ΤΟΥΛ

ΤΟΥΛ

Πέμπτη, 20 Αυγούστου 2015

ΝΕΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ

- Αθήνα: Μεταμορφώσεις του αστικού τοπίου. Από τη Νεοελληνική Ιστορική Συλλογή Κων/νου Τρίπου. Σχόλια: Μάρω Καρδαμίτση-Αδάμη. Μουσείο Μπενάκη, 2009, σελ. 153. [20 Ευρώ]
- Η Ευρυτανία στις περιγραφές Ελλήνων και ξένων περιηγητών από την αρχαιότητα ως την εποχή μας. Πρακτικά Συνεδρίου (Καρπενήσι, 12-15 Ιουλίου 2007). Επιμέλεια - Πρόλογος: Κλεομένης Κουτσούκης. Ευρωπαϊκό Κέντρο Ευρυτανικών Σπουδών και Ερευνών/1. Αθήνα, 2008, σελ. 725+φωτογραφίες. [40 Ευρώ]
- Κεραμικά εργαστήρια στην Κρήτη από την αρχαιότητα ως σήμερα. Πρακτικά Ημερίδας: Μαργαρίτες Μυλοποτάμου (30 Σεπτεμβρίου 1995). Ιστορική Λαογραφική Εταιρεία Ρεθύμνης, 1996, σελ. 200. [17 Ευρώ]
- Μυτιλήνη και Αϊβαλί (Κυδωνίες). Μια αμφίδρομη σχέση στο Βορειοανατολικό Αιγαίο. Ε΄Διεθνές Συνέδριο Ιστορίας. Επιμέλεια: Π. Κιτρομηλίδης, Π. Μιχαηλάρης. ΙΝΕ/ΕΙΕ, 2007, σελ. 557. [18 Ευρώ]  
- Ο Μοναχισμός στην Πελοπόννησο (4ος - 15ος αι.). Πρακτικά 14ου Διεθνούς Συμποσίου. Επιστημονική επιμέλεια: Βούλα Κόντη. ΕΙΕ/ΙΒΕ, 2004, σελ. 347. [18 Ευρώ]
- Το άβατο της Σιμόν ντε Μπωβουάρ. Η τελευταία συνέντευξη στην Εύα Νικολαΐδου. Αλκυών, 2006, σελ. 108. [10 Ευρώ]
- Το Άγιον Όρος και η παιδεία του Γένους μας. Κείμενο της Ιεράς Κοινότητος του Αγίου Όρους. Άγιον Όρος, 1984, σελ. 79. [4 Ευρώ] Κρατημένο
- Το Δουκάτο του Αιγαίου. Πρακτικά Επιστημονικής Συνάντησης (Νάξος - Αθήνα 2007). Επιστημονική επιμέλεια: Ν.Γ. Μοσχονάς, Λ. Στυλιανούδη. ΕΙΕ/ΙΒΕ, 2009, σελ. 475. [13 Ευρώ] Πωλήθηκε
- Το Παρθεναγωγείο και τα "Αθεϊκά" του Βόλου. Η αλληλογραφία των πρωταγωνιστών. Επιμ.: Χαράλαμπος Χαρίτος. Εταιρεία Θεσσαλικών Ερευνών. Βόλος, 1980, σελ. 342. [15 Ευρώ] Κρατημένο
- ΑΓΟΥΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ, Η Αποκάλυψη του Ιωάννη - Ανάλυση του έργου. Ελληνικά Γράμματα, 1996, σελ. 183. [16 Ευρώ] Κρατημένο
ΑΓΟΥΡΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ, Η επί του Όρους Ομιλία του Ιησού. Εισαγωγικά - Σύντομο υπόμνημα. Άρτος Ζωής, 2010, σελ. 198. [6 Ευρώ] Κρατημένο
- ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΒΙΚΤΩΡΙΑ, Η αρχή της υπέρτατης καλής πίστης στη θαλάσσια ασφάλιση. Θεωρητική προσέγγιση σε σχέση με την έννοια της καλής πίστης στο αγγλοσαξωνικό δίκαιο. Εκδ. Σάκκουλα, 2010, σελ. XVIII+314. [20 Ευρώ]
- ΑΛΙΚΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ, Κατάχρηση εμπράγματου δικαιώματος. Νομολογιακές εξελίξεις στην κατάχρηση κατά την κτήση και την άσκηση εμπράγματου δικαιώματος. Εκδ. Σάκκουλα, 2007, σελ. XVI+196. [12 Ευρώ]
- ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Η Αγία Παρασκευή της περιοχής "Νερά" του Αχλαδόκαμπου. Αθήνα, 1988, σελ. 71. [13 Ευρώ] Κρατημένο
- ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΟΣ, Ελληνική Νομαρχία. Εισαγωγή - Επιμέλεια: Τάσος Βουρνάς. Τολίδη, 1982, σελ. 198. Άκοπο αντίτυπο. [10 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, Η ενδεχομενικότητα. Κριτικό, φιλοσοφικό δοκίμιο για τη "Ναυτία" του Σαρτρ. Αθήνα, 1986, σελ. 144. Άκοπο αντίτυπο. [13 Ευρώ]
- ΑΣΔΡΑΧΑΣ ΣΠΥΡΟΣ, Μηχανισμοί της αγροτικής οικονομίας στην Τουρκοκρατία (ΙΕ΄- ΙΣΤ΄αιώνας). Θεμέλιο, 1978, σελ. 300. [6 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΒΑΓΕΝΑΣ ΝΑΣΟΣ, Η γενεαλογία της "Κίχλης". Κείμενα και Μελέται Νεοελληνικής Φιλολογίας, αρ. 94. Αθήναι, 1974, σελ. 26. Άκοπο αντίτυπο. [5 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ Δ., Η συμβολή της Μάνης εις τον Μακεδονικόν Αγώνα (1904-1908). Αθήναι, 1986, σελ. 168. Άκοπο αντίτυπο. [6 Ευρώ] Κρατημένο
- ΒΑΣΔΡΑΒΕΛΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Οι Μακεδόνες εις τους υπέρ της ανεξαρτησίας αγώνας, 1796-1832. Β΄έκδοσις ηυξημένη και βελτιωμένη. Βραβείον Ακαδημίας Αθηνών. Δημοσιεύματα της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών - Μακεδονική Βιβλιοθήκη, αρ. 10. Θεσσαλονίκη, 1950, σελ. ι΄+346+εικόνες. Άκοπο αντίτυπο. [40 Ευρώ] 
- ΒΛΑΧΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Ο Θεσσαλός λόγιος Δημ. Αλεξανδρίδης (Τυρναβίτης) εκδότης του 'Ελληνικού Τηλεγράφου" (1812-1836). Κείμενα και Μελέται Νεοελληνικής Φιλολογίας, αρ. 106. Αθήναι, 1976, σελ. 35. Άκοπο αντίτυπο. [8 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΒΟΥΡΝΑΣ ΤΑΣΟΣ, Αρματολοί και Κλέφτες. Χρονικό της τιμής και της παλληκαριάς. Εταιρεία Λογοτεχνικών Εκδόσεων. Αθήνα, 1958, σελ. 456. Ιδιωτική βιβλιοδεσία. [25 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΓΕΔΕΩΝ ΜΑΝΟΥΗΛ, Ιστορία των του Χριστού πενήτων 1453-1913. Φιλολογική επιμέλεια: Φίλιππος Ηλιού. Τόμοι δύο. ΜΙΕΤ, 2010, σελ. 416+549. Βιβλιοδετημένη έκδοση. [24 Ευρώ] Κρατημένο
- ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΝΙΚΟΛΑΚΑΚΟΥ ΝΙΚΟΛΙΤΣΑ, Η ηθική της κάθαρσης του Πλωτίνου. Αθήνα, 1991, σελ. 158. [12 Ευρώ]
- ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΚΗΣ, Οι Γύφτοι και το δημοτικό μας τραγούδι. Β΄έκδοση. Θουκυδίδης, 1981, σελ. 93. [15 Ευρώ]
- ΓΚΙΟΛΙΑΣ ΜΑΡΚΟΣ, Ιστορία των αρχαίων Ευρυτάνων. Πρόλογος: Peter K.  Doorn. Εκδοτική δαπάνη Δημήτρη Σιάτρα. Αθήνα, 1992, σελ. 143. [8 Ευρώ]
- ΓΟΥΡΓΟΥΡΗΣ ΣΤΑΘΗΣ, Έθνος - Όνειρο. Διαφωτισμός και θέσμιση της σύγχρονης Ελλάδας. Κριτική, 2007, σελ. 400. [13 Ευρώ]
- ΓΡΑΤΣΕΑΣ Γ., Ο Πλούταρχος και οι εσχατολογικές προσδοκίες στον ελληνορωμαϊκό κόσμο κατά τους χρόνους της Καινής Διαθήκης. Αθήνα, 1984, σελ. 68. [4 Ευρώ] Κρατημένο
- ΓΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ Τ., Επισκοπικά Παροναξίας κατά τον ΙΖ΄αιώνα. Ανάτυπο από την Επετηρίδα της Εταιρείας Κυκλαδικών Μελετών 13. Σελ. 42. [9 Ευρώ] Κρατημένο
- ΓΡΥΠΑΙΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΕΛΑ, Χριστιανισμός και Κοράνι. Μια έρευνα στα χριστιανικά στοιχεία του Ισλάμ. Μαΐστρος, 2010, σελ. 253. [10 Ευρώ] Κρατημένο
- ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Η διοικητική δικαιοσύνη εν Ελλάδι προ της απολύτου μοναρχίας. Ανάτυπο. Αθήναι, 1979, σελ. 69. [10 Ευρώ]
ΕΣΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗΣ, Χρήστος Σωκρ. Σολομωνίδης: ο λογοτέχνης και ιστορικός της Σμύρνης. Επιμέλεια: Νίκος Τουτουντζάκης. Αθήναι, 1968, σελ. 317. Άκοπο αντίτυπο. [15 Ευρώ]
- ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ, Ο Γεώργιος Κονδύλης και η εποχή του. Αθήναι, 1984, σελ. 548+φωτογραφίες. [30 Ευρώ]
- ΖΗΚΑΣ (ή ΤΖΗΚΑΣ) ΓΙΑΝΝΗΣ, Αρχαία Ερυθραία (σήμερα Νομός Αϊδινίου). Το Μελί και η περιοχή. Κάτω Χαλάνδρι, 1979, σελ. 216+αναδιπλ. σκαρίφημα Μελιού Ερυθραίας. [30 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΖΩΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δύο προφητείαι περί της απελευθερώσεως του Βυζαντίου. Κείμενα και Μελέται Νεοελληνικής Φιλολογίας, αρ. 20. Αθήναι, 1965, σελ. 13. Άκοπο αντίτυπο. [3 Ευρώ]
ΖΩΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Ένας απόγονος των Παλαιολόγων εις τας Καραϊβικάς Νήσους. Κείμενα και Μελέται Νεοελληνικής Φιλολογίας, αρ. 115. Αθήναι, 1977, σελ. 13. Άκοπο αντίτυπο. [6 Ευρώ] 
- ΖΩΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Ο Καβάφης εις την Ιταλίαν (Μελέται, κρίσεις, μεταφράσεις). Κείμενα και Μελέται Νεοελληνικής Φιλολογίας, αρ. 18. Αθήναι, 1964, σελ. 23. [5 Ευρώ]
- ΖΩΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΕΛΟΥΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Οι σπουδές του Μαβίλη στη Γερμανία, με επισημείωσιν περί της εγγραφής του ποιητού εις το Πανεπιστήμιον Αθηνών. Κείμενα και Μελέται Νεοελληνικής Φιλολογίας, αρ. 16. Αθήναι, 1964, σελ. 26. [6 Ευρώ]
- ΗΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ, Παιχνίδια πολέμου (Αφηγήσεις). Βιβλιοπωλείον της "Εστίας", 2012, σελ. 126+φωτογραφίες. [6 Ευρώ] Κρατημένο
- ΙΓΓΛΕΖΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Ευαίσθητα Προσωπικά Δεδομένα. Η επεξεργασία ειδικών κατηγοριών προσωπικών δεδομένων και οι συνέπειές της. Εκδ. Σάκκουλα, 2003, σελ. ΧΧ+358. [20 Ευρώ]
- ΚΑΙΡΟΦΥΛΑΣ Γ., Οδός Ιπποκράτους 100. Φιλιππότη, 1997, σελ. 133. [4 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΚΑΙΡΟΦΥΛΑΣ Γ. - ΦΙΛΙΠΠΟΤΗΣ ΣΤΡ., Αθηναϊκό Ημερολόγιο 1994. Φιλιππότη, σελ. 256. [6 Ευρώ]
ΚΑΙΡΟΦΥΛΑΣ Γ. - ΦΙΛΙΠΠΟΤΗΣ ΣΤΡ., Αθηναϊκό Ημερολόγιο 1996. Φιλιππότη, σελ. 256. [6 Ευρώ] Κρατημένο
ΚΑΙΡΟΦΥΛΑΣ Γ. - ΦΙΛΙΠΠΟΤΗΣ ΣΤΡ., Αθηναϊκό Ημερολόγιο 2010. Φιλιππότη, σελ. 255. [8,50 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΚΑΛΛΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Χαρίλαος Τρικούπης. Ανάτυπο. Αθήναι, 1980, σελ. 32. [5 Ευρώ]
- ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Αρχαιοελληνική πρωτοπορία στα οικονομικά. Παπαζήση, 2007, σελ. 300. [9,50 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ, Φάκελλος Νιάρχος. Κάκτος, 1979, σελ. 244. [15 Ευρώ]
- ΚΑΡΠΕΝΤΕΡ ΕΝΤΟΥΑΡΝΤ, Παγανισμός και χριστιανική θρησκεία. Περίπλους, 2002, σελ. 210. [20 Ευρώ]
- ΚΑΡΠΟΔΙΝΗ-ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ, Η θρησκευτική συμπεριφορά των κατοίκων της Κέας. Συμβολή στη μελέτη του κυκλαδικού χώρου. Διδακτορική διατριβή. Εκπαιδευτήρια Δούκα Α.Ε.. Αθήνα, 1988, σελ. 161. [20 Ευρώ]
- ΚΑΡΡΑΣ Γ., Καρδαμύλιοι εν τη διασπορά. Έκτη έκδοσις. Αθήνα, 1980, σελ. 82. [12 Ευρώ]
- ΚΟΚΚΟΡΟΥ-ΑΛΕΥΡΑ Γ., Η τέχνη της αρχαίας Ελλάδας. Σύντομη ιστορία (1050 - 50 π.Χ.). Καρδαμίτσα, 1995, σελ. 351. [15 Ευρώ]
- ΚΟΡΔΗ-ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΤΙΝΑ, Η ευθύνη του οπισθογράφου στη συναλλαγματική και στην επιταγή. Εκδ. Σάκκουλα, 2007, σελ. 158. [10 Ευρώ]
- ΚΟΡΙΖΗΣ ΧΑΡΙΤΩΝ, Αι πολιτικαί θεωρίαι των σοφιστών. Αθήναι, 1972, σελ. 38. [5 Ευρώ]
ΚΟΡΝΑΡΟΣ ΒΙΤΣΕΝΤΖΟΣ, Ο Ερωτόκριτος. Εισαγωγή: Γιώργου Σεφέρη. Γαλαξία, 1962, σελ. 365+εικόνες. [20 Ευρώ]
- ΚΟΡΡΕΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, "Υγρόν πυρ": Ένα όπλο της βυζαντινής ναυτικής τακτικής. Βάνιας, 1989, σελ. 198. [6 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΚΟΣΣΕΡΗ ΡΕΝΑ, Η χαμένη παράδοση. Μια δοκιμή στο πνεύμα του Αντ. Αρτώ. Β΄έκδοση. Έρασμος, 1979, σελ. 94. [10 Ευρώ]
- ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΗ ΑΘΗΝΑ, Κληρονομική διαδοχή μεταξύ συζύγων. Οι κληρονομικές και περιουσιακές σχέσεις του επιζώντος συζύγου με τους λοιπούς κληρονόμους. Εκδ. Σάκκουλα, 2007, σελ. XXV+341. [20 Ευρώ]
- ΚΟΥΚΚΟΥ ΕΛΕΝΗ, Θεσμοί και προνόμια του ελληνισμού μετά την Άλωση. Διαμόρφωση της ελληνικής κοινωνίας κατά την Τουρκοκρατία. Β΄έκδοση. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1988, σελ. 298. [30 Ευρώ]
ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ-ΓΑΛΑΚΗ ΕΛΕΩΝΟΡΑ, Ο βυζαντινός κλήρος και η κοινωνία των "σκοτεινών αιώνων". ΕΙΕ/ΙΒΕ, 1996, σελ. 247. [30 Ευρώ]
- ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ, Λόγος και ήθος. Φιλοσοφία του αρχαίου ελληνικού πνεύματος. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 1976, σελ. 220. [18 Ευρώ]
ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ, Το γεγονός της φιλοσοφίας. Αθήναι, 1969, σελ. 159. [14 Ευρώ]
- ΛΑΖΑΡΑΤΟΣ ΠΑΝΟΣ, Ζητήματα δικαστικής προστασίας σε διακρατική έννομη σχέση στο ευρωπαϊκό διοικητικό δίκαιο. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2004, σελ. 166. [8 Ευρώ]
ΛΑΥΡΑΓΚΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, Τ' απομνημονεύματά μου. Γκοβόστη, 2009, σελ. 285. [7 Ευρώ]
- ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Η νομοθεσία της αρχαίας αθηναϊκής πολιτείας. Κυρομάνος, 1999, σελ. 509. Σκληρόδετο. [17 Ευρώ]
- ΛΙΑΠΗΣ ΚΩΣΤΑΣ, Το Κάστρο του Βόλου μέσα στους αιώνες. Βόλος, 1991, σελ. 103. [15 Ευρώ] Κρατημένο
- ΛΙΒΑΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Ο καιρός κατά τους υπέρ της ελευθερίας αγώνες των Ελλήνων [Πανηγυρικός λόγος]. Ιωάννινα, 1968, σελ. 15. [2 Ευρώ]
ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ, Αλληλογραφία Μαβίλη - Brighenti. Κείμενα και Μελέται Νεοελληνικής Φιλολογίας, αρ. 49. Αθήναι, 1968, σελ. 19. [4 Ευρώ]
ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ, Ανέκδοτος αλληλογραφία Πολυλά - Μαβίλη. Κείμενα και Μελέται Νεοελληνικής Φιλολογίας, αρ. 55. Αθήναι, 1969, σελ. 14. Άκοπο αντίτυπο. [3 Ευρώ]
- ΜΑΝΤΟΥΒΑΛΟΥ ΜΑΡΙΑ, Η έξωσις του βασιλέως Όθωνος και το ιδιωτικόν του Αρχείον. Κείμενα και Μελέται Νεοελληνικής Φιλολογίας, αρ. 63. Αθήναι, 1970, σελ. 11. Άκοπο αντίτυπο. [2 Ευρώ]
- ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας (Άρθρα 372 - 384α ΠΚ). Έκδοση 11η αναθεωρημένη. Εκδ. Σάκκουλα, 2002, σελ. 320. [17 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Μελέτες για εμβάθυνση στο ουσιαστικό ποινικό δίκαιο (1978-1999). Ε΄έκδοση. Εκδ. Σάκκουλα, 2001, σελ. 518. [25 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΜΑΡΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ, Άγιος Δημήτριος, η Μητρόπολη του Μυστρά. Υπουργείο Πολιτισμού - Δημοσιεύματα του Αρχαιολογικού Δελτίου, αρ. 78. Αθήνα, 2002, σελ. 251+108 (με φωτογραφίες). [27 Ευρώ]
- ΜΑΡΞ ΚΑΡΛ, Θέσεις για τον Φόυερμπαχ. Εισαγωγή, μετάφραση, σχόλια: Γιώργος Μπλάνας. Ερατώ, 2004, σελ. 332. [8 Ευρώ]
- ΜΟΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, Πτυχές του Βολιώτικου πολιτισμού (1940-1990). Βόλος, 1992, σελ. 254. [20 Ευρώ] Κρατημένο
- ΜΟΣΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Πλατωνισμός ή χριστιανισμός; Οι φιλοσοφικές προϋποθέσεις του Αντιησυχασμού του Νικηφόρου Γρηγορά (1293-1361). Παρουσία, 1998, σελ. 319. [20 Ευρώ]
- ΜΠΕΣΙΛΑ-ΜΑΚΡΙΔΗ ΕΛΙΣΑΒΕΤ, Το δικαίωμα της αναφοράς στις Αρχές και ο Συνήγορος του Πολίτη. Β΄έκδοση. Εκδ. Σάκκουλα, 2000, σελ. 289. [16 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΜΠΕΧΛΙΒΑΝΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ, Το καθήκον προσυμβατικής αναγγελίας στο ασφαλιστικό δίκαιο. Με ιδιαίτερη αναφορά στη θαλάσσια ασφάλιση. Εκδ. Σάκκουλα, 2008, σελ. ΧΧ+188. [15 Ευρώ]
- ΝΕΤΑΣ ΒΙΚΤΩΡ, Ο νοσταλγός της Πόλης: Παύλος Παλαιολόγος. Μια ζωή με παστρικά χέρια. Εκδ. Τσουκάτου, 2013, σελ. 477. [11 Ευρώ]
- ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ, Η καχεκτική δημοκρατία. Κόμματα και εκλογές, 1946-1967. Πατάκη, 2010, σελ. 425. [20 Ευρώ]
- ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ, Η θέση της γυναίκας στη βυζαντινή κοινωνία. Ίδρυμα Γουλανδρή-Χορν, 1993, σελ. 53. Άκοπο αντίτυπο. [6 Ευρώ] 
- ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Νομολογιακές εξελίξεις στα αποκτήματα των συζύγων. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2001, σελ. ΧΙΙ+113. [7 Ευρώ]
- ΝΤΑΡΛΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, Η παλαιολιθική Μάνη. Η ανασκαφή στα Καλαμάκια. Αθήνα, 1999, σελ. 90. [10 Ευρώ] Κρατημένο
ΞΥΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, Ψυχολογικοί παράγοντες εις την προπαρασκευήν του Εικοσιένα. Νεοελληνικός πρωτοεθνικισμός και εθνικισμός. Δημοσιεύματα της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών – Εθνική Βιβλιοθήκη, αρ. 34. Θεσσαλονίκη, 1972, σελ. 44. [7 Ευρώ] Κρατημένο
- ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Οι εν Ελλάδι παραδοσιακοί αλευρόμυλοι. Ανάτυπο. Ακαδημία Αθηνών, 1980, σελ. 92. [15 Ευρώ] Κρατημένο
- ΠΑΓΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, Αναζητήσεις στη σύγχρονη πεζογραφία (Κριτικά μελετήματα). Καστανιώτη, 1984, σελ. 181. Άκοπο αντίτυπο. [5 Ευρώ] Κρατημένο
[Στο βιβλίο αυτό έχουν συγκεντρωθεί κριτικά σημειώματα για έργα σύγχρονων, κυρίως, πεζογράφων, τα οποία είχαν δημοσιευτεί σε περιοδικά από το 1976-1984, καθώς και μερικά αδημοσίευτα.]
Εκ των περιεχομένων:
Δημήτρης Χατζής: "Απόπειρα αποτίμησης"
Γιώργος Κοτζιούλας, Ανέκδοτα γράμματα
Κ. Θεοτόκης: Η τιμή και το χρήμα
Κ. Βάρναλης: Το φως που καίει
Η «Ελένη» του Γ. Σεφέρη
Χρ. Μηλιώνης: Ακροκεραύνια/Δυτική συνοικία
- ΠΑΙΝΕΣΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, Οικογένειαι Κρητών αγωνιστών εις Πόρον Τροιζηνίας κατά την Επανάστασιν του 1866-69. Αθήναι, 1974, σελ. 85. [10 Ευρώ]
- ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Συμβολαιογραφική Ακυρότητα. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1998, σελ. XIV+157. [5,50 Ευρώ]
- ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Μελετήματα για τον Ρήγα Βελεστινλή. Επιστημονική Εταιρεία Μελέτης "Φερών-Βελεστίνου-Ρήγα", 1998, σελ. 110+αναδιπλ. η "Χάρτα της Ελλάδος" του Ρήγα. [5 Ευρώ] Κρατημένο
- ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΒΕΝΕΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Η Αθήνα του Μεσοπολέμου μέσα από τις Μέρες του Γιώργου Σεφέρη. Ίκαρος, 2006, σελ. 241. [10 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Οικονομικές και κοινωνικές πραγματικότητες στο βιλαέτι Ιωαννίνων (Τέλη 19ου - αρχές 20ού αι.). Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 1984, σελ. 47. [7 Ευρώ]
- ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΟΦΗ, Ίμβρος. Η ιστορία ενός ελληνικού νησιού. Σύλλογος Προς Διάδοσιν των Ελληνικών Γραμμάτων. Αθήνα, 1994, σελ. 183. [20 Ευρώ] Κρατημένο
- ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, Ακάθιστος Ύμνος. Άγνωστες πτυχές ενός πολύ γνωστού κειμένου. Κριτικές και μετρικές παρατηρήσεις, σχολιασμένη βιβλιογραφία. Βάνιας, 2006, σελ. 306. [6 Ευρώ] Κρατημένο
- ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, Ο Άγιος Δημήτριος εις την ελληνικήν και βουλγαρικήν παράδοσιν. Π. Πουρναρά. Θεσσαλονίκη, 1971, σελ. 187. [15 Ευρώ]
- ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, Αγώνες των Ηπειρωτών για την ελευθερία κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας [Πρυτανικός Λόγος]. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 1979, σελ. 21. [4 Ευρώ] Κρατημένο
- ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, Το έργο της Φιλικής Εταιρείας στην Ήπειρο [Πανηγυρικός Λόγος]. Ιωάννινα, 1970, σελ. 30. [5 Ευρώ] Κρατημένο
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, Το Μεσολόγγι και ο Φιλελληνισμός [Ομιλία]. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 1971, σελ. 54. [8 Ευρώ] Κρατημένο
- ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ, Η νεολαία Λαμπράκη τη δεκαετία του 1960. Αρχειακές τεκμηριώσεις και αυτοβιογραφικές καταθέσεις. ΙΑΕΝ, 2008, σελ. 675+CD (Οι Λαμπράκηδες στην Αυγή: Αποδελτίωση της εφημερίδας 30.5.1963 - 21.4.1967). [13 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Μεθοδολογία του Ιδιωτικού Δικαίου και Ερμηνεία των Δικαιοπραξιών. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2000, σελ. XVIII+410. [20 Ευρώ]
- ΠΑΠΑΡΙΖΟΣ ΡΙΖΟΣ, Η ζωή στα χωριά του Γράμμου. Κώδικας. Θεσσαλονίκη, 1996, σελ. 110. [9 Ευρώ]
- ΠΑΠΠΑ ΛΕΝΑ, Μέσα σε καθρέφτες. Αστρολάβος/Ευθύνη, 1984, σελ. 72. Άκοπο αντίτυπο. [2,50 Ευρώ]
- ΠΕΛΕΓΡΙΝΗΣ Θ., Μπαίνοντας στο παιχνίδι της φιλοσοφίας. Πεδίο, 2012, σελ. 156. [5 Ευρώ]
ΠΕΛΕΓΡΙΝΗΣ Θ., Ο πυγμάχος, το λιοντάρι και η σκόνη. Πεδίο, 2011, σελ. 319. [8 Ευρώ]
- ΠΡΟΜΠΟΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Μικρασιάται εις Νάξον. Κείμενα και Μελέται Νεοελληνικής Φιλολογίας, αρ. 46. Αθήναι, 1968, σελ. 14. Άκοπο αντίτυπο. [2 Ευρώ]
- ΠΡΩΪΟΥ ΑΛΚ., Νικοδήμου Θεσσαλονίκης στιχούργημα περί της Δ΄ Σταυροφορίας. Κείμενα και Μελέται Νεοελληνικής Φιλολογίας, αρ. 13. Αθήναι, 1963, σελ. 17. Άκοπο αντίτυπο. [5 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΡΟΖΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, Οι πρόωρα χαμένοι δημιουργοί της τέχνης. Εκδ. Δρυμός. Αθήνα, 1988, σελ. 61. [7 Ευρώ]
- ΡΟΥΣΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, Μυλοτόπια, Μύλοι και Μυλωνάδες. Αθήναι, 1999, σελ. 131. [20 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΣΑΘΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Τουρκοκρατούμενη Ελλάς. Ιστορικόν δοκίμιον περί των προς αποτίναξιν του οθωμανικού ζυγού επαναστάσεων του ελληνικού έθνους (1453-1821). Ανατύπωση με ευρετήριο. Καραβία, 1995, σελ. 666+34. [15 Ευρώ]
- ΣΑΜΨΩΝ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ, Προϊστορική αρχαιολογία της Μεσογείου. Καρδαμίτσα, 2007, σελ. 547. [25 Ευρώ]
ΣΒΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Η απόφαση για την υποχρεωτική ανταλλαγή των πληθυσμών μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας. Δημοσιεύματα της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών - Εθνική Βιβλιοθήκη, αρ. 41. Θεσσαλονίκη, 1981, σελ. 27. [4 Ευρώ]
- ΣΕΡΕΜΕΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Πληροφορίαι περί Μακεδονίας εκ των αμερικανικών αρχείων (αναφοραί προξένων). Δημοσιεύματα της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών - Μακεδονική Λαϊκή Βιβλιοθήκη, αρ. 26. Θεσσαλονίκη, 1974, σελ. 25+4 εικόνες. [7 Ευρώ]
- ΣΕΤΤΑΣ ΝΙΚΟΣ, Τα μεγάλα αγροτικά και δασικά προβλήματα στην Ελλάδα και ειδικότερα στην Εύβοια. Αρχείον Ευβοϊκών Μελετών/Παράρτημα του ΚΕ΄τόμου. Αθήνα, 1984, σελ. 310. Άκοπο αντίτυπο. [25 Ευρώ]
- ΣΚΑΛΙΔΗΣ ΦΩΤΗΣ, Κοντά στις ρίζες των Ελλήνων. Το Παγγαίο μέσα στην ιστορία. Θεσσαλονίκη, 1981, σελ. 226. [18 Ευρώ]
- ΣΜΠΑΡΟΥΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Μελέται και αναμνήσεις εκ του Β΄Παγκοσμίου Πολέμου. Αθήναι, 1950, σελ. οστ΄+427. Με ιδιόχειρη αφιέρωση του συγγραφέα. Ιδιωτική βιβλιοδεσία. [35 Ευρώ]
- ΣΟΥΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, Μυστική Εταιρεία υπέρ του αλύτρωτου Ελληνισμού και σχέδιο "πολιτεύματος" των "υπερορίων" Ελλήνων (1839). Κείμενα και Μελέται Νεοελληνικής Φιλολογίας, αρ. 116. Αθήναι, 1977, σελ. 30. Άκοπο αντίτυπο. [7 Ευρώ] Κρατημένο
- ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Οι βυζαντινοί άγιοι του ελλαδικού χώρου μέσα από τις πηγές και τα κείμενα. Ίδρυμα Γουλανδρή-Χορν, 1993, σελ. 45. Άκοπο αντίτυπο. [3 Ευρώ] Κρατημένο
- ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, Μαρξισμός και επιστήμες. Ιστοριογραφικές και φιλοσοφικές προσεγγίσεις. Νεφέλη, 2010, σελ. 377. [12 Ευρώ]
- ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, Μπεκτασήδες Δερβίσηδες και Εθνικό Κίνημα στην Αλβανία. Ισνάφι, 2005, σελ. 157. [7 Ευρώ]
- ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, Νόμιμη και παράνομη διακίνηση πολιτιστικών αγαθών υπό το πρίσμα του Διεθνούς, Κοινοτικού και Ελληνικού Δικαίου. Γενικός συντονισμός και εποπτεία: Αναστασία Γραμματικάκη-Αλεξίου. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2001, σελ. 251. [14 Ευρώ]
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, Περιγραφή του Γιώργου Σεφέρη - Δεκαπέντε χρόνια από τον θάνατό του. Τετράδια "Ευθύνης", αρ. 25, 1986, σελ. 217. Άκοπο αντίτυπο. [9,50 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, Σάτιρα και πολιτική στη νεώτερη Ελλάδα. Από τον Σολωμό ως τον Σεφέρη. Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας, 1979, σελ. 327. Άκοπο αντίτυπο. [8 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΣΩΦΡΟΝΙΑΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, Από την απολυταρχία στον Κεμαλισμό. Άρθρα από τον Ελληνικό Τύπο της Κωνσταντινούπολης (1905-1921). Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, 2005, σελ. 201. Σκληρόδετο. [9 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΤΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Η ασφάλεια των τροφίμων στο Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Εκδ. Σάκκουλα, 2009, σελ. XXII+360. [20 Ευρώ]
- ΤΖΙΒΑ ΕΦΗ, Το ηλεκτρονικό εμπόριο φαρμάκων. Εκδ. Σάκκουλα, 2007, σελ. XV+443. [30 Ευρώ]
ΤΡΩΙΑΝΟΣ ΣΠ., Η θέση του νομικού/δικαστή στη βυζαντινή κοινωνία. Ίδρυμα Γουλανδρή-Χορν, 1999, σελ. 52. Άκοπο αντίτυπο. [3 Ευρώ] 
- ΤΣΟΛΙΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Η κριτική της θρησκείας στον νεοελληνικό διαφωτισμό. Προσκήνιο, 2010, σελ. 143. [8 Ευρώ] Κρατημένο
ΦΕΡΑΛΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Το Βιβλίον Πρακτικών της επί του συνοικισμού των Χίων Επιτροπής [Πειραιάς: 1836-1842]. Ελληνικά Γράμματα, 1994, σελ. 151. [14 Ευρώ]
ΦΙΛΙΠΠΟΤΗΣ ΣΤΡ., Αθηναϊκό Ημερολόγιο 2013. Φιλιππότη, σελ. 255. [8,50 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ, Οι εξισλαμισμοί της Μικράς Ασίας και οι κρυπτοχριστιανοί του Πόντου. Αφοί Κυριακίδη, 1993, σελ. 717. Σκληρόδετο. [28 Ευρώ]
- ΧΑΡΙΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Η Αράχωβα Βοιωτίας στον Αγώνα του 1821. Αθήναι, 1991, σελ. 119. [16 Ευρώ] Κρατημένο
- ΧΑΤΖΗΦΩΤΗΣ Ι., Ο Καβάφης μετά θάνατον. Κείμενα και Μελέται Νεοελληνικής Φιλολογίας, αρ. 64. Αθήναι, 1970, σελ. 15. [2 Ευρώ] Κρατημένο
- ΧΙΛ ΤΖΟΝΑΘΑΝ, Η ιστορία του χριστιανισμού. Εκδ. Ουρανός, 2010, σελ. 559. Σκληρόδετο. [17,50 Ευρώ]
- ΧΟΥΓΚ ΚΟΥΟΓΚ ΚΙΝ, Συγκριτική έρευνα περί της παιδείας εν αρχαία Ελλάδι και αρχαία Κίνα [Εναίσιμος επί διδακτορία διατριβή εγκριθείσα υπό της Φιλοσοφικής Σχολής Παν/μίου Αθηνών]. Αθήναι, 1971, σελ. 102. [18 Ευρώ] Κρατημένο
- ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΤΙΝΟΣ, Βολέματα καταστροφής. Μπιλιέτο, 2008, σελ. 109. Άκοπο αντίτυπο. [4,50 Ευρώ] Κρατημένο
ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΤΙΝΟΣ, Η πιο βαθιά πληγή. Μπιλιέτο, 2001, σελ. 8. Άκοπο αντίτυπο. [2 Ευρώ] Κρατημένο
ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΤΙΝΟΣ, Τα αλαμπουρνέζικα ή Η γλώσσα των σημερινών κουλτουριάρηδων. Μια συζήτηση με τον Περικλή Σφυρίδη. Μπιλιέτο, 2003, σελ. 35. Άκοπο αντίτυπο. [3 Ευρώ] Κρατημένο
- ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, Η Προσυμβατική Δήλωση στο Ιδιωτικό Ασφαλιστικό Δίκαιο. Συμβολή στην ερμηνεία του άρθρου 3 ν. 2496/1997. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2005, σελ. 115. [7 Ευρώ] 
- BRYCE TREVOR, Οι Τρώες και οι γείτονές τους. Οδυσσέας, 2007, σελ. 271. [9 Ευρώ]
- CRAVERI BENEDETTA, Η συμβολή των γυναικών σε μια νέα μορφή κοινωνικότητας (17ος - 18ος αιώνας). ΕΙΕ/ΙΝΕ, 2007, σελ. 107. [6 Ευρώ]
- FIRESTONE SHULAMITH, Η διαλεκτική του σεξ. Ο φάκελος της φεμινιστικής επανάστασης. Μτφρ.: Γεώργιος Χατζόπουλος. Ράππα, 1983, σελ. 317. [13 Ευρώ]
- MILLER WILLIAM, Ελλάδα - 100 χρόνια ελεύθερου βίου. Ειρμός, 1993, σελ. 422. [15 Ευρώ]
- RENFREW COLIN, Η ανάδυση του πολιτισμού. Οι Κυκλάδες και το Αιγαίο στην 3η χιλιετία π.Χ. ΜΙΕΤ, 2009, σελ. 965. [23 Ευρώ] Πωλήθηκε
SLOT B.J., Σχέσεις μεταξύ Ολλανδίας και Ελλάδος από τον ΙΖ΄ αιώνα μέχρι τον Καποδίστρια. Αθήναι, 1977, σελ. 27. Άκοπο αντίτυπο. [9 Ευρώ] Κρατημένο
- TAGUIEFF P.-A., FINKIELKRAUT A., Η νέα εβραιοφοβία - Στο όνομα του Άλλου. Σκέψεις γύρω από τον επερχόμενο αντισημιτισμό. Πόλις, 2005, σελ. 361. [9 Ευρώ]
Η Πανελλήνιος Ένωσις Ποντίων Αξιωματικών "ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ" αποφάσισε να επανεκδόσει το βιβλίο του Υπουργείου Εξωτερικών της Ελλάδος "Οι ανθελληνικοί διωγμοί εν Τουρκία - Από της κηρύξεως του Ευρωπαϊκού Πολέμου".
Η έκδοση περιλαμβάνει ακόμη τα πρακτικά της συζητήσεως του θέματος των διωγμών στην Βουλή των Ελλήνων.
Τρίτο μέρος του βιβλίου αποτελεί Παράρτημα δια την γενοκτονία των Αρμενίων, όπως αυτή συζητήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο (1987).
Σελίδες: 92+112. [10 Ευρώ]
[3 Ευρώ]

Συλλογή - σύνθεση κειμένων και φωτογραφιών: Βαγγέλης Χατζατουριάν. Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Νέας Σμύρνης, 2007, σελ. 279. Σκληρόδετο. [25 Ευρώ] 
[17 Ευρώ]

1980, σελ. 175. Άκοπο αντίτυπο. [12 Ευρώ]Σελίδες 48. [8 Ευρώ] Κρατημένο
Τρία τεύχη [10 Ευρώ] Πωλήθηκαν


                                                                                            

Τετάρτη, 19 Αυγούστου 2015

Φιλελληνισμός (Philhellénisme )

Αμερικανοί φιλέλληνες στα χρόνια του '21. "Αμερικανική Υπηρεσία Πληροφοριών". Αθήναι, 1971, σελ. 57. [14 Ευρώ] Πωλήθηκε
Ο ιππότης Ιωάννης Γαβριήλ Εϋνάρδος. Αφιέρωμα επί τη εκατονταετηρίδι του θανάτου του 1863-1963. Το εξώφυλλο φιλοτέχνησε ο Γ. Βαρλάμος. Ιστορικό Αρχείο Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος. Αθήναι, 1963, σελ. 70+φωτογραφίες. [12 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΑΛΕΒΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, Η φιλελληνική κίνησις και αι πρώται εν Γερμανία Ελληνικαί Κοινότητες. Αθήναι, 1979, σελ. 266. [40 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΑΝΝΙΝΟΣ ΜΠΑΜΠΗΣ, Ιστορικά σημειώματα. Μετά πολλών εικόνων. Τυπογραφείον "Εστία". Αθήναι, 1925, σελ. 659. Ιδιωτική βιβλιοδεσία. [75  Ευρώ] 
Περιεχόμενα: Η απολογία του Οδυσσέως Ανδρούτσου. Νοσοκόμοι και κομπογιαννίται. Οι Φιλέλληνες του 1821. Η χολέρα του 1854. Αι στολαί του τακτικού στρατού. Αι Αθήναι κατά το 1850. Ιστορία ενός άσματος. Ο Παπουλάκης. Εκστρατεία ιερέων. Ο Βύρων εν Ελλάδι. Η ένωσις της Επτανήσου.
ΒΑΓΕΝΑΣ ΘΑΝΟΣ, ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΡΥΔΙΚΗ, Αμερικανοί φιλέλληνες εθελοντές στο Εικοσιένα. Αθήνα, 1949, σελ. 119. Άκοπο αντίτυπο. [20 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΒΡΑΝΟΥΣΗΣ Λ., Ο φάκελος του Byron στα Αρχεία του Metternich. Δύο μυστικές εκθέσεις από την Ελλάδα του 1824. Ανάτυπο. Αθήνα, 1974, σελ. 13. [3 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, Και λευτεριά σ' ό,τι απόμεινε απ' τον ελληνισμό. Κοινή γνώμη και πολιτική στην Γαλλία τα χρόνια της Ελληνικής Επαναστάσεως (1821-1827). Πάπυρος, 1974, σελ. 268. [30 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΔΟΑΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ, Η σταδιακή πορεία του Chateaubriand προς το φιλελληνισμό. Ανάτυπο. Αθήναι, 1978, σελ. 14. [3 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΖΩΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Η εν έτει 1822 μάχη του Πέτα κατ' ανέκδοτον χειρόγραφον του Απορρήτου Αρχείου του Βατικανού [σσ. 9] PDF
ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΑΘ., Γύρω από το γερμανικό φιλελληνισμό - Μαρτυρίες και δοκουμέντα της περιόδου 1821-1823 [σσ. 15] PDF
ΚΑΡΟΛΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ, Ο γερμανικός φιλελληνισμός. Αθήναι, 1917, σελ. 52. [20 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΛΑΖΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Η Αμερική και ο ρόλος της στην Επανάσταση του 1821. Δύο τόμοι. Παπαζήση, 1983-1984, σελ. 559+699. [19 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΛΑΣΚΑΡΙΣ Σ.Θ., Ο φιλελληνισμός εν Αμερική κατά την Ελληνικήν Επανάστασιν. Σειρά: Επιφυλλίδες, τόμος Α΄(1927), τεύχος ΣΤ΄(Ιανουάριος). Εκδ. οίκος Ελευθερουδάκης, σελ. 80. [15 Ευρώ] Πωλήθηκε 
ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ, Έλληνες και φιλέλληνες των Ινδιών κατά την Ελληνικήν Επανάστασιν. Αι ελληνικαί παροικίαι της Καλκούττας και της Δάκκας. Η Φιλελληνική Εταιρεία της Καλκούττας. Εκδ. "ΠΑΝ". Αθήναι, 1965, σελ. 128. [20 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ, Ο Φιλελληνισμός εν Πελοποννήσω κατά τον Αγώνα της Ελληνικής ανεξαρτησίας [σσ. 19] PDF
- ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ, Φιλέλληνες δράσαντες κατά του Ιμπραήμ εις την περιοχήν του Νεοκάστρου [σσ. 4] PDF
- ΛΟΥΡΟΣ Κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Ο Γερμανός ιατρός Ch. W. Hufeland και ο απελευθερωτικός αγών των Ελλήνων [σσ. 15] PDF
- ΜΑΜΩΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ, Χαρακτηρισμοί Πελοποννησίων και αρχηγών του Αγώνα στην Πελοπόννησο από τα κείμενα των Φιλελλήνων (1821-1829)  [σσ. 17] PDF
ΜΑΡΚΟΥ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ (Σμήναρχος ε.α.), Οι Φιλέλληνες και η θυσία των εις την εποποιΐαν του Πέτα. Έκδοσις Εθνικού Ιδρύματος «Ο Βασιλεύς Παύλος». Αθήναι, 1973, σελ. 54. [8 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΜΥΛΩΝΑΣ ΠΑΝΤ., Βύρων, ο μέγας φιλέλλην ποιητής (1788-1824). Εκδόσεις Κ. Σπανού, 1974, σελ. 32. [5 Ευρώ]
ΞΗΡΑΔΑΚΗ ΚΟΥΛΑ, Φιλελληνίδες. Αθήνα, 1964, σελ. 160+εικόνες. [22 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΠΑΝΤΕΛΟΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Ο προ της επαναστάσεως του 1821 λογοτεχνικός φιλελληνισμός εις την Γαλλίαν. Ανάτυπο. Ιωάννινα, 1973, σελ. 29. [6 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΠΑΝΤΕΛΟΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Ο φιλελληνισμός εις την Lyon κατά την Επανάστασιν του 1821. Διατριβή. Αθήναι, 1974, σελ. 159. [30 Ευρώ] Πωλήθηκε
Περιεχόμενα: Λογοτεχνικά κείμενα δημοσιευθέντα εις τον ημερήσιον τύπον της Lyon/Αυτοτελή λογοτεχνικά κείμενα/Η Ακαδημία της Lyon έναντι της ελληνικής υποθέσεως.
ΠΑΝΤΕΛΟΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Ο φιλελληνισμός του Βίκτωρος Ουγκώ κατά τον Αγώνα του 1821. Ανάτυπο. Ιωάννινα, 1971, σελ. 11. [4 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΠΡΟΒΑΤΑ ΕΛΙΣΑΒΕΤ, Ο φιλελληνισμός της Τουλούζης (1821-1827). Η συμβολή του Τύπου. Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών, 1978, σελ. 128+εικόνες. [30 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ-ΚΡΙΣΤΕΝΣΕΝ ΑΡΙΣΤΕΑ, Το φιλελληνικό κίνημα στη Δανία. Ι.Ε.Ε.Ε, 2010, σελ. 119. [13,50 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΣΟΥΤΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Οι φιλέλληνες των Βαλκανίων στην επανάστασι του ’21. Πρόλ.: Σπ. Ζερβός. Αθήνα, 1976, σελ. 62. [15 Ευρώ]
ΤΟΝΤΟΡΩΦ ΝΙΚΟΛΑΪ, Η βαλκανική διάσταση της Επανάστασης του 1821. (Η περίπτωση των Βουλγάρων). Ένας κατάλογος αγωνιστών στη Μολδοβλαχία (Αρχεία Οδησσού). Ιστορική εισαγωγή: Π. Κανελλόπουλος. Επιμ.: Γιάννης Καράς. Gutenberg, 1982, σελ. 332. [20 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Σχέσεις Ελλήνων και Ισπανών στα χρόνια της Τουρκοκρατίας. Τυπ. Ν. Νικολαΐδη. Θεσσαλονίκη, Καλοκαίρι 1969, σελ. 69. Άκοπο αντίτυπο. [15 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤ., Ο φιλελληνισμός του Σταντάλ. Ανάτυπο. Αθήνα, 1970, σελ. 8. [2 Ευρώ] Πωλήθηκε
George Jarvis: His Journal and related documents [Americans in the Greek Revolution, I]. Edited with Introduction, Prologues, Sequel and Notes by George Georgiades Arnakis. Institute for Balkan Studies. Thessaloniki, 1965, p. ΧΧΧΙΙ+282. [20 Ευρώ]
ATCHLEY S.C., Ο λόρδος Βύρων στην Ελλάδα. Βαγιονάκης, 2000, σελ. 127. [5 Ευρώ]
DAKIN DOUGLAS, British and American philhellenes during the war of Greek Independence, 1821-1833. ΙΜΧΑ, αρ. 8. Θεσσαλονίκη, 1955, σελ. Θ΄+245+8 plates. [40 Ευρώ] Πωλήθηκε
DALLEGGIO EUGÈNE, Les Philhellènes et la guerre de l’ indépendance. 138 Lettres inédites de J. Orlando et A. Louriotis. Institut Français d’ Athènes, 1949, p. 240. Άκοπο αντίτυπο. [20 Ευρώ]
DIMOPOULOS ARISTIDE, L’ opinion publique française et la révolution grecque (1821-1827). Université de Nancy. Publications du Centre Européen Universitaire, 1962, p. VIII+100. [17 Ευρώ]
GAMBA PIETRO, Ο Βύρων εν Ελλάδι. Μτφρ.: Μπάμπης Άννινος. Γαλαξία (Β΄έκδοσις), 1968, σελ. 180. [13 Ευρώ]
- IRMSCHER J., Περί τον γερμανικόν φιλελληνισμόν [σσ. 14] PDF
PAPACOSTEA-DANIELOPOLU CORNELIA, Le philhellénisme culturel des Roumains (1818-1830). Ανάτυπο. Institute for Balkan Studies, 1974, σελ. 8. [2 Ευρώ] Πωλήθηκε
- RAYBAUD MAXIME, Mémoires sur la Grèce, pour servir à l'histoire de la Guerre de l'Indépendance, accompagnés de plans topographiques. 2 vol. Tournachon-Molin. Paris, 1824-1825, pp. XV-528 et [4]-504. [1000 Ευρώ]
SPENCER TERENCE, Ο Αγγλικός φιλολογικός φιλελληνισμός. Από τον Σαίξπηρ ως τον Μπάυρον. Σύλλογος Προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, 1990, σελ. 449. [6 Ευρώ] Πωλήθηκε
- STRASBURGER JANUSZ (1925-2000), Le Philhellénisme en Pologne aux années de l’ insurrection grecque, 1821-1828. [σσ. 14] PDF
- WOODHOUSE C.M., The Philhellenes. Second edition. Doric Publications. London/Athens, 1977, p. xii+264+photos. [20 Ευρώ]
Contents: I. The Forerunners II. The Byronic Revolution III. Philhellenism in Action IV. Byron's Last Intervention V. The Achievement of Independence VΙ. The Aftermath (Epilogue, Notes, Bibliography)

ΒΥΖΑΝΤΙΟ - ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗ ΔΥΣΗ

BURCKHARDT JACOB, Ο πολιτισμός της Αναγέννησης στην Ιταλία. Νεφέλη, 1997, σελ. 449. [13 Ευρώ]
GILL JOSEPH, Η Σύνοδος της Φλωρεντίας (1438-1439). Έκδοσις και μετάφρασις Γραφείου "Καλού Τύπου". Αθήναι, 1962, σελ. κδ΄+524. Σκληρόδετο. [30 Ευρώ] Πωλήθηκε
GUILLOU ANDRÉ, Ο βυζαντινός πολιτισμός. Ελληνικά Γράμματα, 1996, σελ. 835. [45 Ευρώ]
HALDON JOHN, Βυζάντιο: Μια ιστορία. Μτφρ.: Σοφία Σφυρόερα. Ελληνικά Γράμματα, 2007, σελ. 343. [22 Ευρώ] Πωλήθηκε
KIECKHEFER R., Η μαγεία στο μεσαίωνα. Π. Τραυλός, 2002, σελ. 315. [18 Ευρώ] Πωλήθηκε
LILIE RALPH-JOHANNES, Εισαγωγή στη βυζαντινή ιστορία. Ηρόδοτος, 2011, σελ. 459. [22 Ευρώ] Πωλήθηκε
LUSCOMBE DAVID, Η Μεσαιωνική σκέψη. Πολύτροπον, 2007, σελ. 321. [12,50 Ευρώ]
MARAVA-HADJINICOLAOU ANNE, Recherches sur la vie des esclaves dans le monde byzantin. Collection de l' Institut Français d’ Athènes, 1950, p. 134. [25 Ευρώ]
- NICOL DONALD, Οι βυζαντινές δεσποσύνες: Δέκα πορτρέτα. Παπαδήμα, 1996, σελ. 248. [11 Ευρώ]
OIKONOMIDÈS NICOLAS, Fiscalité et exemption fiscale à Byzance (IXe – XIe s.). ΙΒΕ/ΕΙΕ, 1996, p. 319. [15 Ευρώ]
PATLAGEAN ÉVELYNE, Ο ελληνικός Μεσαίωνας: Βυζάντιο, 9ος - 15ος αιώνας. Πατάκη, 2014, σελ. 573. [12 Ευρώ]
SMITH JULIA, Η Ευρώπη μετά τη Ρώμη. Μια νέα πολιτισμική ιστορία (500 - 1000). Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου, 2008, σελ. 472. [16 Ευρώ]
SPIRIDONAKIS BASILE, Grecs, Occidentaux et Turcs de 1054 à 1453: Quatre siècles
d’histoire de relations internationales, Institute for Balkan Studies. Thessalonique,  1990, p. 291. [20 Ευρώ]
WILSON N.G., Οι λόγιοι στο Βυζάντιο. Καρδαμίτσα, 1991, σελ. 357. [15 Ευρώ]
ZACHARIADOU ELIZABETH, Trade and Crusade. Venetian Crete and Emirates of Menteshe and Aydin (1300-1415). Βιβλιοθήκη του Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών της Βενετίας, αρ. 11. Βενετία, 1983, σελ. XXXVI+270. [35 Ευρώ]
ZAKYTHINOS D., Le Despotat grec de Morée. Tome premierHistoire politique. Tome secondVie et institutions. Δωδώνη, 2003, p. 334+408. [64 Ευρώ]
Βυζαντινές εικόνες: Τέχνητεχνική και τεχνολογία (Byzantine icons: Art, technique and technology). Διεθνές συμπόσιο, 20-21 Φεβρουαρίου 1998 (An international symposium, 20-21 February 1998). Επιμέλεια: Μαρία Βασιλάκη. ΠΕΚ, 2002, σελ. 382. Γλώσσα: ελληνικά, αγγλικά. [20 Ευρώ] 
Εις μνήμην Κωνσταντίνου Ι. Αμάντου (1874-1960). Επιμ.: Νικ. Τωμαδάκης. Αθήναι, 1961, σελ. μ΄+531+εικόνες. [70 Ευρώ]
Οι περιθωριακοί στο Βυζάντιο. Πρακτικά Ημερίδας (9 Μαΐου 1992). Γενική εποπτεία: Χρύσα Μαλτέζου. Ίδρυμα Γουλανδρή-Χορν, 1999, σελ. 298. Άκοπο αντίτυπο. [8 Ευρώ] Κρατημένο
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Κ.Α. (Ναύαρχος ε.α.), Η θαλασσία δύναμις εις την ιστορίαν της βυζαντινής αυτοκρατορίας. Έκδοσις Ιστορικής Υπηρεσίας Β.Ν. Αθήναι, 1957, σελ. 526+εικόνες. Άκοπο αντίτυπο. [40 Ευρώ]
ΑΜΑΝΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Εισαγωγή εις την βυζαντινήν ιστορίαν. Το τέλος του αρχαίου κόσμου και η αρχή του μεσαίωνος. Β΄έκδοσις. Ίκαρος, 1950, σελ. 194. [25 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΑΜΑΝΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Σχέσεις Ελλήνων και Τούρκων από του 11ου αιώνος μέχρι του 1821. Τόμος Α΄: Οι πόλεμοι των Τούρκων προς κατάληψιν των ελληνικών χωρών 1071-1571. Οργανισμός Εκδόσεως Σχολικών Βιβλίων. Αθήναι, 1955, σελ. 213. Άκοπο αντίτυπο. Δεν εκδόθηκε άλλος τόμος. [30 Ευρώ]
ΒΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, Βοήθιος, ο νοσταλγός της ελληνικής παιδείας - Η "Παρηγοριά της Φιλοσοφίας". Νέα Σύνορα - Α.Α. Λιβάνη, 1998, σελ. 472. [18 Ευρώ]
ΒΛΥΣΙΔΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Εξωτερική πολιτική και εσωτερικές αντιδράσεις την εποχή του Βασιλείου Α΄. Έρευνες για τον εντοπισμό των αντιπολιτευτικών τάσεων στα χρόνια 867-886. Ιστορικές Εκδόσεις Στ. Δ. Βασιλόπουλος, 1991, σελ. 248. [18 Ευρώ]
ΒΡΑΝΟΥΣΗ ΕΡΑ, «Κομισκόρτης ο εξ Αρβανών»: σχόλια εις χωρίον της Άννης Κομνηνής. Εταιρεία Ηπειρωτικών Μελετών. Ιωάννινα, 1962, σελ. 29. Άκοπο αντίτυπο. [13 Ευρώ]
ΓΙΑΝΤΣΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, Ο φτωχός ανάμεσα στην Εκκλησία και την πόλη. Η αστική φιλανθρωπία στη Δυτική Ευρώπη κατά τον Μεσαίωνα. Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου, 2011, σελ. 313. [10,50 Ευρώ]
ΓΙΑΡΕΝΗΣ ΗΛΙΑΣ, Η συγκρότηση και η εδραίωση της αυτοκρατορίας της Νίκαιας. Ο αυτοκράτορας Θεόδωρος Α΄Κομνηνός Λάσκαρις. ΙΒΕ/ΕΙΕ, 2008, σελ. 410. [18,50 Ευρώ]
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ-ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΜΑΡΘΑ, Παρακμή και πτώση του Θεματικού θεσμού. Συμβολή στην εξέλιξη της διοικητικής και της στρατιωτικής οργάνωσης του Βυζαντίου από τον 10ο αι. κ.ε. Βάνιας, 2007, σελ. 153. [5,50 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΔΕΝΤΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Βίος και Ακολουθία του Αγίου Φιλοθέου (Κοκκίνου), Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως (1353-1354 και 1364-1376), του Θεολόγου. Ησυχαστικαί και Φιλοσοφικαί Μελέται - 9. Αθήναι, 1971, σελ. 135. [17 Ευρώ]
ΔΗΜΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Τινά περί της λήξεως της πατρικής εξουσίας κατά το βυζαντινόν δίκαιον (Δίκαιον των Μακεδόνων). Ανάτυπο. Αθήναι, 1959, σελ. 14. [2 Ευρώ]
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, Η δίκη διαζυγίου κατά την μεταβυζαντινήν περίοδον. Αθήναι, 1964, σελ. 110+ 58 Παράρτημα. [20 Ευρώ]
ΖΗΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, Γεννάδιος Β΄ Σχολάριος. Βίος - Συγγράμματα - Διδασκαλία. Ανάλεκτα Βλατάδων 30. Πατριαρχικόν Ίδρυμα Πατερικών Μελετών. Θεσσαλονίκη, 1980, σελ. 555. [30 Ευρώ]
ΖΩΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Ιωάννου Αξαγιώλου "Διήγησις συνοπτική Καρόλου του Ε΄" (κατά τον Βατικανόν ελληνικόν κώδικα 1624). Σπουδαστήριον Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας Παν/μίου Αθηνών. Αθήναι, 1964, σελ. 241. Άκοπο αντίτυπο. [20 Ευρώ]
ΖΩΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Περί την άλωσιν της Κωνσταντινουπόλεως. Σπουδαστήριον Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας Παν/μίου Αθηνών. Αθήναι, 1959, σελ. 305. Άκοπο αντίτυπο. [25 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Μια διαθήκη και μια δίκη βυζαντινή. Ανέκδοτα βατοπεδινά έγγραφα του ΙΔ΄αιώνος περί της Μονής Προδρόμου Βεροίας. Μακεδονικά - Παράρτημα 2. ΕΜΣ. Θεσσαλονίκη, 1962, σελ. 96. Άκοπο αντίτυπο. [17 Ευρώ]
ΚΑΛΟΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ Ν. (Στρατηγός), Η διπλωματία της ελληνικής αυτοκρατορίας του Βυζαντίου. Αθήναι, 1938, σελ. 128. [25 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Ι., Βυζαντινή διπλωματική. Α΄: Αυτοκρατορικά έγγραφα. Β΄ελληνική έκδοσις. Σάκκουλα. Θεσσαλονίκη, 1972, σελ. 379+85 εικόνες. [40 Ευρώ]
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Ι., Το βυζαντινό κράτος. Βάνιας, 2001, σελ. 608. [11 Ευρώ]
ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ, Η νομοθετική δραστηριότητα επί Διοκλητιανού και η κρατική παρέμβαση στον τομέα του δικαίου: Ο Γρηγοριανός και ο Ερμογενειανός κώδικας. ΙΒΕ/ΕΙΕ, 2008, σελ. 485. [22 Ευρώ]
ΚΑΡΔΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Το Βυζάντιο και οι Άβαροι (Στ΄- Θ΄αι.). Πολιτικές, διπλωματικές και πολιτισμικές σχέσεις. ΙΒΕ/ΕΙΕ, 2010, σελ. 320. [14 Ευρώ] 
ΚΟΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Η εξωτερική πολιτική Αλεξίου Α' Κομνηνού (1081-1118). Ανάτυπο. Αθήναι, 1955, σελ. 48. [10 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Το δίκαιον της μοναστηριακής περιουσίας (Από του 9ου μέχρι του 12ου αιώνος). Διατριβή. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1979, σελ. XXVI+291. [35 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΚΟΡΔΩΣΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, Πρεσβείες μεταξύ FU-LIN (ΒΥΖΑΝΤΙΟ;) και Κίνας κατά τη διάρκεια του μεσαίωνα και η ιστορικογεωγραφική πραγματικότητα. Η "Άπω Δύση" από τις Κινεζικές πηγές. Ανάτυπο. Ιωάννινα, 1995, σελ. 113-260. [12 Ευρώ]
- ΚΟΤΣΙΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Η μάχη του Σπερχειού (997): Νικηφόρος Ουρανός, Βασίλειος Β΄ - Σαμουήλ. Αθήνα, 1997, σελ. 48. [10 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΚΟΥΡΟΥΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, Ο λόγιος οικουμενικός πατριάρχης Ιωάννης ΙΓ΄ ο Γλυκύς (Συναγωγή ειδήσεων και ανέκδοτα αυτού έργα). Ανάτυπο. Αθήναι, 1975, σελ. 297-405+η΄+εικόνες. [30 Ευρώ]
ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ ΣΤΙΛΠΩΝ, Βυζαντιναί Μελέται VI: Οι Σλάβοι εν Πελοποννήσω. Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών - Επιστημονικαί Πραγματείαι. Σειρά: Φιλολογική και Θεολογική, αρ. 1. Θεσσαλονίκη, 1947, σελ. 105. [26 Ευρώ]
ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Πληροφορίες εκκλησιαστικού δικαίου στις αγιολογικές πηγές του 4ου αιώνα/Η διαχείριση της περιουσίας των κοινωφελών ιδρυμάτων στο πρώιμο βυζαντινό δίκαιο. Ανάτυπο. Αθήνα, 1989, σελ. VII+69. [7 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΛΕΟΝΤΣΙΝΗ ΜΑΡΙΑ, Κωνσταντίνος Δ΄(668-685), ο τελευταίος πρωτοβυζαντινός αυτοκράτορας. ΙΒΕ/ΕΙΕ, 2006, σελ. 280. [15 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΜΑΓΓΙΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Ο Μέγας Κωνσταντίνος και η δοναστική έριδα. Συμβολή στη μελέτη των σχέσεων Εκκλησίας - Πολιτείας κατά την κωνσταντίνεια περίοδο. Βάνιας, 2005, σελ. 196. [6 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΜΑΛΙΓΚΟΥΔΗΣ ΦΑΙΔΩΝ, Η Θεσσαλονίκη και ο κόσμος των Σλάβων. Βάνιας, 1997, σελ. 166. [10 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Η θέση του χρονογράφου στη βυζαντινή κοινωνία. Νοοτροπία - Τεχνοτροπία. Ίδρυμα Γουλανδρή-Χορν, 1993, σελ. 27. Άκοπο αντίτυπο. [3 Ευρώ]
ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ, Βυζαντινοί ναοί της Ελλάδος. Αδελφότης θεολόγων η "Ζωή". Αθήναι, 1958, σελ. 121. [35 Ευρώ]
ΜΑΣΤΡΟΔΗΜΗΤΡΗΣ Π., Νικόλαος Σεκουνδινός (1402-1464): βίος και έργον. Συμβολή εις την μελέτην των Ελλήνων λογίων της Διασποράς. Διατριβή. Δημοσιεύματα Βιβλιοθήκης Σοφίας Ν. Σαριπόλου, αρ. 9. Αθήναι, 1970, σελ. 277+εικόνες. [30 Ευρώ]
[Ο Ν. Σεκουνδινός υπήρξε ο επίσημος μεταφραστής στη Σύνοδο Φερράρας-Φλωρεντίας, 1438-1439.]
ΜΕΡΙΑΝΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, Οικονομικές ιδέες στο Βυζάντιο τον 12ο αιώνα. Οι περί οικονομίας απόψεις του Ευσταθίου Θεσσαλονίκης. ΙΒΕ/ΕΙΕ, 2008, σελ. 362. [17 Ευρώ]
ΜΠΟΥΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, Βυζαντινή και Μεταβυζαντινή αρχιτεκτονική στην Ελλάδα. Μέλισσα, 2001, σελ. 311. [40 Ευρώ]
ΝΟΥΡ ΑΛΥ, Το Κοράνιον και το Βυζάντιον. Περιοδικό "Αθηνά" - Σειρά Διατριβών και Μελετημάτων, αρ. 8. Αθήναι, 1970, σελ. 112. [20 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Ο Δικέφαλος Αετός: Η εξέλιξη ενός συμβόλου. University Studio Press, 2001, σελ. 68. [4 Ευρώ] 
ΠΑΣΠΑΤΗΣ Α., Πολιορκία και άλωσις της Κωνσταντινουπόλεως υπό των Οθωμανών εν έτει 1453. Επιμέλεια: Ήρκος Αποστολίδης. Ιονική Τράπεζα, 1995, σελ. XXVII+240+1 χάρτης+1 πανόραμα της Κων/λεως του 17ου αι. [30 Ευρώ]
ΠΑΤΟΥΡΑ ΣΟΦΙΑ, Η μεθόριος του Δούναβη και ο κόσμος της στην εποχή της μετανάστευσης των λαών (4ος - 7ος αι.). Ι.Β.Ε./Ε.Ι.Ε., 2008, σελ. 301. Σκληρόδετο. [30 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΠΕΤΑΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Η εικόνα του επικού ήρωα στα γαλλικά μεσαιωνικά ηρωικά άσματα και στο έπος του Διγενή Ακρίτα [Διδακτορική διατριβή]. Εκδόσεις Αλέα, 1996, σελ. 282. [18 Ευρώ]
- ΠΟΛΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Η μετάνοια του Σιλβέστρου Συροπούλου [σσ. 17] PDF
ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΛΕΞΗΣ, Βυζαντινοτουρκικά μελετήματα (Ανατύπωση άρθρων 1981-1990). Ηρόδοτος, 1991, σελ. 338. [15 Ευρώ] 
ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΛΕΞΗΣ, Μελέτες βυζαντινής ιστορίας (11ου - 13ου αιώνα). Καρδαμίτσα, 1986, σελ. 220. [8 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΛΕΞΗΣ, Το οικουμενικό Βυζαντινό κράτος και η εμφάνιση  του Ισλάμ (518-717 μ.Χ.). Βιβλιοπωλείον της "Εστίας", 1985, σελ. 279+χάρτες. [8,50 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ-ΠΙΛΑΤΟΣ ΑΛΕΞ., Το πυροβολικόν κατά την δύσιν της μεσαιωνικής ημών αυτοκρατορίας. Ναυτική Επιθεώρησις. Ιούλιος 1928, σελ. 110+6 εικόνες εκτός κειμένου. [40 Ευρώ]
ΣΟΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Το πρόβλημα της γενέσεως των ιουστινιανείων Εισηγήσεων και η παράφρασις του Θεοφίλου. Ανάτυπο. Θεσσαλονίκη, 1951, σελ. 80. [15 Ευρώ]
ΣΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Ιστορικά μελετήματα: βυζαντινά, βαλκανικά, νεοελληνικά. Αθήναι, 1980, σελ. XV+404. [30 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΣΠΕΝΤΖΑΣ ΣΑΒΒΑΣ, Δημοσιονομική διερεύνησις του βυζαντινού κράτους (Συμβολή εις την ελληνικήν δημοσίαν οικονομίαν). Τόμος πρώτος. Παπαζήσης, 1969, σελ. 174. Άκοπο αντίτυπο. [24 Ευρώ]
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, Ανοχή και καταστολή στους Μέσους Χρόνους. Πρακτικά 10ου Συμποσίου. Μνήμη Λένου Μαυρομμάτη. Γλώσσα: ελληνικά, γαλλικά, αγγλικά. ΙΒΕ/ΕΙΕ, 2002, σελ. 389. [15 Ευρώ]
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, Το Βυζάντιο ώριμο για αλλαγές. Επιλογές, ευαισθησίες και τρόποι έκφρασης από τον 11ο στον 15ο αιώνα. Γλώσσα: αγγλικά, ελληνικά, γαλλικά. ΙΒΕ/ΕΙΕ, 2004, σελ. 339. [17 Ευρώ] Κρατημένο
ΤΑΡΝΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Η εκκλησιαστική πολιτική του αυτοκράτορος Μιχαήλ Η΄Παλαιολόγου έναντι των Βουλγάρων και των Σέρβων. Ανάτυπο. Θεσσαλονίκη, 1976, σελ. 39. [7 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΤΑΤΑΚΗΣ Β., Η βυζαντινή φιλοσοφία. Εταιρεία Σπουδών Σχολής Μωραΐτη, 1977, σελ. 378. [25 Ευρώ]
ΤΡΙΑΝΤΑΡΗ-ΜΑΡΑ ΣΩΤΗΡΙΑ, Οι πολιτικές αντιλήψεις των βυζαντινών διανοητών από το δέκατο έως το δέκατο τρίτο αιώνα μ.Χ. Ηρόδοτος, 2002, σελ. 279. [13 Ευρώ]
- ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, Στοιχεία φυσικού φωτισμού των βυζαντινών εκκλησιών. Δημοσιεύματα του Αρχαιολογικού Δελτίου, αρ. 3. Αθήναι, 1964, σελ. η+102+κατόψεις. [30 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΤΡΩΙΑΝΟΣ ΣΠ., Η εκκλησιαστική διαδικασία μεταξύ 565 και 1204. Ανάτυπο. Αθήναι, 1969, σελ. 147. [18 Ευρώ]
ΤΡΩΪΑΝΟΣ ΣΠ., Η εκκλησιαστική δικονομία μέχρι του θανάτου του Ιουστινιανού. Διατριβή. Αθήναι, 1964, σελ. στ΄+170. Άκοπο αντίτυπο. [30 Ευρώ]
ΤΣΑΝΤΣΑΝΟΓΛΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΣ, Το Λεξικό του Φωτίου. Χρονολόγηση - χειρόγραφη παράδοση. "Ελληνικά" - Παράρτημα 17. Θεσσαλονίκη, 1967, σελ. 118. [18 Ευρώ]
- ΤΣΕΛΙΚΑΣ ΑΓΑΜΕΜΝΩΝ, Λακεδαιμόνιοι βιβλιογράφοι του 15ου αι. (Συμβολή στην έρευνα του έργου τους) [σσ. 8] PDF
ΤΩΜΑΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Μεταβυζαντινά φιλολογικά (Μελέται και Κείμενα). Αθήναι, 1965, σελ. η΄+246. [30 Ευρώ]
ΦΟΥΓΙΑΣ ΜΕΘΟΔΙΟΣ, Η εκκλησιαστική αντιπαράθεσις Ελλήνων και Λατίνων. Από της εποχής του Μεγάλου Φωτίου μέχρι της Συνόδου της Φλωρεντίας (858-1439). Ιστορική και θεολογική μελέτη αναφερομένη στις ποικίλες φάσεις των εκκλησιαστικών σχέσεων των δύο λαών. Β΄έκδοσις. Αποστολική Διακονία, 1994, σελ. 506. [30 Ευρώ]
ΧΕΡΙΝ ΤΖΟΥΝΤΙΘ, Τι είναι το Βυζάντιο. Ωκεανίδα, 2008, σελ. 680+εικόνες. Βιβλιοδετημένη έκδοση. [20 Ευρώ]
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚ., Βυζαντινή ιστορία. Τόμος Α΄: 324-610. Β΄έκδοση, με πλήρη βιβλιογραφική ενημέρωση. Βάνιας, 1996, σελ. 435+2 αναδιπλ. χάρτες. [13 Ευρώ]
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚ., Βυζαντινή ιστορία. Τόμος Β1΄: 610-867. Β΄έκδοση, με βιβλιογραφική ενημέρωση. Βάνιας, 1993, σελ. 439+2 αναδιπλ. χάρτες. [13 Ευρώ]
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚ., Βυζαντινή ιστορία. Τόμος Β2΄: 867-1081. Β΄έκδοση, με βιβλιογραφική ενημέρωση. Βάνιας, 1997, σελ. 533+1 αναδιπλ. χάρτης. [13 Ευρώ]
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚ., Το πολίτευμα και οι θεσμοί της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας (324-1204). Κράτος, διοίκηση, οικονομία, κοινωνία. Αθήνα, 2004, σελ. 518. [20 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Το Επαρχικόν Βιβλίον Λέοντος του Σοφού και αι συντεχνίαι εν Βυζαντίω. Διατριβή. Πρόλ.: Γ. Πετρόπουλος. Αθήναι, 1935, σελ. ια΄+99. [25 Ευρώ] Κρατημένο

Επισκεφτείτε και τις ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ: Επετηρίς Εταιρείας Βυζαντινών ΣπουδώνΑρχείον των Βυζαντινών μνημείων της Ελλάδος