Τετάρτη, 25 Φεβρουαρίου 2015

ΝΕΟΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ

Η μάχη στις Καρούτες (5.8.44). Ιστορημένη από τον Η. Παπανικολή. Φιλιππότη, 1983, σελ. 207. Άκοπο αντίτυπο. [15 Ευρώ] Κρατημένο
- Προς την ΙΙΙ Συνδιάσκεψη του ΚΚΕ. Πορεία, 1978, σελ. 123+188+15. [35 Ευρώ] 
Περιεχόμενα:
Ζαχαριάδης Ν., Δέκα χρόνια πάλης
Μπαρτζιώτας Β., Η πολιτική μας των στελεχών στο ΚΚΕ τα τελευταία δέκα χρόνια
Βλαντάς Δ., Τριάμιση χρόνια πάλης του ΔΣΕ. Συμπεράσματα και διδάγματα
Γούσιας Γ., Το ιδεολογικό μας μέτωπο
Απόφαση της ΙΙΙης Συνδιάσκεψης
Σπυρίδων Βλάχος ο από Ιωαννίνων Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος.  Μνημόσυνοι λόγοι [Σπ. Καλλιάφα, Αλ. Βαμβέτσου, Επισκόπου Διον. Ψαριανού, Γ. Βαβαρέτου].  Βιβλιοθήκη Ηπειρωτικής Εταιρείας Αθηνών, αρ. 2. Αθήναι, 1961, σελ. 72. [18 Ευρώ]
- ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Το Θεσσαλικό δημοτικό τραγούδι. Ευθύνη, 1980, σελ. 40. Άκοπο αντίτυπο. [12 Ευρώ]
- ΒΑΓΕΝΑΣ ΝΑΣΟΣ, Σολωμικά. Κείμενα και Μελέται Νεοελληνικής Φιλολογίας, αρ. 52. Αθήναι, 1969, σελ. 15. [3 Ευρώ]
ΒΟΥΡΝΑΣ ΤΑΣΟΣ, Δημήτρης Γληνός: ο δάσκαλος του γένους, ο στοχαστής, ο αγωνιστής. Τολίδη, 1975, σελ. 93. Άκοπο αντίτυπο. [13 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΒΟΥΡΝΑΣ ΤΑΣΟΣ, Η διάσπαση του ΚΚΕ. Ιστορικό σχεδίασμα μιας 30ετίας από το τέλος του Εμφυλίου πολέμου ως τα γεγονότα του Φλεβάρη του 1968. Τολίδη, 1983, σελ. 92. [8 Ευρώ] 
- ΓΚΙΟΛΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Ο βυζαντινός τρούλλος και το εικονογραφικό του πρόγραμμα (Μέσα 6ου αι. – 1204). Καρδαμίτσα, 1990, σελ. 249+εικόνες. [13 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Η συμβολή της Ελλάδος στην έκβαση των δύο παγκόσμιων πολέμων. Εκδοτική Αθηνών, 1992, σελ. 159. [6 Ευρώ]
- ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Οι αρχαίοι κάτοικοι της Ηπείρου και άλλα μελετήματα. Ε.Η.Μ. Ιωάννινα, 1962, σελ. ιε΄+88. Άκοπο αντίτυπο. [20 Ευρώ]
- ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ, Βάκχες. Έμμετρη μετάφραση: Παντελής Πρεβελάκης. Εταιρεία Σπουδών Σχολής Μωραΐτη, 1977, σελ. 153. [15 Ευρώ]
- ΖΩΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Αι πρώται εν Πάτραις επαναστατικαί εκδηλώσεις κατά πληροφορίας του Ολλανδικού Προξενείου. (Τα έγγραφα που δημοσιεύονται είναι στα γαλλικά). Κείμενα και Μελέται Νεοελληνικής Φιλολογίας, αρ. 82. Αθήναι, 1973, σελ. 20. [4 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΖΩΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Ανδρέου Κάλβου «Ωδή εις Ιονίους» και άλλα μελετήματα. Σπουδαστήριον Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας του Παν/μίου Αθηνών, αρ. 27. Αθήναι, 1960, σελ. 136. [20 Ευρώ]
Περιεχόμενα:
Ανδρέου Κάλβου: Ωδή εις Ιονίους
Απόσπασμα εκ του Ύμνου εις τας Χάριτας του Φωσκόλου
Σημειώσεις και Πίναξ λέξεων και φράσεων
Ανδρέας Κάλβος και Σύλβιος Πέλλικο
Ποικίλα Καλβικά
- ΖΩΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Έκθεσις του Ολλανδού προξένου Taitbout de Marigny περί των γεγονότων της ελληνικής επαναστάσεως κατά τα έτη 1821 και 1822. (Γαλλικό πρωτότυπο και ελληνική μετάφραση). Κείμενα και Μελέται Νεοελληνικής Φιλολογίας, αρ. 107. Αθήναι, 1976, σελ. 35. [7 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΖΩΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Επτανησιακά μελετήματα ΣΤ΄. Καλβικά σύμμεικτα: 1) Αι παρά της ποιήσεως ιδέαι και αι αισθητικαί θεωρίαι του Κάλβου. 2) Το θρησκευτικόν αίσθημα. 3) Η αισιοδοξία του ποιητού. 4) Η αρετή και η φιλοπατρία ως ηθική ιδέα εις τον Κάλβον. 5) Σχέσεις Φωσκόλου και Κάλβου (Γνωριμία, φιλία, χωρισμός). 6) Ο Κάλβος και οι σχέσεις του. 7) Οι σπουδές του Κάλβου και η πανεπιστημιακή σταδιοδρομία. Βιβλιοθήκη Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας, αρ. 53. Αθήναι, 1980, σελ. 193. [25 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΖΩΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Η εν έτει 1822 καταστροφή της Χίου κατά άγνωστον περιγραφήν του Ολλανδού προξένου. (Η περιγραφή των γεγονότων είναι στα ιταλικά). Κείμενα και Μελέται Νεοελληνικής Φιλολογίας, αρ. 89. Αθήναι, 1973, σελ. 39. [7 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΖΩΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Ο απαγχονισμός του πατριάρχου Γρηγορίου του Ε΄ εις έκθεσιν του Ολλανδού επιτετραμμένου Κωνσταντινουπόλεως. (Παρατίθενται στο πρωτότυπο και σε μετάφραση: α) η προκήρυξη περί απαγχονισμού του Γρηγορίου του Ε΄ και β) η έκθεση του Ολλανδού επιτετραμμένου). Κείμενα και Μελέται Νεοελληνικής Φιλολογίας, αρ. 105. Αθήναι, 1976, σελ. 14. [4 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Το ποτάμι θεός: ο Αλφειός. Ανάτυπο. Αθήνα, 1973, σελ. 20. [6 Ευρώ] 
ΚΛΑΪΣΤ ΕΡΡΙΚΟΣ ΦΟΝ, Η σπασμένη στάμνα. Έμμετρη μετάφραση: Τζένη Μαστοράκη. Εταιρεία Σπουδών Σχολής Μωραΐτη, 1982, σελ. 173. Άκοπο αντίτυπο. [15 Ευρώ]
ΚΟΛΛΙΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, Αρβανίτες και η καταγωγή των Ελλήνων. Αθήνα, 1983, σελ. XV+511. [30 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΚΟΛΛΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Βασιλεύς και Επανάστασις 1967. Αθήναι, 1984, σελ. 158. [7 Ευρώ]
ΚΟΡΙΖΗΣ ΧΑΡΙΤΩΝ, Το αυταρχικό καθεστώς 1967-1974: Δομή - λειτουργία - διδάγματα. Gutenberg, 1975, σελ. 157. [20 Ευρώ]
- ΚΡΙΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ, τεύχος 22-23 (Απρ. – Μάιος 1975): Αφιέρωμα στον Φώτη Κόντογλου. Σελ. 176. [20 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Ελληνική εμπορική ναυτιλία (1453-1850). Ε.Μ.Ν.Ε.-Μνήμων, 1987, σελ. 87. Άκοπο αντίτυπο. [3 Ευρώ]
- ΛΟΡΕΝΤΖΑΤΟΣ ΖΗΣΙΜΟΣ, Οι Ρωμιές (o altra cosa). Δόμος, 1979, σελ. 33. Τυπώθηκε σε 750 αριθμημένα αντίτυπα. Το παρόν είναι το 102/750. [20 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΜΑΛΑΙΝΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ, Η Μικρασιατική καταστροφή (Τα παθήματα που δεν γίνονται μαθήματα). Αθήναι, 1962, σελ. 144. Άκοπο αντίτυπο. [16 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΜΑΛΑΚΑΣΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ, Ασφόδελοι. Β΄έκδοση. Ι. Σιδέρης, σελ. 174. Άκοπο αντίτυπο. [20 Ευρώ]
- ΜΕΡΕΝΤΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Ο μύθος της «προδοσίας του Εφιάλτου» εν τη κλασσική γραμματεία. Αθήναι, 1968, σελ. 112. [20 Ευρώ]
ΜΟΛΙΕΡΟΣ, Ντον Ζουάν [Κωμωδία σε πέντε πράξεις]. Μετάφραση: Παντελής Πρεβελάκης. Εταιρεία Σπουδών Σχολής Μωραΐτη, 1973, σελ. 145. [15 Ευρώ]
ΜΟΥΖΑΚΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ, Συνοπτική ιστορία Ηρακλείου Αττικής. Ροταριανός Όμιλος Ηρακλείου Αττικής, 1994, σελ. 31. [8 Ευρώ]
- ΜΠΕΤΤΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, Οι Ζωσιμάδες και η συμβολή τους στη νεοελληνική αναγέννηση. Η ζωή και το έργο τους. [Βραβείο της Ακαδημίας Αθηνών]. Εκδόσεις Ζωσιμαίας Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης. Ιωάννινα, 1990, σελ. 362. [35 Ευρώ]
- ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΔΗΣ ΦΑΙΔΩΝ, Συμβολή εις την ιστορίαν της Ζακυνθίας οικογενείας Σιγούρου επί Ενετοκρατίας. Ανάτυπο. Αθήναι, 1958, σελ. 61+εικόνες. [15 Ευρώ]
ΝΕΑ ΕΣΤΙΑ, τχ. 850 (1 Δεκεμβρίου 1962): Θεσσαλονίκη (1912-1962). Άκοπο αντίτυπο. [15 Ευρώ]
ΝΕΑ ΕΣΤΙΑ, τχ. 1403 (Χριστούγεννα 1985): Αφιέρωμα στη Θεσσαλονίκη. Σελ. 529. Άκοπο αντίτυπο. [20 Ευρώ]
- ΞΕΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Hölderlin. Παραλειπόμενα στη μορφή και το έργο του. Αθήνα, 1979, σελ. 112. [15 Ευρώ]
Ο' ΝΗΛ ΕΥΓ., Ο γυρισμός. Μτφρ.: Παύλου Μάτεσι. Εταιρεία Σπουδών Σχολής Μωραΐτη, 1974, σελ. 118. [5 Ευρώ]
- ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ, ΣΟΛΟΥΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, Η συμβολή της Θεσσαλίας στην απελευθέρωσή της. Με αφορμή τα 100 χρόνια της ένωσης με την Ελλάδα. Ευθύνη, 1983, σελ. 109. Άκοπο αντίτυπο. [15 Ευρώ]
- ΠΑΣΧΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, Καισάριος, ο ιατρός και φιλόσοφος. Ιατροφιλοσοφική μελέτη. Ιωάννινα, 1996, σελ. 53. [3 Ευρώ]
- ΠΛΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Η εκατονταετηρίς της στενογραφίας εν Ελλάδι. Αθήναι, 1962, σελ. 70. [12 Ευρώ]
- ΠΛΑΤΩΝ, Σοφιστής. Εισαγωγή, μετάφραση, σχόλια: Δημήτρης Γληνός. Ελληνοευρωπαϊκή Κίνηση Νέων, 1971, σελ. 321. [20 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΠΡΕΒΕΛΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ, Μοναξιά. Δράμα σε τέσσερις πράξεις και τρεις εικόνες (1937). Οι Εκδόσεις των Φίλων, 1981, σελ. 85. [2,50 Ευρώ]
- ΠΡΕΒΕΛΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ, Το χέρι του σκοτωμένου. Δράμα σε τρεις μέρες. Οι Εκδόσεις των Φίλων, 1971, σελ. 55. [2 Ευρώ]
- ΠΡΟΕΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ, Τραγούδια (1914-1924). Αθήνα, 1926, σελ. 60. Άκοπο αντίτυπο. [25 Ευρώ]
- ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΑΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Η γλώσσα των σονέττων του Λορέντσου Μαβίλη. Κείμενα και Μελέται Νεοελληνικής Φιλολογίας, αρ. 102. Αθήναι, 1976, σελ. 24. Άκοπο αντίτυπο. [6 Ευρώ]
ΣΙΟΡΟΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Η απελευθέρωση των Ιωαννίνων στον ημερήσιο παρισινό Τύπο. Ανάτυπο. Ιωάννινα, 1994, σελ. 39. [7 Ευρώ]
- ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, Δημήτρης Γληνός, παιδαγωγός και φιλόσοφος. Διήμερη Επιστημονική Συνάντηση (25-26 Ιανουαρίου 1983) που οργάνωσε ο Τομέας Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής Παν/μίου Ιωαννίνων. Gutenberg, 1983, σελ. 96. Άκοπο αντίτυπο. [10 Ευρώ] Πωλήθηκε
Περιεχόμενα:
ΗΛΙΟΥ Φ., «Από τον Μιστριώτη στον Λένιν»
ΜΠΙΤΣΑΚΗΣ ΕΥΤ., Δ. Γληνός: Από τον αστικό στον σοσιαλιστικό ανθρωπισμό
ΝΟΥΤΣΟΣ Π., Η συζήτηση για τους κοινωνικούς νόμους στην «Αναγέννηση»
ΨΗΜΜΕΝΟΣ Ν., Ο Γληνός για τον Hegel
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ Γ., Ο Γληνός και η φιλοσοφική ερμηνεία του «Σοφιστή»
ΦΡΑΓΚΟΥΔΑΚΗ ΑΝΝΑ, Ο Γληνός και η παιδεία
ΝΟΥΤΣΟΣ ΜΠ., Ο Γληνός, Ο Gramsi και τα Λατινικά
- ΤΟ ΔΕΝΤΡΟ, τχ. 7-8 (Μάιος-Ιούνιος 1984): Αφιέρωμα στον Ezra Pound. [7 Ευρώ] Κρατημένο
- ΧΑΤΖΗΓΙΑΚΟΥΜΗΣ ΜΑΝΟΛΗΣ, Σύγχρονα σολωμικά προβλήματα (Κριτική συμβολή). Κείμενα και Μελέται Νεοελληνικής Φιλολογίας, αρ. 54. Αθήναι, 1969, σελ. 38. [7 Ευρώ] Κρατημένο
- ΧΑΤΖΗΦΩΤΗΣ Ι., Το πολεμικό ημερολόγιο του οπλαρχηγού Ιωάννου Φουσέκη-Φαρμάκη. Κείμενα και Μελέται Νεοελληνικής Φιλολογίας, αρ. 77. Αθήναι, 1972, σελ. 16. Άκοπο αντίτυπο. [3 Ευρώ]
- ΧΡΗΣΤΟΒΑΣΙΛΗΣ ΧΡ., Ηπειρωτικά παραμύθια. Β΄έκδοση. Ε.Η.Μ. Ιωάννινα, 1963, σελ. 158. [30 Ευρώ]
HOLLAND HENRY, Ταξίδι στη Μακεδονία και Θεσσαλία (1812-1813). Τολίδη, 1989, σελ. 318. Άκοπο αντίτυπο. [20 Ευρώ]
- RILKE RAINER MARIA, Ροντέν (Με 12 εικόνες εκτός κειμένου). Μτφρ.: Εύη Μελά. Έκδοση Ν. Δ. Καραβία, χ.χ., σελ. 120. [15 Ευρώ]
- THÉOPHANOUS GEORGES, Études sur les Guerres Balkaniques : 1912-1913. Éditions Dioné. Athènes, 1996, p. 100. [5 Ευρώ]

Τρίτη, 24 Φεβρουαρίου 2015

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ "ΔΙΑΒΑΖΩ"

Τιμή εκάστου τεύχους:  3 Ευρώ.

11: "Ποτέ δεν θα γίνω λογοτέχνης ...". Συνέντευξη του Νίκου Γαβριήλ Πεντζίκη
19: Ελληνική κινηματογραφική βιβλιογραφία/Η νέα σοβιετική λογοτεχνία/Συνέντευξη του Μποστ
27: Οι εκδόσεις "Δωδώνη"/Το βιβλιοπωλείο "Χνάρι"/Η εκδοτική κίνηση στην Ξάνθη/Το πρώτο ελληνικό βιβλίο που τυπώθηκε στην Αίγυπτο/Για τον Κίτσο Μακρή/Συνέντευξη του Νίκου Πουλαντζά/Το έργο του Γεωργίου Χορτάτση 
31: Νομικά βιβλία στη δημοτική/Το έργο του Μάρκου Μέσκου/Εκδόσεις ΑΣΕ (Αγροτικές Συνεταιριστικές Εκδόσεις)
39: Ελληνικά θεατρικά έργα 1901-1920 δημοσιευμένα σε περιοδικά/Η εκδοτική κίνηση στην Κοζάνη/Το βιβλιοπωλείο "Γρηγόρη"/Οι εκδόσεις "Gutenberg"
40: Η "Ελληνική Νομαρχία"/Τα παιδικά περιοδικά (1970-1980)/Βιβλία για την τζαζ/Η ζωή των περιοδικών το 1980
42: Γιάννης Τσαρούχης: Άλλο ξέρω να διαβάζω κι άλλο συνήθισα να διαβάζω (συνέντευξη)/Δ. Πλάκας, Ξαναδιαβάζοντας τη "Μαντάμ Μποβαρύ" του Φλωμπέρ/Οι εκδόσεις "Παπαζήση"
43: Θ. Παπαδόπουλος, Η μέχρι το 1800 ελληνική βιβλιογραφία/Π. Λουκάκης, Πληροφορίες για την ελληνική βιβλιογραφία στην πολεοδομία/Λ. Κουρετζής, Το θέατρο για παιδιά και έργα "παιδικού θεάτρου" σε βιβλία/Η Εταιρεία Σπουδών/Το βιβλιοπωλείο Libro
44: Σάββας Παύλου, Μεσεβρινός, ο δάσκαλος/Δ. Δασκαλόπουλος, Βιβλιογραφικά της νεότερης λογοτεχνίας μας
45: Οι εκδόσεις "Οδυσσέας"/Μ. Παρασκευαΐδης, Τα περιοδικά του έξω ελληνισμού "Βούρδουλας" της Πόλης και "Κόπανος" της Σμύρνης
53: Θ. Γραμματάς: "Το θέατρο του Γιάννη Καμπύση"/Γ. Γιαννόπουλος: "Οι κοινότητες κατά την Τουρκοκρατία και τα κενά της ελληνικής βιβλιογραφίας" 
57: Η σοβιετική λογοτεχνία 
58: Αντίσταση και λογοτεχνία Κρατημένο
61: Δημήτρης Γληνός
62: Τζαίημς Τζόυς
64: Η ΓΕΝΙΑ ΤΩΝ ΜΠΗΤΝΙΚ
65: Οι επίγονοι του Φρόυντ Κρατημένο
66: ΖΕΝΕ
67: Επιθεώρηση Τέχνης
68: Άγιον Όρος
71: ΣΗΜΕΙΟΛΟΓΙΑ
77: Μαρκήσιος ντε Σαντ
79: Μπόρχες Κρατημένο
83: Μαρξ
Συνέντευξη
Ντεμιρτάς Τζεϊχούν: Οι τούρκοι διανοούμενοι έχουν συνείδηση του κοινού μικρασιατικού πολιτισμού που μας συνδέει (Συζήτηση με το Λουκά Αξελό).
85: Μπορίς Βιάν
Συνέντευξη
Σταύρος Βαβούρης: Η σκοτεινή συμβολική έχει αποκλείσει το ευρύ κοινό από την ποίηση.
89: Νεοελληνικό θέατρο
91: ΝΙΤΣΕ
92: Κωνσταντίνος Θεοτόκης
Εκ των περιεχομένων: Τ. Κόρφης, Από τη συμμετοχή του Λ. Μαβίλη και του Κ. Θεοτόκη στον απελευθερωτικό αγώνα της Κρήτης
Συνέντευξη
Δημήτρης Χριστοδούλου: Είμαι ένας ποιητής που έρχονται σε μένα και δε βρήκαν τον τρόπο να με συναντήσουν.
93: Ρολάν Μπαρτ
100: Λαϊκό αισθηματικό μυθιστόρημα
102: Λουκιανός
106: Θεόφιλος Καΐρης
108: Οι παραμυθάδες (Περό, Γκριμ, Άντερσεν)
125: Μισέλ Φουκώ
126: Ζακ Λακάν
127: ΣΑΡΤΡ
130: Το ελληνικό παραμύθι
137: Γιώργος Θεοτοκάς
Συνέντευξη
Ν. Χουλιαράς: "Ό,τι είπαμε σ' αυτή τη συνέντευξη είναι το περίγραμμα ενός πράγματος από αέρα ..."
138: Φ. ΣΚΟΤΤ ΦΙΤΖΕΡΑΛΝΤ
140: Κάλβος
153: Βιρτζίνια Γουλφ Κρατημένο
157: Κ.Γ. Καρυωτάκης Κρατημένο
162: Ναμπόκοφ
168: Λουί Αραγκόν
169: Τσέχωφ
183: Πωλ Βαλερύ
202: Σιμενόν
206: Αντρέ Ζιντ
Συνέντευξη
Η Έφη Αιλιανού μιλάει για την προσωπική της γνωριμία με τον Ν. Καζαντζάκη στη Μαρία Λαμπαδαρίδου-Πόθου
211: ΜΠΡΕΧΤ
213: Διονύσιος Σολωμός
229: Κάρολος Ντίκενς
235: Ρήγας Βελεστινλής/Η εκδοτική παραγωγή των Ποντίων στη Ρωσία
238: Ψυχο-γλωσσολογία
248: Βιβλίο και εικονογράφηση
249: Τζακ Κέρουακ
250: Ρεαλισμός
253: Μισίμα
272: Τρέλα και κοινωνία
356: Γιάννης Μαρής
425: Νικηφόρος Βρεττάκος

Κυριακή, 15 Φεβρουαρίου 2015

ΝΕΕΣ ΑΦΙΞΕΙΣ

- ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ-ΝΟΒΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ, Προσωπογραφίες [Ρίλκε, Χάινε, Σίλλερ, Γκαίτε, Μιστράλ, Ιστράτι, κ.ά.]. Εξώφυλλο και σχέδια: Κώστας Γραμματόπουλος. Αθήνα, 1966, σελ. 252. [15 Ευρώ] 
- ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, Τάσεις και εξελίξεις της παιδικής λογοτεχνίας στη δεκαετία 1970-1980. Οι Εκδόσεις των Φίλων, 1982, σελ. 182. Άκοπο αντίτυπο. [9 Ευρώ]
- ΑΝΔΡΙΑΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Η εγκληματικότης εν Κρήτη. Διατριβή. Αθήναι, 1968, σελ. 210. [25 Ευρώ]
ΑΝΤΩΝΙΑΔΗ ΣΟΦΙΑ, Εμμανουήλ Αντωνιάδης (1791-1863): ο αγωνιστής, ο δημοσιογράφος. Αθήναι, 1971, σελ. 217. [23 Ευρώ]
[Πρόκειται για τον εκδότη-ιδιοκτήτη του περιοδικού "Ηώς" και της εφημερίδας "Αθηνά".]
ΑΡΣ ΓΚΡΙΓΚΟΡΙ, Η Αλβανία και η Ήπειρος στα τέλη του ΙΗ΄ και στις αρχές του ΙΘ΄αιώνα. Τα Δυτικοβαλκανικά Πασαλίκια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Gutenberg, 1994, σελ. 442. Άκοπο αντίτυπο. [9 Ευρώ] Κρατημένο
ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, Εμμανουήλ Παπάς: η ιστορία και το αρχείο της οικογένειάς του. ΙΜΧΑ, αρ. 191. Θεσσαλονίκη, 1981, σελ. 268. [20 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΒΑΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, Ιστορία της Θάσου (1453-1912). Εταιρεία Μακεδονικών Σπουδών - Μακεδονική Βιβλιοθήκη, αρ. 64. Θεσσαλονίκη, 1984, σελ. 190. [15 Ευρώ] Κρατημένο
ΒΑΛΕΤΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, Το προδομένο Εικοσιένα. Β΄ έκδοση. Φιλιππότη, 1979, σελ. 195. [15 Ευρώ]
- ΒΛΑΣΣΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ, Μάλτα και τα ελληνικά καράβια στον 18ο αιώνα. ΤΖΕΪ ΤΖΕΪ ΕΛΛΑΣ, 2004, σελ. 138. [6 Ευρώ]
- ΒΛΑΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Πολιτικές κοινωνίες στον Όμηρο. ΜΙΕΤ, 1981, σελ. 352. Άκοπο αντίτυπο. [6,50 Ευρώ] Κρατημένο
- ΒΡΟΥΧΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Περίληψις των γεγονότων της πολιορκίας και αλώσεως της Ρόδου εν έτει 1522 κατά τας εκδεδομένας και ανεκδότους τουρκικάς πηγάς. Ανάτυπο. Αθήναι, 1973, σελ. 18. [3 Ευρώ]
ΓΑΡΟΥΦΑΛΙΑΣ ΠΕΤΡΟΣ, Ο "ΑΣΠΙΔΑ" και η πολιτική κρίση του Ιουλίου 1965. Αθήνα, 1977, σελ. 86. [15 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΓΚΑΡΤΖΙΟΥ-ΤΑΤΤΗ ΑΡ., Ο Επιτάφιος του Περικλή στη μετεπαναστατική Ελλάδα. Ανάτυπο. Ιωάννινα, 1999, σελ. 20. [4 Ευρώ]
- ΓΡΙΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΣΟΣ, Η Εκκλησία της Πελοποννήσου μετά την Άλωσιν. Εταιρεία Πελοποννησιακών Σπουδών - Επιστημονική Βιβλιοθήκη, αρ. 5. Αθήναι, 1992, σελ. 560. [40 Ευρώ]
ΔΑΛΛΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, Η δημιουργική δεκαετία στην ποίηση του Βάρναλη. Κέδρος, 1988, σελ. 265. [8 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΑΠ., Της Μάνης αντίλαλοι (Ηθογραφικά αφηγήματα). Σειρά πρώτη. Βιβλιοπωλείον Ευτ. Γ. Βαγιονάκη, 1974, σελ. 159. [17 Ευρώ]
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΑΠ., Της Μάνης τα περασμένα (Ηθογραφικά αφηγήματα). Σειρά τρίτη. Βιβλιοπωλείον Ευτ. Γ. Βαγιονάκη, 1977, σελ. 159. [17 Ευρώ]
- ΔΟΥΑΤΖΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, Οι Ταγματασφαλίτες. Ντοκουμέντα από τα αρχεία τους που τεκμηριώνουν την εγκληματική τους δράση στην Εύβοια τα χρόνια της Κατοχής. Τολίδη, χ.χ., σελ. 288. Άκοπο αντίτυπο. [30 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΕΛΥΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ, Η μαγεία του Παπαδιαμάντη. Α΄έκδοσηΤο εξώφυλλο έγινε από τον Γ. Μόραλη. Ερμείας, 1976, σελ. 128. [20 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΖΟΡΜΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Απομνημονεύματα ή Πληροφορίαι περί των συμβάντων κατά την διάρκειαν της Επαναστάσεως της 15ης Αυγούστου 1909. Εκδ. οίκος Λ.Θ. Λαμπροπούλου. Αθήναι, 1925, σελ. 142. Άκοπο αντίτυπο. [20 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΚΑΡΑΓΙΑΝ ΑΝΔΡΕΑΣ, Ανήθικες ιστορίες. Λονδίνο - Αλεξάνδρεια. Γαβριηλίδης, 2011, σελ. 175. [8 Ευρώ]
- ΚΑΣΣΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ, Ιστορία της Μάνης (Από την προϊστορία μέχρι σήμερα). Αθήνα, 1977, σελ. 161. [15 Ευρώ] 
- ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΣ, Η λατρεία της Παναγίας στα ελληνικά νησιά. Β΄τόμος: Β. Σποράδες, Νησιά Βορ. και Ανατ. Αιγαίου, Δωδεκάνησα, Επτάνησα, Κρήτη, Κύπρος. Φιλιππότη, 1991, σελ. 319. [20 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΚΛΑΙΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Λειτουργική γλωσσολογία. Ελληνικά Γράμματα, 2007, σελ. 131. [7 Ευρώ]
ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΣΠΥΡΟΣ, Αντικαραγκιόζης (Αρνητικές κριτικές για παραστάσεις του Θεάτρου Σκιών στο τελευταίο τέταρτο του περασμένου αιώνα μαζί με εννιά σχέδια του Σταμάτη Λαζάρου και παράρτημα κειμένων και βιβλιογραφίας.). Β΄έκδοση συμπληρωμένη. Φιλιππότη, 1985, σελ. 79. Άκοπο αντίτυπο. [7 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΚΟΝΟΜΟΣ ΝΤΙΝΟΣ, Νικολός Κουτούζης - Μυθιστορηματική βιογραφία. Αθ. Καραβία, 1974, σελ. 213+εικόνες. [20 Ευρώ]
- ΚΟΣΜΑΣ ΝΙΚΟΣ, Ο Λαγκαδάς (Ιστορία - Λαογραφία). Δημοσιεύματα της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών - Μακεδονική Βιβλιοθήκη, αρ. 29. Θεσσαλονίκη, 1968, σελ. 135. [30 Ευρώ]
ΚΟΥΤΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Η έννοια του φωτός εις την αισθητικήν του Πλωτίνου (Διατριβή επί διδακτορία).  Εθνικόν και Καποδιστριακόν Πανεπιστήμιον Αθηνών - Βιβλιοθήκη Σοφίας Ν. Σαριπόλου, αρ. 2. Αθήναι, 1968, σελ. 115. [17 Ευρώ]
ΚΟΥΤΣΙΛΙΕΡΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ, Μαυρομιχαλαίοι και Καποδίστριας (Η αιτία του φόνου). Φιλιππότη, 1982, σελ. 160. [15 Ευρώ]
ΚΡΑΦΤ ΒΙΚΤΩΡ, Ο Κύκλος της Βιέννης και η γένεση του Νεοθετικισμού (Σλικ, Βιτγκενστάιν, Κάρναπ, Πόππερ). "Γνώση", 1986, σελ. 214. Άκοπο αντίτυπο. [17 Ευρώ]
- ΚΥΔΩΝΙΑΤΗΣ ΣΟΛΩΝ, Το νεοκλασσικό κίνημα και τα νεοκλασσικά σπίτια της Τριπολιτσάς. Εκδόσεις Ενώσεων Τριπολιτών Αττικής. Αθήνα, 1988, σελ. 39. [10 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ, Η ελληνική γλώσσα στα Βαλκάνια (1750-1850). Το Τετράγλωσσο Λεξικό του Δανιήλ Μοσχοπολίτη. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 1988, σελ. 171. [25 Ευρώ]
- ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Τα Ευαγγελικά. Το πρόβλημα της μεταφράσεως της Αγίας Γραφής εις την νεοελληνικήν και τα αιματηρά γεγονότα του 1901. Αθήναι, 1976, σελ. 358. [35 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΚΩΣΤΑΡΑΣ ΓΡΗΓ., Η διαλεκτική του Κίρκεγκωρ ως επανάληψις της Σωκρατικής μαιευτικής. Διατριβή. Δημοσιεύματα Βιβλιοθήκης Σοφίας Ν. Σαριπόλου, αρ. 17. Αθήναι, 1971, σελ. 230. Άκοπο αντίτυπο. [30 Ευρώ]
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ, Ο εθνικός αγωνιστής Κων/νος Ράδος και οι εθνικοί ευεργέτες από το Τσεπέλοβο. Μικρή Ζαγοριακή Βιβλιοθήκη, αρ. 8. Γιάννινα, 1971, σελ. 56. [15 Ευρώ] Κρατημένο
- ΛΑΣΣΙΘΙΩΤΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ, Άγιον Όρος. Περιδιάβαση καθαρμού. Εικονογράφηση: Ράλλη Κοψίδη. Αστήρ, 1973, σελ. 99. [30 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΛΕΤΣΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Ο Αιμιλιανός Γρεβενών και το Νεοτουρκικόν Κομιτάτον. ΙΜΧΑ, 1964, σελ. 54+3 φωτογραφίες. [12 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΜΑΛΑΙΝΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ, 4η Αυγούστου: Πως και διατί επεβλήθη η δικτατορία του Ι. Μεταξά (Κείμενον αναθεωρημένον και συμπληρωμένον υπό του συγγραφέως). Β΄έκδοσις. Αθήναι, 1966, σελ. 170. Άκοπο αντίτυπο. [20 Ευρώ] Κρατημένο
- ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ ΕΜΜ., Το παιδομάζωμα κατά τους χρόνους της δουλείας, το σύγχρονον και η γενοκτονία ως μέσον επικρατήσεως δια της παρόδου των αιώνων. Δημοσιεύματα της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών - Μακεδονική Λαϊκή Βιβλιοθήκη, αρ. 11. Θεσσαλονίκη, 1953, σελ. 22. [8 Ευρώ] Κρατημένο
- ΜΕΡΕΝΤΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Διονύσιος Σολωμός ως σατυρικός ποιητής. Γλωσσικός, φιλολογικός και ηθικός έλεγχος δύο σατυρικών ποιημάτων αυτού υπό το ανέσπερον φως της κλασσικής γραμματείας. Αθήναι, 1982, σελ. 222. [18 Ευρώ]
ΜΠΕΚΕΤ ΣΑΜΟΥΕΛ, Τέλος του παιχνιδιού - Πράξη χωρίς λόγια. Μετάφραση: Κωστής Σκαλιόρας. Εταιρεία Σπουδών Σχολής Μωραΐτη, 1975, σελ. 102. [15 Ευρώ]
- ΜΠΕΝΑΤΣΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, Το Πανεπιστήμιο Αθηνών και η σχέση του με τη γενιά του 1880. Ανάτυπο. Ιωάννινα, 1998, σελ. 11. [2 Ευρώ]
- ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ ΕΥΡΙΠΙΔΗΣ, Το αρματολίκι των Αγράφων: μια χώρα ελεύθερη και ανεξάρτητη μέσα στην απέραντη οθωμανική αυτοκρατορία. Δύο τόμοι. Αθήνα, 1980-1981, σελ. 387+278. [60 Ευρώ]
- ΜΠΡΕΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ, Το 1848 στην Ελλάδα. Διατριβή. Αθήνα, 1984, σελ. 284. Άκοπο αντίτυπο. [25 Ευρώ]
- ΜΥΣΤΑΚΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ, Το Θέατρο Σκιών στην Ελλάδα και στην Τουρκία. Εισαγωγή - Οι κωμωδίες: Φαρμακείο / Ανάποδος γάμος. Ερμής, 1982, σελ. 310+εικόνες. [7,50 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΞΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΥΡΙΑΚΟΥ ΑΡΤΕΜΗ, Ο Κοσμάς ο Αιτωλός και οι Βενετοί (1777-1779). Τα τελευταία χρόνια της δράσης του και το πρόβλημα των διδαχών. Π. Πουρναράς. Θεσσαλονίκη, 1984, σελ. 165+εικόνες. [5 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΞΕΦΛΟΥΔΑΣ ΣΤΕΛΙΟΣ, Ο δικτάτορας (Μυθιστόρημα). Οι Εκδόσεις των Φίλων, 1964, σελ. 287. Άκοπο αντίτυπο. [25 Ευρώ]
- ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΟΣ ΝΙΚΟΣ, Σεβάχ ο αριστερός. Αναμνήσεις έξι δεκαετιών (1930-1990). Βιβλιοπωλείον της "Εστίας", 2006, σελ. 319+φωτογραφίες. [8 Ευρώ]
ΠΑΟΥΝΤ ΕΖΡΑ, Ποιητική τέχνη. Εισαγωγή, μετάφραση, σημειώσεις: Βαγγέλης Αθανασόπουλος. Αστρολάβος/Ευθύνη, 1985, σελ. 171. Άκοπο αντίτυπο. [15 Ευρώ]
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ, Η ιατροφαρμακευτική περίθαλψις των αγωνιστών του 1821. Ηράκλειον Κρήτης, 1968 (;), σελ. 41. [10 Ευρώ]
- ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΚΗΣ, 5/42 - Ψαρρός: Ματωμένος θρύλος. Β΄έκδοσις, βελτιωμένη και επηυξημένη. Αθήναι, 1982, σελ. 198+58+φωτογραφίες. [30 Ευρώ]
- ΠΑΠΑΔΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, Το πρόβλημα του αβάτου του Αγίου Όρους. Διατριβή. Θεσσαλονίκη, 1969, σελ. XVI+155. [25 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Δικαιοπρακτικά έγγραφα Σοποτού (ΙΖ΄- ΙΗ΄αι.). Ανάτυπο. Αθήναι, 1976, σελ. 16. [2 Ευρώ]
- ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, Οι Επαναστάσεις του 1854 και 1878 στην Μακεδονία. Δημοσιεύματα της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών - Μακεδονική Λαϊκή Βιβλιοθήκη, αρ. 22. Θεσσαλονίκη, 1970, σελ. 148. [ 20 Ευρώ]
- ΠΑΠΑΤΡΕΧΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, Ιστορία του Αγρινίου και της γύρω περιοχής από την αρχαιότητα ως τη σύγχρονη εποχή. Έκδοση Δήμου Αγρινίου, 1991, σελ. ζ΄+474. [45 Ευρώ]
ΠΑΤΑΤΖΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ, Ιωάννης Σοφιανόπουλος (1887-1951): ένας επαναστάτης χωρίς επανάσταση. Πρόλ.: Άγγ. Αγγελόπουλος. Αθήνα, 1961, σελ. 289. Άκοπο αντίτυπο. [25 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΠΕΝΤΖΙΚΗΣ Ν.Γ., Αρχείον. Α΄έκδοση. Οι Εκδόσεις των Φίλων, 1974, σελ. 388. Άκοπο αντίτυπο. [30 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΠΕΝΤΖΙΚΗΣ Ν.Γ., Ομιλήματα. Α΄έκδοση. Οι Εκδόσεις των Φίλων, 1972, σελ. 206. Άκοπο αντίτυπο. [25 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΠΡΕΒΕΛΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ, Τα ποιήματα (1933-1945) : Η γυμνή ποίηση. Η πιο γυμνή ποίηση. Οι ώρες σ' ελληνικό νησί. Οι Εκδόσεις των Φίλων, 1969, σελ. 184. [6 Ευρώ]
ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ-ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΔΟΥ ΓΛΥΚΕΡΙΑ, Χειρόγραφοι συλλογαί ποιητικών κειμένων ΙΗ΄και ΙΘ΄αιώνος (Σειρά Δευτέρα). Ανάτυπο. Ιωάννινα, 1974, σελ. 11. [3 Ευρώ]
ΡΗΓΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, Ο πόνος στον πολιτισμό και στην ιστορία της Ιατρικής. Εκδόσεις Βήτα, 2009, σελ. viii+167. [10 Ευρώ]
- ΡΟΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Ασκληπιεία και θεραπευτήρια παρά τοις αρχαίοις Έλλησιν: Το Ιερόν του Αμφιαράου. Αθήναι, χ.χ., σελ. 23. [4 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΣΑΙΞΠΗΡ, Δωδέκατη νύχτα. Μετάφραση: Β. Ρώτας. Ίκαρος, 1967, σελ. 110. Άκοπο αντίτυπο. [7 Ευρώ]
ΣΑΙΞΠΗΡ, Ο βασιλιάς Ριχάρδος ο Γ΄. Εισαγωγή - μετάφραση: Β. Ρώτας, Β. Δαμιανάκου. Ίκαρος, 1973, σελ. 149. Άκοπο αντίτυπο. [7 Ευρώ]
ΣΑΙΞΠΗΡ, Ρωμαίος και Ιουλιέτα. Εισαγωγή - μετάφραση: Β. Ρώτας. Ίκαρος, 1978, σελ. 125. Άκοπο αντίτυπο. [7 Ευρώ]
ΣΑΙΞΠΗΡ, Το ημέρωμα της στρίγγλας. Εισαγωγή - μετάφραση: Β. Ρώτας, Β. Δαμιανάκου. Ίκαρος, 1973, σελ. 107. Άκοπο αντίτυπο. [7 Ευρώ]
ΣΑΙΞΠΗΡ, Τρωίλος και Χρυσίδα. Εισαγωγή - μετάφραση: Β. Ρώτας. Ίκαρος, 1972, σελ. 145. Άκοπο αντίτυπο. [7 Ευρώ]
- ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ, Η Πελοπόννησος κατά την δευτέραν Τουρκοκρατίαν (1715-1821). Ερμής, 1978, σελ. η΄+304. [5 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΣΚΟΥΒΑΡΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ, Ο Παπαδιαμάντης όπως τον τραγούδησε ο Σικελιανός. Αστήρ, 1981, σελ. 86. Άκοπο αντίτυπο. [12 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Γραμματική της κοινής των Ελλήνων γλώσσης. Επιμέλεια - εισαγωγή: Θανάσης Χ. Παπαδόπουλος. Κέδρος, 1977, σελ. 316. [25 Ευρώ]
- ΣΤΑΘΑΤΟΣ ΝΙΚΟΣ, Ανδρέας Λασκαράτος. Βιογραφική και κριτική μελέτη. Εκδ. Μαρή, 1958, σελ. λα΄. [6 Ευρώ]
ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΡΑΣΙΔΑΣ, Μποδοσάκης. Ερμείας, χ.χ., σελ. 213. [14 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, Προσωπικές σημειώσεις. Αστρολάβος/Ευθύνη, 1984, σελ. 120. [4 Ευρώ]
- ΤΖΑΜΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Η ναυτιλία του Πηλίου στην Τουρκοκρατία. Μια άγνωστη πτυχή της νεώτερης ναυτικής μας ιστορίας. Βιβλιοπωλείο της "Εστίας", χ.χ., σελ. 103+εικόνες. [15 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΤΙΡΣ ΦΡΕΙΔΕΡΙΚΟΥ, Η Ελλάδα του Καποδίστρια: Η παρούσα κατάσταση της Ελλάδος (1828-1833) και τα μέσα για να επιτευχθεί η ανοικοδόμησή της. Α΄ τόμος: Η πολιτική κατάσταση και η ειρήνευση της Ελλάδος. Β΄ τόμος: Τα μέσα για την επίτευξη της ανοικοδομήσεως της Ελλάδος. Μτφρ.: Α. Σπήλιου. Εισαγ. - επιμ. - σχόλια: Τ. Βουρνά. Τολίδη, 1972, σελ. 309+εικόνες και 267+αναδιπλ. χάρτης. [45 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΤΟΥΡΤΟΓΛΟΥ ΜΕΝΕΛΑΟΣ, Περί της ποινικής δικαιοσύνης επί Τουρκοκρατίας και μετ' αυτήν μέχρι και του Καποδιστρίου. Ανάτυπο. Ακαδημία Αθηνών, 1972, σελ. 37. [6 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΤΣΟΥΓΚΑΡΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, Η Βυζαντινή Κρήτη. Σύνδεσμος Ενώσεων Δήμων και Κοινοτήτων Κρήτης. Κρήτη, 1990, σελ. 126+εικόνες. Άκοπο αντίτυπο. [15 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΦΙΛΙΠΠΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ (Ψυχίατρος), Η ζωή, το έργο και η προσωπικότητα του ποιητή Κ.Γ. Καρυωτάκη (Αναλυτική βιοψυχογραφία). Εκδόσεις Ενώσεως Τριπολιτών Αττικής. Αθήνα, 1985, σελ. 26. [6 Ευρώ]
ΦΙΛΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ, Η Υπόθεση του Ναυτικού 1944-1948. Φιλιππότη, 1985, σελ. 223. Άκοπο αντίτυπο. [25 Ευρώ]
- Φυλακισμένοι μάρτυρες και ήρωες στην Ε.Σ.Σ.Δ. Γεγονότα - Στοιχεία - Μαρτυρίες. Ι. Σιδέρης, 1977, σελ. 193. [15 Ευρώ]
- BOISSIER PIERRE, Ερρίκος Ντυνάν: ο ιδρυτής του Ερυθρού Σταυρού. Μτφρ.: Έμυς Σκληβανιώτη. Ινστιτούτο Κοινωνικών Μελετών "Ερρίκος Ντυνάν". Αθήνα, 1991, σελ. 29+2 φωτογραφίες. [5 Ευρώ]
- BRACKEN CATHERINA PHILIPPA, Κυνηγοί αρχαιοτήτων στην Ελλάδα (1800-1830). Μτφρ.: Λίζα Λάμπρου. Εκδ. οίκος Π.Δ. Γεωργίου και Υιοί Ο.Ε. Θεσσαλονίκη, χ.χ. σελ. 446. Σκληρόδετο. [30 Ευρώ] Πωλήθηκε
- CARILE ANTONIO, Η κατάστασις της αγροτικής τάξεως του Μοριά κατά την περίοδον της Φραγκοκρατίας (ΙΔ΄αι.). Ανάτυπο. Αθήναι, 1981-82, σελ. 11. [2 Ευρώ]
- HAMMOND N.G.L., The Allied Military Mission and the Resistance in West Macedonia, ΙΜΧΑ, 1993, p. 214. [10 Ευρώ]
- LORCA, Τσιγγάνικο τραγουδιστάρι. Μτφρ.: Κώστας Τσιρόπουλος. Οι Εκδόσεις των Φίλων, 1974, σελ. 75. [3 Ευρώ]
NICOGLOU STÉPHAN, L’ Affaire de Corfou et la Société des Nations. Préface de M. Georges Scelle. Librairie Générale Félix Rey. Dijon, 1925, p. xi+112. [25 Ευρώ] 
RILKE RAINER MARIA, Η διαθήκη. Εισαγωγή, μετάφραση, σημειώσεις: Ελευθέριος Πλατής. Αστρολάβος/Ευθύνη, χ.χ., σελ. 55. Άκοπο αντίτυπο. [15 Ευρώ] Πωλήθηκε
RILKE RAINER MARIA, Ποιήματα. Εκλογή από το ποιητικό του έργο. Επιλογή, μετάφραση: Άρης Δικταίος. Ηριδανός, σελ. 223. Άκοπο αντίτυπο. [10,50 Ευρώ] Πωλήθηκε
- SLOT B.J., Επιδημία πανώλους εις Πάτρας 1791-1792 (Έκθεσις του Προξένου Ολλανδίας). Ανάτυπο. Αθήναι, 1985-86, σελ. 8. [2 Ευρώ]
- George Jarvis: His Journal and related documents [Americans in the Greek Revolution, I]. Edited with Introduction, Prologues, Sequel and Notes by George Georgiades Arnakis. Institute for Balkan Studies. Thessaloniki, 1965, p. ΧΧΧΙΙ+282. [20 Ευρώ]

Σάββατο, 14 Φεβρουαρίου 2015

ΧΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

HOKWERDA HERO, "Το Διπλό Βιβλίο του Δ. Χατζή και η Ελλάδα" (σελ. 23): στο περιοδικό ΦΙΛΟΛΟΓΟΣ, τχ. 34Χειμώνας 1983. [3 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΑΝΤΙ, τεύχος 183 (Παρασκευή 31 Ιουλίου 1981): Δημήτρης Χατζής. [2 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΑΝΤΙ, τεύχος 297 (Δεκαπενταύγουστος 1985): Δημήτρης Χατζής. [2 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΒΑΣΙΛΑΚΑΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, "Δημήτρη Χατζή Η Φωτιά" (σσ. 45-88): στο βιβλίο Ο Ελληνικός Εμφύλιος Πόλεμος στη Μεταπολεμική Πεζογραφία (1946- 1958). Ελληνικά Γράμματα, 2000. [13 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΓΟΥΛΑΝΔΡΗΣ ΝΙΚΟΣ, 300 δελτία (1937-1975) για τον Δημήτρη Χατζή. Από τα "Αρχεία Σύγχρονης Κοινωνικής Ιστορίας", την Εθνική Βιβλιοθήκη Széchényi της Ουγγαρίας, δημόσιες και ιδιωτικές πηγές. Αθήνα, 1998, σελ. 222. [8 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΓΟΥΛΑΝΔΡΗΣ ΝΙΚΟΣ, Βιβλιογραφικό μελέτημα (1930-1989) Δημήτρη Χατζή. Γνώση, 1991, σελ. iii+964. [30 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΔΙΑΒΑΖΩ, τχ. 5-6: Δημήτρης Χατζής: Όσο δημιουργούμε σ' ένα κόσμο που ισοπεδώνεται μόνο τόσο υπάρχουμε [Συνέντευξη] [3 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΔΙΑΒΑΖΩ, τχ. 55: Αλ. Ζήρας, Χρονικές, πολιτικές και γλωσσικές διαδικασίες στο έργο του Δημήτρη Χατζή. [3 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΔΙΑΒΑΖΩ, τχ. 180: Δημήτρης Χατζής. [3 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΔΙΑΒΑΖΩ, τχ. 321: Απ. Μπενάτσης, Δημήτρης Χατζής: "Μια συνείδηση της ρωμιοσύνης". [3 Ευρώ] Πωλήθηκε
- Η Λέξη, τχ. 61, Γενάρης 1987. [3 Ευρώ] Πωλήθηκε
Περιεχόμενα:
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΤΖΗΣ (μτφρ. από τα ουγγρικά Νίκος Παπαδημητρίου): Το παιδί
ΡΟΜΠΕΡΤ ΚΡΙΣΤ (μτφρ. Ερρ. Μπελιές): "Το τέλος της μικρής μας πόλης" του Δ. Χατζή και το "Γουάινσμπεργκ, Οχάιο" του Σέργουντ Άντερσον
ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, "Η Μικρή μας Πόλη των ιδεών και το νεοελληνικό μάθημα του Δ. Χατζή" (σσ. 93-105): στο βιβλίο Κρίσιμη λογοτεχνία. Καστανιώτη, 1986. [12 Ευρώ]
Πρωτοδημοσιεύτηκε στην Επιθεώρηση Τέχνης, τχ. 114.
ΦΟΥΣΚΑΡΙΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, Η ανολοκλήρωτη κοινωνία του Μεσοπολέμου στο βιβλίο του Δημήτρη Χατζή: Το Τέλος της Μικρής μας Πόλης. Αχαϊκές Εκδόσεις. Πάτρα, 1990, σελ. 159. [15 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΟΥ ΝΑΤΙΑ, Αφηγηματική τεχνική και ιδεολογία: Οι λογοτεχνικές προσδοκίες της Αριστεράς (1945-1955) και η περίπτωση του Δημ. Χατζή. Η υποδοχή της Φωτιάς και του Τέλους της μικρής μας πόλης στα περιοδικά Ελεύθερα Γράμματα (1946) και Νέος Κόσμος (1954) [σσ. 33] PDF
ΧΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, Ανυπεράσπιστοι. Β΄ έκδοση. Διογένης, 1973, σελ. 184. [6 Ευρώ] Πωλήθηκε
Περιεχόμενα: ΤΕΤΡΙΜΜΕΝΑ ΣΥΜΒΟΛΑ. ΑΗ-ΓΙΩΡΓΗΣ. ΩΡΑ ΤΗΣ ΦΥΡΟΝΕΡΙΑΣ. ΑΝΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΟΙ. ΕΝΑ ΘΥΜΑ ΤΗΣ ΚΑΤΟΧΗΣ. ΤΟ ΟΥΣΙΩΔΕΣ. ΤΟ ΒΑΦΤΙΣΜΑ.
- ΧΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, Γλώσσα και πολιτική. "Πλειάς", 1975, σελ. 95. [8 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΧΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, Η φωτιά. Περιεχόμενα: Η φωτιά. Ο πόλεμος. Ο δρόμος. Πλειάς, 1974, σελ. 169. [8 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΧΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, Θητεία (Αγωνιστικά κείμενα 1940-1950). "Κείμενα", 1979, σελ. 108. Άκοπο αντίτυπο. [15 Ευρώ] Πωλήθηκε
Περιεχόμενα: Τραγούδι στην Αθήνα. Ο κυρίαρχος της Ψυττάλειας. Μουργκάνα. Δρακόλιμνη. Η γυναίκα από τη Φούρκα. Βιβλιογραφικό σημείωμα.
- ΧΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, Μικρό νεοελληνικό όργανο. Εκλογή κειμένων (1947-1975) του Δημήτρη Χατζή για το Νέο Ελληνισμό. Επιλογή κειμένων, σημειώσεις, μεταγραφή: Νίκος Γουλανδρής. Εξάντας, 1995, σελ. 303. [16 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΧΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, Σπουδές. Διηγήματα ξανατυπωμένα και άλλα. "Κείμενα", 1976, σελ. 131. [15 Ευρώ]
Περιεχόμενα: Αη Γιώργης. Το φονικό της Ιζαμπέλας Μόλναρ. Ασήμαντες αφορμές. Μικρό σχόλιο για την Ιφιγένεια εν Αυλίδι. Η νήσος Άνυδρος. "Σάντα Μαρία".
- ΧΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, Το διπλό βιβλίο. Μυθιστόρημα. Δεύτερη έκδοση ξανακοιταγμένη. "Κείμενα", 1977, σελ. 205. [15 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΧΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, Το τέλος της μικρής μας πόλης (Διηγήματα). Β΄έκδοση. Έκδοση της Επιθεώρησης Τέχνης. Αθήνα, 1963, σελ. 184. [30 Ευρώ] Πωλήθηκε
Περιεχόμενα: Ο Σιούλας ο ταμπάκος. Ο τάφος. Σαμπεθάι Καμπιλής. Η θειά μας η Αγγελική. Ο ντέτεκτιβ. Η διαθήκη του καθηγητή. Μαργαρίτα Περδικάρη.
[Στην Α΄έκδοση (Εκδοτικό Νέας Ελλάδας, Ρουμανία 1953) δεν περιλαμβάνονταν τα διηγήματα: Ο τάφος και Ο Ντέτεκτιβ.]
ΧΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, Το τέλος της μικρής μας πόλης (Διηγήματα). Κείμενα, 1982 (Ανατύπωση της έκδοσης του 1979), σελ. 225. Άκοπο αντίτυπο. [10 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΧΑΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, Φωτιά. Μυθιστόρημα. "Κείμενα", 1984, σελ. 152. Άκοπο αντίτυπο. [8 Ευρώ] Πωλήθηκε