Τετάρτη, 3 Φεβρουαρίου 2016

ΕΛΛΑΔΑ 1940-1950

- Αρχείο της Πολιτικής Επιτροπής Εθνικής Απελευθέρωσης (Π.Ε.Ε.Α.) - Πρακτικά Συνεδριάσεων. Έρευνα - Παρουσίαση: Δημήτρης Παπαδημητρίου. Σύγχρονη Εποχή, 1990, σελ. 211. [5 Ευρώ]
- Δέκα χρόνια αγώνες 1935-1945. Το Κ.Κ.Ε. στις αποφάσεις των Συνεδρίων, των Συνδιασκέψεων και των Ολομελειών της Κεντρικής Επιτροπής. Πρόλογος: Γ. Ζέβγου. Εκδόσεις Πορεία. Αθήνα, 1977, σελ. 333. [25 Ευρώ]
- Διατί αγωνιζόμεθα; Ένα γράμμα δια τον Έλληνα των μετόπισθεν. Εκδ. "Ελληνικού Φωτός". Αθήνα, 1949, σελ. 32. [9 Ευρώ] Πωλήθηκε
Ένα γράμμα προς τον απόδημο Έλληνα. Εκδόσεις "Ελληνικού Φωτός". Αθήναι, 1949, σελ. 32 (με φωτογραφίες εντός αρίθμησης). [20 Ευρώ] Πωλήθηκε
Ε.Ο.Ν. Η φασιστική νεολαία Μεταξά. Εισαγωγή - Επιμέλεια: Παύλος Πετρίδης. University Studio Press, 2000, σελ. 403. [20 Ευρώ] Πωλήθηκε
- Η Αυτοδιοίκηση στην Ελεύθερη Ελλάδα. Από τον νεοελληνικό διαφωτισμό στους "Κώδικες" της Αντίστασης. Επιμ.-παρουσ.: Παπαγιάννης Π. «Νέα Σκέψη», 1990, σελ. 189. [15 Ευρώ] 
Η γυναίκα στο Παραπέτασμα κι η Ελληνίδα. «Οργάνωση Κοινωνικής Δραστηριότητος». Αθήναι, 1962, σελ. 23. [9 Ευρώ]
Η Έκθεσις της Βρεττανικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής δια την Ελλάδα. Έκδοση της Πανελληνίου Ομοσπονδίας Δημοκρατικών Συλλόγων. Αθήναι, Νοέμβριος 1946, σελ. 19. Φωτομηχανική ανατύπωση. [4 Ευρώ]
- Η Ελληνική αναδημιουργία σε αριθμούςΥφυπουργείον Τύπου και Τουρισμού. Εκδόσεις 4ης Αυγούστου - Αριθ. 28. Αθήναι, 1939, σελ. 51. [20 Ευρώ]
Η εποποιΐα του 1940-41. Αρχείον ιστορικών σελίδων. Εκδόσεις Ορίζων, 1980, σελ. 190. [23 Ευρώ]
Η μάχη στις Καρούτες (5.8.44). Ιστορημένη από τον Η. Παπανικολή. Φιλιππότη, 1983, σελ. 207. Άκοπο αντίτυπο. [15 Ευρώ] Πωλήθηκε
Η οικονομική αναδιοργάνωσις του Νέου Κράτους. Εκδόσεις 4ης Αυγούστου, αρ. 5. Αθήναι, 1937, σελ. 96. [30 Ευρώ]
- Η Συμφωνία της Βάρκιζας – Όλα τα σχετικά κείμενα. Έκδοσις της Διευθύνσεως Τύπου και Πληροφοριών. Αθήναι, Φεβρουάριος 1945, σελ. 31. Φωτομηχανική ανατύπωση. [7 Ευρώ]
Καταστατικόν Ενώσεως Τύπου Εθνικής Αντιστάσεως 1941-1944. Αθήναι, 1945, σελ. 10. [15 Ευρώ]
- ΞΕΝΟΚΡΑΤΙΑ. Το αποκαλυπτικό χρονικό των ξένων επεμβάσεων στην Ελλάδα (1944-1974). Έρευνα επιτελείου συντακτών του περιοδικού "Επίκαιρα" υπό την διεύθυνσιν του Τζων Φρήμαν. Πάπυρος, 1975, σελ. 409+φωτογραφίες. [13 Ευρώ] Πωλήθηκε
Σελίδες Ηπειρωτικής δόξης (Σύντομος αναφορά εις τους αγώνας των Εθνικών Ομάδων Ελλήνων Ανταρτών Ε.Ο.Ε.Α.) "ΝΑΠ. ΖΕΡΒΑΣ". Σύνδεσμος Αγωνιστών Εθνικής Αντιστάσεως Ιωαννίνων. Ιωάννινα, 1960, σελ. 96. [17 Ευρώ]
- Στ' άρματα! Στ' άρματα! Χρονικό της εθνικής αντίστασης 1940-1945. Συντάκτες: Γ. Ζωίδης, Δ. Κάιλας, κ.ά. Εκδόσεις "Γνώσεις", 1986, σελ. 617. [40 Ευρώ]
- Σύσκεψη Μυρόφυλλου Πλάκας - Πρακτικά. Φεβρουάριος 1944. Σελ. 75. Φωτομηχανική ανατύπωση. [10 Ευρώ] Πωλήθηκε
- Τα μυστικά αρχεία του Φόρεϊν Όφφις. Επιμ.: Νίκος Αγγελής. Πάπυρος Πρεςς, 1971, σελ. 190. [10 Ευρώ] Πωλήθηκε
Τι είναι το Κ.Κ.Ε. "Πολιτική και Κοινωνική Βιβλιοθήκη", αρ. 12, σελ. 31. [9 Ευρώ]
Το Έπος του 1940 - Λαϊκή εικονογραφία. Πρόλ.: Ιωάννη Μαζαράκη-Αινιάν. Εισαγωγή - Κείμενα: Ευθ. Παπασπύρου-Καραδημητρίου. Ι.Ε.Ε.Ε., 1987, σελ. 219. Με ιδιόχειρη αφιέρωση του Ι. Μαζαράκη. [45 Ευρώ]
Το Σχέδιον Μάρσαλλ στην Ελλάδα. Ο πλήρης απολογισμός της βοήθειας του Σχεδίου Μάρσαλλ προς την Ελλάδα (Ιούλιος 1948 - Ιανουάριος 1952). Συνετάχθη και εδημοσιεύθη υπό της ειδικής οικονομικής αποστολής του Οργανισμού Κοινής Ασφαλείας. Σελ. 144+φωτογραφίες. [12 Ευρώ] Πωλήθηκε
Το χρονικό του αγώνα. Στ' άρματα! Στ' άρματα! Ιστορία της Εθνικής Αντίστασης. Συλλογική εργασία αγωνιστών. Εισαγωγή - επιμέλεια και θεώρηση ύλης: Γεράσιμος Αυγερόπουλος. Τόμοι Α-Δ. Εκδ. Γιαννίκος, 1964, σελ. 382+382+366+544. [90 Ευρώ]
1940-1950: Δέκα χρόνια αγώνων και θυσιών. Σκίτσα: Μανώλη Παναγιωτόπουλου. Εκδόσεις "Ελληνικού Φωτός". Αθήναι, 1950, σελ. 15. [15 Ευρώ] Πωλήθηκε
- In Memoriam: Αφιέρωμα εις την μνήμην των Ισραηλιτών θυμάτων του ναζισμού εν Ελλάδι. Β΄έκδοσις. Ισραηλιτική Κοινότης Θεσσαλονίκης, 1976, σελ. 502. [60 Ευρώ]
- EUDES DOMINIQUE, Οι Καπετάνιοι. Ο ελληνικός εμφύλιος πόλεμος 1943-1949. Μτφρ.: Γιώργος Παπακυριάκης. Εξάντας, 1974, σελ. 470+φωτογραφίες. Σκληρόδετο. [9 Ευρώ]
FISCHER W., RONDHOLZ E., ΦΑΡΑΝΤΟΣ Γ., Επανάσταση και Αντεπανάσταση στην Ελλάδα (1936-1974). Μπουκουμάνης, 1974, σελ. 150. [6,50 Ευρώ]
HAMMOND N.G.L., The Allied Military Mission and the Resistance in West Macedonia, ΙΜΧΑ, 1993, p. 214. [10 Ευρώ]
HAMPE ROLAND, Η διάσωση της Αθήνας τον Οκτώβριο του 1944. Πορεία, 1994, σελ. 151. [8 Ευρώ]
LOVERDO COSTA, La Grèce au combat. De l’ attaque italienne à la chute de la Crète (1940-1941). Calmann-Lévy. Paris, 1966, p. 350+photos. [15 Ευρώ]
PAPANDREOU GEORGE, The Third War. Athens, 1948, p. 77. [20 Ευρώ]
PIPINELIS P., The Greek Question before the United Nations. Speeches delivered in the First (Political) Committee. Published by the Greek Office of Information. London, 1949, p. 71. [15 Ευρώ] 
SCHMINCK-GUSTAVUS CHRISTOPH, Μνήμες Κατοχής ΙΙ: Ιταλοί και Γερμανοί στα Γιάννενα και η καταστροφή της Εβραϊκής κοινότητας. Ισνάφι, 2008, σελ. 453. [12,50 Ευρώ] Πωλήθηκε
XYDIS STEPHEN, Greece and the Great Powers 1944-1947. Prelude to the ‘Truman Doctrine’. ΙΜΧΑ, Θεσσαλονίκη, 1963, σελ. XXI+758+εικόνες εκτός αρίθμησης. Σκληρόδετο. [60 Ευρώ]
ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, Τα πρώτα μέτρα για την ανασυγκρότηση. Εκδ. Αργ. Παπαζήσης. Αθήναι, 1946, σελ. 79. [20 Ευρώ]
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΗΣ, Η πρώτη πράξη της ελληνικής τραγωδίας (Μέση Ανατολή 1940-1944). Σύγχρονη Εποχή, 1994, σελ. 380. [6 Ευρώ]
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Κ.Α. (Αρχηγός Στόλου 1943-44), Το Ναυτικόν μας κατά την πολεμικήν περίοδον 1941-45. Αετός Α.Ε. Αθήναι, 1952, σελ. 204+φωτογραφίες. [40 Ευρώ]
- ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΥ ΛΙΛΗ, Από τα παιδιά του πολέμου στον κόσμο των παραμυθιών. Ζωγραφιές από τον παιδικό θάλαμο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, 1945-1948. Βιβλιοπωλείον της "Εστίας", 2007, σελ. 99. [8,50 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ, Η δολοφονία του Κώστα Βιδάλη: Ένα έγκλημα της Δεξιάς που στέρησε τη δημοσιογραφική οικογένεια από μια σημαντική προσωπικότητα και έπληξε θανάσιμα την ελευθεροτυπία στη χώρα μας. Τολίδη, χ.χ., σελ. 136. Άκοπο αντίτυπο. [13 Ευρώ]
- ΑΡΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, Μακρόνησος: Σύμβολο αντίστασης στη βία. Οδοιπορικό - Οδηγός. Έκδοση Βιβλιοθήκη "Η Εθνική Αντίσταση". Αθήνα, 1997, σελ. 72. [15 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΑΥΓΕΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, Μνήμες αγώνων. Αθήνα, 2008, σελ. 367. Σκληρόδετο. [30 Ευρώ]
- ΒΟΥΛΤΕΨΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, Συναγωνιστής Ακέλας. Β΄συμπληρωμένη έκδοση. Αλκυών, 1997, σελ. 344. [17 Ευρώ]
ΒΟΥΡΒΑΧΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, Ποιος σκότωσε τον Πολκ; Μια πολιτική δολοφονία και δικαστική πλάνη. Προσκήνιο, 2003, σελ. 423. [10,50 Ευρώ]
- ΒΡΑΧΝΙΑΡΗΣ ΧΡ., Τα χρόνια της λαϊκής εποποιΐας. Πόλεμος – Κατοχή – Αντίσταση. Πανόραμα, 1983, σελ. 296. [14 Ευρώ] 
- ΒΡΥΩΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Η Ελλάδα έτσι - Όχι έτσι. Γιατί αξίζει να ζούμε, γιατί αγωνιζόμεθα, γιατί πιστεύομεν! Εικονογραφήσεις εξωφύλλου και κειμένου: Σταύρου Ορφανού. Αθήναι, 1949, σελ. 48. Άκοπο αντίτυπο. [15 Ευρώ]
- ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΥΓΓ., Κείμενα και αναμνήσεις από τον τραγικό Δεκέμβριο 1944. Αθήνα, 1981, σελ. 578. [150 Ευρώ]
[Πρόκειται για πιστή αναδημοσίευση των φύλλων της εφημερίδας «Η ΕΛΛΑΣ», που κυκλοφόρησε με ευθύνη και φροντίδα του Δημ. Γαρουφαλιά από της 6ης Δεκεμβρίου 1944 μέχρι και της 21ης Ιανουαρίου 1945.
Στα φύλλα αυτά καταγράφονται όλα όσα συνέβησαν στο διάστημα του τραγικού Δεκεμβρίου του 1944. «Η ΕΛΛΑΣ» αποτελούσε την εποχή εκείνη τη μοναδική κυκλοφορούσα εφημερίδα, που εκτός από την έκθεση των γεγονότων, διερμήνευε και τις σκέψεις και απόψεις της τότε Κυβερνήσεως Γ. Παπανδρέου στον αγώνα της κατά της κομμουνιστικής ανταρσίας.
Στις σελίδες 13-66 ο Δημ. Γαρουφαλιάς δίνει εισαγωγικές πληροφορίες για όσα προηγήθηκαν και οδήγησαν στην αιματηρή ανταρσία, καθώς και σκέψεις, κρίσεις και προσωπικές του διαπιστώσεις και αναμνήσεις: Από το εισαγωγικό σημείωμα του Πέτρου Ευαγγ. Γαρουφαλιά.]
- ΓΕΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΣ, Σπύρος Μελετζής: ο άνθρωπος που φωτογράφισε το αντάρτικο. Αθήνα, 1984, σελ. 143. [20 Ευρώ]
ΓΕΣ, Αι μάχαι του Βίτσι και του Γράμμου 1949 υπό το συνθηματικόν Επιχείρησις "Πυρσός". Αθήναι, 1951, σελ. 245. [50 Ευρώ]
ΓΕΣ, Το τέλος μιας εποποιΐας (Απρίλιος 1941). Έκδοσις Δ.Ι.Σ. Αθήναι, 1959, σελ. XV+467+φωτ.+χάρτες. [20 Ευρώ]
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Και διηγώντας τα, μην κλαις! Αναμνήσεις ενός ανθυπολοχαγού του ΕΛΑΣ. Επικαιρότητα, 1994, σελ. 101. [7 Ευρώ] Πωλήθηκε
Ο συγγραφέας αυτού του βιβλίου είναι από τους παλιούς αντάρτες της Ρούμελης και απόφοιτος της Σχολής Εφέδρων Αξιωματικών του ΕΛΑΣ.
ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ (Χείμαρρος), Ένας Δάσκαλος - Καπετάνιος καταγράφει και αξιολογεί τη δεκαετία 1940-1950. Επίκεντρο, 2011, σελ. 670. [18 Ευρώ]
ΓΚΡΙΤΖΩΝΑΣ ΚΩΣΤΑΣ, Οι Έλληνες ναυτεργάτες στην πολιτική προσφυγιά. Επικαιρότητα, 1987, σελ. 86. [7 Ευρώ]
ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (αντ/γος), Από την κορυφή του λόφου. Αναμνήσεις και στοχασμοί (1914-1952 και 1959-1962). Μετά 5 σχεδιαγραμμάτων και 50 φωτογραφιών. Αθήναι, 1966, σελ. 580+11 χ.α.. [45 Ευρώ]
- ΓΥΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ., Μαρτυρίες για την ελληνική αντίσταση 1941-1944. Αθήνα, 1981, σελ. 293. [25 Ευρώ]
ΔΑΣΚΑΛΟΥΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ (Έφ. υπολοχαγός Πυρ/κου), Η υποχώρησις. Αθήναι, 1949, σελ. 63. Με αφιέρωση του συγγραφέα. [30 Ευρώ]
- ΔΕΒΟΓΑΣ Ε., Η μάχη στο Γαλατά, Μάιος 1941 [Έμμετρο]. Αθήνα, 1982, σελ. 149. [12 Ευρώ]
ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Η συμβολή της Ελλάδος στην έκβαση των δύο παγκόσμιων πολέμων. Εκδοτική Αθηνών, 1992, σελ. 159. [6 Ευρώ]
- ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Ο πόλεμος 1939-1945: αιτίες, κύριες φάσεις και συνέπειές του (Ομιλία). Ακαδημία Αθηνών, 1995, σελ. 19. [4 Ευρώ] 
- ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ομήρων Γερμανίας), Πικρές μέρες. Β΄ έκδοση βελτιωμένη. Πειραιάς, 1990, σελ. 239. [13 Ευρώ]
ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ, Τα Ελληνικά Δίκαια στη Διάσκεψη της Ειρήνης. Δημοσιεύματα της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών - Μακεδονική Βιβλιοθήκη, αρ. 11. Θεσσαλονίκη, 1949, σελ. γ΄+144. [25 Ευρώ]
ΕΡΓΟΛΑΒΟΣ ΣΠΥΡΟΣ, Η δίκη της Πρίντζου και οι εκτελεσμένοι των Ιωαννίνων (1948). Σοκόλης, 1988, σελ. 383. [10 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΕΥΤΥΧΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, Ο Ανταρτόπαπας: Μητροπολίτης Κοζάνης Ιωακείμ, ένας Ζορμπάς με ράσα. Εκδόσεις "Έψιλον γιώτα". Θεσσαλονίκη, 2004, σελ. 127. [5 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΖΑΝΝΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ, Ημερολόγιο πολέμου '40-'41. Ερμής, 1979, σελ. 160. [3,50 Ευρώ]
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Ελληνοϊταλικός και Ελληνογερμανικός πόλεμος 1940-1941. Αθήνα, 1945, σελ. 206+19 σχεδιαγράμματα. [45 Ευρώ]
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΚΩΣΤΗΣ, Ντοκουμέντο - Τα γεγονότα απαντούν στο "Φωτιά και Τσεκούρι" του Αβέρωφ -Τοσίτσα. Αθήνα, 1987, σελ. 403. [30 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΖΗΤΡΙΔΟΥ ΠΙΠΙΤΣΑ, ΨΗΜΕΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Ελληνίδες - Β΄Παγκόσμιος πόλεμος (1940-1944). Δίγλωσση έκδοση: ελληνικά, αγγλικά. Αετός Α.Ε., 1950, σελ. XVIII+199+εικόνες. [40 Ευρώ]
[Κατάλογος 200 και πλέον γυναικών που αγωνίστηκαν για την απελευθέρωση της πατρίδας.]
- ΗΛΙΑΔΑΚΗΣ ΤΑΣΟΣ, Οι επανορθώσεις και το Γερμανικό κατοχικό δάνειο. Εκδόσεις Δετοράκη, 1997, σελ. 320. [12 Ευρώ]
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΩΝΤΑΣ, Συνταγματάρχης Κων/νος Δαβάκης. Το εξώφυλλο φιλοτέχνησε ο Μιχ. Νικολινάκος. Π. Πατσιλινάκος, 1979, σελ. 366+φωτογραφίες. [30 Ευρώ]
ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Η κόκκινη καταιγίδα. Αθήναι, 1959, σελ. 157. Με ιδιόχειρη αφιέρωση του συγγραφέα. [20 Ευρώ]
- ΘΩΜΑΪΔΗΣ Γ., Ογδόντα σελίδες: το χρονικό της δόξας 1940-41. Σαν παραμύθι και σαν αλήθεια … Αετός Α.Ε. Αθήναι, 1947, σελ. 77. [7 Ευρώ]
ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΣΤΑΣ, Φενάκη και σβάστικα. Β΄έκδοση. Σμπίλιας, 1997, σελ. 397. [15 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΚΑΓΟΥΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ, Μνημόσυνο στον Παναγιώτη Ελλή (Τον άνανδρα δολοφονηθέντα το βράδυ της 25 του Απρίλη 1967 στον Ιππόδρομο). Αθήνα, 1976, σελ. 103. [10 Ευρώ]
ΚΑΙΡΟΦΥΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, Η Αθήνα του '40 και της Κατοχής. Φιλιππότη, 1985, σελ. 270. [18 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ, Αλέξανδρος Παπάγος. Εκδ. Νεοελληνικής Ιστορίας. Αθήνα, 1953, σελ. 79. Άκοπο αντίτυπο. [18 Ευρώ]
- ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ, Η Δεκεμβριανή "Επανάσταση". Το χρονικό μιας τετραετίας (1941-1945). Β΄ έκδοση. Εκδ. Λόγχη, 2010, σελ. 357. [12 Ευρώ]
- ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Εγκύκλιος διαταγή περί γενικών τινων κατευθύνσεων και οδηγιών. Έκδοσις Ε.Ο.Ν., αρ. 28. Αθήναι, 1939, σελ. 78. [30 Ευρώ]
ΚΑΠΙΤΣΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ (Δημοσιογράφος), Πίσω από το Παραπέτασμα. Μαθηταί και σπουδασταί στους κομμουνιστικούς παραδείσους (Στην Αλβανία, στη Γιουγκοσλαυΐα και στη Βουλγαρία δημιουργούνται νέοι σκλάβοι των ερυθρών τυράννων). Αθήναι, 1950, σελ. 40. [15 Ευρώ] 
ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, Ο Ι. Μεταξάς αυτοψυχαναλύεται. «Περιοδικός Τύπος Α.Ε», 1988, σελ. 375. [22 Ευρώ]
- ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΣ Γ., Οι αετοί της ερήμου. Φιλιππότη, 1981, σελ. 135. [16 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ ΚΩΣΤΑΣ, Δημοκράτες χωρίς δημοκρατία. Τα μοιραία χρόνια 1946-47. Προσκήνιο, 2005, σελ. 308. [10,50 Ευρώ]
- ΚΑΡΑΝΤΗΣ ΤΑΣΟΣ, Οι αναμνήσεις του αγωνιστή Βαγγέλη Π. Σαλταμάνη. Μαρτυρίες και τεκμήρια. Αθήνα, 2005, σελ. 289. [10 Ευρώ]
[Ο συγγραφέας κατέγραψε τις αναμνήσεις του αγωνιστή Σαλταμάνη και επεξεργάστηκε το αρχείο του, σπάνια έγγραφα και ντοκουμέντα που παρουσιάζουν την κοινωνική, πολιτική και οικονομική κατάσταση της Σαλαμίνας την κατοχική περίοδο.]
- ΚΑΡΔΑΣΗΣ ΑΣΗΜΑΚΗΣ (Υπάλληλος Εθνικής Τραπέζης), Από τας φλόγας προς την δόξαν (Ηρωισμοί Στρατού και Χωροφυλακής και η Εποποιΐα των ηρωικών αγώνων της Δημητσάνης και της Γορτυνίας εναντίον του Σλαυοκομμουνισμού, 1946-1949). Τρίπολις, 1962, σελ. 340. Άκοπο αντίτυπο. [100 Ευρώ]
- ΚΑΡΤΑΛΑΜΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ, Η αεροπορία στον πόλεμο του '40. Αθήνα, 1990, σελ. VIII+488+φωτογραφίες. Σκληρόδετο. [25 Ευρώ]
ΚΑΡΤΑΛΑΜΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ, Πετώντας σε ξένους ουρανούς. Αθήνα, 1993, σελ. 591+φωτογραφίες. Σκληρόδετο. [25 Ευρώ]
- ΚΑΤΗΦΟΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Στο Κόκκινο νησί ... Ξυλογραφίες: Γ. Βαρλάμου. Αθήνα, Γενάρης 1952, σελ. 310. Με ιδιόχειρη αφιέρωση του συγγραφέα. [40 Ευρώ] Πωλήθηκε
["Η έρευνά μου αυτή αναφέρεται σε γεγονότα που έγιναν στα στρατόπεδα των Νησιών από το 1946-1949", Π. Κατηφόρης]
- ΚΑΤΣΩΤΑΣ ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ, Η δεκαετία 1940-1950. Πόλεμος εναντίον των εισβολέων Ιταλών και Γερμανών 1940-1941. Πόλεμος εις την Βόρειο Αφρική με την VIIIη Βρεταννική Στρατιά 1942-43. Απελευθέρωση. Κίνημα του Δεκεμβρίου 1944. Συμφωνία της Βάρκιζας. Ευθύναι δια τας ενόπλους ανωμαλίας κατά τα έτη 1946-1949. Και αι μετέπειτα εξελίξεις μέχρι σήμερα. Αθήναι, 1981, σελ. 464. Με αφιέρωση του συγγραφέα. [30 Ευρώ]
ΚΑΦΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Η Υπόθεση Πολκ - Στακτόπουλου. Προσκήνιο, 2008, σελ. 291. [12 Ευρώ]
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ, Το πολιτικό πρόβλημα της Ελλάδος [Προγραμματικός λόγος εκφωνηθείς από τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου της Ενώσεως κ. Νικ. Μαλαγαρδήν την 20ήν Μαΐου 1945 εις πολιτικήν συγκέντρωσιν εις το Θέατρον «Κεντρικόν»]. Αθήναι, Ιούνιος 1945, σελ. 37. [25 Ευρώ]
- ΚΟΛΙΑΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Σελίδες δόξης (Γραμμένες με το αίμα των παιδιών της Ελλάδος εις τα Βορειοηπειρωτικά βουνά). Έκδοσις Δευτέρα. Αθήναι, 1951, σελ. 322 (με πολλές φωτογραφίες). [55 Ευρώ]
[Ο συγγραφέας ήταν δημοσιογράφος, πολεμικός απεσταλμένος της "Καθημερινής" κατά τον πόλεμο 1940-41.]
ΚΟΣΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Ελληνικοί πόλεμοι: Βαλκανικοί - Ελληνοϊταλικός - Συμμοριτοπόλεμος. "Ελληνικόν Φως". Αθήναι, 1967, σελ. 478+φωτογραφίες. [40 Ευρώ]
ΛΑΠΑΤΑΣ ΝΟΤΗΣ, Όταν η Ελλάδα θρηνούσε τους Έλληνες (1941-1944). Αθήνα, 1985, σελ. 330. [15 Ευρώ]
ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ, Πως εφτάσαμε στην 4η Αυγούστου. Θεμέλιο, 1965, σελ. 255+φωτογραφίες. [12 Ευρώ]
ΛΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Εθνικοσοσιαλισμός και ελληνισμός. Ο "Αγώνας" του Αδ. Χίτλερ και η κατάχρηση του ελληνικού ιδεώδους. Προλογικό σημείωμα: Θάνος Λίποβατς. Εκδ. Γρηγόρη, 1991, σελ. 309. Άκοπο αντίτυπο. [8,50 Ευρώ]
- ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ, Τα χρόνια της ιταλικής και γερμανικής κατοχής και της εθνικής αντίστασης στην Κεφαλονιά και Ιθάκη. Τρεις τόμοι. [80 Ευρώ]
Α΄ τόμος: Η φασιστική ιταλική κατοχή, οι εθνικοαπελευθερωτικές οργανώσεις και τα αντιστασιακά τους επιτεύγματα στην Κεφαλονιά και Ιθάκη. Εκδόσεις ΟΔΕΒ. Αθήνα, 1987, σελ. 310.
Β΄ τόμος: Η ιταλογερμανική σύρραξη στην Κεφαλονιά και η συμβολή των εθνικοαπελευθερωτικών οργανώσεων στην εκδήλωση και διεξαγωγή της, 8-24 Σεπτέμβρη 1943. Επίμετρο: Η σύρραξη στα άλλα Επτάνησα. Έκδοση «Αδελφότητος Κεφαλλήνων και Ιθακήσιων Πειραιώς». Αθήνα, 1981, σελ. 208.
Γ΄ τόμος: Η ναζιστική γερμανική κατοχή, οι εθνικοαπελευθερωτικές οργανώσεις και τα αντιστασιακά επιτεύγματα στην Κεφαλονιά και την Ιθάκη, 24 Σεπτέμβρη 1943 – 17 Σεπτέμβρη 1944. Έκδοση Ομοσπονδίας Κεφαλονίτικων και Ιθακησιακών Σωματείων και Συλλόγου Φαρακλάδων «Η ΕΥΓΕΡΟΣ». Αθήνα, 1991, σελ. 537.
ΜΑΓΕΡ Χ.Φ., Η φρίκη του Κομμένου. Αφήγηση-έρευνα για το ολοκαύτωμα του χωριού Κομμένο της Άρτας στις 16 Αυγούστου 1943. Καλέντης, 1998, σελ. 141. [13 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΜΑΓΚΛΙΒΕΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Το ζήτημα των πολεμικών επανορθώσεων για τις λεηλασίες κατά την ναζιστική κατοχή της Ελλάδος: Η περίπτωση του νομισματικού χρυσού των Εβραίων. Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος, 2009, σελ. 157. [15 Ευρώ] 
- ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΟΣ, Εικόνες Κατοχής. Φωτογραφικές μαρτυρίες από τα γερμανικά αρχεία για την ηρωική αντίσταση του ελληνικού λαού. Εκδ. Μετόπη, 1980, σελ. 270. [30 Ευρώ]
ΜΑΚΡΗΣ-ΣΤΑΪΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ, Κίτσος Μαλτέζος, ο αγαπημένος των θεών. Ωκεανίδα, 2000, σελ. 409+φωτογραφίες. [25 Ευρώ]
ΜΑΛΑΙΝΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ, 4η Αυγούστου: Πως και διατί επεβλήθη η δικτατορία του Ι. Μεταξά (Κείμενον αναθεωρημένον και συμπληρωμένον υπό του συγγραφέως). Β΄έκδοσις. Αθήναι, 1966, σελ. 170. Άκοπο αντίτυπο. [20 Ευρώ]
- ΜΑΛΑΚΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Συγκριτικοί πίνακες των ανθρωπίνων απωλειών της ελληνικής ναυτιλίας 1939–1945. Ανάτυπο. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 1997, σελ. 85. [15 Ευρώ] 
ΜΑΝΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Αντ/γος ε.α.), Ιερός Λόχος (1942-1945). Γ΄έκδοσις. Αθήναι, 1979, σελ. 279. [30 Ευρώ] 
ΜΑΝΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Αντ/γος ε.α.), Μαχομένη Ελλάς: Μέση Ανατολή 1942-1945. Τόμοι Α-Β. Αθήναι, 1979, σελ. 386+325. [50 Ευρώ]
- ΜΑΝΘΟΣ Ν., Ο Φαλαγγίτης ανιχνευτής Π.Χ.Ο. (Πολεμικών Χημικών Ουσιών). Έκδοσις Ε.Ο.Ν., αρ. 69. Αθήναι, 1940, σελ. 38. [20 Ευρώ]
ΜΑΞΙΜΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ (ΒΟΡΕΙΟΣ Σ.), Που βαδίζουμε; [Ο σημερινός πόλεμος - Δημοκρατικές ή επαναστατικές λύσεις; - Είνε αδιάσπαστο το συμμαχικό μπλοκ; - Το αντιφασιστικό μέτωπο στην Ελλάδα - Ανέκδοτο γράμμα του Έγκελς για την εθνική αυτοδιάθεση]. "Πολιτική Βιβλιοθήκη", αρ. 1. Αθήνα, 1945, σελ. 45. [20 Ευρώ]
ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Η εποποιΐα της εθνικής αντίστασης 1941-1944 (Χρονογράφηση - κριτική - αξιολόγηση). Ελληνοεκδοτική, 1997, σελ. 477. [30 Ευρώ]
- ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΝΙΚΟΣ, Ιστορία τη Μακρονήσου. Δύο τόμοι. Εκδόσεις Δωρικός, 1982, σελ. 638+655. [70 Ευρώ]
- ΜΑΧΑΙΡΑ ΕΛΕΝΗ, Η νεολαία της 4ης Αυγούστου - Φωτογραφές. ΙΑΕΝ. Αθήνα, 1987, σελ. 216. [18 Ευρώ]
- ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Αγαθουπόλεως 7. Μικρές ιστορίες από την μεγάλη Κατοχή. Βιβλιοπωλείον της "Εστίας", 1991, σελ. 194. [10 Ευρώ]
- ΜΠΕΡΔΕΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Αναμνήσεις ενός Ευέλπιδος (1940-1944). Παπαζήση, 1995, σελ. 304. [25 Ευρώ]
ΜΠΙΡΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ, Η εποποιΐα της εθνικής αντίστασης (1941-1944). Μια ζωντανή φωνή. Άκμων, 1960, σελ. 1116. Σκληρόδετο. [65 Ευρώ]
- ΝΕΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΠΟΡΕΙΑ – ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΥ , Για την άμυνα και την αναγέννηση του ελληνισμού. Έκδοση «Δημοκρατίας». Αθήνα, 1943, σελ. 74+1 χάρτης. [25 Ευρώ]
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ταξίαρχος ε.α.), Τα δύο "ΟΧΙ". Ελληνοϊταλικός πόλεμος - Ελληνογερμανικός πόλεμος (1940-1941). Δωδώνη, 1972, σελ. 352+φωτογραφίες+17 σχεδιαγράμματα. [35 Ευρώ]
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Γ.Ε., Παραλειπόμενα της εθνικής αντίστασης. Αναμνήσεις από τη δράση του 50ού Συντάγματος του ΕΛΑΣ. Σύγχρονη Εποχή, 1981, σελ. 277. [18 Ευρώ]
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, Τα παιδιά της Λύκαινας. Οι "επίγονοι" της 5ης Ρωμαϊκής Λεγεώνας κατά την διάρκεια της Κατοχής (1941-1944). Σοκόλη, 1998, σελ. 643. [17 Ευρώ]
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ, Λαϊκό δημόσιο δίκαιο 1941-1945. Φιλιππότη, 1982, σελ. 137. [12 Ευρώ] 
- ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ, Η Μάχη της Ελλάδος 1940-1941. Εκδοτική Εταιρία Αθηνών. Γαλαξίας-Κεραμεικός. Αθήναι, 1966, σελ. 438+φωτογραφίες. [45 Ευρώ]
- ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, Κόκκινη φλόγα. Δοκίμιο για την εθνική αντίσταση. Θεμέλιο, 1988, σελ. 117. [3 Ευρώ]
- ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΝΙΚΟΣ, Εμπροσθοφυλακή [Αντιστασιακό μυθιστόρημα]. Σύγχρονη Εποχή, 1981, σελ. 325. [5 Ευρώ]
ΠΕΛΛΑΣ ΟΜΗΡΟΣ, Στάλαγκ VI C - Ημερολόγιο της ομηρίας. Νεφέλη, 1990, σελ. 252. [5 Ευρώ]
- ΠΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ (Αντιστράτηγος), 1941-1950: Τραγική πορεία. Απομνημονεύματα - Φωτογραφικό αρχείο. Επίκεντρο, 2012, σελ. 299. [9,50 Ευρώ]
ΠΕΡΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ, Αφηγήσεις [Πολεμικές - Ιστορικές - Αντιστασιακές].  Εκδ. "Μυλοπόταμος". Αθήνα, 1977, σελ. 368. [15 Ευρώ]
- ΠΕΡΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ, Μπουγιουρντί … Αθήνα, 1981, σελ. 127. [7 Ευρώ]
- ΠΕΡΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ, Οι Δροσουλίτες. Μορφές νεκρών και ζωντανών αγωνιστών ηρώων και μαρτύρων της εθνικής αντίστασης 1940-1945. Αθήνα, 1979, σελ. 318. [15 Ευρώ]
- ΠΕΡΑΧΙΑ ΛΕΩΝ, Μαζάλ – Αναμνήσεις από τα στρατόπεδα του θανάτου (1943-1945). Σχέδιο εξωφύλλου: Καρόλου Τσίζεκ. Θεσσαλονίκη, 1990, σελ. 144. [18 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΠΙΚΡΟΣ ΓΙΩΡΓΗΣ, Το χρονικό της Μακρονήσου. Προλόγισμα: Κ. Βαλέτας. Αθήνα, 1974(;), σελ. 303. Άκοπο αντίτυπο. [25 Ευρώ]
- ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ-ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΔΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ, Πεζογραφικά κείμενα του πολέμου και της κατοχής. Πανεπιστήμιον Ιωαννίνων. Ιωάννινα, 1974, σελ. ιε΄+212. [25 Ευρώ] 
Περιεχόμενα:
ΑΓΓ. ΒΛΑΧΟΥ, Το μνήμα της Γρηάς/Λ. ΑΚΡΙΤΑ, Αρματωμένοι/Γ. ΜΠΕΡΑΤΗ, Το πλατύ ποτάμι/Τ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ, Οι Πανθέοι - Η κερκόπορτα/ΣΤ. ΞΕΦΛΟΥΔΑ, Άνθρωποι του μύθου/Μ. ΠΕΡΑΝΘΗ, Η σκληρή βροχή/ΑΓΓ. ΤΕΡΖΑΚΗ, Απρίλης/ΣΠ. ΜΕΛΑ, Η δόξα του 40 στα βουνά και τα πέλαγα/ΧΡ. ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ, Πίνδος/Ν. ΓΑΛΑΖΗ, Ο ιταλικός λόφος/Ν. ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ, Πόλεμος/Ξ. ΞΕΝΙΤΑ, Το θαύμα της Αλβανίας απ' τη σκοπιά της ΙΙΙ Μεραρχίας/ΣΠ. ΤΡΙΒΙΖΑ, Δαφνόκλαδα/ΑΓΓ. ΤΕΡΖΑΚΗ, Ελληνική εποποιΐα 1940-1941/ΧΡ. ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ, Ρούπελ/Γ. ΘΕΟΤΟΚΑ, Ασθενείς και οδοιπόροι/ΑΒΕΡΩΦ-ΤΟΣΙΤΣΑ, Η φωνή της γης - Γη της οδύνης/Ν. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ, Σταύρωση χωρίς Ανάσταση/ΓΑΛ. ΣΑΡΑΝΤΗ, Πασχαλιές - Το βιβλίο της Γιοχάνες και της Μαρίας/Ι.Μ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ, Αιχμάλωτοι/Μ. ΚΑΡΑΓΑΤΣΗ, Βασίλης Λάσκος/ΕΙΡ. ΓΑΛΑΝΟΥ, Κάποτε/ΗΛ. ΒΕΝΕΖΗ, Ώρα πολέμου/ΓΕΡ. ΓΡΗΓΟΡΗ, Τα καινούργια άρβυλα/Ρ. ΡΟΥΦΟΥ, Χρονικό μιας σταυροφορίας/ΑΒΕΡΩΦ-ΤΟΣΙΤΣΑ, Όταν ξεχνούσαν οι θεοί/ΗΛ. ΒΕΝΕΖΗ, Έξοδος/ΑΛΕΞ. ΚΟΤΖΙΑ, Πολιορκία/Γ. ΜΠΕΡΑΤΗ, Οδοιπορικό του '43/ΑΓΓ. ΒΛΑΧΟΥ, Ώρες ζωής/Π. ΧΑΡΗ, Η μεγάλη νύχτα/ΣΠ. ΠΛΑΣΚΟΒΙΤΗ, Η θύελλα και το φανάρι/ΓΕΡ. ΓΡΗΓΟΡΗ, Εστία αντιστάσεως/ΘΑΝ. ΠΕΤΣΑΛΗ, Τα δικά μας παιδιά/ΑΛΚΗ ΤΡΟΠΑΙΑΤΗ, Παραμύθι της Κατοχής - Επιτάφιος/Δ. ΨΑΘΑ, Χειμώνας του 41 - Αντίσταση/ΚΛ. ΔΙΠΛΑ-ΜΑΛΑΜΟΥ, Με χαμένη πυξίδα/ΙΩΑΝ. ΤΣΑΤΣΟΥ, Φύλλα Κατοχής/ΧΡ. ΖΑΛΟΚΩΣΤΑ, Χρονικό της σκλαβιάς/Ρ. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ, Μυστικός πόλεμος
- ΠΥΡΟΜΑΓΛΟΥ ΚΟΜΝΗΝΟΣ, Ο Γεώργιος Καρτάλης και η εποχή του (1934-1957). Α΄ τόμος: 1934-1944. Εκδόσεις "Ιστορική Έρευνα". Αθήναι, 1965, σελ. 675. Με αφιέρωση του συγγραφέα. Δεν εκδόθηκε άλλος τόμος. [60 Ευρώ]
ΡΑΧΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Ζωή και αγώνας (Προκατοχική εποχή). Σύγχρονη Εποχή, 1979, σελ. 135. [7 Ευρώ]
ΡΟΔΙΤΣΑΣ ΝΙΚΟΣ, Το δεύτερο παιδομάζωμα (1948). Ι. Σιδέρης, 1977, σελ. 126. [8 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΡΟΥΣΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, Ένας Υπαστυνόμος στο Δημοκρατικό Στρατό. Σύγχρονη Εποχή, 1986, σελ. 41. [4 Ευρώ]
ΡΩΜΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Μια αθηναϊκή βεγγέρα του 1944. Ημερολόγιο από την Ελεύθερη Ορεινή Ελλάδα. Ποταμός, 2008, σελ. 237. [9 Ευρώ]  
- ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΧΑΡΗΣ, Η παιδεία στην Αντίσταση. Φιλιππότης, 1984, σελ. 157. [6,50 Ευρώ] 
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΧΑΡΗΣ, Κώστας Σωτηρίου: Ο φωτισμένος παιδαγωγός – Ο φίλος της νεολαίας. Εκδόσεις "Κίνητρο", 1991, σελ. 207. [15 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΣΑΚΚΑΤΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ, Μεραρχία Άκουι. Η σφαγή των Ιταλών στην Κεφαλονιά. Η αντίσταση. Βιβλιοπωλείον της "Εστίας", 1993, σελ. 167. [4 Ευρώ] 
- ΣΑΡΑΦΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, Μετά τη Βάρκιζα. Επικαιρότητα, 1979, σελ. 294. [22 Ευρώ]
- ΣΙΔΕΡΗ ΜΑΡΙΑ, Δεκατέσσερα χρόνια (μαρτυρία). Ερμής, 1981, σελ. 203. [4 Ευρώ]
[Περιεχόμενα: Κοζάνη: η ανάκριση/στο σχολείο/φυλακή/στρατοδικείο - Αβέρωφ - Αποφυλάκιση]
ΣΙΜΟΣ ΝΙΚΟΣ, Κόντρα στις θύελλες. Ε΄έκδοση. Εκδ. οίκος "Γνώσεις", 1985, σελ. 309. [15 Ευρώ]
Ο συγγραφέας πήρε μέρος στην Εθνική Αντίσταση σα στέλεχος της ΕΠΟΝ Σπουδάζουσας. Την τριετία 1945-48 ήταν αρχισυντάκτης της βδομαδιάτικης προοδευτικής εφημερίδας "Καισαριανή". Το Φλεβάρη του 1948 εξορίστηκε στην Ικαρία. Μετά την δραπέτευσή του εντάχτηκε στον Δημοκρατικό Στρατό (συγκρότημα Σάμου). Γεύτηκε τις δοκιμασίες της Μακρονήσου, της Γιούρας κλπ. Τον Απρίλη του 1967 εκτοπίστηκε στη Γιούρα και τη Λέρο.
ΣΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Η γεωγραφική ενότης του ελληνικού μεσογειακού χώρου. Α΄ Μέρος: Η γεωφυσική ενότης. Αθήναι, 1945, σελ. 95+χάρτες+σχεδιαγράμματα. Β΄Μέρος: Η οικονομική ενότης. Αθήναι, 1946, σελ. 205+1 αναδιπλ. χάρτης. Ιδιωτική βιβλιοδεσία. [50 Ευρώ]
ΣΜΠΑΡΟΥΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Μελέται και αναμνήσεις εκ του Β΄Παγκοσμίου Πολέμου. Αθήναι, 1950, σελ. οστ΄+427. Με ιδιόχειρη αφιέρωση του συγγραφέα. Ιδιωτική βιβλιοδεσία. [35 Ευρώ]
- ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ, Διακήρυξη. Αθήνα. Φεβρουάριος 1946, σελ. 22. [15 Ευρώ]
- ΣΟΥΛΗΣ ΔΗΜΟΣ, Σφραγίδες Εθνικής Αντίστασης. Έκδοση του περιοδικού "Συλλογές", 1986, σελ. 48. [8 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΣΟΥΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, Η συμβολή των Ταυριωτών στον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα 1940-45 . Έκδοση "Λόγος και Αντίλογος". Ταύρος, 1993, σελ. 326. [30 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ, Φλόγα και μνήμες. Αθήνα, 1984, σελ. 253. [10 Ευρώ]
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΟΣ (Δικηγ., τ. γεν. διευθ. Υπουργ. Δημ. Τάξεως), Η διπροσωπία του κομμουνισμού. Πρόλογος: Ναπ. Ζέρβα. Αθήναι, 1947, σελ. 95. [12 Ευρώ]
- ΣΤΑΦΥΛΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, Γιώργος Κρικέλης. Χ.χ., σελ. 52. [8 Ευρώ]
- ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, Τρεις μορφές της Αντίστασης: Σαράφης, Καρτάλης Καραγιώργης. Φιλίστωρ, 1997, σελ. 180. [7 Ευρώ]
ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ, ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, Παπά Λόχερ απολογήσου. Δίφρος, 1984, σελ. 253. [8,50 Ευρώ]
ΤΖΑΝΑΚΑΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, Τότε που ξημέρωνε σκοτάδι! Η άγνωστη Ελλάδα του 1936. Καστανιώτη, 2005, σελ. 467+φωτογραφίες. [10,50 Ευρώ]
ΤΖΑΝΝΕΤΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ (αντ/γος), Ταξιαρχία Ελ Αλαμέιν (Ιστορία της 1ης Ελληνικής Ταξιαρχίας Μέσης Ανατολής). Αλκαίος, 1977, σελ. 135. [20 Ευρώ]
- ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ, Ο Πρώτος - Αλέξανδρος Διάκος Υπολοχαγός Πεζικού Δωδεκανήσιος. Χ.ε., χ.χ., σελ. 55. [25 Ευρώ]
[Η ιστορία της θυσίας του γραμμένη από τον Κ. Τριανταφυλλίδη, πολεμικό ανταποκριτή 1940-1941.]
ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ, Δημοκρατία και ολοκληρωτισμός. 1946-1949: Το χρονικό του συμμοριτοπολέμου. Έκδοσις Εθνικού Ιδρύματος Αμύνης, 1979, σελ. 254. [25 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ, Η μάχη των ολίγων. Αθήναι, 1971, σελ. 344. [30 Ευρώ]
- ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ, 1944 Δεκέμβριος - Η μάχη των Αθηνών. Αθήναι, 1969, σελ. 66. [18 Ευρώ]
ΤΣΑΜΠΗΡΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ, Ας μη βρέξει ποτέ… Το οδοιπορικό του Ιερού Λόχου των Εθνικών Ομάδων Ελλήνων Ανταρτών. Ελληνική Ευρωεκδοτική, 1985, σελ. 342+σχεδιάγραμμα της μάχης της Μενίνας (Αύγ. 1944). [30 Eυρώ] Πωλήθηκε
ΤΣΙΓΓΟΥΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Ο συμμοριτοπόλεμος στην Πελοπόννησο. Αθήναι, 1961, σελ. 275. Με αφιέρωση του συγγραφέα. [60 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Γνώμες και λόγοι."Αετός" Α.Ε., Αθήναι, 1946, σελ. 144. Άκοπο. [20 Ευρώ]
ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Διπλωματικά παρασκήνια 1941-1944. "Αετός" Α.Ε., Αθήναι, 1950, σελ. 271. Άκοπο αντίτυπο. [35 Ευρώ]
ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Ελληνικές ανωμαλίες στη Μέση Ανατολή. "Αετός" Α.Ε., Αθήνα, 1945, σελ. 190. Άκοπο αντίτυπο. [30 Ευρώ]
ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Λόγοι [Απρίλιος 1941 - Μάρτιος 1942]. Εκδόται Anatolia Press Company - New York, 1942, σελ. ιζ΄+120. [35 Ευρώ]
ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Ο επισιτισμός 1941-1944. Αργ. Παπαζήσης, 1946, σελ. 214. Άκοπο αντίτυπο. [17 Ευρώ]
ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Τριετής κυβερνητική εργασία [Λόγος της 20 Φεβρουαρίου 1944]. Κάιρον. Σελ. 22. [20 Ευρώ]
ΤΥΡΟΒΟΥΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Αυτοδιοίκηση και "λαϊκή" δικαιοσύνη 1942-1945. Συμβολή στην ιστορία των θεσμών της ελληνικής αντίστασης. Πρόλ.: Π. Πετρίδη. Προσκήνιο, 1991, σελ. 400. [22 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΦΙΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, Η Υπόθεση του Ναυτικού 1944-1948. Φιλιππότη, 1985, σελ. 223. Άκοπο αντίτυπο. [25 Ευρώ]
- ΦΛΟΥΝΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ, Εκτελεσθέντες και κρατούμενοι στα χρόνια της Κατοχής (1941-1944). Φιλιππότη, 1987, σελ. 142. [17 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΦΛΟΥΝΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ, Στο κολαστήριο της Μακρονήσου. Φιλιππότη, 1984, σελ. 287. [25 Ευρώ]
ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Π.Α.Ο. (Πανελλήνιος Απελευθερωτική Οργάνωσις) - Ιστορία και προσφορά της εις την εθνικήν αντίστασιν (1941-1945). Θεσσαλονίκη, 1977, σελ. 465. [65 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΦΩΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Αντιναύαρχος), Έκθεσις επί της δράσεως του Ναυτικού κατά τον πόλεμον 1940-1944. Τόμος Α΄: Από της προπολεμικής περιόδου μέχρι της καταλήψεως της Ελλάδος 27 Απριλίου 1941. Τόμος Β΄: Από της αποδημίας του στόλου μέχρι της απελευθερώσεως της Ελλάδος. Τυπογραφείον Π.Ν., 1953-1954, σελ. ιε΄+635+2 χάρτες, ιδ΄+557+4 χάρτες. Άκοπα αντίτυπα. [100 Ευρώ]
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Υποστράτηγος Ανδρέας Καλλίνσκης (1895-1956). Ο ιδρυτής και πρώτος αρχηγός των Δυνάμεων Καταδρομών 1946-1956. ΓΕΣ, 2006, σελ. 47. [10 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Υποστράτηγος Χριστόδουλος Τσιγάντες (1897-1970). Ο θρυλικός διοικητής του Ιερού Λόχου 1942-1945. ΓΕΣ, 2002, σελ. 64. [10 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΕΑΣ, Οι Προστάτες (1943-1949). Παπαζήση, 1977, σελ. 336+φωτογραφίες. [15 Ευρώ]
ΧΟΝΔΡΟΚΟΥΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Γκρεμίζω τον θρύλο του Άρη Βελουχιώτη. Ισοκράτης, σελ. 297. [17 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΧΟΥΤΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, Η εθνική αντίστασις των Ελλήνων (1941-1945). Αθήναι, 1961, σελ. 637+1 αναδιπλ. χάρτης. Άκοπο αντίτυπο. [50 Ευρώ]
- ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Ελληνοϊταλικός πόλεμος 1940-41. «Νέα Θέσις», 1990, σελ. 288. [15 Ευρώ]
ΧΡΙΣΤΙΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ, Διπλωματία του ανέφικτου. Η Ελλάδα στη Συνδιάσκεψη για την Ειρήνη στο Παρίσι, 1946. University Studio Press, 2009, σελ. 536. [14 Ευρώ]
ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Αναμνήσεις ενός πολεμιστή από το Αλβανικό έπος του 40-41. Σπανίδη, 2012, σελ. 116. [5,50 Ευρώ] Πωλήθηκε
Σελίδες 39. [8 Ευρώ]Σελίδες 252. [18 Ευρώ]


Τεύχος 13 (Οκτώβριος 1976)
[3 Ευρώ]


Σελίδες 271+χάρτες+εικόνες. [15 Ευρώ]
[15 Ευρώ]
   [14 Ευρώ]