Δωρεάν αποστολή των κειμένων σε PDF

ΔΩΡΕΑΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΣΕ PDF

MILLEX ROGER, Έλληνες και φιλέλληνες της Μασσαλίας (1793-1983). [σσ. 25] PDF
Πηγή: Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών, τόμος 58 (1983).
ΛΟΥΡΟΣ Κ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Ο Γερμανός ιατρός Ch. W. Hufeland και ο απελευθερωτικός αγών των Ελλήνων. [σσ. 15] PDF
Πηγή: ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ, τόμος ΙΓ΄, αρ. 2.
ΝΙΚΟΛΑΪΔΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ, Συμβολή στην ιστορία τεσσάρων Eλληνικών Kοινοτήτων της Αυστροουγγαρίας (Zemun, Novi Sad, Orsova, Temesvar) [σσ. 51] PDF
Πηγή: ΔΩΔΩΝΗ, τόμος Θ΄(1980).
ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΕΜΜ., Νέα στοιχεία περί της εν Αθήναις "Εταιρείας των Φιλομούσων". [σσ. 36] PDF
Πηγή: ΑΘΗΝΑ, τόμος 61ος (1957).

Κυριακή, 9 Νοεμβρίου 2014

ΝΕΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΕΣ

- Δεκέμβρης του '44. Νεότερη έρευνα - Νέες προσεγγίσεις. Πρακτικά επιστημονικής συνάντησης. Επιμ.: Γρ. Φαράκος. Φιλίστωρ, 2000, σελ. 263. [7,50 Ευρώ]
- Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο "Η πόλη της Χαλκίδας" [Χαλκίδα, 24-27 Σεπτεμβρίου 1987]. Εταιρεία Ευβοϊκών Σπουδών - Τμήμα Χαλκίδας. Αθήνα, 1990, σελ. 431+αναδιπλ. χάρτης. [40 Ευρώ]
- Εκπαιδευτική μεταρρύθμιση 1964: τριάντα χρόνια μετά. Συμπόσιο [Πάτρα, 12-13 Νοεμβρίου 1994]. Ένωση Φίλων του Πνευματικού Ιδρύματος "Γεώργιος Παπανδρέου". Πάτρα, 1995, σελ. 220. [18 Ευρώ]
- Ευαγγελικά (1901) - Ορεστειακά (19ο3): Νεωτερικές πιέσεις και κοινωνικές αντιστάσεις. Επιστημονικό Συμπόσιο (31 Οκτωβρίου - 1 Νοεμβρίου 2003). Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας (Ιδρυτής: Σχολή Μωραΐτη), 2005, σελ. 296. [10 Ευρώ] Πωλήθηκε
- Η Αθήνα από τον 19ο στον 21ο αιώνα. Μια λογοτεχνική περιδιάβαση από την παλιά ως τη σημερινή εικόνα της πόλης. Εισαγωγή - Ανθολόγηση κειμένων: Δώρα Μέντη. Πατάκη, 2009, σελ. 316. [10 Ευρώ] Πωλήθηκε
Ημερολόγιο Πρίγκιπος Νικολάου 1909-1912. Επιμέλεια: Κώστας Σταματόπουλος. Φερενίκη, 2011, σελ. 639+φωτογραφίες. [12,50 Ευρώ] Κρατημένο
- Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και η Κύπρος. Πρακτικά Συνεδρίου (Λευκωσία, 15-16 Απριλίου 2005). Καστανιώτη, 2008, σελ. 227. [8,50 Ευρώ]
Ο ελληνικός Τύπος 1784 έως σήμερα. Ιστορικές και θεωρητικές προσεγγίσεις. Πρακτικά Διεθνούς Συνεδρίου [Αθήνα, 23-25 Μαΐου 2002]. Επιμ.: Λουκία Δρούλια. ΙΝΕ/ΕΙΕ, 2005, σελ. 606. [20 Ευρώ]
- Ο Μοναχισμός στην Πελοπόννησο (4ος – 15ος αι.). Πρακτικά 14ου Διεθνούς Συμποσίου. Επιστημονική επιμέλεια: Βούλα Κόντη. ΙΒΕ/ΕΙΕ, 2004, σελ. 347. [17 Ευρώ] Πωλήθηκε
- Ρωμιοί στην υπηρεσία της Υψηλής Πύλης. Πρακτικά επιστημονικής ημερίδας [Αθήνα, 13 Ιανουαρίου 2001]. Εταιρεία Μελέτης της καθ' ημάς Ανατολής. Αθήνα, 2002, σελ. 240. [18 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΑΔΑΜ ΜΕΛΙΤΑ, Ιστορίες από τη γειτονιά μου και ... λίγο παραπέρα. Κυψέλη, 1919-1959. Εκδ. Κ.Μ. Ζαχαράκης, 2012, σελ. 295. [13 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΑΡΗΣ, Το κιβώτιο. Κέδρος, 1975, σελ. 293. Άκοπο αντίτυπο. [8 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΑΛΙΚΑΝΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, Η πολιτική και κοινωνική ιδεολογία του Δημητρίου Γούναρη. Συμβολή στην ιστορία του προοδευτικού κινήματος στην Ελλάδα (1902-1922). Αθήνα, 2009, σελ. 301. [12 Ευρώ]
- ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΞΕΝ., Η Σκύρος στους περιηγητές και γεωγράφους (1400-1900). Εταιρεία Ευβοϊκών Μελετών, 1977, σελ. 253. Άκοπο αντίτυπο. [35 Ευρώ]
- ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Η εκπαίδευσις των ελληνοπαίδων επί Τουρκοκρατίας (Έδρα σχολείων - Διδάξαντες διδάσκαλοι - Μέθοδος διδασκαλίας - Ύλη μαθημάτων). Αθήναι, χ.χ., σελ. 168. [14 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ Δ., Ιστορική κατά τας πηγάς γεωγραφία της χερσονήσου Περαίας (Περαχώρας - Λουτρακίου). Ανάτυπο. Αθήναι, 1986, σελ. 45. [13 Ευρώ]
- ΒΑΓΙΑΚΑΚΟΣ Δ., ΑΝΑΠΛΙΩΤΗΣ Γ., Η εν Ιθώμη Μονή του Βουλκάνου. Αθήναι, 1965, σελ. 47+φωτογραφίες. [12 Ευρώ]
- ΒΑΡΦΗΣ ΚΩΣΤΗΣ, Το ελληνικό ναυτικό κατά την καποδιστριακή περίοδο. Τα χρόνια της προσαρμογής. Σύλλογος Προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, 1994, σελ. 342. [5,50 Ευρώ]
- ΒΛΑΧΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, Μια φορά κι ένα καιρό, ένας διπλωμάτης ... (50 Κυβερνήσεις). Α' τόμος: Ακόλουθος. Βιβλιοπωλείον της "Εστίας", 1989, σελ. 296. [8,50 Ευρώ]
- ΒΛΑΧΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, Μια φορά κι ένα καιρό, ένας διπλωμάτης ... (50 Κυβερνήσεις). Ε' τόμος: Μόνιμος Αντιπρόσωπος (Γενεύη). Βιβλιοπωλείον της "Εστίας", 1989, σελ. 291. [8 Ευρώ]
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Βυζάντιο και Δύση. Η αλληλεπίδραση των αμφιθαλών πολιτισμών στον μεσαίωνα και στην ιταλική αναγέννηση (330 - 1600). Μτφρ.: Έμμυ Βαρουξάκη. Βιβλιοπωλείον της "Εστίας", 1985, σελ. 563. [35 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΓΙΟΧΑΛΑΣ ΤΙΤΟΣ, Αλβανο - Ιταλικά. Θεματική βιβλιογραφία. Εκδίδεται με την ευκαιρία του Ελληνοαλβανικού Συμποσίου: Η Ελληνική και η Αλβανική Γλώσσα στην Κάτω Ιταλία και την Σικελία (Αθήνα, 1-4 Φεβρουαρίου 1996). Ελληνική Επιτροπή Σπουδών Νοτιοανατολικής Ευρώπης, 1996, σελ. 222. [20 Ευρώ]
- ΓΡΑΤΣΕΑΣ Γ., Η Έξοδος των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο κατά τους συγγραφείς των χρόνων της Καινής Διαθήκης. Αθήνα, 1981, σελ. 128. [15 Ευρώ]
- ΓΩΓΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Η δικαστική προσβολή παραλείψεων της διοίκησης. Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε., 2005, σελ. ΧΙΧ+449. [22 Ευρώ]
- ΔΕΛΕΝΔΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Ερνέστος Ψυχάρης. Τυπογραφείο "Πολυβιοτεχνική", Σεπτέμβριος 1945, σελ. 238. [18 Ευρώ]
- ΔΗΜΑΚΗΣ Π., Βυζαντινόν δίκαιον - Εμπορικοί νόμοι εις την αρχαίαν Ελλάδαν - Δίκαιον της Γόρτυνος - Δωδεκάδελτος. Αθήναι, χ.χ., σελ. 60. Άκοπο αντίτυπο. [10 Ευρώ]
- ΔΗΜΑΚΗΣ Π., Η συμβολή των Ελλήνων νομικών στην έρευνα του αρχαίου ελληνικού δικαίου. Ανάτυπο. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1984, σελ. 46. [8 Ευρώ]
- ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, Και λευτεριά σ' ό,τι απόμεινε απ' τον ελληνισμό. Κοινή γνώμη και πολιτική στην Γαλλία τα χρόνια της Ελληνικής Επαναστάσεως (1821-1827). Πάπυρος, 1974, σελ. 268. [30 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΔΙΒΑΝΗ ΛΕΝΑ, Η εδαφική ολοκλήρωση της Ελλάδας (1830-1947). Καστανιώτη, 2010, σελ. 716. [16 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΔΟΥΝΙΑΣ ΜΙΝΩΣ, Μουσικοκριτικά. Εκλογή από το κριτικό έργο του. Επιμ.: Γ.Ν. Πολίτη. Βιβλιοπωλείον της "Εστίας", 1963, σελ. ιγ΄+333. [30 Ευρώ]
- ΖΕΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Η παράδοσις δι' εγγράφου εν τω βυζαντινώ και το μεταβυζαντινώ δικαίω. Ανάτυπο. Θεσσαλονίκη, 1951, σελ. 44. [7 Ευρώ]
- ΖΜΑΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, Παγκοσμιοποίηση και εκπαιδευτική πολιτική. Μεταίχμιο, 2007, σελ. 194. [9 Ευρώ]
- ΗΛΙΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΣ, Ψηφίδες ιστορίας και πολιτικής του εικοστού αιώνα. Πόλις, 2007, σελ. ιγ'+598. [18 Ευρώ]
ΙΩΑΚΕΙΜ ΙΩΑΚΕΙΜ, Ιωάννης Μεταξάς. Η ανοδική πορεία του από τη στρατιωτική στην πολιτική δράση (1871-1922). Με 2 χάρτες και 13 εικόνες εκτός κειμένου. Παπαδήμα, 2005, σελ. 472. [18 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Το νόημα της ελευθερίας στους «Ελεύθερους Πολιορκημένους» του Διονυσίου Σολωμού. Σύνδεσμος Ελλήνων Φιλολόγων Κύπρου «Στασίνος». Λευκωσία, 1980, σελ. 27. [3 Ευρώ]
- ΚΑΓΚΑΛΙΔΟΥ ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΑ, Εκπαίδευση και πολιτική. Η περίπτωση του καθεστώτος της 4ης Αυγούστου. Αφοί Κυριακίδη, 1999, σελ. 185. [7 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΚΑΖΟΛΕΑ-ΤΑΒΟΥΛΑΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, Θεόφιλος Καΐρης. Από τη φιλοσοφική ψυχολογία στη θεοσεβική ηθική. Τυπωθήτω, 2005, σελ. 300. [7,50 Ευρώ]
- ΚΑΪΡΗΣ ΘΕΟΦΙΛΟΣ, Γνωστική - Στοιχεία φιλοσοφίας. Εισαγωγή - Επιμέλεια: Νικήτας Σινιόσογλου. Καΐρειος Βιβλιοθήκη/Ευρασία, 2008, σελ. 320. [12,50 Ευρώ]
- ΚΑΙΡΟΦΥΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, "Στης Πλάκας της ανηφοριές ...". Φιλιππότη, 2007, σελ. 239. [16 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ, Η Δεκεμβριανή "Επανάσταση". Το χρονικό μιας τετραετίας (1941-1945). Β΄ έκδοση. Εκδ. Λόγχη, 2010, σελ. 357. [12 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΚΑΛΠΑΔΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, Το Μακεδονικό ζήτημα (1962-1995). Από τη σιωπή στη λαϊκή διπλωματία. Καστανιώτη, 2012, σελ. 398. [13 Ευρώ]
- ΚΑΡΕΛΛΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ, Ιστορικά σημειώματα για την Κρήτη. Από την Επανάσταση του 1866 ως την Κατοχή. Με ανατύπωση της Εκθέσεως Ωμοτήτων των Καζαντζάκη, Κακριδή, Καλιτσουνάκη (1945). ΠΕΚ, 2005, σελ. xx+369. [10 Ευρώ]
ΚΑΡΥΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ, Όψεις της εκκλησιαστικής οργάνωσης στον βενετοκρατούμενο ελληνικό χώρο. Α΄: Ζάκυνθος - Κέρκυρα - Κεφαλληνία - Κύθηρα - Πελοπόννησος. Ενάλιος, 2011, σελ. 173. [7 Ευρώ]
- ΚΕΜΕΡΛΗΣ Π., ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΑΔΗΣ ΑΡ., Η αντίσταση στη Λέσβο (Πηγές και πτυχές της). Αθήνα, 1988, σελ. 605. [25 Ευρώ]
ΚΙΤΡΟΜΗΛΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ, Ρήγας Βελεστινλής. Θεωρία και πράξη. Βουλή των Ελλήνων, 1998, σελ. 108. [5 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΚΟΚΟΖΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ, Η αντιδικτατορική κομμουνιστική νεολαία Θεσσαλονίκης (1969-1974). Θεσσαλονίκη, 2007, σελ. 47. [10 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΜΙΝΩΣ, Από τον Όμηρο στη Δεύτερη Σοφιστική. Πατάκη, 2004, σελ. 343. [11 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ της εποχής της φασιστικής Κατοχής (1941-1944). Ανατύπωση Οχτώβρης 1946. Αθήνα, σελ. XVI+738. [60 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΚΟΡΦΗΣ ΤΑΣΟΣ, Ναπολέων Λαπαθιώτης. Συμβολή στη μελέτη της ζωής και του έργου του. Πρόσπερος, 1985, σελ. 187+φωτογραφίες. [20 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΚΥΡΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, Η Β΄εν Αθήναις Εθνική των Ελλήνων Συνέλευσις. Οι ιστορικοπολιτικοί στόχοι της Εθνοσυνέλευσης και ο βρετανικός παράγοντας. University Studio Press, 2006, σελ. 270. [9 Ευρώ]
- ΚΥΡΟΥ ΑΧ., Η αποφασιστική καμπή του πολέμου. Αετός Α.Ε., 1946, σελ. 167. [20 Ευρώ]
- ΛΕΚΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Πλωτίνος - Προς μια οντολογία του τρόπου. Παπαζήση, 2009, σελ. 134. [6 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, Από τη Δόξα στη Συμφορά (1915-1922). Η άδικη εκτέλεση των Έξι ... Εκδόσεις Μέτρον, 2005, σελ. 169. [12 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, Η αλήθεια για τα "Ιουλιανά" του 1965. Εκδόσεις Μέτρον, 2005, σελ. 127. [5 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΛΙΠΟΒΑΤΣ ΘΑΝΟΣ, Η απατηλή σαγήνη και η διαβρωτική βία του κακού. Πόλις, 2012, σελ. 492. [10 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΛΟΡΚΑ,  Ο Περλιμπλίν και η Μπελίσα. Ελληνική απόδοση: Νίκου Γκάτσου. Ίκαρος, 1960, σελ. 59. [20 Ευρώ]
- ΜΑΓΓΙΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Ο Μέγας Κωνσταντίνος και η δοναστική έριδα. Συμβολή στη μελέτη των σχέσεων Εκκλησίας - Πολιτείας κατά την κωνσταντίνεια περίοδο. Βάνιας, 2005, σελ. 196. [6 Ευρώ]
- ΜΑΜΑΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Ο Γ. Γεμιστός εν Πελοποννήσω. Από του 1414-1437. Διατριβή. Θεσσαλονίκη, 1939, σελ. 43. [15 Ευρώ]
- ΜΑΜΩΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ, ΙΣΤΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΛΗΔΑ, Σύλλογοι Κωνσταντινουπόλεως (1861-1922). Σύλλογος Προς Διάδοσιν Ωφελίμων Βιβλίων, 2009, σελ. 481. [10 Ευρώ] Κρατημένο
- ΜΑΞΙΜΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ, Η αυγή του ελληνικού καπιταλισμού. Τουρκοκρατία (1685-1789). Στοχαστής, 2008, σελ. 255. [8 Ευρώ] Κρατημένο
- ΜΕΛΕΤΙΑΔΗΣ ΧΑΡΗΣ, Αναγεννησιακές τάσεις στη νεοελληνική λογιοσύνη: Νικόλαος Σοφιανός. Βάνιας, 2006, σελ. 491. [14 Ευρώ]
- ΜΙΝΩΤΗΣ ΑΛΕΞΗΣ, Εμπειρική θεατρική παιδεία. Οι Εκδόσεις των Φίλων, 1972, σελ. 284+εικόνες. Άκοπο αντίτυπο. [30 Ευρώ]
- ΜΟΥΡΕΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, Τα "Νοεμβριανά" του 1916. Από το αρχείο της Μεικτής Επιτροπής Αποζημιώσεων των θυμάτων. Πατάκη, 2007, σελ. 379. [12,50 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΜΠΕΛΛΟΣ ΛΟΥΚΑΣ, Αλβανικά ή Αι τρεις ζώσαι διάλεκτοι της ελληνικής γλώσσης. Εκδόσεις Κουλτούρα, 2008, σελ. 112. [5 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΜΠΕΡΔΕΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Υποστρ. ε.α.), Μετά τη δόξα του '40. Καλαμάτα, 2002, σελ. 399. [15 Ευρώ]
- ΝΕΑ ΕΣΤΙΑ, τχ. 309 (1 Νοεμβρίου 1939), Αφιέρωμα στα πενηντάχρονα του Δημοτικισμού. Με μία αυθεντική λιθογραφία του Ν. Χατζηκυριάκου- Γκίκα: Ο Θρίαμβος του Δημοτικισμού. Σελ. 96. Άκοπο αντίτυπο. [14 Ευρώ]
Εκ των περιεχομένων:
Δελμούζος, Ο Δημοτικισμός και η επίδρασή του στην Ελληνική Παιδεία
Σαράτσης, Η γένεση και η ζωή του Ανωτέρου Παρθεναγωγείου Βόλου
Κυριακίδης, Λαογραφία και Δημοτικισμός
Λεκατσάς, Αρχαίοι και Δημοτικισμός
Λαμπελέτ, Το μουσικό αίσθημα στη γλώσσα
- ΝΕΑ ΕΣΤΙΑ, τχ. 689 (15 Μαρτίου 1956), Αφιέρωμα στον Ερρίκο Χάινε. Άκοπο αντίτυπο. [6 Ευρώ]
- ΝΕΑ ΕΣΤΙΑ, τχ. 707 (Χριστούγεννα 1956), JEAN MORÉAS. Το εξώφυλλο φιλοτέχνησε ο Τάσσος. Σελ. 175. [20 Ευρώ]
- ΝΕΑ ΕΣΤΙΑ, τχ. 750 (1 Οκτωβρίου 1958), Αλέξανδρος Δελμούζος (1880-1956). Άκοπο αντίτυπο. [11 Ευρώ]
- ΝΕΑ ΕΣΤΙΑ, τχ. 851 (Χριστούγεννα 1962), Ιωάννης Κονδυλάκης (1862-1962). Σελ. 81. Άκοπο αντίτυπο. [15 Ευρώ]
- ΝΕΑ ΕΣΤΙΑ, τχ. 947 (Χριστούγεννα 1966), Σπύρος Μελάς. Σελ. 140. [15 Ευρώ]
ΝΕΑ ΕΣΤΙΑ, τχ. 995 (Χριστούγεννα 1968), Αφιέρωμα στον Fr. Chateaubriand. Σελ. 303. Άκοπο αντίτυπο. [18 Ευρώ]
- ΝΕΑ ΕΣΤΙΑ, τχ. 1427 (Χριστούγεννα 1986), Αφιέρωμα στον Παντελή Πρεβελάκη. Σελ. 196. Άκοπο αντίτυπο. [17 Ευρώ]
ΝΕΑ ΕΣΤΙΑ, τχ. 1655 (Χριστούγεννα 1983), Αφιέρωμα στον Κοραή. Άκοπο αντίτυπο. Σελ. 216. [14 Ευρώ]
- ΝΕΑ ΕΣΤΙΑ, τχ. 1662 (1 Οκτωβρίου 1996), Αφιέρωμα στον Π. Πρεβελάκη, στα δέκα χρόνια από το θάνατό του. Άκοπο αντίτυπο. [4 Ευρώ]
- ΝΤΟΜΠΡΙΝΙΝ ΑΝΑΤΟΛΙ, Εμπιστευτικά. Μτφρ.: Ερρ. Μπαρτζινόπουλος. Καστανιώτη, 1996, σελ. 646. [30 Ευρώ]
- ΠΑΝΤΕΛΟΔΗΜΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Ο περί Οιδίποδος μύθος παρά Κορνηλίω και Βολταίρω. Διατριβή. Δημοσιεύματα Βιβλιοθήκης Σοφίας Ν. Σαριπόλου, αρ. 8. Αθήναι, 1970, σελ. 232. [30 Ευρώ]
- ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, Αγώνες των Ηπειρωτών για την ελευθερία κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας. [Πρυτανικός λόγος]. Ιωάννινα, 1979, σελ. 21. [3 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, Περιπέτειαι μιας διδασκαλίσσης - Στο Μοναστήρι. Εισαγ.: Αλ. Ζήρας. Επιλεγόμενα - φιλολ. επιμ.: Γ. Παπακώστας. Πατάκη, 2005, σελ. 141. Άκοπο αντίτυπο. [7 Ευρώ]
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ, 10 χρόνια και 54 μέρες. Α. Α. Λιβάνη, 1997, σελ. 579. [11,50 Ευρώ]
- ΠΑΠΠΑ ΕΛΛΗ, Η Κομμούνα του 1871. Επανάσταση του εικοστού πρώτου αιώνα; Άγρα, 2006, σελ. 249. [18 Ευρώ]
ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΚΛΕΩΝ, Ίων Δραγούμης. Αθήνα, 1936, σελ. 399+φωτογραφίες. Ιδιωτική βιβλιοδεσία. [70 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Τα πλοία της συμπόνιας. Η αληθινή ιστορία της διάσωσης των Ελλήνων της Σμύρνης το Σεπτέμβριο του 1922. Καστανιώτη, 2009, σελ. 344. [11 Ευρώ]
- ΠΑΣΧΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, Κράτος και πολιτεύματα στο έργο του Αλ. Σβώλου. Συμβολή στην ιστορία της ελληνικής πολιτικής επιστήμης. Σάκκουλα. Θεσσαλονίκη, 1981, σελ. 162. Άκοπο αντίτυπο. [17 Ευρώ] 
ΠΕΤΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, Επιθεώρηση Τέχνης: Τεχνοκριτικά κείμενα (1953-1986). ΠΕΚ, 2008, σελ. 363. [15 Ευρώ]
- ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, Εμφύλιος και λογοτεχνία. Πατάκη, 2012, σελ. 391. [7,50 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΡΟΛΛΑΝ ΡΟΜΑΙΝ, Εμπεδοκλής ο Ακραγαντίνος και η εποχή του μίσους. Μτφρ.: Τάκης Μπαρλάς. Αστρολάβος/Ευθύνη, 1989, σελ. 85. Άκοπο αντίτυπο. [8 Ευρώ] 
- ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ, Οι μεγάλοι Κομνηνοί της Τραπεζούντας και του Πόντου. Ιστορική επισκόπηση της βυζαντινής αυτοκρατορίας του μικρασιατικού ελληνισμού (1204-1461). Επιτροπή Ποντιακών Μελετών, 2005, σελ. 282+αναδιπλ. χάρτης. [12 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΣΑΛΑΧΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Η νομική θέσις της Καθολικής Εκκλησίας εν τη ελληνική επικρατεία. Διατριβή. Αθήναι, 1978, σελ. 313. [20 Ευρώ]
- ΣΑΝΟΥΔΟΣ ΜΑΡΙΝΟΣ, Ιστορία της Ρωμανίας. Εισαγωγή, έκδοση, μετάφραση, σχόλια: Ευτυχία Παπαδοπούλου. ΙΒΕ/ΕΙΕ, 2000, σελ. xxvi+337. [14 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ Ι., Η ελευθέρωσις του εγγυητού κατ' ΑΚ 862 και 863. Ανάτυπο. Αθήναι, 1973, σελ. 38. [6 Ευρώ] Κρατημένο
- ΣΤΕΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Φιλοσοφία του κράτους και του δικαίου. Οι Μέσοι χρόνοι και η Αναγέννηση. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2005, σελ. 294. [20 Ευρώ]
- ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, Δαρδανέλλια 1915 (Ιστορική αναψηλάφηση). Η ματαιωθείσα παρέμβαση του Βενιζέλου θα γίνονταν ο καταλύτης επιτυχίας της κοσμοϊστορικής επιχειρήσεως του Τσώρτσιλ. Λέσχη Φιλελευθέρων, 1987, σελ. 351. [20 Ευρώ]
- ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, Ανοχή και καταστολή στους Μέσους Χρόνους. Πρακτικά 10ου Συμποσίου. Μνήμη Λένου Μαυρομμάτη. Γλώσσα: ελληνικά, γαλλικά, αγγλικά. ΙΒΕ/ΕΙΕ, 2002, σελ. 389. [15 Ευρώ]
- ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, Διονύσιος Σολωμός: Διακόσια χρόνια από τη γέννησή του. Επετειακή εκδήλωση στη Λευκάδα (Παρασκευή, 7 Αυγούστου 1998). Εταιρεία Λευκαδικών Μελετών, 2000, σελ. 72. [5 Ευρώ]
- ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, Ελλάδα και Τουρκία: Πολίτης και έθνος-κράτος. Επιμ.: Θάλεια Δραγώνα, Farouk Birtek. Αλεξάνδρεια, 2006, σελ. 359. [10,50 Ευρώ]
- ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, Ελλάδα και Τουρκία: Πορείες εκσυγχρονισμού. Οι αμφίσημες σχέσεις τους με την Ευρώπη, 1850-1950. Επιμ.: Άννα Φραγκουδάκη, Caglar Keyder. Αλεξάνδρεια, 2008, σελ. 397. [12,50 Ευρώ]
- ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, Έννοιες της τέχνης τον 20ό αιώνα. Εισαγωγή - επιστ. επιμ.: Παναγιώτης Πούλος. ΑΣΚΤ, 2006, σελ. 551. [30 Ευρώ]
- ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, Η ελληνική μειονότητα της Αλβανίας. Επιμ.: Κ. Τσιτσελίκης, Δ.  Χριστόπουλος. Κριτική, 2003, σελ. 340+χάρτες. [10 Ευρώ] 
- ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, Η επινόηση της παράδοσης. Θεμέλιο, 2004, σελ. 355. [12,50 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, Μελέτες για τον εμφύλιο πόλεμο (1945-1949). Συναγωγή κειμένων - Επιμέλεια: Lars Baerentzen, Γιάννης Ο. Ιατρίδης, Ole L. Smith. Ολκός, 2002, σελ. 349. [11 Ευρώ]
ΤΟΥΝΤΑ-ΦΕΡΓΑΔΗ ΑΡΕΤΗ, Μειονότητες στα Βαλκάνια. Βαλκανικές Διασκέψεις 1930-1934. Παρατηρητής, 1994, σελ. 247. [13 Ευρώ] 
- ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Αρχαία ελληνικά δίκαια. ΟΕΔΒ, 1970, σελ. 67. [10 Ευρώ]
- ΦΙΛΙΠΠΑΚΗ- WARBURTON ΕΙΡΗΝΗ, Εισαγωγή στη θεωρητική γλωσσολογία. Νεφέλη, 1992, σελ. 346. [10 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΧΑΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΞΙΜΟΣ, Ρωμιοί της Καππαδοκίας. Από τα βάθη της Ανατολής στο θεσσαλικό κάμπο. Η τραυματική ενσωμάτωση στη μητέρα πατρίδα. Πεδίο, 2014, σελ. 297+εικόνες. [8 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΧΑΡΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, Κώστας Ουράνης: ο ποιητής, ο ταξιδιώτης, ο αφηγητής, ο κριτικός [Ομιλία για τα 10 χρόνια από το θάνατό του]. Βιβλιοπωλείον της "Εστίας", 1963, σελ. 26. [5 Ευρώ]
- ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥ ΚΩΣΤΑΣ, Νικόλαος Πλαστήρας - Ιστορική βιογραφία. Παρουσία, 1999, σελ. 239. [15 Ευρώ]
- ΧΑΤΖΗΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΕΥΑΝΘΗΣ, Ευάγγελος Αβέρωφ-Τοσίτσας (1908-1990): Πολιτική βιογραφία. Ι. Σιδέρης, 2004, σελ. 223+φωτογραφίες. [9 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΧΕΚΙΜΟΓΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, Ο Νικόλαος Μάνος και ο Μεσοπόλεμος στη Θεσσαλονίκη. University Studio Press, 2010, σελ. 673. [22 Ευρώ]
- ΧΟΥΡΜΟΥΖΙΟΣ ΑΙΜ., Ειδωλολάτρες και ειδωλομάχοι (Κριτικά κείμενα). Οι Εκδόσεις των Φίλων, 1983, σελ. 198. Άκοπο αντίτυπο. [5 Ευρώ]
- ΧΡΙΣΤΙΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ, Διπλωματία του ανέφικτου. Η Ελλάδα στη Συνδιάσκεψη για την Ειρήνη στο Παρίσι, 1946. University Studio Press, 2009, σελ. 536. [14 Ευρώ]
- ΧΡΟΥΣΤΣΟΦ ΝΙΚΗΤΑ, Για την προσωπολατρία και τις συνέπειές της. Εισήγηση στο 20ό Συνέδριο του ΚΚΣΕ. Μεταμεσονύκτιες Εκδόσεις, 2007, σελ. 151. [5 Ευρώ]
ARENDT HANNAH, Η ανθρώπινη κατάσταση. Μτφρ.: Στ. Ροζάνη, Γ. Λυκιαρδόπουλου. "Γνώση", 1986, σελ. 439. [30 Ευρώ]
- BLOM PHILIPP, Οι Εγκυκλοπαιδιστές. Ωκεανίδα, 2005, σελ. 528. [20 Ευρώ]
- BLUME HORST-DIETER, Εισαγωγή στο αρχαίο θέατρο. ΜΙΕΤ, 2002, σελ. 243. Άκοπο αντίτυπο. [6,50 Ευρώ] Πωλήθηκε
- CHADWICK CH., Συμβολισμός. [Σειρά: Η Γλώσσα της Κριτικής, αρ. 16]. Ερμής, 1978, σελ. 107. [4 Ευρώ]
- FRANÇOIS-GEIGER DENISE, Θέματα κοινωνικής και θεωρητικής γλωσσολογίας. Συμβολή σε μια θεωρία της γλωσσικής πράξης. Νεφέλη, 1991, σελ. 275. Άκοπο αντίτυπο. [8,50 Ευρώ]
- GOLDHILL SIMON, Έρωτας και τραγωδία. Πως ο αρχαίος κόσμος διαμορφώνει τη ζωή μας. Πατάκη, 2006, σελ. 442. [11 Ευρώ]
HEINE HEINRICH, Φλωρεντινές νύχτες. Μτφρ.: Μαρία Κωνσταντινίδη. Ίνδικτος, 1999, σελ. 124. [10 Ευρώ]
- HENDRICKX BENJAMIN, Οι θεσμοί της Φραγκοκρατίας. Η Λατινική Αυτοκρατορία της Κωνσταντινουπόλεως και το Λατινικό Βασίλειο της Θεσσαλονίκης. Αντ. Σταμούλη, 2007, σελ. 404. [17 Ευρώ] Πωλήθηκε
HOBSBAWM ER., Η εποχή των άκρων. Ο σύντομος εικοστός αιώνας, 1914-1991. Θεμέλιο, 2010, σελ. 774. [19 Ευρώ]
- HOOD SINCLAIR, Η τέχνη στην προϊστορική Ελλάδα. Καρδαμίτσα, 1993, σελ. 403. [18 Ευρώ] Πωλήθηκε
- HORROCKS G., Ελληνικά: Ιστορία της γλώσσας και των ομιλητών της. Βιβλιοπωλείον της "Εστίας", 2009, σελ. 692. [23 Ευρώ] Πωλήθηκε
- KAHN CHARLES, Ο Πυθαγόρας και οι Πυθαγόρειοι. Ενάλιος, 2005, σελ. 250. [8 Ευρώ]
- KULLMANN WOLFGANG, Η πολιτική σκέψη του Αριστοτέλη. ΜΙΕΤ, 2003, σελ. 198. Άκοπο αντίτυπο. [5 Ευρώ]
- LILIE RALPH-JOHANNES, Εισαγωγή στη βυζαντινή ιστορία. Ηρόδοτος, 2011, σελ. 459. [22 Ευρώ]
- MANENT PIERRE, Οι μεταμορφώσεις της πόλεως. Δοκίμιο για τη δυναμική της Δύσης. Πόλις, 2014, σελ. 547. [11 Ευρώ]
- MAURACH GREGOR, Επίτομη ιστορία της κωμωδίας στην αρχαιότητα. Μεταίχμιο, 2006, σελ. 268. [9 Ευρώ] Πωλήθηκε
- MAZOWER MARK, Η Ελλάδα και η οικονομική κρίση του Μεσοπολέμου. ΜΙΕΤ, 2009, σελ. 431. [12,50 Ευρώ] Πωλήθηκε
- THOMASS BALTHASAR, Ο Σπινόζα και η τέχνη της ευτυχίας. Μελάνι, 2013, σελ. 210. [7 Ευρώ] Πωλήθηκε
- THOMSON GEORGE, Αισχύλος και Αθήναι. Μελέτη γύρω από τις κοινωνικές πηγές του δράματος. Μτφρ.: Γ. Βιστάκη, Φ. Αποστολόπουλου. Ορίζοντες, 1954, σελ. 478+με΄. Βιβλιοδετημένο. [50 Ευρώ]
TREUIL R., DARCQUE P., κ.ά., Οι πολιτισμοί του Αιγαίου κατά τη Νεολιθική και την Εποχή του Χαλκού. Καρδαμίτσα, 1996, σελ. 657. [24 Ευρώ]
- WALTER HENRIETTE, Η περιπέτεια των γλωσσών της Δύσης. Η προέλευσή τους, η ιστορία τους, η γεωγραφία τους. Ενάλιος, 2007, σελ. 664. [12 Ευρώ] Πωλήθηκε
- WINNINGTON-INGRAM R.P., Σοφοκλής: Ερμηνευτική προσέγγιση. Καρδαμίτσα, 1999, σελ. 480. [17 Ευρώ]
- YOUNG ROBERT, Μεταποικιακή θεωρία. Μια ιστορική εισαγωγή. Πατάκη, 2007, σελ. 676. [21 Ευρώ]

Πέμπτη, 6 Νοεμβρίου 2014

ΤΡΑΠΕΖΕΣ - ΧΡΗΜΑ- Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος. Εκατόν πενήντα πέντε χρόνια παρουσίας στη Θήρα (1842-1997). ΙΑΕΤ. Αθήνα 1997, σελ. 77. [5 Ευρώ] Πωλήθηκε
Έκδοση με αφορμή τις εορταστικές εκδηλώσεις της Εθνικής Τράπεζας στη Σαντορίνη το 1997. Το πρώτο μέρος του βιβλίου αναφέρεται στην οικονομία και την κοινωνία του νησιού, κατά τους τρεις τελευταίους αιώνες, μέσα από τα κείμενα ξένων περιηγητών ή σύγχρονων μελετών, και ακολουθεί το εμπεριστατωμένο ιστορικό του υποκαταστήματος Θήρας έως το 1950. Στο δεύτερο μέρος τεκμηριώνεται με αρχειακό υλικό η μακρόχρονη, ευεργετική για το νησί παρουσία της Τράπεζας, η αποδοχή της από την τοπική κοινωνία και ορισμένα χαρακτηριστικά γεγονότα της εποχής (έκρηξη του ηφαιστείου του 1866, οι πρώτες αρχαιολογικές ανασκαφές). Το όλο εγχείρημα ολοκληρώνεται με ένα εκτενές, χρήσιμο χρονολόγιο με τα σημαντικότερα γεγονότα της περιόδου 1840-1953.
- Η ιστορία της Ιονικής Τραπέζης (1839-1953). Αθήναι, 1953, σελ. 59. Σκληρόδετο. [15 Ευρώ] Πωλήθηκε
- Ιωάννης Α. Βαλαωρίτης (1855-1914). Διοικητής Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, 1911-1914. ΙΑΕΤ. Αθήνα 2000, σελ. 86. [5 Ευρώ] Πωλήθηκε
Η έκδοση έγινε με την ευκαιρία της οργάνωσης διεπιστημονικού συνεδρίου στη Λευκάδα, τον Οκτώβριο του 2000, προς τιμήν του Ιωάννη Α. Βαλαωρίτη, πολυτάλαντης οικονομικοκοινωνικής προσωπικότητας στα τέλη του 19ου-αρχές 20ού αι., γιου του εθνικού ποιητή Αριστοτέλη Βαλαωρίτη, υποδιοικητή (1895-1911) και διοικητή (1911-1914) της Εθνικής Τράπεζας. Η ύλη του βιβλίου διαρθρώνεται σε τρία μέρη. Στο πρώτο ανιχνεύεται η προσωπικότητά του, το έργο του στην Τράπεζα και η σχέση του με τον γενέθλιο τόπο. Στο δεύτερο μέρος αναλύεται η παρουσία της ΕΤΕ στα Επτάνησα έως το 1914 και στο τρίτο περιέχονται ένα βιογραφικό διάγραμμα του Ι. Βαλαωρίτη, σχεδίασμα της δυσεύρετης εργογραφίας του και οι πηγές της έκδοσης.
- Κωνσταντίνος Δ. Τριανταφυλλόπουλος. Διοικητής της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, 16 Νοεμβρίου 1944-20 Ιανουαρίου 1945. ΙΑΕΤ. Αθήνα 1999, σελ. 63. [10 Ευρώ] Πωλήθηκε
Τον Απρίλιο του 1998 τιμήθηκε μετά θάνατον από την Εθνική Τράπεζα ο καθηγητής Κωνσταντίνος Τριανταφυλλόπουλος, διακεκριμένος επιστήμονας και Διοικητής της ΕΤΕ της κρίσιμης περιόδου 1944-1945. Στην επίσημη τελετή ανάρτησης της προσωπογραφίας του, φιλοτεχνημένης από τον ζωγράφο Παύλο Σάμιο, στην αίθουσα του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας, μίλησαν ο Διοικητής κ. Θεόδωρος Β. Καρατζάς και οι καθηγητές του Πανεπιστημίου Αθηνών κκ. Μιχάλης Σταθόπουλος και Ιωάννης Τριανταφυλλόπουλος, γιος του τιμωμένου. Οι ομιλίες αυτές μαζί με άλλα τεκμήρια της δράσης του Κ. Τριανταφυλλόπουλου από το Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής Τράπεζας, καθώς και σημειώματα με βιογραφικά, εργογραφικά και βιβλιογραφικά στοιχεία, φωτογραφικό υλικό κ.ά. συγκροτούν το περιεχόμενο της έκδοσης.
Τα πρώτα πενήντα χρόνια της Τραπέζης της Ελλάδος (1928-1978). Τράπεζα της Ελλάδος, 1978, σελ. XXIV+826+εικόνες. [35 Ευρώ] Πωλήθηκε
- Το νέο κτήριο Διοικήσεως. Από την κατοικία του Γεωργίου Σταύρου στο επιτελικό κέντρο του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας. ΙΑΕΤ. Αθήνα 1999, σελ. 79. [5 Ευρώ] Πωλήθηκε
Εκδόθηκε με αφορμή τη θεμελίωση, το 1999, του νέου κτηρίου Διοικήσεως δίπλα ακριβώς από το ιστορικό κτήριο του Κεντρικού Καταστήματος της Τράπεζας. Το βιβλίο περιλαμβάνει κείμενα για το σχεδιασμό κατασκευής του νέου κτηρίου από τους συντελεστές του έργου, ιστορικό του Κεντρικού Καταστήματος από την εποχή της ίδρυσης της ΕΤΕ έως σήμερα, αναφορά στη νέα επέκταση και στα αρχαιολογικά ευρήματα του χώρου, ένα εκτενές χρονολόγιο εγκατάστασης της Τράπεζας στο οικοδομικό τετράγωνο που ορίζεται μεταξύ των οδών Γ. Σταύρου, Αιόλου και Σοφοκλέους, και πλούσια βιβλιογραφία.
- ΑΡΛΙΩΤΗΣ ΚΑΡΟΛΟΣ, Ιστορία της Εθνικής Κτηματικής Τραπέζης της Ελλάδος. Ε.Κ.Τ.Ε. Αθήναι, 1979, σελ. 484. [50 Ευρώ]
ΒΕΝΕΖΗΣ ΗΛΙΑΣ, Χρονικόν της Τραπέζης της Ελλάδος. Αθήναι, 1955, σελ. 461+εικόνες. [30 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΒΕΡΕΜΗΣ Θ., ΚΩΣΤΗΣ Κ., Η Εθνική Τράπεζα στη Μικρά Ασία (1919-1922). ΜΙΕΤ, 1984, σελ. 332. Άκοπο αντίτυπο. [6 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΔΑΜΑΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Σύντομος ιστορία της δραχμής (Από του 1833 μέχρι του 1953). Ανάτυπο. Αθήναι, 1959, σελ. 13. [3 Ευρώ]
ΔΡΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Η Εθνική Τράπεζα και η ΙΖΟΛΑ. Συμπαράσταση και δολιοφθορά. Αθήνα, 1981, σελ. 70. [10 Ευρώ]
ΕΤΕ, Απολογισμός των ετών 1941, 1942, 1943, 1944. Τύποις "Πυρσού" Α.Ε. Αθήναι, 1946, σελ. LXXV+186+αναδιπλ. πίνακες. [50 Ευρώ]
ΕΤΕ, Απολογισμός του έτους 1946 και προσηρμοσμένος ισολογισμός έτους 1945. Τύποις "Πυρσού" Α.Ε. Αθήναι, 1947, σελ. LXX+75. [25 Ευρώ]
- ΖΟΛΩΤΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝ, Οι πρώτοι διοικηταί της Τραπέζης της Ελλάδος 1928-1954. Αθήναι, 1957, σελ. 31+4 φωτογραφίες. [12 Ευρώ] 
- ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΟΡΕΣΤΗΣ, Ένας τραπεζικός θυμάται ... (Αγροτική Τράπεζα). Φιλιππότη, 1985, σελ. 134. [15 Ευρώ]
[Ο συγγραφέας διετέλεσε πρόεδρος της Ο.Τ.Ο.Ε.]
- ΠΟΡΦΥΡΟΓΕΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Ομιλούν τα έγγραφα. Η ίδρυσις και τα πρώτα χρόνια της Ε.Τ.Β.Α. Αθήναι, 1971, σελ. 240. [18 Ευρώ]
Κοινωφελές Ίδρυμα Νικολάου και Ελένης Πορφυρογένη
- ΠΥΡΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Συμβολή εις την ιστορίαν της Τραπέζης της Ελλάδος. Τόμος Α΄: Τα κατά την ίδρυσιν. Έκδοσις "Κύκλου". Αθήναι, 1936, σελ. 223+περιεχόμενα. Άκοπο αντίτυπο. [35 Ευρώ]
- ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ, Η ιστορία της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος 1841-1966. Αθήνα, 1966, σελ. 182+εικόνες. [30 Ευρώ]
- Ιονική και Λαϊκή Τράπεζα Ελλάδος - Λεύκωμα: αναπαραγωγή μερικών χαρακτηριστικών τραπεζογραμματίων εκδόσεως της Ιονικής Τραπέζης Ltd, που ανήκουν στη συλλογή της. Αθήνα, 1978. [15 Ευρώ]
ΝΟΜΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

Αναμνηστικός τόμος καθηγητού Εμμανουήλ Μιχελάκη. Έκδοσις Ενώσεως Ελλήνων Δικονομολόγων. Αθήναι, 1973, σελ. η΄+634. Γλώσσα κειμένων: ελληνικά, γαλλικά, γερμανικά, αγγλικά, ιταλικά. [60 Ευρώ] Πωλήθηκε
Αφιέρωμα στον Ανδρέα Α. Γαζή. Αντ. Σάκκουλα, 1994, σελ. 834. [30 Ευρώ] Πωλήθηκε
Αφιέρωμα στον Κωνσταντίνο Τσάτσο. Γλώσσα κειμένων: ελληνικά, γερμανικά, γαλλικά, αγγλικά. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1980, σελ. ιστ΄+824. Πανόδετο. [60 Ευρώ] Πωλήθηκε
Κείμενα: Π. Κανελλόπουλος, Ι. Θεοδωρακόπουλος, Γ. Βλάχος, M. Riedel, K. Larenz, H. Coing, Ανδρ. Γαζής, Ι. Αραβαντινός, Γ. Μιχαηλίδης-Νουάρος, Π. Ζέπος, Κ. Δεσποτόπουλος, Karl-Otto Apel, J.-M. Benoist, Th. Viehweg, W. Fikentscher, G. Kalinowski, Γ. Ράμμος, Κ. Κεραμεύς, Γ. Μητσόπουλος, Ol. Gigon, U. Klug, Αρ. Μάνεσης, O. Weinberger, κ.ά.
Αφιέρωμα στον Νικόλαο Σ. ΠαπαντωνίουΣειρά: Νόμος 4 [Επιστημονική επετηρίδα του Τμήματος Νομικής της Σχολής Νομικών, Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών/Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης]. Θεσσαλονίκη, 1996, σελ. XIV+801. [40 Ευρώ] Πωλήθηκε
- Γνωμοδοτήσεις του παρά τω Αρείω Πάγω εισαγγελέως κυρίου Δημοσθ. Τσιβανοπούλου επί σπουδαίων νομικών ζητημάτων, συλλεγείσαι υπό Νικολάου Δ. Βαλτινού. Εν Αθήναις, 1909, εκ του τυπογραφείου Δ.Κ. Κοκκινάκη, σελ. 399+ε΄.
ΕΥΚΛΕΙΔΟΥ Ι., Μελέται του εν Ελλάδι ισχύοντος ρωμαϊκού δικαίου. Ι.: Περί διαρρήξεως της πωλήσεως ένεκεν υπερόγκου βλάβης. Εκ του τυπογραφείου των καταστημάτων Ανέστη Κωνσταντινίδου. Εν Αθήναις, 1889, σελ. 89. ΔΕΜΕΝΑ ΜΑΖΙ [45 Ευρώ] Πωλήθηκε
Εράνιον προς Γεώργιον Σ. Μαριδάκην, επί τη συμπληρώσει τριάκοντα πέντε ετών πανεπιστημιακής διδασκαλίας. Τόμοι τέσσερις. Γλώσσα κειμένων: ελληνικά, γερμανικά, γαλλικά, ιταλικά, αγγλικά, ισπανικά. Εξαιρετική ιδιωτική βιβλιοδεσία (μπεζ πανί, ράχη δέρμα). [280 Ευρώ] Πωλήθηκε
Α΄ τόμος: Ιστορία του δικαίου. Αθήναι, 1963, σελ. ιστ΄+366.
Β΄ τόμος: Γενική θεωρία και φιλοσοφία δικαίου - Ιδιωτικόν δίκαιον - Πολιτική δικονομία. Αθήναι, 1963, σελ. ια΄+691.
Γ΄ τόμος: Ιδιωτικόν διεθνές δίκαιον - Δημόσιον διεθνές δίκαιον - Ποικίλα. Αθήναι, 1964, σελ. ιβ΄+711.
Συμπλήρωμα. Αθήναι, 1972, σελ. ιβ΄+521.
Μελέτες αρχαίου ελληνικού και ελληνιστικού δικαίου. Πρακτικά του ΙΙ διεθνούς συμποσίου ελληνικού και ελληνιστικού δικαίου (Gargnano sul Garda, 5-8 giugno 1974). Πρυτανεία Γ. Τενεκίδη. Επιμ.: Π. Δημάκη. Γλώσσα: ιταλικά, γαλλικά, γερμανικά. Δημοσιεύματα Παντείου. Αθήνα, 1978, σελ. XVI+418. [25 Ευρώ]
Κείμενα των: Biscardi, Maffi, Cantarella, Nespor, Talamanca, Behrend, Thur, Gofas, Kupiszewski, Karabelias, Dimakis, Bianchini, Meyer-Laurin, Klingenberg, Amelotti, Houlou, Sorge, Modrzejewski.
Νοταριακαί πράξεις Κεφαλληνίας της Συλλογής Ε. Μπλέσσα των ετών 1701-1856 και Έγγραφα της Ηπείρου και Ιερών Μονών Αιτωλίας των ετών 1701-1887, εκδιδόμεναι υπό Γεωργίου Α. Πετροπούλου. Αθήναι, 1962, σελ. 632. Ιδιωτική βιβλιοδεσία, χρώματος μελί. [60 Ευρώ] Πωλήθηκε
[Σειρά: Μνημεία του Μεταβυζαντινού Δικαίου, αρ. 4. Παράρτημα της Επιστημονικής Επετηρίδος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών]
Νοταριακαί πράξεις Μυκόνου των ετών 1663-1779, εκδιδόμεναι υπό Γεωργίου Α. Πετροπούλου. Αθήναι, 1960, σελ. 1094. Ιδιωτική βιβλιοδεσία, χρώματος μελί. [100 Ευρώ] Πωλήθηκε
[Σειρά: Μνημεία του Μεταβυζαντινού Δικαίου, αρ. 3. Παράρτημα της Επιστημονικής Επετηρίδος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών]
Νοταριακαί πράξεις Παξών διαφόρων Νοτάριων των ετών 1658-1810, εκδιδόμεναι υπό Γεωργίου Α. Πετροπούλου. Αθήναι, 1958, σελ. λα΄+565. Ιδιωτική βιβλιοδεσία, χρώματος μελί. [60 Ευρώ] Πωλήθηκε
[Σειρά: Μνημεία του Μεταβυζαντινού Δικαίου, αρ. 2. Παράρτημα της Επιστημονικής Επετηρίδος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών]
Νοταριακαί πράξεις Χίου των ετών 1724-1780 και Έγγραφα Ρόδου και Καστελλορίζου των ετών 1847-1874, εκδιδόμεναι υπό Γεωργίου Α. Πετροπούλου. Αθήναι, 1962, σελ. 573. Ιδιωτική βιβλιοδεσία, χρώματος μελί. [60 Ευρώ] Πωλήθηκε [Σειρά: Μνημεία του Μεταβυζαντινού Δικαίου, αρ. 5. Παράρτημα της Επιστημονικής Επετηρίδος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών]
- Ξένιον : festschrift für Pan. J. Zepos : anlässlich seines 65. Geburtstages am 1. Dezember 1973. Herausgegeben von E. Caemmerer, J. H. Kaiser, G. Kegel, W. Müller-Freienfels, H. J. Wolff. Unter Mitarbeit von TH. J. Panagopoulos. [Υπάρχουν άρθρα στην ελληνική, γερμανική, γαλλική και αγγλική γλώσσα]. Athen, Freiburg Br., Koeln : Ch. Katsikalis, 1973. Band I – III, σελ.: ΧΙ+782, VII+776, VII+677. [60 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΟΘΩΜΑΝΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ, ήτοι συλλογή απάντων των νόμων της Οθωμανικής αυτοκρατορίας, διαταγμάτων, κανονισμών, οδηγιών και εγκυκλίων, εκδιδόμενοι υπό Δημ. Νικολαΐδου (Διευθυντού των εφημερίδων "Κωνσταντινουπόλεως" και "Σερβέτ"). Τέσσερις δερματόδετοι τόμοι. Τύποις Αδελφών Νικολαΐδων, εν Κωνσταντινουπόλει, 1889-1891. [400 Ευρώ] Πωλήθηκε
- Ο Κώδιξ του νοταρίου Αθηνών Παναγή Πούλου 1822-1833, εκδιδόμενος υπό Γεωργίου Α. Πετροπούλου. Αθήναι, 1957, σελ. στ΄+786.  Ιδιωτική βιβλιοδεσία, χρώματος μελί. [60 Ευρώ] Πωλήθηκε 
[Σειρά: Μνημεία του Μεταβυζαντινού Δικαίου, αρ. 1. Παράρτημα της Επιστημονικής Επετηρίδος της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών]
Προσφορά στον Γεώργιο Μιχαηλίδη-Νουάρο. Τόμοι Α-Β. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1987, σελ. κγ΄+572 και ιε΄+585. [50 Ευρώ] Πωλήθηκε
Κείμενα: Εμμ. Βουζίκας, Κ. Δεσποτόπουλος, Φ. Βεγλερής, Π. Δημάκης, Ι. Καρακατσάνης, Κ. Κεραμεύς, Γ. Κουμάντος, Γ. Μητσόπουλος, Ι. Σπυριδάκης, Ι. Σχινάς, Μιχ. Σταθόπουλος, Ισμ. Ανδρουλιδάκη, Κ. Βαβούσκος, Νικ. Αλιπράντης, Π. Αγαλλοπούλου, Ν. Κουράκης, Π. Γέσιου, Π. Καργάδος, Χρ. Σαρτζετάκης, κ.ά.
Συλλογή νόμων ψηφισθέντων και κυρωθέντων κατά την λήξασαν Α΄ Σύνοδον της Ζ΄ Βουλευτικής περιόδου μετά των προς εκτέλεσιν αυτών Β. Διαταγμάτων και Υπουργικών Οδηγιών, υπό Ε. Σταυροπούλου, εργοστασιάρχου του Βασιλικού Τυπογραφείου και Λιθογραφείου. Εκ του Βασιλικού Τυπογραφείου, Αθήναι, 1861, σελ. 392. Ιδιωτική βιβλιοδεσία. [40 Ευρώ]
Σχέδιον Αστικού Κώδικος, εκπονηθέν υπό της Συντακτικής Επιτροπής. Εκ του Εθνικού Τυπογραφείου, 1936. [80 Ευρώ] Πωλήθηκε
Επανέκδοση από εκδ. οίκο Αντ. Ν. Σάκκουλα (1989), με προσθήκη προλόγων:
* Δίκαιον των προσώπων. Γενικαί Αρχαί. Πρόλ.: Ι. Σπυριδάκη. Κλασική Νομική Βιβλιοθήκη, αρ. 15.
* Ενοχικόν δίκαιον. Πρόλ.: Μιχ. Σταθόπουλου. Κλασική Νομική Βιβλιοθήκη, αρ. 16.
* Εμπράγματον δίκαιον. Πρόλ.: Απ. Γεωργιάδη. Κλασική Νομική Βιβλιοθήκη, αρ. 17.
* Οικογενειακόν δίκαιον. Πρόλ.: Γ. Κουμάντου. Κλασική Νομική Βιβλιοθήκη, αρ. 18.
* Κληρονομικόν δίκαιον. Πρόλ.: Νικ. Παπαντωνίου. Κλασική Νομική Βιβλιοθήκη, αρ. 19.
Τιμητικός τόμος επί τη 125ετηρίδι του Αρείου Πάγου. Εκδιδόμενος υπό της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Αθήναι, 1963, σελ. VIII+548. [30 Ευρώ] Πωλήθηκε
Τόμος προς τιμήν Γεωργίου Θ. Ράμμου. Εκδιδόμενος υπό της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Γλώσσα κειμένων: ελληνικά, γερμανικά, ιταλικά, αγγλικά, γαλλικά. Τόμοι Ι-ΙΙ. Αθήναι, 1979, σελ. XVI+1059. [60 Ευρώ] Πωλήθηκε
Κείμενα: Π. Ζέπος, Αλ. Λιτζερόπουλος, Χρ. Δέδες, Ι. Σπυριδάκης, Ν. Βερβεσός, Κ. Βαβούσκος, Δ. Γκόφας, Ι. Καρακατσάνης, Μ. Καλλιμόπουλος, Σπ. Μεταλληνός, Μιχ. Σταθόπουλος, Α. Αργυριάδης, Γ. Μητσόπουλος, Κ. Μπέης, Ι. Μπρίνιας, Fr. Baur, G. Beitzke, A. Bonsignori, R. Bruns, H. Fasching, W. Habscheid, H. Nagel, Ek. Schumann, K.-H. Schwab, κ.ά.
- Χάρτης των Ηνωμένων Εθνών και Καταστατικόν του Διεθνούς Δικαστηρίου. Επιμέλεια: Π. Βάλληνδα. Αθήναι, 1952, σελ. vi+72. [15 Ευρώ]
ΑΓΑΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ, Βασικές έννοιες Αστικού Δικαίου. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2003, σελ. LVI+567. [30 Ευρώ]
ΑΓΑΛΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ, Οι επιπτώσεις της ψυχικής διαταραχής του ενός συζύγου στην έγγαμη συμβίωση. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1995, σελ. 169. [7 Ευρώ]
ΑΓΑΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡ., Ελληνικόν ναυτεργατικόν δίκαιον. Αθήναι, 1960, σελ. 293. Άκοπο αντίτυπο. [18 Ευρώ]
ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ ΖΗΣΗΣ, Η καταγγελία της σχέσεως εξηρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1978, σελ. 259. [5 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΑΛΕΞΙΑΔΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ, Εγκληματολογία. Γ΄έκδοση. Σάκκουλα. Θεσσαλονίκη, 1989, σελ. 511. [20 Ευρώ]
ΑΛΙΒΙΖΑΤΟΣ ΝΙΚΟΣ, Οι πολιτικοί θεσμοί σε κρίση 1922-1974. Όψεις της ελληνικής εμπειρίας. Θεμέλιο, 1986, σελ. 728. [16 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΑΛΙΠΡΑΝΤΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ, Κληρονομικόν δίκαιον κληρικών και μοναχών κατά την εν Ελλάδι ισχύν του. Αθήναι, 1963, σελ. 68. [10 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΑΝΑΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Ι., Οι Δημόσιες Επιχειρήσεις (Νομική - Θεσμική θεώρηση). Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1987, σελ. VIII+205. [12 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΣΤΡΑΤΗΣ, Μελέται. ΙΙ. Δίκαιον (Διοικητικόν - Συνταγματικόν). Αθήναι, 1962, σελ. 281. Πανόδετο. [30 Ευρώ]
ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΣΤΡΑΤΗΣ, Στοιχεία διοικητικού δικαίου. Αθήναι, 1956, σελ. 491. [30 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Θυματολγία. Αθήναι, 1972, σελ. 190. Άκοπο αντίτυπο. [14 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Αι αθέμιτοι νομικαί διχογνωμίαι. Δοκίμιον γενικής θεωρίας του δικαίου. Αθήναι, 1958, σελ. 179. [18 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Ποινικαί μελέται. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1972, σελ. 388. [25 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΑΝΔΡΟΥΛΙΔΑΚΗ- ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΙΣΜΗΝΗ, Αι υποχρεώσεις συναλλακτικής πίστεως. Συμβολή εις το πρόβλημα των αντικειμενικών ορίων της συμβατικής δεσμεύσεως. Αθήναι, 1972, σελ. ΧΧΙΙΙ+269. [25 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Η διαφορτωτική. Συμβολή εις το δίκαιον της θαλασσίας μεταφοράς πραγμάτων. Διατριβή. Αθήναι, 1963, σελ. 240. Άκοπο αντίτυπο. [15 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΑΝΔΡΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Η εκκαθάρισις των προσωπικών εταιριών. Αθήναι, 1971, σελ. XVI+362. [18 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΑΝΘΕΜΙΔΗΣ ΑΧ., Διακρατικαί συνθήκαι εκ του Ρωμαϊκού - Βυζαντινού δικαίου. Θεσσαλονίκη, 1973, σελ. 29. [7 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΑΝΘΕΜΙΔΗΣ ΑΧ., Ο θεσμός των ομοτίμων καθηγητών και η νομική θέσις αυτών εις τα πανεπιστήμια της Ελλάδος, Γερμανίας και Γαλλίας. Ανάτυπο. Θεσσαλονίκη, 1967, σελ. 15. [5 Ευρώ]
- ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ, Το κρεββατοστρώσι: Συμβολή στην έρευνα του κληρονομικού δικαιώματος του επιζώντος συζύγου στην τουρκοκρατούμενη Σκύρο [Ανάτυπο]. 1985, σελ. 54. [10 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ, Η ισότητα εντός και δια του νόμου. Μια συμβολή στην ερμηνεία του άρθρου 4 παρ. 1 του Συντάγματος του 1975. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1998, σελ. XVI+258. [9 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Η σύγχρονος θεωρία της "εντολής" εν τω συνταγματικώ δικαίω. Συμβολή εις την έρευναν των σχέσεων εκλογέων και εκλεγομένων. Αθήναι, 1946, σελ. XVI+252. [25 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Μεταπολεμική συνταγματική τεχνική και έλεγχος της "καταχρήσεως εξουσίας" του νομοθέτου. Ανάτυπο. Θεσσαλονίκη, 1966, σελ. 52. [8 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Εισαγωγή στην επιστήμη του δικαίου. Β΄έκδοση. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1983, σελ. 199. [9 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Η πλάνη περί το αντικείμενον της παροχής. Αθήναι, 1954, σελ. 112. [12 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ ΑΛΚΗΣ, Περί της σημασίας της αιτιώδους συναφείας εις το ασφαλιστικόν δίκαιον. Ανάτυπο. Αθήναι, 1966, σελ. 22. [3 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΑΡΓΥΡΙΑΔΗΣ ΑΛΚΗΣ, Στοιχεία ασφαλιστικού δικαίου. Γ΄έκδοση. Σάκκουλα. Θεσσαλονίκη, 1983, σελ. 147. [8 Ευρώ]
- ΑΡΜΕΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Πρόχειρον Νόμων ή Εξάβιβλος. Δωδώνη, 1971, σελ. 429. [20 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ-ΓΡΙΒΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Έλλειψις διοικήσεως νομικού προσώπου. Συμβολή εις την ερμηνείαν του άρθρου 69 Α.Κ. Αθήναι, 1975, σελ. ΧΙΙ+210. [17 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΑΥΓΟΥΣΤΙΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧ., Η διάρρηξη της καταδολιευτικής απαλλοτρίωσης (Τρόπος επέλευσης και αποτελέσματα). Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1991, σελ. 377. [25 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΑΥΓΟΥΣΤΙΑΝΑΚΗΣ ΜΙΧ., Συνεισφορά κατιόντων στην εξ αδιαθέτου κληρονομική διαδοχή (ΑΚ 1895-1900). Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1998, σελ. 213. [10 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΑΦΟΥΞΕΝΙΔΗΣ ΣΩΤ., Ο χρόνος αποτίμησεως του οφειλομένου πράγματος (εν επιδικία). Αθήναι, 1953, σελ. VIII+215. [25 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΒΑΒΟΥΣΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Γεωργικόν και δασικόν δίκαιον. Στοιχεία αστικού και εταιρικού δικαίου. Αφοί Π. Σάκκουλα, 1970, σελ. 386. [15 Ευρώ]
ΒΑΒΟΥΣΚΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Η δασική ιδιοκτησία κατά τον νέον δασικόν κώδικα. Ανάτυπο. Αθήναι, 1973, σελ. 18. [2 Ευρώ]
- ΒΑΛΛΗΝΔΑΣ ΠΕΤΡΟΣ, Ομοιομορφία ερμηνείας των διεθνών συμβάσεων ιδιωτικού διεθνούς δικαίου [Διατριβή επί διδακτορία]. Δ. Τζάκα και Στ. Δελαγραμμάτικα, 1932, σελ. 57. [14 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΒΑΜΒΟΥΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Το σύγχρονο δίκαιο της θάλασσας. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1985, σελ. 360. [20 Ευρώ]
ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Η ονομαστική μετοχή. Συμβολή εις το δίκαιον των ανωνύμων εταιριών. Διατριβή. Αθήναι, 1961, σελ. κ΄+157. [17 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΒΑΡΚΑ-ΑΔΑΜΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ, Το κληρονομητήριο. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1984, σελ. 234. [15 Ευρώ]
ΒΑΣΙΛΑΚΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ, Εμπράγματον δίκαιον. Αθήναι, 1969, σελ. 563. [20 Ευρώ]
- ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Η αναθεώρησις του Συντάγματος. Μελέτη. Εκ των τυπογραφείων της Εφημερίδος "ΑΘΗΝΑΙ", 1912, σελ. 184. [25 Ευρώ]
ΒΕΓΛΕΡΗΣ ΦΑΙΔΩΝ, Η διοικητική δικαιοσύνη και τα προβλήματά της. Β΄έκδοσις. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1977, σελ. 95. Άκοπο αντίτυπο. [5 Ευρώ] Κρατημένο
ΒΕΓΛΕΡΗΣ ΦΑΙΔΩΝ, Η διοικητική δικαιοσύνη υπό το σύνταγμα. Αθήναι, 1960, σελ. 206. Άκοπο αντίτυπο. [20 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΒΕΓΛΕΡΗΣ ΦΑΙΔΩΝ, Η Σύμβαση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και το Σύνταγμα. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1977, σελ. ιγ΄+143. [14 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΒΕΓΛΕΡΗΣ ΦΑΙΔΩΝ, Παρατηρήσεις επί της νομολογίας περί το δημόσιον δίκαιον. Αθήναι, 1955, σελ. XV+316. Άκοπο αντίτυπο. [25 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΒΕΪΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Η γνωστοποίησις εν τω δημοσίω διεθνεί δικαίω. Αφοί Π. Σάκκουλα, 1967, σελ. 170. Άκοπο αντίτυπο. [18 Ευρώ]
ΒΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΙΟΥΛΙΑ, Αλεξανδρινοί νόμοι. Πολιτική αυτονομία και νομική αυτοτέλεια της πτολεμαϊκής Αλεξάνδρειας. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1981, σελ. 186. [20 Ευρώ]
- ΒΙΣΒΙΖΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ, Η πολιτική δικαιοσύνη κατά την ελληνικήν επανάστασιν μέχρι του Καποδιστρίου. Μετ' ανεκδότων εγγράφων. Αθήναι, 1941, σελ. ιστ΄+560. Άκοπο. [50 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ, Ιδιωτικοποίηση: Το συνταγματικό πλαίσιο μιας πολιτικής απόφασης. Βιβλιοθήκη Νομικής Θεωρίας και Πράξεως, αρ. 16. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1999, σελ. ΧΙ+100. [6 Ευρώ]
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ, Όψεις της δικαστικής προστασίας ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (το παράδειγμα του ν. 2522/1997 για τα δημόσια έργα). Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1998, σελ. 258. [9 Ευρώ]
ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ, Το δικαίωμα της αναφοράς κατά το Ελληνικό και Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Δίκαιο - Οι πρϋποθέσεις ασκήσεως. Βιβλιοθήκη Νομικής Θεωρίας και Πράξεως, αρ. 10. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1998, σελ. XV+205. [8 Ευρώ]
- ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Η αρχή της ισότητος εις το δημόσιον δίκαιον: νομική, συγκριτική, φιλοσοφική, πολιτειολογική, ιστορική, κοινωνιολογική εξέτασις της αρχής της ισότητος. Α΄: Η δογματική άποψις. Νομική εξέτασις της αρχής της ισότητος. Αθήναι, 1950, σελ. 412. [30 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Η αρχή της ισότητος εις το δημόσιον δίκαιον: νομική, συγκριτική, φιλοσοφική, πολιτειολογική, ιστορική, κοινωνιολογική εξέτασις της αρχής της ισότητος. Ε΄: Απαρχαί και εξέλιξις της αρχής της ισότητος. Εξέτασις κατά χρόνον της αρχής της ισότητος. Αθήναι, 1952, σελ. 343. Άκοπο αντίτυπο. [30 Ευρώ]
ΒΛΑΧΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Η έρευνα της συνταγματικότητος των νόμων. Νομική, φιλοσοφική, συγκριτική, πολιτειολογική, κοινωνιολογική εξέτασις του θεσμού της ερεύνης. Αθήναι, 1954, σελ. 336. [30 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ, Η δυσεύρετη αναλογική αντιπροσώπευση του δικηγορικού κώδικα. Ανάτυπο. Αθήνα, 1984, σελ. 50. [6 Ευρώ]
ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ, Η πρακτική της θέσπισης των κανόνων του κοινοβουλευτικού εκλογικού δικαίου (Συμβολή στην έρευνα της καταγωγής, εξέλιξης και διαμόρφωσης των κοινοβουλευτικών εκλογικών θεσμών, διαδικασιών και τεχνικών). Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1988, σελ. 396. [30 Ευρώ]
ΒΟΛΟΥΔΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ, Τα νομικά εκλογικά κείμενα 1822-1984 (Συμβολή στην έρευνα του ελληνικού εκλογικού φαινομένου). Β΄: Οι κωδικοποιήσεις της εκλογικής νομοθεσίας. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1984, σελ. XCV+617. [25 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Το ποινικόν δίκαιον των ειδικών ποινικών νόμων. Τόμος Β΄: Το περί Τύπου ουσιαστικόν και δικονομικόν ποινικόν δίκαιον. Τεύχος Α΄. Αφοί Π. Σάκκουλα, σελ. 212. [17 Ευρώ]
ΒΟΥΖΙΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Ζητήματα εκ του δικαίου της νομίμου μοίρας. Αθήναι, 1968, σελ. 221. [22 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΒΟΥΖΙΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Η αγωγή του αδικαιολογήτου πλουτισμού και η χρησικτησία κατά το προϊσχύον ρωμαϊκόν δίκαιον και τον αστικόν κώδικα. Διατριβή. Αθήναι, 1948, σελ. ια΄+276. [25 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΒΟΥΖΙΚΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Μελέται αστικού δικαίου. Αθήναι, 1968, σελ. 420. Ιδιωτική βιβλιοδεσία. [25 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΒΟΥΤΥΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, Η σύμβασις εργασίας εις το πλαίσιον της κοινωνικής και οικονομικής ζωής. Διατριβή. Αθήναι, 1970, σελ. 103. [10 Ευρώ]
ΒΡΕΛΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, Η διακριτική λειτουργία του σήματος. Ανάτυπο. Αθήναι, 1973, σελ. 29. [5 Ευρώ] Κρατημένο
ΒΡΕΛΛΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, Το Σήμα κατά το ιδιωτικόν διεθνές δίκαιον. Διατριβή. Αθήναι, 1972, σελ. XV+255. Άκοπο αντίτυπο. [30 Ευρώ]
ΒΥΘΟΥΛΚΑΣ ΠΕΤΡΟΣ, Η θεωρία των εξαιρετικών περιστάσεων και το ελληνικό διοικητικό δίκαιο. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1980, σελ. 174. Άκοπο αντίτυπο. [18 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΓΑΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, Γνωμοδοτήσεις (1956-1994). Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1995, σελ. XIV+889. [20 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΓΑΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, Η μεταρρύθμισις του συστήματος των τηρουμένων εις τα υποθηκοφυλάκεια βιβλίων. Ανάτυπο. Αθήναι, 1967, σελ. 38. [3 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΓΑΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, Μελέτες και Άρθρα (1934-1997). Τόμοι Ι-ΙΙ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1998, σελ. XV+1077. [30 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΓΑΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, Πως σκέπτεται ο νομοθέτης. Ανάτυπο. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1980, σελ. 21. [3 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΓΑΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, Το δίκαιον του γάμου και των περιουσιακών σχέσεων των συζύγων κατά το σχέδιον αστικού κώδηκος. «Τα Χρονικά», Αθήναι, 1935, σελ. 24. [8 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΓΑΖΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, Τροποποιήσεις του Αστικού Κώδικος υπό του Κώδικος Πολιτικής Δικονομίας. "Το Νομικόν", (1969;), σελ. VII+69. [7 Ευρώ]
- ΓΑΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Η εξέτασις της συνταγματικότητος των νόμων εν Αμερική. Επίδρασις επί της κοινωνικής και οικονομικής νομοθεσίας. Αθήναι, 1952, σελ. 33. [6 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΓΑΡΔΙΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Η αόριστος καταδίκη. Τεύχος Β΄: Η προς αοριστίαν ροπή του ποινικού δικαίου. Εκ του τυπογραφείου Χωροφυλακής. Αθήναι, 1927, σελ. 59. [15 Ευρώ]
- ΓΑΡΔΙΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Η αόριστος καταδίκη. Τεύχος Γ΄: Η αόριστος καταδίκη και η ατομική ελευθερία. Αθήναι, 1927, σελ. 52. [15 Ευρώ]
ΓΑΡΔΙΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Η εξέτασις της προσωπικότητος του εγκληματίου και η πρόγνωσις της μελλούσης διαγωγής αυτού. Αθήναι, 1970, σελ. ια΄+199. [20 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΓΑΡΔΙΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Ο συνήγορος εν τη ποινική δίκη. Τζάκα, 1973, σελ. ζ΄+118. Δερματόδετο. [18 Ευρώ]
- ΓΑΡΔΙΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Το έγκλημα της μοιχείας εν τω της βυζαντιακής αυτοκρατορίας δικαίω. Εκδοτικόν Γραφείον Τύπου Δημ. Ασφαλείας. Αθήναι, 1925, σελ. 48. [20 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΓΑΦΟΣ ΗΛΙΑΣ, Συμμετοχή εις το έγκλημα. Ιστορική, συγκριτική, δογματική και νομολογιακή έρευνα. Δ.Ν. Τζάκα - Σ. Δελαγραμμάτικα, 1937, σελ. 360. [35 Ευρώ]
ΓΕΣΙΟΥ-ΦΑΛΤΣΗ ΠΕΛΑΓΙΑ, Η αυτοτελής πρόσθετος παρέμβασις. Ανάτυπο. Θεσσαλονίκη, 1971, σελ. 65. [8 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ, Το δίκαιον των διαρκών ενοχών. Αθήναι, 1979, σελ. XV+230. [20 Ευρώ]
- ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, Ζητήματα αστικής ευθύνης. Αθήναι, 1972, σελ. XVI+157. [15 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, Νέες μορφές συμβάσεων της σύγχρονης οικονομίας (Leasing, factoring, forfaiting, franchising). Β΄έκδοση, αναθεωρημένη και συμπληρωμένη. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1995, σελ. XV+328. [15 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, Σύμφωνον προαιρέσεως και δικαίωμα προαιρέσεως (Option). Αθήναι, 1970, σελ. XVI+304. [24 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ, Μελέται αστικού δικαίου και πολιτικής δικονομίας. Ερμηνευτικοί προβληματισμοί. Αφοί Π. Σάκκουλα, 1973, σελ. 324. [10 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ, Το εκ της κληροδοσίας δικαίωμα. Συμβολή εις το δίκαιον των κληροδοσιών. Αφοί Π. Σάκκουλα, 1974, σελ. 237. [13 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Έμπρακτος μετάνοια. Μελέτη συγκριτική κατά το ελληνικόν, γερμανικόν και γαλλικόν δίκαιον. Αθήναι, 1939, σελ. 89. [13 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΙΩΣΗΦ, Η ελληνική ιθαγένεια [Γενικαί αρχαί – Ερμηνεία – Νομοθεσία]. Αθήναι, 1941, σελ. ια΄+330. [12 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Επίτομον Συνταγματικόν Δίκαιον. Αθήναι, 1973, σελ. ζ΄+734. [25 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΓΙΑΓΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΠΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Πηγές του εκκλησιαστικού ποινικού δικαίου. Με σχόλια και βιβλιογραφία. Β΄έκδοση. Εκδ. Π. Πουρναρά. Θεσσαλονίκη, 2007, σελ. 478. [10 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΓΙΟΚΑΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, Διεθνές δίκαιο εναερίου χώρου - διαστήματος. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1996, σελ. 314. [12 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΓΚΕΚΑΣ ΚΩΣΤΗΣ, Η πρακτική εις την εκούσιαν δικαιοδοσίαν. Αθήνα, 1975, σελ. 200. Δακτυλογραφημένο. [10 Ευρώ]
ΓΚΙΑΦΗΣ ΣΠΥΡΟΣ, Το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1980, σελ. 286. Άκοπο αντίτυπο. [4 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΓΚΟΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Αι "έμμηνοι δίκαι" εν Θάσω. Ανάτυπο. Αθήναι, 1979, σελ. 12. [3 Ευρώ] Πωλήθηκε 
ΓΚΟΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Ασφαλιστήρια του 16ου αιώνος εκ του Αρχείου του εν Βενετία Ελληνικού Ινστιτούτου. Ανάτυπο. Βενετία, 1979, σελ. 37. [6 Ευρώ]
ΓΚΟΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Δείγμα: ιστορική έρευνα επί του ελληνικού δικαίου των συναλλαγών. Αθήναι, 1970, σελ. 139. [15 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΓΚΟΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Ελληνικαί εξαγωγαί κατά τας αρχάς του 18ου αιώνος κατ’ ανέκδοτον εμπορικήν αλληλογραφίαν. Ανάτυπο. Αθήναι, 1973, σελ. 19. [4 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΓΚΟΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Η συμμετοχή ανηλίκων εις μη επαγγελματικά σωματεία. Ανάτυπο. Νικ. Σάκκουλα, σελ. 24. [3 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΓΚΟΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Η φόρτωσις επί του καταστρώματος. Συμβολή εις την ιστορίαν του εθιμικού ναυτικού δικαίου της Μεσογείου ιδία δε του ελληνικού [Διατριβή επί διδακτορία]. Αθήναι, 1965, σελ. ΧΧΙΙ+164. [15 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΓΟΥΝΑΡΑΚΗΣ Ν., Παρατηρήσεις επί των άρθρων 372, 171 παράγρ. 1 και 368 παράγρ. 2 Ποινικού Νόμου και περί της εννοίας της εξυβρίσεως του Βασιλέως, ως πολιτικού αδικήματος. Εκ του τυπογραφείου Π.Α. Πετράκου. Αθήναι, 1911, σελ. 27. [13 Ευρώ]
ΓΡΑΒΑΡΗΣ Β.Γ., Μελέται ναυτικού δικαίου. Συμβολή εις την ερμηνείαν του κώδικος ιδιωτικού ναυτικού δικαίου. Ν. Σταυριδάκης και Υιός. Πειραιεύς, 1964, σελ. 264. [15 Ευρώ]
ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Δίκαιον διατροφής. Αφοί Π. Σάκκουλα, 1984, σελ. 531. [20 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΔΑΓΤΟΓΛΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ, Γενικό διοικητικό δίκαιο. Τόμοι Α-Β. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1977-1978, σελ. 292+213. [30 Ευρώ]
ΔΑΓΤΟΓΛΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ, Η αρχή της αμεροληψίας της δημοσίας διοικήσεως. Α΄: Η εξαίρεσις διοικητικών λειτουργών. Αθήναι, 1962, σελ. ιε΄+135. [15 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΔΑΓΤΟΓΛΟΥ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ, Ραδιοφωνία και Σύνταγμα. Ανάτυπο. Θεσσαλονίκη, 1966, σελ. 88. [9 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΔΑΚΟΡΩΝΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ, Το ζήτημα της ερμηνείας των Διαθηκών στο ελληνικό δίκαιο. Π. Ν. Σάκκουλας, 2005, σελ. XVII+166. [18 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΔΑΚΟΡΩΝΙΑ ΕΥΓΕΝΙΑ, Υπομίσθωση πράγματος. Αφοί Π. Σάκκουλα, 1994, σελ. 198. [7 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΔΑΛΑΚΟΥΡΑΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ, Αρχή της αναλογικότητας και μέτρα δικονομικού καταναγκασμού. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1993, σελ. 386. [20 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Αι λειτουργικαί διοικητικαί πράξεις. Ανάτυπο. Αθήναι, 1978, σελ. 30. [6 Ευρώ]
ΔΑΡΖΕΝΤΑΣ ΜΑΝΟΣ, Η σχολή της ρεαλιστικής φιλοσοφίας του δικαίου. Ανάτυπο. Αθήνα, 1984, σελ. 33. [5 Ευρώ]
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ Γ., Ελληνική συνταγματική ιστορία 1821-1935 (Προς χρήσιν των φοιτητών). Αθήναι, 1952, σελ. 142. [10 Ευρώ]
ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Ψυχολογικά αίτια της αστόχου δικαστικής κρίσεως. Αθήναι, 1965, σελ. XVI+260. [22 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΔΕΔΕΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, Η έγκλησις. Ιστορική - συγκριτική - δογματική μελέτη. Διατριβή. Αθήναι, 1956, σελ. η΄+116. [18 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΔΕΔΕΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, Προβλήματα των πηγών του ποινικού δικαίου. Ανάτυπο. Αθήνα, 1973, σελ. 17. [2 Ευρώ]
ΔΕΔΕΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, Το έθιμον εν τω ποινικώ δικαίω. Αθήναι, 1972, σελ. 112. [25 Ευρώ]
ΔΕΛΑΠΟΡΤΑΣ ΠΑΥΛΟΣ, Το λιθάρι του Σισύφου. Θεμέλιο, 1979, σελ. 180. [10 Ευρώ]
ΔΕΛΑΠΟΡΤΑΣ ΠΑΥΛΟΣ, Το σημειωματάριο ενός πιλάτου. Θεμέλιο, 1979, σελ. 265. [18 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, Ζητήματα γεννώμενα εν σχέσει προς την δικαστικήν ομολογίαν. Ανάτυπο. Θεσσαλονίκη, 1965, σελ. 30. [5 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, Η αυτονομία της ιδιωτικής βουλήσεως εν τη πολιτική δικονομία. Αι δικονομικαί συμβάσεις. Αθήναι, 1965, σελ. 398. Ιδιωτική βιβλιοδεσία. [30 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, Η δέσμευσις εκ διοικητικών πράξεων και αποφάσεων. Ανάτυπο. Θεσσαλονίκη, 1968, σελ. 70. [8 Ευρώ]
ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, Η παράβασις ουσιώδους τύπου ως λόγος ακυρώσεως των διοικητικών πράξεων. Αθήναι, 1970, σελ. 171. [17 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, Η προστασία της εμπιστοσύνης εν τω διοικητικώ δικαίω. Αθήναι, 1969, σελ. 128. [15 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΔΕΛΗΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, Ο εισηγητής δικαστής κατά την προπαρασκευήν της υποθέσεως και την κυρίαν διαδικασίαν. Ανάτυπο. Αθήναι, 1967, σελ. 27. [4 Ευρώ]
ΔΕΛΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Ναυτικόν δίκαιον. Αφοί Π. Σάκκουλα, χ.χ., σελ. 374. Άκοπο αντίτυπο. [13 Ευρώ]
ΔΕΛΟΥΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Οι γενικοί όροι συναλλαγών. Το πρόβλημα των συμβάσεων προσχωρήσεως. Νικ. Σάκκουλα, 1952, σελ. XXIV+360. Ιδιωτική βιβλιοδεσία. [25 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΔΕΝΔΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, Διοικητικόν δίκαιον. Τόμος Α΄. Έκδοσις πέμπτη, μετά προσθηκών και βελτιώσεων. "Το Νομικόν", 1964, σελ. 511. Ιδιωτική βιβλιοδεσία. [30 Ευρώ]
ΔΕΝΔΙΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, Διοικητικόν δίκαιον. Τόμος Γ΄: Διοικητική δικαιοσύνη. Αθήναι, 1950, σελ. 580. Ιδιωτική βιβλιοδεσία. [30 Ευρώ]
- ΔΗΜΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ, Μελέται εργατικού δικαίου. Αθήναι, 1972, σελ. 663. [20 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΔΗΜΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Η μειονεκτική θέσις της γυναικός εις το κληρονομικόν δίκαιον της Γόρτυνος. Ανάτυπο. Θεσσαλονίκη, 1969, σελ. 19. [4 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΔΗΜΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Ο θεσμός της προικός κατά το αρχαίον ελληνικόν δίκαιον. Αθήναι, 1959, σελ. ι΄+324. [25 Ευρώ]
ΔΗΜΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Περί της ιστορίας του δικαίου - Επίκληροι. Αθήναι, 1961 (;), σελ. 45. [8 Ευρώ]
ΔΗΜΑΡΑΣ ΝΙΚΟΣ, Προβλήματα δικαστικής ακρόασης (Στην Πολιτική δίκη). Ανάτυπο. Αθήνα, 1984, σελ. 24. [2 Ευρώ]
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Νομικαί ενασχολήσεις. Τόμος Α΄: Μικραί παρατηρήσεις επί του εν Ελλάδι ισχύοντος αστικού δικαίου - Γνωμοδοτήσεις εκ του αστικού και εμπορικού δικαίου. Επιμ.: Κ. Μπαλλής. Εκδοτικός οίκος Δ. και Π. Δημητράκου, 1923, σελ. η΄+487. Ιδιωτική βιβλιοδεσία. [35 Ευρώ] 
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Νομικαί ενασχολήσεις. Τόμος Β΄: Μελετήματα εκ της ιστορίας και φιλοσοφίας του δικαίου - Νομικά ανάλεκτα - Δικηγορικής ηθολογίας - Εκλιπούσαι επιστημονικαί φυσιογνωμίαι - Εκ των δικανικών ενασχολήσεων - Βιβλιογραφικαί επιθεωρήσεις. Επιμ.: Κ. Μπαλλής. Έκδοσις δευτέρα. Εκδοτικός οίκος Δ. και Π. Δημητράκου, 1925, σελ. η΄+610. Ιδιωτική βιβλιοδεσία. [35 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Νομικαί ενασχολήσεις. Τόμος Γ΄: Η επιρροή της πενίας του ανδρός επί των νομικών σχέσεων των συζύγων προς αλλήλους εξ απόψεως αστικού και εμπορικού δικαίου. Έκδοσις μετά προσθηκών υπό Κ. Μπαλλή. Εκδοτικός οίκος Δ. και Π. Δημητράκου, 1926, σελ. ιθ΄+648. Ιδιωτική βιβλιοδεσία. [35 Ευρώ] 
- ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Νομικαί ενασχολήσεις. Τόμος Δ΄ (Α: Παραλειπόμενα. Β: Δικηγορικού ημερολογίου άτακτα σημειώματα). Επιμ.: Κ. Μπαλλής. Εκδοτικός οίκος Δημητράκου Α.Ε., 1927, σελ. ιδ΄+397. [35 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, Η συνταγματική θέσις των πολιτικών κομμάτων. Διατριβή. Αθήναι, 1974, σελ. ιη΄+220. [25 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, Η δίκη διαζυγίου κατά την μεταβυζαντινήν περίοδον. Αθήναι, 1964, σελ. 110+ 58 Παράρτημα. [20 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, Νομικά έγγραφα Κεφαλληνίας. Αρχείον Ραυτοπούλου. Ανάτυπο. Αθήναι, 1955, σελ. 19. [3 Ευρώ]
- ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, Περισυλλογή μεταβυζαντινών νομικών εγγράφων. Ανάτυπο. Αθήναι, 1960, σελ. 22. [5 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΔΟΥΖΙΝΑΣ ΚΩΣΤΑΣ, Το τέλος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Κριτική νομική σκέψη στη νέα χιλιετία. Παπαζήση, 2006, σελ. 559. [17 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΔΡΟΣΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, Η νομική θέση των πολιτικών κομμάτων στην Ελλάδα. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1982, σελ. 436. [25 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΔΡΟΣΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, Συνταγματικοί περιορισμοί της ιδιοκτησίας και αποζημίωση. Νομική Βιβλιοθήκη, 1997, σελ. 221. [10 Ευρώ]
- ΔΡΟΥΓΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Αγροτικά αδικήματα – Ποινικός Κώδιξ. Αθήναι, 1954, σελ. 176. [12 Ευρώ]
- ΔΥΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Ελληνικοί Κώδικες: Αστικοί Νόμοι. Γ. Φέξης, 1902, σελ. 1302. Ιδιωτική βιβλιοδεσία. [100 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΔΥΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Ελληνικοί Κώδικες: Δημοτική Νομοθεσία. Γ. Φέξης, 1903, σελ. 172. Ιδιωτική βιβλιοδεσία. [70 Ευρώ]
- ΔΥΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Ελληνικοί Κώδικες: Διοικητική Εκτέλεσις, Ταμεία, Εφορείαι. Γ. Φέξης, 1901, σελ. 367. Ιδιωτική βιβλιοδεσία. [50 Ευρώ]
- ΔΥΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Ελληνικοί Κώδικες: Διπλωματική και Προξενική Νομοθεσία. Γ. Φέξης, 1901, σελ. 747. [70 Ευρώ]
- ΔΥΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Ελληνικοί Κώδικες: Ελεγκτικόν Συνέδριον, Δημόσιον Λογιστικόν, Συντάξεις. Γ. Φέξης, 1904, σελ. 532. Ιδιωτική βιβλιοδεσία. [70 Ευρώ]
- ΔΥΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Ελληνικοί Κώδικες: Ελληνική Εκκλησία, Στρατιωτική και Ναυτική Ποινική Νομοθεσία, Γενικόν Ευρετήριον χρονολογικόν και αλφαβητικόν των Ελληνικών Κωδίκων. Γ. Φέξης, 1901 και 1904, σελ. 304+388+235. Ιδιωτική βιβλιοδεσία. [100 Ευρώ]
- ΔΥΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Ελληνικοί Κώδικες: Εμπορικός Νόμος. Γ. Φέξης, 1901, σελ. 1152. Ιδιωτική βιβλιοδεσία. [100 Ευρώ]
ΔΥΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Ελληνικοί Κώδικες: Ιόνιος Πολιτικός Κώδιξ. Γ. Φέξης, 1901, σελ. 788. Ιδιωτική βιβλιοδεσία. [80 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΔΥΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Ελληνικοί Κώδικες: Οδοποιΐα. Γ. Φέξης, 1904, σελ. 380. Ιδιωτική βιβλιοδεσία. [70 Ευρώ]
- ΔΥΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Ελληνικοί Κώδικες: Ποινική Δικονομία. Γ. Φέξης, 1901, σελ. 909. Ιδιωτική βιβλιοδεσία. [100 Ευρώ]
- ΔΥΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Ελληνικοί Κώδικες: Πολιτική Δικονομία. Γ. Φέξης, 1901, σελ. 1661. Ιδιωτική βιβλιοδεσία. [100 Ευρώ]
- ΔΥΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Ελληνικοί Κώδικες: Τελωνειακή Νομοθεσία. Γ. Φέξης, 1904, σελ. 294. Ιδιωτική βιβλιοδεσία. [50 Ευρώ]
- ΔΥΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Ελληνικοί Κώδικες: Χαρτόσημον, Δικαστικός Οργανισμός, Ποινική Διατίμησις. Γ. Φέξης, 1901-1902, σελ. 784. Ιδιωτική βιβλιοδεσία. [100 Ευρώ]
- ΔΥΟΒΟΥΝΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Σύστημα του ελληνικού Πτωχευτικού Δικαίου. Τόμοι Α΄-Β΄. Π. Δημητράκος, 1934-1935, σελ. 824. Δύο τόμοι δεμένοι μαζί. Ιδιωτική βιβλιοδεσία. [45 Ευρώ]
- ΔΩΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, Τα δημόσια κτήματα. Αιγιαλός και παραλία. Αιγιαλίτις ζώνη, υφαλοκρηπίς, αμμοληψία, ρύπανσις. Τόμος Β΄, τεύχος Α΄. Αθήναι, 1982, σελ. 436. [15 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΔΩΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ, Αναδασμός και εμπράγματες σχέσεις. Ανάτυπο. Αθήνα, 1977, σελ. 83. [10 Ευρώ]
ΔΩΡΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ, Νομικές μελέτες. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1993, σελ. XVIII+517. [30 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΔΩΡΟΘΕΟΣ μητροπολίτης Λαρίσης, Η εξέλιξις του αναπαλλοτριώτου της εκκλησιαστικής περιουσίας μέχρι σήμερον. Εκδοτικός Οίκος "Αστήρ". Αθήναι, 1951, σελ. 144. Άκοπο αντίτυπο. [30 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ, Συνταγματισμός και πολιτικές αξίες. Οι κανονιστικές προϋποθέσεις του συνταγματικού δικαίου. ΕΚΚΕ - Αντ. Ν. Σάκκουλας, 1999, σελ. 202. [8 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, Ερμηνεία της πολιτικής δικονομίας. Τόμοι Α΄-Β΄[Δεμένοι μαζί]. Έκδοσις τρίτη, επεξεργασθείσα και συμπληρωθείσα υπό Κ.Γ. Παπαδοπούλου. Εκδοτικός Οίκος Δημητράκου Α.Ε. Αθήναι, 1932, σελ. 556+639. Ιδιωτική βιβλιοδεσία. [90 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΕΥΡΥΓΕΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Ζητήματα του δικαίου της πολεμικής κατοχής. Θεσσαλονίκη, 1959, σελ. 18. [7 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΖΑΪΚΟΣ ΝΙΚΟΣ, Διεθνές δίκαιο και συνεργασία με τον εχθρό. Η νομική φύση των κυβερνήσεων "ανδρείκελων" του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου από την άποψη του Διεθνούς Δικαίου. Αντ. Σταμούλη, 2006, σελ. 148. [8 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, Δικονομία διοικητικής εκτελέσεως. Νόμος περί εισπράξεως δημοσίων εσόδων. Εν Αθήναις, 1931, σελ. 385. Σκληρόδετο. [25 Ευρώ]
- ΖΕΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Αστικός Κώδιξ. Α.Ε.Ε. ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΩΣ. Αθήναι, 1930, σελ. 1100. Ιδιωτική βιβλιοδεσία.
Βιβλίον 1ον: Γενικαί Αρχαί. Βιβλίον 2ον: Οικογενειακόν Δίκαιον. Βιβλίον 3ον: Κληρονομικόν Δίκαιον. Βιβλίον 4ον: Εμπράγματα Δικαιώματα. Βιβλίον 5ον: Ενοχικόν Δίκαιον. [50 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΖΕΠΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Νομοθεσία του Σόλωνος. Ανάτυπο. Ακαδημία Αθηνών, 1973, σελ. 168. [18 Ευρώ]
ΖΕΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δημήτριος Π. Παππούλιας (1878-1932). Ανάτυπο από τα "Γορτυνιακά". Αθήναι, 1971, σελ. 8. [2 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΖΕΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Ενοχικόν δίκαιον. Α΄Μέρος Γενικόν. Αθήναι, 1948, σελ. ια΄+685. Ιδιωτική βιβλιοδεσία.
ΖΕΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Ενοχικόν δίκαιον. Β΄Μέρος Ειδικόν. Αθήναι, 1953, σελ. ιδ΄+903. Ιδιωτική βιβλιοδεσία. [60 Ευρώ και οι δύο τόμοι] Πωλήθηκε
ΖΕΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Ενοχικόν δίκαιον. Β΄Μέρος Ειδικόν. Β΄έκδοσις. Αθήναι, 1965, σελ. ιγ΄+862+ΧΙΙΙ. Ιδιωτική βιβλιοδεσία. [30 Ευρώ]
- ΖΕΠΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Η ελληνική νομική παιδεία και τα προβλήματά της. Ανάτυπο. Αθήναι, 1960, σελ. 14. [3 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΖΗΛΕΜΕΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στο νέο πολίτευμα. Αφοί Π. Σάκκουλα, 1978, σελ. 211. [13 Ευρώ]
ΖΗΛΕΜΕΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Ο πρωθυπουργός εις το κοινοβουλευτικόν πολίτευμα. Τεύχος Α΄: Ο πρωθυπουργός εις τα πλαίσια της εκτελεστικής εξουσίας. Αθήναι, 1970, σελ. 135. [15 Ευρώ]
ΖΗΛΕΜΕΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Το Σύνταγμα πηγή του διοικητικού δικαίου εν Ελλάδι. Αθήναι, 1970, σελ. 77.  Άκοπο αντίτυπο. [16 Ευρώ]
- ΖΗΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, Μελέται και άρθρα. Τόμος Α΄, τεύχος 1. Αθήναι, 1963, σελ. 456+X. [20 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΖΗΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, Μελέται και άρθρα. Τόμος Β΄, τεύχη 1-2. Αθήναι, 1972, σελ. 1171. [50 Ευρώ] Πωλήθηκαν
ΖΗΣΙΑΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Η ποινική παραγραφή. Διατριβή. "Το Νομικόν", 1954, σελ. ια΄+203. [20 Ευρώ] 
ΖΩΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Η κατάργηση του σταυρού προτίμησης - Νομική και πολιτική διάσταση του προβλήματος. Ανάτυπο. Αθήναι, 1982, σελ. 9. [2 Ευρώ]
ΖΩΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Η συνταγματική αρχή του σεβασμού και της προστασίας της ανθρωπίνης αξιοπρεπείας κατά το Γερμανικόν Ομοσπονδιακόν Σύνταγμα. Ανάτυπο. Αθήνα, 1978, σελ. 25. [5 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΖΩΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Ο θεσμός των βουλευτών Επικρατείας. Ανάτυπο. Αθήνα, 1981, σελ. 23. [4 Ευρώ]
- ΖΩΤΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Human rights and balkan minority treaties: their present status under international law. Ανάτυπο. Θεσσαλονίκη, 1968, σελ. 46. [5 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΖΩΤΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Intervention by Treaty Right. Θεσσαλονίκη, 1965, σελ. 41. [5 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΖΩΤΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Le problème d’ interprétation de l’ Article 20 du Statut du Conseil de l’ Europe: avis juridique. Αθήνα, 1970, σελ. 23. [3 Ευρώ]
- ΖΩΤΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, The international criminal prosecution of persons charged with an unlawful seizure of aircraft. Ανάτυπο. Αθήνα, 1971, σελ. 26. [4 Ευρώ]
- ΖΩΤΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Αι ιδρυτικαί της Κυπριακής Δημοκρατίας διεθνείς πράξεις. Ανάτυπο. Θεσσαλονίκη, 1966, σελ. 31. [6 Ευρώ]
- ΖΩΤΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Η δι’ ειδικής συμβάσεως προβλεπομένη επέμβασις ως πρόβλημα διεθνούς νομιμότητος. Διατριβή επί διδακτορία. Θεσσαλονίκη, 1965, σελ. 175. [15 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΖΩΤΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Το Αιγαίον Αρχιπέλαγος και το δίκαιον της θαλάσσης. "Εθνική Ένωσις Βορείων Ελλήνων" (Ηπειρωτών - Μακεδόνων - Θρακών). Αθήναι, 1975, σελ. 42. [8 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΗΛΙΑΔΗΣ Π., Εισαγωγή εις την παιδικήν εγκληματολογίαν. Πειραιεύς, 1957, σελ. 44. Άκοπο αντίτυπο. [7 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ-ΣΤΡΑΓΓΑ ΤΖΟΥΛΙΑ, Ελληνικό Συνταγματικό Δίκαιο και Ευρωπαϊκή Ενοποίηση. Κριτική θεώρηση των σχέσεων πριν και μετά την Συνθήκη του Μάαστριχτ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1996, σελ. 158. [7 Ευρώ]
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ, Η εγγύησις κατά τον ισχύοντα αστικόν κώδικα (Άρθρα 847-870 Αστικού Κώδικος). "Το Νομικόν", 1953, σελ. η΄+335. Άκοπο αντίτυπο. [15 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ, Κληρονομίαι, κληροδοσίαι και δωρεαί υπέρ κοινωφελούς σκοπού. Διατριβή. Εκ του Εθνικού Τυπογραφείου. Αθήναι, 1951, σελ. 364. Άκοπο αντίτυπο. [22 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ, Τα Εθνικά Κληροδοτήματα (Από κοινωνικής, εθνικής και νομικής απόψεως). Ανάτυπο. Αθήναι, 1970, σελ. 19. [6 Ευρώ]
- ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΛΙΒΑΔΑ ΒΑΡΒΑΡΑ, Θεόδωρος Θεοδωρόπουλος: Ο άνθρωπος, ο δικαστής, ο ποιητής. Αθήναι, 1953, σελ. 118. Τυπώθηκε σε 500 αριθμημένα αντίτυπα [317/500]. Με αφιέρωση της συγγραφέως. [15 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Σύστημα Ρωμαϊκού Δικαίου: Ενοχικόν Δίκαιον. Γ. Φέξη, 1899, σελ. 428+δ΄. Ιδιωτική βιβλιοδεσία. [25 Ευρώ]
- ΘΗΒΑΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, Το δίκαιον της νομής. Τόμος Γ΄: Περί της προστασίας της νομής. Αθήναι, 1957, σελ. ιθ+356. [15 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΡΑΤΕΡΟΣ, Διεθνές δίκαιο και ελληνική εξωτερική πολιτική (1983-1988). Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1989, σελ. 310. [17 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΡΑΤΕΡΟΣ, Η απέλαση υπηκόου κράτους μέλους των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. Σειρά: Βιβλιοθήκη Δημοσίου Δικαίου, αρ. 6. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1981, σελ. 307. [25 Ευρώ] 
ΚΑΖΑΖΗΣ ΝΕΟΚΛΗΣ, Εγκυκλοπαιδεία και μεθοδολογία του δικαίου. Τυπογραφείον Αδελφών Περρή. Αθήναι, 1893, σελ. 360. [110 Ευρώ] Πωλήθηκε
Μαζί είναι δεμένο: 
Μ. Κ. ΚΑΡΑΠΙΠΕΡΗ, Ισχυρισμοί των Λατίνων περί νέου δικαίου, ισχύσαντος εν τοις προσκυνήμασιν από της επανόδου αυτών (1333 μ.Χ.) και Το δίκαιον των Ελλήνων το δια της Συνθήκης του Ομάρ καθορισθέν. Έκδοσις of the greek convent printing press. Εν Ιεροσολύμοις, 1924, σελ. στ΄+90.
- ΚΑΖΑΖΗΣ ΝΕΟΚΛΗΣ, Η αναλογική αντιπροσωπεία και οι εξ αυτής κίνδυνοι. Εταιρεία ο "Ελληνισμός". Αθήναι, 1926, σελ. 29. [15 Ευρώ]
ΚΑΪΑΦΑ-ΓΚΜΠΑΝΤΙ Μ., Εξωτερική και εσωτερική αμέλεια στο ποινικό δίκαιο. Εκδόσεις Σάκκουλα. Θεσσαλονίκη, 1994, σελ. XIV+325. [12 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΚΑΪΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Ακύρωση διαιτητικών αποφάσεων. Δογματική θεμελίωση των λόγων ακυρώσεως που αφορούν στη συμφωνία περί διαιτησίας και στο διαιτητικό δικαστήριο. Β΄έκδοση. Σάκκουλα, 1989, σελ. 289. [12 Ευρώ]
ΚΑΛΑΒΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Η έννοια της αλλοδαπής διαιτητικής απόφασης. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1982, σελ. 120. [15 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΚΑΛΛΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Η μη γνήσια διοίκηση αλλοτρίων (Α.Κ. 739). Συμβολή στη θεωρία της εξωδικαιοπρακτικής ευθύνης. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1978, σελ. ιε΄+230. [20 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ-ΣΤΡΑΤΗΣ Σ., Jus ad bellum. Το δικαίωμα προσφυγής εις τον πόλεμον. Δόγμα και θετικόν δίκαιον. Αθήναι, 1950, σελ. 160. [15 Ευρώ]
- ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ-ΣΤΡΑΤΗΣ Σ., Στοιχεία δημοσίου δικαίου. Αργ. Παπαζήσης, 1958, σελ. 160. [13 Ευρώ]
ΚΑΛΤΣΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, Το Δικαστήριο από την πρωτόγονη κοινωνία στην αταξική. Σύγχρονη Εποχή, 2002, σελ. 202. [5,50 Ευρώ]
ΚΑΛΦΕΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, Το έννομο αγαθό ως βάση για τη λύση του προβλήματος της μεταβολής της κατηγορίας στην ποινική θεωρία. Θεσσαλονίκη, 1985, σελ. 256. [20 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΚΑΜΒΥΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Ιδιωτικόν ναυτικόν δίκαιον. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1982, σελ. 803. [27 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΚΑΜΠΙΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Ερμηνεία ποινικού και πειθαρχικού κώδικος εμπορικού ναυτικού (Ν.Δ. 654/1970). Αθήναι, 1970, σελ. 141. [9 Ευρώ]
ΚΑΜΠΙΤΣΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, Περί της προσυμβατικής ευθύνης (Η ευθύνη εκ των διαπραγματεύσεων). Διατριβή. Αθήναι, 1960, σελ. ιστ΄+175. Άκοπο αντίτυπο. [17 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΚΑΜΠΙΤΣΗΣ ΗΛΙΑΣ, Κανόνες της διοικητικής δικονομίας. Λαμβανόμενοι εκ της πολιτικής δικονομίας και άλλων δικονομικών νόμων. Διατριβή. Δ.Ν. Τζάκα - Σ. Δελαγραμμάτικα, 1957, σελ. ι΄+90. [15 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΛΕΛΟΥΔΑ ΙΩΑΝΝΑ, Το Δημόσιον - Fiscus ενώπιον της αρχής της ισότητος. Διατριβή. Αθήναι, 1974, σελ. 138. [15 Ευρώ]
- ΚΑΡΑΚΑΝΤΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ, Η προιξ διεστώτος του γάμου. Ανάτυπο. Θεσσαλονίκη, 1969, σελ. 9. [3 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΑΛ., Η πρακτική της εκμεταλλεύσεως. Ανάτυπο. Αθήνα, 1973, σελ. 23. [4 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΑΛ., Συλλογικαί διαφοραί εργασίας. Αθήναι, 1969, σελ. 92. [10 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Ζητήματα αστικού δικαίου (Αστικόν Δίκαιον και Μεθοδολογία του Δικαίου). Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1978, σελ. 302. [20 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, Προσωπικότητα και Τύπος. Νομική θεώρηση ενός δεοντολογικού ζητήματος. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1991, σελ. 252. [15 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΚΑΡΑΣΗΣ ΜΑΡΙΑΝΟΣ, Η φιλοσοφία των αξιών του M. Scheler και το φαινόμενο του τραγικού στο δίκαιο. Μία φαινομενολογική προσέγγιση των αντινομιών του δικαίου. Σάκκουλα. Θεσσαλονίκη, 1988, σελ. 75. [8 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΚΑΡΑΣΗΣ ΜΑΡΙΑΝΟΣ, Ο δικαιικός θεσμός ως μεθοδολογικό πρόβλημα. Ανάτυπο. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1993, σελ. 39. [6 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΚΑΡΑΣΗΣ ΜΑΡΙΑΝΟΣ, Το λογικό πρόβλημα στον υπαγωγικό δικανικό συλλογισμό. Ανάτυπο από το περιοδ. "Αισυμνήτης". Θεσσαλονίκη, 1994, σελ. 91. [8 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΚΑΡΔΟΥΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Η σημαία του πλοίου ως συνδετικόν στοιχείον εις το ιδιωτικόν διεθνές δίκαιον. Διατριβή. Αθήναι, 1970, σελ. 104. [12 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΚΑΡΕΛΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Συνταγματική ιστορία της Ελλάδος. Ελληνικά πολιτεύματα γενόμενα από της εποχής του Ρήγα μέχρι σήμερον (1798-1975). Ιστορική και κριτική έρευνα επί τη βάσει ανεκδότων αρχείων και πιστών πρωτοτύπων. Αθήναι, 1975, σελ. 610. [40 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΚΑΡΡΑΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ, Η υπέρβασις εξουσίας εν τω ποινικώ δικονομικώ δικαίω. Ιστορική, συγκριτική, δογματική και ερμηνευτική μελέτη. Διατριβή. Αθήναι, 1972, σελ. 109. [15 Ευρώ] Κρατημένο
ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Περί του ισχύοντος εν Ελλάδι συστήματος αστικής ευθύνης εκ κακοδικίας. Ανάτυπο. Αθήναι, 1973, σελ. 50. [5 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Τα συνταγματικά όρια της ιδιοκτησίας. Δοκίμιον συστηματικής θεωρήσεως. Αθήναι, 1972, σελ. 140. [10 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΚΑΤΣΑΝΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ, Η καταπιστευτική κληροδοσία (καταπιστευτική υποκατάστασις). Διατριβή. Αθήναι, 1965, σελ. 349. Ιδιωτική βιβλιοδεσία. [30 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Διατί "μένει ατιμώρητος" κατ' άρθρ. 366 § 1 Π.Κ. ο δράστης "δυσφημήσεως" όταν λέγη αληθή. Ανάτυπο. Αφοί Π. Σάκκουλα, 1976, σελ. 10. [2 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Η αμέλεια εν τω ποινικώ δικαίω. Αθήναι, 1963, σελ. 223. [16 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Η συναίνεσις του παθόντος εν τω ποινικώ δικαίω. Διατριβή. Αθήναι, 1957, σελ. 101. [18 Ευρώ]
ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Θέματα της φιλοσοφίας του δικαίου. Αθήναι, 1969, σελ. 105. [15 Ευρώ]
ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ ΣΑΒΒΑΣ, Η προσφυγή των εθνικών δικαστηρίων εις το Δικαστήριον της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητος. 1976, σελ. 328. [18 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΚΑΤΩΠΟΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, Ιδιωτικόν Διεθνές Δίκαιον, κατά τας εστενογραφημένας παραδόσεις του καθηγητού του Πανεπιστημίου Γ. Μαριδάκη και επί τη βάσει των ημετέρων και ξένων συγγραφέων και της νομολογίας. Γ΄έκδοσις, επηυξημένη και βελτιωμένη. Δ.Ν. Τζάκα - Σ. Δελαγραμμάτικα, 1940, σελ. 236. Ιδιωτική βιβλιοδεσία. [18 Ευρώ]
ΚΕΡΑΜΕΥΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Δικονομική ενοποίηση: αναγκαιότητα και αναστολές. Ανάτυπο. Θεσσαλονίκη, 1992, σελ. 30. [4 Ευρώ]
ΚΕΡΑΜΕΥΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Ένδικα μέσα. Σάκκουλα, 2004, σελ. XVII+145. [9 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΚΕΡΑΜΕΥΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Ουσιαστικόν δεδικασμένον περί προδικαστικών ζητημάτων. Οριακά προβλήματα πολιτικής δικονομίας και αστικού δικαίου. Αφοί Π. Σάκκουλα, 1967, σελ. 226. Ιδιωτική βιβλιοδεσία. [30 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΚΕΡΑΜΕΥΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Το προς "έφεσιν" δικαίωμα του νικήσαντος διαδίκου. Ουσιαστικού δικαίου επεμβάσεις εις την δικονομικήν τάξιν. Ανάτυπο. Θεσσαλονίκη, 1968, σελ. 69. [9 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΚΕΦΑΛΑ ΜΟΣΧΟΥ, Λατινικοί νομικοί όροι (Συλλογή περιλαμβάνουσα 2100 όρους και λεξιλογίου 1300 λέξεων). Γ΄ έκδοσις. Αθήναι, χ.χ., σελ. 171. [15 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΚΙΣΚΗΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Το αστικόν δίκαιον της Ύδρας. Διατριβή. Αθήναι, 1961, σελ. 112. [20 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΚΛΑΒΑΝΙΔΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ, Η πλάνη ως προς τις ιδιότητες του πράγματος στην πώληση. Συμβολή στην αντιμετώπιση του προβλήματος της συρροής των 142 και 534 επ. ΑΚ. Σάκκουλα, 1991, σελ. ΧΙΧ+277. [12 Ευρώ]
ΚΟΛΥΒΑΣ Ν., Περί του ενδίκου μέσου της ακυρώσεως εν τω διοικητικώ δικαστηρίω. Τεύχος Α΄. Βασιλικόν Τυπογραφείον Νικ. Αθ. Χιώτη. Αθήναι, 1915, σελ. 181. Ιδιωτική βιβλιοδεσία. [20 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Άβατον του Αγίου Όρους. Δίγλωσση έκδοση: ελληνικά, αγγλικά. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2003, σελ. 34+29. [6 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Εγχειρίδιο εκκλησιαστικού δικαίου. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2000, σελ. 268. [15 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Ο νόμος 1700/1987 και η πρόσφατη κρίση στις σχέσεις Εκκλησίας και Πολιτείας. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1988, σελ. 271. [20 Ευρώ]
ΚΟΝΙΔΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Το δίκαιον της μοναστηριακής περιουσίας (Από του 9ου μέχρι του 12ου αιώνος). Διατριβή. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1979, σελ. XXVI+291. [35 Ευρώ]
- ΚΟΡΔΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ, Το Μουκιανόν τεκμήριον. Διατριβή επί διδακτορία. Θεσσαλονίκη, 1939, σελ. 94. [15 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΚΟΡΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Η αυτεπάγγελτος ενέργεια και ιδία η αυτοδικία εν τω διοικητικώ δικαίω. Αθήναι, 1966, σελ. 128. [18 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΚΟΡΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Τα κύρια χαρακτηριστικά του διοικητικού δικαίου και η αυτονομία του δόγματος αυτού. Ανάτυπο. Αθήναι, 1972, σελ. 30. [5 Ευρώ]
ΚΟΤΣΑΛΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ, Γνώση και άγνοια του αδίκου. Συμβολή στην ερμηνεία των άρθρων 31 παρ. 2, 34 και 36 του Π.Κ. [Επιστημονική σειρά: ΠΟΙΝΙΚΑ, αρ. 20]. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1985, σελ. xv+286. [15 Ευρώ]
ΚΟΤΣΙΡΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ, Η πελατεία. Ένταξις πραγματικής προσδοκίας εις το σύστημα του δικαίου. Αθήναι, 1971, σελ. ΧΙ+211. [15 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, Το διεθνές δίκαιον της υφαλοκρηπίδος και αι τάσεις του δικαίου της θαλάσσης. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1976, σελ. 258. [22 Ευρώ]
ΚΟΥΜΑΝΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, Η υποκειμενική καλή πίστις. Συμβολή εις τα περί γνώσεως και αγνοίας εν τω αστικώ δικαίω. Αθήναι, 1958, σελ. ιβ΄+346. [26 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΚΟΥΜΑΝΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, Πνευματική ιδιοκτησία. Δ΄έκδοση. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1984, σελ. ιστ΄+504. [20 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΚΟΥΝΟΥΓΕΡΗ-ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗ ΕΥΤΥΧΙΑ, Το δίκαιο των καρπών κατά τον αστικό κώδικα. Σάκκουλα. Θεσσαλονίκη, 1979, σελ. 269. [10 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΚΟΥΡΑΚΗΣ ΝΕΣΤΩΡ, Κατάχρησις δικαιώματος κατά το ιδιωτικόν και δημόσιον δίκαιον (Βραβείον Άγιδος Ταμπακοπούλου της Ακαδημίας Αθηνών). Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1978, σελ. 190. [15 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΚΟΥΡΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, Καινοτομίαι της νέας ποινικής δικονομίας (Τι ίσχυεν και τι ισχύει). Αθήναι, 1951, σελ. 79. [7 Ευρώ]
- ΚΟΥΣΟΥΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δικαιοθεσία και πολιτική ως «Αι τέχναι του δυνατού» και ο συμβιβασμός εν τη δομή των θετών δικαίων και τη ηθική. Αθήναι, 1963, σελ. 120. Με αφιέρωση του συγγραφέα. [12 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΚΟΥΣΟΥΛΑΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, Νομή και κληρονομική διαδοχή. Θεσσαλονίκη, 1996, σελ. 381. [20 Ευρώ]
ΚΟΥΣΟΥΛΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ, Εξαίρεση του μάρτυρα λόγω συμφέροντος. Ερευνητικό Ινστιτούτο Δικονομικών Μελετών, αρ. 11. Αθήνα, 1987, σελ. 143. [15 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΚΟΥΣΟΥΛΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ, Η κύρια παρέμβαση στην πολιτική δίκη (Συμβολή στην έννοια και προστασία του τρίτου στον ΚΠλοΔ). Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1987, σελ. 420. [25 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΚΟΥΣΟΥΛΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ, Η νομική φύση του δεδικασμένου. Ερευνητικό Ινστιτούτο Δικονομικών Μελετών, αρ. 14. Αθήνα, 1988, σελ. 236. [20 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΚΟΥΣΟΥΛΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ, Προβλήματα του μέτρου απόδειξης στην πολιτική δίκη. Ανάτυπο. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1993, σελ. 37. [4 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΚΟΥΣΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Α΄: Η γεωργική επιχείρησις εν τη διανεμητέα κληρονομία κατά τον ελληνικόν, γαλλικόν και ελβετικόν αστικόν κώδικα. Β΄: Αναδασμός. Αθήναι, 1968, σελ. 199. [15 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΚΟΥΣΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Το ένδικον μέσον της εφέσεως κατά τον κώδικα πολιτικής δικονομίας. Ανάτυπο. Αθήναι, 1972, σελ. 29. [7 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΚΟΥΤΟΥΡΙΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Η προσωπική κράτησις κατά τον Κώδκα Πολιτικής Δικονομίας. Αφοί Π. Σάκκουλα, 1978, σελ. 209. [10 Ευρώ]
- ΚΡΑΣΣΑΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ, Κληρονομικόν των Ρωμαίων δίκαιον καθά εν Ελλάδι πολιτεύεται. Εν Αθήναις, εκ του τυπογραφείου Ν.Γ. Πάσσαρη, 1879, σελ. λα΄+808+κ΄(Παράρτημα). Ιδιωτική βιβλιοδεσία. [45 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΚΡΑΣΣΑΣ ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ, Οικογενειακόν των Ρωμαίων δίκαιον καθά εν Ελλάδι πολιτεύεται. Εν Αθήναις, εκ του τυπογραφείου των καταστημάτων Ανέστη Κωνσταντινίδου, 1891, σελ. ις΄+667. Ιδιωτική βιβλιοδεσία. [45 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΚΡΕΜΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Γνωμοδοτήσεις κοινωνικού δικαίου (1989-1999). Παπαζήση, 2000, σελ. 446. [13 Ευρώ]
ΚΡΕΜΕΖΗΣ ΙΑΣΩΝ, Στοιχεία αγγλικού ναυτικού δικαίου. Αθήναι, 1973, σελ. 247. [20 Ευρώ]
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Άκυροι αποφάσεις γενικών συνελεύσεων σωματείων. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1977, σελ. 267. Άκοπο αντίτυπο. [10 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Το προσύμφωνον. Δογματική και νομολογιακή ερμηνεία της ΑΚ 166. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1980, σελ. XVI+423. [18 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΚΡΙΜΠΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, Η θεωρία της consideration εν τω αγγλικώ δικαίω των συμβάσεων. Ανάτυπο. Δ. Τζάκα και Στ. Δελαγραμμάτικα, 1952, σελ. 20. Με αφιέρωση του συγγραφέα στον Γ. Πετρόπουλο. [4 Ευρώ]
ΚΡΙΜΠΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, Το πταίσμα επί κοινής αβαρίας. Διατριβή. Αθήναι, 1952, σελ. 92. Άκοπο αντίτυπο. [18 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΚΡΙΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Το έγκλημα των ασέμνων δημοσιευμάτων (Κείμενον νόμου – ερμηνεία – συγκριτικόν δίκαιον). Αθήναι, 1969, σελ. 41. [8 Ευρώ]
ΚΡΙΣΠΗ-ΝΙΚΟΛΕΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΛΗ, Η ιθαγένεια. Γενική θεωρία - Συγκριτικόν δίκαιον. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1965, σελ. 147. [14 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΚΡΙΣΠΗΣ ΗΛΙΑΣ, Ο τύπος δικαιοπραξίας κατά το ιδιωτικόν διεθνές δίκαιον. Αθήναι, 1960, σελ. 411. [25 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΚΡΙΣΠΗΣ ΗΛΙΑΣ, Τα εμπορικά πλοία εις την ελευθέραν θάλασσαν εν καιρώ ειρήνης. Συμβολή εις το δημόσιον διεθνές ναυτικόν δίκαιον. Εκδοτικός οίκος «Το Νομικόν», Ν.Α. Σάκκουλα, 1957, σελ. 150. [15 Ευρώ]  Πωλήθηκε
- ΚΡΙΣΠΗΣ ΗΛΙΑΣ, Νομικόν καθεστώς των εμπορικών πλοίων εις τους λιμένας και την χωρικήν θάλασσαν εν καιρώ ειρήνης. "Το Νομικόν", Ν.Α. Σάκκουλα, 1957, σελ. 150. [15 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΚΥΠΡΑΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, Η νομοθετική εξουσιοδότησις. Συμβολή εις την έρευναν των θεσμών του δημοσίου δικαίου. Διατριβή. Αθήναι, 1979, σελ. 311. Άκοπο αντίτυπο. [23 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΗΡ. (Εφέτης), Περί των λόγων και των συνεπειών του διαζυγίου από απόψεως νομοθετικής. Εν Αθήναις, εκ του τυπογραφείου Π.Α. Πετράκου, 1919, σελ. 84. [12 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Μορφές εμφανίσεως του εγκλήματος ως αυτοτελή αδικήματα. Θεσσαλονίκη, 1982, σελ. 193. [10 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ Κ.Π., Ερμηνεία της ελληνικής ποινικής δικονομίας. Δύο τόμοι.
Α΄ τόμος: Εκ του τυπογραφείου Ι.Δ. Τούντα, εν Πάτραις, 1871, σελ. 670.
Β΄ τόμος: Εκ του τυπογραφείου Π. Ευμορφοπούλου, εν Πάτραις, 1876, σελ. 571.
[70 Ευρώ]
Βιογραφικό του συγγραφέα: Γεννήθηκε στη Μαντινεία το 1832. Σπούδασε στη Νομική Σχολή του Παν/μίου Αθηνών και πολιτεύτηκε με το κόμμα του Θ. Δηλιγιάννη. Έλαβε εντολή σχηματισμού κυβέρνησης από τον Γεώργιο Α΄ μετά την παύση της κυβέρνησης Δηλιγιάννη από τα Ανάκτορα. Διετέλεσε πρωθυπουργός για ένα εξάμηνο (1892), μέχρι τις εκλογές που ανέδειξαν νικητή τον Χαρ. Τρικούπη. Πέθανε το 1910.
- ΚΩΝΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Σ., Τα ένδικα μέσα [Τα ένδικα μέσα εν γένει – Τα τακτικά ένδικα μέσα]. Έκδοσις «Πρωτεύς» Μ. Περοδασκαλάκη. Πειραιεύς, 1959, σελ. 255. [10 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΚΩΝΣΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, Η συμμετοχή των εργαζομένων στη διοίκηση των επιχειρήσεων κατά το κοινοτικό δίκαιο. Πρόλ.: Αργύρη Φατούρου. Σειρά: Βιβλιοθήκη Δημοσίου Δικαίου, αρ. 2. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1980, σελ. 203. Άκοπο αντίτυπο. [10 Ευρώ]
- ΚΩΣΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Εγχειρίδιον της ποινικής δικονομίας. Έκδοσις δευτέρα, μετά προσθηκών και βελτιώσεων. Εν Αθήναις, εκ του τυπογραφείου Ν.Γ. Πάσσαρη, 1883, σελ. κ΄+715. Ιδιωτική βιβλιοδεσία. [60 Ευρώ]
- ΚΩΣΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Εγχειρίδιον της ποινικής δικονομίας. Έκδοσις τρίτη μετά προσθηκών και βελτιώσεων. Εκ των καταστημάτων Ανέστη Κωνσταντινίδου. Αθήναι, 1897, σελ. κδ΄+807. [40 Ευρώ]
ΚΩΣΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Περί αδικήματος και ποινής εν τη αρχαία ελληνική τραγωδία. Λόγος εκφωνηθείς τη 16 Δεκεμβρίου 1884 υπό Κωνσταντίνου Ν. Κωστή, αναλαμβάνοντος επισήμως της Πρυτανείαν. Αθήνησι, τυπογραφείον «Παλιγγενεσία» Ιω. Αγγελοπούλου, 1885, σελ. 39. Ιδιωτική βιβλιοδεσία. [20 Ευρώ]
ΛΑΖΑΡΑΤΟΣ ΠΑΝΟΣ, Το δικαίωμα ακροάσεως στη διοικητική διαδικασία. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1992, σελ. 712. [30 Ευρώ]
ΛΑΜΠΙΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Μελέτες (Νομική επιστήμη/Κοινωνιολογία/Κοινωνική νομοθεσία). Σειρά: Κλασική Νομική Βιβλιοθήκη, αρ. 27. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1996, σελ. 199. [6 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΦΗ, Κοινωνιολογία του ποινικού δικαίου και των θεσμών της ποινικής δικαιοσύνης. Ελληνικά Γράμματα, 1999, σελ. 493. [13,50 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, Περί εταιριών περιωρισμένης ευθύνης. Γ΄έκδοσις. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1978, σελ. 243. Ιδιωτική βιβλιοδεσία. [18 Ευρώ]
ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, Περί μετατροπής και συγχωνεύσεως επιχειρήσεων. Αντ. Σάκκουλα, 1972(;), σελ. 124. [8 Ευρώ] 
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Συλλογικόν σήμα - Προβλήματα εκ της παραλλήλου χρήσεως του σήματος. Διατριβή. Αθήναι, 1974, σελ. XXIV+232. [25 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΛΙΒΑΔΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, Πραγματεία περί ανακοπής. Έκδοσις Β΄, αναθεωρηθείσα και συμπληρωθείσα υπό Γεωργίου Θ. Ράμμου. Ι.Ν. Ζαχαρόπουλος. Αθήναι, 1931, σελ. 157.
ΛΙΒΑΔΑΣ ΜΙΧΑΗΛ, Πραγματεία περί ανταγωγής. Έκδοσις Β΄, αναθεωρηθείσα και συμπληρωθείσα υπό Γεωργίου Θ. Ράμμου. Ι.Ν. Ζαχαρόπουλος. Αθήναι, 1932, σελ. 302. [65 Ευρώ, δεμένα μαζί] Πωλήθηκε
ΛΙΒΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Διάθεση μελλοντικού δικαιώματος. Αφοί Π. Σάκκουλα, 1990, σελ. ιβ΄+216. [4 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΛΙΒΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Η αιτιώδης αναγνώριση χρέους. Αφοί Π. Σάκκουλα, 1984, σελ. ια΄+141. [12 Ευρώ]
ΛΙΒΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Η εφαρμογή του άρθρου 300 Α.Κ. εις το πεδίον της αντικειμενικής ευθύνης. Αθήναι, 1970, σελ. 177. [15 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΛΙΒΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Μεταβολή των συνθηκών στην από διαθήκη διαδοχή. Αθήνα, 1997, σελ. vii+148. [12 Ευρώ]
ΛΙΤΖΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Ατελείς ενοχαί και συγγενείς νομικαί μορφαί. Ανάτυπο. Θεσσαλονίκη, 1971, σελ. 147. [15 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΛΙΩΣΗ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ, Η αξίωση από την ποινική ρήτρα και η σχέση της με τις αξιώσεις εκπλήρωσης και αποζημίωσης. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1993, σελ. XVIII+177. [15 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, Παρεκκλίσεις πολιτικής συμπεριφοράς και Σύνταγμα [Πολιτικό έγκλημα, τρομοκρατία, πολιτικό άσυλο, έκδοση]. Εξάντας, 1988, σελ. 242. [5 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΛΟΒΕΡΔΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, Προσηλυτισμός. Για την αντισυνταγματικότητα της σχετικής με τον προσηλυτισμό ποινικής νομοθεσίας. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1986, σελ. 62. [2,50 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, Η αμετάκλητος αποσβεστική πίστωσις. Διατριβή. Αθήναι, 1953, σελ. X+118. [14 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΛΥΤΡΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ, Έννοια και βασική διάκριση των κυρώσεων στο ελληνικό θετικό δίκαιο. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1984, σελ. ιβ΄+154. [18 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΛΥΤΡΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ, Η έννοια των διοικητικών προστίμων και η συνταγματικότητα της επιβολής τους. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1986, σελ. ΧΙΧ+489. [30 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΛΥΤΡΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ, Η οργάνωση της δημόσιας διοίκησης (Νομική θεώρηση). Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1993, σελ. XVI+236. [18 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΜΑΓΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, Εγχειρίδιον ενοχικού δικαίου κατά τον αστικόν κώδικα και το προϊσχύον βυζαντινορρωμαϊκόν δίκαιον. Έκτη έκδοσις. "Το Νομικόν", 1948, σελ. 618. Ιδιωτική βιβλιοδεσία. [24 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΜΑΓΚΑΚΗΣ Γ.-ΑΛ., Η σύγκρουση καθηκόντων ως οριακή κατάσταση του ποινικού δικαίου [Επιστημονική σειρά: ΠΟΙΝΙΚΑ, αρ. 2]. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1980, σελ. 71. [8 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΜΑΓΚΑΚΗΣ Γ.-ΑΛ., Η σύγκρουσις καθηκόντων εν τω ποινικώ δικαίω. Αθήναι, 1955, σελ. 189. [25 Ευρώ] Κρατημένο
ΜΑΓΚΑΚΗΣ Γ.-ΑΛ., Ο καταλογισμός εις το ποινικόν δίκαιον. Θεμελιώδη προβλήματα της περί του καταλογισμού θεωρίας. Παράρτημα Ε.Ε.Ν.Σ.Π.Α. Αθήναι, 1962, σελ. 160. Άκοπο αντίτυπο. [25 Ευρώ] Κρατημένο
ΜΑΓΚΑΚΗΣ Γ.-ΑΛ., Τα εγκλήματα περί την γενετήσιον και την οικογενειακήν ζωήν. Δογματική έρευνα κατά τον ημέτερον ποινικόν κώδικα. Αφοί Π. Σάκκουλα. Αθήναι, 1967, σελ. 244. Άκοπο αντίτυπο. [25 Ευρώ]
ΜΑΛΑΓΑΡΔΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, Ελληνικά Συντάγματα και μεταπολιτεύσεις. Ι. Ν. Ζαχαρόπουλος, 1932, σελ. 164. [15 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΜΑΛΑΚΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, Η αναίρεση στην ποινική δικονομία. Αθήνα, 2002, σελ. 53. [4 Ευρώ]
ΜΑΛΛΙΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, Γενετικές εξετάσεις και δίκαιο. Σάκκουλα, 2004, σελ. 103. [5 Ευρώ]
- ΜΑΝΤΖΟΥΦΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Τα αυστριακά πρότυπα του Κώδικος Καλλιμάχη (Δύο μελέται του καθηγητού Valentin Al. Georgesco). Ανάτυπο. Θεσσαλονίκη, 1973, σελ. 20. [6 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Η διαλεκτική έννοια των εννόμων αγαθών. Θεσσαλονίκη, 1973, σελ. 130. [15 Ευρώ] 
ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Πρόκλησις και προσφορά εις τέλεσιν κακουργήματος ή πλημμελήματος (Άρθρον 186 ΠΚ). Θεσσαλονίκη, 1971, σελ. 118. [17 Ευρώ]
ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, Φόνος: Τα Αττικά φονικά δικαστήρια και ιδίως το εν Φρεαττοί του Πειραιώς δικαστήριο. Επιστημονικές Μονογραφίες "Πειραϊκής Νομολογίας", αρ. 1. Έκδοση Δ.Σ.Π. Πειραιάς, 1998, σελ. 109. [17 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΜΑΡΑΓΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Η προθεσμία της αιτήσεως ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ανάτυπο. Αθήναι, 1936, σελ. 46. [10 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΜΑΡΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Αι σύγχρονοι κατευθύνσεις του ιδιωτικού διεθνούς δικαίου (Εναρκτήριον μάθημα). Αθήναι, 1927, σελ. 38. [12 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΜΑΡΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Η εκτέλεσις αλλοδαπών αποφάσεων κατά το ισχύον εις την Ελλάδα δίκαιον. Έκδοσις Δευτέρα. Αθήναι, 1946, σελ. xiv+159. [25 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΜΑΡΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Μελέται. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1979, σελ. VIII+477. Άκοπο αντίτυπο. [50 Ευρώ] Πωλήθηκε
[Οι μελέτες του τόμου αυτού έχουν δημοσιευθεί σε διάφορα χρονικά διαστήματα από το 1915 μέχρι και το 1973. Ο μεγαλύτερος αριθμός των μελετών, που αναδημοσιεύονται, ανάγεται σε θέματα της ιστορίας του δικαίου και των πηγών της ιστορίας αυτής.]
ΜΑΡΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Ο Αρμενόπουλος και η τεχνική του δικαίου. Ανάτυπο. Θεσσαλονίκη, 1951, σελ. 21. [6 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΜΑΡΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Ο νόμος του Θεμιστοκλέους περί θαλασσίου εξοπλισμού. Αθήναι, 1963, σελ. 46. [12 Ευρώ]
ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Η θρησκευτική ελευθερία. Διατριβή. Αθήναι, 1972, σελ. ιε΄+487. [30 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΜΑΡΙΝΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Ο έλεγχος των πράξεων των εκκλησιαστικών αρχών υπό του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ανάτυπο. Αθήναι, 1973, σελ. 24. [4 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΜΑΡΙΝΟΣ Τ., ΤΡΩΪΑΝΟΣ ΣΠ., Η ίδρυσις ναών και ευκτηρίων οίκων. Συμβολή εις την μελέτην της ελευθερίας της λατρείας. Ανάτυπο. Αθήναι, 1967, σελ. 36. [5 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΑΤΟΥ-ΣΚΑΛΤΣΑ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ, Η έφεση ενώπιον του ΣτΕ κατ' αποφάσεων διοικητικών εφετείων. Αντ. Σάκκουλα, 1994, σελ. 124. [9 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΜΑΣΟΥΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Δικηγόρος), Η έννομος τάξις κατά και μετά την στρατιωτικήν κατοχήν. Ι. και Π. Ζαχαρόπουλος. Αθήναι, 1945, σελ. 63. Άκοπο αντίτυπο. Με αφιέρωση του συγγραφέα στον Π. Πουλίτσα. [15 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΜΑΤΕΣΙΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Η υποτίμησις του χαρτονομίσματος εν τω αστικώ δικαίω. Εκδοτικός οίκος Δ. και Π. Δημητράκου, 1924, σελ. 168. [23 Ευρώ]
ΜΑΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Νομικά ζητήματα εκ των έργων του Δημητρίου Χωματιανού. Διατριβή. Αθήναι, 1961, σελ. 83. [17 Ευρώ]
ΜΑΥΡΙΑΣ ΚΩΣΤΑΣ, ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ, Συνταγματικά κείμενα, ελληνικά και ξένα [Το Σύνταγμα του 1975 και εκτελεστικοί νόμοι/Τα προϊσχύσαντα ελληνικά συντάγματα/ Συντάγματα δυτικών δημοκρατιών/Συντάγματα σοσιαλιστικών δημοκρατιών/Διεθνή κείμενα και Διακηρύξεις δικαιωμάτων]. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1981, σελ. 623. [30 Ευρώ]
- ΜΑΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Τα ναυτικά προνόμια εις το ναυτικόν διεθνές δίκαιον. Αθήναι, 1937, σελ. 138. [17 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, Η εκχώρησις κατά το ιδιωτικόν διεθνές δίκαιον. Αθήναι, 1971, σελ. 166. [15 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΜΗΛΙΔΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Κληρονομικόν δίκαιον των Ρωμαίων, κατά την εν Ελλάδι - πλην των Ιονίων Νήσων - ισχύν του. Εν Αθήναις, τυπογραφείον Μιχ. Νικολαΐδου, 1909, σελ. η΄+353+στ΄. [22 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΜΗΝΟΥΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, Ο αποκλεισμός εταίρου εμπορικής προσωπικής εταιρίας. Διατριβή. Αθήναι, 1972, σελ. 234. [18 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΜΗΤΡΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, Δίκαιο χερσαίων μεταφορών. Β΄έκδοση. Αφοί Σάκκουλα, 1983, σελ. 587. [22 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΜΗΤΡΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, Η πτώχευσις της ομορρύθμου εταιρείας. Διατριβή επί διδακτορία. Αθήναι, 1958, σελ. 200. [11 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Η θεωρία του αστικού δικονομικού δικαίου [Εναρκτήριος λόγος]. Αθήναι, 1970, σελ. 30. [5 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Η πιθανολόγησις εν τω αστικώ δικονομικώ δικαίω. Ι. Ζαχαρόπουλος, 1952, σελ. 127. [18 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Νεοθετικισμός και επιστήμη του δικαίου. Ανάτυπο. Αθήναι, 1972, σελ. 13. [2 Ευρώ]
ΜΙΡΑΣΓΕΤΖΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Εισηγήσεις αστικού δικαίου. Επί τη βάσει των εστενογραφημένων παραδόσεων του Κ. Τσάτσου και των σχετικών συγγραφών. "Πανεπιστημιακόν Βιβλιοπωλείον". Αθήναι, 1932-33, σελ. 264. Ιδιωτική βιβλιοδεσία. [24 Ευρώ]
- ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ-ΝΟΥΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Contribution à l’ etude des Pactes Successoraux en droit byzantin (Justinien et Post-Justinien). Éditions Héraclès, Paris, 1937, p. 237. Με αφιέρωση του συγγραφέα. [80 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ-ΝΟΥΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Νεώτεραι φιλοσοφικαί αντιλήψεις περί της "φύσεως των πραγμάτων" εις το δίκαιον. Ανάτυπο. Θεσσαλονίκη, 1971, σελ. 40. [8 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ-ΝΟΥΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Ο τεχνικός πολιτισμός και το αστικόν δίκαιον. Η επίδρασις του τεχνικού πολιτισμού επί του δικαίου της προσωπικότητος, των συμβάσεων και των αδικοπραξιών [Εναρκτήριον μάθημα]. Αφοί Π. Σάκκουλα, 1962, σελ. 67. [8 Ευρώ]
- ΜΙΧΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Κωδικοποίησις της νομοθεσίας περί ανωνύμων εταιριών. Τύποις «Πυρσού» Α.Ε., 1931, σελ. 89. [9 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Εισαγωγή εις το δίκαιον και εις την επιστήμην του δικαίου. Αθήναι, 1968, σελ. 150. [17 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Περί του αντικειμένου της δικονομικής αποδείξεως [Διατριβή]. Αθήναι, 1940, σελ. 160. [15 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΜΟΜΦΕΡΡΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, Εγχειρίδιον του αστικού δικαίου. Τόμος Α΄: Γενικαί Αρχαί. Τυπογραφείον Π.Α. Πετράκου. Αθήναι, 1914, σελ. 478. Ιδιωτική βιβλιοδεσία. [35 Ευρώ]
ΜΟΜΦΕΡΡΑΤΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ, Εγχειρίδιον του αστικού δικαίου. Τόμος Β΄: Οικογενειακόν Δίκαιον. Τυπογραφείον Π.Α. Πετράκου. Αθήναι, 1914, σελ. 477. Ιδιωτική βιβλιοδεσία. [35 Ευρώ]
- ΜΟΥΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Το Συνταγματικόν Δικαστήριον. Αθήναι, 1972, σελ. 61. [6 Ευρώ]
- ΜΠΑΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ, Γενικαί αρχαί σωφρονιστικής. Η εκτέλεσις των ποινών και των μέτρων ασφαλείας. Εκδοτικός οίκος «Το Νομικόν», Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1971, σελ. η΄+232. Άκοπο αντίτυπο. [18 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΜΠΑΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ, Εισαγωγή εις την κοινωνικήν ψυχολογίαν και παθολογίαν. Μετά στοιχείων κοινωνιολογίας. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1976, σελ. ιδ΄+357. Άκοπο αντίτυπο. [15 Ευρώ]
ΜΠΑΚΑΤΣΟΥΛΑΣ ΜΕΝΕΛΑΟΣ, Η αισχροκέρδεια εν τω Αττικώ δικαίω. Συμβολή εις την ιστορίαν του ποινικού δικαίου. Αθήναι, 1948, σελ. 60. [15 Ευρώ]
ΜΠΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Γενικαί Αρχαί του Αστικού Δικαίου (Κατά τον Κώδικα). Γ΄ έκδοσις. Αργ. Παπαζήσης, 1947, σελ. 476. Ιδιωτική βιβλιοδεσία. [30 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΜΠΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Γενικαί Αρχαί του Αστικού Δικαίου. Έβδομη έκδοσις. Δ. Τζάκα - Σ. Δελαγραμμάτικα, 1955, σελ. 576. Ιδιωτική βιβλιοδεσία. [30 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΜΠΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Εμπράγματον δίκαιον. Γ΄έκδοσις. Δ. Τζάκα - Στ. Δελαγραμμάτικα, 1955, σελ. 640. Ιδιωτική βιβλιοδεσία. [30 Ευρώ]
ΜΠΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Εμπράγματον δίκαιον. Δ΄έκδοσις. Αφοί Π. Σάκκουλα, 1961, σελ. 640. Άκοπο αντίτυπο. [30 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΜΠΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Ενοχικόν δίκαιον (Κατά τον κώδικα). Γενικόν μέρος. Δευτέρα έκδοσις. Δ. Τζάκα - Σ. Δελαγραμμάτικα, 1954, σελ. 594. Ιδιωτική βιβλιοδεσία. [30 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΜΠΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Κληρονομικόν δίκαιον (Κατά τον κώδικα). Δ. Τζάκας - Στ. Δελαγραμμάτικας, 1947, σελ. 591. Ιδιωτική βιβλιοδεσία. [40 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΜΠΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Μελέται επί του ισχύοντος Αστικού Δικαίου. Δ. Ν. Τζάκας – Στ. Δελαγραμμάτικας, 1927, σελ. 483. Ιδιωτική βιβλιοδεσία. [45 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΜΠΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Οικογενειακόν δίκαιον. Δ. Τζάκα - Σ. Δελαγραμμάτικα, 1956, σελ. 478. Ιδιωτική βιβλιοδεσία. [30 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΜΠΑΛΟΥΚΤΣΗΣ ΣΙΜΟΣ, Το Δίκαιο των Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων. Σάκκουλα. Θεσσαλονίκη, 1988, σελ. 534. [25 Ευρώ]
ΜΠΕΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Εισαγωγή εις την δικονομικήν σκέψιν. Γενικαί αρχαί του δικονομικού δικαίου. Αθήναι, 1973, σελ. 128. [12 Ευρώ]
ΜΠΕΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Η έννοια, λειτουργία και φύσις της δικαστικής αποφάσεως. Ανατύπωσις εκ του αναμνηστικού τόμου Εμμανουήλ Μιχελάκη. Αθήναι, 1972, σελ. 153. [12 Ευρώ]
ΜΠΕΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Οι λόγοι αναψηλαφήσεως και η ερμηνευτική διεύρυνσις αυτών. Διατριβή. Αθήναι, 1966, σελ. 280. [20 Ευρώ]
ΜΠΕΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Τα όρια της προσωρινής δικαστικής προστασίας. Αφοί Π. Σάκκουλα, 1980, σελ. 143. [15 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΜΠΕΝΤΕΡΜΑΧΕΡ-ΓΕΡΟΥΣΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ, Η εξ αδιαθέτου κληρονομική διαδοχή κατά το ιδιωτικό διεθνές δίκαιον. Δ. Τζάκα – Στ. Δελαγραμμάτικα, 1954, σελ. ΧΧ+157. Με αφιέρωση του συγγραφέα. [15 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΜΠΛΕΤΣΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, Η ελληνική δικαιοσύνη βορά της μεταπολιτευτικής υστερίας και μυθοπλασίας. Αθήναι, 1978, σελ. 722. [20 Ευρώ]
ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ, Ο υπολογισμός της ικανοποιήσεως δι' ηθικήν βλάβην κατά το γερμανικόν δίκαιον. Ανάτυπο. Θεσσαλονίκη, σελ. 35. [6 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΜΠΟΥΡΝΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, Ιστορία της οριζοντίου ιδιοκτησίας (Η γενικωτέρα της ιστορία, συγκριτικόν δίκαιον με έκθεσιν των νομοθεσιών όλου σχεδόν του κόσμου συνοπτικώς, παρατηρήσεις διεθνούς ιδιωτικού, διατοπικού και διαχρονικού δικαίου, συνοπτική κριτική, λεπτομερής προϊστορία του ελληνικού δικαίου). Αθήναι, 1982, σελ. 208. [18 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΜΠΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ Ν., Η έννοια της δικαιοδοτικής λειτουργίας. Συμβολή εις την οριοθεσίαν των εκδηλώσεων της πολιτειακής δράσεως. "Το Νομικόν", 1951, σελ. 205. Άκοπο αντίτυπο. [20 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΜΠΟΥΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, Η πατρική εξουσία. Συμβολή εις την ιστορικήν και επιστημονικήν μελέτην του θεσμού. Αθήναι, 1964, σελ. 207. [8 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΜΠΡΕΔΗΜΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ, Οι διμερείς συμβάσεις προστασίας των ελληνικών επενδύσεων στα Βαλκάνια και τον Εύξεινο Πόντο. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1997, σελ. 193. [7 Ευρώ]
ΜΠΡΙΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Αναγκαστική εκτέλεσις. Τόμοι τέσσερις. Αθήναι, 1970-1972, σελ. 1786. Ιδιωτική βιβλιοδεσία. [80 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΜΠΡΙΝΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Διαδικαστικά προβλήματα αναγκαστικής εκτελέσεως. Ανάτυπο. Αθήνα, 1981, σελ. 44. [7 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, Τα εκ του αποτελέσματος διακρινόμενα εγκλήματα. Δογματική θεμελίωση [Επιστημονική σειρά: ΠΟΙΝΙΚΑ, αρ. 19]. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1984, σελ. XVIII+442. [25 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, Το πρόβλημα της συνυπαιτιότητας του θύματος στην απάτη. Ανάτυπο. Αθήνα, 1986, σελ. 48. [6 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΝΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Εξελικτικές διακυμάνσεις του οθωμανικού γαιοκτητικού συστήματος. University Studio Press, 1986, σελ. 274. [10 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΝΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Μορφές αρχαίων ελληνικών νομοθεσιών. University Studio Press, 1986, σελ. 166. [10 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΝΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Το νομικό καθεστώς των τέως δημοσίων οθωμανικών γαιών 1821-1912. University Studio Press, 1984, σελ. 513. [25 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΝΑΥΠΛΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Η αρμοδιότης εις τα πλαίσια της εκτελεστικής εξουσίας. Αθήναι, 1974, σελ. ιστ΄+301. [20 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Η Εντολή, κατά τον ισχύοντα αστικόν κώδικα, το αλλοδαπόν δίκαιον και την νομολογίαν. Αθήναι, 1956, σελ. 241. [20 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Η ανάκληση των αποφάσεων των ασφαλιστικών μέτρων. Αντ. Σάκκουλα, 1997, σελ. 181. [12 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Η έννοια και η λειτουργία της ενστάσεως στο αστικό δικονομικό δίκαιο. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1987, σελ. 194. [18 Ευρώ]
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Μελέτες αστικού δικονομικού δικαίου. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1987, σελ. 189. [16 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Ο αναπλειστηριασμός. Διατριβή. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1979, σελ. 180. [13 Ευρώ]
ΞΥΠΟΛΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Δολία απόσπασις εργατικού δυναμικού. Ανάτυπο. Αθήναι, 1967, σελ. 16. [2 Ευρώ]
ΞΥΠΟΛΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Έννοια και αντικείμενον της απαλλοτριώσεως κατ' Α.Κ. 939 επ. Ανάτυπο. Αθήναι, 1973, σελ. 35. [2 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΞΥΠΟΛΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Η αναγκαστική σύμβασις. Αθήναι, 1971, σελ. ΧΧ+215. [20 Ευρώ]
ΞΥΠΟΛΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Ο αναγκαστικός χαρακτήρας της ΑΚ 388. Ανάτυπο. Αθήνα, 1985, σελ. 37. [4 Ευρώ]
- ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Εγχειρίδιον της πολιτικής δικονομίας. Έκδοσις εβδόμη. Ιδιωτική βιβλιοδεσία.
Α΄ τόμος: μετά πλείστων προσθηκών και βελτιώσεων υπό Μιχαήλ Γ. Λιβαδά. Ν. Τζάκα - Στ. Δελαγραμμάτικα, 1924, σελ. η΄+509.
Β΄ τόμος: μετά πλείστων προσθηκών και βελτιώσεων υπό Μιχαήλ Γ. Λιβαδά. Ν. Τζάκα - Στ. Δελαγραμμάτικα, 1925, σελ. 580.
Γ΄ τόμος: μετά πλείστων προσθηκών και βελτιώσεων υπό Μιχαήλ Γ. Λιβαδά και Λουκά Γ. Γιδοπούλου. Ν. Τζάκα - Στ. Δελαγραμμάτικα και Σια, 1926, σελ. 487. [150 Ευρώ]
- ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Απαραβίαστον και ετεροδικία των διπλωματικών υπαλλήλων, μετ' αναφοράς και εις περί των προξενικών υπαλλήλων κρατούντα (Ανάλυσις των Συμβάσεων της Βιέννης του 1961 και 1963). Αθήναι, 1975, σελ. 297. Άκοπο αντίτυπο. [20 Ευρώ]
- ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Ο δικαστικός έλεγχος της διακριτικής εξουσίας εν τη δημοσία διοικήσει. Αντώνιος Ν. Σάκκουλας, 1966, σελ. 308. Άκοπο αντίτυπο. [30 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Η ομολογία στην πολιτική δίκη. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1987, σελ. XXXVIII+485. [35 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Το επιτρεπτό των αποδεικτικών συμβάσεων. Ερευνητικό Ινστιτούτο Δικονομικών Μελετών, αρ. 13. Αθήνα, 1988, σελ. XLI+412. [22 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Αστικός κώδιξ και εκκλησία: το δίκαιον του γάμου. Αθήναι, 1940, σελ. 210. [25 Ευρώ]
ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Ο αντικειμενικός κλονισμός του γάμου και το κατά κοινήν συναίνεσιν διαζύγιον. Ανάτυπο. Αθήναι, 1973, σελ. 19. [1 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Περί των μικτών γάμων εν Ελλάδι. Αθήναι, 1938, σελ. 129. [20 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, Η εξατομίκευση της κυρώσεως στο γαλλικό δίκαιο. Διογένης, 1978, σελ. 140. [12 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΠΑΝΟΥΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, Η υποχρέωση παροχής βοήθειας στους κινδυνεύοντες κατά το γαλλικό δίκαιο. Διογένης, 1980, σελ. 120. [14 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Άγραφος γάμος – Παλλακεία. Συμβολή εις την έρευναν του δικαίου των μικτών γάμων κατά την ελληνιστικήν και την βυζαντινήν περίοδον. Ανάτυπο. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1984, σελ. 41. [8 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Αι κωδικοποιήσεις ως έκφρασις της εσωτερικής πάλης του βυζαντινού δικαίου. Ανάτυπον εκ της «Ελληνικής Δημιουργίας», τχ. 127. Αθήναι, 1953, σελ. 10. [4 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Αστικός Κώδιξ και «εθνικόν» δίκαιον. Σκέψεις επί της αντιθέσεως «λογίας» και «δημοτικής» παραδόσεως εις το δίκαιον. Το «Νομικόν» Ν. Σάκκουλα, 1945, σελ. 88. Με αφιέρωση του συγγραφέα. [17 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Εκκλησία και Δίκαιον εις την Χερσόνησον του Αίμου επί Τουρκοκρατίας. Ανάτυπο. Θεσσαλονίκη, 1960-63, σελ. 91. [15 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Νομοθετικός ανταγωνισμός εις το Βυζάντιον (Από του 6ου έως του 10ου αι. μ.Χ.). Ανάτυπο. Θεσσαλονίκη, 1966, σελ. 30. [8 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Το δια της επαναστάσεως του 1821 θεσπισθέν δίκαιον και οι Έλληνες νομικοί. Θεσσαλονίκη, 1972, σελ. 75. [15 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Τα "προνόμια" ως πολιτιστικός παράγων εις τας σχέσεις Χριστιανών - Μουσουλμάνων. Συμβολή εις το Εθιμικόν Κοινοδίκαιον της Εγγύς Ανατολής και της Νοτιανατολικής Ευρώπης. Ανάτυπο. Θεσσαλονίκη, 1975, σελ. 82. [15 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Τριπλή διαμάχη δικαίων κατά την επίλυσιν κληρονομικής διαφοράς επί Τουρκοκρατίας. Ανάτυπο. Θεσσαλονίκη, 1969, σελ. 85. [15 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Georg Ludwig von Maurer: Η προς ευρωπαϊκά πρότυπα ολοκληρωτική στροφή της νεοελληνικής νομοθεσίας. Ανάτυπο. Θεσσαλονίκη, 1968, σελ. 162+εικόνες. [30 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΠΑΝΤΕΛΙΔΟΥ ΡΟΗ, Η ευθύνη του κληρονόμου για τις υποχρεώσεις της κληρονομίας. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1997, σελ. 284. [8 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΠΑΠΑΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Η δημοσία διοίκησις. Συμβολή εις την έννοιαν, το περιεχόμενον, τον σκοπόν, την σημασίαν και την εξέλιξιν αυτής εν Ελλάδι. Αθήναι, 1973, σελ. 73. [9 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΠΑΠΑΓΑΡΥΦΑΛΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Το Ανώτατον Συμβούλιον Δημοσίων Υπηρεσιών (Α.Σ.Δ.Υ.). Συμβολή εις την αποστολήν του Α.Σ.Δ.Υ. ως συντελεστού της ευρύθμου και ομοιομόρφου λειτουργίας της δημοσίας διοικήσεως. Αθήναι, 1973, σελ. 69. [9 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, Το δίκαιον περί φαρμακείων. Διατριβή. Αθήναι, 1967, σελ. η΄+334. [20 Ευρώ]
- ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Η πολιτική δυνατότητα της δικαιοσύνης. Νήσος, 1994, σελ. 181. [7 Ευρώ]
- ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΠ., Φυλακαί και αναμορφωτικά σχολεία εις τας Ηνωμένας Πολιτείας της Αμερικής. Αθήναι, 1955, σελ. 34. [6 ευρώ] Πωλήθηκε
- ΠΑΠΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, Συνύπαρξις διαδοχής εκ διαθήκης και εκ του νόμου κατά τον αστικόν κώδικα. Συμβολή εις την ερμηνείαν της διαθήκης. Αθήναι, 1951, σελ. 79. [9 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ, Διαδοχή και υποκατάστασις ποινικών νόμων. Αποψίλωσις της ειδικής νομοθεσίας υπό του κοινού ποινικού κώδικος. Ιωάννινα, 1968, σελ. 117. Ιδιωτική βιβλιοδεσία. [20 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Π., Ο πίθος των Δαναΐδων. Ανασκόπησις των μεθόδων βιομηχανικής παραγωγής του Δικαίου δια των ειδικών νομοθετημάτων. Ιωάννινα, 1965, σελ. 106. [8 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΠΕΤΡΟΣ, Η αποζημίωση των θυμάτων του εγκλήματος από την πολιτεία [Επιστημονική σειρά: ΠΟΙΝΙΚΑ, αρ. 8]. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1981, σελ. 83. [7 Ευρώ]
ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΠΕΤΡΟΣ, Το πρόβλημα της ιεραρχικής προσταγής εν τω ποινικώ δικαίω. Αθήναι, 1961, σελ. 200. Ιδιωτική βιβλιοδεσία. [30 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, Η πολιτειακή θέσις του Αγίου Όρους. Αθήναι, 1965, σελ. 135. [24 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, Περί της μνηστείας εις το βυζαντινόν δίκαιον. Πραγματείαι της Ακαδημίας Αθηνών, τόμος 5ο. Αθήναι, 1984, σελ. 363. [12 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ., Έφεσις κατά προδικαστικών αποφάσεων (Άρθρ. 181 Πολ. Δικ. κατά νόμον ΓΩΖ΄). Γ. Βασιλείου, 1924, σελ. 77. [15 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Γ., Εκτέλεσις (Πολ. Δικ. Άρθρα 854-997). Έκδοσις δευτέρα. Ερμούπολις-Σύρου, εκ του τυπολιθογραφείου Ν. Φρέρη, 1931, σελ. 539. Ιδιωτική βιβλιοδεσία. [35 Ευρώ]
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΛΑΜΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ, Η αυτοσύμβαση κατά τον Αστικό Κώδικα. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2000, σελ. ΧΧ+367. [20 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΛΑΜΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ, Ο εκτελεστής διαθήκης στο δίκαιο του ΑΚ. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2005, σελ. ΧΧ+420. [22,50 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΛΑΜΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ, Σύμβαση με απαγορευμένη παροχή (Συμβολή στην ερμηνεία των ΑΚ 365, 174). Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1992, σελ. 259. [20 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, Χριστιανισμός και ποινικόν δίκαιον. Αθήναι, 1958, σελ. 134. [13 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ-ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ ΖΩΗ, Άσκηση δημόσιας διοικήσεως μέσω νομικών προσώπων ιδιωτικού δικαίου. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1985, σελ. XVI+400. [25 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ, Νομικός δημοτικισμός. Ανάτυπο. Πειραιεύς, 1980, σελ. 18. [3 Ευρώ]
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, Κράτος και διεθνές δίκαιο. Η συνταγματική διαρρύθμιση των σχέσεων εσωτερικού και διεθνούς δικαίου. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2001, σελ. 445. [18 Ευρώ]
ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Διεθνής δικαιοδοσία και αρμοδιότης των ελληνικών δικαστηρίων. Εκδόσεις ΩΜΕΓΑ, 1972, σελ. 228. [18 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ ΑΛΚΗ-ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ, Η ετεροδικία των διπλωματικών αντιπροσώπων. Δευτέρα έκδοσις. Αθήναι, 1971, σελ. 127. [10 Ευρώ]
- ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Οι σκοποί και αι αρχαί του Χάρτου των Ηνωμένων Εθνών. Αθήναι, 1952, σελ. 43. [5 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ, Συστήματα εκλογής αρχών τοπικής αυτοδιοίκησης από της τουρκοκρατίας μέχρι σήμερον. Ανάτυπο. Αθήναι, 1969, σελ. 20. [5 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΠΑΠΑΝΕΟΦΥΤΟΥ ΑΓΑΠΙΟΣ, Ποινική προστασία του καταναλωτή. Νομική Βιβλιοθήκη, 1996, σελ. 218. [10 Ευρώ]
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Η ευθύνη της τράπεζας ως αναδόχου εκδόσεως κινητών αξιών. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1998, σελ. XVI+282. [14 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Νέμησις. Τύποις Δ. Πετσάλη. Αθήναι, 1935, σελ. 99. Ιδιωτική βιβλιοδεσία. [17 Ευρώ]
ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Επιθαλάσσιος αρωγή και διάσωσις. Αθήναι, 1965, σελ. 398. Άκοπο αντίτυπο. [25 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΠΑΠΑΠΟΛΙΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Νομικαί μελέται. Αθήναι, 1965, σελ. 187. [17 Ευρώ]
- ΠΑΠΑΡΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ, Το εν Ελλάδι ισχύον αστυκόν δίκαιον. Βιβλίον έβδομον περιέχον το κληρονομικόν δίκαιον [τόμος όγδοος]. Εκδότης Σ.Κ. Βλαστός. Αθήναι, 1875, σελ. η΄+788. Ιδιωτική βιβλιοδεσία. [50 Ευρώ]
ΠΑΠΑΡΣΕΝΙΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Η σύμβαση χρηματοδοτικής μίσθωσης. Κριτική ανάλυση υπό το πρίσμα της ευθύνης για πραγματικά ελαττώματα. Αφοί Π. Σάκκουλα, 1994, XV+210. [8 Ευρώ]
- ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ ΣΠΥΡΟΥ, Το ένδικον μέσον της εφέσεως κατά των αποφάσεων των ποινικών δικαστηρίων. Αθήναι, 1955, σελ. ιστ΄+283. Άκοπο αντίτυπο. [30 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΠΑΠΑΦΡΑΓΚΟΣ ΣΤΑΜΟΣ, Μελέται – Λόγοι – Διαλέξεις. Αθήναι, 1940, σελ. 444. [25 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΠΑΠΑΧΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓ., Μελέται επί του δικαίου των διοικητικών διαφορών. Δ΄ έκδοσις. Αθήναι, 1961, σελ. 645. [20 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ, Εισαγωγή στην κοινωνιολογία του δικαίου. 1. Το θεωρητικό πλαίσιο (Πανεπιστημιακές παραδόσεις). 2. Η εμπειρική έρευνα (Πανεπιστημιακές παραδόσεις). Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1984, 1986, σελ. 228+95. [10 Ευρώ]
ΠΑΠΑΧΡΙΣΤΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ, Η τεχνητή αναπαραγωγή στον αστικό κώδικα. Σάκκουλα, 2003, σελ. 110. [7 Ευρώ]
ΠΑΠΠΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡ.Εγχειρίδιον περί των εξόδων της ποινικής δικαιοσύνης και περί ανακρίσεων, δημοσίων κατηγόρων και επιτροπειών και κηδαιμονίων, μετά των αναγκαίων υποδειγμάτων, πινάκων των αποστάσεων και διαφόρων εγκυκλίων. Τύποις Π.Α. Σακελλαρίου. Αθήναι, 1861, σελ. 271+159+πίν.+2 πτυσσ. πίν. Ιδιωτική βιβλιοδεσία. [50 Ευρώ]
ΠΑΡΑΠΑΓΓΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Κυρώσεις ανωμάλων δικαιοπραξιών του Αγροτικού Κώδικος. Αθήναι - Ορεστιάς, 1969, σελ. 365. Ιδιωτική βιβλιοδεσία. [18 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΠΑΡΑΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ, Αι πράξεις νομοθετικού περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας. Σειρά: Βιβλιοθήκη Δημοσίου Δικαίου, αρ. 5. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1981, σελ. ια΄+450. Άκοπο αντίτυπο. [10 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΠΑΡΑΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ, Η διαδικασία άρσεως της εμπολέμου καταστάσεως με την Αλβανία - Συνταγματικά ζητήματα. Ανάτυπο. Αντ. Ν. Σάκκουλας, 1987, σελ. 20. [6 Ευρώ]
ΠΑΡΑΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ, Κριτήρια διακρίσεως δημοσίας υπηρεσίας και νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου. Η νομική φύσις του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου. Ανάτυπο. Αθήναι, 1972, σελ. 29. [8 Ευρώ]
- ΠΑΡΑΡΑΣ ΠΕΤΡΟΣ, Το δικαίωμα διαδοχής επί του ελληνικού θρόνου: μελέτη πολιτειακού δικαίου. Ανάτυπον εκ της «Εφημερίδος Ελλήνων Νομικών» μηνός Ιανουαρίου 1965. Αθήνα, Φεβρουάριος 1965, σελ. 102. [14 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Η δικαστική άφεση της ποινής ως δυνατότητα στα πλαίσια της εγγυητικής λειτουργίας του ποινικού δικαίου. University Studio Press, 1982, σελ. 263. [20 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Οι έννοιες των ηθών και της ασέλγειας στα εγκλήματα κατά των ηθών. Ιστορική, συγκριτική, νομολογιακή και δογματική έρευνα. Θεσσαλονίκη, 1979, σελ. 217. [18 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΠΑΣΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Ο περιορισμός της ευθύνης του πλοιοκτήτου. Μελέτη ισχύοντος ναυτικού δικαίου. "Το Νομικόν", Ν.Α. Σάκκουλα. Αθήναι, 1949, σελ. 272. Άκοπο αντίτυπο. [18 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΠΑΤΡΙΝΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, Η νομική θέσις της διαφημίσεως. Αθήναι, 1970, σελ. 122. [15 Ευρώ]
ΠΑΥΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, Οι αρχές της φαινομενικής συρροής. Ι. Επικουρικότητα και συρροή. Συμβολή στη δογματική ανάλυση του αλληλοαποκλεισμού διατάξεων και της φαινομενικής συρροής εγκλημάτων στο Ποινικό Δίκαιο. Π. Ν. Σάκκουλας, 2003, σελ. XVIII+296. [20 Ευρώ]
ΠΕΛΛΕΝΗ ΑΝΘΗ, Το Ίδρυμα Ιδιωτικού Δικαίου. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1993, σελ. ΧΧΙΙ+186. [10 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΠΕΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, Ενοχικαί δεσμεύσεις του δικαιώματος ψήφου του μετόχου. Διατριβή. Αθήναι, 1976, σελ. XV+257. Άκοπο αντίτυπο. [11 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΠΕΤΡΙΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Οι μικτοί γάμοι – Les marriages mixtes. [Ελληνικά – Γαλλικά]. Αθήναι, 1968, σελ. 61. [8 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Ιστορία και Εισηγήσεις του Ρωμαϊκού Δικαίου (Ως εισαγωγή εις το ισχύον εν Ελλάδι αστικόν δίκαιον). Εκδ. οίκος "Το Νομικόν", 1955, σελ. 717. Ιδιωτική βιβλιοδεσία. [70 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΠΛΑΓΙΑΝΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Στοιχεία δακτυλοσκοπίας. Η δια των δακτυλικών αποτυπωμάτων και ετέρων επιστημονικών μεθόδων εξιχνίασις του εγκλήματος. Αθήναι, 1950, σελ. 128. [13 Ευρώ]
- ΠΛΕΙΩΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ, Η θεωρία της αναπαραπομπής και οι εκ της εφαρμογής της προκύπτοντες τύποι. Διατριβή επί διδακτορία. Αθήναι, 1969, σελ. 183. [13 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΠΛΕΙΩΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ, Ιστορική ανασκόπησις των ελληνικών συνταγμάτων. Αθήναι, 1963, σελ. 89. [8 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΠΟΙΗΤΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, Η μεταβίβασις της εταιρικής ιδιότητος εταίρου ομορρύθμου εταιρίας κατά το αγγλικόν, κυπριακόν και ελληνικόν δίκαιον. Διατριβή. Κύπρος, 1975, σελ. 107. [15 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΠΟΛΥΓΕΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Πραγματεία περί προικός. Βραβευθείσα κατά τον Γ΄ Σγούτειον διαγωνισμόν. Έκδοσις δευτέρα. Εν Αθήναις, 1924, σελ. xvi+656. Ιδιωτική βιβλιοδεσία. [40 Ευρώ]
ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Έκτασις εφαρμογής του δικαίου της αυτοκεφάλου ελληνικής εκκλησίας. Ανάτυπο. Αθήναι, 1973, σελ. 26. [4 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΠΟΜΩΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Υγειονομική νομοθεσία. Τόμος Β΄. Εκ του Εθνικού Τυπογραφείου, 1932, σελ. 1075. [60 Ευρώ]
ΠΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Ο δόλος και η πλάνη για τον άδικο χαρακτήρα της πράξης στο εκκλησιαστικό ποινικό δίκαιο. Σάκκουλα. Θεσσαλονίκη, 1984, σελ. 192. [10 Ευρώ]
- ΠΡΑΤΣΙΚΑΣ ΧΡ., Το δεδικασμένον κατά το αστικόν και δικονομικόν δίκαιον. Ι.Ν. Ζαχαρόπουλος, 1929, σελ. δ΄+ 128. [20 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, Ο θεσμός της υφ' όρον απολύσεως του καταδίκου. Διατριβή. "Το Νομικόν", 1954, σελ. ι΄+156. [15 Ευρώ]
ΡΑΪΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Δικονομικόν εκλογικόν δίκαιον. Έκδοσις ενδεκάτη. Αθήναι, 1982, σελ. 550. [20 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΡΑΛΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Περί μεταθέσεως επισκόπων κατά το δίκαιον της ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας. Εκ του τυπογραφείου της «Εστίας», Κ. Μάϊσνερ - Ν. Καργαδούρη, 1898, σελ. 59. [30 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΡΑΜΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Εγχειρίδιον αστικού δικονομικού δικαίου. Τόμοι τέσσερις. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1978, 1980, 1982, 1985, σελ. XXIV+XVI+XXV+XXIII+2468. [80 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΡΑΜΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Επιτομή αστικού δικονομικού δικαίου. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1975, σελ. 288. [15 Ευρώ]
ΡΑΜΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Η ύπαρξις και το κύρος της κατασχέσεως ως προϋπόθεσις κανονικής διεξαγωγής του αναγκαστικού πλειστηριασμού ή αναπλειστηριασμού. Ανάτυπο. Αθήναι, 1972, σελ. 36. [6 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΡΑΜΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Περί καταστάσεως εξωγάμων τέκνων κατά το παρ’ ημίν ισχύον δίκαιον. Διατριβή επί διδακτορία. Δ. Τζάκα - Στ. Δελαγραμμάτικα, 1932, σελ. ιστ΄+342. [18 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΡΑΠΗΣ ΑΠ., Επιτομή του αστικού δικαίου, βάσει των φροντιστηριακών παραδόσεων. Έκδοσις τρίτη, μετά των τροποποιήσεων του αστικού κώδικος. Βιβλιοπωλείον Ι. Χιωτέλλη, 1947, σελ. 789+στ΄. Ιδιωτική βιβλιοδεσία. [20 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΡΟΖΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Το διεθνές νομικό καθεστώς των ελληνικών ποταμών και λιμνών. Σειρά: Βιβλιοθήκη Δημοσίου Δικαίου, αρ. 4. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1980, σελ. 174. [25 Ευρώ]
ΡΟΪΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Οικογενειακόν δίκαιον. Τρεις τόμοι. Έκδοσις τρίτη, εκσυγχρονισθείσα δια προσθηκών υπό Γεωργίου Α. Κουμάντου. Αφοί Π. Σάκκουλα, 1965-66, σελ. VI+783+431+745. Ιδιωτική βιβλιοδεσία. [65 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΡΟΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Η εμπορική αντιπροσωπεία. Ανάτυπο. Αθήναι, 1967, σελ. 32. [3 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΡΟΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Ιδιωτικόν ασφαλιστικόν δίκαιον. Αθήναι, 1974, σελ. ιβ΄+259. Άκοπο αντίτυπο. [12 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΡΟΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Κήρυξις παύσεως των εργασιών της πτωχεύσεως ομορρύθμου ή ετερορρύθμου εταιρίας. Ανάτυπο. Θεσσαλονίκη, 1969, σελ. 9. [1 Ευρώ]
ΡΟΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Πτωχευτικόν δίκαιον. Έκδοσις 7η. Αθήναι, 1972, σελ. ιστ΄+352. Άκοπο αντίτυπο. [20 Ευρώ] 
ΡΟΚΑΣ ΝΙΚ., Αι συνέπειαι της ανακλήσεως μελών του διοικητικού συμβουλίου ανωνύμου εταιρίας. Ανάτυπο. Αθήναι, 1971, σελ. 10. [1 Ευρώ]
ΡΟΚΑΣ ΝΙΚ., Εμπορικαί εταιρίαι. Αθήναι, 1974, σελ. XIX+259. [14 Ευρώ]
- ΡΟΥΚΟΥΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Aspects juridiques de la protection du “patrimoine mondial, culturel et naturel”. Ανάτυπο. Αθήνα, 1973, σελ. 45. [4 Ευρώ]
- ΡΩΞΑΝΑ ΑΙΚ., ΜΗΝΑΚΑΚΗ ΤΙΝΑ, Δημοσιοϋπαλληλικό Δίκαιο. Οδηγός μελέτης – βιβλιογραφία. Παπαζήση, 2008, σελ. 203. [7 Ευρώ]
ΡΩΤΗΣ ΝΙΚΟΣ, Η διάλυση της Βουλής. Παραμορφώσεις του θεσμού στην Ελλάδα. Σειρά: Βιβλιοθήκη Δημοσίου Δικαίου, αρ. 3. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1980, σελ. Χ+271. Άκοπο αντίτυπο. [25 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗΣ ΣΠΗΛΙΟΣ (Εφέτης εν Θεσσαλονίκη), Περί του εν Θεσσαλονίκη νομοφύλακος και κριτού Κωνσταντίνου Αρμενοπούλου 1320-1383 (Βίος και έργα). Τυπογραφείον Ι.Β. Βάρτσου. Αθήναι, 1916, σελ. 40. [20 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΣΑΚΚΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Τα δημόσια "εξ υποκειμένου" δίκαια εν τω διοικητικώ δικαίω. Αθήναι, 1975, σελ. 119. [15 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΣΑΜΟΥΗΛ ΣΑΜΟΥΗΛ, Η Έφεσις (κατά τον Κ. Πολ. Δ.). Θεωρητική ανάπτυξις - Νομολογία. Θεσσαλονίκη, 1974, σελ. 214. [13 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΣΑΡΙΠΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ν., Ελληνικόν συνταγματικόν δίκαιον: ερμηνεία του αναθεωρηθέντος ελληνικού Συντάγματος εν συγκρίσει προς τα των ξένων κρατών. Β΄ έκδοσις. Ιδιωτική βιβλιοδεσία.
Τόμος Α΄, μετά πολλών προσθηκών. Εν Αθήναις, τυπογραφείον της Β. Αυλής Α. Ραφτάνη, 1912, σελ. 456.
Τόμος Β΄, έκδοσις επηυξημένη (περιέχουσα επί πλέον 160 σελίδας). Εν Αθήναις, τυπογραφείον της Β. Αυλής Α. Ραφτάνη, 1914, σελ. 608. [50 Ευρώ]
ΣΑΡΙΠΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Περί των ορίων του καθήκοντος υπακοής των δημοσίων υπαλλήλων εις τας προϊσταμένας αρχάς. Ανάτυπο. Αθήναι, 1908, σελ. 20. [8 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΣΑΡΙΠΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Σύστημα της εν Ελλάδι ποινικής νομοθεσίας. Μετά προεισαγωγής δια της φιλοσοφίας του δικαίου και της ιστορίας των ποινικών νομοθετημάτων. Τόμοι πέντε. Ο πρώτος και ο δεύτερος τόμος είναι δεμένοι σε έναν, όπως και ο τέταρτος με τον πέμπτο. Τύποις Π. Δ. Ηλιοπούλου. Αθήναι, 1868, 1870, 1871. Σελ. 489+367+642+436+545. Ιδιωτική βιβλιοδεσία. [170 Ευρώ]
ΣΑΡΙΠΟΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣΤο σύστημα της κοινοβουλευτικής κυβερνήσεως εν τη νεωτάτη αυτού εξελίξει (Μελέτη συγκριτικού συνταγματικού δικαίου επί τη βάσει των νεωτάτων πολιτευμάτων) - Περί Πολιτείας και των στοιχείων αυτής εν γένει (Γενική θεωρία της Πολιτείας επί τη βάσει των νεωτάτων συνθηκών και πολιτευμάτων). Τυπογραφείον της Βασιλικής Αυλής Α. Ραφτάνη. Αθήναι, 1921, σελ. 91+119. Ιδιωτική βιβλιοδεσία. [45 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΣΒΟΡΩΝΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ (Δικηγόρος παρ' άπασι τοις δικαστηρίοις της Ηγεμονίας), Σαμιακή νομοθεσία, περιέχουσα τα προνόμια της Ηγεμονίας Σάμου και άπαντας τους εν ισχύι νόμους αυτής. Εν Σάμω, εκ του Ηγεμ. Τυπογραφείου, 1903, σελ. xviii+ξδ΄+1171. [250 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΣΒΩΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Η αναγκαστική απαλλοτρίωσις προς αποκατάστασιν ακτημόνων γεωργών υπό συνταγματικήν και οικονομικήν έποψιν. (Εβραβεύθη υπό της Νομικής Σχολής κατά τον Ράλλειον διαγωνισμόν). Τυπογραφείον Π.Α. Πετράκου. Αθήναι, 1918, σελ. 126. Με αφιέρωση του συγγραφέα. Πανόδετο. [25 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΣΓΟΥΡΙΤΣΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Συνταγματικόν δίκαιον. Τρίτη έκδοσις. Δύο τόμοι. Αντ. Ν. Σάκκουλα. Α΄ τόμος: 1965, σελ. ιε΄+460. Β΄τόμος: α΄ Τεύχος, 1964, σελ. 175 και β΄ Τεύχος, 1966, σελ. 188. Ιδιωτική βιβλιοδεσία. [100 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΣΕΦΕΡΙΑΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, Μαθήματα Διεθνούς Δικαίου. Δύο τόμοι. Ιδιωτική βιβλιοδεσία.
Βιβλίον Α΄: Τυπογραφείον Γ. Καλλέργη. Αθήναι, 1937, σελ. 527.
Βιβλίον Β΄: Αθήναι, 1928-1929, σελ. 824. [110 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΣΙΜΑ ΧΑΝΣ, Σκέψεις επί της μεταρρυθμίσεως της πολιτικής δικονομίας. Ανάτυπο. Θεσσαλονίκη, σελ. 16. [1 Ευρώ]
- ΣΙΜΩΝΕΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δώδεκα μελέται αστικού και εργατικού δικαίου. Συμβολαί εις την ερμηνείαν του αστικού κώδικος και της ελληνικής εργασιακής νομοθεσίας. Π. Δημητράκου Α.Ε., 1948-1951, σελ. 448. Με αφιέρωση του συγγραφέα. [25 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΣΙΝΑΝΙΩΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ, Ειδικαί διαδικασίαι (Κατά τον τροποποιηθέντα Κώδ. Πολ. Δικ.). Αθήναι, 1972, σελ. 204. Ιδιωτική βιβλιοδεσία. [20 Ευρώ] 
ΣΙΝΑΝΙΩΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ, Η αναγνώρισις παρ' ημίν της ενώπιον αλλοδαπών δικαστηρίων εκκρεμοδικίας. Ανάτυπο. Αθήναι, 1972, σελ. 8. [1 Ευρώ]
ΣΙΟΥΤΗ ΓΛΥΚΕΡΙΑ, Το τεκμήριο της νομιμότητας των διοικητικών πράξεων. Αντ. Σάκκουλα, 1994, σελ. 206. [18 Ευρώ]
ΣΚΑΛΙΔΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, Το πτωχευτικό δικαστήριο. Αφοί Κυριακίδη. Θεσσαλονίκη, 1980, σελ. 192. [10 Ευρώ]
ΣΚΑΝΔΑΜΗΣ ΝΙΚΟΣ, Κράτος, δίκαιο και κοινωνία στην ενοποιημένη Ευρώπη. Διεπιστημονικές προσεγγίσεις με άξονα το δίκαιο. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1994, σελ. 434. [20 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΣΚΟΥΡΑΣ ΘΕΜΗΣ, Η κωδικοποίηση του ν. 2190/1920 περί ανωνύμων εταιριών, με ιστορική αναδρομή. Αθήνα, 1996, σελ. ΧΙΙΙ+345. [20 Ευρώ]
ΣΚΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Το βάρος της αποδείξεως στη διοικητική δίκη. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1981, σελ. 85. [10 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΣΜΥΡΝΙΑΔΟΥ ΒΙΩΝΟΣ (Πρώην δικαστού παρά τοις Μικτοίς Δικαστηρίοις Αιγύπτου), Η Εισαγγελία εν τη Αθηναίων Πολιτεία. Πρόλ.: Γεωργίου Π. Οικονόμου. Αθήναι, 1952, σελ. 129. Άκοπο αντίτυπο. [30 Ευρώ]
ΣΟΝΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Αι αναγκαστικαί δουλείαι κατά το δίκαιον του αστικού κώδικος (ΑΚ 1012-1017, 1028-1031). Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1981, σελ. ιστ΄+206. Άκοπο αντίτυπο. [15 Ευρώ]
ΣΟΥΡΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Η εμπράγματος ασφάλεια εν τω ναυτικώ δικαίω. Αθήναι, 1939, σελ. 208. Άκοπο αντίτυπο. [18 Ευρώ]
ΣΟΥΦΛΕΡΟΣ ΗΛΙΑΣ, Οι συμβάσεις franchising στο ελληνικό δίκαιο και στο κοινοτικό δίκαιο ανταγωνισμού. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1989, σελ. xxxii+390. [25 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΣΠΑΘΑΡΗΣ ΑΥΡΗΛΙΟΣ, Ο ιδιαίτερος προσωπικός θεσμός του ελληνορθοδόξου τούρκου υπηκόου (Άρθρον 42 Συνθήκης Λωζάννης) - Η νομική κατάστασις του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Αθήναι, 1947, σελ. 80. [30 Ευρώ]
- ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ, Η ευθύνη του θαλασσίου μεταφορέως εκ της αναδοχής των εμπορευμάτων. Αθήναι, 1930, σελ. 52. [7 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ, Εγχειρίδιον διοικητικού δικαίου. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1977, σελ. 533. Σκληρόδετο. [30 Ευρώ]
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ, Η Δημοσία Επιχείρησις. Διατριβή. Ι. Ζαχαρόπουλος, 1963, σελ. η΄+206. [20 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ, Παραδόσεις διοικητικού δικαίου. Β΄έκδοσις. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1976, σελ. 457. [25 Ευρώ]
ΣΠΙΝΕΛΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, Βασικά στοιχεία ποινικού δικαίου και ποινικής δικονομίας (Πανεπιστημιακό βοήθημα). Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1990, σελ. 135. [10 Ευρώ]
ΣΠΙΝΕΛΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, Το έννομον αγαθόν και η σημασία του εις την σύγχρονον διδασκαλίαν του ποινικού δικαίου. Ανάτυπο. Αφοί Π. Σάκκουλα, 1971, σελ. 31. [4 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ Ι., Η δικαστική συμπαράσταση. Βιβλιοθήκη Νομικής Θεωρίας και Πράξεως, αρ. 6. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1998, σελ. 155. [6 Ευρώ] 
ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ Ι., Η μέμψη άστοργης δωρεάς. Βιβλιοθήκη Νομικής Θεωρίας και Πράξεως, αρ. 8. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1998, σελ. 114. [4 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ Ι., Η χρησικτησία. Βιβλιοθήκη Νομικής Θεωρίας και Πράξεως, αρ. 14. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1998, σελ. ΧΙΙ+180. [6 Ευρώ]
ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ Ι., Περί εναλλαγής υποθηκικών τάξεων. Ι. Ζαχαρόπουλος, 1969, σελ. ιστ΄+245. Άκοπο αντίτυπο. [25 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ Ι., Το δίκαιον της εμπραγμάτου ασφαλείας. Τρία τεύχη. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1976, σελ. 106+144+148. [24 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ, Η ερμηνεία του Συντάγματος. Εφαρμογή ή υπέρβαση της παραδοσιακής μεθοδολογίας του δικαίου; Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1999, σελ. xi+218. [6 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΣΤΑΘΑΚΗΣ-ΚΑΛΕΡΓΗΣ Ν., Περί της δικαιοπλαστικής εξουσίας του δικαστού εν σχέσει προς τον αστικόν κώδικα. Αθήναι, 1953, σελ. 9. [3 Ευρώ]
ΣΤΑΘΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Η πραγματογνωμοσύνη εις την ποινικήν δίκην. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1981, σελ. 229. Άκοπο αντίτυπο. [20 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΣΤΑΘΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ, Χρύσανθου Νοταρά "Προθεωρία εις τους νόμους". Ανάτυπο. Ακαδημία Αθηνών, 2000, σελ. 98. [15 Ευρώ]
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, Αξίωσις αδικαιολογήτου πλουτισμού. Θεμελιώδεις αρχαί - Προϋποθέσεις - Εφαρμογή. Αθήναι, 1972, σελ. ΧΙΙ+334. [30 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, Γενικό ενοχικό δίκαιο. Γ΄έκδοση. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1998, σελ. XLIII+673. [30 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, Διαπλαστική απόφασις και πρόκλησις αυτής δι' ενστάσεως. Ανάτυπο. Αθήνα, 1978, σελ. 48. [7 Ευρώ]
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Γενικαί αρχαί της φαινομένης συρροής εγκλημάτων και ιδίως της κατ' ιδέαν. Θεσσαλονίκη, 1972, σελ. ΧΧΧΙ+332. Άκοπο αντίτυπο. [30 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Η συρροή ποινικών νόμων εν γένει και η μη τιμωρητή προτέρα ή υστέρα πράξις. Διατριβή. Αθήναι, 1967, σελ. XVI+208. [22 Ευρώ]
- ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ, Κριτική θεωρία δικαιοσύνης. Θεμελίωση αρχών. Σαββάλα, 2011, σελ. 438. [12 Ευρώ]
ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Το πρόβλημα της αιτιώδους αλληλουχίας εις το δίκαιον (Η αιτιώδης συνάφεια). Αθήναι, 1961, σελ. 95. [13 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΣΤΑΜΠΕΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ, Η ευθύνη του κληρονόμου με απογραφή. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2004, σελ. 164. [8,50 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧ., Δίκαιον των διοικητικών διαφορών: αρμοδιότης και διαδικασία των διοικητικών δικαστηρίων. Έκδοσις Δευτέρα επηυξημένη. Αθήναι, 1953, σελ. 231. [25 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧ., Νομικαί μελέται. Αθήναι, 1972, σελ. 324. Με αφιέρωση του συγγραφέα. [30 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧ., Οδοιπορία - Αυτοβιογραφικές σελίδες. Εκδόσεις "Γνώση", 1984, σελ. 322. Άκοπο αντίτυπο. [23 Ευρώ]
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧ., Συμβολή εις την έννοιαν της δημοσίας υπηρεσίας. Ανάτυπο. Αθήναι, 1934, σελ. 27. [10 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧ., Τα κοινόχρηστα και τα δημόσια πράγματα κατά τον αστικό κώδικα. Αθήναι, 1950, σελ. 64. [12 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧ., Το πινάκιον φακής και ο νόμος των λύκων. Δοκίμια για τη συμπεριφορά των ανθρώπων. "Οι Εκδόσεις των Φίλων", 1972, σελ. 209. Με αφιέρωση του συγγραφέα. [15 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧ., Το πινάκιον φακής και ο νόμος των λύκων. Δοκίμια για τη συμπεριφορά των ανθρώπων. Β΄έκδοση. Βιβλιοπωλείον της "Εστίας", χ.χ., σελ. 226. [10 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΣΤΑΥΡΑΚΗΣ ΑΡΓΥΡΙΟΣ, Νεοελληνική νομική γλώσσα και ορολογία. Αχαϊκές Εκδόσεις, 2000, σελ. 227. [15 Ευρώ]
- ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Εφέτης), Η ιδέα του δικαίου κατά τον Στάμμλερ. Συμβολή εις την έρευναν του αξιολογικού προβλήματος της νομικής φιλοσοφίας. Αθήναι, 1956, σελ. 72. [15 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΣΤΕΦΑΝΙΔΟΥ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Περί μέμψεως της αστόργου διαθήκης, της αστόργου δωρεάς και της αστόργου προικός και περί διαθήκης και κωδικέλλων πλαστών λεγομένων ή γενομένων κατά το νυν ισχύον εν Ελλάδι βυζαντιακόν αστικόν δίκαιον. Τυπογραφείον "Εστία" Κ. Μάισνερ - Ν. Καργαδούρη. Αθήναι, 1904, σελ. 209. [30 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΣΤΡΕΪΤ Γ., Η εκτέλεσις αλλοδαπών αποφάσεων κατά το περί αναγκαστικής εκτελέσεως νομοσχέδιον. Κριτικαί παρατηρήσεις. Ανατύπωσις εκ της Εφημερίδος της Ελληνικής και Γαλλικής Νομολογίας Τόμου ΙΒ΄, τχ. Γ΄ 1892. Σελ. 16. [10 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΣΤΡΕΪΤ Γ., ΒΑΛΛΗΝΔΑΣ Π., Ιδιωτικόν διεθνές δίκαιον. Δύο τόμοι. Τύποις «Πυρσού» Α.Ε., 1937, σελ. XXXI+400 και XV+573. Ιδιωτική βιβλιοδεσία. [120 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, Απονομή της ποινικής δικαιοσύνης στην Ελλάδα. Επιμ.: Ηλίας Δασκαλάκης. ΕΚΚΕ, 1983, σελ. 359. [20 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, Το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη. Η ανεξαρτησία και η αποτελεσματικότητα της ελληνικής δικαιοσύνης. Αντ. Σάκκουλα, 1998, σελ. 139. [7 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΣΧΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Νομικά μελετήματα. Αθήναι, 1966, σελ. 85. [8 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΣΧΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Πηγαί του ομοιομόρφου δικαίου της θαλασσίας μεταφοράς πραγμάτων. Αθήναι, 1977, σελ. με΄+255. [20 Ευρώ]
ΤΑΧΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Σύγχρονοι τάσεις της αρχής της νομιμότητος εις το διοικητικό δίκαιο. Θεσσαλονίκη, 1973, σελ. 242. [22 Ευρώ]
- ΤΖΕΒΕΛΕΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Ο κρατικός οικονομικός προγραμματισμός εξ απόψεως δημοσίου δικαίου. Αθήναι, 1974, σελ. 229. Άκοπο αντίτυπο. [17 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΤΖΙΦΡΑΣ ΠΑΡΜ., Ασφαλιστικά μέτρα. Αθήναι, 1973, σελ. 543. Ιδιωτική βιβλιοδεσία. [30 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΤΖΙΦΡΑΣ ΠΑΡΜ., Διοικητική Εκτέλεσις. Αντ. Σάκκουλα, 1976, σελ. 263. [18 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΤΖΟΥΓΑΝΑΤΟΥ-ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΥ ΜΑΙΡΗ, Η δικαστική αναγνώρισις της πατρότητος (Ατελής και πλήρης). Διατριβή. Αθήναι, 1974, σελ. 402. [22 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, "Εγκλήματα σχετικά με τους νεκρούς και τα όρια του ποινικού δικαίου". Αθήνα, 2000, σελ. 226. [10 Ευρώ]
ΤΟΥΡΤΟΓΛΟΥ ΜΕΝΕΛΑΟΣ, Μελετήματα ιστορίας ελληνικού δικαίου. Α΄τόμος. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1984, σελ. 301. [60 Ευρώ οι τρεις τόμοι] Πωλήθηκε
1. Επιδράσεις του αρχαίου ελληνικού και ιδία του αττικού δικαίου εις τας περί μοιχείας διατάξεις του ρωμαϊκού και του βυζαντινού δικαίου
2. Κοινωνικαί τινες επιδράσεις επί το βυζαντινόν δίκαιον
3. Το "αβιωτίκιον". Συμβολή εις το Βυζαντινόν Κληρονομικόν Δίκαιον
4. Περί της απονομής χάριτος κατά το βυζαντινόν και μεταβυζαντινόν δίκαιον μέχρι και του Καποδιστρίου
5. "Συμφωνητικόν γράμμα" 15ου αιώνος
6. Remarques sur quelques dispositions de procédure (Droit Byzantin et législation d' Alexandre Ypsilantis)
7. Περί της ποινικής δικαιοσύνης επί Τουρκοκρατίας και μετ' αυτήν μέχρι και του
Καποδιστρίου. Βυζαντιναί τινες επιδράσεις επί το εφαρμοσθέν δίκαιον
8. Τινά περί ανακλήσεως διαθηκών εις την Νάξον κατά τον 18ον αιώνα (Παρατηρήσεις
επί αποφάσεως δραγομάνου του στόλου)
9. Τα πρώτα εν Ελλάδι Ακυρωτικά Δικαστήρια
10. Ο Διοργανισμός των Δικαστηρίων και η Πολιτική και Εγκληματική Διαδικασία του
1830. Κριτικαί παρατηρήσεις Αλ. Πάλμα - Απαντήσεις Ι. Γενατά
11. Η δικαιοσύνη εις την Μάνην επί Καποδίστρια
ΤΟΥΡΤΟΓΛΟΥ ΜΕΝΕΛΑΟΣ, Μελετήματα ιστορίας ελληνικού δικαίου. Β΄τόμος. Αθήνα, 1993, σελ. 250.
1. Οι ανήλικοι στο βυζαντινό και μεταβυζαντινό ποινικό δίκαιο
2. Ποινικές αντιλήψεις του Γεωργίου-Γεμιστού Πλήθωνος στους "Νόμους" του
3. Σχέσεις Πολιτείας και Εκκλησίας (Προσπάθεια ρυθμίσεως αυτών επί Καποδίστρια)
4. Η επίδραση της Γαλλικής Επαναστάσεως στην Ελληνική Ποινική Νομοθεσία κατά την Επανάσταση και την Καποδιστριακή περίοδο
5. Παρατηρήσεις επί των νομικών εθίμων εξ αφορμής δύο εθίμων της Βυτίνας
6. Παράγοντες αντιστάσεως στα νησιά του Αιγαίου κατά την Τουρκοκρατία. Οι τοπικές ενώσεις
7. Η "επιείκεια" κατά την απονομή ποινικής δικαιοσύνης επί Καποδίστρια. Η απόφαση του Πρωτοκλήτου Κάτω Μεσσηνίας
8. Μάρτυρες και "αντιμάρτυρες" στο μεταβυζαντινό δίκαιο. Επιδράσεις αττικού δικαίου
9. Συμβολή στη μελέτη του μεταβυζαντινού εθιμικού δικαίου των Κυκλάδων
10. Στοιχεία οικογενειακού δικαίου εις τας παροιμίας και τα άσματα του Ελληνικού λαού
11. Περί της εκλογής δικαστικών και διοικητικών αρχών εις την νήσον Κέρκυραν
12. Η απάντησις της Δημογεροντίας Τήνου εις τα περί των νομικών εθίμων ερωτήματα του Υπουργείου Δικαιοσύνης
13. Φορολογικές διενέξεις "φράγκων" και "ρωμαίων" στη Νάξο κατά την Τουρκοκρατία
14. Απονομή δικαιοσύνης στη Θεσσαλονίκη κατά την Τουρκοκρατία (Συμβολή στη μελέτη του μεταβυζαντινού δικαίου)
ΤΟΥΡΤΟΓΛΟΥ ΜΕΝΕΛΑΟΣ, Μελετήματα ιστορίας ελληνικού δικαίου. Γ΄τόμος. Αθήνα, 2000, σελ. 279.
1. Παρατηρήσεις επί της φερομένης ως "Νεαράς 26" του Ανδρονίκου Β΄Παλαιολόγου
2. Η εξασφάλιση των δικαιωμάτων στα μεταβυζαντινά δικαιοπρακτικά έγγραφα. Επιβιώσεις αρχαίων ελληνικών δικαίων
3. Παρανομίες "δυνατών" και οργάνων του δημοσίου σε βυζαντινά νομικά κείμενα και η συμβολή της Εκκλησίας στην εξυγίανση της δικαιοσύνης και στην πάταξη της διαφθοράς
4. Οι έχοντες και μη έχοντες από το "Απάνθισμα των Εγκληματικών" μέχρι και το ισχύον Ποινικό Δίκαιο
5. Παροχή κινήτρων στους "μηνύοντες" στο βυζαντινό δίκαιο. Επιβιώσεις σε μεταβυζαντινά και νεώτερα νομοθετικά κείμενα
6. Παρατηρήσεις επί της απονομής δικαιοσύνης κατά τα πρώτα μετεπαναστατικά χρόνια
7. Το δίκαιο της ασυλίας στα βυζαντινά νομικά κείμενα
8. Τα "τυχηρά παίγνια" στα βυζαντινά νομικά κείμενα
9. Τα σχέδια του "Διοργανισμού των Δικαστηρίων" και της "Πολιτικής και Εγκληματικής Διαδικασίας" του 1830
10. Το Ποινικό Δίκαιο των βυζαντινών πρότυπο των "περί φόνου" διατάξεων του "Απανθίσματος των Εγκληματικών"
11. Η αιρετοκρισία στα νησιά του Αιγαίου και Ιονίου πελάγους (17ος - 19ος αι.). Επιβιώσεις του δικαίου των βυζαντινών
12. Καλλιεργητικές συμβάσεις στην Απείρανθο της Νάξου κατά την τουρκοκρατία
13. Δύο "αβαντάρια" του 19ου αιώνα από την Σίφνο
14. Η προσωπική κράτηση σε δύο Ναξιακά πωλητήρια έγγραφα του 17ου αιώνα
15. Διορθωτικές παρατηρήσεις σε βυζαντινές νομικές πηγές 
ΤΟΥΡΤΟΓΛΟΥ ΜΕΝΕΛΑΟΣ, Παρθενοφθορία και εύρεσις θησαυρού. Βυζάντιον, τουρκοκρατία, μετεπαναστατικοί χρόνοι μέχρι και του Καποδιστρίου. Αθήναι, 1963, σελ. 208. [35 Ευρώ]
- ΤΟΥΡΤΟΓΛΟΥ ΜΕΝΕΛΑΟΣ, Το φονικόν και η αποζημίωσις του παθόντος: Βυζάντιον - Τουρκοκρατία - Μετεπαναστατικοί χρόνοι μέχρι και του Καποδιστρίου. Αθήναι, 1960, σελ. 143. [20 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΤΟΥΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, Εμπράγματον δίκαιον (Κατά τον αστικόν κώδικα). Δ. Τζάκας - Στ. Δελαγραμμάτικας, 1948, σελ. ιστ΄+596. Ιδιωτική βιβλιοδεσία. [30 Ευρώ]
- ΤΟΥΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, Οικογενειακόν δίκαιον (Κατά τον αστικόν κώδικα). Δ. Τζάκας - Στ. Δελαγραμμάτικας, 1950, σελ. ιστ΄+778. Ιδιωτική βιβλιοδεσία. [30 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΤΡΑΥΛΟΣ-ΤΖΑΝΕΤΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, Η απεργία αλληλεγγύης στις πολυεθνικές επιχειρήσεις. Συμβολή στη μελέτη των απεργιών με διεθνική διάσταση. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1995, σελ. 143. [8,50 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ-ΑΛΜΠΑΝΙΔΟΥ ΦΛΩΡΑ, Το έννομο συμφέρον του ενάγοντος. Αφοί Π. Σάκκουλα, 1995, σελ. 241. [8 Ευρώ]
- ΤΡΙΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Αι διεκδικήσεις των εργαζομένων. Αθήναι, 1948, σελ. 169. [22 Ευρώ]
- ΤΡΙΜΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Η ανεργία εν τη ελληνική νομοθεσία. «Αετός», 1946, σελ. 288. [15 Ευρώ]
ΤΡΩΙΑΝΟΣ ΣΠ., Η εκκλησιαστική διαδικασία μεταξύ 565 και 1204. Ανάτυπο. Αθήναι, 1969, σελ. 147. [18 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΤΡΩΪΑΝΟΣ ΣΠ., Η εκκλησιαστική δικονομία μέχρι του θανάτου του Ιουστινιανού. Διατριβή. Αθήναι, 1964, σελ. στ΄+170. Άκοπο αντίτυπο. [30 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΤΡΩΙΑΝΟΣ ΣΠ., Η θέση του νομικού/δικαστή στη βυζαντινή κοινωνία. Ίδρυμα Γουλανδρή-Χορν, 1999, σελ. 52. [3 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΤΡΩΪΑΝΟΣ ΣΠ.Νομοκάνων "πάνυ ωφέλιμον και πλουσιώτατον". Ο υπ’ αριθμόν 8 κώδιξ της Λίνδου. Ανάτυπο. Αθήναι, 1969, σελ. 73. [15 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΤΡΩΙΑΝΟΣ ΣΠ., Οι πηγές του βυζαντινού δικαίου. Εισαγωγικό βοήθημα. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1986, σελ. 179. [10 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΤΡΩΙΑΝΟΣ ΣΠ., Οργάνωση των εκκλησιών και διεθνείς σχέσεις. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1983, σελ. 214. [10 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΤΡΩΙΑΝΟΣ ΣΠ., Παραδόσεις εκκλησιαστικού δικαίου. Β΄έκδοση, αναθεωρημένη και συμπληρωμένη. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1984, σελ. 550. [30 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΤΡΩΪΑΝΟΣ ΣΠ., Συμβολή εις την έρευναν των υπό των βυζαντινών αυτοκρατόρων παρεχομένων ενόρκων εγγυήσεων. Ανάτυπο. Αθήναι, 1968, σελ. 40. [9 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΤΡΩΙΑΝΟΣ ΣΠ., ΒΕΛΙΣΣΑΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΡΑΚΩΣΤΑ Ι., Ιστορία Δικαίου από την αρχαία στη νεώτερη Ελλάδα. Β΄έκδοση. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1997, σελ. 358. [22 Ευρώ]
ΤΣΑΓΚΑΡΙΣ ΗΛΙΑΣ, Η θαλασσία ασφάλισις. "Το Νομικόν", 1954, σελ. 232. Άκοπο αντίτυπο. [16 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΤΣΑΓΚΑΡΙΣ ΗΛΙΑΣ, Η σύμβασις ναυτικής εργασίας (Νόμος 1752/1951), από ιστορικής, δογματικής, συγκριτικής και νομολογιακής απόψεως. Διατριβή. "Το Νομικόν", Ν.Α. Σάκκουλα. Αθήναι, 1953, σελ. VIII+95. Άκοπο αντίτυπο. [10 Ευρώ]
ΤΣΑΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Η κατά το άρθρον 105 Εισαγ. Ν.Α.Κ. έννοια της χάριν του γενικού συμφέροντος κειμένης διατάξεως. Διατριβή. "Το Νομικόν", 1960, σελ. ιστ΄+114. Άκοπο αντίτυπο. [15 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΤΣΑΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Σύνταγμα και πολιτική πραγματικότητα. Κείμενο για τη διαλεκτική σχέση δικαίου και πολιτικής. Επιμ.: Άλκης Κούρκουλας. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1980, σελ. 154. Άκοπο αντίτυπο. [15 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΤΣΑΤΣΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Το κοινοβουλευτικόν ασυμβίβαστον εν τω ελληνικώ συνταγματικώ δικαίω. Συμβολή εις την ερμηνείαν των άρθρων 71 και 72 του Συντάγματος της 1ης Ιανουαρίου 1952. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1965, σελ. 221. Άκοπο αντίτυπο. [18 Ευρώ]
ΤΣΑΤΣΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ, Ιστορία της πολιτείας και των πολιτικών θεωριών (Εισαγωγή - Αρχαία Ελλάς - Ρώμη - Βυζάντιον - Απαρχαί Δύσεως). Πανεπιστημιακαί παραδόσεις. "Το Νομικόν", 1970, σελ. 144. Άκοπο αντίτυπο. [18 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΤΣΑΤΣΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ, Μελέται διοικητικού δικαίου. "Το Νομικόν", 1958, σελ. 271. Άκοπο αντίτυπο. [35 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΤΣΑΤΣΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ, Το εκ των αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας δεδικασμένον. «Διοικητικαί Μελέται» αρ. 4. Αθήναι, 1939, σελ. 36. [15 Ευρώ]
ΤΣΑΤΣΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ, Το ένδικον μέσον της αιτήσεως ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας. Β΄ έκδοσις. Εκδοτικός οίκος «Το Νομικόν», Ν.Α. Σάκκουλα, 1953, σελ. 317. Ιδιωτική βιβλιοδεσία. [30 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΤΣΑΤΣΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ, Το πρόβλημα της ερμηνείας εν τω συνταγματικώ δικαίω. Ανάτυπο. Αθήναι, 1970, σελ. 88. Άκοπο αντίτυπο. [12 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΤΣΑΤΣΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Μελέται φιλοσοφίας του δικαίου. Ίκαρος, 1960, σελ. 239. Άκοπο αντίτυπο. [20 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΤΣΑΤΣΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Το πρόβλημα της ερμηνείας του δικαίου. Μετά προλόγου Κ.Ι. Δεσποτόπουλου. Β΄έκδοσις επηυξημένη. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1978, σελ. 291. [25 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΤΣΑΤΣΩΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ, Το πειθαρχικόν δίκαιον των δικηγόρων (Μετά πλουσίας νομολογίας). Αθήναι, 1970, σελ. 289. [20 Ευρώ]
ΤΣΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Η ηθική βλάβη και η ψυχική οδύνη ως ειδικώτεραι μορφαί μη περιουσιακής ζημίας κατά τον αστικόν κώδικα (Συμβολή εις την ερμηνείαν του άρθρου 932 Α.Κ.). Ανάτυπο. Αθήναι, 1977, σελ. 23. [10 Ευρώ]
ΤΣΟΥΤΣΟΣ ΑΘΩΣ, Η παρέμβασις εν τη δίκη επί αιτήσεως ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας. Αθήναι, 1958, σελ. 134. [18 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, Οθωμανικοί δικαστικοί νόμοι, κατά μετάφρασιν υπό τη δυνάμει του 297 νόμου καταρτισθείσης επιτροπής. Αστικός Κώδιξ - Βιβλίον πρώτον: Περί αγοραπωλησιών. Αθήναι, 1920, σελ. 100. Άκοπο αντίτυπο. [18 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΠΑΙΔΕΙΑΣ και ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, Μητρώον Κληροδοτημάτων των εις την άμεσον διαχείρισιν και των εις την εποπτείαν του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων υπαγομένων. Α΄τόμος: Παλαιάς Ελλάδος. Τυπογραφείον Παρασκευά Λεωνή. Αθήναι, 1929, σελ. 1168+πίνακες+ 203 (Παράρτημα του Α΄τόμου του Μητρώου Κληροδοτημάτων). [200 Ευρώ]
- ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΟΙΒΟΣ, Επιτομή του Ρωμαϊκού Δικαίου ως εν Ελλάδι εφαρμόζεται. Τυπογραφείον «Ο Παλαμήδης». Αθήναι, 1889. Δύο τεύχη. Άκοπα αντίτυπα.
Βιβλίον Α΄: Περί δικαίου εξ αντικειμένου. Περί δικαίου εξ υποκειμένου. Περί νομικών σχέσεων. Σελ. 102.
Βιβλίον Β΄: Δίκαιον περί πραγμάτων (Περί κτημάτων. Περί νομής. Περί κυριότητος. Περί εμπραγμάτου ασφαλείας.). Σελ. 149. [30 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ Γ., Ερμηνευτικοί κανόνες του δικαίου. Προς εξήγησιν της εννοίας του άρθρου 17ου του νόμου ΑΥΛΘ΄ της 26 Μαΐου 1887 περί συντάξεως εργοδηγού. Εκ του τυπογραφείου των καταστημάτων Αποστολοπούλου, Αθήναι, 1905, σελ. 16. [8 Ευρώ]
- ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ Γ., Παραγραφή εκκρεμοδικίας. Ανατύπωσις εκ της ‘Νομικής Επιθεωρήσεως’. Αθήναι, 1904, σελ. 32. [12 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΦΙΛΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ, Η δωρεά αιτίᾳ θανάτου. Αθήναι, 1972, σελ. XVI+207. [18 Ευρώ]
- ΦΛΟΓΑΪΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, Οδηγός των δημοσίων και δημοτικών υπαλλήλων. Εκδ. Σ.Κ. Βλαστός. Αθήναι, 1890, σελ. 944. Ιδιωτική βιβλιοδεσία. [60 Ευρώ]
- ΦΛΟΓΑΪΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, Στοιχεία της πολιτικής δικονομίας μετά τυπικού. Εν Αθήναις: Εκ του τυπογραφείου των καταστημάτων Σπυρίδωνος Κουσουλίνου, 1894, σελ. η΄+776. Ιδιωτική βιβλιοδεσία. [50 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΦΛΟΓΑΪΤΗΣ Θ., ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ Π., Πραγματεία περί Ναυτικού Εμπορικού Δικαίου. Σ.Κ. Βλαστός, 1892, σελ. 942. Ιδιωτική βιβλιοδεσία. Πολύ καλή κατάσταση. [90 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΦΛΟΓΑΪΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, Σύγχρονες όψεις κρατικού παρεμβατισμού. Συμβολή στη μελέτη μεθόδων σύμπραξης κράτους και ιδιωτών στην άσκηση οικονομικής πολιτικής. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1984, σελ. ιβ΄+154. [15 Ευρώ]
ΦΛΟΓΑΪΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, Το ελληνικό διοικητικό σύστημα. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1987, σελ. 359. [18 Ευρώ]
ΦΟΡΤΣΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, Διαιτησία και διοικητικές διαφορές. Π. Ν. Σάκκουλας, 1998, σελ. 283. [10 Ευρώ]
ΦΟΥΝΤΕΔΑΚΗ ΚΑΤΕΡΙΝΑ, Αστική ιατρική ευθύνη (Γενική εισαγωγή/Δογματική και Δικαιοπολιτική θεώρηση/Θεμελιώσεις έννοιες). Σάκκουλα, 2003, σελ. XXVI+496. [25 Ευρώ]
- ΦΡΑΓΚ ΑΔ., Η φιλοσοφία του ποινικού δικαίου. Μτφρ.: Μ.Γ. Λεγάκη. Ελευθερουδάκης, 1925, σελ. 238. [20 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ Χ., Γνωμοδοτήσεις. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1980, σελ. ιθ΄+652. Άκοπο αντίτυπο. [30 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΦΩΤΑΚΗΣ Ν., Ποινή, τροποποίηση της συμπεριφοράς και κοινωνική αναπροσαρμογή. Ψυχολογική άποψη [Επιστημονική σειρά: ΠΟΙΝΙΚΑ, αρ. 5]. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1980, σελ. 202. [4 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛ, Νομικόν Πρόχειρον (Βουκουρέστιον, 1765). Το πρώτον εκδιδόμενον εκ χειρογράφου κώδικος του Κρατικού Αρχείου του Ιασίου υπό Παν. Ι. Ζέπου. Αθήναι, 1959, σελ. ιβ΄+304+πανομοιότυπα. [40 Ευρώ]
ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (Δικηγόρος), Θέματα θαλασσίων λειών κατά την Καποδιστριακήν περίοδον (Διατριβή). Αθήναι, 1974, σελ. XV+128. [24 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, Μελέτες ποινικού δικαίου. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1999, σελ. 394. [20 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΧΑΡΙΤΑΝΤΗΣ ΑΝΕΣΤΗΣ, Η απλή συνέργεια κατά τον ποινικό κώδικα. Σάκκουλα. Θεσσαλονίκη, 1978, σελ. 111. Πολυγραφημένο. [10 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΧΟΡΤΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Η άμυνα των κρατών υπό το σύγχρονον διεθνές νομικόν καθεστώς. Αθήναι, 1966, σελ. 112. [15 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΧΟΡΤΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Το δίκαιον της ανιθαγενείας. Διατριβή. Αθήναι, 1961, σελ. 87. [14 Ευρώ]
- ΧΟΡΤΑΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Το νέον διεθνές δίκαιον και η εξάλειψις των διακρίσεων εναντίον των γυναικών. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1997, σελ. 210. [9 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΧΟΥΒΑΡΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Το πρόβλημα των συνταγματικών εγγυήσεων και η συνταγματική δικαιοσύνη εν Γερμανία και Ιταλία. Συμβολή εις την ίδρυσιν Ελληνικού Συνταγματικού Δικαστηρίου. Αθήναι, 1964, σελ. 173. [18 Ευρώ]
ΧΡΙΣΤΑΚΑΚΟΥ-ΦΩΤΙΑΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, Η επικαρπία σε επιχείρηση. Αφοί Π. Σάκκουλα, 1994, σελ. 255. [7 Ευρώ]
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΣ, Πέραν του κανόνος (Ουδενί δουλεύει το ίδιον). Διατριβή. Αθήναι, 1973, σελ. ΧΧΙ+166. Πολυγραφημένο. [14 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΦΟΙΒΟΣ, Η πλημμέλεια της συμβατικής παροχής. Αθήναι, 1973, σελ. 202. [20 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Ελληνικόν εκκλησιαστικόν δίκαιον. Έκδοσις δευτέρα. Αθήναι, 1965, σελ. 331. Ιδιωτική βιβλιοδεσία. [30 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Ελληνικόν εκκλησιαστικόν δίκαιον. Έκδοσις δευτέρα. Αθήναι, 1965, σελ. 331. Άκοπο αντίτυπο. [30 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Το Επαρχικόν Βιβλίον Λέοντος του Σοφού και αι συντεχνίαι εν Βυζαντίω. Διατριβή. Πρόλ.: Γ. Πετρόπουλος. Αθήναι, 1935, σελ. ια΄+99. [25 Ευρώ]
- ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ, Η κατάργησις της πατρικής εξουσίας εις Γαλλίαν. Ανάτυπο. Θεσσαλονίκη, 1971, σελ. 9. [2 Ευρώ]
ΧΡΥΣΑΝΘΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, Το "δεδικασμένο" της ακυρωτικής αποφάσεως του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ερευνητικό Ινστιτούτο Δικονομικών Μελετών, αρ. 23. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1991, σελ. xv+286. [20 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΨΑΡΟΥΔΑ-ΜΠΕΝΑΚΗ ΑΝΝΑ, Η περί αδίκου διδασκαλία του Νικολάου Χωραφά. Ανάτυπο. Αθήναι, 1968, σελ. 20. [4 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΨΑΡΟΥΔΑ-ΜΠΕΝΑΚΗ ΑΝΝΑ, Η πολιτική αγωγή στην ποινική δίκη. Νομική φύση. Νομιμοποίηση του πολιτικώς ενάγοντος. Αφοί Σάκκουλα, 1982, σελ. 219. [25 Ευρώ]
- ΨΑΡΟΥΔΑ-ΜΠΕΝΑΚΗ ΑΝΝΑ, Τα αξιολογικά στοιχεία της αντικειμενικής υποστάσεως του εγκλήματος. Αφοί Π. Σάκκουλα, 1971, σελ. 252. [22 Ευρώ] Πωλήθηκε
BOITARD ÉDOUARD, Leçons sur les codes pénal et d’ instruction criminelle. Publiées par Gustave de Linage. Quatrième édition, revue, corrigée et augmentée d’ un résumé en forme de table. Gustave Thorel, libraire-éditeur. Paris, 1847, p. 640. [70 Ευρώ] Πωλήθηκε
BONET GEORGES, Βιομηχανική και πνευματική ιδιοκτησία κατά το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Ανάτυπο. Αθήνα, 1986, σελ. 68. [6 Ευρώ]
CHANIOTIS CONSTANTIN, Le Conseil d’ État en Grèce de 1830 à 1930. Comparaison avec le Conseil d’ État en France. Librairie du Recueil Sirey. Paris, 1930, pXXXIV+323. Με αφιέρωση του συγγραφέα στον Π. Πουλίτσα. Άκοπο αντίτυπο. [40 Ευρώ] Πωλήθηκε
COLLINS HUGH, Μαρξισμός και δίκαιο. Παρατηρητής, 1991, σελ. 239. [15 Ευρώ] Πωλήθηκε
DUGUIT LÉON, Το κοινωνικόν δίκαιον, το ατομικόν δίκαιον και η μεταμόρφωσις του κράτους. Μτφρ.: Αλέξανδρος Σβώλος. Ελευθερουδάκης, 1923, σελ. 134. [18 Ευρώ] Πωλήθηκε
EISENMANN CHARLES, Δημόσιον και ιδιωτικόν δίκαιον. Αι αληθείς βάσεις της διακρίσεώς των. Μτφρ.: Ηλία Ηλιού. "Ορίζοντες", 1953, σελ. 95. Άκοπο αντίτυπο. [12 Ευρώ] Πωλήθηκε
FLEINER FRITZ, Διοικητικόν δίκαιον. Μτφρ.: Γεώργιος Στυμφαλιάδης. Τύποις Κ. Σ. Παπαδογιάννη. Αθήναι, 1932, σελ. XVI+431. Ιδιωτική βιβλιοδεσία. [30 Ευρώ] Πωλήθηκε
FLOGAÏTIS SPYRIDON, La Notion de Décentralisation en France, en Allemagne et en Italie. Bibliothèque de Droit Public, tome CXXXIII. L.G.D.J. Paris, 1979, p. XXI+281. [30 Ευρώ] Πωλήθηκε
JELLINEK GEORG, Ειδική Πολιτειολογία. Μετάφρασις μετά προσθηκών και συμπληρώσεων υπό Ηλία Γ. Κυριακοπούλου. Γ. Φέξη και Υιού. Αθήναι, 1931, σελ. η΄+301. Ιδιωτική βιβλιοδεσία. [25 Ευρώ] Πωλήθηκε
JESCHECK HANS-HEINRICH, Το γερμανικό ποινικό δίκαιο [Επιστημονική σειρά: ΠΟΙΝΙΚΑ, αρ. 25]. Μτφρ.: Ν. Κουράκης, Στ. Καρεκλάς, Ν. Λίβος. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1987, σελ. XXIV+340. [18 Ευρώ] Πωλήθηκε
JHERING RUDOLF von, Der Zweck Im Recht. 2 Bde. Leipzig, 1923. xx+ 445 S., xxviii+ 568 S. [160 Ευρώ] Πωλήθηκε
JHERING RUDOLF von, Ο αγών δια το δίκαιον. Μτφρ.: Σπυρ. Π. Μανούσου. Δ. Τζάκα και Στ. Δελαγραμμάτικα, 1931, σελ. 156. [20 Ευρώ] Πωλήθηκε
JHERING RUDOLF von, Ο σκοπός εν τω δικαίω. Μτφρ.: Σαραντάκης Γ. Αθήναι, 1955, σελ. 309.  Άκοπο αντίτυπο. [30 Ευρώ] Πωλήθηκε
KAISER GÜNTHER, Ο ποινικός έλεγχος της βαριάς οικονομικής εγκληματικότητας [Επιστημονική σειρά: ΠΟΙΝΙΚΑ, αρ. 15]. Μτφρ.: Λ. Κοτσαλής. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1983, σελ. 80. [5 Ευρώ]
KAUFMANN ARTHUR, Η συνείδηση του αδίκου από τον μη νομικό [Επιστημονική σειρά: ΠΟΙΝΙΚΑ, αρ. 12]. Μτφρ.: Ι. Γιαννίδης. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1982, σελ. 49. [3 Ευρώ] Πωλήθηκε
KONDYLIS VASSILIOS, Le principe de neutralité dans la fonction publique. Bibliothèque de Droit Public, tome 168. L.G.D.J. Paris, 1994, p. XXXVIII+560. [35 Ευρώ] Πωλήθηκε
LISZT FRANZ von, Το έγκλημα ως κοινωνικόν-παθολογικόν φαινόμενον. Μτφρ.: Κ. Α. Κυπριάδου. Εκ του τυπογραφείου των καταστημάτων Αν. Κωνσταντινίδου, 1901, σελ. 23. [10 Ευρώ] Πωλήθηκε
MAVRIAS KOSTAS, Le régime juridique des investissements étrangers en Grèce. Contribution a une théorie de l’ investissement international. Éditions A. Pedone. Paris, 1975, p. 256. [20 Ευρώ] Πωλήθηκε
- PAOLI UGO ENRICO, Αττικόν και κοινόν ελληνικόν δίκαιον. Μτφρ.: Παν. Δημάκης. Αθήναι, 1959, σελ. 31. [8 Ευρώ] Πωλήθηκε
- PAOLI UGO ENRICO, Προβλήματα αρχαίου ελληνικού κληρονομικού δικαίου. Μτφρ.: Παν. Δημάκη. Αθήναι, 1963, σελ. 70. [14 Ευρώ]
REGELSBERGER FERDINAND (Καθηγητού εν τω Πανεπιστημίω της Γοτίγγης), Γενικαί διδασκαλίαι του δικαίου των Πανδεκτών. Μετάφρασις εκ του γερμανικού μετά προσθηκών υπό Γεωργίου Σ. Μαριδάκη και Χρήστου Π. Πράτσικα. Εν Αθήναις, εκ του τυπογραφείου του "Εμπρός", 1915, σελ. 1012. [90 Ευρώ] Πωλήθηκε
ROTIS NICOS, Le peuple et l’ État. Essai sur la clause finale des Constitutions helléniques de 1844 à 1952. Bibliothèque Constitutionnelle et de Science Politique, tome LXVII. L.G.D.J. Paris, 1987, p. XX+529. [50 Ευρώ] Πωλήθηκε
VECCHIO GIORGIO DEL, Μαθήματα φιλοσοφίας του δικαίου (12η έκδοσις αναθεωρηθείσα περί το τέλος του 1963). Μτφρ.: Κ. Περιφανάκης. Αθήναι, 1964, σελ. 283. [35 Ευρώ] Πωλήθηκε
WINDSCHEID BERNHARD, Σύστημα Ρωμαϊκού Δικαίου. Τόμος Α΄: Γενικαί Αρχαί. Κατά μετάφρασιν Αθανασίου Αργυρού, εκ της 8ης γερμανικής εκδόσεως μετά συγκρίσεως προς τον γερμανικόν αστικόν κώδικα επεξειργασμένης υπό Theodor Kipp. Γ. Φέξη, 1915, σελ. 904. Ιδιωτική βιβλιοδεσία. [40 Ευρώ] Πωλήθηκε
WINDSCHEID BERNHARD, Διδασκαλία του Δικαίου των Πανδεκτών. Τόμος Ε΄: Κληρονομικόν Δίκαιον. Β΄έκδοσις, επηυξημένη. Μετάφρασις μετά προσθηκών υπό Κων/νου Η. Πολυγένους. Τύποις Π.Δ. Σακελλαρίου. Αθήναι, 1923, σελ. ΧΙΙ+630. Ιδιωτική βιβλιοδεσία. [40 Ευρώ]
WINDSCHEID BERNHARD, Lehrbuch des Pandektenrechts. Frankfurt am Main, Literarische Anstalt Rütten & Loening, 1900-01. Achte Auflage unter verleichender Darstellung des deutschen bürgerlichen Rechts bearbeitet von Theodor Kipp. 3 Bde. (I:) XVIII, 1141 S.; (II:) VII, 1071 S.; (III:) XI, 863 S. [1200 Ευρώ] Πωλήθηκε

Επισκεφτείτε και την ΑΝΑΡΤΗΣΗ: Επετηρίς του Αρχείου της Ιστορίας του Ελληνικού Δικαίου