Τετάρτη, 11 Φεβρουαρίου 2015

ΘΕΟΛΟΓΙΑ - ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ

BERKI FERIZ, Η εν Ουγγαρία ορθόδοξος εκκλησία. ΙΜΧΑ. Θεσσαλονίκη, 1964, σελ. 61. [12 Ευρώ]
- GRIMALDI NICOLAS, Το βιβλίο του Ιούδα. Κέδρος, 2006, σελ. 128. [4 Ευρώ]
KEPEL GILLES, Η επιστροφή του θεού. Ισλαμικά, χριστιανικά, εβραϊκά κινήματα στην επανάκτηση του κόσμου. Νέα Σύνορα-Α.Α. Λιβάνη, 1992, σελ. 331. [8,50 Ευρώ]
- KÜNG HANS, Η αρχή των πάντων. Φυσικές επιστήμες και θρησκεία. Εκδόσεις Ουρανός, 2009, σελ. 433. [11 Ευρώ]
- LENOIR FR., Ο Χριστός φιλόσοφος. Πόλις, 2010, σελ. 368. [10 Ευρώ]
NICOLAS AUGUSTE, Φιλοσοφικαί μελέται περί χριστιανισμού, εξελληνισθείσαι υπό Πέτρου Βράιλα Αρμένη και Α. Μαυρομμάτου. Έκδοσις δευτέρα. Τρεις τόμοι. Α΄τόμος: τυπογραφείον Ερμής Αντωνίου Τερζάκη. Κέρκυρα, 1864, σελ. 548. Β΄τόμοςτυπογραφείον Ερμής Αντωνίου Τερζάκη. Κέρκυρα, 1864, σελ. 515. Γ΄τόμος: τυπογραφείον Ερμής Αντωνίου Τερζάκη. Αθήναι, 1865, σελ. 484.
[150 Ευρώ] 
- ΑΓΓΕΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ, "Δίκαιον" και "Δικαιοσύνη" εις τους "Ψαλμούς του Δαβίδ". Αθήναι, 1981, σελ. 77. Με αφιέρωση του συγγραφέα. [17 Ευρώ]
- ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, Ο ελληνισμός υποφήτης του χριστιανισμού. Αθήναι, 1973, σελ. ια΄+90. [15 Ευρώ]
ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Η εκλογή του μητροπολίτου Μελετίου Μεταξάκη κανονικώς και κατά τους γενικούς κανονισμούς εξεταζομένη. Αθήναι, 1921, σελ. 42+στ΄. [8 Ευρώ]
ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Σύστημα ηθικής. Τυπογραφείον Γ. Βάρτσου. Αθήναι, 1925, σελ. 383. Με αφιέρωση του συγγραφέα. Ιδιωτική βιβλιοδεσία. [30 Ευρώ]
ΓΕΔΕΩΝ ΜΑΝΟΥΗΛ, Τετρακοσιετηρίς πατριαρχικής δωρεάς 1538-1938. Ανάτυπο. Εταιρεία Θρακικών Μελετών. Αθήναι, 1957, σελ. 15. [6 Ευρώ]
- ΓΙΑΧΑΝΑΤΖΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, Θρησκευτικός μισογυνισμός. Η γυναίκα στους "παραδείσους" του μονοθεϊσμού. Εκδόσεις Άλμπουρο, 2002, σελ. 259. [8 Ευρώ]
- ΓΟΥΝΕΛΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ, Ο αντιχριστιανισμός. Αρμός, 2009, σελ. 159. [5 Ευρώ]
- ΓΡΑΤΣΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Το Σάββατον εν Κουμράν και τη Καινή Διαθήκη. Αθήναι, 1971, σελ. 221. [20 Ευρώ]
ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Η Ορθοδοξία σήμερον. Αθήναι, 1969, σελ. 59. [7 Ευρώ]
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ (Αρχιμανδρίτου), Μελέτη περί του Χαρτοφύλακος της εν Κωνσταντινουπόλει Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Τύποις "Φοίνικος". Αθήναι, 1924, σελ. VI+63. Με ιδιόχειρη αφιέρωση του συγγραφέα στον μητροπολίτη Κερκύρας Αθηναγόρα. [50 Ευρώ]
- ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο "ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ", Η Εκκλησία Ιεροσολύμων κατά τους τέσσαρας τελευταίους αιώνας (1517-1900). Τυπογραφείον Π.Δ. Σακελλαρίου. Αθήναι, 1900, σελ. 432. Ιδιωτική βιβλιοδεσία. [50 Ευρώ]
ΘΕΜΕΛΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, Αι παιδαγωγικαί ιδέαι του Κωνσταντίνου Οικονόμου του εξ Οικονόμων. Ανάτυπο. Αθήναι, 1988, σελ. 103. [14 Ευρώ]
ΘΕΜΕΛΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, Η εν Αθήναις και εν έτει 1896 έκδοσις των Μηναίων. Ανάτυπο. Αθήναι, 1976, σελ. 69. [10 Ευρώ]
ΘΕΜΕΛΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, Ο Άγιος Νικόλαος Αρχιεπίσκοπος Μύρων της Λυκίας εν τη υμνογραφία. Ανάτυπο. Αθήναι, 1989, σελ. 22. [3 Ευρώ]
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Ο Απόστολος Παύλος και οι στωικοί φιλόσοφοι. Αι ιδέαι αυτών περί θείου προορισμού και περί ανθρωπίνης ελευθερίας. Β΄έκδοσις. Έκθεσις Χριστιανικού Βιβλίου. Αθήναι, 1957, σελ. 220. [18 Ευρώ]
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Ο μυστικισμός του Αποστόλου Παύλου. Β΄έκδοσις. Έκθεσις Χριστιανικού Βιβλίου. Αθήναι, 1957, σελ. 144. [18 Ευρώ]
- ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ, Ορθοδοξία και Νεωτερικότητα: Προλεγόμενα [Ιερά Μητρόπολη Δημητριάδος - Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών]. Ίνδικτος, 2007, σελ. 186. [9 Ευρώ]
ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ, Θρησκεία, εκπαίδευση, μετανεωτερικότητα. Η θρησκευτική αγωγή στο σύγχρονο σχολείο. Κριτική, 2011, σελ. 316. [12,50 Ευρώ]
ΚΑΡΑΝΤΖΑΛΗΣ ΤΙΤΟΣ, ΜΑΡΟΥΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, Η θέσις του Χριστού και της Παναγίας εν τω Κορανίω. Αθήναι, 1990, σελ. 74. [8 Ευρώ]
- ΚΑΡΜΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Ορθοδοξία και Παλαιοκαθολικισμός. Τεύχος ΙΙΙ: Η Β΄ Διάσκεψις της Διορθοδόξου Θεολογικής Επιτροπής επί του διαλόγου μετά των Παλαιοκαθολικών. Ανάτυπο. Αθήναι, 1970, σελ. 32. [5 Ευρώ]
- ΚΙΝΓΚ ΚΑΡΕΝ, Τι είναι γνωστικισμός; Ενάλιος, 2010, σελ. 476. [9,50 Ευρώ]
- ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΑΘΗΝΑΓΟΡΑΣ, Το επιστημονικόν γεγονός προ του Μυστηρίου. Μελέται και διαλέξεις. Έκδοσις Ιδρύματος Ευρώπης ΔΡΑΓΑΝ. Αθήναι, 1971, σελ. 83. Με αφιέρωση του συγγραφέα. [12 Ευρώ]
ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, Ιστορία της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής (1919-1968). Αθήναι, 1969, σελ. 152+φωτογραφίες. Άκοπο αντίτυπο. [20 Ευρώ]
- ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, Περί των πηγών του βίου Κωνσταντίνου (Κυρίλλου) και Μεθοδίου των ιεραποστόλων παρά τοις Σλάβοις (κατά τον F. Grivec). Ιστορικόν σημείωμα περιέχον και δια το θέμα και γλώσσα εν τη ελληνική εκκλησία. Ανάτυπο. Αθήναι, 1967, σελ. 60. [11 Ευρώ] 
ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, Συμβολαί εις την εκκλησιαστικήν ιστορίαν της Αχρίδος: α) Περί την γένεσιν της Αρχιεπισκοπής Αχριδών. β) Τακτικά του ι΄και ια΄αιώνος εις παραλλήλους πίνακας. γ) Συνοπτική ιστορία της Αρχιεπισκοπής Αχριδών. Ανάτυπο. Αθήναι, 1967, σελ. 80. [17 Ευρώ]
- ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, μητροπολίτης Νεοκαισάρειας, Ο πατριάρχης Μάξιμος ο Ε΄. Σταμπούλ, 1946, σελ. 7. [5 Ευρώ]
ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ, Περί του κύρους της ιερωσύνης των Αγγλικανών από της απόψεως του κανονικού δικαίου της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Ανάτυπο. Αθήναι, 1958, σελ. 47. [6 Ευρώ]
ΚΟΥΙΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ., Φραγκίσκος Σκούφος - Γεράσιμος Ιαννούλης. Αθήναι, 1935, σελ. 56. Με αφιέρωση του συγγραφέα. [20 Ευρώ]
- ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΚΗΣ, Η χριστιανική εκκλησία στις Λαϊκές Δημοκρατίες. Αθήνα, 1959, σελ. 84 + XXIX φωτογραφίες. Άκοπο αντίτυπο. [26 Ευρώ]
ΜΑΚΡΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (1831-1905), Η χριστιανική φιλοσοφία ή Δίκη ανάμεσον της φιλοσοφία της Ελλάδος και εκείνης των της Δύσεως Σχολών. Έκδοσις δευτέρα, υπό του εν Αθήναις ορθοδόξου χριστιανικού Συλλόγου "Ιωάννης ο Βαπτιστής" και του ορθοδόξου χριστιανικού Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Σικάγου Η.Π. Αμερικής. Αθήναι, 1968, σελ. 152. Άκοπο αντίτυπο. [30 Ευρώ]
ΜΑΝΤΖΟΥΝΕΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, Τα αδικήματα αιρέσεως και σχίσματος κατά τους οκτώ πρώτους αιώνας. Αθήναι, 1977, σελ. 190. [20 Ευρώ]
ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ, Χαρισματική ζωή. Το Βασίλειον ιεράτευμα των πιστών εις την Ορθόδοξον Εκκλησίαν. Δωδώνη, 1972, σελ. 139. Άκοπο αντίτυπο. [15 Ευρώ]
- ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, Αι περί της Ιεράς Συνόδου απόψεις της Πολιτείας κατά το έτος 1845. Έκδοσις "Εκκλησιαστικού Βήματος". Αθήναι, 1952, σελ. 44. [12 Ευρώ]
ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, Η αναχειροτόνησις. Έκδοσις Οικοδομικού Συνεταιρισμού Ακτημόνων Κληρικών κ.τ.λ. Αθήναι, 1949, σελ. 90. Με αφιέρωση του συγγραφέα. [15 Ευρώ]
- ΜΕΛΑΝΙ ΑΤΟ, Τα μυστικά των Κονκλαβίων. Διήγηση, 2005, σελ. 92. [4 Ευρώ]
- ΜΕΛΕΤΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΥΘΗΡΩΝ, Γάμος κληρικών καταχθέντων εις την τάξιν των λαϊκών ανίερος. Αθήναι, 1964, σελ. 35. [9 Ευρώ]
- ΜΕΡΕΝΤΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Υπερφυής διάβασις θαλασσών και ποταμών εν τη αρχαία Ισραηλιτική και τη κλασσική γραμματεία (Συμβολή εις την ορθήν γραμματικήν και φιλολογικήν ανάλυσιν και ερμηνείαν αρχαίων κειμένων). Αθήναι, 1961, σελ. 100. [16 Ευρώ]
- ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Η μεγάλη προδοσία (1973-1993) του αρχιεπισκόπου Σεραφείμ. Εκδόσεις «Ορθοδόξου Τύπου». Αθήναι, 1993, σελ. 409. [25 Ευρώ]
ΜΠΑΛΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Ερνέστος Ρενάν (Επί τη εκατονταετηρίδι του). Τύποις "Φοίνικος". Αθήναι, 1923, σελ. 80. [20 Ευρώ]
ΜΠΑΛΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Σύμβολα και συμβολικά βιβλία. Εκ του τυπογραφείου Σ.Κ. Βλαστού. Αθήναι, 1919, σελ. 39. [13 Ευρώ]
- ΜΠΕΓΖΟΣ ΜΑΡΙΟΣ, Φιλοσοφική ανθρωπολογία της θρησκείας. Ελληνικά Γράμματα, 1996, σελ. 360. [10 Ευρώ]
ΜΠΟΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Ερμίου (ή Ερμείου) φιλοσόφου, Διασυρμός των έξω φιλοσόφων. Ανάτυπο. Αθήναι, 1989, σελ. 39. [8 Ευρώ] 
- ΜΠΟΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Οι άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος οι των Σλάβων απόστολοι και η Βασιλική του Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης. (Συμβολή προς διαλεύκανσιν του προβλήματος του οίκου των αγίων και ερμηνείαν ωρισμένων ψηφιδωτών και επιγραφών του Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης). Αθήναι, 1969, σελ. 141+εικόνες. Άκοπο αντίτυπο. [18 Ευρώ]
- ΜΠΟΥΓΙΕ ΛΟΥΪ, Οι Καθολικοί της Δύσεως και η βυζαντινή λειτουργία. Αθήναι, σελ. 29. [9 Ευρώ]
- ΜΠΟΥΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Οι Εξωκατάκοιλοι ή Εξωκατάκηλοι άρχοντες (Προέλευσις και νομοκανονική σημασία της διφυούς προσωνυμίας). Αθήναι, 1969, σελ. 179. [20 Ευρώ]
ΜΠΟΥΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Τα αναθέματα Ρώμης - Κωνσταντινουπόλεως και κανονικότης της άρσεως αυτών. Αθήναι, 1980, σελ. 253. [25 Ευρώ]
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΗΛΙΑΣ, Αι εν Παλαιστίνη αρχαιολογικαί έρευναι και η Αγία Γραφή. Αθήναι, 1969, σελ. 53+αναδιπλ. χάρτης+εικόνες. [15 Ευρώ]
- ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Η εκλογή του αρχιεπισκόπου Αθηνών και των επισκόπων εν τη ορθοδόξω εκκλησία της Ελλάδος. Αθήναι, 1946, σελ. 144. [17 Ευρώ]
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Ο Οικουμενικός Πατριαρχικός Θρόνος της Κωνσταντινουπόλεως. Εκκλησιαστική και πολιτική θέσις. Αθήναι, 1948, σελ. 72. [20 Ευρώ]
ΠΑΠΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ, Αι κακοδοξίαι του Παπισμού (Ανατολή και Δύσις). Αδελφότης Θεολόγων "Ο Σωτήρ". Αθήναι, 1992, σελ. 89. [7 Ευρώ]
- ΠΗΛΙΛΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ, Ωριγένης: Ο Αλεξανδρινός θεολόγος. Αθήναι, 2002, σελ. 303. [25 Ευρώ]
- ΣΙΩΤΟΥ ΜΑΡΚΟΥ,  Τα Χειρόγραφα της Νεκράς Θαλάσσης. Α΄: Ιστορία ανευρέσεως και περιγραφή αυτών. Αθήναι, 1961, σελ. 136. [15 Ευρώ]
- ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Συνέπειαι της πτώσεως και λουτρόν παλιγγενεσίας (Εκ της ανθρωπολογίας του αγίου Γρηγορίου Νύσσης). Διατριβή επί υφηγεσία. Αθήναι, 1973, σελ. 198. [24 Ευρώ]
- ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΒΑΣ. (Καθ. Θεολογικής Σχολής Χάλκης),  Μάξιμος Α. Ρεπανέλλης, μητροπολίτης Σταυρουπόλεως (1919-1991). Ανάτυπο. Θεσσαλονίκη, 1994, σελ. 16. [2 Ευρώ]
- ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΒΑΣ. (Καθ. Θεολογικής Σχολής Χάλκης), Το Οικουμενικόν Ινστιτούτον του Μποσσαί. Ανάτυπο. Αθήναι, 1983, σελ. 6. [2 Ευρώ]
- ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΒΑΣ. (Καθ. Θεολογικής Σχολής Χάλκης), Χρυσόστομος Σ. Κωνσταντινίδης, μητροπολίτης Μύρων (1921 - ). Ανάτυπο. Κατερίνη, 1990, σελ. 23. [2 Ευρώ]
- ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, Θρησκευτική παιδεία και σύγχρονη κοινωνία. Θέσεις και αντιθέσεις. Εν Πλω, 2006, σελ. 313. [6,50 Ευρώ]
ΤΑΡΝΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Η διαμόρφωσις του αυτοκεφάλου της Βουλγαρικής Εκκλησίας (864-1235). ΕΜΣ - Επιστημονικαί Πραγματείαι: Σειρά Φιλολογική και Θεολογική, αρ. 13. Θεσσαλονίκη, 1976, σελ. 187. [20 Ευρώ]
- ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ, μητροπολίτης Κίτρους, Η δικονομία της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρουμανίας, μετά ιστορικής ανασκοπήσεως. Αθήναι, 1973, σελ. 78. Άκοπο αντίτυπο. [16 Ευρώ]
ΤΡΕΜΠΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Μασσωνισμός. Β΄έκδοσις, επηυξημένη. Αδελφότης Θεολόγων η "Ζωή". Αθήναι, 1958, σελ. 229. Σκληρόδετο. [18 Ευρώ]
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, Το θεοβάδιστον όρος Σινά - Μονή Αγίας Αικατερίνης. Ρίζες της ορθοδοξίας και του ελληνισμού. Αθήναι, 1988, σελ. 38. [5 Ευρώ]
- ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Αι Ωδαί Σολομώντος (Εισαγωγή - Κείμενον - Ερμηνεία). Αθήναι, 1974, σελ. 199. [18 Ευρώ]
ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Η δίκη του Μαξίμου του Γραικού. Ινστιτούτο Άγιος Μάξιμος ο Γραικός. Αθήνα, 2011, σελ. 447. [10 Ευρώ]
- ΦΑΡΑΝΤΟΥ ΜΕΓΑ, Το Παπικόν πρωτείον. Δογματική θεώρησις εξ επόψεως ορθοδόξου. Αθήναι, 1969, σελ. 47. [9 Ευρώ]
- ΦΟΥΓΙΑΣ ΜΕΘΟΔΙΟΣ, Η ελληνιστική Ιουδαϊκή παράδοση. Α.Α. Λιβάνη, 1995, σελ. 238. [8 Ευρώ]
- ΦΟΥΓΙΑΣ ΜΕΘΟΔΙΟΣ, Ορθοδοξία, ρωμαιοκαθολικισμός και αγγλικανισμός. Α.Α. Λιβάνη, 1996, σελ. 470. [13 Ευρώ]
- ΦΟΥΓΙΑΣ ΜΕΘΟΔΙΟΣ, Το ελληνικό υπόβαθρο του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Οι ελληνικές ρίζες της Ευρώπης. Α.Α. Λιβάνη, 1999, σελ. 364. [9 Ευρώ]
- ΧΑΡΙΤΟΣ ΜΗΝΑΣ, Σκιαγραφία του σοφωτάτου διδασκάλου της Γεραράς «Σχολής του Λόγου» Σωτηρίου Δ. Φιλαρέτου επί τη πεντηκονταετηρίδι από του θανάτου αυτού (†1913-1963). Ορθόδοξος Χριστιανικός Σύλλογος «Ιωάννης Ο Βαπτιστής». Αθήναι, 1964, σελ. 32. [11 Ευρώ]
- ΧΑΣΤΟΥΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Κουμρανικά χειρόγραφα. Τάξις της κοινότητος και τάξις της ομηγύρεως. Αθήναι, 1979, σελ. 68. [13 Ευρώ]
- ΨΥΧΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, Χριστιανική ηθική. Τα κυριώτερα χριστιανικά καθήκοντα. Αθήναι, 1961, σελ. 242. [10 Ευρώ]