νεοελληνικού διαφωτισμού (1761-1820). Ποσότητες, ποιότητες, ιδέες. Ατραπός, 2002, σελ. 108. [5 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Ανέκδοτα δημοσιογραφικά και ενθυμήματα των ετών 1920-1960. Αθήναι, 1960, σελ. 177. [20 Ευρώ]
- ΛΑΪΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Γεώργιος Βεντότης ο Ζακύνθιος (1757-1795): ο διαφωτιστής συγγραφεύς και τυπογράφος και ο πατέρας της ελληνικής δημοσιογραφίας (Νέα στοιχεία από τα Αυστριακά Αρχεία). "Επτανησιακά Φύλλα", αρ. 6, Νοέμβριος 1958, σελ. 24. [8 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΛΑΪΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Ο ελληνικός Τύπος της Βιέννης (Από του 1784 μέχρι του 1821). Διατριβή. Αθήναι, 1961, σελ. 134. [35 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΛΑΠΠΑΣ ΚΩΣΤΑΣ, Συμβολή στην Καλαβρυτινή βιβλιογραφία. Ανάτυπο. Αθήναι, 1971, σελ. 17. [6 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΛΟΥΚΑΚΟΣ ΠΑΝΟΣ, Η αθέατη όψη. Τύπος και πολιτική στη Μεταπολίτευση. Βιβλιοπωλείον της "Εστίας", 2013, σελ. 284+φωτογραφίες. [7 Ευρώ] 
ΛΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ, Ιστορία και Τύπος. Οι αθηναϊκές εφημερίδες και η περίπτωση του σκανδάλου των εξοπλισμών του 1907. Καστανιώτη, 2006, σελ. 254. [10,50 Ευρώ]
ΜΑΓΕΡ ΚΩΣΤΑΣ, Ιστορία του ελληνικού Τύπου. Τρεις τόμοι. [90 Ευρώ] Πωλήθηκε
Α΄τόμος: 1790-1900. Εκδότης Α. Δημόπουλος. Αθήναι, 1957, σελ. 315. Άκοπο αντίτυπο. Με αφιέρωση του συγγραφέα.
Β΄τόμος: Αθηναϊκαί εφημερίδες 1901-1959. Αθήναι, 1959, σελ. 383. Άκοπο αντίτυπο.
Γ΄τόμος: Εφημερίδες και περιοδικά 1901-1959. Αθήναι, 1960, σελ. 382. Άκοπο αντίτυπο.
ΜΑΜΩΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ, Θρακική βιβλιογραφία (1958-1966). Ανάτυπο. Εταιρεία Θρακικών Μελετών. Αθήναι, 1967, σελ. 83. [17 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΜΑΜΩΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ, Πελοποννησιακή θεματογραφία στις εκδόσεις Κωνσταντινουπόλεως. Ανάτυπο. Αθήναι, 1988, σελ. 14. [3 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΜΑΣΤΟΡΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ, Οδοιπορικό στον Θεσπρωτικό Τύπο – Χθες και Σήμερα. Ηγουμενίτσα, 2006, σελ. 151. [20 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΑΝΝΑ, ΠΟΛΕΜΗ ΠΟΠΗ, Η εκδοτική περιπέτεια των Ελλήνων κομμουνιστών. Από το Βουνό στην Υπερορία (1947-1968). Έντυπα του Βουνού και του Μπούλκες - Εκδοτικό "Ελεύθερη Ελλάδα" - Εκδοτικό "Νέα Ελλάδα" - "Πολιτικές και Λογοτεχνικές Εκδόσεις". Βιβλιόραμα - ΑΣΚΙ, 2003, σελ. 742. [27,50 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΜΑΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δωδεκανησιακή βιβλιογραφία. Τόμος πρώτος (Βραβείον Ακαδημίας Αθηνών, 1957). Δωδεκανησιακή Ιστορική και Λαογραφική Εταιρεία - Δημοσίευμα αριθ. 1. Αθήναι, 1965, σελ. ξγ΄+323. Με αφιέρωση του συγγραφέα. [50 Ευρώ]
ΜΑΥΡΟΕΙΔΗ Φ., Ειδήσεις για ελληνικά τυπογραφεία της Ιταλίας τον 16ο αι. [σσ. 18] PDF
ΜΗΤΣΑΚΗ Κ., Το φιλολογικό έργο του Βασίλη Λαούρδα (1912-1971). ΙΜΧΑ, Θεσσαλονίκη, 1976, σελ. 45. Με αφιέρωση του συγγραφέα. [10 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ ΧΑΡΙΤΩΝ, Βλάσιος Γαβριηλίδης, ο αριστοκράτης δημοσιογράφος. Ανάτυπο. Εταιρεία Θρακικών Μελετών. Αθήναι, 1962, σελ. 15. [3 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΑΝΗΣ, Κωνσταντίνος Σάθας (1842-1914). Β΄ έκδοση. Εκδόσεις Β. Γρηγοριάδη, 1987, σελ. 22. [8 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΜΟΛΥΒΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, ΔΙΑΓΩΝΙΟΣ: Η κριτική κατά την πρώτη πενταετία (1958-1962). Νησίδες, 2004, σελ. 100. [5 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΜΠΑΣΑΝΤΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ, Ο ημερήσιος Τύπος από τον 18ο στον 21ο αιώνα. Οδυσσέας, 2002, σελ. 219. [9,50 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΜΠΕΛΙΑ ΕΛΕΝΗ, Η «Ηώς» και η «Αθηνά» του Ναυπλίου. Ανάτυπο. Αθήναι, 1979, σελ. 26. [8 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΜΠΕΛΙΑ ΕΛΕΝΗ, Η εφημερίδα «Θάρρος» της Καλαμάτας και τα προβλήματα του ελληνισμού κατά το διάστημα 1899-1910. Ανάτυπο. Αθήναι, 1984, σελ. 23. [8 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΜΠΕΝΕΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ, Το εικονογραφημένο παιδικό βιβλίο. Δίπτυχο, 1981, σελ. 63. [11 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΜΠΟΜΠΟΥ-ΣΤΑΜΑΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Η Βιβλιοθήκη του λόρδου Guilford στην Κέρκυρα (1824-1830). ΙΝΕ/ΕΙΕ, 2008, σελ. 128+CD. [7,50 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΜΠΟΥΓΑΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, "Ημερολόγιον του Αιγαίου" (1905, 1906) - "Ανατολικόν Ημερολόγιον" (1913). Βιβλιογράφησις. Πρόλ.: Φ. Μπουμπουλίδου. Ίδρυμα Νεοελληνικών Σπουδών - Δημοσιεύματα 1. Αθήναι, 1981, σελ. 59. [15 Ευρώ]
ΜΠΟΥΓΑΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Το "Αττικόν Ημερολόγιον" του Ειρηναίου Κ. Ασωπίου. Αθήναι, 1978, σελ. 114. [15 Ευρώ]
- ΜΠΟΥΦΕΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, Τα λογοτεχνικά περιοδικά της Κατοχής. Σοκόλης, 2006, σελ. 606. [16 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΜΗΛΙΩΡΗ ΠΟΛΥ, Από το "Ρομάντσο" στο "Πάνθεον". Ένα χρονικό του ελληνικού περιοδικού τύπου. Οδυσσέας, 1993, σελ. 278. [5 Ευρώ]
- ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΚΑΡΟΛΟΣ, Ανδρέας Καβαφάκης: Η ζωή και η δολοφονία ενός μάρτυρα της μαχόμενης δημοσιογραφίας. Νέα Σύνορα - Α.Α. Λιβάνη, 1993, σελ. 271. [9 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΝΕΤΑΣ ΒΙΚΤΩΡ, Ο νοσταλγός της Πόλης: Παύλος Παλαιολόγος. Μια ζωή με παστρικά χέρια. Εκδ. Τσουκάτου, 2013, σελ. 477. [11 Ευρώ]
ΝΟΜΙΚΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, Το διακοσμητικό στοιχείο στα ελληνικά χειρόγραφα [σσ. 8] PDF
ΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ, «Αφανείς» βιβλιογραφίες σε αγγλόφωνες εκδόσεις για την Ελλάδα (1967-1971). Βιβλιογραφικό σχεδίασμα. Αθήναι, 1973, σελ. 22. [10 Ευρώ]
- ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, Ο ηπειρωτικός Τύπος κατά την προαπελευθερωτική περίοδο. Ιωάννινα, 1983, σελ. 27. [5 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, Δανεισμός βιβλίων σε Σιναΐτες μοναχούς. Ανάτυπο. Αθήναι, 1996, σελ. 8. [2 Ευρώ]
ΝΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ, Σύστημα βιβλιογραφίας. Ε.Λ.Ι.Α., 1980, σελ. 214. [8 Ευρώ]
ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Τα ελληνικά δημώδη βιβλία και η επίδρασις αυτών επί τον πνευματικόν βίον του Ρουμανικού λαού. Αθήναι, 1952, σελ. 57. [15 Ευρώ]
ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ-ΜΠΟΤΟΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ, Βιβλιογραφικός οδηγός Ευρυτανίας. Καρπενήσι, 2007, σελ. 226. [30 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΠΑΝΑΡΕΤΟΥ ΑΝΝΙΤΑ, Η ηδονή και η οδύνη των βιβλίων. Χρυσόστομου Γανιάρη (1894-1966) βίος και έργα. ΕΛΙΑ, 2002, σελ. 454. [13 Ευρώ]
ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ, «Σαν να διάβασα ένα βιβλίο»: Ο βιβλιοπώλης της Εστίας αφηγείται. Βιβλιοπωλείον της «Εστίας», 2003, σελ. 193+φωτογραφίες. [6,50 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Οι Γεωγραφίες κατά την περίοδο του Νεοελληνικού Διαφωτισμού: Τα γεωγραφικά εγχειρίδια του Αθ. Ψαλίδα. Ανάτυπο. Ιωάννινα, 1999, σελ. 42. [9 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΟΝΝΑ, Συμβολή εις την γενικήν περί των Αμπελακίων της Θεσσαλίας βιβλιογραφίαν. Αθήναι, 1976, σελ. 46. [18 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, Ο Émile Legrand και η ελληνική βιβλιογραφία. Αρχειακή μελέτη. Ίδρυμα Κώστα και Ελένης Ουράνη, 2011, σελ. 700. [20 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΠΑΠΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Φρούρια ελευθερίας. Ο ελληνικός Τύπος προ και κατά την Επανάστασιν του 1821. ΕΣΗΕΑ. Αθήνα, 1971, σελ. 188+εικόνες. [40 Ευρώ]
ΠΑΣΧΟΣ Π., Στη διακονία της θεολογίας και της εκκλησίας. Μικρή αναφορά στον βίο και το έργο του καθηγητού Ευάγγελου Δ. Θεοδώρου. Ανάτυπο. Αθήναι, 1997, σελ. 50. [7 Ευρώ]
ΠΑΤΣΙΟΥ ΒΙΚΥ, "Η Διάπλασις των Παίδων" (1879-1922). Το πρότυπο και η συγκρότησή του. Β΄ έκδοση. Καστανιώτη, 1995, σελ. 230. [6 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΠΕΤΡΑΚΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Ο Τύπος (Δημοσιογράφοι και Δημοσιογραφία). Εκδοτικός οίκος Δημητράκου, 1920, σελ. ζ΄+208. Σκληρόδετο. [35 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΠΕΤΡΕΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, Με μολύβι και μελάνι. Αναμνήσεις, ανέκδοτα, δημοσιογραφικές ιστορίες. Δίφρος, 1973, σελ. 127. [7 Ευρώ] Πωλήθηκε
[Εκ των περιεχομένων: Με τον Καζαντζάκη/Δημήτρης Γαλάνης/Μαρία Κάλλας/Οι "Νεφέλες" σε σκηνοθεσία Καραντινού ανεβαίνουν στο Παρίσι με Γάλλους ηθοποιούς]
- ΠΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Η εκατονταετηρίς της στενογραφίας εν Ελλάδι. Αθήναι, 1962, σελ. 70. [12 Ευρώ] Κρατημένο
ΠΛΑΣΣΑΡΑ ΚΑΤΕΡΙΝΑ, Στρατής Τσίρκας – Βιβλιογραφία (1926-1978). ΕΛΙΑ, 1979, σελ. 139. [8 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΠΛΟΥΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Οι εφημερίδες "Πρωΐα" και "Ώρα" στα χρόνια του Χαρίλαου Τρικούπη (1882-1886). Ανάτυπο. Ιωάννινα, 1976, σελ. 16. [5 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΠΟΛΕΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Τα ελληνικά έντυπα του εν Μάλτα τυπογραφείου της Αγγλικανικής ιεραποστολής. Ανάτυπο. Αθήνα, 1970, σελ. 16. [7 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ-ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΔΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ, Χειρόγραφοι συλλογαί ποιητικών κειμένων ΙΗ΄και ΙΘ΄αιώνος (Σειρά Δευτέρα). Ανάτυπο. Ιωάννινα, 1974, σελ. 11. [3 Ευρώ]
ΡΟΥΣΣΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, Το περιοδικό "Κυκλάδες" (1930-1932) [σσ. 13] PDF
ΡΟΥΣΣΟΣ-ΜΗΛΙΔΩΝΗΣ ΜΑΡΚΟΣ, Αντώνιος Σιγάλας (1890-1981) – Ο δάσκαλος της Μακεδονίας. Εκδότης Πνευματικό Κέντρο Πατέρων Ιησουιτών. Αθήνα, 1991, σελ. 111. [15 Ευρώ]
- ΣΑΒΒΑ ΜΑΡΙΑ, Ιστορία της τυπογραφίας. Β΄ έκδοσις. Αθήναι, 1969, σελ. 68. [14 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ, Αναλυτική βιβλιογραφία Κοσμά του Αιτωλού (1765-1973). Β΄ έκδοση συμπληρωμένη. Βιβλιοπωλείον της «Εστίας», 1974, σελ. 200+φωτογραφίες. [25 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΣΑΡΔΕΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ, Βλάσης Γαβριηλίδης (1848-1920): μεγάλος αναμορφωτής της ελληνικής δημοσιογραφίας και πνευματικός ηγέτης. Μορφωτικό Ίδρυμα της ΕΣΗΕΑ, 2005, σελ. 498. [30 Ευρώ]
- ΣΕΡΑΦΕΙΜ-ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ, Νικόλαος Β. Φαρδύς ο Σαμόθραξ. Εκδόσεις Περιοδικού Ενδοχώρα. Αλεξανδρούπολη, 2006, σελ. 62. [9 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΣΕΡΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ, Βιβλιογραφικά για τον Ανδρέα Κάλβο και τον Ούγο Φώσκολο. Καταγραφή κειμένων από εφημερίδες και περιοδικά της Ζακύνθου. Εκδόσεις Περίπλους, 1992, σελ. 77. [10 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΣΕΡΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ, Μικρός «περίπλους» για τον Διονύση Ρώμα. Δέκα χρόνια από το θάνατό του. Εκδόσεις Περίπλους, 1991, σελ. 211. [15 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΣΕΡΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ, Ντίνος Κονόμος – Η μορφή του, το έργο του. Κείμενα για την πενηντάχρονη προσφορά του. Εκδόσεις Περίπλους, 1986, σελ. 199. [17 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΣΕΦΕΡΙΑΔΟΥ ΑΝΘΟΥΛΑ, Η "Τέχνη", ένα πρωτοπόρο φιλολογικό περιοδικό [σσ. 8] PDF
ΣΗΜΑΝΔΗΡΑΚΗ ΖΑΧ., Οι Χανιώτικες εφημερίδες μετά το 1950 [σσ. 9] PDF
ΣΚΙΑΔΑΣ ΝΙΚΟΣ, Το πρώτο τυπογραφείο της Αθήνας και ο Άγγλος φιλέλλην Στάνχοπ [σσ. 5] PDF
ΣΚΙΑΔΑΣ ΝΙΚΟΣ, Χρονικό της ελληνικής τυπογραφίας. Τρεις τόμοι. [80 Ευρώ] Πωλήθηκε
Α΄ τόμος: Σκλαβιά. Διαφωτισμός. Επανάσταση (1476-1828). Gutenberg, 1976, σελ. 325.
Β΄ τόμος: Μαχόμενη τυπογραφία, 1829-1862 (Σύμμικτα). Gutenberg, 1981, σελ. 395.
Γ΄ τόμος: 1863-1909 (Σύμμικτα). Gutenberg, 1982, σελ. 428.
ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ, Τα εμπορικά εγχειρίδια της Βενετοκρατίας και Τουρκοκρατίας και η Εμπορική Εγκυκλοπαίδεια του Νικολάου Παπαδόπουλου. Εταιρεία Μελέτης Νέου Ελληνισμού. Παράρτημα του περιοδ. Μνήμων, αρ. 5. Αθήνα, 1991, σελ. 179. [6 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΣΠΑΝΟΣ ΚΩΣΤΑΣ, Ο Χαράλαμπος Ι. Σπανός και το «Βιβλιοπωλείο των Βιβλιοφίλων». Οι αναμνήσεις των συγχρόνων του. Βιβλιοφιλία, 2004, σελ. 127. [7,50 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΣΤΑΪΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Ελληνική βιβλιοθήκη - Η συλλογή βιβλίων του Κωνσταντίνου Σπ. Στάικου εφεξής Η Βιβλιοθήκη του Κοινωφελούς Ιδρύματος Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης. Εκδ. ΑΤΩΝ, 2011, σελ. xxiv+546. [27 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΣΤΑΪΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Τα τυπωμένα στη Βιέννη ελληνικά βιβλία 1749-1800. Ίδρυμα Ελληνικού Πολιτισμού, 1995, σελ. XXXIX+427. Γλώσσα: Ελληνικά – Γερμανικά. [25 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Εμμανουήλ Πεζόπουλος (Λόγος επιμνημόσυνος εκφωνηθείς προς τιμήν του την 21 Ιανουαρίου 1949). Ανάτυπο. Αθήναι, 1954, σελ. 23. [7 Ευρώ]
- ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, Πρωτοπόροι και ήρωες της ελληνικής δημοσιογραφίας: Βλάσης Γαβριηλίδης, Κλεάνθης Τριαντάφυλλος-Ραμπαγάς. Γλάρος, 1983, σελ. 263+εικόνες. [18 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΣΤΑΦΥΛΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, Γιάννης Βλαχογιάννης: ο αρματολός των νεοελληνικών γραμμάτων. Λάρισα, 1972, σελ. 86. Με αφιέρωση του συγγραφέα. [12 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, Σελίδες από τη Μικρά Ασία. Εκδόσεις – Περιοδικά – Εφημερίδες από τη Σμύρνη και την Κωνσταντινούπολη. University Studio Press, 2006, σελ. 223. [7 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΣΤΟΥΡΝΑΣ ΚΩΣΤΑΣ (1900-1979), Δημοσιογραφικές αναμνήσεις. Σύγχρονη Εποχή, 1982, σελ. 142. [12 Ευρώ] Πωλήθηκε
[Εκτός από τις σκόρπιες αναμνήσεις του Κ. Στούρνα, στο βιβλίο υπάρχουν και κρίσεις των: Β. Γεωργίου, "Κ. Στούρνας, ένας αφοσιωμένος αγωνιστής και ακέραιος άνθρωπος" - Η ομιλία του κ. Δεσύλα - Μία σκιαγραφία του Κ. Στούρνα από τον κ. Νίκο Καραντηνό - Μία αποτίμηση του λογοτεχνικού του έργου από τον Γιάννη Φάτση]
- ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, Αφιέρωμα εις τον Γ.Ι. Φουσάραν (1908-1965). Παράρτημα του ΙΔ΄ τόμου του Αρχείου Ευβοϊκών Μελετών. Αθήναι, 1969, σελ. 49+φωτογραφίες. Άκοπο αντίτυπο. [13 Ευρώ]
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, Η νεότερη ιστορία της Θεσσαλονίκης και ο Τύπος. Κέντρο Ιστορίας Θεσσαλονίκης Δήμου Θεσσαλονίκης – Πολιτιστικό Κέντρο Β.Ε. Εθνικής Τραπέζης Ελλάδος. Θεσσαλονίκη, 1993, σελ. 238. [18 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, Τιμητική εκδήλωση για τον καθηγητή Σωτ. Ι. Αγαπητίδη. Πνευματικό Κέντρο Δήμου Σύμης, 1987, σελ. 69. [10 Ευρώ]
ΤΑΜΠΟΥΡΑΤΖΗΣ ΖΩΟΔΟΧΟΣ, Από το μύθο στο θαύμα: Παγκόσμια και ελληνική ιστορία των γραφικών τεχνών. Αθήνα, 1981, σελ. 381. Σκληρόδετο. [35 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Ο Τύπος των Πατρών τον ΙΘ΄αιώνα [σσ. 17] PDF
ΤΣΑΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Οι πρώτοι Γάλλοι τυπογράφοι Ελληνιστές: Ροβέρτος και Ερρίκος Στέφανος (Robert et Henri Estienne). Παρουσία, 1995, σελ. 117. [12 Ευρώ]
- ΤΣΑΛΙΚΗ-ΜΗΛΙΩΝΗ ΤΑΤΙΑΝΑ, Το γαλλόφωνο περιοδικό «Graecia»: Παρίσι 1910-1914. University Studio Press, 2009, σελ. 207. [8 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΤΣΕΛΙΚΑΣ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ, Αριθμογραμμική παράσταση των τύπων των χαρακώσεων των χειρογράφων. Ανάτυπο. Βενετία, 1976, σελ. 22. [4 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΤΣΙΚΝΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ, Ελληνικός νεανικός Τύπος (1915-1936). Καταγραφή. ΙΑΕΝ, 1986, σελ. 800. Άκοπο αντίτυπο. [45 Ευρώ]
ΤΣΙΡΠΑΝΛΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ, Μαρτυρίες για το εμπόριο του ελληνικού βιβλίου (1780, 1783). Ανάτυπο. Ιωάννινα, 1981, σελ. 28. [6 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΦΙΛΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΧΙΟΥ, Ογδοηκοστή επέτειος του καθηγητού Κωνσταντίνου Ι. Αμάντου. Αθήναι, 1954, σελ. 56.  Με αφιέρωση του Κ. Αμάντου. [10 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΦΟΥΣΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, Βιβλιογραφία των ελληνικών βιβλιογραφιών (1791-1947). Βιβλιοπωλείον της «Εστίας», 1961, σελ. 286. Ιδιωτική βιβλιοδεσία. [55 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΦΤΕΡΗ ΡΕΑ, Δίπλα στον άντρα μου Γιώργο Φτέρη (Βιογραφία). Δίφρος, 1977, σελ. 495+φωτογραφίες. [25 Ευρώ]
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Γορτυνιακή βιβλιογραφία. Ανάτυπο. Αθήναι, 1972, σελ. 64. Με αφιέρωση του συγγραφέα. [15 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Καλαβρυτινή βιβλιογραφία (1969-1976). Ανάτυπο. Αθήναι, 1977, σελ. 23. [8 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Καλαβρυτινή βιβλιογραφία (1706-1986). Ανάτυπο. Αθήναι, 1986, σελ. 58. [12 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ, Βιβλιογραφία νεοελληνικών ποιητικών ανθολογιών (1834-1978). Εκδόσεις «Μήνυμα». Αθήνα, 1978, σελ. 119. [18 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΧΑΜΟΥΔΟΠΟΥΛΟΥ Α. Χ., Από το ημερολόγιο ενός δημοσιογράφου (1908-1948). Τυπογραφείον ΑΔΕΛΦΩΝ Δ. ΒΑΧΛΑ. Θεσσαλονίκη, 1948, σελ. 111. [18 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΧΑΣΙΩΤΗΣ Ι., Θεσσαλική βιβλιογραφία. Πρώτη καταγραφή (1636-1962). Φιλάρχαιος Εταιρεία Βόλου. Βόλος, 1971, σελ. 247. [50 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΧΑΤΖΗΜΩΥΣΗΣ ΠΑΥΛΟΣ, Μικρασιατική εκστρατεία, ήττα, προσφυγιά: Βιβλιογραφία 1919-1978. Ερμής, 1981, σελ. 341. [10 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΧΑΤΖΗΦΩΤΗΣ Ι., Δωδεκανήσιοι συγγραφείς στην Αλεξάνδρεια και Αίγυπτο. Ανάτυπο. Αθήναι, 1974, σελ. 16. [5 Ευρώ]
- ΧΑΤΖΗΦΩΤΗΣ Ι., Εγχειρίδιο βιβλιογραφίας. Αθήναι, 1969, σελ. 142. [12 Ευρώ]
- ΧΑΤΖΗΦΩΤΗΣ Ι., Θ. Α. Πασχίδης (1836-1890): Ο λόγιος - Ο εκπαιδευτικός - Ο αγωνιστής - Ο δημοσιογράφος - Ο Έλληνας - Ο μάρτυρας. Η ζωή και το έργο του. Συμβολή στην ιστορία του Ελληνισμού της Ρουμανίας και του ελληνικού Τύπου. Εκδόσεις των "Κριτικών Φύλλων". Αθήνα, 1974, σελ. ιστ΄+335. [40 Ευρώ]
ΧΙΔΙΡΟΓΛΟΥ ΠΑΥΛΟΣ, Τουρκική ελληνογραφία (Τουρκικά δημοσιεύματα για την Ελλάδα). ΙΜΧΑ. Θεσσαλονίκη, 1980, σελ. 201. [18 Ευρώ]
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Η Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων (1846-1970). Εκ του Εθνικού Τυπογραφείου, 1970, σελ. 71. [17 Ευρώ]
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, Ελληνικές θύελλες. Δημοσιογραφικά χρονικά 1934-1974. Β΄έκδοση. Βιβλιοπωλείον της "Εστίας", σελ. 324. [8 Ευρώ]
- Bibliographie de l’ art byzantin et post-byzantin 1945-1969. Publié à l’ occasion du IIème Congrès International des Études Balkaniques et Sud-Est Européennes à Athènes, Mai 1970. Athènes, 1970, p. 115. [15 Ευρώ]
BLANCK HORST, Το βιβλίο στην αρχαιότητα. Με 121 εικόνες και σχέδια. Β΄ έκδοση βελτιωμένη. Παπαδήμα, 2008, σελ. 343. [14 Ευρώ] Πωλήθηκε
- BRINGHURST ROBERT, Στοιχεία της τυπογραφικής τέχνης. ΠΕΚ, 2001, σελ. 426. [15 Ευρώ]
CASSON LIONEL, Οι Βιβλιοθήκες στον αρχαίο κόσμο. ΜΙΕΤ, 2006, σελ. 283. [10 Ευρώ] Πωλήθηκε
- DIMARAS C., Supplément à la bibliographie Ionienne. Ανάτυπο από το «Δελτίον» της Ιονίου Ακαδημίας (Τόμος Α΄). Κέρκυρα, 1977, σελ. 99. [20 Ευρώ]
HUNGER HERBERT, Ο κόσμος του βυζαντινού βιβλίου. Γραφή και ανάγνωση στο Βυζάντιο. Καρδαμίτσα, 1995, σελ. 192. [8 Ευρώ] Πωλήθηκε
- SALAVILLE SÉVÉRIEN, DALLEGGIO EUGÈNE, KARAMANLIDIKA. Bibliographie analytique d’ ouvrages en langue turque imprimés en caractères grecs [Αναλυτική βιβλιογραφία τουρκόφωνων έργων τυπωθέντων με ελληνικά στοιχεία]. Vol. I (1584-1850). Collection de l’ Institut Français d’ Athènes. Athènes, 1958, p. XI+325+photos. Vol. II (1851-1865). Collection de l’ Institut Français d’ Athènes. Athènes, 1966, pV+89. VolIII (1866-1900). Φιλολογικός Σύλλογος «Παρνασσός» - Επιστημονικαί Διατριβαί, αρ. 4. Athènes, 1974, pXII+347. [130 Ευρώ]
SCHOLDERER VICTOR, Τα ελληνικά τυπογραφικά στοιχεία 1465-1927: πανομοιότυπα μιας έκθεσης βιβλίων που καταγράφουν την ανάπτυξη της ελληνικής τυπογραφίας (Βρετανικό Μουσείο 1927). Ιστορική εισαγωγή: Victor Scholderer. Επίσης: Martin Davies "Victor Scholderer (1880-1971)" και John H. Bowman "Τα ελληνικά στοιχεία New Hellenic του Victor Scholderer". Μετάφραση και βιογραφικά σημειώματα: Γιώργος Δ. Ματθαιόπουλος. Εκδόσεις Μαστορίδη. Θεσσαλονίκη, 1994, σελ. ιγ΄+25+93. [45 Ευρώ] 
- SOLDATOS CONSTANTIN, La Bibliothèque Publique de Corfou [pp. 14] PDF
- VRANOUSSIS L., L’ hellénisme postbyzantin et l’ Europe. MANUSCRITS, LIVRES, IMPRIMERIES ET MAISONS D’ ÉDITION. 1981, p. 42+16(notes). [13 Ευρώ] Πωλήθηκε