Δευτέρα, 1 Δεκεμβρίου 2014

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ

- ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΗΤΣΟΣ, Μια συνάντηση: Σεφέρης – Μακρυγιάννης. Πολύτυπο, 1983, σελ. 149. [10 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΘΕΟΤΟΚΑΣ ΝΙΚΟΣ, Ο βίος του στρατηγού Μακρυγιάννη. Απομνημόνευμα και ιστορία. Βιβλιόραμα, 2012, σελ. 549. [14 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΚΑΚΡΙΔΗΣ Ι.Θ., Στρατηγός Μακρυγιάννης - Μια ελληνική καρδιά. Β΄ έκδοση. Αθήνα, 1972, σελ. 38. Εξώφυλλο: σχέδιο του Σπ. Βασιλείου εμπνευσμένο από το ψηφιδωτό στην αυλή του Μακρυγιάννη, που συμβόλιζε τους Τούρκους και τη βαυαρική απολυταρχία. [8 Ευρώ]
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ, Απομνημονεύματα. Εισαγ. - σχόλια: Σπ. Ασδραχάς. Εκδ. Α. Καραβίας, σελ. 598. [18 Ευρώ]
- ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ, Απομνημονεύματα. Πρόλ. - επιμ.: Γ. Βλαχογιάννης. Σελ. μθ΄+574. [20 Ευρώ]
- ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΟΣ, Ο Μακρυγιάννης Κριτής και Σωφρονιστής. Παρουσία, 1989, σελ. 47. [6 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΠΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΤΕΡΕΖΑ, Ο στρατηγός Μακρυγιάννης όπως φιλοσόφησε πάνω στον Αγώνα του 1821. Δημοσιεύματα της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών - Εθνική Βιβλιοθήκη, αρ. 44. Θεσσαλονίκη, 1987, σελ. 28. [3 Ευρώ]
- ΡΟΥΜΠΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Οράματα και Θάματα ή Πως παγιδεύεται ο στρατηγός Μακρυγιάννης. Εκδόσεις Σμίλη, 1993, σελ. 164. Άκοπο αντίτυπο. [3 Ευρώ]
- ΣΕΦΕΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, Ένας Έλληνας - Ο Μακρυγιάννης (Φωτολιθογραφική ανατύπωση από τις Δοκιμές, πρώτος τόμος, Ίκαρος 1974). Ίκαρος, 1975, σελ. 42. [8 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΣΤΡΟΥΓΓΑΡΗ ΜΑΓΔΑ, Ο λογιοτατισμός και η επίδρασή του στα γραφτά του Μακρυγιάννη. Ανάτυπο. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 1979, σελ. 111-215. [6 Ευρώ]
- ΣΤΡΟΥΓΓΑΡΗ ΜΑΓΔΑ, Οικονομικές αντιλήψεις και πρακτικές στον Μακρυγιάννη. Ανάτυπο. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 1991, σελ. 189-230. [7 Ευρώ]
ΤΕΤΡΑΔΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ, αρ. 30, Πράματα και οράματα στρατηγού Μακρυγιάννη. 1990, σελ. 211. [8 Ευρώ] Πωλήθηκε