Σάββατο, 11 Ιουλίου 2015

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ

Αυτοβιογραφία Ιωάννου Καποδίστρια. Εισαγωγή, μετάφρασις και σχόλια: Μιχαήλ Λάσκαρι. Γαλαξία (Γ΄έκδοσις), 1971, σελ. 169+εικόνες. [13 Ευρώ] Πωλήθηκε
Αυτοβιογραφία Ιωάννου Καποδίστρια. Εισαγωγή, μετάφραση, σχόλια: Μιχαήλ Λάσκαρι. Μπάυρον, χ.χ., σελ. 169. [10 Ευρώ] Πωλήθηκε
- Πρακτικά Επιστημονικού Συμποσίου "Ιωάννης Καποδίστριας: 170 χρόνια μετά (1827-1997). Ναύπλιο 26-28 Σεπτεμβρίου 1997. Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Αργολίδας, 1998, σελ. 199. [17 Ευρώ]
- ΑΒΔΑΛΗ ΑΘΑΝΑΣΙΑ, Ο Καποδίστριας και η Επιτροπή της Προπαιδείας [Ανάτυπο]. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 1995, σελ. 80. [12 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΑΝΑΠΛΙΩΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, Ο Καποδίστριας χωρίς προσωπείο. Μαυρομιχαλαίοι: κοινοί φονιάδες ή τυραννοκτόνοι; Αθήνα, 1976, σελ. 604. [60 Ευρώ]
- ΑΝΤΙΠΑΣ ΠΑΝΑΓΗΣ, Ο Καποδίστριας: Διακόσια χρόνια από τη γέννησή του. Έκδοση Κεφαλληνιακής Αδελφότητος Αθηνών. Αθήναι, 1977, σελ. 23. [3 Ευρώ] Πωλήθηκε

- ΑΝΤΙΠΑΣ ΠΑΝΑΓΗΣ, Ο Καποδίστριας στην Επτάνησο και την Ελλάδα. Έκδοση Κεφαλληνιακής Αδελφότητος Αθηνών, 1987, σελ. 92. [14 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, Ανέκδοτα υπομνήματα από το Καποδιστριακό Αρχείο Κέρκυρας. Ανάτυπο. Θεσσαλονίκη, 1988, σελ. 30. [6 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΒΑΣΔΡΑΒΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Η Φιλική Εταιρεία, ο Καποδίστριας και η ρωσική πολιτική. Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών, 1968, σελ. 18. [7 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Καποδίστριας και Όθων. Γ΄ έκδοσις. Γαλαξίας, 1970, σελ. 146+εικόνες. [10 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΒΟΥΡΝΑΣ ΤΑΣΟΣ, Η δολοφονία του Καποδίστρια. Το τίμημα της ανεξαρτησίας. Φυτράκη, 1976, σελ. 172. [12 Ευρώ] Κρατημένο Πωλήθηκε
- ΓΑΒΑΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Η κοινωνία και το κράτος επί Ι. Καποδίστρια. Αθήναι, 1976, σελ. 95. [12 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΓΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Ιωάννης Καποδίστριας: ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδος. Δημητράκος, 1933, σελ. 171. Με πολλές ασπρόμαυρες επικολλημένες φωτογραφίες εκτός κειμένου. Με αφιέρωση του συγγραφέα. [120 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΓΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΣΟΣ, Η υπό του Καποδίστρια διορισθείσα πενταμελής εκκλησιαστική επιτροπή και το έργον αυτής [Ανάτυπο]. Αθήναι, 1954, σελ. 71. [12 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΔΑΓΤΟΓΛΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ, Ο Ιωάννης Καποδίστριας, ο βαρώνος φομ Στάιν και ο πρίγκηψ Λεοπόλδος. Ανάτυπο. Θεσσαλονίκη, 1966, σελ. 47. [10 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, Οι λόγοι της παραιτήσεως του Λεοπόλδου από του ελληνικού θρόνου και η πιστευομένη ευθύνη του Καποδίστρια. Ανάτυπο. Αθήναι, 1967, σελ. 57. [12 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΔΑΦΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, Ιωάννης Α. Καποδίστριας. Η γένεση του ελληνικού κράτους. Ίκαρος, 1976, σελ. 700. [80 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΔΙΑΒΑΖΩ, τχ. 275 (27/11/1991): ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ. [3 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΖΟΥΒΑΣ ΠΑΝΑΓΗΣ, Ιωάννης Α. Καποδίστριας. Η διπλωματική δραστηριότης και η ελληνική επανάστασις. Αθήναι, 1972, σελ. 94. [12 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΘΕΜΕΛΗ-ΚΑΤΗΦΟΡΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, Το γαλλικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα στην περίοδο του Καποδίστρια (1828-1831). Επικαιρότητα, 1985, σελ. 199. [12 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΙΔΡΩΜΕΝΟΣ Α.Μ., Ιωάννης Καποδίστριας, κυβερνήτης της Ελλάδος. Επανέκδοση με ευρετήριο. Καραβίας, 1986, σελ. 165. [7 Ευρώ]
- ΚΟΥΚΚΟΥ ΕΛΕΝΗ, Διπλωματικές ενέργειες του Καποδίστρια για Πολιτείες της Αμερικής [Ανάτυπο]. Αθήναι, 1995, σελ. 12. [2 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΚΟΥΚΚΟΥ ΕΛΕΝΗ, Ιωάννης Καποδίστριας: Ο άνθρωπος – Ο διπλωμάτης 1800-1828. Βιβλιοπωλείον της «Εστίας», 1978, σελ. 434. [25 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΚΟΥΚΚΟΥ ΕΛΕΝΗ, Ιωάννης Καποδίστριας: Ο άνθρωπος – Ο διπλωμάτης 1800-1828. Δ΄ έκδοση. ΟΕΔΒ. Αθήνα, 1988, σελ. 434. [25 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΚΟΥΚΚΟΥ ΕΛΕΝΗ, Ιωάννης Καποδίστριας: Ο άνθρωπος – Ο Ευρωπαίος διπλωμάτης (1800-1828). Πατάκη, 2005, σελ. 436. [25 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΚΟΥΚΚΟΥ ΕΛΕΝΗ, Ο Ιωάννης Καποδίστριας και η απελευθέρωση της Ελλάδος. Ανάτυπο. Αθήνα, 1998, σελ. 18. [3 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΚΟΥΚΚΟΥ ΕΛΕΝΗ, Ο Καποδίστριας και η παιδεία (1803-1822) - Α΄: Η Φιλόμουσος Εταιρεία της Βιέννης (Διατριβή). Αθήναι, 1958, σελ. 231. [35 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΚΟΥΚΚΟΥ ΕΛΕΝΗ, Οι αγώνες του Καποδίστρια για την επέκταση προς βορράν των ελληνικών συνόρων. Ανάτυπο. Αθήνα, 1992, σελ. 15. [3 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΚΟΥΝΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, Ο Καποδίστριας και η συγκέντρωση των κλεφταρματολών στου Μαγεμένου στη Λευκάδα, το 1807. Αθήνα, 1973, σελ. 47. [12 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΚΟΥΤΣΙΛΙΕΡΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ, Μαυρομιχαλαίοι και Κ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Ιωάννης Καποδίστριας και η εκκλησιαστική του πολιτική. Επί τη 200ετηρίδι από της γεννήσεώς του (1776-1976). Αθήναι, 1977, σελ. 126. [17 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Αντικαποδιστριακές σάτιρες. Ανέκδοτα κείμενα. Αθήνα, 1972, σελ. 62. [11 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Η Αίγινα στα χρόνια του Καποδίστρια. Αθήνα, 1968, σελ. 144. [18 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΣΠ., Jean Kapodistrias et la Macedoine [Ανάτυπο]. Θεσσαλονίκη, 1975, σελ. 32+6 πανομοιότυπα. Γλώσσα: ελληνική, γαλλική. [8 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΣΠ., Οι αντιδράσεις του Λακωνικού λαού κατά των αντικαποδιστριακών κινημάτων και εστιών [σσ. 10] PDF
- ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΣΠ., Πρότυπο αγροκήπιο και σχολείο Τίρυνθας στα Καποδιστριακά χρόνια [Ανάτυπο]. Αθήναι, 1989, σελ. 18. [6 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΣΠ., Τα τελευταία έγγραφα από και προς Ιωάννην Καποδίστριαν προ της δολοφονίας του (19-27 Σεπτεμβρίου 1831). Ανάτυπο. Αθήναι, 1979, σελ. 6. [2 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΜΕΡΤΖΙΟΣ Κ., Ανέκδοτος αλληλογραφία του Ιωάννου Καποδίστρια. Ανάτυπο. Αθήναι, 1961, σελ. 32. Γλώσσα γαλλική. [6 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΜΠΕΛΙΑ ΕΛΕΝΗ, Ανέκδοτος πίναξ "Διοργανισμού" της εκπαιδεύσεως κατά την καποδιστριακήν περίοδον. Ανάτυπο. Αθήναι, 1967, σελ. 13. [3 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΝΕΓΡΕΠΟΝΤΗ-ΔΕΛΙΒΑΝΗ ΜΑΡΙΑ, Η συμβολή του Καποδίστρια εις την οικονομικήν ανόρθωσιν της Ελλάδος [Λόγος]. Θεσσαλονίκη, 1972, σελ. 15. [4 Ευρώ] 
- ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Ο Ιωάννης Γενατάς και η οργάνωσις της δικαιοσύνης επί Καποδιστρίου [Ανάτυπο]. Αθήναι, 1949, σελ. 22. [3 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Ο Καποδίστριας και ο πολιτικοκοινωνικός πλουραλισμός της εποχής του. Ανάτυπο. Θεσσαλονίκη, 1983, σελ. 58. [10 Ευρώ] 
- ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ Ν., ΠΕΤΡΙΔΗΣ Π., κ.ά., Ο Ιωάννης Καποδίστριας και η συγκρότηση του ελληνικού κράτους. University Studio Press, 1983, σελ. 177. [10 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΒΑΣ., Ο Καποδίστριας εις την εκπαίδευσιν. Εκδ. οίκος "Ερμού". Αθήναι, 1939, σελ. 104. [15 Ευρώ]
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, Η στρατιωτική πολιτική του Καποδίστρια. Δομή, οργάνωση και λειτουργία του στρατού ξηράς της καποδιστριακής περιόδου. Πρόλ.: Θ. Βερέμης. Βιβλιοπωλείον της "Εστίας", 1986, σελ. 334. [22 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦ., Ένα ανέκδοτο υπόμνημα του Νικολάου Σκούφου προς τον κυβερνήτη Ι. Καποδίστρια [σσ. 24] PDF
- ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ, Η ευρωπαϊκή πολιτική του Ιωάννη Καποδίστρια. Θέσεις και προτάσεις για μια προοδευτικότερη τάξη πραγμάτων στην Ευρώπη (1814-1821). Τολίδη, 1988, σελ. 196. [16 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Ιωάννης Καποδίστριας. Εταιρεία των Φίλων του Λαού, 1977, σελ. 108. [15 Ευρώ]
- ΣΙΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ, Η συμβολή του Καποδίστρια εις την παιδείαν του έθνους. Εταιρεία των Φίλων του Λαού, 1978, σελ. 148. [12 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΣΚΟΥΒΑΡΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ, Τρία ανέκδοτα αντικαποδιστριακά κείμενα [σσ. 36] PDF
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, Δάφνη στον κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια. Διακόσια χρόνια από τη γέννησή του. Τετράδια "Ευθύνης", αρ. 5. Αθήνα, 1978, σελ. 219. Άκοπο αντίτυπο. [18 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΤΣΙΡΠΑΝΛΗΣ Ζ., Υπομνήματα και εκθέσεις του Ι. Καποδίστρια [σσ. 36] PDF
ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (Δικηγόρος), Θέματα θαλασσίων λειών κατά την Καποδιστριακήν περίοδον (Διατριβή). Αθήναι, 1974, σελ. XV+128. [24 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, Ο Καποδίστριας και η θεμελίωσις του ελληνικού κράτους [Ανάτυπο]. Αθήναι, 1974, σελ. 14. [2 Ευρώ] Πωλήθηκε
FLEMING DAVID, John Capodistrias and the Conference of London (1828-1831). ΙΜΧΑ, Θεσσαλονίκη, 1970, σελ. xi+398. [25 Ευρώ] Πωλήθηκε