25 Απρίλη 2017

Τετάρτη, 1 Μαρτίου 2017

ΙΑΤΡΙΚΗ

Η κοινωνική πρόνοια - Τα πεπραγμένα του Υπουργείου Κρατικής Υγιεινής και Αντιλήψεως κατά το πρώτον από της 4ης Αυγούστου 1936 έτος. Υπουργία Αλ.. Γ. Κοριζή. Σελ. 43. [30 Ευρώ] 
- Η πανώλης υπό νοσολογικήν και επιδημιολογικήν έποψιν (Δι’ ιατρούς). Β΄ Ιατροσυνέδριον. Υπουργείον Εσωτερικών. Αθήναι, 1915, σελ. 39. [18 Ευρώ]
Η Πολυκλινική Αθηνών (1903-1973). Αθήναι, 1973, σελ. 33+φωτογραφίες. [20 Ευρώ] Πωλήθηκε
Η σπουδαιοτάτη σημασία της ιδρύσεως του Ελληνικού Αντικαρκινικού Ινστιτούτου και των εν αυτώ νοσοκομείων και ιατρείων. Δημοσιεύματα Ελληνικού Αντικαρκινικού Ινστιτούτου, αρ. 1. Αθήναι, 1935, σελ. 44. [10 Ευρώ]
- ΙΑΤΡΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ (1890-1897): Κατάλογος περιεχομένων και επιλογή άρθρων. Επιμ.: Γρ. Σκαμπαρδώνης, Γεώργιος Αντωνακόπουλος, Νικόλαος Σχίζας. Παρισιάνος, 2001, σελ. XV+319. [10 Ευρώ]
Τόμος εις μνήμην καθηγητού Ζαννή Καΐρη (1897-1962). Αθήναι, 1963, σελ. 315. [20 Ευρώ]
- ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Εισαγωγή εις την επείγουσαν και καθ' ημέραν χειρουργικήν. Τύποις Στ. Ν Ταρουσοπούλου. Αθήναι, 1931, σελ. λ'+1025+εικόνες. Λείπει η σελίδα τίτλου. Ιδιωτική βιβλιοδεσία σε δύο τόμους.
ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Ειδική χειρουργική. Τύποις "Πυρσού". Αθήναι, 1930, σελ. ιε΄+392. Είναι συσταχωμένο μαζί με τον Β΄τόμο του Αλιβιζάτου. [100 Ευρώ]
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΠΑΝΟΣ, Ο Ιπποκράτης στην ιατρική της εποχής μας. Στιγμή, 2005, σελ. 886. [30 Ευρώ]
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΠΑΝΟΣ, Τα ιατρικά του Αριστοφάνη. Στιγμή, 2000, σελ. 557. [24 Ευρώ]
- ΒΑΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Μαθήματα ιατροδικαστικής διδαχθέντα εν τω Εθνικώ Πανεπιστημίω. Τόμος 3ος – 4ος: Περί κακώσεων. Τύποις Π.Δ. Σακελλαρίου. Αθήναι, 1910, σελ. ιδ΄+831, ιδ΄+822. Ιδιωτική βιβλιοδεσία. [70 Ευρώ]
- ΓΑΡΔΙΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Σχίζοντας τα χαρτιά μου ... Φιλιππότη, 1987, σελ. 191. [17 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΓΑΡΔΙΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Χρονικό ενός αγιάτρευτου ... γιατρού. Πρόλ.: Δημήτρη Χορν. Φιλιππότη, 1985, σελ. 8+457+φωτογραφίες. [15 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ, Αναμνήσεις (1867-1957). Σελίδες από την ιστορία της νεώτερης ιατρικής στην Ελλάδα. Καστανιώτη, 1995, σελ. 404. [7 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Η νόσος των Heine-Medin. Εγκεφαλοπολιομυελίτις οξεία (1840-1957). Διατριβή επί διδακτορία. Αθήναι, 1957, σελ. 38. [7 Ευρώ]
- ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΜΕΛΕΤΙΟΣ, Νεώτεραι αντιλήψεις περί της παθολογίας των αμφοτεροπλεύρων αιματογενών παθήσεων των νεφρών (Νόσου του Bright). Αθήναι, 1946, σελ. 135. [15 Ευρώ]
- ΓΚΙΑΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Η ελληνική ιατρική και οι Έλληνες ιατροί από της Αλώσεως μέχρι της Εθνεγερσίας (Βραβείον Ακαδημίας Αθηνών). Αθήναι, 1979, σελ. 239. [40 Ευρώ]
ΓΚΙΑΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Θέματα ιστορίας της ιατρικής. Αθήναι, 1977, σελ. 66. [8 Ευρώ] Πωλήθηκε
Εκ των περιεχομένων:
Από την ιατρική του Ιπποκράτους/Ιατρικά πορτραίτα: Ντα Βίντσι, Θεόδωρος Γαζής, Ι. Καποδίστριας/Έλλην, ο ανακαλύψας το εμβόλιον κατά της ευλογίας: Ο ιατρός Εμμανουήλ Τιμόνης/Περί του τραυματισμού και της αιτίας θανάτου του Ιωάννου Ιουστινιάνη/Τα πρώτα νοσοκομεία των Αθηνών: "Στρατιωτικόν" και "Πολιτικόν"
- ΓΚΡΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Ιστορία του Δημοτικού Νοσοκομείου Αθηνών. Διδακτορική διατριβή. Ιωάννινα, 1984, σελ. 401. [25 Ευρώ]
- ΓΡΗΓΟΡΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ Δ., Συμβολή εις την πρόοδον της ιατρικής και της βιολογίας. Αθήναι, 1965, σελ. 174+βιβλιογραφία. [13 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ Ν., ΛΟΓΑΡΑΣ Γ., Μερικές φαρμακολογικές απόψεις για τη δράση του λιθίου στις συναισθηματικές ψυχώσεις. Ανάτυπο. Θεσσαλονίκη, 1977, σελ. 13. [2 Ευρώ]
- ΔΡΑΚΟΥΛΙΔΗΣ Ν., Η σύφιλις και οι κίνδυνοί της δια το άτομον και την οικογένειαν. Υπουργείον Υγιεινής, 1931, σελ. 16 (με πέντε εικόνες του ζωγράφου Β. Γερμενή). [8 Ευρώ]
Ε.Ε.Σ., Διαλέξεις περί χειρουργικής του πολέμου. Οργανωθείσαι υπό του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, Ιανουάριος - Φεβρουάριος 1940. Αθήναι, 1941, σελ. 264. [30 Ευρώ]
- ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Οξείαι δηλητηριάσεις δια συνθέτων οργανικών εντομοκτόνων. Διατριβή επί διδακτορία. Κόρινθος, 1959, σελ. 32. [8 Ευρώ]
ΗΛΙΑΚΗΣ Κ.Ε., Ιστορία της ιατροδικαστικής (Από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερον). Τύποις: Ενώσεως Ελληνικού Ιατρικού Τύπου. Αθήναι, 1933, σελ. 40. [10 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ, Η δια των ακτίνων Ραίντγκεν θεραπεία των αμυγδαλίτιδων. Ανάτυπο. Αθήναι, 1946, σελ. 29. [5 Ευρώ]
- ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ Γ., Η λειτουργία του φλοιού των επινεφριδίων εις τας ψυχώσεις της λοχείας. Αθήναι, 1957, σελ. 177. [20 Ευρώ]
- ΚΟΝΤΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Συμβολή εις την μελέτην του Μελιταίου πυρετού – Σπάνιαι περιπτώσεις: Τυφο-μελιταίος, πνευμονο-μελιταίος, σκωληκοειδίτης-μελιταίος. Τύποις Ελλην. Εταιρείας «Αυγής Αθηνών» Θ. Αποστολοπούλου. Αθήναι, 1915, σελ. 20. [15 Ευρώ]
- ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ, Περί εξανθηματικού τύφου εν Ελλάδι. Ιστορία και επιδημιολογία – Κλινική εικών – Διάγνωσις – Θεραπεία – Εφαρμοζόμενα μέτρα. Τυπογραφείον Δημητρίου Μ. Δελή. Αθήναι, 1919, σελ. 24. [18 Ευρώ]
- ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ, Περί της ακτινομυκωσίας εν Ελλάδι. Ανατύπωσις εκ των «Αρχείων Ιατρικής». Τύποις Εμ. και Κων. Β. Φραντζεσκάκη. Αθήναι, 1916, σελ. 14. [13 Ευρώ]
- ΚΥΡΙΑΖΙΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ, Περί της εν Ελλάδι κατά τον Βαλκανοτουρκικόν πόλεμον εμφανίσεως του εξανθηματικού τύφου και του τρόπου της καταπολεμήσεως αυτού. Ανατύπωσις εκ των «Αρχείων Ιατρικής». Τύποις Αδελφών Β. Φραντζεσκάκη. Αθήναι, 1915, σελ. 17. [15 Ευρώ]
ΛΕΝΤΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, ΛΕΝΤΑΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, Ιατρική και γιατροί των Χανίων. Β΄τόμος: Σέλινο. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Χανίων. Αθήνα, 2008, σελ. 192. [22 Ευρώ]
ΛΟΓΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Φαρμακολογία του πόνου. Ανάτυπο. Θεσσαλονίκη, 1974, σελ. 34. [6 Ευρώ]
ΛΟΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Από Δεκέμβρη σε Δεκέμβρη. Ένας νεοέλληνας αφηγείται. Οδυσσέας, 1998, σελ. 411+φωτογραφίες. [12 Ευρώ]
Ο καρδιοχειρουργός Χρ. Λόλας αφηγείται τις εμπειρίες του που γεφυρώνουν τρεις γενιές. Αφηγείται απλά για τους ανθρώπους και τα γεγονότα που τον άγγιξαν ως επιστήμονα και ως άνθρωπο. Για γεγονότα και καταστάσεις της μεταπολεμικής περιόδου και τις επιδράσεις από την ταχεία είσοδο της τεχνολογίας στη χώρα μας. 
ΛΟΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Μαιευτική και Γυναικολογία. Παρισιάνος, 1963, σελ. κδ΄+1029. Σκληρόδετο. [60 Ευρώ]
- ΛΟΥΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Χτες. Αναμνήσεις, εντυπώσεις και στοχασμοί σε επτά πράξεις. Εκδόσεις "Ελληνική Παιδεία" Α.Ε. Αθήνα, 1981, σελ. 447. [20 Ευρώ]
ΛΟΥΡΟΣ Ν., ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ Κ., Δύο γιατροί θυμούνται ... Φιλιππότη, 1979, σελ. 126. [12 Ευρώ]
ΛΥΠΟΥΡΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Ιατρική στην αρχαία Ελλάδα. Από τον Όμηρο στον Ιπποκράτη. Επίκεντρο, 2008, σελ. 283. Βιβλιοδετημένη έκδοση. [24 Ευρώ]
- ΜΑΡΚΕΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ, Claude Bernard (1813-1878). Κέδρος, 1980, σελ. 114. [15 Ευρώ]
ΜΑΡΚΕΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣRené Laënnec (1781-1826): ο Γάλλος Ιπποκράτης. Κέδρος, 1982, σελ. 118. [15 Ευρώ]
- ΜΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, Οδοιπορικό για τη γνώση. Στιγμιότυπα από τα μετακατοχικά Γιάννενα ως την Αθήνα του 2000. Βιβλιοπωλείον της "Εστίας", 2009, σελ. 218. [7,50 Ευρώ]
- ΜΠΕΡΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Συμβολή εις την μελέτην και θεραπείαν της οξείας παγκρεατίτιδος [Διατριβή επί διδακτορία]. Αθήναι, 1958, σελ. 95. [12 Ευρώ]
- ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΣ ΠΑΝ., Φυματίωσις και Σανατόρια. Μετά πολυαρίθμων εικόνων εν τω κειμένω. En Frankfurt A.M. 1922, σελ. viii+396. Σκληρόδετο. Με αφιέρωση του συγγραφέα. [50 Ευρώ]
- ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Β., Πορίσματα ερεύνης φυματιώσεως ομάδων πληθυσμού δια της ομαδικής μικροακτινογραφήσεως. Ανακοίνωσις εις την ιατρικήν Εταιρείαν Αθηνών (Συνεδρία 1 Μαρτίου 1947). Τύποις Χαρ. Δρόσου. Αθήναι, 1947, σελ. 43. [12 Ευρώ]
ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΣ ΝΙΚΟΣ, Σύντομη ιστορία της ιατρικής. Πρόλ.: Περικλή Καλογήρου (Διευθυντή του Ευαγγελισμού). Β΄έκδοση. Αθήνα, 1944, σελ. 81. [15 Ευρώ]
- ΠΑΥΛΟΥ-ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΑΓΝΗ, Συμβολή εις την μελέτην των ψυχοπαθολογικών παραγόντων της κλοπής. Διατριβή επί διδακτορία. Αθήναι, 1955, σελ. 61. [15 Ευρώ]
- ΠΕΖΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡ., Κλινική διαγνωστική [Επίκρουσις, Ακρόασις, Ψηλάφησις]. Έκδοσις Τετάρτη μετά 70 εικόνων εν τω κειμένω. Βιβλιοπωλείον Χ. Παπαδημητρόπουλου. Αθήναι, 1951, σελ. η΄+384. [22 Ευρώ]
ΠΕΝΤΟΓΑΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, Εισαγωγή στην ιστορία της Ιατρικής. Παρατηρητής, 1983, σελ. 314. [18 Ευρώ]
- ΠΛΑΪΝΟΣ ΘΕΟΔ., Πρωτοπαθής καρκίνος πνεύμονος (Μελέτη επί 37 περιπτώσεων μετά στατιστικών συμπερασμάτων). [Διατριβή]. Αθήναι, 1948, σελ. 96+εικόνες. Άκοπο αντίτυπο. [12 Ευρώ]
- ΠΟΥΡΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Ιστορία της αφροδισιολογίας και δερματολογίας εν Ελλάδι από των αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερον. Ανάτυπον εκ των Αρχείων του Νοσοκομείου Ανδρ. Συγγρού 1938. Ι.Λ. Αλευρόπουλος και Σία, 1939, σελ. 184. [40 Ευρώ]
ΡΗΓΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, Η ιστορία της Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών (1835-1985). Έκδοση Ιατρικής Εταιρείας Αθηνών, 1985, σελ. 136. [25 Ευρώ] 
ΡΟΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Κοπέρνικος, ο μέγας αστρονόμος και ιατρός. Αθήναι, 1973, σελ. 18. [3 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΡΟΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Ο Παράκελσος - Ο Λούθηρος της ιατρικής. Αθήναι, 1972, σελ. 16. [4 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, Η φυματίωσις θεραπεύεται και προλαμβάνεται. Μερικαί γνώμαι ιατρών περί του εμβολίου Φρίντμαν. Ινστιτούτον Φρίντμαν. Αθήναι, 1935, σελ. 64. [15 Ευρώ]
- ΤΟΥΤΟΥΝΤΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ, Η αυτόματος ίασις της βλενορροίας. Ανατύπωσις εκ του περιοδικού «Κλινική», τεύχος 10ον, του 1934. Τύποις Παναγ. Γ. Γαβαθά. Αθήναι, 1934, σελ. 12. Με αφιέρωση του συγγραφέα. [10 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΤΣΑΝΤΗΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Συμβολή εις την μελέτην της οξείας δηλητηριάσεως δια των παραγώγων του βαρβιτουρικού οξέως (Κλινική και θεραπευτική μελέτη επί τη βάσει 58 περιπτώσεων μετά 17 στατιστικών πινάκων). Διατριβή επί διδακτορία. Αθήναι, 1954, σελ. 118. [17 Ευρώ]
- ΦΙΝΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός - Έργον 100 ετών (1877- 1977). Αθήναι, 1977, σελ. 70. Με αφιέρωση του συγγραφέα. [12 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Εγχειρίδιον Αφροδισίων Νόσων. Αθήναι, 1955, σελ. 390. [40 Ευρώ]
BABONNEIX L., Les chorées. Avec 34 figures dans le texte. Ernest Flammarion, Paris, 1924, p. 281. Σκληρόδετο. [30 Ευρώ]
BOISSIER PIERRE, Ερρίκος Ντυνάν: ο ιδρυτής του Ερυθρού Σταυρού. Μτφρ.: Έμυς Σκληβανιώτη. Ινστιτούτο Κοινωνικών Μελετών "Ερρίκος Ντυνάν". Αθήνα, 1991, σελ. 29+2 φωτογραφίες. [5 Ευρώ]
DELMAS J., DELMAS A., Voies et centres nerveux. Introduction anatomophysiologique à la neurologie. Masson et Cie, éditeurs. Paris, 1948, p. 188. [19 Ευρώ]
GUINARD LOUISLa Pratique des Sanatoriums. Conditions hygièniques et techniques de construction, d'organisation et de fonctionnement, direction médicale et administrative, réglementation des cures, soins spéciaux, resultants. D'après les vingt premières années d'exercice des Sanatoriums de Bligny. Impr. A. Rey, Lyon, 1925, p. xiii+446+31 illustrations dans le texte+32 planches hors-texte[200 Ευρώ]
LAZORTHES GUY, Les hémorragies intracraniennes. Traumatiques, spontanées et du premier age. Masson et Cie, éditeurs. Paris, 1952, p. 256. [20 Ευρώ]
PFLAUMER EDUARD, Συμβουλαί δια τον προστατικόν και τον ιατρόν του (Μετά 14 εικόνων). Αθήναι, 1956, σελ. 24. [7 Ευρώ]