Τετάρτη, 20 Ιανουαρίου 2016

ΡΗΓΑΣ ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗΣ

ΑΜΑΝΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Ανέκδοτα έγγραφα περί Ρήγα Βελεστινλή. Επιμ.: Δημήτριος Καραμπερόπουλος. Επιστημονική Εταιρεία Μελέτης "Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα", 1997, σελ. 7+λγ΄+198+29. [5,50 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΒΟΥΡΝΑΣ ΤΑΣΟΣ, Ο πολίτης Ρήγας Βελεστινλής. Μια βιογραφία του γραμμένη σα μυθιστόρημα, αφιερωμένη στα διακόσια χρόνια από τη γέννησή του (1757-1957). "Πυξίδα". Αθήνα, 1956, σελ. 317. Πανόδετο. [18 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΒΡΑΝΟΥΣΗΣ Λ., Άγνωστα πατριωτικά φυλλάδια και ανέκδοτα κείμενα της εποχής του Ρήγα και του Κοραή. Η φιλογαλλική και η αντιγαλλική προπαγάνδα. Ανάτυπο. Ακαδημία Αθηνών, 1966, σελ. 125-329. [20 Ευρώ]
ΒΡΑΝΟΥΣΗΣ Λ., Η σημαία, το εθνόσημο και η σφραγίδα της "Ελληνικής Δημοκρατίας" του Ρήγα. Ανάτυπο. Αθήνα, 1992, σελ. 42. [8 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΒΡΑΝΟΥΣΗΣ Λ., Ρήγας Βελεστινλής (1757-1798). Σύλλογος Προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων. Αθήναι, 1957, σελ. 158. [17 Ευρώ]
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΑΠ., Ο Θούριος του Ρήγα και άλλα πατριωτικά άσματα εις χειρόγραφον του 1809. Ανάτυπο. Αθήναι, 1966, σελ. 27. [6 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΑΠ., Ο Ρήγας Βελεστινλής ως διδάσκαλος του Γένους. Εκδόσεις Βαγιονάκη, 1977, σελ. 139. [25 Ευρώ] 
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΑΠ., Ρήγα Βελεστινλή επαναστατικά σχέδια και μαρτυρικόν τέλος. Εκδόσεις Βαγιονάκη, 1979, σελ. 183. Άκοπο αντίτυπο. [25 Ευρώ]
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΑΠ., Το πολίτευμα του Ρήγα Βελεστινλή. Ιστορική και κριτική επισκόπησις μετά του κειμένου του Συντάγματος και των αντίστοιχων της Γαλλικής Επαναστάσεως. Σχόλια και ερμηνευτικαί σημειώσεις. Εκδόσεις Βαγιονάκη, 1976, σελ. 145. [25 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΔΙΑΒΑΖΩ, τχ. 235, Ρήγας Βελεστινλής. [3 Ευρώ]
ΚΑΡΑΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ., Ο Θούριος του Ρήγα εμψυχωτής των ραγιάδων επαναστατών. Επιστημονική Εταιρεία Μελέτης "Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα", 2009, σελ. 32. [3 Ευρώ]
ΚΙΤΡΟΜΗΛΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ, Ρήγας Βελεστινλής. Θεωρία και πράξη. Βουλή των Ελλήνων, 1998, σελ. 108. [5 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, Η ελληνική δημοκρατία του Ρήγα Βελεστινλή. Παρουσία, 2008, σελ. 279. [11 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΚΟΝΤΟΜΕΡΚΟΥ ΤΙΜΟΘΕΟΥ, Ελευθερία και Νόμος κατά τον Ρήγα Φεραίο. Ανάτυπο. Δωδώνη, 1973, σελ. 27. [4 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΛΑΪΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Οι αδελφοί Μαρκίδες Πούλιου, ο Γεώργιος Θεοχάρης και άλλοι σύντροφοι του Ρήγα (Ανέκδοτα έγγραφα από τα Αρχεία της Βιέννης). Ανάτυπο. Αθήναι, 1958, σελ. 202-270. Άκοπο αντίτυπο. [17 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΛΑΪΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Οι Χάρτες του Ρήγα. Έρευνα επί νέων πηγών. Ανάτυπο. Αθήναι, 1960, σελ. 88. [18 Ευρώ]
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Ρήγας Βελεστινλής. Η πολιτική ιδεολογία του ελληνισμού προάγγελος της Επαναστάσεως [Λόγος]. Ανάτυπο. Θεσσαλονίκη, 1964, σελ. 49+εικόνες+αναδιπλ. Χάρτα του Ρήγα. [10 Ευρώ]
ΡΗΓΑ ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗ, Ολυμπιακοί Αγώνες. Ολυμπιακοί Αγώνες από το βιβλίο "Νέος Ανάχαρσις" - Τα Ολύμπια από το βιβλίο "Ο Ηθικός Τρίπους". Επιμ. - εισαγωγή: Δημήτριος Καραμπερόπουλος. Επιστημονική Εταιρεία Μελέτης "Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα", 2003. [8 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΡΗΓΑ ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗ, Σχολείον των ντελικάτων εραστών. Επιμ. - πρόλ. - ευρετήριο: Δημήτριος Καραμπερόπουλος. Επιστημονική Εταιρεία Μελέτης "Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα", 2006, σελ. ιδ΄+365+37. [7,50 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΡΗΓΑ ΒΕΛΕΣΤΙΝΛΗ, Φυσικής απάνθισμα. Επιμ. - ευρετήριο: Δημήτριος Καραμπερόπουλος. Επιστημονική Εταιρεία Μελέτης "Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα", 2006, σελ. 43+180+21. [5 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΣΟΥΡΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Πύργος Νεμπόισα. Οι τελευταίες μέρες του Ρήγα Βελεστινλή και των συντρόφων του. Στρατηγικές Εκδόσεις, 2011, σελ. 226. [18 Ευρώ] Πωλήθηκε
WOODHOUSE C.M., Ρήγας Βελεστινλής. Παπαδήμα, 1997, σελ. 259+εικόνες. [12 Ευρώ]