Sans doute!

Πέμπτη, 1 Δεκεμβρίου 2016

ΘΕΟΛΟΓΙΑ - ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ

ARMSTRONG KAREN, Η Βίβλος. Η βιογραφία του πιο πολυδιαβασμένου ιερού κειμένου. Μτφρ.: Σοφία Λαζαρίδου. Ελληνικά Γράμματα, 2008, σελ. 338. [18 Ευρώ]
BERKI FERIZ, Η εν Ουγγαρία ορθόδοξος εκκλησία. ΙΜΧΑ. Θεσσαλονίκη, 1964, σελ. 61. [12 Ευρώ]
- BRAUN W., McCUTCHEON R., Εγχειρίδιο θρησκειολογίας. Βάνιας, 2003, σελ. 796. [16 Ευρώ]
BRETON STANISLAS, Απόστολος Παύλος. Πατάκη, 2005, σελ. 193. [7 Ευρώ]
DIEL PAUL, SOLOTAREFF JEANINE, Ο Συμβολισμός στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη. Μτφρ.: Λήδα Παλλαντίου. Χατζηνικολή, 1993, σελ. 215. [11,50 Ευρώ]
- GAFFNEY MARK, Τα Γνωστικά Μυστικά των Ναασσηνών. Η μυητική διδασκαλία του Μυστικού Δείπνου. Ενάλιος, 2009, σελ. 457. [10 Ευρώ]
- GRIMALDI NICOLAS, Το βιβλίο του Ιούδα. Κέδρος, 2006, σελ. 128. [4 Ευρώ]
HERING GUNNAR, Οικουμενικό Πατριαρχείο και ευρωπαϊκή πολιτική 1620-1638. ΜΙΕΤ, 2003, σελ. 477. Άκοπο αντίτυπο. [11 Ευρώ]
KEPEL GILLES, Η επιστροφή του θεού. Ισλαμικά, χριστιανικά, εβραϊκά κινήματα στην επανάκτηση του κόσμου. Νέα Σύνορα-Α.Α. Λιβάνη, 1992, σελ. 331. [8,50 Ευρώ]
- LENOIR FR., Ο Χριστός φιλόσοφος. Πόλις, 2010, σελ. 368. [10 Ευρώ]
MERLIER OCTAVE, Le Quatrième Évangile. La question johannique. Athènes, 1961, p. 484+1 fold. map. [35 Ευρώ
MOSCHOPOULOS NICÉPHORE, La Terre Sainte. Essai sur l’ histoire politique et diplomatique des Lieux Saints de la chrétienté. Athènes, 1957, p. 436. [40 Ευρώ] 
NICOLAS AUGUSTE, Φιλοσοφικαί μελέται περί χριστιανισμού, εξελληνισθείσαι υπό Πέτρου Βράιλα Αρμένη και Α. Μαυρομμάτου. Έκδοσις δευτέρα. Τρεις τόμοι. Α΄τόμος: τυπογραφείον Ερμής Αντωνίου Τερζάκη. Κέρκυρα, 1864, σελ. 548. Β΄τόμοςτυπογραφείον Ερμής Αντωνίου Τερζάκη. Κέρκυρα, 1864, σελ. 515. Γ΄τόμος: τυπογραφείον Ερμής Αντωνίου Τερζάκη. Αθήναι, 1865, σελ. 484.
[150 Ευρώ] 
- STARK RODNEY, Η εξάπλωση του χριστιανισμού. Πώς το άσημο και περιθωριακό κίνημα του Χριστού εξελίχθηκε σε κυρίαρχη θρησκευτική δύναμη στο Δυτικό Κόσμο μέσα σε λίγους αιώνες. Άρτος Ζωής, 2005, σελ. 356. [9,50 Ευρώ]
- ΑΓΓΕΛΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ, "Δίκαιον" και "Δικαιοσύνη" εις τους "Ψαλμούς του Δαβίδ". Αθήναι, 1981, σελ. 77. Με αφιέρωση του συγγραφέα. [17 Ευρώ]
ΑΓΟΥΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ, Η κοινοκτημοσύνη εν τη πρώτη Εκκλησία. Θεσσαλονίκη, 1963, σελ. 30. [5 Ευρώ] 
ΑΓΟΥΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ, Ο χαρακτήρ των πρώτων κατά της Εκκλησίας διωγμών και η περί των χριστιανών αλληλογραφία του Πλινίου μετά του αυτοκράτορος Τραϊανού. Ανάτυπο. Θεσσαλονίκη, 1963, σελ. 34. [5 Ευρώ]
ΑΓΟΥΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ, Ο χριστιανισμός έναντι του ιουδαϊσμού και ελληνισμού κατά το Β΄αιώνα μ.Χ. Β΄έκδοση [Αποστολικοί Πατέρες - Απολογητές]. Ελληνικά Γράμματα, 1997, σελ. 166. [16 Ευρώ]
ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΑΜΙΛΚΑΣ, Η οικονομία κατά το κανονικόν δίκαιον της ορθοδόξου εκκλησίας. Εκδ. οίκος "Αστήρ". Αθήναι, 1949, σελ. 112. Άκοπο αντίτυπο. [20 Ευρώ]
ΑΜΑΝΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Σύντομος ιστορία της Ιεράς Μονής του Σινά. "Ελληνικά" - Παράρτημα 3. Θεσσαλονίκη, 1953, σελ. 114+φωτογραφίες. Άκοπο αντίτυπο. [25 Ευρώ]
ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Η ερμηνεία των μαρτυριών της Κ.Δ. για την ανάσταση του Ιησού Χριστού στη σύγχρονη εποχή. ΟΕΔΒ, 1986, σελ. 226. [18 Ευρώ]
ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Κρυπτοχριστιανικά κείμενα. Δημοσιεύματα της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών - Εθνική Βιβλιοθήκη, αρ. 36. Θεσσαλονίκη, 1974, σελ. 246. [30 Ευρώ] 
- ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, Ο ελληνισμός υποφήτης του χριστιανισμού. Αθήναι, 1973, σελ. ια΄+90. [15 Ευρώ]
ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Η εκλογή του μητροπολίτου Μελετίου Μεταξάκη κανονικώς και κατά τους γενικούς κανονισμούς εξεταζομένη. Αθήναι, 1921, σελ. 42+στ΄. [8 Ευρώ]
ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Σύστημα ηθικής. Τυπογραφείον Γ. Βάρτσου. Αθήναι, 1925, σελ. 383. Με αφιέρωση του συγγραφέα. Ιδιωτική βιβλιοδεσία. [30 Ευρώ]
ΑΝΘΙΜΟΣ (Μητροπολίτης Νουβίας), Η κυριαρχική εξουσία εν τη ορθοδόξω εκκλησία και τη Αλεξανδρινή ιδία. Β΄έκδοσις. Αλεξάνδρεια, 1950, σελ. 189. Άκοπο αντίτυπο. [25 Ευρώ]
- ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Η Κοπτική Εκκλησία. Αθήναι, 1965, σελ. 124. Άκοπο αντίτυπο. [30 Ευρώ] 
- ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Ιστορία της Ασσυριακής Νεστοριανικής Εκκλησίας. Βιβλιοθήκη της εν Αθήναις Φιλεκπαιδευτικής Εταιρείας, αρ. 50. Αθήναι, 1968, σελ. 321. Άκοπο αντίτυπο. [40 Ευρώ] Κρατημένο
ΓΕΔΕΩΝ ΜΑΝΟΥΗΛ, Τετρακοσιετηρίς πατριαρχικής δωρεάς 1538-1938. Ανάτυπο. Εταιρεία Θρακικών Μελετών. Αθήναι, 1957, σελ. 15. [6 Ευρώ]
ΓΚΟΛΝΤΧΙΛ ΣΑΪΜΟΝ, Ο Ναός της Ιερουσαλήμ. Η ιστορία του ιερού τόπου χριστιανών, μουσουλμάνων και εβραίων. Πατάκη, 2006, σελ. 211. [9 Ευρώ]
ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Η Ορθοδοξία σήμερον. Αθήναι, 1969, σελ. 59. [7 Ευρώ]
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ (Αρχιμανδρίτου), Μελέτη περί του Χαρτοφύλακος της εν Κωνσταντινουπόλει Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας. Τύποις "Φοίνικος". Αθήναι, 1924, σελ. VI+63. Με ιδιόχειρη αφιέρωση του συγγραφέα στον μητροπολίτη Κερκύρας Αθηναγόρα. [50 Ευρώ]
- ΕΝΙΣΛΕΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Τα ιερατικά άμφια των εκκλησιών Ανατολικής και Δυτικής (Θεώρησις ιστορική, τελετουργική, αντιρρητική, εποικοδομητική, εξ επόψεως ορθοδόξου). Αθήναι, 1981, σελ. 116. [15 Ευρώ]
ΕΝΙΣΛΕΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Το μυστήριον του Γολγοθά: θυσία εξιλαστική και δύναμις απολυτρωτική. Έκδοσις Συλλόγου "Οι Τρεις Ιεράρχαι". Αθήναι, 1974, σελ. 112. [10 Ευρώ]
- ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο "ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ", Η Εκκλησία Ιεροσολύμων κατά τους τέσσαρας τελευταίους αιώνας (1517-1900). Τυπογραφείον Π.Δ. Σακελλαρίου. Αθήναι, 1900, σελ. 432. Ιδιωτική βιβλιοδεσία. [50 Ευρώ]
ΘΕΜΕΛΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, Αι παιδαγωγικαί ιδέαι του Κωνσταντίνου Οικονόμου του εξ Οικονόμων. Ανάτυπο. Αθήναι, 1988, σελ. 103. [14 Ευρώ]
ΘΕΜΕΛΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, Η εν Αθήναις και εν έτει 1896 έκδοσις των Μηναίων. Ανάτυπο. Αθήναι, 1976, σελ. 69. [10 Ευρώ]
ΘΕΜΕΛΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, Ο Άγιος Νικόλαος Αρχιεπίσκοπος Μύρων της Λυκίας εν τη υμνογραφία. Ανάτυπο. Αθήναι, 1989, σελ. 22. [3 Ευρώ]
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Η βασιλεία του θεού κατά την διδασκαλίαν της Καινής Διαθήκης. Ανάτυπο. Αθήναι, 1955, σελ. 56. Άκοπο αντίτυπο. [8 Ευρώ]
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Η χριστολογία του ευαγγελιστού Ιωάννου. Ανάτυπο. Αθήναι, 1958, σελ. 75. [8 Ευρώ]
- ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ, Ορθοδοξία και Νεωτερικότητα: Προλεγόμενα [Ιερά Μητρόπολη Δημητριάδος - Ακαδημία Θεολογικών Σπουδών]. Ίνδικτος, 2007, σελ. 186. [19 Ευρώ]
ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, Η πνευματικότης της ορθοδόξου πατερικής παραδόσεως εις την οικουμενικήν αυτής επικαιρότητα. Θεσσαλονίκη, 1981, σελ. 62. [6 Ευρώ]
ΚΑΜΠΑΣΑΚΑΛΗΣ ΔΗΜ., Βενέδικτος Κραλίδης: αρχιεπίσκοπος Δαλματίας, Ιστρίας και Αλβανίας (1765-1862). Δημοσιεύματα της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών - Μακεδονική Λαϊκή Βιβλιοθήκη, αρ. 36. Θεσσαλονίκη, 1990, σελ. 99. [15 Ευρώ]
ΚΑΡΑΒΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Η σύλληψις του Ιησού εν Γεθσημανί κατά την διήγησιν του Ευαγγελιστού Λουκά (22, 39-53). Εν αναφορά προς τας παραλλήλους διηγήσεις των άλλων Ευαγγελιστών. Ανάτυπο. Θεσσαλονίκη, 1970, σελ. 32. [5 Ευρώ]
ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ, Θρησκεία, εκπαίδευση, μετανεωτερικότητα. Η θρησκευτική αγωγή στο σύγχρονο σχολείο. Κριτική, 2011, σελ. 316. [12,50 Ευρώ]
ΚΑΡΑΝΤΖΑΛΗΣ ΤΙΤΟΣ, ΜΑΡΟΥΔΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, Η θέσις του Χριστού και της Παναγίας εν τω Κορανίω. Αθήναι, 1990, σελ. 74. [8 Ευρώ]
ΚΑΡΜΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Μαρτίνος Λούθηρος. Ανάτυπο. Αθήναι, 1983, σελ. 48. [5 Ευρώ]
ΚΑΡΠΕΝΤΕΡ ΕΝΤΟΥΑΡΝΤ, Παγανισμός και χριστιανική θρησκεία. Περίπλους, 2002, σελ. 210. [20 Ευρώ]
- ΚΙΝΓΚ ΚΑΡΕΝ, Τι είναι γνωστικισμός; Ενάλιος, 2010, σελ. 476. [9,50 Ευρώ]
- ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ ΑΘΗΝΑΓΟΡΑΣ, Το επιστημονικόν γεγονός προ του Μυστηρίου. Μελέται και διαλέξεις. Έκδοσις Ιδρύματος Ευρώπης ΔΡΑΓΑΝ. Αθήναι, 1971, σελ. 83. Με αφιέρωση του συγγραφέα. [12 Ευρώ]
ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, Η Ελληνική Εκκλησία ως πολιτιστική δύναμις εν τη ιστορία της Χερσονήσου του Αίμου. Αθήναι, 1948, σελ. κδ΄+210. Άκοπο αντίτυπο. [30 Ευρώ] 
ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, Ιστορία της Ριζαρείου Εκκλησιαστικής Σχολής (1919-1968). Αθήναι, 1969, σελ. 152+φωτογραφίες. Άκοπο αντίτυπο. [20 Ευρώ]
- ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, Περί των πηγών του βίου Κωνσταντίνου (Κυρίλλου) και Μεθοδίου των ιεραποστόλων παρά τοις Σλάβοις (κατά τον F. Grivec). Ιστορικόν σημείωμα περιέχον και δια το θέμα και γλώσσα εν τη ελληνική εκκλησία. Ανάτυπο. Αθήναι, 1967, σελ. 60. [11 Ευρώ] 
ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, Συμβολαί εις την εκκλησιαστικήν ιστορίαν της Αχρίδος: α) Περί την γένεσιν της Αρχιεπισκοπής Αχριδών. β) Τακτικά του ι΄και ια΄αιώνος εις παραλλήλους πίνακας. γ) Συνοπτική ιστορία της Αρχιεπισκοπής Αχριδών. Ανάτυπο. Αθήναι, 1967, σελ. 80. [17 Ευρώ]
- ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, μητροπολίτης Νεοκαισάρειας, Ο πατριάρχης Μάξιμος ο Ε΄. Σταμπούλ, 1946, σελ. 7. [5 Ευρώ]
ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ, Περί του κύρους της ιερωσύνης των Αγγλικανών από της απόψεως του κανονικού δικαίου της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Ανάτυπο. Αθήναι, 1958, σελ. 47. [6 Ευρώ]
ΚΟΥΙΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ., Φραγκίσκος Σκούφος - Γεράσιμος Ιαννούλης. Αθήναι, 1935, σελ. 56. Με αφιέρωση του συγγραφέα. [20 Ευρώ]
ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Τα ιερατικά άμφια και ο συμβολισμός αυτών εν τη ορθοδόξω ελληνική εκκλησία. Β΄έκδοσις. Αθήναι, 1991, σελ. 86. Άκοπο αντίτυπο. [13 Ευρώ]
ΚΡΙΚΡΗΣ ΠΛΑΤΩΝ, Ο εθνεγέρτης Πατριάρχης Αλεξανδρείας Θεόφιλος Β΄Παγκώστας ο Πάτμιος (1805-1825). Αθήνα, 2006, σελ. 377. [20 Ευρώ]
- ΚΡΙΚΩΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, Απόστολος Παύλος, διδάσκαλος της Οικουμένης και οι συνεργάτες του Τιμόθεος και Σίλας. Παράρτημα: Οι δυο Προς Θεσσαλονικείς επιστολές του (κείμενο, ερμηνευτική απόδοση). University Studio Press, 2001, σελ. 148. [5 Ευρώ]
ΚΥΒΕΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, Συμβολή εις την έννοιαν του όρου δικαιοσύνη κατά την Παλαιάν Διαθήκην. Αθήναι, 1970, σελ. 124. [17 Ευρώ]
- ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΚΗΣ, Η χριστιανική εκκλησία στις Λαϊκές Δημοκρατίες. Αθήνα, 1959, σελ. 84 + XXIX φωτογραφίες. Άκοπο αντίτυπο. [26 Ευρώ]
ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Χριστιανισμός και Ισλάμ. Θρησκειολογική προσέγγιση του χριστιανο-ισλαμικού διαλόγου στην Ελλάδα σήμερα. Γρηγόρη, 2005, σελ. 135. [7,50 Ευρώ]
ΛΙΛΑΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Ποινική εξουσία της Εκκλησίας και δικονομία της εκκλησιαστικής δίκης. Αθήναι, 1975, σελ. 34. [3 Ευρώ]
ΜΑΚΡΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (1831-1905), Η χριστιανική φιλοσοφία ή Δίκη ανάμεσον της φιλοσοφία της Ελλάδος και εκείνης των της Δύσεως Σχολών. Έκδοσις δευτέρα, υπό του εν Αθήναις ορθοδόξου χριστιανικού Συλλόγου "Ιωάννης ο Βαπτιστής" και του ορθοδόξου χριστιανικού Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Σικάγου Η.Π. Αμερικής. Αθήναι, 1968, σελ. 152. Άκοπο αντίτυπο. [30 Ευρώ]
- ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Η αποκατάσταση του Ωριγένη. Όλη η αλήθεια για τη ζωή και τη διδασκαλία του Ωριγένη και την Ε΄οικουμενική σύνοδο. Εκδ. Πνευματιστικού Ομίλου Αθηνών "Το Θείον Φως". Αθήνα, 2008, σελ. 341. [10 Ευρώ]
ΜΑΝΤΖΟΥΝΕΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, Η ιδιότης του ρασοφόρου μοναχού. Ανάτυπο. Αθήναι, 1979, σελ. 20. [4 Ευρώ]
ΜΑΝΤΖΟΥΝΕΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, Τα αδικήματα αιρέσεως και σχίσματος κατά τους οκτώ πρώτους αιώνας. Αθήναι, 1977, σελ. 190. [20 Ευρώ] 
ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ, Χαρισματική ζωή. Το Βασίλειον ιεράτευμα των πιστών εις την Ορθόδοξον Εκκλησίαν. Δωδώνη, 1972, σελ. 139. Άκοπο αντίτυπο. [15 Ευρώ]
- ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, Αι περί της Ιεράς Συνόδου απόψεις της Πολιτείας κατά το έτος 1845. Έκδοσις "Εκκλησιαστικού Βήματος". Αθήναι, 1952, σελ. 44. [12 Ευρώ]
ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, Η αναχειροτόνησις. Έκδοσις Οικοδομικού Συνεταιρισμού Ακτημόνων Κληρικών κ.τ.λ. Αθήναι, 1949, σελ. 90. Με αφιέρωση του συγγραφέα. [15 Ευρώ]
- ΜΕΛΑΝΙ ΑΤΟ, Τα μυστικά των Κονκλαβίων. Διήγηση, 2005, σελ. 92. [4 Ευρώ]
- ΜΕΡΕΝΤΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Υπερφυής διάβασις θαλασσών και ποταμών εν τη αρχαία Ισραηλιτική και τη κλασσική γραμματεία (Συμβολή εις την ορθήν γραμματικήν και φιλολογικήν ανάλυσιν και ερμηνείαν αρχαίων κειμένων). Αθήναι, 1961, σελ. 100. [16 Ευρώ]
ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Βενιαμίν ο Λέσβιος. Οι κατήγοροι των ιδεών του και η Μεγάλη Εκκλησία. Αθήνα, 1982, σελ. 237. Άκοπο αντίτυπο. [20 Ευρώ]
ΜΟΥΤΖΟΥΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Τα χαριστικά και ελεύθερα μοναστήρια. Αθήναι, 1964, σελ. 112. [16 Ευρώ]
ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, Ο μυστηριακός χαρακτήρ του χριστιανισμού. Δογματική και Συμβολική μελέτη. Αθήναι, 1962, σελ. 6+ια΄+296. [28 Ευρώ]
ΜΠΑΛΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Ερνέστος Ρενάν (Επί τη εκατονταετηρίδι του). Τύποις "Φοίνικος". Αθήναι, 1923, σελ. 80. [20 Ευρώ]
ΜΠΑΛΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Σύμβολα και συμβολικά βιβλία. Εκ του τυπογραφείου Σ.Κ. Βλαστού. Αθήναι, 1919, σελ. 39. [13 Ευρώ]
ΜΠΕΓΖΟΣ ΜΑΡΙΟΣ, Φαινομενολογία της θρησκείας. Ελληνικά Γράμματα, 1995, σελ. 350. [23 Ευρώ]
- ΜΠΕΓΖΟΣ ΜΑΡΙΟΣ, Φιλοσοφική ανθρωπολογία της θρησκείας. Ελληνικά Γράμματα, 1996, σελ. 360. [10 Ευρώ]
ΜΠΟΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Ερμίου (ή Ερμείου) φιλοσόφου, Διασυρμός των έξω φιλοσόφων. Ανάτυπο. Αθήναι, 1989, σελ. 39. [8 Ευρώ] 
- ΜΠΟΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Οι άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος οι των Σλάβων απόστολοι και η Βασιλική του Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης. (Συμβολή προς διαλεύκανσιν του προβλήματος του οίκου των αγίων και ερμηνείαν ωρισμένων ψηφιδωτών και επιγραφών του Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης). Αθήναι, 1969, σελ. 141+εικόνες. Άκοπο αντίτυπο. [18 Ευρώ]
- ΜΠΟΥΓΙΕ ΛΟΥΪ, Οι Καθολικοί της Δύσεως και η βυζαντινή λειτουργία. Αθήναι, σελ. 29. [9 Ευρώ]
- ΜΠΟΥΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Οι Εξωκατάκοιλοι ή Εξωκατάκηλοι άρχοντες (Προέλευσις και νομοκανονική σημασία της διφυούς προσωνυμίας). Αθήναι, 1969, σελ. 179. [20 Ευρώ]
ΜΠΟΥΜΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Τα αναθέματα Ρώμης - Κωνσταντινουπόλεως και κανονικότης της άρσεως αυτών. Αθήναι, 1980, σελ. 253. [25 Ευρώ]
ΜΩΥΣΕΣΚΟΥ ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ, Ευάγριος ο Ποντικός. Βίος – Συγγράμματα – Διδασκαλία. Τύποις "Πυρσού". Αθήναι, 1937, σελ. 155. [25 Ευρώ]
- ΝΕΑΜΟΝΙΤΑΚΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, Χρυσόστομος Α. Παπαδόπουλος (1868 - 1938): αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος. Αθήναι, 1969, σελ. 116. [17 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΗΛΙΑΣ, Αι εν Παλαιστίνη αρχαιολογικαί έρευναι και η Αγία Γραφή. Αθήναι, 1969, σελ. 53+αναδιπλ. χάρτης+εικόνες. [15 Ευρώ]
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Περί των Οικουμενικών Συνόδων και των επί της εποχής των σχέσεων Εκκλησίας και Πολιτείας. Αθήναι, 1939, σελ. 111. Άκοπο αντίτυπο. [25 Ευρώ]
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Το Αρχιεπισκοπικόν Ζήτημα. Αθήναι, 1946, σελ. 101. Άκοπο αντίτυπο. [25 Ευρώ]
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, Ο Άγιος Δημήτριος εις την ελληνικήν και βουλγαρικήν παράδοσιν. Π. Πουρναρά. Θεσσαλονίκη, 1971, σελ. 187. [15 Ευρώ]
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ, Η θέσις της Εκκλησίας και του ελληνικού έθνους εν τω Τουρκικώ κράτει. Αθήναι, 1935, σελ. 40. [12 Ευρώ]
ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΞΕΝΟΦΩΝ, Η αληθής νηστεία κατά το Τριώδιον. Διατριβή. Αθήναι, 1980, σελ. 307. [18 Ευρώ]
ΠΑΠΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ, Αι κακοδοξίαι του Παπισμού (Ανατολή και Δύσις). Αδελφότης Θεολόγων "Ο Σωτήρ". Αθήναι, 1992, σελ. 89. [7 Ευρώ]
ΠΗΔΑΛΙΟΝ. Περίπλους, 2006, σελ. 123. [4 Ευρώ]
- ΠΗΛΙΛΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ, Ωριγένης: Ο Αλεξανδρινός θεολόγος. Αθήναι, 2002, σελ. 303. [25 Ευρώ]
ΣΑΚΚΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ, Οι τελώναι. Συμβολή εις την ιστορίαν των χρόνων της Καινής Διαθήκης. Θεσσαλονίκη, 1968, σελ. 226. [25 Ευρώ]
ΣΑΡΑΜΠΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δαμασκηνός, αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος. Αθήναι, 1984, σελ. 140. [15 Ευρώ]
ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ, Ο ιεροεθνομάρτυς πατριάρχης Γρηγόριος ο Ε΄. Αθήναι, 1973, σελ. 189. [20 Ευρώ] 
- ΣΙΩΤΗΣ ΜΑΡΚΟΣ, Τα Χειρόγραφα της Νεκράς Θαλάσσης. Α΄: Ιστορία ανευρέσεως και περιγραφή αυτών. Αθήναι, 1961, σελ. 136. [15 Ευρώ]
- ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Συνέπειαι της πτώσεως και λουτρόν παλιγγενεσίας (Εκ της ανθρωπολογίας του αγίου Γρηγορίου Νύσσης). Διατριβή επί υφηγεσία. Αθήναι, 1973, σελ. 198. [24 Ευρώ]
- ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΒΑΣ. (Καθ. Θεολογικής Σχολής Χάλκης),  Μάξιμος Α. Ρεπανέλλης, μητροπολίτης Σταυρουπόλεως (1919-1991). Ανάτυπο. Θεσσαλονίκη, 1994, σελ. 16. [2 Ευρώ]
- ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΒΑΣ. (Καθ. Θεολογικής Σχολής Χάλκης), Το Οικουμενικόν Ινστιτούτον του Μποσσαί. Ανάτυπο. Αθήναι, 1983, σελ. 6. [2 Ευρώ]
- ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΒΑΣ. (Καθ. Θεολογικής Σχολής Χάλκης), Χρυσόστομος Σ. Κωνσταντινίδης, μητροπολίτης Μύρων (1921 - ). Ανάτυπο. Κατερίνη, 1990, σελ. 23. [2 Ευρώ]
- ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, Θρησκευτική παιδεία και σύγχρονη κοινωνία. Θέσεις και αντιθέσεις. Εν Πλω, 2006, σελ. 313. [6,50 Ευρώ]
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, Ο Καθολικισμός. Επιμέλεια: Θεόδωρος Κοντίδης. Ελληνικά Γράμματα, 2000, σελ. 397. [18 Ευρώ]
ΤΕΡΕΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Γρηγόριος Παλαμάς Μεθοδολογικά. Ίνδικτος, 1999, σελ. 99. [8 Ευρώ]
ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ, μητροπολίτης Κίτρους, Η Αυτοκέφαλος Ορθόδοξος Εκκλησία της Αλβανίας και οι βασικοί θεσμοί διοικήσεως αυτής. Αθήναι, 1975, σελ. 70. [14 Ευρώ]
- ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ, μητροπολίτης Κίτρους, Η δικονομία της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ρουμανίας, μετά ιστορικής ανασκοπήσεως. Αθήναι, 1973, σελ. 78. Άκοπο αντίτυπο. [16 Ευρώ]
ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ, μητροπολίτης Κίτρους, Η δικονομία της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Σερβίας, μετά ιστορικής ανασκοπήσεως. Αθήναι, 1978, σελ. 60. [10 Ευρώ]
ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ, μητροπολίτης Κίτρους, Η Καταστατική νομοθεσία της Εκκλησίας της Ελλάδος από της συστάσεως του Ελληνικού Βασιλείου. Αθήναι, 1967, σελ. 630. Άκοπο αντίτυπο. [40 Ευρώ]
ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ, μητροπολίτης Κίτρους, Οι βασικοί θεσμοί διοικήσεως της Αυτοκεφάλου Ορθοδόξου Εκκλησίας της Πολωνίας, μετά ιστορικής ανασκοπήσεως. Αθήναι, 1975, σελ. 50. [8 Ευρώ]
ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΒΑΡΝΑΒΑΣ, μητροπολίτης Κίτρους, Οι βασικοί θεσμοί διοικήσεως της Ορθοδόξου Εκκλησίας της Ελλάδος, μετά ιστορικής ανασκοπήσεως. Αθήναι, 1977, σελ. 123. [20 Ευρώ]
ΤΡΕΜΠΕΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Μασσωνισμός. Β΄έκδοσις, επηυξημένη. Αδελφότης Θεολόγων η "Ζωή". Αθήναι, 1958, σελ. 229. Σκληρόδετο. [18 Ευρώ]
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, Το θεοβάδιστον όρος Σινά - Μονή Αγίας Αικατερίνης. Ρίζες της ορθοδοξίας και του ελληνισμού. Αθήναι, 1988, σελ. 38. [5 Ευρώ]
- ΤΣΑΚΩΝΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Αι Ωδαί Σολομώντος (Εισαγωγή - Κείμενον - Ερμηνεία). Αθήναι, 1974, σελ. 199. [18 Ευρώ]
ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Η δίκη του Μαξίμου του Γραικού. Ινστιτούτο Άγιος Μάξιμος ο Γραικός. Αθήνα, 2011, σελ. 447. [10 Ευρώ]
- ΤΣΟΝΙΔΗΣ ΤΑΚΗΣ, Κύριλλος ΣΤ΄, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (1813-1818). Απηγχονίσθη υπό των Τούρκων τον Απρίλιον του 1821 εις την γενέτειράν του Αδριανούπολην. Ορεστιάς, 1984, σελ. 96. [10 Ευρώ]
- ΦΑΡΑΝΤΟΥ ΜΕΓΑ, Το Παπικόν πρωτείον. Δογματική θεώρησις εξ επόψεως ορθοδόξου. Αθήναι, 1969, σελ. 47. [9 Ευρώ]
- ΦΕΙΔΑΣ ΒΛΑΣΙΟΣ, Η πρώτη εν Ρωσία εκκλησιαστική ιεραρχία και αι ρωσικαί πηγαί (Μελέτη ιστορικοκανονική και κριτική). Διατριβή. Αθήναι, 1966, σελ. 156. [25 Ευρώ] 
ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ, Το ύψιστον ηθικόν ιδεώδες κατά Βούδδαν. Ανάτυπο. Αθήναι, 1936, σελ. 49. Με ιδιόχειρη αφιέρωση του συγγραφέα. [10 Ευρώ]
- ΦΟΥΓΙΑΣ ΜΕΘΟΔΙΟΣ, Η ελληνιστική Ιουδαϊκή παράδοση. Α.Α. Λιβάνη, 1995, σελ. 238. [8 Ευρώ]
- ΦΟΥΓΙΑΣ ΜΕΘΟΔΙΟΣ, Ορθοδοξία, ρωμαιοκαθολικισμός και αγγλικανισμός. Α.Α. Λιβάνη, 1996, σελ. 470. [13 Ευρώ]
- ΦΟΥΓΙΑΣ ΜΕΘΟΔΙΟΣ, Το ελληνικό υπόβαθρο του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Οι ελληνικές ρίζες της Ευρώπης. Α.Α. Λιβάνη, 1999, σελ. 364. [9 Ευρώ]
- ΧΑΡΙΤΟΣ ΜΗΝΑΣ, Σκιαγραφία του σοφωτάτου διδασκάλου της Γεραράς «Σχολής του Λόγου» Σωτηρίου Δ. Φιλαρέτου επί τη πεντηκονταετηρίδι από του θανάτου αυτού (†1913-1963). Ορθόδοξος Χριστιανικός Σύλλογος «Ιωάννης Ο Βαπτιστής». Αθήναι, 1964, σελ. 32. [11 Ευρώ]
- ΧΑΣΤΟΥΠΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Κουμρανικά χειρόγραφα. Τάξις της κοινότητος και τάξις της ομηγύρεως. Αθήναι, 1979, σελ. 68. [13 Ευρώ]
ΧΑΤΖΗΦΩΤΗΣ Ι.Ορθοδοξία και αρχαίος ελληνισμός. Ελληνικά Γράμματα, 1998, σελ. 184. [14 Ευρώ]
ΧΙΛ ΤΖΟΝΑΘΑΝ, Η ιστορία του χριστιανισμού. Εκδ. Ουρανός, 2010, σελ. 559. Σκληρόδετο. [17,50 Ευρώ]
ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Η περί ανθρώπου διδασκαλία του Θεοφίλου Αντιοχείας. Ανάτυπο. Θεσσαλονίκη, 1957, σελ. 38. [6 Ευρώ]
- ΨΥΧΑΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, Χριστιανική ηθική. Τα κυριώτερα χριστιανικά καθήκοντα. Αθήναι, 1961, σελ. 242. [10 Ευρώ]
Θρησκειολογικό Λεξικό. Επιμέλεια: Μάριος Μπέγζος. Ελληνικά Γράμματα, 2000, σελ. 594. [40 Ευρώ] 2006. Σελ. 331. [10,50 Ευρώ]