Afternoon parties

Afternoon parties
Afternoon parties

Κυριακή, 11 Ιανουαρίου 2015

ΕΛΛΑΔΑ 1940-1950

- Αι ιδέαι του Ι. Μεταξά δια την Ελλάδα και τον ελληνισμόν. Εκδίδεται υπό όμιλον συνεργατών του. Αθήναι, χ.χ., σελ. 143. [15 Ευρώ] Πωλήθηκε
- "ΑΝΤΑΙΟΣ" δεκαπενθήμερο περιοδικό για τη μελέτη των προβλημάτων της ανοικοδόμησης. Α' τόμος: 1945-1947 - Β΄ τόμος: 1948-1951. ΕΛΙΑ, 2000. Ογκώδεις τόμοι. [40 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ: Από το έπος της Εθνικής Αντίστασης. Φωτογραφίες (48 λυτά φύλλα Α3) του Σπύρου Μελετζή. Σύγχρονη Εποχή, 1982. [30 Ευρώ] Πωλήθηκε
- Από την Αντίσταση στον Εμφύλιο πόλεμο. Επιμ.: Μάριον Σαράφη. Εισαγωγή: Νίκος Σβορώνος. Νέα Σύνορα, 1982, σελ. 237. [20 Ευρώ] Πωλήθηκε
- Αρχείο της Πολιτικής Επιτροπής Εθνικής Απελευθέρωσης (Π.Ε.Ε.Α.) - Πρακτικά Συνεδριάσεων. Έρευνα - Παρουσίαση: Δημήτρης Παπαδημητρίου. Σύγχρονη Εποχή, 1990, σελ. 211. [5 Ευρώ]
Αυτό είναι το ΚΚΕ - ΕΑΜ - ΕΛΑΣ στην Ελλάδα. Έκδοσις Πανελληνίου Συνδέσμου Θυμάτων και Πληγέντων εκ της ελασοκομμουνιστικής δράσεως ο "ΑΒΕΛ". Αθήναι, Σεπτέμβριος 1945, σελ. 48. Τρίγλωσση έκδοση: ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά. [25 Ευρώ]
Πωλήθηκε
[Το βιβλίον αυτό περιλαμβάνει ελάχιστον μέρος των φρικιαστικών εγκλημάτων που διεπράχθησαν εις τας Αθήνας τον Δεκέμβριον του 1944.]
- Αφιέρωμα στην Ελλάδα 1940-1944. Κείμενα και μαρτυρίες Γάλλων που συγκέντρωσε και παρουσιάζει ο Roger Milliex. Απόδοση κειμένων στα ελληνικά: Τούλα Δρακοπούλου. Απόδοση ποιημάτων: Τίτος Πατρίκιος. Κέδρος, 1980, σελ. 321+πίνακες ζωγραφικής. [25 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ 1947-1957. Λεύκωμα φωτογραφικό με τις δραστηριότητες της περιόδου 1947-57. [30 Ευρώ] Πωλήθηκε
- Για τη χιλιάκριβη τη λευτεριά. Διηγήματα της Αντίστασης. Επιλογή κειμένων, επιμέλεια, πρόλογος: Τάκης Αδάμος. Πολιτικές και Λογοτεχνικές Εκδόσεις, 1961, σελ. 12 χ.α.+449+3 χ.α. [40 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΓΙΟΥΡΑ. Υπόμνημα κρατουμένων προς τον υπουργό Δικαιοσύνης της κυβέρνησης Πλαστήρα. Πρόλογος - Εισαγωγικό κείμενο: Γιώργος Πετρής. Γνώση, 1984, σελ. 230. Άκοπο αντίτυπο. [18 Ευρώ] Πωλήθηκε
Γράμματα για τον Άρη. Εκλογή - Εισαγωγή: Κωστής Παπακόγκος. Παπαζήση, 1976, σελ. 187. [25 Ευρώ] Πωλήθηκε
- Γράμματα και Μηνύματα εκτελεσμένων πατριωτών της Εθνικής Αντίστασης 1941-1944. Κέδρος, 1974, σελ. 205. [22 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΓΥΑΡΟΣ: Μη λησμονής ότι εγεννήθης Έλλην. Κείμενο: Γιάννη Φάτση. Φωτογραφίες: Αγλαΐα Φανουράκη. "Ερμείας", 1974. [20 Ευρώ] Πωλήθηκε
- Δέκα χρόνια αγώνες 1935-1945. Το Κ.Κ.Ε. στις αποφάσεις των Συνεδρίων, των Συνδιασκέψεων και των Ολομελειών της Κεντρικής Επιτροπής. Πρόλογος: Γ. Ζέβγου. Εκδόσεις Πορεία. Αθήνα, 1977, σελ. 333. [25 Ευρώ]
Δεκέμβρης του '44. Νεότερη έρευνα - Νέες προσεγγίσεις. Πρακτικά επιστημονικής συνάντησης. Επιμ.: Γρ. Φαράκος. Φιλίστωρ, 2000, σελ. 263. [7,50 Ευρώ] Πωλήθηκε
Δεκέμβριος 1944 - Πως εσώθη η Ελλάς. Δημοκρατικοί πολιτικοί ηγέται εις την υπηρεσίαν του Έθνους. Όπως εξιστορεί τα γεγονότα ο στρατηγός κ. Θρ. Τσακαλώτος, ηγέτης της "Μάχης των Αθηνών". Έκδοσις Εθνικού Ιδρύματος Αμύνης, 1979, σελ. 122. [20 Ευρώ] Πωλήθηκε
- Διατί αγωνιζόμεθα; Ένα γράμμα δια τον Έλληνα των μετόπισθεν. Εκδ. "Ελληνικού Φωτός". Αθήνα, 1949, σελ. 32. [9 Ευρώ]
- Δίστομο: 10 Ιουνίου 1944 - Το ολοκαύτωμα. Έρευνα, εισαγωγή, επιμέλεια: Γιώργος Θεοχάρης. "Σύγχρονη Έκφραση". Λιβαδειά, 2010, σελ. 536. [17 Ευρώ] Πωλήθηκε
Έκθεσις των γενομένων ζημιών εν γένει Ηπείρου από της κηρύξεως του Ελληνο-ιταλικού πολέμου (28-10-40) μέχρι της τελικής απελευθερώσεώς της (Οκτώβριος 1944). Βιβλιοθήκη Ηπειρωτικής Εταιρείας, αρ. 58. Αθήνα, 2010, σελ. XVI+175. [8 Ευρώ] Πωλήθηκε
- Εκτελεσθέντες επί Κατοχής. Πρόλογος και φροντίδα: Ιωάννας Τσάτσου. Οι Εκδόσεις των Φίλων. Αθήνα, 1976, σελ. 197. [15 Ευρώ] Πωλήθηκε
Ελευθερώστε τα παιδιά μας από το παιδομάζωμα! Εκδ. "Ελληνικού Φωτός". Σελ. 16 (με φωτογραφίες). [10 Ευρώ] Πωλήθηκε
- Ελληνική πολιτική σύσκεψις συγκροτηθείσα εν Λιβάνω (από της 17ης μέχρι της 20ής Μαΐου 1944). Εκφωνηθέντες λόγοι - Το υπογραφέν Εθνικόν Συμβόλαιον. Διανομείς: Ρ.Α.Φ. και Αμερικανική Αεροπορία. Σελ. 16. [15 Ευρώ] Πωλήθηκε
Ένα γράμμα προς τον απόδημο Έλληνα. Εκδόσεις "Ελληνικού Φωτός". Αθήναι, 1949, σελ. 32 (με φωτογραφίες εντός αρίθμησης). [20 Ευρώ]
- Ήρωες και Μάρτυρες του Αγώνα (Ανατύπωση από την ελληνική έκδοση που έγινε στις Λαϊκές Δημοκρατίες τον Αύγουστο του 1952). Παν. Παπακωνσταντίνου, Αθήνα, σελ. 312. [30 Ευρώ] Πωλήθηκε
- Η Αυτοδιοίκηση στην Ελεύθερη Ελλάδα. Από τον νεοελληνικό διαφωτισμό στους "Κώδικες" της Αντίστασης. Επιμ.-παρουσ.: Παπαγιάννης Π. «Νέα Σκέψη», 1990, σελ. 189. [15 Ευρώ] 
Η γυναίκα στο Παραπέτασμα κι η Ελληνίδα. «Οργάνωση Κοινωνικής Δραστηριότητος». Αθήναι, 1962, σελ. 23. [9 Ευρώ]
- Η διαθήκη του Νίκου Ζαχαριάδη όπως την εμπιστεύτηκε στον Αχιλλέα Παπαϊωάννου. Γλάρος, 1986, σελ. 93. [14 Ευρώ] Πωλήθηκε
Η Έκθεση Σιάντου για τα Δεκεμβριανά και η Έκθεση της XIIIης Μεραρχίας του ΕΛΑΣ για τη μάχη της Αθήνας. Έρευνα: Π. Ροδάκης, Μπ. Γραμμένος. Γλάρος, 1986, σελ. 147+φωτογραφίες. [22 Ευρώ] Πωλήθηκε
- Η Έκθεση των Αγγλικών Εργατικών Συνδικάτων (Ιανουάριος 1945). Ο συνδικαλισμός και η κατάσταση στην Ελλάδα μετά την Κατοχή. Ι. Σιδέρης, 1977, σελ. 87. [12 Ευρώ] Πωλήθηκε
Η Έκθεσις της Βρεττανικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής δια την Ελλάδα. Έκδοση της Πανελληνίου Ομοσπονδίας Δημοκρατικών Συλλόγων. Αθήναι, Νοέμβριος 1946, σελ. 19. Φωτομηχανική ανατύπωση. [4 Ευρώ]
Η εναντίον της Ελλάδος επιβουλή. Υφυπουργείον Τύπου και Πληροφοριών. Ιούνιος 1947, σελ. 176+χάρτες. [20 Ευρώ] Πωλήθηκε
Η εποποιΐα του 1940-41. Αρχείον ιστορικών σελίδων. Εκδόσεις Ορίζων, 1980, σελ. 190. [23 Ευρώ]
- Η κόκκινη ακρίδα. «Σύλλογος Επαναπατρισθέντων εκ του Παραπετάσματος». Αθήναι, 1962, σελ. 40. [15 Ευρώ] Πωλήθηκε
Η μάχη στις Καρούτες (5.8.44). Ιστορημένη από τον Η. Παπανικολή. Φιλιππότη, 1983, σελ. 207. [15 Ευρώ] Πωλήθηκε
Η οικονομική αναδιοργάνωσις του Νέου Κράτους. Εκδόσεις 4ης Αυγούστου, αρ. 5. Αθήναι, 1937, σελ. 96. [30 Ευρώ]
- Η σκευωρία του Λιβάνου. Γλύξμπουργ – Παπανδρέου αντιμέτωποι του έθνους. Έκδοση «Λαοκρατίας». Θεσσαλονίκη, Ιούλης 1944, σελ. 20. Φωτομηχανική ανατύπωση. [8 Ευρώ] Πωλήθηκε
Η συμμετοχή της Ελλάδος στον Β΄Παγκόσμιο Πόλεμο. Συγγραφείς: Μαθιόπουλος Βάσος (Α΄τόμος) και Ζαούσης Αλέξανδρος, Δημητρακόπουλος Σοφοκλής (Β΄τόμος). Ακαδημία Αθηνών, 1998, σελ. 352+163. [17,50 Ευρώ] Πωλήθηκε
- Η Συμφωνία της Βάρκιζας – Όλα τα σχετικά κείμενα. Έκδοσις της Διευθύνσεως Τύπου και Πληροφοριών. Αθήναι, Φεβρουάριος 1945, σελ. 31. Φωτομηχανική ανατύπωση. [7 Ευρώ]
Η ΦΑΝΕΛΛΑ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ 1948-1955. Απολογισμός δράσεως και διαχειρίσεως 1948-1955. Αθήναι, 1956, σελ. 136+φωτογραφίες. [25 Ευρώ] Πωλήθηκε
- "Ιερός Δεσμός Ελλήνων Αξιωματικών" (Ι.Δ.Ε.Α.). Α΄: Αποκαλύψεις του Τύπου (1951-1952). Αθήνα, 1975, σελ. 112. [16 Ευρώ] Πωλήθηκε
- Ιστορία της Αντίστασης 1940-45. Έξι τόμοι. Αυλός, 1979, σελ. 2766. [120 Ευρώ] Πωλήθηκε
Ιστορία της Εθνικής Αντιστάσεως 1941-44. Η συλλογή του υλικού και η σύνθεση έγινε από επιτελείο στελεχών της εθνικής μας αντίστασης. Υπεύθυνος εκδότης: Πέτρος Κωσταράκος. Αθήναι, 1962, σελ. 974. Σκληρόδετο. [60 Ευρώ] Πωλήθηκε
Καταστατικόν Ενώσεως Τύπου Εθνικής Αντιστάσεως 1941-1944. Αθήναι, 1945, σελ. 10. [15 Ευρώ]
- Μνημείον της μάχης της Κρήτης. Τυπ. Γεωρβασάκη, Χανιά, 1961, σελ. 34+8 φωτ. εκ.κ.  [9 Ευρώ] Πωλήθηκε
- Ναπολέων Ζέρβας, "Ο μισθοφόρος". Από τα απόρρητα αρχεία του ΕΔΕΣ. Παρουσίαση - Σχολιασμός: Λευτέρης Αποστόλου. Φιλίστωρ, 2005, σελ. 321+εικόνες. [12 Ευρώ] Πωλήθηκε
- Νίκος Ζαχαριάδης - Το κρυφό αρχείο της εξορίας. Επιμ.: Π. Τουλούδης, Π. Σώκος. Εισαγ.: Π. Σώκος. Παπαζήση, 1991, σελ. 211. [16 Ευρώ] Πωλήθηκε
Ντοκουμέντα της Αντίστασης - 50 χρόνια από την Απελευθέρωση. Εκδ. "Το Ποντίκι", 1994, σελ. 324. [18 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΞΕΝΟΚΡΑΤΙΑ. Το αποκαλυπτικό χρονικό των ξένων επεμβάσεων στην Ελλάδα (1944-1974). Έρευνα επιτελείου συντακτών του περιοδικού "Επίκαιρα" υπό την διεύθυνσιν του Τζων Φρήμαν. Πάπυρος, 1975, σελ. 409+φωτογραφίες. [13 Ευρώ]
- Ο άγνωστος πόλεμος της "Χ". Επιμ.: Φώτης Αράπης. Πρόλ.: Όμηρος Παπαδόπουλος (υπασπιστής του Γ. Γρίβα-Διγενή). Εκδόσεις Μάχη. Αθήνα, 1988, σελ. 60. [10 Ευρώ] Πωλήθηκε
Ο Κώστας Σωτηρίου αφηγείται. Επικαιρότητα, 1987, σελ. 128. [12 Ευρώ] Πωλήθηκε
- Οι Δουλάνθρωποι (Αυτοί που πληρώνονται για να προδίδουν την Ελλάδα). Εκδοτικός Οίκος «Ελληνικοί Ορίζοντες», σελ. 40. [15 Ευρώ] Πωλήθηκε
- Οι εθνικές μας διεκδικήσεις σύμφωνα με τις απόψεις της «Δημοκρατικής Ομάδας». Έκδοση «Δημοκράτη», οργάνου της «Δημοκρατικής Ομάδας». Αθήνα, 1 Οκτώβρη 1944, σελ. 32. [25 Ευρώ] Πωλήθηκε
- Πως ζήσαμε στο Περαπέτασμα (Αφηγήσεις από το δράμα της προσφυγιάς). «Σύλλογος Επαναπατρισθέντων εκ του Παραπετάσματος». Αθήνα, 1962, σελ. 32. [15 Ευρώ] Πωλήθηκε
- Σαράντα χρόνια αγώνες του Κ.Κ.Ε. (1918-1950). Τι είναι το Κ.Κ.Ε. και ποίοι οι ηγέτες του. Χ.χ., σελ. 52.  [15 Ευρώ] [Αντικομμουνιστικό] Πωλήθηκε
Σελίδες Ηπειρωτικής δόξης (Σύντομος αναφορά εις τους αγώνας των Εθνικών Ομάδων Ελλήνων Ανταρτών Ε.Ο.Ε.Α.) "ΝΑΠ. ΖΕΡΒΑΣ". Σύνδεσμος Αγωνιστών Εθνικής Αντιστάσεως Ιωαννίνων. Ιωάννινα, 1960, σελ. 96. [17 Ευρώ]
Σκιά πάνω απ' την Αθήνα. Σκίτσα της Κατοχής του Φωκίωνα Δημητριάδη. Πρόλογος: Άγγελος Τερζάκης. Μαρή, 1970, σελ. ix+155. [35 Ευρώ] Πωλήθηκε
- Στ' άρματα! Στ' άρματα! Χρονικό της εθνικής αντίστασης 1940-1945. Συντάκτες: Γ. Ζωίδης, Δ. Κάιλας, κ.ά. Εκδόσεις "Γνώσεις", 1986, σελ. 617. [40 Ευρώ]
Στη δίνη του εμφυλίου πολέμου. Σπάνια ντοκουμέντα του Ε.Α.Μ. (1944-1947). Ιστορική επιμέλεια - εισαγωγή: Π. Πετρίδης. Προσκήνιο, 1998, σελ. 525. [22 Ευρώ] Πωλήθηκε
- Στρατόπεδα γυναικών. Εννέα θαμμένα τετράδια με αφηγήσεις γυναικών στα στρατόπεδα Χίου, Τρίκερι, Μακρονήσου στα χρόνια του εμφυλίου πολέμου 1947-1951. Επιμ.: Βικτωρία Θεοδώρου. Εικόνες: Γιώργη Βαρλάμου. Αθήνα, 1975, σελ. 358. [17 Ευρώ] Πωλήθηκε
- Σύσκεψη Μυρόφυλλου Πλάκας - Πρακτικά. Φεβρουάριος 1944. Σελ. 75. Φωτομηχανική ανατύπωση. [10 Ευρώ]
"Σχέδιο μιας λαϊκής παιδείας": Εισήγηση του Ε.Α.Μ. και της Ε.Π.Ο.Ν. στη Γραμματεία Παιδείας της Π.Ε.Ε.Α. Φωτομηχανική ανατύπωση της έκδοσης του 1944. Σελ. 39. [7 Ευρώ] Πωλήθηκε
- Τα έξοδα Κατοχής και ελληνο-γερμανο-ιταλικαί Συμφωνίαι. Ελληνο-γερμανο-ιταλικόν εμπόριον. Οργανισμοί: Ντεγκρίγκες, Σατζίκ. Επιμέλεια: Ι. Κωνιωτάκη (Δικηγόρου). Θεσσαλονίκη, χ.χ., σελ. 32. [15 Ευρώ] Πωλήθηκε
- Τα μυστικά αρχεία του Φόρεϊν Όφφις. Επιμ.: Νίκος Αγγελής. Πάπυρος Πρεςς, 1971, σελ. 190. [10 Ευρώ]
Τέσσερα χρόνια διακυβερνήσεως Ι. Μεταξά (4 Αυγούστου 1936 - 4 Αυγούστου 1940). Τόμοι Α-Δ. Έκδοσις 4ης Αυγούστου, αρ. 35 [160 Ευρώ] Πωλήθηκε
Τόμος Α΄: Γεωργική και κοινωνική μεταρρύθμισις. Σελ. 374+φωτ. 
Τόμος Β΄: Νεολαία, δικαιοσύνη, ασφάλεια, Τ.Τ.Τ., γενικαί διοικήσεις. Σελ. IV+340+φωτ.
Τόμος Γ΄: Οικονομικά, κρατική υγιεινή και πρόνοια, παιδεία, εσωτερική αναδιοργάνωσις, δημόσια έργα, χερσαίαι και θαλάσσιαι συγκοινωνίαι, εθνική οικονομία, διοίκησις πρωτευούσης, αγορανομία. Σελ. VII+335+φωτ.
Τόμος Δ΄: Στρατός, ναυτικόν, αεροπορία, τουρισμός, ραδιοφωνία, τύπος, διαφώτισις, ιδεολογικόν περιεχόμενον εθνικού κράτους. Σελ. IV+304+φωτ.
Τι είναι το Κ.Κ.Ε. "Πολιτική και Κοινωνική Βιβλιοθήκη", αρ. 12, σελ. 31. [9 Ευρώ]
Το Έπος του 1940 - Λαϊκή εικονογραφία. Πρόλ.: Ιωάννη Μαζαράκη-Αινιάν. Εισαγωγή - Κείμενα: Ευθ. Παπασπύρου-Καραδημητρίου. Ι.Ε.Ε.Ε., 1987, σελ. 219. Με ιδιόχειρη αφιέρωση του Ι. Μαζαράκη. [45 Ευρώ]
Το Κ.Κ.Ε. και ο Συμμοριτοπόλεμος. "Πολιτική και Κοινωνική Βιβλιοθήκη", αρ. 23. Αθήναι, 1961, σελ. 56. [12 Ευρώ] Πωλήθηκε
Το Κ.Κ.Ε. κατά τον πόλεμον του 1940 και την Κατοχήν. "Πολιτική και Κοινωνική Βιβλιοθήκη", αρ. 16. Αθήναι, 1961, σελ. 61. [12 Ευρώ] Πωλήθηκε
- Το Νέον Κράτος και η κοινωνική πρόνοια. Εκδόσεις 4ης Αυγούστου, αρ. 4. Αθήναι, 1937, σελ. 48. [30 Ευρώ] Πωλήθηκε
Το Σχέδιον Μάρσαλλ στην Ελλάδα. Ο πλήρης απολογισμός της βοήθειας του Σχεδίου Μάρσαλλ προς την Ελλάδα (Ιούλιος 1948 - Ιανουάριος 1952). Συνετάχθη και εδημοσιεύθη υπό της ειδικής οικονομικής αποστολής του Οργανισμού Κοινής Ασφαλείας. Σελ. 144+φωτογραφίες. [12 Ευρώ]
Το χρονικό του αγώνα. Στ' άρματα! Στ' άρματα! Ιστορία της Εθνικής Αντίστασης. Συλλογική εργασία αγωνιστών. Εισαγωγή - επιμέλεια και θεώρηση ύλης: Γεράσιμος Αυγερόπουλος. Τόμοι Α-Δ. Εκδ. Γιαννίκος, 1964, σελ. 382+382+366+544. [90 Ευρώ]
- Τραγούδια της Αντίστασης (1941-44). Η συλλογή έγινε με φροντίδα της Ρίτας Μπούμη-Παπά και του αγωνιστή Δημ. Καραθάνου. Εκδόσεις Κ.Χ. Καμαρινόπουλος, 1964, σελ. 39. [6 Ευρώ] Πωλήθηκε
- Τραγούδια της Αντίστασης και του Εμφυλίου (Ε.Α.Μ. - Ε.Λ.Α.Σ., Ε.Δ.Ε.Σ., Εθνικιστικές Οργανώσεις). "Εθνικά Θέματα". Αθήνα, 1975, σελ. 96. [15 Ευρώ] Πωλήθηκε
1940-1950: Δέκα χρόνια αγώνων και θυσιών. Σκίτσα: Μανώλη Παναγιωτόπουλου. Εκδόσεις "Ελληνικού Φωτός". Αθήναι, 1950, σελ. 15. [15 Ευρώ]
- 3 Αγωνιστές του Παρνασσού – Μαρτυρίες συναγωνιστών τους. Φροντίδα οικογένειας Ιωάννου Ευσταθίου και Παγώνας Χούντα-Πανάγου. Αθήνα, 1987, σελ. 109. [7 Ευρώ] Πωλήθηκε
- In Memoriam: Αφιέρωμα εις την μνήμην των Ισραηλιτών θυμάτων του ναζισμού εν Ελλάδι. Β΄έκδοσις. Ισραηλιτική Κοινότης Θεσσαλονίκης, 1976, σελ. 502. [60 Ευρώ]
- Starvation in Greece. Edited by S.-L. Hourmouzios. Printed in Great Britain by Harrison and Sons. Published December, 1943, p. 48. [40 Ευρώ] Πωλήθηκε
[Φωτογραφικό λεύκωμα των δεινοπαθούντων της Κατοχής.]
- BAERENTZEN LARS, Η λαϊκή υποστήριξη του ΕΑΜ στο τέλος της Κατοχής. Ανάτυπο. Αθήνα, 1984, σελ. 17. [3 Ευρώ] Πωλήθηκε
BEEVOR ANTONY, Κρήτη: Η Μάχη και η Αντίσταση. Γκοβόστη, 2004, σελ. 535+φωτογραφίες. [15 Ευρώ] Πωλήθηκε
CERVI MARIO, The Hollow Legions. Mussolini 's blunder in Greece, 1940-1941. Chatto and Windus. London, 1972, p. xiv+336. [20 Ευρώ] Πωλήθηκε
- EUDES DOMINIQUE, Οι Καπετάνιοι. Ο ελληνικός εμφύλιος πόλεμος 1943-1949. Μτφρ.: Γιώργος Παπακυριάκης. Εξάντας, 1974, σελ. 470+φωτογραφίες. Σκληρόδετο. [9 Ευρώ]
FISCHER W., RONDHOLZ E., ΦΑΡΑΝΤΟΣ Γ., Επανάσταση και Αντεπανάσταση στην Ελλάδα (1936-1974). Μπουκουμάνης, 1974, σελ. 150. [6,50 Ευρώ]
- HADJIPATERAS COSTAS, Héroïsmes et droits de la Grèce [Bilan d’un effort patriotique 1941-1946]. Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence, Paris, 1946, p. 148. Άκοπο αντίτυπο. [50 Ευρώ] Πωλήθηκε
- HAMMOND NICHOLAS, Περιπέτεια με τους αντάρτες 1943-44. Μτφρ.: Γιάννης Λάμψας. Ελληνική Ευρωεκδοτική, χ.χ., σελ. 218+φωτογραφίες. [20 Ευρώ] Πωλήθηκε
LOVERDO COSTA, La Grèce au combat. De l’ attaque italienne à la chute de la Crète (1940-1941). Calmann-Lévy. Paris, 1966, p. 350+photos. [15 Ευρώ]
MILLIEX ROGERÀ l’école du peuple grec (1940-1944). Les Éditions du Beffroi, 1946, p. 204. Ιδιωτική βιβλιοδεσία. [50 Ευρώ] Πωλήθηκε
- MYERS E.C.W., Η ελληνική περιπλοκή. Οι Βρετανοί στην κατεχόμενη Ελλάδα. Μτφρ.: Λουκάς Θεοδωρακόπουλος. Εξάντας, 1976, σελ. 281. [8 Ευρώ] Πωλήθηκε
PIPINELIS P., The Greek Question before the United Nations. Speeches delivered in the First (Political) Committee. Published by the Greek Office of Information. London, 1949, p. 71. [15 Ευρώ] 
- RICHTER HEINZ, 1936-1946: Δύο επαναστάσεις και αντεπαναστάσεις στην Ελλάδα. Μτφρ.: Ειρήνη Μιχαλοπούλου, Τζένη Μαστοράκη. Δύο τόμοι. Εξάντας, 1977, σελ. 381+368. [40 Ευρώ] Πωλήθηκε
RICHTER HEINZ, Η Εθνική Αντίσταση και οι συνέπειές της. Εκδ. Μεσόγειος, 2009, σελ. 519. [18 Ευρώ] Πωλήθηκε
RICHTER HEINZ, Η Ιταλο-γερμανική επίθεση εναντίον της Ελλάδος. Γκοβόστη, 1998, σελ. 677. [16,50 Ευρώ] Πωλήθηκε
SCHMINCK-GUSTAVUS CHR., Οι Λυγκιάδες στις φλόγες [Μνήμες Κατοχής ΙΙΙ]. Ισνάφι, 2011, σελ. 324. [9,50 Ευρώ] Πωλήθηκε
WOODHOUSE C.M., Το μήλο της έριδος. Η ελληνική αντίσταση και η πολιτική των μεγάλων δυνάμεων. Εξάντας, 1976, σελ. 465. [9 Ευρώ] Πωλήθηκε
XYDIS STEPHEN, Greece and the Great Powers 1944-1947. Prelude to the ‘Truman Doctrine’. ΙΜΧΑ, Θεσσαλονίκη, 1963, σελ. XXI+758+εικόνες εκτός αρίθμησης. Σκληρόδετο. [60 Ευρώ]
- ΑΒΕΡΩΦ-ΤΟΣΙΤΣΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, "Φωτιά και τσεκούρι!": Ελλάς, 1946-49 και τα προηγηθέντα. Βιβλιοπωλείον της "Εστίας", 2010, σελ. 430. [8 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΑΓΑΠΗΤΙΔΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ, Το χρονικό μιας αιχμαλωσίας (1949-1956). Αθήνα, 1996, σελ. 252. [18 Ευρώ] Πωλήθηκε
[Ο σ. - επίκουρος καθηγητής της χειρουργικής στο Παν/μιο Αθηνών, γεννημένος στη Σύμη - αιχμαλωτίστηκε από τους αντάρτες τον Απρίλιο του 1949 στην Πυρσόγιαννη της Κόνιτσας και οδηγήθηκε μετά την κατάρρευση του Β΄αντάρτικου στην Αλβανία, όπου για επτά χρόνια εργάστηκε σε διάφορα στρατόπεδα συγκεντρώσεως μαζί με άλλους Έλληνες αιχμαλώτους.]
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, Τα πρώτα μέτρα για την ανασυγκρότηση. Εκδ. Αργ. Παπαζήσης. Αθήναι, 1946, σελ. 79. [20 Ευρώ]
ΑΓΓΕΛΟΥΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ (ΒΡΑΤΣΑΝΟΣ), Βροντάει ο Όλυμπος. Από τη θρυλική εποποιΐα των Τεμπών. Εκδ. "Γνώσεις", χ.χ., σελ. 82. [7 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΑΔΑΜΟΣ ΤΑΚΗΣ, Το λαϊκό τραγούδι της αντίστασης (Μελέτη). Δεύτερη έκδοση συμπληρωμένη. Καστανιώτη, 1977, σελ. 239. [17 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΗΣ, Η πρώτη πράξη της ελληνικής τραγωδίας (Μέση Ανατολή 1940-1944). Σύγχρονη Εποχή, 1994, σελ. 380. [6 Ευρώ]
- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (1913-1968), Έτσι πολεμούσαμε 1940-41 - Λεύκωμα. Πάπυρος, 1968. Τετράγλωσση έκδοση: Ελληνικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά. Πανόδετο. [120 Ευρώ] Πωλήθηκε
[Στον πόλεμο του 1940, ο ζωγράφος υπηρέτησε στα βουνά της Ηπείρου ως δεκανέας του πυροβολικού και τις εντυπώσεις του τις αποτύπωσε σε μια σειρά σκίτσων και ελαιογραφιών. Στο συγκεκριμένο λεύκωμα δημοσιεύονται περίπου εκατό έργα του από τον πόλεμο.]
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Κ.Α. (Αρχηγός Στόλου 1943-44), Το Ναυτικόν μας κατά την πολεμικήν περίοδον 1941-45. Αετός Α.Ε. Αθήναι, 1952, σελ. 204+φωτογραφίες. [40 Ευρώ]
- ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Τα απώτερα αίτια του ελληνοϊταλικού πολέμου 1940-41. Αθήναι, 1982, σελ. 143. [15 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΥ ΛΙΛΗ, Από τα παιδιά του πολέμου στον κόσμο των παραμυθιών. Ζωγραφιές από τον παιδικό θάλαμο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, 1945-1948. Βιβλιοπωλείον της "Εστίας", 2007, σελ. 99. [8,50 Ευρώ]
- ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, 1944, κρίσιμη χρονιά [300 ανέκδοτα έγγραφα απ’ το προσωπικό αρχείο του Τσώρτσιλ για την Ελλάδα από 8 Μαρτίου έως 5 Δεκεμβρίου 1944]. Δύο τόμοι. Διογένης, 1974, σελ. 294+275. [40 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΩΝΤΑΣ, Ο Λόφος (Σκουζέ), τα αλησμόνητα χρόνια. Αυτοέκδοση. Αθήνα, 1983, σελ. 152. [17 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, Κίνδυνος εν όψει και η Πέμπτη Φάλαγξ ανά την Υφήλιον (Μετά πολλών χαρακτηριστικών εικόνων). Πρόλ.: Λάζαρος Λαζαρίδης. Αθήναι, 1949, σελ. 142. [15 Ευρώ] Πωλήθηκε
[Εκ των περιεχομένων: Η Πέμπτη Φάλαγξ - Αι σφαγαί των Ρώσσων χριστιανών - Ο Μαρξ ήτο Εβραίος - Το μίσος του Μπολσεβικισμού προς την Ελληνικήν Φυλήν - Η σύμπραξις του Μπολσεβικισμού μετά των Τούρκων, Βουλγάρων και Γερμανών - Ο Ελληνικός Μπολσεβικισμός]
- ΑΝΤΑΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ, Ν. Ζαχαριάδης: θύτης και θύμα (Αποκαλύψεις του γιου του Κύρου Ζαχαριάδη. Το ημερολόγιο της Σιβηρίας. Τα γράμματα - καταγγελίες του πριν από την αυτοκτονία. Απόρρητα ντοκουμέντα του ΚΚΣΕ, της Κα Γκε Μπε, του Υπουργείου Εξωτερικών της ΕΣΣΔ). Εκδόσεις Φυτράκη, 1991, σελ. 539. [45 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΑΞΙΩΤΗ ΜΕΛΠΩ, Απάντηση σε 5 ερωτήματα: 1) Τι προηγήθηκε απ' τα γεγονότα του Δεκέμβρη; 2) Πολεμήσαμε ναι ή όχι, ενάντια στο φασισμό; 3) Ποιους χτύπησαν τα εγγλέζικα τανκς; 4) Από ποιους σχηματίστηκαν οι στρατιές των "Κουκουέδων"; 5) "Οι Κουκουέδες εμπατήρησαν"; Εκδ. Μαρή και Κοροντζή. Αθήνα, 1945, σελ. 63. [30 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗΣ, Νίκος Ζαχαριάδης. Η πορεία ενός ηγέτη, 1923-1949. Φιλίστωρ, 2000, σελ. 199+XVI. [7,50 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗΣ, Το ξεκίνημα του ΕΑΜ. Αναμνήσεις και διδάγματα. Εισαγωγικό σημείωμα: Γιώργου Σταμόπουλου. Επιμ.: Πέτρου Ανταίου. Έκδοση "Ενωμένη Εθνική Αντίσταση 1941-1944". Αθήνα, 1982, σελ. 77. [8 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΑΡΚΑΔΙΝΟΣ ΠΟΛΥΒΙΟΣ, Η εσωτερική κρίσις του Κ.Κ.Ε. (1946-1955): Γ΄ τεύχος: Κώστας Καραγιώργης ή "Λιάσκοβας" (Γυφτοδήμος). "Πολιτική Βιβλιοθήκη". Αθήναι, 1955, σελ. 176. [25 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ, Η δολοφονία του Κώστα Βιδάλη: Ένα έγκλημα της Δεξιάς που στέρησε τη δημοσιογραφική οικογένεια από μια σημαντική προσωπικότητα και έπληξε θανάσιμα την ελευθεροτυπία στη χώρα μας. Τολίδη, χ.χ., σελ. 136. Άκοπο αντίτυπο. [13 Ευρώ]
- ΑΡΧΙΜΑΝΔΡΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Ψυχολογικός πόλεμος - Κατασκοπεία και αντικατασκοπεία. Αθήναι, 1960, σελ. 1140. Το εξώφυλλο φιλοτέχνησε ο Γ. Μόσχος. [90 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΑΡΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, Μακρόνησος: Σύμβολο αντίστασης στη βία. Οδοιπορικό - Οδηγός. Έκδοση Βιβλιοθήκη "Η Εθνική Αντίσταση". Αθήνα, 1997, σελ. 72. [15 Ευρώ]
ΒΑΖΑΙΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (αντ/χης ε.α.), Τα άγνωστα παρασκήνια της εθνικής αντιστάσεως εις την Πελοπόννησον. Έκδοσις "Εφημερίδος της Κορίνθου". Κόρινθος, 1961, σελ. 137. [50 ευρώ] Πωλήθηκε
[Κατοχή - Φαρμακάς -  6ον Σύνταγμα του ΕΛΑΣ - Κατακτηταί - Οι Άγγλοι - Ονομαστική κατάστασις των νεκρών Συντάγματος από 1/10/43 - 8/10/44]
ΒΑΛΙΟΥΛΗΣ ΣΤΥΛ., Ο δρόμος που σώζει την Ελλάδα. Μελέτη πάνω στα οικονομικά και κοινωνικά αίτια της δυστυχίας κατά τα χρόνια της σκλαβιάς 1941-44. Τύποις Ν. Απατσίδη. Αθήνα, Νοέμβριος 1944, σελ. 121. [22 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΒΑΡΒΑΡΕΣΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ, Έκθεσις επί του οικονομικού προβλήματος της Ελλάδος. Σαββάλα, 2002, σελ. 515. [17 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΒΑΡΔΙΝΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΡΔΗΣ, Σ.Φ.Α. Μακρόνησος Οχτώβρης 1948-Μάης 1949. Θεμέλιο, 1982, σελ. 158. [10 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ, Άρης Βελουχιώτης. Εκδόσεις Πασχάλη. Θεσσαλονίκη, χ.χ., σελ. 79. [8 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ, Νίκος Ζαχαριάδης. Εκδόσεις Πασχάλη. Θεσσαλονίκη, χ.χ., σελ. 78. [8 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ, Στέφανος Σαράφης. Εκδόσεις Πασχάλη. Θεσσαλονίκη, χ.χ., σελ. 77. [8 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ, Αποστολή στο Μπίμπλις. Το οδοιπορικό της τελευταίας αποστολής Ελλήνων αντιστασιακών από την Ελλάδα στη Χιτλερική Γερμανία τον Αύγουστο του 1944. Το Ποντίκι, 1998, σελ. 264+φωτογραφίες. [17 Ευρώ]
- ΒΑΤΙΚΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Μια πολιτική βιογραφία του στρατηγού Ιωάννη Μεταξά. Φιλολαϊκή απολυταρχία στην Ελλάδα, 1936-1941. Ευρασία, 2005, σελ. 416. [9 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ, Απομνημονεύματα. Α΄ τόμος (1906-1939). Δίφρος, 1984, σελ. 347+φωτογραφίες. [22 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ, Απομνημονεύματα. Β΄ τόμος (1940-1944). Νέα Σύνορα - Α.Α. Λιβάνη, 1985, σελ. 263. [25 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ, Απομνημονεύματα. Β΄ τόμος (1940-1944). Νέα Σύνορα - Α.Α. Λιβάνη, 1985, σελ. 263.  Ιδιωτική βιβλιοδεσία. [25 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ, Απομνημονεύματα. Γ΄ τόμος (1944-1946). Νέα Σύνορα - Α.Α. Λιβάνη, 1985, σελ. 364. [30 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΜΑΡΚΟΣ, Απομνημονεύματα. Ε΄τόμος (Εμφύλιος). Παπαζήση, 1992, σελ. 572. [40 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΒΕΝΑΡΔΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Η Συμφωνία της Βάρκιζας (Το παρασκήνιο - Τα ντοκουμέντα - Το χρονικό μέρα μέρα - Αποκαλυπτικές συνεντεύξεις - Τι σημαίνει "Η Βάρκιζα" 50 χρόνια μετά;). Σε παράρτημα: Τα πλήρη πρακτικά της σύσκεψης με τον Τσώρτσιλ (26-27 Οκτωβρίου 1944). Εκδ. Το Ποντίκι, 1995, σελ. 232. Με αφιέρωση του συγγραφέα. [15 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΒΕΝΕΖΗΣ ΗΛΙΑΣ, Αρχιεπίσκοπος Δαμασκηνός – Οι χρόνοι της δουλείας. Βιβλιοπωλείον της «Εστίας», 1981, σελ. 341. [10 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΒΕΝΕΖΗΣ ΗΛΙΑΣ, Εμμανουήλ Τσουδερός, ο πρωθυπουργός της Μάχης της Κρήτης, και η εποχή του. Αθήναι, 1966, σελ. 524. [50 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΒΕΡΝΑΡΔΟΣ Ι. (Ταγμ/χης πεζικού), Δαβάκης - Πίνδος. Η δράσις του συντ/ρχου Κ. Δαβάκη κατά την μάχην της Πίνδου. Ιστορική μελέτη και περιγραφή των επικών αγώνων της Πίνδου, επί τη βάσει αυθεντικών στοιχείων. Εκτενής εισαγωγή ανασκοπούσα ολόκληρον τον πόλεμον 1940-1941. Πρόλ.: Σπυρ. Γεωργούλη. Εκδ. οίκος Π. Δημητράκου, 1945, σελ. 475+φωτογραφίες. [70 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΒΗΤΤΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (Υποστρ/γος ε.α.), Τα Γρεβενά στην Κατοχή και στο Αντάρτικο. Ιστορική μελέτη δεκαετίας 1940-1950. Θεσσαλονίκη, 2000, σελ. 684. [17 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΒΙΤΑΛΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ (Αρχιμανδρίτης), Ευλαβικό αφιέρωμα στους δεκαεπτά εθνομάρτυρας των Λεγραινών (Ιούλιος 1944). ΚΑΜΑΡΙΖΑ - ΛΑΥΡΙΟΥ, 1975, σελ. 40. [9 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΒΙΤΙΝ Μ., Νίκος Μπελογιάννης. Αθήνα, 1974, σελ. 175. [8 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΒΛΑΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, Η προδομένη επανάσταση 1941-1944. Εκδόσεις Γιώργου Ευαγγελίου. Αθήνα, 1977, σελ. 408. [45 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΒΛΑΝΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, Ο Νίκος Ζαχαριάδης και 22 συνεργάτες του. Γλάρος, 1984, σελ. 182. [25 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΒΟΤΣΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣ, Η Ήπειρος ξαναζώνεται τ' άρματα: 1946-1949 Δημοκρατικός Στρατός Ελλάδας. Ιστορικό δοκίμιο. Αθήνα, 1983, σελ. 424. Φωτομηχανική ανατύπωση. [17 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΒΟΤΣΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣ, Στη θύελλα. Αναμνήσεις από την Εθνική Αντίσταση και τη δράση του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας στην Ήπειρο και στη Δυτική Μακεδονία. Αθήνα, 1985, σελ. 312. Φωτομηχανική ανατύπωση. [14 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΒΟΥΛΤΕΨΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, Συναγωνιστής Ακέλας. Β΄έκδοση συμπληρωμένη. Αλκυών, 1997, σελ. 344. [14 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΒΟΥΛΤΣΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Η Προσωτσάνη μέσα από την ιστορία. Τα γεγονότα στην Ανατολική Μακεδονία (1450-1994). Ο Μακεδονικός Αγώνας – Οι τρεις Βουλγαρικές Κατοχές – Η Αντίσταση – Ο Εμφύλιος. Θεσσαλονίκη, 1995, σελ. 437. [25 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΒΟΥΡΝΑΣ ΤΑΣΟΣ, Ποιοι και γιατί σκότωσαν το Νίκο Μπελογιάννη και τους συντρόφους του; Μια ιστορική αναδρομή στα γεγονότα που μεθόδευσαν οι ξένοι και οι συνεργάτες τους για να πλήξουν την Αριστερά και την ανεξαρτησία της Ελλάδας. Τολίδη, 1981, σελ. 181. [17 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΒΡΑΧΝΙΑΡΗΣ ΧΡ., Τα χρόνια της λαϊκής εποποιΐας. Πόλεμος – Κατοχή – Αντίσταση. Πανόραμα, 1983, σελ. 296. [14 Ευρώ] 
ΒΡΟΥΧΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, Νίκος Σάββας - Γιώργος Κυρμιχάλης και η Επιχείρηση ANGLO (Ρόδος, Σεπτέμβριος 1942). Β΄έκδοση. Ρόδος, 1996, σελ. 72. [13 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΟΥ ΝΙΤΣΑ, Ο πατέρας μου Κώστας Γαβριηλίδης. Εξάντας, 1988, σελ. 278+φωτογραφίες. [8 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΥΓΓ., Κείμενα και αναμνήσεις από τον τραγικό Δεκέμβριο 1944. Αθήνα, 1981, σελ. 578. [150 Ευρώ]
[Πρόκειται για πιστή αναδημοσίευση των φύλλων της εφημερίδας «Η ΕΛΛΑΣ», που κυκλοφόρησε με ευθύνη και φροντίδα του Δημ. Γαρουφαλιά από της 6ης Δεκεμβρίου 1944 μέχρι και της 21ης Ιανουαρίου 1945.
Στα φύλλα αυτά καταγράφονται όλα όσα συνέβησαν στο διάστημα του τραγικού Δεκεμβρίου του 1944. «Η ΕΛΛΑΣ» αποτελούσε την εποχή εκείνη τη μοναδική κυκλοφορούσα εφημερίδα, που εκτός από την έκθεση των γεγονότων, διερμήνευε και τις σκέψεις και απόψεις της τότε Κυβερνήσεως Γ. Παπανδρέου στον αγώνα της κατά της κομμουνιστικής ανταρσίας.
Στις σελίδες 13-66 ο Δημ. Γαρουφαλιάς δίνει εισαγωγικές πληροφορίες για όσα προηγήθηκαν και οδήγησαν στην αιματηρή ανταρσία, καθώς και σκέψεις, κρίσεις και προσωπικές του διαπιστώσεις και αναμνήσεις: Από το εισαγωγικό σημείωμα του Πέτρου Ευαγγ. Γαρουφαλιά.]
ΓΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Ιστορία της Κατοχής. Μετά συλλογής ιστορικών και λαογραφικών ανεκδότων των ετών 1940-1944. Τόμοι Α-Δ. Π. Δημητράκος, χ.χ., σελ. 657+φωτογραφίες. Σκληρόδετο. [70 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΓΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Ιστορία της Κατοχής. Μετά συλλογής ιστορικών και λαογραφικών ανεκδότων των ετών 1940-1944. Συμπληρωμένη με την ιστορία του παρανόμου Τύπου της εθνικής αντιστάσεως. Β΄ έκδοσις. Μέλισσα, χ.χ., σελ. 799+χάρτες+φωτογραφίες. Σκληρόδετο. [70 Ευρώ] Πωλήθηκε
- Γ.Ε.Α., Λεύκωμα πεσόντων αεροπόρων. Αθήναι, 1984, σελ. Δ΄+625. [60 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΓΕΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΣ, 13η Μεραρχία του ΕΛΑΣ. Τα εφόδια και ο κουβαλητής ... Αθήνα, 1975, σελ. 159. Το εξώφυλλο είναι του ζωγράφου Σταύρου Χατζηϊωάννου. [20 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΓΕΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΣ, Μακρονήσι. Πρόλ.: Μ. Αυγέρης. Β΄ έκδοση. Αθήνα, 1974, σελ. 234. Άκοπο αντίτυπο. [16 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΓΕΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΣ, Μακρόνησος - Η μεγάλη σφαγή (29 Φλεβάρη - 1 Μάρτη 1948). Εκδόσεις Αλφειός, 1994, σελ. 237. [5 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΓΕΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΣ, Μαρία Δημάδη: ηρωίδα της εθνικής αντίστασης. Εκδ. Νέστορας, σελ. 189. [9 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΓΕΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΣ, Μαρία Δημάδη: ηρωίδα της εθνικής αντίστασης. Αθήνα, 1982, σελ. 189. [9 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΓΕΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΣ, Σπύρος Μελετζής: ο άνθρωπος που φωτογράφισε το αντάρτικο. Αθήνα, 1984, σελ. 143. [20 Ευρώ]
ΓΕΣ, Αι μάχαι του Βίτσι και του Γράμμου 1949 υπό το συνθηματικόν Επιχείρησις "Πυρσός". Αθήναι, 1951, σελ. 245. [50 Ευρώ]
ΓΕΣ, Η Μάχη της Κρήτης. Αθήναι, 1967, σελ. XVI+194+φωτογρ.+σχεδιαγράμματα. [25 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΓΕΣ, Ο ελληνικός στρατός κατά τον αντισυμμοριακόν αγώνα (1946-1949) - Επιχειρήσεις του Γ΄Σώματος Στρατού (1947-1949). Έκδοσις Δ.Ι.Σ. Αθήναι, 1976, σελ. XXIV+653+φωτογραφίες+χάρτες. [80 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΓΕΣ, Το τέλος μιας εποποιΐας (Απρίλιος 1941). Έκδοσις Δ.Ι.Σ. Αθήναι, 1959, σελ. XV+467+φωτ.+χάρτες. [20 Ευρώ]
- ΓΕΩΡΓΟΠΑΠΑΔΑΚΟΣ ΤΑΣΟΣ, Μνήμες από την Εθνική Αντίσταση. Η δράση του ΕΛΑΝ Αργολικού. Αθήνα, 1987, σελ. 76+φωτ. αγωνιστών. [20 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΜΠΑΜΠΗΣ, Άρης: Τα απόρρητα αρχεία της δολοφονίας. Εκδόσεις Τεχνόραμα. Αθήνα, 1997, σελ. 126. [5 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Αι Ελληνογερμανικαί επιχειρήσεις Μπέλες 1941. Από το πολεμικό ημερολόγιο του Ταγματάρχου Κ. Γιακουμή, διοικητού ΙΙ Τάγματος 70ού Συντάγματος Πεζικού (Υποτομεύς Ροδοπόλεως). Αθήναι, 1949, σελ. 51. [15 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, Ο επισιτισμός του Ναυπλίου κατά το Α΄ έτος της πείνας 1941-1942. Ανάτυπο. Έκδοση Δήμου Ναυπλιέων, 2000, σελ. 52. [8 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (Αντιναύαρχος), Αντιτορπιλλικό "Κρήτη": Η ιστορία ενός πλοίου στον πόλεμο (1943-1945). Αθήναι, 1979, σελ. 165. [13 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ (Αντιναύαρχος), Η ναρκαλιεία στις ελληνικές θάλασσες 1944-1949 (Μια άγνωστη εποποιΐα). Αθήναι, 1980, σελ. 96. [11 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, Πέντε και μια απ' τις μέρες της Μακρονήσου (Μια χαμένη μεταγωγή). Αθήνα, 1983, σελ. 175. [15 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΓΚΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Ο Μουσολίνι και η Ελλάδα. Βιβλιοπωλείον της "Εστίας", 1982, σελ. 244. [7,50 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΓΚΙΟΥΣΑΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ (Δικηγόρος), Άρης Βελουχιώτης και το «Ματωμένο Κρίκελλο». Αθήναι, 1972, σελ. 285. [23 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΓΚΡΑΤΣΙ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΕ, Η αρχή του τέλους. Η επιχείρηση κατά της Ελλάδος. Βιβλιοπωλείον της "Εστίας", 1980, σελ. 307. [9 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΓΚΡΙΤΖΩΝΑΣ ΚΩΣΤΑΣ, Μετά το Γράμμο. Δεν ήταν μόνο η προσφυγιά. Γράμματα, μαρτυρίες, αφηγήσεις. Γλάρος, 1986, σελ. 132. [9 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΓΚΡΙΤΖΩΝΑΣ ΚΩΣΤΑΣ, Ομάδες συμβίωσης (1925-1974): Η συντροφική απάντηση στη βία και τον εγκλεισμό. Φιλίστωρ, 2001, σελ. 158. [5 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΓΚΡΙΤΖΩΝΑΣ ΚΩΣΤΑΣ, Οι Έλληνες ναυτεργάτες στην πολιτική προσφυγιά. Επικαιρότητα, 1987, σελ. 86. [7 Ευρώ]
ΓΚΡΙΤΖΩΝΑΣ ΚΩΣΤΑΣ, Τα παιδιά του εμφυλίου πολέμου. Συμβολή στην αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας για το λεγόμενο "παιδομάζωμα". Φιλίστωρ, 1998, σελ. 191. [6 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΓΛΗΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, Η τριλογία του πολέμου. Οι μονόλογοι του ερημίτη της Σαντορίνης. Εκδόσεις "Φλόγα". Αθήνα, 1956, σελ. 183. [15 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΓΛΗΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, Τι είναι και τι θέλει το ΕΑΜ. Πρόλ.: Γ. Ζεύγου. Εκδοτικός Οργανισμός Ο Ρήγας. Αθήνα, 1944, σελ. 63. Φωτομηχανική ανατύπωση. [9 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΓΟΥΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, Μάρκος Βαφειάδης - Μαρτυρίες. Πρόλ.: Μ. Θεοδωράκη. Επικαιρότητα, 1983, σελ. 139. [8 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΓΟΥΣΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, "Όπου ζεις, δεν πατρίζεις ...". Η νέα προσφυγιά, μια ακόμα ελληνική τραγωδία. (Έρευνα που έγινε στις σοσιαλιστικές χώρες τον Δεκέμβρη 1974 και τον Ιούνη 1975). Πρόλογος: Μάριος Πλωρίτης. Εξάντας, 1975, σελ. 97. [20 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ, Το Έπος της Νέας Γενεάς: Κόνιτσα - Γράμμος - Μουργκάνα, Πελοπόννησος, Στερεά Ελλάς. Εικονογραφημένον λεύκωμα, βάσει αυθεντικών φωτογραφιών. Δύο τόμοι δεμένοι μαζί. Αθήναι, 1951, σελ. 290+η΄. [80 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΝΕΟΚΟΣΜΟΣ, Μια ματιά στα πεταχτά. Αθήνα, 1946, σελ. 96. [15 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΣΟΛΩΝ, Δεκέμβριος 1944. Το ανεξήγητο λάθος. [Τα Φοβερά Ντοκουμέντα]. Φυτράκη, σελ. 174. [15 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΣΟΛΩΝ, Εποποιΐα και κατάρρευση. Από την Αλβανία στην Κατοχή. [Τα Φοβερά Ντοκουμέντα]. Φυτράκη, 1976, σελ. 204. [12 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ Π., Ο Πάπας Ιωάννης ΚΓ΄ και η Ελλάς - Χρονικόν της Κατοχής. Ανάτυπο εκ της εφημ. "Καθολική". Αθήναι, 1969, σελ. 40. [10 Ευρώ] Πωλήθηκε
[Ο συγγραφέας καταγράφει τις προσπάθειες του απεσταλμένου της Αγίας Έδρας στην Ελλάδα Άγγελου Ιωσήφ Ρονκάλλι (μετέπειτα Πάπα Ιωάννη ΚΓ΄, 1958-1963) να συνδράμει τους Έλληνες στα δύσκολα χρόνια της Κατοχής.]
ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (αντ/γος), Από την κορυφή του λόφου. Αναμνήσεις και στοχασμοί (1914-1952 και 1959-1962). Μετά 5 σχεδιαγραμμάτων και 50 φωτογραφιών. Αθήναι, 1966, σελ. 580+11 χ.α.. [45 Ευρώ]
- ΓΥΑΛΙΣΤΡΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ (Αντιστράτηγος ε.α.), Η Ελλάς εις τον τελευταίον πόλεμον. Πολιτικοστρατιωτική μελέτη. Βιβλιοπωλείον της "Εστίας", 1946, σελ. 67. [15 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΓΥΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ., Μαρτυρίες για την ελληνική αντίσταση 1941-1944. Αθήνα, 1981, σελ. 293. [25 Ευρώ]
ΔΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, Γ 83. Βίος και βιώματα ενός απλού ανθρώπου. Αθήνα, 1995, σελ. 220. [17 Ευρώ] Πωλήθηκε
[Σχολή Αστυφυλάκων 1942 - Αστυφύλαξ Γ83 του Γ΄Αστυνομικού Τμήματος Κολωνακίου - Αιματοκύλισμα μπροστά στο σπίτι του Κουΐσλιγκ πρωθυπουργού Γ. Ράλλη - Μπλόκο στην Αγίου Μελετίου - Εκτέλεση στο Σκοπευτήριο της Καισαριανής - Η μεταφορά και η ταφή στο Γ΄Νεκροταφείο Νίκαιας - Χειροβομβίδα στο Στάδιο - 17 Αυγούστου 1944: Το μπλόκο της Κοκκινιάς - Δεκεμβριανά - Επιστροφή στην Αμαλιάδα - Η δραματική ζωή στην Αθήνα μετά τα Δεκεμβριανά - Στα μπουντρούμια της Ασφάλειας - Ο Αϊ-Στράτης]
ΔΑΣΚΑΛΟΥΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ (Έφ. υπολοχαγός Πυρ/κου), Η υποχώρησις. Αθήναι, 1949, σελ. 63. Με αφιέρωση του συγγραφέα. [30 Ευρώ]
- ΔΑΣΚΟΥΛΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, 1940: Μια πορεία στο μέτωπο. Προλογίζει ο Νίκος Ζακόπουλος. Αθήνα, 1983, σελ. 128. [11 Ευρώ] 
[Ο συγγραφέας, γιατρός και μουσικός, υπηρέτησε ως προϊστάμενος στην ομάδα τραυματιοφορέων Ι/20 τάγμα πεζικού.] Πωλήθηκε
- ΔΑΦΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ, Χρόνια πολέμου και κατοχής: Κέρκυρα 1940-1944. Μια άγνωστη ιστορία. Κερκυραϊκά Χρονικά, τόμος ΧΙΙ. Κέρκυρα, 1966, σελ. 342+εικόνες+2. Ιδιωτική βιβλιοδεσία. [65 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΔΕΒΟΓΑΣ Ε., Η μάχη στο Γαλατά, Μάιος 1941 [Έμμετρο]. Αθήνα, 1982, σελ. 149. [12 Ευρώ]
- ΔΕΛΑΠΟΡΤΑΣ ΠΑΥΛΟΣ (Επίτιμος Εισαγγελέας Εφετών), Το σημειωματάριο ενός πιλάτου. Θεμέλιο, 1979, σελ. 265. [18 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΔΕΝΔΡΙΝΟΣ ΚΛΕΟΒΟΥΛΟΣ, Άγνωστες σελίδες από τη Μακρόνησο (1948-1950). Αθήνα, 1998, σελ. 158. [10 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΔΕΡΒΕΝΤΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, Αντί πάσης θυσίας. ΟΠΤΙΜΑ '92, σελ. 159. [20 Ευρώ] Πωλήθηκε
[Ο συγγραφέας οργανώθηκε στο ΕΑΜ και τον Απρίλιο του 1943 του ανατέθηκε η οργάνωση του εφεδρικού ΕΛΑΣ στον τομέα ορεινής Βόχας και Νεμέας. Την άνοιξη του 1944 είχε την εποπτεία λειτουργίας των τοπικών φρουραρχείων βορειοδυτικής Κορινθίας. Στη διάρκεια των Δεκεμβριανών πήρε μέρος στη μάχη του "Αράπη". Μετά τη συμφωνία της Βάρκιζας συνελήφθηκε και "πέρασε" από διάφορες φυλακές μέχρι το 1950 που αποφυλακίστηκε.]
ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Η πολεμική προπαρασκευή της Ελλάδος 1923-1940. Ακαδημία Αθηνών, 1998, σελ. 208. [4,50 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Ο πόλεμος 1939-1945: αιτίες, κύριες φάσεις και συνέπειές του (Ομιλία). Ακαδημία Αθηνών, 1995, σελ. 19. [4 Ευρώ] 
- ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, Απολογισμός και απολογία: «από του φοβερού βήματος ...». Πολύτυπο, 1991, σελ. 285. [10 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, Περπατώντας στ' αγκαθοτόπια. Τα Κατοχικά χρόνια και η πραγματική αλήθεια της δολοφονίας του Λώρενς (Κ. Αδριανού). Αφηγήσεις ενός απλού αγωνιστή της αντίστασης 1940-1950: αποκαλύψεις, γεγονότα, μαρτυρίες, πρόσωπα, μάχες, σαμποτάζ, ενέδρες στον εχθρό, συγκρούσεις ΕΔΕΣ - ΕΛΑΣ, Ικαρία, Μακρόνησος. Αθήνα, 1978, σελ. 327. [20 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ), Αντάρτης στα βουνά της Ρούμελης. Χρονικό 1940-44. Τρεις τόμοι. Αθήνα, 1978, σελ. 400+416+416+φωτογραφίες. [120 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ), Ελληνική εμπειρία ’44-’67. Αθήνα, 1971, σελ. 333. Με αφιέρωση του συγγραφέα. [28 Ευρώ] Πωλήθηκε
[Έντονη κριτική της αριστερής πολιτικής για περισσότερα από 20 χρόνια.]
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ), Δεκεμβριανά 1944, 2ο Σύνταγμα του ΕΛΑΣ. Παγίδευση και αφοπλισμός και η συνεχιζόμενη προς τα χείριστα ελληνική τραγωδία (1941-1997). Αθήνα, 1997, σελ. 404. [25 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΔΗΜΟΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Συντ/ρχης πεζικού ε.α.), Μυστικός πόλεμος 1941-1944: ΜΙΔΑΣ και ΠΛΟΥΤΩΝ. Σελίδες εκ του ημερολογίου του κατά τους χρόνους της Κατοχής 1941-1944. Αθήναι, 1948, σελ. 200. [40 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΔΗΜΟΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Συντ/ρχης πεζικού ε.α.), Μυστικός πόλεμος 1941-1944: ΜΙΔΑΣ και ΠΛΟΥΤΩΝ. Σελίδες εκ του ημερολογίου του κατά τους χρόνους της Κατοχής 1941-1944. Αθήναι, 1948, σελ. 200. Με αφιέρωση του συγγραφέα και σφραγίδα της Οργάνωσης Πλούτων. Μερικώς άκοπο. [60 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ομήρων Γερμανίας), Πικρές μέρες. Β΄ έκδοση βελτιωμένη. Πειραιάς, 1990, σελ. 239. [13 Ευρώ]
ΔΙΒΑΝΗ ΛΕΝΑ, Η πολιτική των εξορίστων ελληνικών κυβερνήσεων 1941-1944. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1991, σελ. 322. [30 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΔΟΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, Η Δόξα και ο Γολγοθάς της εθνικής αντίστασης (1941-44). Βόλος, 1983, σελ. 236. [16 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΔΟΡΚΟΦΙΚΗ ΕΙΡΗΝΗ, Κάποτε στο Τεπελένι [Γραμμένο με ζωντανές μαρτυρίες 88 Ελλήνων Μειονοτικών της Αλβανίας που τις έζησαν και παρέμειναν μέχρι σήμερα εκεί ...]. Ελληνική Ευρωεκδοτική, 1992, σελ. 277. [15 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΔΟΥΑΤΖΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, Εθνική αντίσταση. Ημερολόγιο Καπετάν Όθρυ. Στερεά - Εύβοια - Δεκέμβρης. Μαρτυρίες αγωνιστών. Δύο τόμοι. Εκδόσεις Αιχμή. Αθήνα, 1983, σελ. 1278. [130 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΔΟΥΚΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ, Ένα παιδί της Κατοχής θυμάται ... Το οδοιπορικό των δύο δεκαετιών του 1940 και του 1950. Θεσσαλονίκη, 2008, σελ. 281. [15 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΔΟΥΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Ιστορικαί αναμνήσεις και Αυτοβιογραφία. Ιωάννινα, Μάρτιος 1967, σελ. 242. [25 Ευρώ] Πωλήθηκε
[Εκ των περιεχομένων: Δραστηριότητες δια το Επισιτιστικόν πρόβλημα της Ηπείρου επί Κατοχής – Συνεργασίαι με τας Πολιτικάς Οργανώσεις των Ελλήνων κατά την Κατοχήν –Δραστηριότητες κατά το έτος 1944]
- ΔΟΥΜΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Ιστορικαί αναμνήσεις και Αυτοβιογραφία. Ιωάννινα, 1969, σελ. 321. [25 Ευρώ] Πωλήθηκε
[Εκ των περιεχομένων: Δραστηριότητες δια το Επισιτιστικόν πρόβλημα της Ηπείρου επί Κατοχής – Συνεργασίαι με τας Πολιτικάς Οργανώσεις των Ελλήνων κατά την Κατοχήν –Δραστηριότητες κατά το έτος 1944]
ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ ΜΑΡΚΟΣ, Η Ελλάδα στον πόλεμο 1940-1945. Μτφρ.: Γιούλη Γουλιμή. Δήμος Αθηναίων, 1995, σελ. 110. [8 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ, Εκλογή πολιτικών δημοσιευμάτων: Συνέδριο του Λιβάνου - Κυβέρνηση απελευθερώσεως 1944. Έκδοση "Πολιτικής Επιθεωρήσεως". Αθήνα, Απρίλιος 1945, σελ. 34. [15 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ, Τα Ελληνικά Δίκαια στη Διάσκεψη της Ειρήνης. Δημοσιεύματα της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών - Μακεδονική Βιβλιοθήκη, αρ. 11. Θεσσαλονίκη, 1949, σελ. γ΄+144. [25 Ευρώ]
- ΔΡΙΤΣΙΟΣ ΘΩΜΑΣ, Από τον Γράμμο στην πολιτική προσφυγιά. Δωρικός, 1983, σελ. 183. [17 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΔΡΙΤΣΙΟΣ ΘΩΜΑΣ, Γιατί με σκοτώνεις σύντροφε. Γλάρος, 1983, σελ. 202. [15 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΔΡΙΤΣΙΟΣ ΘΩΜΑΣ, Η εξέγερση της Τασκένδης. Εκεί που ράγισε η καρδιά μας. Γλάρος, 1984, σελ. 102. [8 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΔΡΙΤΣΙΟΣ ΘΩΜΑΣ, Ποια τύχη σε περιμένει σύντροφε. Γλάρος, 1985, σελ. 123. [12 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΔΡΟΛΑΠΑΣ ΤΑΣΟΣ, Μαρτυρία 1940–1944. Αλβανία – Οχυρά – Εθνική Αντίσταση. Γ.Χ. Κανελλόπουλος, 1984, σελ. 115. [12 Ευρώ] Πωλήθηκε
- Ε.Α.Μ., Λευκή Βίβλος, Μάης 1944 – Γενάρης 1945. Τρίκκαλα, 1 Φλεβάρη 1945 (Ανατύπωση Αθήνας), σελ. 116. [150 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΕΙΜΑΡΜΕΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, Η Ελλάς στα βουνά της Αλβανίας (Αφήγησις, συζητήσεις και σκέψεις). Οι εκτός κειμένου λιθογραφίες, χαραγμένες απευθείας στην πλάκα, καθώς και τα κοσμήματα, χαραγμένα στο ξύλο, είναι έργα του ζωγράφου Σπ. Βασιλείου. "Οι Φίλοι του Βιβλίου". Αθήνα, 1945, σελ. 267. [55 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗΣ, Συνομιλίες με τον Νίκο Ζαχαριάδη (Μόσχα: Μάρτιος - Ιούλιος 1956). Εκδόσεις Κένταυρος, 1986, σελ. 146. [15 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟΥ ΠΑΝ/ΜΙΟΥ, Η Εθνική Αντίσταση στην Ευρυτανία: 50 χρόνια από την ίδρυση και το Εθνικό Συμβούλιο της Π.Ε.Ε.Α. (1944-1994). Τόμος Α΄: Εισηγήσεις συνεδρίου. Επιμ.: Κλ. Σ. Κουτσούκης. Επιστημονική Βιβλιοθήκη ΕΚΠΕ. Αθήνα, 1995, σελ. 406. [50 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΕΝΕΠΕΚΙΔΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ, Η ελληνική αντίστασις (1941-1944). Όπως αποκαλύπτεται από τα μυστικά αρχεία της Βέρμαχτ εις την Ελλάδα. Βιβλιοπωλείον της "Εστίας", 1964, σελ. 301. [20 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΣΠΥΡΟΣ, Η δίκη της Πρίντζου (1948) και οι εκτελεσμένοι των Ιωαννίνων. Σοκόλη, 1988, σελ. 383. [15 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΕΥΡΥΓΕΝΗΣ ΔΗΜ., Ζητήματα του Δικαίου της πολεμικής κατοχής. Θεσσαλονίκη, 1959, σελ. 197-214. [7 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΖΑΛΟΚΩΣΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Πίνδος: Η εποποιΐα στην Αλβανία. Η φωτογραφία του εξωφύλλου είναι του Ακερμανίδη. Αθήνα, 1946, σελ. 211. [40 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΖΑΜΠΑΘΑΣ ΚΟΥΛΗΣ, Νίκος Μπελογιάννης - Νίκος Πλουμπίδης: Δύο λαϊκοί εθνικοί αγωνιστές. Πως τους γνώρισα και πως έζησα μαζί τους στα στερνά της ζωής τους χρόνια. Δωρικός, 1980, σελ. 122. [11 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΖΑΜΠΑΘΑΣ ΚΟΥΛΗΣ, Στα διάσελα με τους χρυσαετούς (από το αντάρτικο στα Μεσόγεια) - Καμπή θριάμβων (χρονικό του Δεκέμβρη). Γραμμή, 1979, σελ. 98. [8 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΖΑΝΑΝΤΡΙΣ (ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ), Ανάμεσα στα θύματα του συμμοριτισμού. Αθήνα, 1952, σελ. 195. [30 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΖΑΝΑΝΤΡΙΣ (ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ), Εθνική δράσις και αντίδρασις. Πόλεμος - Κατοχή. Αθήνα, 1947, σελ. 245. [22 Ευρώ] Πωλήθηκε
[Περιγράφει τις προσπάθειες της συγγραφέως για αντίσταση διαμέσου των φιλανθρωπικών παραστάσεων στον κόσμο της της σκηνής και της ποίησης.]
- ΖΑΟΥΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Αναμνήσεις ενός αντιήρωα (1933-1944). Βιβλιοπωλείον της «Εστίας», 1980, σελ. 309+εικόνες. [13 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΖΑΟΥΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Η τραγική αναμέτρηση (1945-1949): Ο μύθος και η αλήθεια. Δύο τόμοι. Ωκεανίδα, 2000, σελ. 374+356. [15 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΖΑΟΥΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Λέλα Καραγιάννη: Η Μπουμπουλίνα της Κατοχής 1941-1944. Ωκεανίδα, 2004, σελ. 285+φωτογραφίες. [6 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΖΑΟΥΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Οι δύο όχθες 1939-1945. Μια προσπάθεια για εθνική συμφιλίωση. Τόμοι: Α, Β1, Β2. Παπαζήση, 1987, σελ. 400+865 (Β1-Β2). [23 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΖΑΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΗΣ (Ίλαρχος ιππικού), Αναμνήσεις από την Εθνική Αντίσταση (ΕΛΑΣ) 1940-1944. Τολίδη, σελ. 319. [17 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Ελληνοϊταλικός και Ελληνογερμανικός πόλεμος 1940-1941. Αθήνα, 1945, σελ. 206+19 σχεδιαγράμματα. [45 Ευρώ]
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Το Κ.Κ.Ε. και η Μακεδονία. Αθήνα, 1994, σελ. λθ΄+178. [13 Ευρώ] Πωλήθηκε
Περιεχόμενα: Βουλγαρική Κίνησις Κομμιτάτου. Εθνικιστική Οργάνωσις. Αντεπανάστασις Αυγερινού και Μελανθίου. Εαμμοκρατική Περίοδος. Αυτονομιστική Κίνησις Σλαυοφώνων. Επανάστασις Αξιωματικών. Προδοτικαί Αυτονομιστικαί Ενέργειαι Κ.Κ.Ε. Συμμοριακόν Κίνημα. Ηθικόν και Φρόνημα Κατοίκων Υπαίθρου.
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΩΣΤΗΣ, Ντοκουμέντο - Τα γεγονότα απαντούν στο "Φωτιά και Τσεκούρι" του Αβέρωφ -Τοσίτσα. Αθήνα, 1987, σελ. 403. [30 Ευρώ]
ΖΕΒΓΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, Η λαϊκή αντίσταση του Δεκέμβρη και το νεοελληνικό πρόβλημα. "Ο Ρήγας". Αθήνα, 1945, σελ. 104. Άκοπο αντίτυπο. [40 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΖΕΡΒΑΣ ΝΑΠΟΛΕΩΝ, Απομνημονεύματα. Εκδ. Μέτρον, 2000, σελ. 383+φωτ. [13 Ευρώ]
ΖΗΤΡΙΔΟΥ ΠΙΠΙΤΣΑ, ΨΗΜΕΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Ελληνίδες - Β΄Παγκόσμιος πόλεμος (1940-1944). Δίγλωσση έκδοση: ελληνικά, αγγλικά. Αετός Α.Ε., 1950, σελ. XVIII+199+εικόνες. [40 Ευρώ]
[Κατάλογος 200 και πλέον γυναικών που αγωνίστηκαν για την απελευθέρωση της πατρίδας.]
- ΖΙΑΓΚΟΣ ΝΙΚΟΣ, Αγγλικός ιμπεριαλισμός και Εθνική Αντίσταση 1940-45. Πέντε σκληρόδετοι τόμοι. Α΄: Αθήνα, 1978, σελ. 404. Β΄: Αθήνα, 1978, σελ. 427. Γ΄: Αθήνα, 1980, σελ. 396. Δ΄: Αθήνα, 1980, σελ. 386. Ε΄: Αθήνα, 1981, σελ. 384. [200 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΖΙΑΓΚΟΣ ΝΙΚΟΣ, Νέες σελίδες από τον εμφύλιο πόλεμο 1945-1949. Δημοκρατικός στρατός – Κυβερνητικός στρατός. Τόμοι Α-Β. Σοκόλη, 1986, σελ. 632. [18 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΖΟΥΒΑΣ ΠΑΝΑΓΗΣ, Η βασίλισσα Φρειδερίκη εις την υπηρεσίαν του έθνους. Πρόλογος: Γερ. Κονιδάρης. Αθήναι, 1956, σελ. 102. [18 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΖΟΥΡΝΑΤΖΗΣ ΣΠ., Η πολιτική των Επιμηθέων και η περίπτωσις Μαρκεζίνη. Αθήναι, 1978, σελ. 214. [14 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΖΩΓΡΑΦΟΣ ΑΛΕΚΟΣ, Τα παρασκήνια του Γοργοπόταμου. Εκδ. Ασκραίος, Αθήνα, 1988, σελ. 80. [9 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΖΩΪΔΗΣ ΓΙΩΡΓΗΣ, Αντιστασιακά (Μελέτες). Σύγχρονη Εποχή, 1985, σελ. 191. [10 Ευρώ] Πωλήθηκε
Εκ των περιεχομένωνΗ εκπαιδευτική πολιτική και πράξη του ΚΚΕ, του ΕΑΜ και της ΠΕΕΑ, τα χρόνια της αντίστασης. Η δέκατη συνεδρίαση (23/5/1944), εισήγηση του γραμματέα παιδείας της ΠΕΕΑ συναγωνιστή Π. Κόκκαλη. Η ενδέκατη συνεδρίαση (24/5/1944), η συζήτηση για την εκπαίδευση.
- ΗΛΙΑΔΑΚΗΣ ΤΑΣΟΣ, Οι επανορθώσεις και το Γερμανικό κατοχικό δάνειο. Εκδόσεις Δετοράκη, 1997, σελ. 320. [12 Ευρώ]
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, Η δασκάλα Ουρανία Παναγιωτοπούλου-Ηλιοπούλου (1901-1947): Από τη Σμύρνη στο Κροκύλειο Δωρίδας. Ναύπακτος, 2007, σελ. 221. [10 Ευρώ] Πωλήθηκε
[Η δασκάλα Ουρανία Παναγιωτοπούλου-Ηλιοπούλου υπηρέτησε ως δασκάλα στο Κροκύλειο Δωρίδας από το 1930 μέχρι το Σεπτέμβρη του 1947. Στην περίοδο της Κατοχής πήρε μέρος στην αντιστασιακή οργάνωση της ΕΚΚΑ. Το 1947 συνελήφθει από το Δημοκρατικό Στρατό, και συγκεκριμένα από τα τμήματα Γιώτη (Χαρίλαου Φλωράκη) και Διαμαντή (Γιάννη Αλεξάνδρου) και μεταφέρθηκε δέσμια μαζί με τη 17χρονη κόρη της Όλγα στο ξωκλήσι της Θεοτόκου, όπου κατασφάχτηκαν και οι δύο. Ο συγγραφέας είναι γιος της δασκάλας.]
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΩΝΤΑΣ, Συνταγματάρχης Κων/νος Δαβάκης. Το εξώφυλλο
φιλοτέχνησε ο Μιχ. Νικολινάκος. Π. Πατσιλινάκος, 1979, σελ. 366+φωτογραφίες. [30 Ευρώ]
- ΘΕΣΠΡΩΤΟΣ ΔΗΜΟΣ, Αυτοκριτική. Γιατί χάθηκε η λαϊκή εξουσία του ΕΑΜ (1940-1945). Gutenberg, 1977, σελ. 419. [30 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ, Η εθνική αντίστασις Κρήτης 1941-1945. Δύο τόμοι. Ηράκλειον Κρήτης, 1970-1971, σελ. 258+278+φωτογραφίες. Πανόδετοι τόμοι. [50 Ευρώ] Πωλήθηκε
[Στο Β΄τόμο υπάρχει κατάλογος των εκτελεσθέντων από τους Γερμανούς κατά την περίοδο 1941-1945.]
- ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, Ο χειμώνας του 1941-42. Χρονικό της Κατοχής. Κέδρος, 1980, σελ. 283. [20 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Αγώνες και θυσίες της περιοχής Γρεβενών (1940-1949). Ίδμων, 1995, σελ. 253. [6 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΘΕΟΦΑΝΟΥΣ ΚΩΣΤΑΣ, Η εθνική αντίσταση στον Πειραιά (1941-1944) και Ανθολόγιο πειραϊκής αντιστασιακής ποίησης. Πρόλ.: Φάνη Κωνσταντινίδη. Εκδότης Μυτιληναίος, 1985, σελ. 110. [15 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Πρώην βουλευτής, υπουργός), Η κόκκινη καταιγίδα. Αθήναι, 1959, σελ. 157. [20 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Πρώην υπουργός), Η Μακεδονία στις φλόγες (Οκτώβριος 1944 - Φεβρουάριος 1945). Αρδέα: Η ματωμένη πορεία του 1945. Θεσσαλονίκη: Η "αναίμακτος" απελευθέρωσις. Χαλκιδική: Το χρονικό της μεγάλης σφαγής. Αθήναι, 1968, σελ. 295. Με αφιέρωση του συγγραφέα. [30 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Πρώην υπουργός), Το κατηγορώ των νεκρών της Ναούσσης κατά του κομμουνισμού. Εκδόσεις Γεωργιάδη. Θεσσαλονίκη, 1983, σελ. 299. [40 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΘΩΜΑΪΔΗΣ Γ., Ογδόντα σελίδες: το χρονικό της δόξας 1940-41. Σαν παραμύθι και σαν αλήθεια … Αετός Α.Ε. Αθήναι, 1947, σελ. 77. [7 Ευρώ]
ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ Ε., Τον καιρό της μαύρης (Χρονικά και ρεπορτάζ μιας διετίας). Β΄έκδοση συμπληρωμένη. Αθήνα, 1943, σελ. 144. [25 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, Το "Μεγάλο" Δεκέμβρη. Ι. Σιδέρης, 1978, σελ. 175. [7 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Εξέγερση στην Αθήνα. Ο κομμουνιστικός "Δεύτερος Γύρος". Με πρόλογο του Γουίλλιαμ Χάρντυ Μακ Νέιλ. Νέα Σύνορα, 1974, σελ. 300. Σκληρόδετο. [30 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΙΩΑΚΕΙΜ ΙΩΑΚΕΙΜ, Ιωάννης Μεταξάς. Η ανοδική πορεία του από τη στρατιωτική στην πολιτική δράση (1871-1922). Με 2 χάρτες και 13 εικόνες εκτός κειμένου. Παπαδήμα, 2005, σελ. 472. [18 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, Αναμνήσεις. Προβλήματα της πολιτικής του ΚΚΕ στην εθνική αντίσταση 1940-1945 (Το πρακτικό μιας συζήτησης). Επιμέλεια: Αλέκος Παπαπαναγιώτου. Θεμέλιο, 1979, σελ. 559. [60 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, Έλληνες και ξένοι κατάσκοποι στην Ελλάδα. Σχέδια: Νίκου Νομικού. Μαυρίδης, 1952, σελ. 252. [18 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, Ιάσων Καλαμπόκας (1918-1944): ο θρυλικός "ήρωας". Αθήναι, 1973, σελ. 399. [27 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΣΤΑΣ, "Σημαντικά γεγονότα της Εθνικής Αντίστασης". Ιστορικό λεύκωμα. Ε.Μ.Ε.ΙΣ., χ.χ., σελ. 182. [25 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΚΑΒΒΑΔΙΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ (Αντιναύαρχος), Ο ναυτικός πόλεμος του 1940 όπως τον έζησα (Αναμνήσεις, 2 Μαρτίου 1935 - 25 Μαρτίου 1943). Τύποις "Πυρσός" Α.Ε. Αθήναι, 1950, σελ. 736+φωτογραφίες+2 αναδιπλ. χάρτες. Άκοπο αντίτυπο. Με ιδιόχειρη αφιέρωση του συγγραφέα. [100 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΚΑΓΟΥΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ (Δάσκαλος από την Αλεξανδρούπολη), Ματωμένος δρόμος (Αναμνήσεις από την Μακρόνησο, 1948-1956). Εκδόσεις Ειρήνη, 1980, σελ. 78. [6 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΚΑΓΟΥΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ, Μνημόσυνο στον Παναγιώτη Ελλή (Τον άνανδρα δολοφονηθέντα το βράδυ της 25 του Απρίλη 1967 στον Ιππόδρομο). Αθήνα, 1976, σελ. 103. [10 Ευρώ]
ΚΑΖΑΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (Συντ/χης π.δ.), "Θα ζήσωμε ελεύθεροι ως Έλληνες". Ιστορικά έγγραφα του στρατηγού Παναγιώτη Σπηλιωτόπουλου. Πρόλ.: Παν. Κανελλόπουλος. Αθήνα, 1978, σελ. 140+φωτογραφίες [17 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΚΑΪΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, Ελληνικό Λαϊκό Απελευθερωτικό Ναυτικό. "Νέα Βιβλία", 1975, σελ. 62. [8 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΚΑΪΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, Μαρτυρίες Ε.Λ.Α.Ν. Νέα Σύνορα, 1975, σελ. 237. [23 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΚΑΪΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, Ο Κλήρος στην Αντίσταση. Σύγχρονη Εποχή, 1981, σελ. 158. [13 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΚΑΪΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Αντιστράτηγος ε.α.), Εθνική Αντίστασις του 5/42 Συντάγματος Ευζώνων Ψαρρού 1941-1944. ΓΕΣ, Αθήναι, 1979, σελ. 208+σχεδιαγράμματα. [30 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΚΑΪΜΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Αντιστράτηγος ε.α.), Ιστορία της Εθνικής Αντιστάσεως του 5/42 Συντάγματος Ευζώνων Ψαρρού 1941-1944. Αθήναι, 1953, σελ. 165+3 σχεδιαγράμματα (Μάχη Λιδωορικίου και Σκαλούλας/Μάχη Τσακορρέματος/Μάχη Μαραθιά και Κλημάτων). [30 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΚΑΪΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Χειρόγραφα της φυλακής. Το ημερολόγιο, τα ποιήματα, τα γράμματα και οι μελέτες του Αλέξανδρου Μ. Καΐρη που εκτελέστηκε από τους Γερμανούς για κατασκοπεία (2 Νοεμβρίου 1943). Πρόλ.: Λίνα Κάσδαγλη. Εκδότης Νικόλαος Μ. Καΐρης. Αθήνα, 1970, σελ. ιβ΄+222. Το περικάλυμμα κοσμεί ξυλογραφία του Γιώργη Βαρλάμου, εμπνευσμένη από όνειρο που είδε ο Αλέξανδρος Καΐρης τη νύχτα της εις θάνατον καταδίκης του. [25 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΚΑΙΡΟΦΥΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, Η Αθήνα του '40 και της Κατοχής. Φιλιππότη, 1985, σελ. 270. [18 Ευρώ] 
- ΚΑΛΑΜΑΡΟ-ΜΠΑΤΣΗ ΛΙΛΙΑΝ, Βαρύτατο τίμημα (1941-1952). Η ζωή μου και ο Δημήτρης Μπάτσης. Δωδώνη, 1981, σελ. 183+φωτογραφίες. [13 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (Υπουργός κυβερν. Μεταξά), Σαράντα χρόνια αναμνήσεις (1920-1961): Μια ζωή αφιερωμένη στην πατρίδα. Αθήνα, 1969, σελ. 196. [20 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ, Η Δεκεμβριανή "Επανάσταση". Το χρονικό μιας τετραετίας (1941-1945). Β΄ έκδοση. Εκδ. Λόγχη, 2010, σελ. 357. [12 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΚΑΛΔΙΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, Το δράμα των Καλαβρύτων. Σελίδες 159+φωτογραφίες εκτός αρίθμησης. [10 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΚΑΛΛΟΝΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ (Ταξίαρχος ε.α.), Η από αέρος εισβολή εις Κρήτην (Μάιος 1941). Αθήναι, 1957, σελ. 365. [50 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Δικηγόρος), Οι Έλληνες κατά την Κατοχήν (Ημερολόγιον ενός στρατιώτου): Τρομοκρατία Κατοχής - Ομηρεία - Διχασμός - Ελευθερία - "Μπλοκ" - Επίλογος. Εκδοτικός Οίκος Σ. Φωτιάδη. Αθήναι, 1945, σελ. 208. Με αφιέρωση του συγγραφέα στον Θεόδ. Σαράντη. [35 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΚΑΛΟΓΡΗΑΣ ΒΑΙΟΣ, Το αντίπαλο δέος. Οι εθνικιστικές οργανώσεις αντίστασης στην κατεχόμενη Μακεδονία (1941-1944). University Studio Press, 2012, σελ. 466. [14 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΘΑΛΗΣ, Αναμνήσεις Β’ Παγκοσμίου πολέμου (1939–1945) και Εμφύλιος πόλεμος (1945–1949). Σμυρνιωτάκης, 1992, σελ. 264. [20 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Εγκύκλιος διαταγή περί γενικών τινων κατευθύνσεων και οδηγιών. Έκδοσις Ε.Ο.Ν., αρ. 28. Αθήναι, 1939, σελ. 78. [30 Ευρώ]
- ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (Ιατρός), Η εθνική αντίσταση στην Τριφυλία (Ν.Φ.Ε. – Ε.Α.Μ. – Ε.Λ.Α.Σ.) Με αναφορές σ’ όλο το νομό Μεσσηνίας και στο νομό Ηλείας. Β΄ έκδοση. Αθήνα, 1989, σελ. 271. [40 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΚΑΝΤΖΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Ένας έφεδρος ανθυπολοχαγός στον Εμφύλιο. Χρόνια θύελλας (1946-1950). Στ΄ έκδοση συμπληρωμένη. Αθήνα, 1994, σελ. 155. [10 Ευρώ] Πωλήθηκε
[Τα δραματικά γεγονότα των εμφυλιακών χρόνων στο χώρο της Ανατ. Μακεδονίας και Θράκης ξαναζωντανεύουν μέσα στις σελίδες του βιβλίου που έγραψε ο Σπαρτιάτης έφεδρος ανθυπολοχαγός.]
ΚΑΠΙΤΣΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ (Δημοσιογράφος), Πίσω από το Παραπέτασμα. Μαθηταί και σπουδασταί στους κομμουνιστικούς παραδείσους (Στην Αλβανία, στη Γιουγκοσλαυΐα και στη Βουλγαρία δημιουργούνται νέοι σκλάβοι των ερυθρών τυράννων). Αθήναι, 1950, σελ. 40. [15 Ευρώ] 
- ΚΑΠΙΤΣΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ (Δημοσιογράφος), Πυρά εκατέρωθεν. Ζωντανές εντυπώσεις από τον αγώνα των παλληκαριών του έθνους κατά της κομμουνιστικής προδοσίας. Αθήναι, Απρίλιος 1949, σελ. 95. [15 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, Ο Ι. Μεταξάς αυτοψυχαναλύεται. «Περιοδικός Τύπος Α.Ε», 1988, σελ. 375. [22 Ευρώ]
- ΚΑΠΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ, Αναμέναμε το θάνατο. Αίγινα 1947-1949. Εκδ. Κ. Καπόπουλος, 1989, σελ. 300. [13 Ευρώ] Πωλήθηκε
[Ο συγγραφέας, γνωστός εκδότης-βιβλιοπώλης της Αθήνας, κατάγεται από τους Κωνσταντίνους της Μεσσηνίας. Καταδικάστηκε για την κατοχική του δράση και έζησε ως μελλοθάνατος στις φυλακές της Αίγινας.]
- ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΚΩΣΤΑΣ, Η Ρούμελη στις φλόγες. Αθήνα, 1979, σελ. 314. [50 Ευρώ] Πωλήθηκε
[Ο συγγραφέας ήταν ιδρυτής της αντιστασιακής οργάνωσης ΜΕΤΩΠΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΑΣ ΡΟΥΜΕΛΗΣ και της Περιφερειακής Επιτροπής του ΚΚΕ Ρούμελης 11 Μάη 1941, που ήταν και ο Α΄ Γραμματέας της.]
- ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Αντιστράτηγος ε.α.), 1940-1952. Το δράμα της Ελλάδος. Έπη και αθλιότητες. «Ε.Ν.Α. – Ι.Δ.Ε.Α.». Χ.χ., σελ. 279. [70 Ευρώ] Πωλήθηκε
[Ο συγγραφέας προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες εκ των ένδον σχετικά με τη «νομιμόφρονα» ελληνική παράταξη στη Μέση Ανατολή.]
- ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΣ Γ., Οι αετοί της ερήμου. Φιλιππότη, 1981, σελ. 135. [16 Ευρώ]
- ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Ημερολόγιο της Κατοχής. Το προσωπικό ημερολόγιο ενός τυπογράφου της Εθνικής Αντίστασης στα βουνά της Εύβοιας. Αθήνα, 1989, σελ. 525. [50 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΚΑΡΑΚΑΝΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, Σκόρπιες αναμνήσεις (Γυμνάσιο, αντάρτικο, παρανομία, ξανά αντάρτικο, ξενιτειά - Καρδίτσα). Αθήνα, 1997, σελ. 143. [13 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΚΑΡΑΜΟΥΖΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, Πατριώτες και προδότες στο Μωρηά. Οι προσπάθειες του Κ.Κ.Ε. να υποδουλώσει το Μωρηά, με τη φωτιά και το τσεκούρι. Τρίπολις, Απρίλιος 1950, σελ. 92. [30 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΚΑΡΑΜΠΕΡΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (Υποστράτηγος ε.α.), Οι αναμνήσεις μου από την δράσιν μου εις τα τμήματα της Π.Α.Ο. [Δυτ. Μακεδονία, Πάικο, Βέρμιο, Πιέρια, Χαλκιδική]. Η διαδρομή μου από το μέτωπον της Αλβανίας προς την Μέσην Ανατολήν. Εκδόσεις Πελασγός, 2010, σελ. 85. [5 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΚΑΡΑΜΠΟΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ, Κατηγορώ. Αθήναι, 1965, σελ. 126+φωτογραφίες. [25 Ευρώ] Πωλήθηκε
[Περιγράφει τα εγκλήματα των κομμουνιστών στον Πειραιά και τους γύρω δήμους.]
Εκ των φωτογραφιών: 
ΜΠΟΥΡΔΗΣ (Η τίγρης του Ασύλου), σφαγεύς, εκδορεύς, εκτελεστής αθώων πολιτών. Ζαχαροπλάστης εκ Σύρου. Αρχηγός εκτελεστικού αποσπάσματος του ΕΛΑΣ. Εξετέλεσε εις Άσυλον Κοκκινιάς τους: Κοντογιώργην, Χαλικάν και Κρητικόν.
ΑΥΓΕΡΗΣ (Μηχανικός εμπορικού ναυτικού), συμμετέσχε εκ προμελέτης εις τον φόνον 95 νομιμοφρόνων πολιτών, μεταξύ των οποίων ήσαν: Γ. Κουκουλομάτης, Μ. Κατούνας, οι τρεις αδελφοί Κοιλάκου, οι σύζυγοι Φωκά.
ΜΑΙΡΗ ΑΜΑΚΟΥ, εξετελέσθη από τον ΕΛΑΣ εις την Δεξαμενή Κοκκινιάς την 9ην Σεπτεμβρίου 1944, με ξιφολόγχη και μάχαιρα.
ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΛΙΤΣΗΣ, εξετελέσθη αγρίως την δευτέρα ημέρα του κινήματος εις την Κοκκινιά.
ΠΕΤΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ, ο αγρίως εκτελεσθείς εις το Περιστέρι Αστυνομικός Διευθυντής Πειραιώς.
ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕΛΙΔΩΝΗΣ, εσφάγη τις 3 Δεκεμβρίου 1944 εις τα Λιγνιτωρυχεία Περιστερίου.
ΚΑΡΑΝΤΖΑΣ ΜΗΤΣΟΣ, Εμφύλιος - Ημερολόγιο, όσο σώθηκε. Αθήνα, 1985, σελ. 127. [5 Ευρώ] Πωλήθηκε
[Ο Μήτσος Καραντζάς ήταν αντάρτης από την Αγόριανη Παρνασσού.]
- ΚΑΡΑΝΤΗΣ ΤΑΣΟΣ, Οι αναμνήσεις του αγωνιστή Βαγγέλη Π. Σαλταμάνη. Μαρτυρίες και τεκμήρια. Αθήνα, 2005, σελ. 289. [10 Ευρώ]
[Ο συγγραφέας κατέγραψε τις αναμνήσεις του αγωνιστή Σαλταμάνη και επεξεργάστηκε το αρχείο του, σπάνια έγγραφα και ντοκουμέντα που παρουσιάζουν την κοινωνική, πολιτική και οικονομική κατάσταση της Σαλαμίνας την κατοχική περίοδο.]
- ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΥ ΚΩΣΤΑ (ΑΣΤΕΡΗ ΦΩΤΗ), Νύχτες της σκλαβωμένης Αθήνας – Ρεπορτάζ ζωντανό. Αθήναι, 1946, σελ. 128. [20 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΚΑΡΔΑΣΗΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ (Υπάλληλος Εθνικής Τραπέζης), Από τας φλόγας προς την δόξαν (Ηρωισμοί Στρατού και Χωροφυλακής και η Εποποιΐα των ηρωικών αγώνων της Δημητσάνης και της Γορτυνίας εναντίον του Σλαυοκομμουνισμού, 1946-1949). Τρίπολις, 1962, σελ. 340. Άκοπο αντίτυπο. [100 Ευρώ]
- ΚΑΡΗΣ ΜΙΧΟΣ, 10ος όρχος πυρομαχικών. Σελίδες ημερολογίου από το αλβανικό μέτωπο. Τρία Φύλλα, 1984, σελ. 57. [6 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΚΑΡΡΑ-ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΟΥ  ΜΑΡΙΑ, Επονίτισα στους δρόμους και στις γειτονιές της Αθήνας. Δωρικός, 1982, σελ. 152. [10 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΚΑΡΡΕΡ ΑΛΕΞΗΣ, Ελ Ντάμπα, η ιστορία της ομηρίας. Εντός, 2004, σελ. 101. [7,50 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΚΑΡΤΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Πεπραγμένα 1940-1944. Ομιλία γενομένη εν Αθήναις την 5ην Φεβρουαρίου 1945 εις κύκλον φίλων και Αγωνιστών του απελευθερωτικού αγώνος. [Στη μνήμη του σεμνού αγωνιστού Μήτσου Ψαρρού]. Αθήναι, 1945, σελ. 55. [40 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΚΑΣΑΠΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ (ΚΡΙΤΩΝ), Στον Κόρφο της Γκύμπρενας (Χρονικό της εθνικής αντίστασης στον Έβρο). Δύο τόμοι. Κάλβος, 1977, σελ. 233+φωτογραφίες+318. [35 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΚΑΤΗΦΟΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Στο Κόκκινο νησί ... Ξυλογραφίες: Γ. Βαρλάμου. Αθήνα, Γενάρης 1952, σελ. 310. Με ιδιόχειρη αφιέρωση του συγγραφέα. [40 Ευρώ]
["Η έρευνά μου αυτή αναφέρεται σε γεγονότα που έγιναν στα στρατόπεδα των Νησιών από το 1946-1949", Π. Κατηφόρης]
ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, Με τους δεσμώτες αγωνιστές. Σύγχρονη Εποχή, 1982, σελ. 138. [5 Ευρώ] Πωλήθηκε
[Ο συγγραφέας περιγράφει τη ζωή στις φυλακές, στα στρατόπεδα συγκέντρωσης και στα ξερονήσια στα χρόνια των διώξεων των αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης από τις αντιδραστικές κυβερνήσεις της Δεξιάς.]
- ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΤΑΣΟΣ, "Μια απόφαση μάχομαι μέχρι το τέλος". Θεσσαλονίκη 1946-47: Αντάρτικο πόλεως -  Στενή Αυτοάμυνα (Ο.Π.Λ.Α.). Καβάλα, 2003, σελ. 171+1 διάγραμμα. [15 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΚΑΤΣΙΜΗΤΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (Διοικ. VIII Μεραρχίας, 1938-1941), Η Ήπειρος προμαχούσα. Η δράση της VIII Μεραρχίας κατά τον πόλεμο 1940-41. Βιβλιοθήκη Ηπειρωτικής Εταιρείας, αρ. 61. Αθήνα, 2007, σελ. 279. [10 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΚΑΤΣΙΜΠΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, Επέζησα και μιλώ. Θουκυδίδης, 1990, σελ. 265. [15 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΚΑΤΣΙΜΠΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, Υπολοχαγός χωρίς άστρα. Β΄έκδοση. Εκδ. Θουκυδίδης, 1986, σελ. 135. [10 Ευρώ] Πωλήθηκε
["... Έγραψες ένα απ' τα καλύτερα αφηγήματα του Ελληνοϊταλικού πολέμου": Φοίβος Δέλφης.  - " ... δίνει σελίδες σπάνιες από τον πόλεμο και το μέτωπο της Αλβανίας κι απ' τα μετόπισθεν των βολεμένων. Οι αναφορές του στην περίοδο του εμφυλίου έρχονται σαν επισφραγίσεις δίκαιου πάθους για την ιστορική αλήθεια αυτής της εποχής.": Δημήτρης Σαπρανίδης]
- ΚΑΤΣΩΤΑΣ ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ, Η δεκαετία 1940-1950. Πόλεμος εναντίον των εισβολέων Ιταλών και Γερμανών 1940-1941. Πόλεμος εις την Βόρειο Αφρική με την VIIIη Βρεταννική Στρατιά 1942-43. Απελευθέρωση. Κίνημα του Δεκεμβρίου 1944. Συμφωνία της Βάρκιζας. Ευθύναι δια τας ενόπλους ανωμαλίας κατά τα έτη 1946-1949. Και αι μετέπειτα εξελίξεις μέχρι σήμερα. Αθήναι, 1981, σελ. 464. Με αφιέρωση του συγγραφέα. [30 Ευρώ]
- ΚΕΛΑΪΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (Αντιπτ/χος), Αναμνήσεις από την αεροπορίαν. Η συμμετοχή της εις τους εθνικούς αγώνας (1924-1954) και Συμπλήρωμα. Αθήναι, 1972-1973, σελ. 279+63. [35 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΚΕΠΕΣΗΣ ΝΙΚΑΝΔΡΟΣ, Θυμάμαι … Αθήνα, 1985, σελ. 214. [12 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΚΕΠΕΣΗΣ ΝΙΚΑΝΔΡΟΣ, Ο Δεκέμβρης του 1944. Σύγχρονη Εποχή, 1979, σελ. 424. [35 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΚΕΠΕΣΗΣ ΝΙΚΑΝΔΡΟΣ, Ο Δεκέμβρης του 1944. Τρίτη έκδοση συμπληρωμένη. Σύγχρονη Εποχή, 1982, σελ. 440. [35 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΚΗΛΥ ΕΝΤΜΟΥΝΤ, Φόνος στον Θερμαϊκό - Υπόθεση Πολκ (Μάιος 1948). Ελληνικά Γράμματα, 2010, σελ. 599. [11 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΚΛΑΪΒ ΝΑΪΤΖΕΛ, Εμπειρία στην Ελλάδα (1943-1948). Ελληνική Ευρωεκδοτική, χ.χ., σελ. 194. [25 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΚΛΑΡΑΣ ΜΠΑΜΠΗΣ, Ο αδερφός μου ο Άρης - Αντιμυθιστόρημα. Δωρικός, 1983, σελ. 463.  [30 Ευρώ]
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ, Το πολιτικό πρόβλημα της Ελλάδος [Προγραμματικός λόγος εκφωνηθείς από τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου της Ενώσεως κ. Νικ. Μαλαγαρδήν την 20ήν Μαΐου 1945 εις πολιτικήν συγκέντρωσιν εις το Θέατρον «Κεντρικόν»]. Αθήναι, Ιούνιος 1945, σελ. 37. [25 Ευρώ]
- ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, Οι δύο πόλεμοι 1940-1941: η πολιτική, διπλωματική και στρατιωτική ιστορία του ελληνο-ιταλικού και ελληνο-γερμανικού πολέμου. Δύο τόμοι δεμένοι μαζί. Εκδοτική Εταιρία "Ο Πλάτων". Αθήναι, 1945-1946, σελ. 312+636+2 αναδιπλ. χάρτες. [90 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΚΟΛΙΑΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Σελίδες δόξης (Γραμμένες με το αίμα των παιδιών της Ελλάδος εις τα Βορειοηπειρωτικά βουνά). Έκδοσις Δευτέρα. Αθήναι, 1951, σελ. 322 (με πολλές φωτογραφίες). [55 Ευρώ]
[Ο συγγραφέας ήταν δημοσιογράφος, πολεμικός απεσταλμένος της "Καθημερινής" κατά τον πόλεμο 1940-41.]
- ΚΟΛΙΟΥ ΝΙΤΣΑ, Άγνωστες πτυχές Κατοχής και Αντίστασης 1941-44. Ιστορική έρευνα για το νομό Μαγνησίας. Τόμοι: Α΄-Β΄. Βόλος, 1985, σελ. 1445 (πολλές φωτογραφίες εντός αρίθμησης. Στον Β΄ τόμο υπάρχει ευρετήριο ονομάτων). [120 Ευρώ] Πωλήθηκε 
- ΚΟΝΟΜΟΣ ΝΤΙΝΟΣ, Η Επτάνησος κατά την ιταλικήν κατοχήν (1941-1943). Αθήναι, 1962, σελ. 189+εικόνες. [30 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ, Ήρωες και προδότες στην κατοχική Ελλάδα. Άγνωστα γεγονότα και ιστορίες προσώπων από τον θάνατο του Μεταξά έως τις δίκες των δοσιλόγων. Πελασγός, 1998, σελ. 260. [9,50 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΚΟΝΤΟΣΤΑΝΟΣ ΜΕΘΟΔΙΟΣ (Μητροπολίτης Κερκύρας και Παξών), Αρχείον και καθημερινά περιστατικά γεγονότα επί Ιταλικής και Γερμανικής Κατοχής. Κέρκυρα, 1949, σελ. 527. [70 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΚΟΡΕΛΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ, Οι ηττημένοι αντάρτες του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Αθήνα, 2003, σελ. 304. [15 Ευρώ] Πωλήθηκε
[Ο συγγραφέας καταγράφει τις εμπειρίες, τις σκέψεις και τις εκτιμήσεις του για το αντάρτικο της Ρούμελης και τη σταδιοδρομία των ηττημένων και ξενιτεμένων στη Σοβιετική Ένωση ανταρτών  του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας.]
- ΚΟΡΝΑΡΟΣ ΘΕΜΟΣ, Ο εσταυρωμένος λαός (Η τραγωδία του Χορτιάτη). Τρίτη έκδοση. "Νεοελληνικές Εκδόσεις" - Βιβλιοθήκη του Λαού. Αθήνα, 1963, σελ. 58. Το εξώφυλλο επεξεργάστηκε ο Γιώργης Φαρσακίδης, τραυματίας της μάχης του Χορτιάτη. [15 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΚΟΡΝΑΡΟΣ ΘΕΜΟΣ, Στρατόπεδο του Χαϊδαριού. Έκτη έκδοση. "Νεοελληνικές Εκδόσεις" - Βιβλιοθήκη του Λαού. Αθήνα, 1963, σελ. 239. Το εξώφυλλο επεξεργάστηκε ο Γιώργης Φαρσακίδης, τραυματίας της μάχης του Χορτιάτη. [20 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΚΟΡΟΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ (Συντ/χης ε.α., εξ απορρήτων συνεργάτης του Αλ. Παπάγου), Οι πόλεμοι 1940-41: Επιτυχίαι και ευθύναι. Δύο τόμοι. [60 Ευρώ] Πωλήθηκε
Α΄: Στρατιωτική και διπλωματική προπαρασκευή. Αθήναι, 1957, σελ. 704.
Β΄: Η προς την 28ην Οκτωβρίου πορεία και τα ευθύς μετά το "ΟΧΙ" γενόμενα και μη γενόμενα. Αθήναι, 1958, σελ. 328.
ΚΟΡΩΝΙΟΣ ΚΩΣΤΑΣ, Αναμνήσεις από τη Μακρόνησο. Αθήνα, 2001, σελ. 239. [15 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΚΟΣΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Ελληνικοί πόλεμοι: Βαλκανικοί - Ελληνοϊταλικός - Συμμοριτοπόλεμος. "Ελληνικόν Φως". Αθήναι, 1967, σελ. 478+φωτογραφίες. [40 Ευρώ]
ΚΟΤΖΙΟΥΛΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, Όταν ήμουν με τον Άρη. Αναμνήσεις. Θεμέλιο, 1983, σελ. 199. [15 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΚΟΤΡΩΤΣΗΣ Δ., Λέλα Καραγιάννη. Μαυρίδης, 1947 (;), σελ. 310+εικόνες. [35 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΚΩΣΤΑΣ, O.S.S. - Με την Κεντρική του ΕΑΜ. Αμερικανική Μυστική αποστολή Περικλής στην κατεχόμενη Ελλάδα. Μτφρ.: Γιάννης Κρητικός. Εξάντας, 1976, σελ. 244+φωτογραφίες. [25 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΝΙΚΟΣ, Ο τελευταίος αντάρτης της Ρούμελης (1943-1955). Αθήνα, 1996, σελ. 224. [20 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΣ, Ελληνική βιβλιογραφία του εμφυλίου πολέμου, 1945-1949: αυτοτελή δημοσιεύματα 1945-1999. Φιλίστωρ, 2000, σελ. 244+εικόνες. [7,50 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΚΟΥΡΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Ψηλά στο Μπίκοβικ ύστερα από χρόνια: το χρονικό της αιχμαλωσίας ενός εφέδρου. Ελληνική Ευρωεκδοτική, 1994, σελ. 147+αναδιπλ. χάρτης. [13 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΚΟΥΤΡΟΛΙΚΟΣ ΔΡΟΣΟΣ (Αρχίατρος ε.α.), «Έλληνες οι ηττημένοι νικητές». Διδάγματα από την ιστορία της Ελλάδας και ημερολόγιο του IV-β Ορεινού Χειρουργείου στον πόλεμο 1940-1941. Αθήνα, 1987, σελ. 223. [18 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΚΟΦΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Ημέρες 1940-41. Αρίων, σελ. 229. [14 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΚΡΑΝΙΑΣ ΦΑΙΔΩΝ, Τα βήματά μου στη ζωή και στον αγώνα [Ελασίτης από την περιοχή της Καρδίτσας] . Αθήνα, 1993, σελ. 221. [15 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ (Διοικητής και χειρουργός του ΙΙβ Ορεινού Χειρουργείου), Πολεμικά ανάλεκτα του ’40. Εκδόσεις «Ενώσεως Τριπολιτών Αττικής». Αθήνα, 1987, σελ. 37. [7 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΚΡΕΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Υπολοχαγός του ΕΛΑΣ), Χρονικό 1941-1944 (Το ημερολόγιο ενός ελασίτη). Ο Πολίτης, 1994, σελ. 375. [8 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΚΡΙΜΠΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ, Η εθνική αντίσταση στη Μεσσηνία και τους γύρω νομούς. 2004, σελ. 445. [15 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΚΥΡΟΥ ΑΧΙΛΛΕΥΣ, Η συνωμοσία εναντίον της Μακεδονίας (1940-1949). Αετός Α.Ε., 1950, σελ. 150+ζ΄. [29 Ευρώ]
ΚΥΡΟΥ ΑΧΙΛΛΕΥΣ, Σκλαβωμένοι νικηταί. Αετός Α.Ε., 1945, σελ. 191+φωτογραφίες. [35 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΚΥΡΟΥ ΑΧ., ΚΥΡΟΣ ΚΥΡΟΥ, Χρονικόν 1940-1944. Α΄τόμος: Χρονικόν 1940-1941 (Ημέραι δόξης). Β΄έκδοσις. Ι. Σιδέρης, 1983, σελ. 376. Β΄τόμος: Χρονικόν 1941-1944. Εθνική αντίστασις και εθνική μειοδοσία (Νύκτα συμφοράς). Β΄έκδοσις. Ι. Σιδέρης, 1983, σελ. 439. [50 Ευρώ]
- ΚΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ, Η μάχη της Νάουσας. Σύγχρονη Εποχή, 1999, σελ. 109. [4,50 Ευρώ] Πωλήθηκε
[Γράφτηκε το Mάρτη του 1949 και τυπώθηκε αρχές Aυγούστου του 1949. Eίναι το χρονικό μιας σημαντικής νίκης με καπετάνιο εκείνων των μονάδων κρούσης τον Nίκο Mπελογιάννη.]
- ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΑΤΟΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ, Ο σκουπιδιάρης ... και η μέχρι σήμερα ασκηθείσα πολιτική της παραγωγής κοπράνων. Αθήνα, 1945, σελ. 104. [8 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΘΑΝΟΣ, Από την εθνική αντίσταση: Το Μνημείο της Πίνδου του Χρήστου Καπράλου - Η Συμφωνία της Αντίστασης του Αλέκου Ξένου. Αθήνα, 1996, σελ. 90. [16 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ, Η Ρωσία και το "ΟΧΙ" του 1940. Αθήναι, 1973, σελ. 406. [20 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ, Σοβιετική Ρωσία και Ελλάς. Β΄ έκδοσις. Εκδόσεις "Ελεύθερος Κόσμος", 1968, σελ. 164. [14 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΗΤΣΟΣ, Ένας πόλεμος που δεν έληξε ακόμα. Γερμανικές επανορθώσεις - Κατοχικό "δάνειο". Καστανιώτη, 1998, σελ. 308. [7 Ευρώ]
ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Γεγονότα στο Πωγώνι 1940-41 και το Χρονικό του Ανεξάρτητου Τάγματος Δελβινακίου. Ιωάννινα, 2009, σελ. 415+αναδιπλ. χάρτης. [20 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΚΩΤΣΗΣ ΣΠΥΡΟΣ, Μίδας 614. Ο κρυφός πόλεμος των μυστικών υπηρεσιών κατά την περίοδον της κατοχής 1941-44 εις την Ελλάδα. Αθήναι, 1976, σελ. 325. [ 35 Ευρώ]
- ΛΑΓΔΑΣ ΠΑΝΟΣ, Άρης Βελουχιώτης, ο πρώτος του αγώνα (Βιογραφία 1905-1945). Κυψέλη, 1964-1665, σελ. 415+509. Δύο τόμοι δεμένοι σε έναν. Βιομηχανική βιβλιοδεσία. [50 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ, Πορεία μέσα σε θύελλα. Αναμνήσεις, βιώματα, εμπειρίες. Τ. Πιτσιλός, 1991, σελ. 141. [15 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ, Πόλεμος και αίμα.Ταξίδι στο παρελθόν, ταξίδι στον πόνο. Η αληθινή ζωή μιας αγωνίστριας. Γ΄ έκδοση. Ε.Μ.Ε.ΙΣ., 2010, σελ. 422. [14 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΛΑΠΑΤΑΣ ΝΟΤΗΣ, Όταν η Ελλάδα θρηνούσε τους Έλληνες (1941-1944). Αθήνα, 1985, σελ. 330. [15 Ευρώ]
ΛΑΠΑΤΑΣ ΝΟΤΗΣ (Λοχίας 8ου Συντάγματος Πεζικού Ναυπλίου), Πολεμώντας στα χιονισμένα βουνά της Αλβανίας (1940-1941). Αθήνα, 1980, σελ. 126. [15 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΛΑΧΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δόξα και δάφνες. Τιμητικές διακρίσεις που απενεμήθηκαν εις το προσωπικό του Π.Ν. κατά τον πόλεμο 1940-1945. Ναυτικό Μουσείο Ελλάδος, 1991, σελ. 258. [25 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΛΕΛΛΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΠΟΠΗ, Τρεις Ιερολοχίτες (Τάκης Καπράλος, Φαίδων Μαηδώνης, Νίκος Τσουκνικάς). Αθήνα, 1988, σελ. 55. [8 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΛΕΡΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, Απ' τον αγώνα του στρατού μας στη Μέση Ανατολή. Σύγχρονη Εποχή, 1984, σελ. 263. [15 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΘΟΔΩΡΟΣ (ΠΟΡΦΥΡΗΣ), Τα επονίτικα νιάτα της Εθνικής Αντίστασης (Βιβλίο-λεύκωμα). Β΄ έκδοση. Εκδόσεις Οδηγητής, 1983, σελ. 165. [17 Ευρώ] 
[Ο συγγραφέας υπήρξε ιδρυτικό στέλεχος της ΕΠΟΝ.]
ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ, Η 4η Αυγούστου.  Β΄έκδοση. Εκδόσεις "Διάλογος", 1975, σελ. 488+φωτογραφίες. [14 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ, Πως εφτάσαμε στην 4η Αυγούστου. Θεμέλιο, 1965, σελ. 255+φωτογραφίες. [12 Ευρώ]
- ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ ΠΟΣΕΙΔΩΝΑΣ, Το Χρέος. Μνήμες και μαρτυρίες: Λευκάδα 1940-1945. Στοχαστής, 1992, σελ. 150. [6,50 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΛΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Εθνικοσοσιαλισμός και ελληνισμός. Ο "Αγώνας" του Αδ. Χίτλερ και η κατάχρηση του ελληνικού ιδεώδους. Προλογικό σημείωμα: Θάνος Λίποβατς. Εκδ. Γρηγόρη, 1991, σελ. 309. Άκοπο αντίτυπο. [8,50 Ευρώ]
- ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ, Τα χρόνια της ιταλικής και γερμανικής κατοχής και της εθνικής αντίστασης στην Κεφαλονιά και Ιθάκη. Τρεις τόμοι. [80 Ευρώ]
Α΄ τόμος: Η φασιστική ιταλική κατοχή, οι εθνικοαπελευθερωτικές οργανώσεις και τα αντιστασιακά τους επιτεύγματα στην Κεφαλονιά και Ιθάκη. Εκδόσεις ΟΔΕΒ. Αθήνα, 1987, σελ. 310.
Β΄ τόμος: Η ιταλογερμανική σύρραξη στην Κεφαλονιά και η συμβολή των εθνικοαπελευθερωτικών οργανώσεων στην εκδήλωση και διεξαγωγή της, 8-24 Σεπτέμβρη 1943. Επίμετρο: Η σύρραξη στα άλλα Επτάνησα. Έκδοση «Αδελφότητος Κεφαλλήνων και Ιθακήσιων Πειραιώς». Αθήνα, 1981, σελ. 208.
Γ΄ τόμος: Η ναζιστική γερμανική κατοχή, οι εθνικοαπελευθερωτικές οργανώσεις και τα αντιστασιακά επιτεύγματα στην Κεφαλονιά και την Ιθάκη, 24 Σεπτέμβρη 1943 – 17 Σεπτέμβρη 1944. Έκδοση Ομοσπονδίας Κεφαλονίτικων και Ιθακησιακών Σωματείων και Συλλόγου Φαρακλάδων «Η ΕΥΓΕΡΟΣ». Αθήνα, 1991, σελ. 537.
- ΛΟΥΚΕΡΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, Ήταν σωστός ο δρόμος; (Απελευθέρωση, Δεκεμβριανά, Αστυνομικό κράτος, Στρατοδικεία, Εμφύλιος πόλεμος, κ.ά.). Εκδόσεις "Πυρφόρος". Αθήνα, 2008, σελ. 419. [10 Ευρώ] Πωλήθηκε 
ΛΟΥΝΤΕΜΗΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ, Ο Μεγάλος Δεκέμβρης. Εκδ. Μαρή και Κοροντζή. Αθήνα, 1945, σελ. 88. [15 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, Αναμνήσεις από τα χρόνια της μεγάλης πίκρας. Αποχαιρετώντας τον Άρη - Μακρονήσι μέρες του 1950. Βούνιμα, 2005, σελ. 95. [7 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΜΑΓΕΡ Χ.Φ., Η αναζήτηση. Ανθρώπινα πεπρωμένα στον ελληνικό εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα 1941-1944. Καλέντης, 1995, σελ. 447. [8 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΜΑΓΕΡ Χ.Φ., Η φρίκη του Κομμένου. Αφήγηση-έρευνα για το ολοκαύτωμα του χωριού Κομμένο της Άρτας στις 16 Αυγούστου 1943. Καλέντης, 1998, σελ. 141. [13 Ευρώ]
- ΜΑΓΚΛΙΒΕΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Το ζήτημα των πολεμικών επανορθώσεων για τις λεηλασίες κατά την ναζιστική κατοχή της Ελλάδος: Η περίπτωση του νομισματικού χρυσού των Εβραίων. Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος, 2009, σελ. 157. [15 Ευρώ] 
ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Θυσίαι της Ελλάδος και εγκλήματα Κατοχής κατά τα έτη 1941-1944. Αθήναι, 1949, σελ. στ΄+344+φωτογραφίες. Με αφιέρωση του συγγραφέα. [35 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΜΑΔΕΜΟΧΩΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Η εθνική αντίσταση στην Εύβοια (1941-1944). Αθήνα, 2008, σελ. 251. [20 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΟΣ, Η ελληνική αντίσταση (1941-1944) και οι "Σύμμαχοι" όπως καταξιώνεται από τα επίσημα Γερμανικά αρχεία. Παπαζήση, 1977, σελ. ΧΧΧΙΙ+567+χάρτης. [40 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΟΣ, Ο Δεκέμβριος του 1944. Σουηδικά, Ελβετικά και Συμμαχικά διπλωματικά ντοκουμέντα. Νέα Σύνορα-Α.Α. Λιβάνη, 1994, σελ. 420. [15 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΜΑΚΡΗΣ-ΣΤΑΪΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ, Κίτσος Μαλτέζος, ο αγαπημένος των θεών. Ωκεανίδα, 2000, σελ. 409+φωτογραφίες. [25 Ευρώ]
ΜΑΛΑΙΝΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ, 4η Αυγούστου: Πως και διατί επεβλήθη η δικτατορία του Ι. Μεταξά (Κείμενον αναθεωρημένον και συμπληρωμένον υπό του συγγραφέως). Β΄έκδοσις. Αθήναι, 1966, σελ. 170. [20 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΜΑΛΑΚΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Η δράση της ελληνικής εμπορικής ναυτιλίας στη Μέση Ανατολή. Ανάτυπο. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 1995, σελ. 52. [6 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΜΑΛΑΚΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Συγκριτικοί πίνακες των ανθρωπίνων απωλειών της ελληνικής ναυτιλίας 1939–1945. Ανάτυπο. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 1997, σελ. 85. [15 Ευρώ] 
ΜΑΝΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Αντ/γος ε.α.), Ιερός Λόχος (1942-1945). Γ΄έκδοσις. Αθήναι, 1979, σελ. 279. [30 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΜΑΝΘΟΣ Ν., Ο Φαλαγγίτης ανιχνευτής Π.Χ.Ο. (Πολεμικών Χημικών Ουσιών). Έκδοσις Ε.Ο.Ν., αρ. 69. Αθήναι, 1940, σελ. 38. [20 Ευρώ]
ΜΑΝΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Παιδομάζωμα: Η αγωγή και η διδασκαλία των απαχθέντων ελληνοπαίδων. Αθήναι, 1969, σελ. 316. [25 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΜΑΝΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Παιδομάζωμα: το μεγάλο έγκλημα κατά της φυλής. Έκδοσις Συλλόγου Επαναπατρισθέντων εκ του Παραπετάσματος. Αθήναι, 1961, σελ. 254. [25 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, Ακροναυπλία (Θρύλος και πραγματικότητα). Εκδ. Κ. Καπόπουλος, 1975, σελ. 365. [20 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, Το τέλος του δογματισμού (μια καταγγελία). Διογένης, 1992, σελ. 125. [15 Ευρώ] Πωλήθηκε
[Ο Γ. Μανούσακας στα δώδεκα και πλέον χρόνια της φυλάκισής του ήταν υποχρεωμένος να παλεύει όχι μόνο ενάντια στην καταπιεστική δράση των οργάνων της αστικής εξουσίας στις φυλακές αλλά ταυτόχρονα και ενάντια στην αδυσώπητα καταδυναστευτική δραστηριότητα που ενσύνειδα ανέπτυσσαν σε βάρος των φυλακισμένων αγωνιστών άτομα διορισμένα από τη δογματική ηγεσία του ΚΚΕ, για να ελέγχουν και να κατευθύνουν τη ζωή "μέσα στα τέσσερα ντουβάρια". Από τον πρόλογο του Κ. Κουλουφάκου.]
- ΜΑΝΩΛΑΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ (Υποναύαρχος ε.α.), Η Ελλάς έδωσε την νίκην κατά τον 2ον Παγκόσμιον Πόλεμον. Αθήναι, 1993, σελ. 366. [30 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΜΑΞΙΜΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ (ΒΟΡΕΙΟΣ Σ.), Που βαδίζουμε; [Ο σημερινός πόλεμος - Δημοκρατικές ή επαναστατικές λύσεις; - Είνε αδιάσπαστο το συμμαχικό μπλοκ; - Το αντιφασιστικό μέτωπο στην Ελλάδα - Ανέκδοτο γράμμα του Έγκελς για την εθνική αυτοδιάθεση]. "Πολιτική Βιβλιοθήκη", αρ. 1. Αθήνα, 1945, σελ. 45. [20 Ευρώ]
ΜΑΞΙΜΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ (ΒΟΡΕΙΟΣ Σ.), Που βαδίζουμε; [Ο σημερινός πόλεμος - Δημοκρατικές ή επαναστατικές λύσεις; - Είνε αδιάσπαστο το συμμαχικό μπλοκ; - Το αντιφασιστικό μέτωπο στην Ελλάδα - Ανέκδοτο γράμμα του Έγκελς για την εθνική αυτοδιάθεση]. "Πολιτική Βιβλιοθήκη", αρ. 1. Αθήνα, 1945, σελ. 45. Φωτομηχανική ανατύπωση. [6 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΜΑΡΑΝΤΖΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ, Γιασασίν Μιλλέτ - Ζήτω το Έθνος. Προσφυγιά, Κατοχή και Εμφύλιος: Εθνοτική ταυτότητα και πολιτική συμπεριφορά στους τουρκόφωνους ελληνορθόδοξους του Δυτικού Πόντου. ΠΕΚ, 2001, σελ. 327. [12 Ευρώ]
ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Η εποποιΐα της εθνικής αντίστασης 1941-1944 (Χρονογράφηση - κριτική - αξιολόγηση). Ελληνοεκδοτική, 1997, σελ. 477. [30 Ευρώ]
- ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΝΙΚΟΣ, Ιστορία τη Μακρονήσου. Δύο τόμοι. Εκδόσεις Δωρικός, 1982, σελ. 638+655. [70 Ευρώ]
- ΜΑΡΙΝΟΣ ΘΕΜΗΣ, Αποστολή Harling - 1942 (Η επιχείρηση Γοργοπόταμου). Πρόλογος: C. Woodhouse. Παπαζήση, σελ. 165+φωτογραφίες. [14 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΜΑΡΙΝΟΣ ΘΕΜΗΣ, Ο εφιάλτης της εθνικής αντίστασης (Προσωπικές μαρτυρίες 1941-1944). Δύο τόμοι. Β΄ έκδοση. Παπαζήση, 2003, σελ. 253+389+φωτογραφίες. [16 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΜΑΡΚΕΖΙΝΗΣ ΣΠ., Από του πολέμου εις την ειρήνην [Σειρά άρθρων δημοσιευθέντων εις την "Εστίαν" και αναδημοσιευθέντων εις το "Βήμαν" από 21 Ιουλίου μέχρι 3 Αυγούστου και από 22 Σεπτεμβρίου μέχρι 5 Οκτωβρίου 1949]. Αθήναι, 1950, σελ. 109. [17 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΜΑΡΚΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Σε δύο στρατόπεδα. Μια προσωπική διαδρομή από τις Ερυθρές του 1930 ως την Ελλάδα του σήμερα. Μια πορεία μνήμης στις δύο πλευρές του εθνικού διχασμού, στα χρόνια της κατοχής και του παράλογου εμφύλιου πολέμου. Αθήνα, 2003, σελ. 142. [15 Ευρώ] Πωλήθηκε
Ο Κ. Μάρκου γεννήθηκε το 1924 στις Ερυθρές (Κριεκούκι) Αττικής. Συμμετείχε στην ΕΠΟΝ. Το 1946 κλήθηκε στον Ελληνικό Στρατό. Υπηρέτησε 41 μήνες. Πήρε μέρος στις αδελφοκτόνες επιχειρήσεις του Γράμμου. Από το 1950 εργάστηκε στον Σιδηρόδρομο.
ΜΑΡΜΑΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, Καπετάν Γιώτης: Πάθος και αίμα. Ισοκράτης, 1989, σελ. 273. [18 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΜΑΡΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Η αλήθεια για το μεγάλο ψέμα. Κατοχή - Δεκεμβριανά - Εμφύλιος. Εντός, 2000, σελ. 520. [12 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΜΑΣΤΡΟΛΕΩΝ-ΖΕΡΒΑ ΜΑΡΙΓΟΥΛΑ, Εξόριστες. Χίος, Τρίκερι, Μακρονήσι. Β΄ έκδοση. Σύγχρονη Εποχή, 1986, σελ. 176. [12 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, Το ημερολόγιο της πείνας (Αθήνα, 1941-1942). Κέδρος, 1976, σελ. 99+φωτογραφίες. [10 Ευρώ] Πωλήθηκε
[Το ημερολόγιο δίνει μια ωχρή μόνο εικόνα της πείνας του χειμώνα 1941-1942. Οι σημειώσεις που κρατούσα ήταν πρόχειρες, βιαστικές. Έγραφα ό,τι έβλεπα, άκουγα κι αισθανόμουνα. Έτσι ζοφερός και καταθλιπτικός ήταν ο περίγυρός μας στους κρίσιμους μήνες του μεγάλου λιμού.]
- ΜΑΧΑΙΡΑ ΕΛΕΝΗ, Η νεολαία της 4ης Αυγούστου - Φωτογραφές. ΙΑΕΝ. Αθήνα, 1987, σελ. 216. [18 Ευρώ]
ΜΑΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Στρατηγός ε.α.), Η δράσις της Vης Μεραρχίας Κρητών εν Αλβανία 1940-41. "Παγκρήτιος Ένωσις" Αθηνών Πειραιώς. Αθήναι, 1962, σελ. 32. [12 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΜΕΡΤΖΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Σβαρνούτ - Το προδομένο αντάρτικο. Θεσσαλονίκη, 1983, σελ. 500. [15 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ, Αναμνήσεις αγωνιστών του Βερμίου και του Καϊμακτσαλάν, του Πάικου και του Κιλκίς. Σαράντα αγωνιστές ύστερα από μισόν αιώνα θυμούνται και διηγούνται τη δόξα τους και το παράπονό τους. Αθήνα, 1995, σελ. 226. [15 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΜΙΛΛΙΕΞ ΡΟΖΕ, Ημερολόγιο και μαρτυρίες του πολέμου και της κατοχής. Θεμέλιο, 1982, σελ. 182. [20 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΣΙΜΟΣ, Το ΕΑΜ Κοκκινιάς. Πειραιάς, χ.χ., σελ. 199. [30 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΜΙΧΕΛΙΔΗΣ-ΜΙΧΕΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, Ο σκληρός δρόμος – Ένα χρονικό που αποκαθιστά την αλήθεια στο διάστημα της παρανομίας του ΚΚΕ, κατά την 4η Αυγούστου. Τολίδη, 1983, σελ. 199. Άκοπο. [12 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΜΟΣΧΑΤΟΣ ΘΕΜΟΣ, Η εθνική μας αντίσταση, η προδομένη. Μια επική τραγωδία. Πρώτος τόμος, 1980, σελ. 322. [20 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΜΟΥΤΟΥΛΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ, Σύντομη ιστορία της κατοχής 1941-1944. Διογένης, σελ. 287. [10 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΜΟΥΤΟΥΣΗΣ ΝΙΚΟΛ. (Ταγματάρχης πυροβολικού), «Και διηγώντας τα να κλαις …». Έξη μήνες αιχμάλωτος του Άρη Βελουχιώτη – Οι θηριωδίες των συγχρόνων ιεροεξεταστών. Αθήναι, 1959, σελ. 83. [25 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΜΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ, Από το λεύκωμά μου. Αθήναι, 1972, σελ. 718. [40 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, 1943-1944 Από τον Προμαχώνα της Στιμάγκας. Αθήνα, 1981, σελ. 256. [25 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΜΠΑΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Ο ΕΛΑΣ στη Θεσσαλία. Σύγχρονη Εποχή, 1981, σελ. 295. [23 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΜΠΑΛΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Ταξίαρχος ε.α.), Εθνική Αντίστασις ΕΟΕΑ-ΕΔΕΣ: Όλη η αλήθεια. Αθήναι, 1986, σελ. 496. [35 Ευρώ]
ΜΠΑΜΠΟΥΡΗΣ ΕΠΑΜ., Το ελληνικόν εμπορικόν ναυτικόν κατά τον τελευταίον πόλεμον (Δράσις και θυσίαι). Αθήναι, 1949, σελ. 91. [18 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΜΠΑΡΤΖΙΩΤΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, Εθνική αντίσταση και Δεκέμβρης 1944. Σύγχρονη Εποχή, 1979, σελ. 471. [35 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΜΠΑΡΤΖΙΩΤΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, Ηλέκτρα, αδελφή του Κόμματός μας (Μια ηρωική επαναστατική ζωή). Θουκυδίδης, 1981, σελ. 190. [12 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΜΠΑΣΤΙΑΣ ΚΩΣΤΗΣ, Αράχνη 44. Η Ελληνοβρεταννική Αντικατασκοπεία στα χρόνια της Κατοχής: 1941-1944. Β΄έκδοση. Εκδ. Ι. Μπαστιά, 1974, σελ. 298. [15 Ευρώ]
ΜΠΕΪΚΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ, ΕΑΜ και λαϊκή αυτοδιοίκηση. Μια προσωπική μαρτυρία για το θεσμό, όπως εφαρμόστηκε στην ελεύθερη Ευρυτανία. Πρόλ.: Πάνου Δημητρίου. Θεσσαλονίκη, 1976, σελ. 132+φωτογραφίες. [15 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΜΠΕΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΣ, Κείμενα από την απομόνωση. Σύγχρονη Εποχή, 1982, σελ. 167. [18 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, Περιορισμένα στοιχεία της Εθνικής μας Αντίστασης. Αθήνα, 1983, σελ. 31. [5 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, Το Χρονικό της Κατοχής (1941-1944). Αθήναι, 1963, σελ. 299. Το εξώφυλλο φιλοτέχνησε ο Νίκος Βασταρδής. [35 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΜΠΕΡΔΕΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Υποστρ. ε.α.), Μετά τη δόξα του '40. Καλαμάτα, 2002, σελ. 399. [15 Ευρώ]
ΜΠΙΝΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ Γ., ΡΟΥΠΑΣ Λ., ΧΛΙΑΠΑΣ Θ., Η Αιγιαλεία στην Κατοχή και στην Αντίσταση (1941-1944). Αθήνα, 1987, σελ. 667. [50 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΜΠΙΡΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ, Γιατί πολεμήσαμε. Η αλήθεια και το ψεύδος για την εθνική αντίσταση. Αθήνα, 1956, σελ. 237. [35 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΜΠΙΡΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ, Η εποποιΐα της εθνικής αντίστασης (1941-1944). Μια ζωντανή φωνή. Άκμων, 1960, σελ. 1116. Σκληρόδετο. [65 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΜΠΙΡΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ, Η εποποιΐα της εθνικής αντίστασης (1941-1944). Μια ζωντανή φωνή. Άκμων, 1960, σελ. 1116. Σκληρόδετο. [65 Ευρώ]
ΜΠΙΡΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ, Ηλέκτρα Αποστόλου, η αθάνατη ηρωίδα του έθνους. Αθήνα, 1978, σελ. 168. [12 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΜΠΙΡΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ, Κάτω απ’ τη μπότα της δικτατορίας: 4η Αυγούστου («Αίγινα»). Εκδοτικός οίκος «Μέλισσα». Αθήνα, 1966, σελ. 665. Βιομηχανική βιβλιοδεσία. [45 Ευρώ] Πωλήθηκε
[Είναι ο πρώτος τόμος της τριλογίας «Σελίδες του Αγώνα (Χρονικό 1935-1950)»: 1. Κάτω απ’ τη μπότα της δικτατορίας (4η Αυγούστου) 2. Με την ψυχή στα δόντια (Κατοχή) 3. Στην καρδιά της κόλασης (Εμφύλιος πόλεμος)]
- ΜΠΙΡΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ, Μήτσος Τατάκης, ο νικητής της κόλασης. Η αποθέωση του μαρτυρίου στη μάχη της Μακρονήσου. Εκδόσεις Ναυτεργατική Συνδικαλιστική Κίνηση. Πειραιάς, 1981, σελ. 95. [8 ευρώ] Πωλήθηκε
- ΜΠΛΑΝΑΣ ΓΙΩΡΓΗΣ (Καπετάν Κίσσαβος, διοικητής Αρχηγείου Θεσσαλίας ΔΣΕ), Εμφύλιος πόλεμος 1946-1949 (όπως τα έζησα). Αθήνα, 1976, σελ. 392. [50 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΜΠΛΟΥΓΟΥΡΑΣ ΘΕΟΔ., Μνήμες από την Εθνική Αντίσταση 1941-44 Μηνάγια Πυλίας. Παπαδήμα, 2006, σελ. 167. [5 Ευρώ]
- ΜΠΟΚΟΤΑΣ ΡΙΖΟΣ, Έτσι χάθηκε ο Άρης. Οι τελευταίες έξι μέρες του πρωτοκαπετάνιου του ΕΛΑΣ. Γλάρος, 1977, σελ. 168. [15 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΜΠΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, Η Πολιτική Επιτροπή Εθνικής Απελευθέρωσης ΠΕΕΑ. Ελεύθερη Ελλάδα 1944. Εκδ. Διογένης, 1983, σελ. 172. [16 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΜΠΟΥΤΣΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (ΝΙΚΗΤΑΣ), Το αντάρτικο στην Αττική 1941-1945. Επιμέλεια: Ν. Παπανικολάου. Αθήνα, 1979, σελ. 574. Το εξώφυλλο σχεδίασε ο αρχιτέκτονας Μιχαήλ Δωρής. [80 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΜΥΛΩΝΑΣ ΠΕΤΡΟΣ, Κάτω απ' τη μπότα του Χότζα. Αθήναι, 1959, σελ. 208. Άκοπο αντίτυπο. Με αφιέρωση του συγγραφέα. [25 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, Αναμνήσεις ενός αντάρτη (Α-Β). Καστανιώτη, 1989 και 1999, σελ. 342+522. [22 Ευρώ]
ΝΑΘΕΝΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (Συντ/ρχης ε.α.), Άγνωστοι πτυχαί της εθνικής αντιστάσεως (1941-1945). Αθήναι, 1978, σελ. 333. Με αφιέρωση του συγγραφέα. [35 Ευρώ] Πωλήθηκε 
- ΝΑΣΤΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ, Το Ε.Α.Μ. των Ελλήνων της Αλβανίας. Ο αγώνας των Ελλήνων της Αλβανίας ενάντια στους Ιταλούς - Γερμανούς κατακτητές (1942-1945). Αναμνήσεις από την Αντίσταση. Θεσσαλονίκη, 2009, σελ. 486. [20 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΝΑΤΖΑΡΗ ΜΑΡΣΕΛ, Χρονικό 1941-1945. Παρουσίαση: Φρ. Αμπατζοπούλου. Επιμ. χφ.: Ελ. Ελεγμίτου. Ίδρυμα ΕΤΣ ΑΧΑΪΜ. Θεσσαλονίκη, 1991, σελ. 108. [13 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΝΕΔΕΛΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (ΜΑΚΕΔΟΝΑΣ), Αναμνήσεις απ' την εθνική αντίσταση στη δυτική Μακεδονία. Εκδόσεις Ι. Αριστείδου, 2000, σελ. 141. [16 Ευρώ] Πωλήθηκε
Έφυγε ένας γιατρός αντάρτης
- ΝΕΝΕΔΑΚΗΣ ΑΝΤΡΕΑΣ, Ο εφεδροπατέρας. Οι Άγγλοι στραγγάλισαν την Αντίσταση στην Κρήτη. Αθήνα, 1982, σελ. 416+222 [Ημερολόγιο συντ/χου Ανδρέα Παπαδάκη]. [20 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΝΕΝΕΔΑΚΗΣ ΑΝΤΡΕΑΣ, Ο ζωγράφος Τσίγκος στον πόλεμο και στη φυλακή. Αθήνα, 1965, σελ. 171. Με αφιέρωση του συγγραφέα. [15 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΝΕΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΠΟΡΕΙΑ – ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΥ , Για την άμυνα και την αναγέννηση του ελληνισμού. Έκδοση «Δημοκρατίας». Αθήνα, 1943, σελ. 74+1 χάρτης. [25 Ευρώ]
- ΝΕΦΕΛΟΥΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, Η εθνική αντίσταση στη Μέση Ανατολή. Δύο τόμοι. Θεμέλιο, 1981, σελ. 350+327. [50 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΝΤΟΥΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ (Αρχίατρος ε.α.), Ένας γιατρός θυμάται τον ανθρώπινο πόνο εν πολέμω και ειρήνη. Αθήνα, 1972, σελ. 174. [15 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΝΤΟΥΣΙΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, Ε.Α.Μ. Πρέβεζας - Ε.Λ.Α.Σ. Ζαλόγγου-Σουλίου. Αθήνα, 1987, σελ. 414. [22 Ευρώ]
- ΞΕΝΙΤΑΣ ΞΕΝΟΣ, Το θαύμα της Αλβανίας απ' τη σκοπιά της ΙΙΙ Μεραρχίας. Αθήνα, 1945, σελ. 160. [18 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΠΑΛΑΒΟΥ ΕΛΕΝΗ, Στον Αγώνα Με του Λαού μας τα όνειρα. Αθήνα, 1998, σελ. 77. [12 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΠΑΝΑΓΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, Αιματοβαμμένα μονοπάτια. «Ολόγραμμα», Αθήνα, 2004, σελ. 163. [15 Ευρώ] Πωλήθηκε
[Εξιστορεί τα γεγονότα της περιόδου 1948-49, όπως τα έζησε ως έφεδρος ανθυπολοχαγός του Μηχανικού στα βουνά της Δυτικής Μακεδονίας.]
- ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝ., Πορεία θριάμβου, ανάμεσα στην ιστορία και το θρύλο. Πολεμικές σελίδες από το έπος του ’40-’41. Ιστορικές Εκδόσεις Στ. Βασιλόπουλος, 1983, σελ. 240. [10 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΠΑΝΑΡΙΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ (ΚΟΥΛΗΣ), Όταν αφηγείσαι, αντιστέκεσαι ... Λακωνία 1946-1949. Εκδόσεις Ιδιομορφή. Σπάρτη, 2003, σελ. 300. [10 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Ι. λοχαγός (ή Καπετάν Ζήρειας), Μία σελίς από την δράσι του ΕΑΜ-ΕΛΑΣ στον Μωρηά. Αθήναι, Νοέμβριος 1949, σελ. 15. [15 Ευρώ] Πωλήθηκε
[Ο συγγραφέας υπήρξε αρχηγός Εθνικών Ανταρτικών Ομάδων Βορείας Πελοποννήσου.]
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ταξίαρχος ε.α.), Τα δύο "ΟΧΙ". Ελληνοϊταλικός πόλεμος - Ελληνογερμανικός πόλεμος (1940-1941). Δωδώνη, 1972, σελ. 352+φωτογραφίες+17 σχεδιαγράμματα. [35 Ευρώ]
- ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ, μητροπολίτης Ενόπλων Ελληνικών Δυνάμεων, Αγώνες κάτω από τα δεσμά. Εκδοτικός Οίκος "Αστήρ" και Ε. Παπαδημητρίου. Αθήναι, 1946, σελ. 319. [45 Ευρώ] Πωλήθηκε
[Η Εύβοια και ειδικώτερα η Καρυστία ήσαν τα πιο κοντινά παράλια της Ελλάδος προς την Ανατολή. Απέβησαν λοιπόν γι' αυτό και οι βάσεις της επικοινωνίας με τη Μ. Ανατολή. Μοιραία λοιπόν ένα μεγάλο μέρος του Αγώνος της εθνικής αντιστάσεως έπεσε στην Καρυστία και μάλιστα στην Εκκλησία της Καρυστίας ... Μέσα, λοιπόν, στον τρομερό κλοιό, που μας είχαν κλείσει κατακτηταί και κομμουνισταί, άρχισαν οι "αγώνες κάτω από τα δεσμά" : εκ του προλόγου]
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Γ.Ε., Παραλειπόμενα της εθνικής αντίστασης. Αναμνήσεις από τη δράση του 50ού Συντάγματος του ΕΛΑΣ. Σύγχρονη Εποχή, 1981, σελ. 277. [18 Ευρώ]
- ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΠΥΡΟΣ, Ο Γρίβας και η "Χ". Το χαμένο Αρχείο. Νέα Θέσις, 2004, σελ. 735. [21 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ, Μνήμες πολέμου και ειρήνης. Α΄ τόμος. «Δήλος», σελ. 599. [25 Ευρώ] Πωλήθηκε
[Αξιωματικός πυροβολικού στον Ελληνοϊταλικό - Υπηρέτησε στον Ιερό Λόχο - Την περίοδο 1946-49 διοικητής συγκροτήματος και Ταξιαρχίας Καταδρομών.]
- ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ, Μνήμες πολέμου και ειρήνης. Β΄ τόμος. "Δήλος", 1995, σελ. 458. [25 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, Τα παιδιά της Λύκαινας. Οι "επίγονοι" της 5ης Ρωμαϊκής Λεγεώνας κατά την διάρκεια της Κατοχής (1941-1944). Σοκόλη, 1998, σελ. 643. [17 Ευρώ]
ΠΑΠΑΓΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Δυο χρόνια στα χιτλερικά στρατόπεδα συγκεντρώσεως. Εκδόσεις "Ο Κηφισός", 1986, σελ. 107+φωτογραφίες. [7 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΠΑΠΑΓΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Ο ελληνικός στρατός και η προς πόλεμον προπαρασκευή του (Από Αυγούστου 1923 μέχρι Οκτωβρίου 1940). Ιστορικόν Αρχείον του «Εθνικού Κήρυκος». Αθήναι, 1953, σελ. 184. Μεγάλο σχήμα, ιδιωτική βιβλιοδεσία. [40 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΠΑΠΑΓΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Ο πόλεμος της Ελλάδος 1940-1941. Ιστορικόν Αρχείον του «Εθνικού Κήρυκος». Αθήναι, 1953, σελ 164 (με πολλές φωτογραφίες). Μεγάλο σχήμα, ιδιωτική βιβλιοδεσία. [60 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Β. (Πρεσβευτής), Διπλωματική ιστορία του ελληνικού πολέμου 1940-1945. Αθήναι, 1957, σελ. 510. [60 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Ε.Μ., ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ Ε.Ε., Το ημερολόγιο ενός αγωνιστή 1942-1945: Ιωάννη Παπαδάκη του Ιωσήφ. Χανιά, 2008, σελ. 191. [15 Ευρώ] Πωλήθηκε
[Ο Ιωάννης Παπαδάκης καταγράφει στο ημερολόγιό του μέρα με τη μέρα όλα τα γεγονότα του αγώνα των ΕΔΕΣ-ΕΟΕΑ κατά των κατακτητών, στα βουνά της Ηπείρου από 22/7/1942 - 5/2/1945.]
- ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Ιστορικές μνήμες του Τάγματος Καστανιάς των ΕΟΕΑ-ΕΔΕΣ 1942-1945 νομού Άρτης. Αθήνα, 1989, σελ. 187. Φωτομηχανική ανατύπωση. [12 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΟΜΗΡΟΣ (Ταγματάρχης), Τρία χρόνια ... τρεις αιώνες. Σελίδες από την εθνική αντίστασι. Αθήναι, 1947, σελ. 79. [15 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΠΑΠΑΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΠΑΝΟΣ, Ε.Α.Μ. – Ε.Λ.Α.Σ. Η εθνική αντίσταση 1941-44 στην επαρχία Μεγαλόπολης, τη ΝΔ Μαντίνεια και όλη την Πελοπόννησο. Αθήνα, 1992, σελ. 231. [25 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ι. ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ, Για τον Ελληνικό Βορρά: Μακεδονία 1941-44. Εθνική Αντίσταση και τραγωδία. Το ανέκδοτο αρχείο-ημερολόγιο του τότε ταγμ/ρχη Γιάννη Παπαθανασίου, ιδρυτικού μέλους της οργανώσεως ΥΒΕ/ΠΑΟ. Δύο τόμοι. Ε.Μ.Ε.ΙΣ./Παπαζήση, 1988, σελ. 894. [50 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Ι. ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ, Για τον Ελληνικό Βορρά: Μακεδονία 1941-44. Εθνική Αντίσταση και τραγωδία. Το ανέκδοτο αρχείο-ημερολόγιο του τότε ταγμ/ρχη Γιάννη Παπαθανασίου, ιδρυτικού μέλους της οργανώσεως ΥΒΕ/ΠΑΟ. Δύο τόμοι. Έκδοση δεύτερη. Παπαζήση, 1997, σελ. 983. [50 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ, Λαϊκό δημόσιο δίκαιο 1941-1945. Φιλιππότη, 1982, σελ. 137. Άκοπο αντίτυπο. [12 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΠΑΠΑΚΟΓΚΟΣ ΚΩΣΤΗΣ, Αρχείο Πέρσον. Κατοχικά ντοκουμέντα του Δ.Ε.Σ. Πελοποννήσου. Παπαζήση, 1977, σελ. 392+φωτογραφίες. [30 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΠΑΠΑΚΟΓΚΟΣ ΚΩΣΤΗΣ, Καπετάν Άρης. Παπαζήση, 1976, σελ. 469. [40 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ (ΠΑΠΑΡΑΣ), Ενθυμήματα, ποτισμένα με αίμα και δάκρυα. Πρόλογος: Π. Ροδάκης. Τρεις τόμοι. Εκδόσεις «ΛΙΝΟΣ». Αθήνα, 1985-1986, σελ. 397+303+288. [45 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, Γλυκές και πικρές θύμησες (Εθνική αντίσταση - στοχασμοί). Αθήνα, 1980, σελ. 269. [25 Ευρώ] Πωλήθηκε
Περιεχόμενα: Η Δεσφίνα - Στην Αλβανία - Στην Ιτιά - Το πέρασμα του Νίκου Καρβούνη - Η 25η Μαρτίου 1943 - Οι εφεδροελασίτες στην Κουκουβίστα - Η μάχη της Αράχωβας - στο Χρισαΐτικο - Το ΕΛΑΝ Αντίκυρας - Ο θρήνος της Δεσφίνας-Διστόμου - Στο Αντάρτικο - Στην Πάρνηθα - Ο Δεκέμβρης - Η υποχώρηση του ΕΛΑΣ.
- ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ, Η Μάχη της Ελλάδος 1940-1941. Εκδοτική Εταιρία Αθηνών. Γαλαξίας-Κεραμεικός. Αθήναι, 1966, σελ. 438+φωτογραφίες. [45 Ευρώ]
- ΠΑΠΑΜΑΥΡΟΣ ΜΙΧ., «Μεγάλα χρόνια». Το αναγνωστικό της φυλακής. Ανακοίνωση – Εισαγωγή: Χάρης Σακελλαρίου. Κάδμος. Αθήνα, 1989, σελ. 96. [8 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΝΙΚΟΣ, Εμπροσθοφυλακή [Αντιστασιακό μυθιστόρημα]. Σύγχρονη Εποχή, 1981, σελ. 325. [5 Ευρώ]
- ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΛΕΚΟΣ, Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας στον πόλεμο και στην αντίσταση (1940-1945). Εκδόσεις Καζάντζα. Αθήνα, 1974, σελ. 168. [16 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΠΑΠΑΠΑΝΤΟΛΕΩΝ ΑΝΤΩΝΙΟΣ (Κατσαντώνης), Ο μυστικός αγώνας της εθνικής αντιστάσεως ΕΔΕΣ - ΕΟΕΑ. Απόρρητα έγγραφα - άγνωστες πτυχές. Ελεύθερη Σκέψις, 1997, σελ. 443. [11 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΠΑΠΑΡΟΥΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΑ, Έρωτας και ήρωες (Στρατόπεδο Παύλου Μελά 1943) - Χρονικό μιας εποχής. Θεσσαλονίκη, 1976, σελ. 130. [10 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, Νίκος Πλουμπίδης - Ντοκουμέντα. Γράμματα από τη φυλακή 1953-1954. Δελφίνι, 1997, σελ. 260. [15 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΤΗΣ, Ο άνθρωπος με το γαρύφαλο. Κάκτος, 1980, σελ. 159. [17 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΤΗΣ, Ποιος σκότωσε τον Μπελογιάννη. Η δικαστική συνέχεια του εμφυλίου πολέμου. Εκδόσεις "Ιστορία και Πολιτική". Αθήνα, 1976, σελ. 159+φωτογραφίες. [14 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΤΗΣ, Φιλελεύθερα ανοίγματα στην Ελλάδα μετά τον Εμφύλιο. Η άνοδος και η πτώση του Πλαστήρα. Φυτράκης/ Ο Τύπος Α.Ε., 1987, σελ. 211. [14 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΠΑΡΤΣΑΛΙΔΗΣ ΜΗΤΣΟΣ, Διπλή αποκατάσταση της εθνικής αντίστασης. Θεμέλιο, 1978, σελ. 256. [20 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΠΑΣΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Μετά την θύελλα. Εκδ. οίκος "Μαργ. Γ. Βασιλείου". Αθήναι, 1945, σελ. 388. [40 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΠΑΣΧΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, Αξέχαστη αντίσταση. Αθήνα, 1986, σελ. 223. [15 Ευρώ]
[ΕΛΑΣ Θεσσαλίας] Πωλήθηκε
- ΠΑΤΑΤΖΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ, Ιωάννης Σοφιανόπουλος (1887-1951): ένας επαναστάτης χωρίς επανάσταση. Πρόλ.: Άγγ. Αγγελόπουλος. Αθήνα, 1961, σελ. 289. [30 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΠΑΤΛΑΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ (Μυτιλήνη), Φυλακές Γκεμπέιτ. Στρατός και ναυτικό Μέσης Ανατολής (Ποιήματα). Εισαγ.: Χρ. Αραχωβίτης, πρόεδρος της ΟΣΑΜΑ (Ομοσπονδία Συνδέσμων Αγωνιστών Μέσης Ανατολής) και Ανδρ. Νενεδάκης. Αθήνα, 1988, σελ. 61+φωτογραφίες. [8 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΠΕΛΑΝΤΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, Αναμνήσεις Γιώργη Θ. Αγγελιδάκη γιατρού [Γερμανική κατοχή, Αντίσταση – ΕΑΜ, ΕΛΑΣ, ΕΟΡ, Εμφύλιος στο Ρέθυμνο, κ.ά.]. Έκδοση «Ρεθεμνιώτικων Νέων». Ρέθυμνο, 2005, σελ. 80. [10 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΠΕΛΛΑΣ ΟΜΗΡΟΣ, Στάλαγκ VI C - Ημερολόγιο της ομηρίας. Νεφέλη, 1990, σελ. 252. [5 Ευρώ]
ΠΕΠΟΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Προσωπική μαρτυρία (1941-1952). Β΄ έκδοση. Κέδρος, 1970, σελ. 203. [18 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΠΕΡΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ, Αφηγήσεις [Πολεμικές - Ιστορικές - Αντιστασιακές].  Εκδ. "Μυλοπόταμος". Αθήνα, 1977, σελ. 368. [15 Ευρώ]
- ΠΕΡΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ, Μπουγιουρντί … Αθήνα, 1981, σελ. 127. [7 Ευρώ]
- ΠΕΡΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ, Οι Δροσουλίτες. Μορφές νεκρών και ζωντανών αγωνιστών ηρώων και μαρτύρων της εθνικής αντίστασης 1940-1945. Αθήνα, 1979, σελ. 318. [15 Ευρώ]
- ΠΕΡΑΧΙΑ ΛΕΩΝ, Μαζάλ – Αναμνήσεις από τα στρατόπεδα του θανάτου (1943-1945). Σχέδιο εξωφύλλου: Καρόλου Τσίζεκ. Θεσσαλονίκη, 1990, σελ. 144. [18 Ευρώ]
- ΠΕΤΙΜΕΖΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ, Εθνική Αντίσταση και κοινωνική επανάσταση - Ζέρβας και ΕΑΜ. Ο αγώνας 1941-44 βάσει των αρχείων της αντιστασιακής ομάδας "Νικήτας". Αθήνα, 1991, σελ. 543+φωτογραφίες εκτός κειμένου. [40 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΠΕΤΡΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ, Ο μύθος του Μεταξά. Δικτατορία και προπαγάνδα στην Ελλάδα. Ωκεανίδα, 2006, σελ. 536+φωτογραφίες. [10 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΕΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, Ημέρες πολέμου και ομηρείας. Αθήναι, 1978, σελ. 141. [17 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΠΕΤΡΟΝΩΤΗΣ ΑΡΓΥΡΗΣ (Ο "ΒΕΓΑΣ" του 11ου Σ.Π. ΕΛΑΣ Αρκαδίας), Χρονικό Ελισσαβίτη. Εκδόσεις Υπερόριος, 2003, σελ. 159. [8 Ευρώ] Πωλήθηκε
[Η ασυνήθιστη ιστορία του Γιάννη Ελισσαβίτη, ενός Σαμιώτη τεχνίτη, οικογενειάρχη, πολεμιστή, αντάρτη, δημοσιογράφου, στελέχους κομμουνιστή: Από πληροφοριοδότης του 18ου Τάγματος, τριανταδυάχρονος στον συνήθη τόπο εκτελέσεων: Γουδί, 26 Αυγούστου 1948.]
- ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ, Πτώματα, πτώματα, πτώματα ... Προλογίζει ο Ηλίας Χ. Παπαδημητρακόπουλος. Νεφέλη, 1990, σελ. 76. [10 Ευρώ] Πωλήθηκε
[Προσωπικές αναμνήσεις και υποκειμενικές απόψεις του συγγραφέα για τη Θεσσαλονίκη της Κατοχής και του Ανταρτοπολέμου.]
ΠΗΓΑΔΑΣ ΝΙΚΟΣ, Εθελοντές στα κονβόι του θανάτου: Οι Έλληνες ναυτικοί στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Εκδ. Το Ποντίκι, 2007, σελ. 364. [10 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΠΙΚΡΟΣ ΓΙΩΡΓΗΣ, Το χρονικό της Μακρονήσου. Προλόγισμα: Κ. Βαλέτας. Αθήνα, 1974(;), σελ. 303. Άκοπο αντίτυπο. [25 Ευρώ]
- ΠΙΠΙΝΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Γεώργιος Β΄. Αθήναι, 1951, σελ. 215. Ιδιωτική βιβλιοδεσία.  [50 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΠΛΟΥΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Ο Γολγοθάς του Έθνους. Οι μαύρες μέρες της σκλαβιάς
1941-1944 στη Ρούμελη και στο στοιχειωμένο Χαϊδάρι. Αθήναι, 1971, σελ. 264. [40 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΠΟΛΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Διευθυντής του Σ2/XVIII Πεδινού Χειρουργείου, Γενικός Αρχίατρος ε.α.), Σκόρπιες μνήμες και διαλογισμοί. Αθήνα, 1989, σελ. 175. Δακτυλογραφημένο. [15 Ευρώ] Πωλήθηκε
[Καταγόταν από την Παλαιοβράχα Φθιώτιδας.]
- ΠΡΙΟΒΟΛΟΣ ΚΑΙΣΑΡ, Ήμουν «υπεύθυνος». Γεγονότα της Αιγιάλειας κατά το 1943-44. Επιμέλεια – διορθώσεις: Βασίλης Κλωκοβίτης. Αθήνα, 1988, σελ. 186+χάρτης. [18 Ευρώ] Πωλήθηκε
[Ο συγγρ. ήταν υπεύθυνος της οργάνωσης του ΕΑΜ στο χωριό Βιλιβίνα-Μελίσσια Καλαβρύτων. Αγωνίστηκε για την άμβλυνση των παθών στο χωριό του, και σ’ άλλες περιπτώσεις (δίκη υπολοχαγού Δροσόπουλου) προσπάθησε να επέμβη κατευναστικά: βιβλιογραφικό σχόλιο Αθαν. Φωτόπουλου.]
- ΠΡΩΙΜΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ (Επιτελάρχης του ΕΛΑΣ της Κρήτης), Ο ΕΛΑΣ της Κρήτης. Σύγχρονη Εποχή, 1984, σελ. 203. [15 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ-ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΔΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ, Πεζογραφικά κείμενα του πολέμου και της κατοχής. Πανεπιστήμιον Ιωαννίνων. Ιωάννινα, 1974, σελ. ιε΄+212. [25 Ευρώ] 
Περιεχόμενα:
ΑΓΓ. ΒΛΑΧΟΥ, Το μνήμα της Γρηάς/Λ. ΑΚΡΙΤΑ, Αρματωμένοι/Γ. ΜΠΕΡΑΤΗ, Το πλατύ ποτάμι/Τ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ, Οι Πανθέοι - Η κερκόπορτα/ΣΤ. ΞΕΦΛΟΥΔΑ, Άνθρωποι του μύθου/Μ. ΠΕΡΑΝΘΗ, Η σκληρή βροχή/ΑΓΓ. ΤΕΡΖΑΚΗ, Απρίλης/ΣΠ. ΜΕΛΑ, Η δόξα του 40 στα βουνά και τα πέλαγα/ΧΡ. ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ, Πίνδος/Ν. ΓΑΛΑΖΗ, Ο ιταλικός λόφος/Ν. ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ, Πόλεμος/Ξ. ΞΕΝΙΤΑ, Το θαύμα της Αλβανίας απ' τη σκοπιά της ΙΙΙ Μεραρχίας/ΣΠ. ΤΡΙΒΙΖΑ, Δαφνόκλαδα/ΑΓΓ. ΤΕΡΖΑΚΗ, Ελληνική εποποιΐα 1940-1941/ΧΡ. ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ, Ρούπελ/Γ. ΘΕΟΤΟΚΑ, Ασθενείς και οδοιπόροι/ΑΒΕΡΩΦ-ΤΟΣΙΤΣΑ, Η φωνή της γης - Γη της οδύνης/Ν. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ, Σταύρωση χωρίς Ανάσταση/ΓΑΛ. ΣΑΡΑΝΤΗ, Πασχαλιές - Το βιβλίο της Γιοχάνες και της Μαρίας/Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, Αιχμάλωτοι/Μ. ΚΑΡΑΓΑΤΣΗ, Βασίλης Λάσκος/ΕΙΡ. ΓΑΛΑΝΟΥ, Κάποτε/ΗΛ. ΒΕΝΕΖΗ, Ώρα πολέμου/ΓΕΡ. ΓΡΗΓΟΡΗ, Τα καινούργια άρβυλα/Ρ. ΡΟΥΦΟΥ, Χρονικό μιας σταυροφορίας/ΑΒΕΡΩΦ-ΤΟΣΙΤΣΑ, Όταν ξεχνούσαν οι θεοί/ΗΛ. ΒΕΝΕΖΗ, Έξοδος/ΑΛΕΞ. ΚΟΤΖΙΑ, Πολιορκία/Γ. ΜΠΕΡΑΤΗ, Οδοιπορικό του '43/ΑΓΓ. ΒΛΑΧΟΥ, Ώρες ζωής/Π. ΧΑΡΗ, Η μεγάλη νύχτα/ΣΠ. ΠΛΑΣΚΟΒΙΤΗ, Η θύελλα και το φανάρι/ΓΕΡ. ΓΡΗΓΟΡΗ, Εστία αντιστάσεως/ΘΑΝ. ΠΕΤΣΑΛΗ, Τα δικά μας παιδιά/ΑΛΚΗ ΤΡΟΠΑΙΑΤΗ, Παραμύθι της Κατοχής - Επιτάφιος/Δ. ΨΑΘΑ, Χειμώνας του 41 - Αντίσταση/ΚΛ. ΔΙΠΛΑ-ΜΑΛΑΜΟΥ, Με χαμένη πυξίδα/ΙΩΑΝ. ΤΣΑΤΣΟΥ, Φύλλα Κατοχής/ΧΡ. ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ, Χρονικό της σκλαβιάς/Ρ. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ, Μυστικός πόλεμος
- ΠΤΙΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ, Χρόνια Κατοχής. Συμβολή στην ιστορία της Σάμου 1941-1944. Σάμος, 1985, σελ. 510. [30 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΠΥΡΟΜΑΓΛΟΥ ΚΟΜΝΗΝΟΣ, Ο Γεώργιος Καρτάλης και η εποχή του (1934-1957). Α΄ τόμος: 1934-1944. Εκδόσεις "Ιστορική Έρευνα". Αθήναι, 1965, σελ. 675. Με αφιέρωση του συγγραφέα. Δεν εκδόθηκε άλλος τόμος. [60 Ευρώ]
- ΠΥΡΠΑΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Αντίσταση στην ... πείνα! (Αφηγήματα). Ν. Παπανικολάου, 1978, σελ. 63. [7 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΡΑΧΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Ζωή και αγώνας (Προκατοχική εποχή). Σύγχρονη Εποχή, 1979, σελ. 135. [7 Ευρώ]
ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΡΗΓΑΣ, Μυστικός πόλεμος. Ελλάδα - Μέση Ανατολή 1940-1945. Γύρω από το ιστορικό της Υπηρεσίας 5-165. Βιβλιοπωλείον της "Εστίας", σελ. 335. [8 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΡΙΓΓΑ ΠΗΝΕΛΟΠΗ, Η αντιστασιακή μου ιστορία. Γ΄ έκδοση. Έκδοση της Κίνησης "Η Γυναίκα στην Αντίσταση", 1984, σελ. 62. [7 Ευρώ] Πωλήθηκε
[Η συγγραφέας συνεργαζόταν με το ΕΑΜ Άρτας]
- ΡΟΔΑΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ, Δεκέμβρης 1944. Επικαιρότητα, 1984, σελ. 238. [18 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΡΟΔΑΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ, Νίκος Ζαχαριάδης. Επικαιρότητα, 1987, σελ. 275. [12 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΡΟΔΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΣ, Το δεύτερο παιδομάζωμα (1948). Ι. Σιδέρης, 1977, σελ. 126. [8 Ευρώ] 
- ΡΟΥΜΠΑΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, Δούρειος ίππος. Η αμερικανική διείσδυση στην Ελλάδα 1947-1967. Οδυσσέας, 1987, σελ. 271. [16 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΡΟΥΣΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, Ένας Υπαστυνόμος στο Δημοκρατικό Στρατό. Σύγχρονη Εποχή, 1986, σελ. 41. [4 Ευρώ]
ΡΩΜΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Μια αθηναϊκή βεγγέρα του 1944. Ημερολόγιο από την Ελεύθερη Ορεινή Ελλάδα. Ποταμός, 2008, σελ. 237. [9 Ευρώ]  
- ΡΩΤΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, Ο αγώνας στα ελληνικά βουνά (Ο Βασίλης Ρώτας στη δεκαετία 1940-1950). Αθήνα, 1982, σελ. η΄+331. [22 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΡΩΤΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, Τραγούδια της αντίστασης. Σύγχρονη Εποχή, 1981, σελ. 185.  [10 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΝΩΝΤΑΣ (Αρχίατρος Δ.Σ.Ε.), Το Υγειονομικό του Δημοκρατικού Στρατού. Με μια έκθεση του γιατρού Τάκη Σκύφτη, προϊσταμένου της υγειονομικής υπηρεσίας του Δ.Σ. Κεντρικής Ελλάδας. Τολίδη, σελ. 131. [15 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΧΑΡΗΣ, Η παιδεία στην Αντίσταση. Φιλιππότης, 1984, σελ. 157. [6,50 Ευρώ] 
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΧΑΡΗΣ, Κώστας Σωτηρίου: Ο φωτισμένος παιδαγωγός – Ο φίλος της νεολαίας. Εκδόσεις «Κίνητρο», 1991, σελ. 207. [15 Ευρώ] 
ΣΑΚΚΑΤΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ, Μεραρχία Άκουι. Η σφαγή των Ιταλών στην Κεφαλονιά. Η αντίσταση. Βιβλιοπωλείον της "Εστίας", 1993, σελ. 167. [9,50 Ευρώ]
- ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, Ιστορικές αναμνήσεις (Από τα παιδικά χρόνια ως την Κατοχή). Επικαιρότητα, 1980, σελ. 455. [30 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, Μετά τη Βάρκιζα. Επικαιρότητα, 1979, σελ. 294. [22 Ευρώ]
ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, Ο Ε.Λ.Α.Σ. Πρόλ.: Γερ. Αυγερόπουλος. Εκδόσεις "Σύγχρονο Βιβλίο". Αθήνα, 1964, σελ. 564. Σκληρόδετο. [30 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΣΕΒΑΣΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΗΣ, Καπετάν Μπουκουβάλας: Το αντάρτικο ιππικό της Θεσσαλίας. Διογένης, 1978, σελ. 422. [30 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΣΕΒΑΣΤΑΚΗΣ ΑΛΕΞΗΣ, Καπετάν Μπουκουβάλας. Το αντάρτικο ιππικό της Θεσσαλίας. Β΄ έκδοση. Εκδ. Γ.Χ. Κανελλόπουλος, 1991, σελ. 320. [30 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΣΕΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δεσμώτης στη Μακρόνησο. Χρονικό. Το εξώφυλλο είναι του Μιχάλη Νικολινάκου. Αθήνα, 1986, σελ. 141 (φωτογραφίες εντός αρίθμησης). [10 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΣΙΔΕΡΗ-ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΟΡΙΑ, Οδοιπορικό στην ομίχλη. Εκδόσεις αλέα, 1994, σελ. 187. [15 Ευρώ] Πωλήθηκε
[Τέλη Νοέμβρη του 1948, η Αγορία Σιδέρη νεοδιόριστη δασκάλα ξεκινά από το Κορωπί για το Καρπενήσι. Τα όσα αφηγείται αποτελούν προσωπική εμπειρία που κράτησε τρεις περίπου μήνες (21 Γενάρη μέχρι 10 Απρίλη του 1949). Ο τόπος είναι το Καρπενήσι, τα έμπεδα των ανταρτών στην περιοχή των Αγράφων, μέρη ελεγχόμενα από τον Εθνικό Στρατό και τελικά το στρατόπεδο υποδοχής των ομήρων στη Λάρισα.]
- ΣΙΔΕΡΗ ΜΑΡΙΑ, Δεκατέσσερα χρόνια (Μαρτυρία): Κοζάνη - Φυλακές Αβέρωφ - Αποφυλάκιση. Ερμής, 1981, σελ. 203. [9 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΣΙΜΕΝΤΖΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ (Καπετάν Όλμος), Στα μονοπάτια της ζωής. Ιωλκός, 1986, σελ. 208. [17 Ευρώ] Πωλήθηκε
[Ο Γ. Σιμεντζής γεννήθηκε το 1917 στο Βουργαρέλι Άρτας. Το 1937 διορίστηκε δάσκαλος στο χωριό Αμβρακιά Τριχωνίδας. Πήρε μέρος στον ελληνοϊταλικό πόλεμο και στην εθνική αντίσταση ως καπετάνιος τάγματος του ΕΛΑΣ ("Ανεξάρτητο Τάγμα Όλμου" Τριχωνίδας). Η οικογένειά του σφαγιάστηκε στο Κομμένο της Άρτας τον Αύγουστο του 1943. Για την δράση του απολύθηκε, διώχτηκε και φυλακίστηκε.]
Εκ των περιεχομένωνΗ μάχη της Γουρίτσας - Η μάχη της Ναυπάκτου - Φρούραρχος του Αγρινίου - Γενική απεργία στο Αγρίνιο - Η σύλληψή μου - Τρομοκρατικό όργιο των παρακρατικών - Η αυτοκτονία του Άρη - Οι εκλογές του 1946 - Με τον Γιάννη Σοφιανόπουλο - Η ίδρυση της ΕΔΑ - Υποκατάσταση της Διοικούσας Επιτροπής της ΕΔΑ από τη Διαλυτική Ομάδα - Η εφημερίδα "Αυγή".
- ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, Η εθνική αντίσταση 1941-1944 στην επαρχία Μεγαλόπολης (Οργάνωση – Δράση – Θύματα). Αθήναι, 1980, σελ. 235. [25 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΣΙΜΟΣ ΝΙΚΟΣ, Κόντρα στις θύελλες. Ε΄έκδοση. Εκδ. οίκος "Γνώσεις", 1985, σελ. 309. [15 Ευρώ]
Ο συγγραφέας πήρε μέρος στην Εθνική Αντίσταση σα στέλεχος της ΕΠΟΝ Σπουδάζουσας. Την τριετία 1945-48 ήταν αρχισυντάκτης της βδομαδιάτικης προοδευτικής εφημερίδας "Καισαριανή". Το Φλεβάρη του 1948 εξορίστηκε στην Ικαρία. Μετά την δραπέτευσή του εντάχτηκε στον Δημοκρατικό Στρατό (συγκρότημα Σάμου). Γεύτηκε τις δοκιμασίες της Μακρονήσου, της Γιούρας κλπ. Τον Απρίλη του 1967 εκτοπίστηκε στη Γιούρα και τη Λέρο.
ΣΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Η γεωγραφική ενότης του ελληνικού μεσογειακού χώρου. Α΄ Μέρος: Η γεωφυσική ενότης. Αθήναι, 1945, σελ. 95+χάρτες+σχεδιαγράμματα. Β΄Μέρος: Η οικονομική ενότης. Αθήναι, 1946, σελ. 205+1 αναδιπλ. χάρτης. Ιδιωτική βιβλιοδεσία. [50 Ευρώ]
- ΣΚΑΝΔΑΛΑΚΗΣ Ι.Ν., Hannibal ad portas ή Περί του Κομμουνιστικού κινδύνου. Αθήναι, 1948, σελ. 141. [20 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΣΚΙΑΔΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, Ο Δήμος Αθηναίων και η Δημοτική Αρχή της Απελευθερώσεως (Οκτώβριος 1944 - Μάιος 1946: Είκοσι κρίσιμοι μήνες). Εθνική Ασφαλιστική. Αθήνα, 1996, σελ. Χ+320. [35 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΣΜΠΑΡΟΥΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Μελέται και αναμνήσεις εκ του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου. Αθήναι, 1951, σελ. οστ΄+426. [35 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ, Διακήρυξη. Αθήνα – Φεβρουάριος 1946, σελ. 22. [17 Ευρώ]
- ΣΟΥΛΗΣ ΔΗΜΟΣ, Σφραγίδες Εθνικής Αντίστασης. Έκδοση του περιοδικού "Συλλογές", 1986, σελ. 48. [8 Ευρώ]
ΣΟΥΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, Η συμβολή των Ταυριωτών στον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα 1940-45 . Έκδοση "Λόγος και Αντίλογος". Ταύρος, 1993, σελ. 326. [30 Ευρώ]
ΣΟΥΦΛΑΣ ΚΟΣΜΑΣ, Απ' τα βουνά στα κάτεργα. Μαρτυρίες για το Δημοκρατικό Στρατό. Αθήνα, 1983, σελ. 158. [17 Ευρώ] Πωλήθηκε
Εκ των περιεχομένων: Η μάχη του Πυργούλη. Η επιχείρηση του ΔΣΕ στο Βάλτο και Αμφιλοχία 1948. Η μάχη της Ντούνιστας. Οι επιχειρήσεις του ΔΣΕ Καρδίτσα - Καρπενήσι. Ακροναυπλία - Κέρκυρα.
- ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ, Δόξα και Σαράκι 1941-1944. Εκδ. Πιτσιλός, 1985, σελ. 310. [15 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ, Φλόγα και μνήμες. Αθήνα, 1984, σελ. 253. [10 Ευρώ]
ΣΤΑΚΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ, Υπόθεση Πολκ - Η προσωπική μου μαρτυρία. Πρόλ.: Π. Κανελλόπουλος. Επίμετρο: Στ. Παπαθεμελής. Γνώση, 1988, σελ. 417. [7 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ, Απ' την Αλβανία στην Κατοχή και την Αντίσταση 1940-46. [Αναμνήσεις από τον πόλεμο του '40. Η Αντίσταση στη Φθιώτιδα - Παρνασίδα και τις "Αγόριανες Παρνασού". Οι αγώνες της "Κεντρικής Πανυπαλληλικής Επιτροπής (Κ.Π.Ε.) και των υπαλλήλων στη σκλαβωμένη και ασυμβίβαστα αγωνιζόμενη "αδούλωτη Αθήνα"]. Αθήνα, 1991, σελ. 284. [17 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Υποστρ/γος ε.α.), Η ζωή της Κατοχής και τα Τάγματα Ασφαλείας. Αθήναι, 1966, σελ. 121. Με αφιέρωση του συγγραφέα. [18 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΣΤΑΥΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (Υποστρ/γος ε.α.), Πικρές αναμνήσεις περιόδου 1941-1944. Αθήναι, 1974, σελ. 343. [25 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΟΣ (Δικηγ., τ. γεν. διευθ. Υπουργ. Δημ. Τάξεως), Η διπροσωπία του κομμουνισμού. Πρόλογος: Ναπ. Ζέρβα. Αθήναι, 1947, σελ. 95. [12 Ευρώ]
ΣΤΕΡΓΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Μνήμες πολεμιστή. Ι: Από τον ελληνοϊταλικό πόλεμο 1940-1941 ΙΙ: Από την Εθνική Αντίσταση 1941-1944. Θεσσαλονίκη, 2004, σελ. 184. [15 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, Η πρωτεύουσα της Ελεύθερης Ελλάδας – Η Καρδίτσα στην Αντίσταση. Φυτράκης/Ο Τύπος Α.Ε., 1988, σελ. 266+φωτογραφίες. [25 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, Το αντάρτικο αεροδρόμιο. Η μοιραία αερογέφυρα της εθνικής αντίστασης. Γλάρος, 1988, σελ. 143+φωτογραφίες. [20 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, Β΄ Παγκόσμιος πόλεμος - Η δράση του πολεμικού μας ναυτικού 1939-1945. Ε.Μ.Ε.ΙΣ., 2003, σελ. 157. [15 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, Μελέτες για τον εμφύλιο πόλεμο (1945-1949). Συναγωγή κειμένων - Επιμέλεια: Lars Baerentzen, Γιάννης Ο. Ιατρίδης, Ole L. Smith. Ολκός, 2002, σελ. 349. [11 Ευρώ]
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, Ο ελληνικός εμφύλιος πόλεμος: Μια αποτίμηση. Πολιτικές, ιδεολογικές, ιστοριογραφικές προεκτάσεις. Επιμέλεια: Ιωάννης Μουρέλος, Ιάκωβος Μιχαηλίδης. Ελληνικά Γράμματα, 2007, σελ. 222 [22 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, Ο Μεταξάς και η εποχή του. Ευρασία, 2009, σελ. 261. [10 Ευρώ]
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΣελίδες από την ΕΑΜική Εθνική Αντίσταση 1941-1944. Έκδοση της Κίνησης Αντιστασιακών Εκπαιδευτικών. Αθήνα, 1992, σελ. 233. [8 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, Τα παιδιά μας στην Αντίσταση. Ανθολόγηση κι επιμέλεια: Τούλα Δρακοπούλου. Εκδόσεις Αργώ, 1977, σελ. 104. [8 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΣΥΛΛΟΓΟΣ "ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΦΩΣ", Εις την πνευματικήν συμπαράστασιν του 
εθνικού αγώνος. Αθήναι, 1949, σελ. 206+IV [20 Ευρώ]
[Σύλλογος "Το Ελληνικόν Φως": Σωματείον ανεγνωρισμένον δια των υπ' αριθ. 4653/1948 και 5189/1949 αποφάσεων Πρωτοδικείου Αθηνών. Διοικητικόν Συμβούλιον: ΜΑΡΙΝΟΣ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΣ, Ακαδημαϊκός Καθηγητής του Παν/μίου (Πρόεδρος), ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΛΑΚΙΔΗΣ, Καθηγητής του Παν/μίου, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΜΜΟΣ, Καθηγητής του Παν/μίου, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΤΣΑΚΗΣ, Υφηγητής του Παν/μίου και Πολυτεχνείου, ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΙΡΙΝΤΑΝΗΣ, Καθηγητής του Παν/μίου, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ, Αντισυντ/ρχης ε.ά., ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΕΡΤΙΚΟΠΟΥΛΟΣ, ΑΘΩΣ ΔΑΛΛΑΣ, ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ]
ΣΦΑΕΛΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Ελληνική μεταπολεμική ανασυγκρότησις. Μελέτη πολιτικοοικονομική και κοινωνιολογική. Παπαζήσης, 1944, σελ. ιδ΄+295. [30 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΣΦΗΚΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ, Οι Άγγλοι Εργατικοί και ο εμφύλιος πόλεμος στην Ελλάδα. Ο ιμπεριαλισμός της "Μη - επέμβασης". Φιλίστωρ, 1997, σελ. 557. [12 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΣΧΙΝΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, Αντίσταση και αντιστασιακός τύπος στη Μεσσηνία. Β΄έκδοση. 1981, σελ. 255+δύο από τα σωζόμενα φύλλα των "Εαμικών Νέων"+χάρτης του νομού Μεσσηνίας. [30 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΣΧΙΝΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, Η εθνική αντίσταση στη Μεσσηνία (Γενική θεώρηση των κατοχικών γεγονότων στο χώρο τούτο). Αθήνα, 1984, σελ. 367+δύο από τα σωζόμενα φύλλα των "Εαμικών Νέων" και φύλλα άλλων εφημερίδων και χάρτη του νομού Μεσσηνίας. [60 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, Ελληνική εποποιΐα 1940-1941. Αθήναι, 1964, σελ. 224+χάρτης. [20 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ, ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, Παπά Λόχερ απολογήσου. Δίφρος, 1984, σελ. 253. [8,50 Ευρώ]
ΤΖΑΜΑΛΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΣ, Ανάφη - ένας γολγοθάς της λευτεριάς (Αναμνήσεις). Εκδ. Ειρήνη, 1975, σελ. 111. [14 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΤΖΑΝΝΕΤΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ (αντ/γος), Ταξιαρχία Ελ Αλαμέιν (Ιστορία της 1ης Ελληνικής Ταξιαρχίας Μέσης Ανατολής). Αλκαίος, 1977, σελ. 135. [20 Ευρώ]
- ΤΖΕΚΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Πέρα από τον Όλυμπο. Ένα χρονικό της Αντίστασης στη Ναζιστική Κατοχή 1941-44. Ειδική Εκδοτική. Αθήνα, 1992, σελ. 181. [18 Ευρώ] Πωλήθηκε
[Το μεγαλύτερο μέρος της διήγησης αναφέρεται στις αδιάλειπτες επιθέσεις δολιοφθοράς εναντίον της σιδηροδρομικής γραμμής Αθηνών-Θεσσαλονίκης.]
ΤΖΟΥΒΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Αντιστρ. ε.α.), Αναζητώντας την αλήθεια στις πληγές που άνοιξε ο κατοχικός εμφύλιος. Χρονικό 1940-1945. Ε.Μ.Ε.ΙΣ., 2009, σελ. 238. [9 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΤΖΟΥΒΑΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Αντιστρ. ε.α.), Ύψωμα 731 (Μάρτιος - Απρίλιος 1941). Ε.Μ.Ε.ΙΣ., 2007, σελ. 400. [10 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΤΡΑΓΓΑΝΙΔΑ-ΜΑΚΡΥΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ, Μυρτιά του βουνού. Μαρτυρία μιας ανταρτοπούλας. Αθήνα, 1993, σελ. 101. [8 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ, Ο Πρώτος - Αλέξανδρος Διάκος Υπολοχαγός Πεζικού Δωδεκανήσιος. Χ.ε., χ.χ., σελ. 55. [25 Ευρώ]
[Η ιστορία της θυσίας του γραμμένη από τον Κ. Τριανταφυλλίδη, πολεμικό ανταποκριτή 1940-1941.]
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΚΩΣΤΑΣ, Χειμώνας στην Αλβανία. Διηγήματα της ελληνικής εκστρατείας 1940-1941. Πάτρα, 1945, σελ. 195. [15 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΤΡΙΚΑΛΙΝΟΣ ΓΙΩΡΓΗΣ, Αλμυρός, στιγμές από την ιστορία του. Σύγχρονη Εποχή, 1987, σελ. 329. [23 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ, Γράμμος: Πως επετεύχθη η τελική νίκη επί του συμμοριτισμού στα πολυματωμένα ένδοξα βουνά Γράμμου και Βίτσι. Αθήναι, Ιούλιος 1970, σελ. 121. [22 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ, Η μάχη των ολίγων. Αθήναι, 1971, σελ. 344. [30 Ευρώ]
- ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ, 1944 Δεκέμβριος - Η μάχη των Αθηνών. Αθήναι, 1969, σελ. 66. [18 Ευρώ]
- ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ, 40 χρόνια στρατιώτης της Ελλάδος. Πως εκερδίσαμε τους αγώνας 1940-1949. Ιστορικαί αναμνήσεις. Δύο σκληρόδετοι τόμοι. Αθήναι, εκ των Τυπογραφείων της "Ακροπόλεως", 1960, σελ. 944+643. Με εκτενεστάτη αφιέρωση του συγγραφέα. [150 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ, Η υπεράνω όλων Ελένη. Απάντηση στις δύο ΕΛΕΝΕΣ: Νίκου Γκατζογιάννη και Βασίλη Καββαθά. Επιμ.: Θεόδωρου Βλέτσα. Ιωάννινα, 1986, σελ. 142. [12 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΤΣΑΚΑΣ ΦΑΝΗΣ (Καπετάν Τζαβέλας), Μαρτυρία για την αντίσταση και για τον διωγμό. Αθήνα, 1982, σελ. 278. [22 Ευρώ] Πωλήθηκε
[Ενδιαφέρουσες αναμνήσεις για την Αντίσταση στα Τζουμέρκα και γενικότερα στη Δυτ. Ελλάδα, καθώς και για τις σχέσεις ΕΛΑΣ-ΕΔΕΣ]
ΤΣΑΜΠΗΡΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ, Ας μη βρέξει ποτέ… Το οδοιπορικό του Ιερού Λόχου των Εθνικών Ομάδων Ελλήνων Ανταρτών. Ελληνική Ευρωεκδοτική, 1985, σελ. 342+σχεδιάγραμμα της μάχης της Μενίνας (Αύγ. 1944). [30 Eυρώ]
- ΤΣΑΝΤΙΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ, Μουργκάνα: Ένας δεύτερος Γράμμος (Συμβολή στην ιστορία του εμφυλίου πολέμου). Πατάκη, 1989, σελ. 167. [17 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΤΣΑΤΣΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ, Αι παραμοναί της απελευθερώσεως. Εκδοτικόν βιβλιοπωλείον «ΤΟ ΝΟΜΙΚΟΝ». Αθήναι, 1950, σελ. 164. Άκοπο αντίτυπο. [20 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΤΣΑΤΣΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ, Ο Δεκέμβριος 1944. Εκδότης Νικ. Σάκκουλας. Αθήναι, 1945, σελ. 136. Άκοπο αντίτυπο. [25 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΤΣΕΛΛΟΣ ΤΑΣΟΣ (1920-1986), Πολιτιστική ζωή και δραστηριότητα του Στρατοπέδου Πολιτικών Εξορίστων του Αϊ-Στράτη (1950-1962). Πρόλ.: Π. Μοσχονάς. Εισαγ.: Περ. Ροδάκης. Εκδόσεις Πάραλος, 2002, σελ. 93. [10 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΤΣΙΓΓΟΥΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Ο συμμοριτοπόλεμος στην Πελοπόννησο. Αθήναι, 1961, σελ. 275. Με αφιέρωση του συγγραφέα. [60 Ευρώ]
- ΤΣΙΡΜΙΡΑΚΗΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ, Ο Μπελογιάννης στην Πολωνία. Η Πολωνία για τον Μπελογιάννη. Αφήγηση - Ντοκουμέντο. Θεσσαλονίκη, 2007, σελ. 115. [5 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΤΣΙΡΠΑΝΛΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ, The Italian view of the 1940-41 war. Comparisons and problems. Ανάτυπο. Θεσσαλονίκη, 1982, σελ. 53. [12 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΤΣΟΤΡΟΥΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, Η Γερμανική κατοχή της Λήμνου 1941-1944. Λήμνος, 2011, σελ. 301. [20 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Γνώμες και λόγοι."Αετός" Α.Ε., Αθήναι, 1946, σελ. 144. Άκοπο. [20 Ευρώ]
ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Διπλωματικά παρασκήνια 1941-1944. "Αετός" Α.Ε., Αθήναι, 1950, σελ. 271. [35 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Ελληνικές ανωμαλίες στη Μέση Ανατολή. "Αετός" Α.Ε., Αθήνα, 1945, σελ. 190. [30 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Λόγοι [Απρίλιος 1941 - Μάρτιος 1942]. Εκδόται Anatolia Press Company - New York, 1942, σελ. ιζ΄+120. [35 Ευρώ]
- ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Ο επισιτισμός 1941-1944. Αργ. Παπαζήσης, 1946, σελ. 214. [17 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Τριετής κυβερνητική εργασία [Λόγος της 20 Φεβρουαρίου 1944]. Κάιρον. Σελ. 22. [20 Ευρώ]
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΗΛΙΑΣ, Υποβρύχιον Υ1 Β.Π. ΚΑΤΣΩΝΗΣ. Β΄έκδοση. Τα σχέδια του εξωφύλλου και της τελευταίας περιπολίας του "Κατσώνη" έγιναν από τον Γ. Μόραλη. Ίκαρος, 1951, σελ. 159. [20 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Η Ελληνική τραγωδία: Από την απελευθέρωση ως τους Συνταγματάρχες. Μτφρ.: Κ. Ιορδανίδη. Νέα Σύνορα, 1981, σελ. xvi+199. [9 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΤΣΟΥΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ, Οι λαοκρατικοί θεσμοί της Εθνικής Αντίστασης. Ιστορική και νομική προσέγγιση. Γλάρος, 1989, σελ. 264. [30 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΤΥΡΟΒΟΥΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Αυτοδιοίκηση και "λαϊκή" δικαιοσύνη 1942-1945. Συμβολή στην ιστορία των θεσμών της ελληνικής αντίστασης. Πρόλ.: Π. Πετρίδη. Προσκήνιο, 1991, σελ. 400. [22 Ευρώ]
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ, Ελληνικά Διπλωματικά Έγγραφα 1940-1941. Αθήνα, 1980, σελ. λζ΄+245. [30 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ, Αι εκ του πολέμου ζημίαι της Ελλάδος αρμοδιότητος Υπ. Δ. Έργων. Αθήναι, 1945, σελ. 50. [20 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΦΑΡΑΚΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ, Άρης Βελουχιώτης. Το χαμένο Αρχείο - Άγνωστα Κείμενα. Η στάση της ηγεσίας του ΚΚΕ απέναντι στον Άρη Βελουχιώτη, 1941-1945. Δ' έκδοση. Ελληνικά Γράμματα, 1997, σελ. 476. [20 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΦΑΡΣΑΚΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, Ποτέ τους δεν έγιναν είκοσι ... (Έξι κείμενα: Ο φιλόσοφος. Η αγάπη θέλει φίλημα. Τ' άσπρα λουλούδια. Η μάχη της Κρήνης. Ένα χρονικό του Εμφύλιου. Οι αξεδίψαστοι της ζωής. Κείμενα του Ι.Α. Γκοφστέτερ.) Β΄έκδοση. Σχέδια: Γ. Φαρσακίδη. Σκυτάλη, χ.χ., σελ. 157. Με αφιέρωση του συγγραφέα. [15 Ευρώ] Πωλήθηκε
["Από τα έξη κείμενα που φιλοξενεί αυτό το βιβλίο, το δεύτερο, τρίτο και τέταρτο, κατά σειρά, είναι ξαναδουλεμένα αποσπάσματα από το προσωπικό ημερολόγιο που 'χα κρατήσει στ' Αντάρτικο.
Τα γεγονότα που καταγράφονται αληθινά, όπως τα περιέσωσαν τα γραφτά και η μνήμη. Το ίδιο πραγματικά και τα ονόματα, με λιγοστές εξαιρέσεις όπου έπρεπε να τ' αλλάξω για λόγους ηθικής τάξης", Γ. Φαρσακίδης]
ΦΕΣΣΟΠΟΥΛΟΣ Γ. (Τέως γενικός διευθυντής των Σ.Ε.Κ. 1942-43), Ανάγκη κατανοήσεως. Προσέξατε τον εργάτην. Πως έζησε το προσωπικόν των Σ.Ε.Κ. κατά την Κατοχήν. Αθήναι, 1953, σελ. 64. [30 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΦΕΣΣΟΠΟΥΛΟΣ Γ.Θ., Η διαφώτισις (Προπαγάνδα). Αθήναι, 1948, σελ. 199. [18 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΦΙΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, Η Υπόθεση του Ναυτικού 1944-1948. Φιλιππότη, 1985, σελ. 223. [25 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΦΛΑΪΣΕΡ ΧΑΓΚΕΝ, Αίμα και Σβάστικα. Η Ελλάδα της Κατοχής και της Αντίστασης, 1941-1944. Δύο τόμοι. Παπαζήση, 1995, σελ. 474+517. [25 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΦΛΟΥΝΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ, Ακροναυπλία και Ακροναυπλιώτες (1937-1943). Θεμέλιο, 1979, σελ. 502+φωτογραφίες. [35 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΦΛΟΥΝΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ, Εκτελεσθέντες και κρατούμενοι στα χρόνια της Κατοχής (1941-1944). Φιλιππότη, 1987, σελ. 142. [17 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΦΛΟΥΝΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ, Στο κολαστήριο της Μακρονήσου. Φιλιππότη, 1984, σελ. 287. [25 Ευρώ]
ΦΛΟΥΝΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ, Στρατόπεδα Λάρισας - Τρικάλων (1941-1944). Η γέννηση του αντάρτικου στη Θεσσαλία. Παπαζήση, 1977, σελ. 653. [40 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Π.Α.Ο. (Πανελλήνιος Απελευθερωτική Οργάνωσις) - Ιστορία και προσφορά της εις την εθνικήν αντίστασιν (1941-1945). Θεσσαλονίκη, 1977, σελ. 465. [65 Ευρώ]
- ΦΩΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Αντιναύαρχος), Έκθεσις επί της δράσεως του Ναυτικού κατά τον πόλεμον 1940-1944. Τόμος Α΄: Από της προπολεμικής περιόδου μέχρι της καταλήψεως της Ελλάδος 27 Απριλίου 1941. Τόμος Β΄: Από της αποδημίας του στόλου μέχρι της απελευθερώσεως της Ελλάδος. Τυπογραφείον Π.Ν., 1953-1954, σελ. ιε΄+635+2 χάρτες, ιδ΄+557+4 χάρτες. Άκοπα αντίτυπα. [130 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΜΗΣ, Ελ Ντάμπα (Χρονικό). Alvin Redman (Hellas). Αθήνα, 1964, σελ. 104. Σκληρόδετο. [20 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Υποστράτηγος Ανδρέας Καλλίνσκης (1895-1956). Ο ιδρυτής και πρώτος αρχηγός των Δυνάμεων Καταδρομών 1946-1956. ΓΕΣ, 2006, σελ. 47. [10 Ευρώ]
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Υποστράτηγος Χριστόδουλος Τσιγάντες (1897-1970). Ο θρυλικός διοικητής του Ιερού Λόχου 1942-1945. ΓΕΣ, 2002, σελ. 64. [10 Ευρώ]
- ΧΑΪΔΕΜΕΝΟΣ ΗΛΙΑΣ, Ο Γολγοθάς ενός λαού [Χρονικό της Κατοχής]. Αθήνα, 1980, σελ. 142. Το εξώφυλλο φιλοτέχνησε ο Μιχάλης Νικολινάκος. [10 Ευρώ] Πωλήθηκε
[Ο συγγραφέας ήταν ανώτερο στέλεχος της Αστυνομίας Πόλεων και διηύθυνε επί πέντε χρόνια τις αγορανομικές υπηρεσίες, πρώτα στον Πειραιά κι ύστερα στην Αθήνα, ως τα τέλη του 1947.]
ΧΑΜΟΔΡΑΚΑΣ ΦΑΝΗΣ, Θησείο, Ιούνιος 1941 - Δεκέμβριος 1944. Αθήνα, 2009, σελ. 255. [10 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Αν η Ελλάδα δεν έλεγε ΟΧΙ. Πως άλλαξε η ιστορία ... Αθήνα, 2005, σελ. 296. [8 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ (ΓΑΛΑΝΗΣ), Αντάρτικο στη Σάμο 1945-1949 (Κατάσταση μετά τη Βάρκιζα). Νίκαια, 1984, σελ. 282. [35 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ (ΚΑΠΕΤΑΝ ΘΩΜΑΣ), Η πολιτική διαθήκη του Άρη Βελουχιώτη. Εισαγωγή και επιμέλεια: Μπάμπη Κλάρα. Δωρικός, 1975, σελ. 717. [25 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΧΑΤΖΗΠΑΤΕΡΑΣ Κ. - ΦΑΦΑΛΙΟΥ Μ., Μαρτυρίες Κρήτη 1941. Κέδρος, 1993, σελ. 501. [25 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΕΑΣ, Οι Προστάτες (1943-1949). Παπαζήση, 1977, σελ. 336+φωτογραφίες. [15 Ευρώ]
- ΧΛΑΜΠΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Τα Κύθηρα στην τετραετία 1941-44. Πλέθρον, 1983, σελ. 43. [12 Ευρώ] Πωλήθηκε
[Ο συγγραφέας υπήρξε ένα από τα ιδρυτικά στελέχη του ΕΑΜ Κυθήρων.]
ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Γκρεμίζω τον θρύλο του Άρη Βελουχιώτη. Ισοκράτης, σελ. 297. [17 Ευρώ] 
ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΔΗΜΗΜΤΡΙΟΣ, Ο Μπελογιάννης χωρίς γαρύφαλλο. Ισοκράτης, 1989, σελ. 245. [18 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (ΠΕΡΙΚΛΗΣ), "Ο δρόμος είναι άσωτος ...". ΕΛΑΣ, Δημοκρατικός Στρατός, Πολωνία, 1941-1958. Επιμέλεια, υπομνηματισμός, ευρετηριασμός: Θανάσης Σφήκας. Εκδόσεις και Βιβλιοπωλείο "Οιωνός", 2006, σελ. 902. [42 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΧΟΥΤΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, Η εθνική αντίστασις των Ελλήνων (1941-1945). Αθήναι, 1961, σελ. 637+1 αναδιπλ. χάρτης. Άκοπο αντίτυπο. [50 Ευρώ]
- ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ ΧΡ., Χρόνια Κατοχής (1941-1944). Μαρτυρίες ημερολογίου. Αθήνα, 1971, σελ. π΄+640+πανομοιότυπα. [90 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Ελληνοϊταλικός πόλεμος 1940-41. «Νέα Θέσις», 1990, σελ. 288. [15 Ευρώ]
ΧΡΙΣΤΙΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ, Διπλωματία του ανέφικτου. Η Ελλάδα στη Συνδιάσκεψη για την Ειρήνη στο Παρίσι, 1946. University Studio Press, 2009, σελ. 536. [14 Ευρώ]
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Το ελληνικό πρόβλημα. Γ΄έκδοσις βελτιωμένη. Αθήναι, 1946, σελ. 92. Με ιδιόχειρη αφιέρωση του συγγραφέα. [30 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (Δικηγόρος, τ. έπαρχος), Ωμότητες των Βουλγάρων (Απρίλιος 1941-Οκτώβριος 1944). Κομμουνιστοσυμμοριτισμός. Αλεξανδρούπολις, 1972, σελ. 36. [12 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΨΗΜΜΕΝΟΣ ΤΑΚΗΣ, Αντάρτες στ' Άγραφα (1946-1950). Αναμνήσεις ενός αντάρτη. Σύγχρονη Εποχή, 1983, σελ. 428+φωτογραφίες. [8 Ευρώ] Πωλήθηκε