Παρασκευή, 14 Οκτωβρίου 2016

ΝΕΕΣ ΑΦΙΞΕΙΣ, 14 ΟΚΤΩΒΡΗ

ΜΑΤΘΑΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΑ, ΝΤΙΒΑ. Διάσημες σοπράνο και μέτζο-σοπράνο της εποχής μας συζητούν για την τέχνη τους. Μτφρ.: Γιώργος Αγγελόπουλος, Παύλος Αγιαννίδης. Νέα Σύνορα – Α.Α. Λιβάνη, 1993, σελ. 412+φωτογραφίες. [20 Ευρώ] Πωλήθηκε
RONCHEY SILVIA, Ipazia. La vera storia. BUR, 2011, p. 318. [6 Ευρώ] Πωλήθηκε
GÁLVEZ PEDRO, Υπατία, η γυναίκα που αγάπησε την επιστήμη. Μτφρ.: Λήδα Παλλαντίου. Μεταίχμιο, 2006, σελ. 207. [5 Ευρώ] Πωλήθηκε
DZIELSKA MARIA, Υπατία η Αλεξανδρινή. Μτφρ.: Γιώργος Κουσουνέλος. Ενάλιος, 1997, σελ. 210. [6,50 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ, Consilium Principis - Consistorium Principis. Το συμβούλιο του αυτοκράτορα από τον Αύγουστο έως τον Ιουστινιανό. Ανάτυπο. Ακαδημία Αθηνών. Αθήνα, 2004, σελ. 77. [12 Ευρώ] 
ΓΟΥΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, Η αρχαία ελληνική σκέψη στον αραβικό πολιτισμό. Το κίνημα των ελληνοαραβικών μεταφράσεων στη Βαγδάτη κατά την πρώιμη αββασιδική περίοδο (2ος – 4ος / 8ος – 10ος αιώνας). Μτφρ.: Μαρία Μακρή. Περίπλους, 2001, σελ. 315. [12 Ευρώ] Πωλήθηκε
BENDA JULIEN, La France byzantine ou le triomphe de la littérature pure (Mallarmé, Gide, Proust, Valéry, Alain Giraudoux, Suarès, les Surréalistes). Essai d’une psychologie originelle du littérateur. Gallimard. Paris, 1945, p. 291. [7 Ευρώ] Πωλήθηκε
PSELLO MICHELE, Imperatori di Bisanzio (Cronografia). Testo e Traduzione. 2 volumi: I (Libri I – VI 75), II (Libri VI 76 – VII). Traduzione di Silvia Ronchey. Testo critico a cura di Salvatore Impellizzeri. Commento di Ugo Criscuolo. Introduzione di Dario Del Corno. Fondazione Lorenzo Valla/Arnoldo Mondadori Editore. Milano, 1984, p. XLIII+403, p. 473. [28 Ευρώ]
FERRO MARC, Οι επτά ηγέτες του πολέμου, 1918-1945. Μεταίχμιο, 2016, σελ. 542. [10 Ευρώ]
ΜΑΥΡΟΓΟΡΔΑΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, 1915: Ο Εθνικός Διχασμός. Πατάκη, 2016, σελ. 343. [8 Ευρώ]
ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ, Αρχειακές έρευνες για τη ζωή και το έργο της ιστορικής κοινωνιογραφίας της ευρωπαϊκής νομικής επιστήμης του Θωμά Διπλοβατάτζη (1468-1541). Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1981, σελ. 116. [15 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΚΩΦΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, Η βαλκανική διάσταση του Μακεδονικού ζητήματος στα χρόνια της Κατοχής και στην αντίσταση. Αθήνα, 1989, σελ. 68. [7 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΣΩΚΟΥ ΡΟΖΙΤΑ, Νουρέγεφ. Κάκτος, 1983, σελ. 197+φωτογραφίες. [8 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΜΕΡΓΙΑΛΗ-ΣΑΧΑ ΣΟΦΙΑ, Γράφοντας ιστορία με τους αγίους. Από την κοινωνία των αγίων στην κοινωνία των Παλαιολόγων (1261-1453). Ηρόδοτος, 2014, σελ. 312. [15 Ευρώ] Πωλήθηκε
RAYBAUD LÉON-PIERRE, Le gouvernement et l’administration central de l’empire byzantine sous les premiers Paléologues (1258-1354). Éditions Sirey. Paris, 1968, p. 293. [20 Ευρώ]
ΚΑΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ, Συμβίωση και επικοινωνία στην Ελλάδα. Αλεξάνδρεια, 1999, σελ. 236. [8 Ευρώ] Πωλήθηκε
GUILLAND RODOLPHE, Études byzantines. PUF. Paris, 1959, p. VIII+324. [25 Ευρώ]
ΖΩΡΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ, Μιλώντας μαζί της. Αρμός, 1999, σελ. 170. [4,50 Ευρώ]
ΚΟΝΟΜΟΣ ΝΤΙΝΟΣ, Ζάκυνθος (Πεντακόσια χρόνια) 1478-1978. Τόμος πρώτος: Καστρόλοφος και Αιγιαλός. Αθήνα, 1979, σελ. 303. Τυπώθηκαν 1000 αντίτυπα. [35 Ευρώ] 
ΚΟΝΟΜΟΣ ΝΤΙΝΟΣ, Ζάκυνθος (Πεντακόσια χρόνια) 1478-1978. Τόμος δεύτερος: Ύπαιθρος χώρα. Αθήνα, 1979, σελ. 256. [35 Ευρώ] 
ΝΤΑΝΚΑΝ ΙΖΑΝΤΟΡΑ, Η ζωή μου. Μτφρ.: Άννα Σικελιανού. Νεφέλη, 1990, σελ. 313. [8 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΚΑΝΕΛΛΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ, Μάνη και Μανιάτες. Εισαγωγή, σημειώσεις, σχόλια: Νίκωνα Στυλ. Δημάγγελου. Εκδόσεις Μουσείου Μάνης, 2010, σελ. 119. [8 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΚΑΛΙΝΔΕΡΗΣ ΜΙΧ., Ο βαρώνος Κωνσταντίνος Δ. Βέλιος (1772-1838): η ζωή και η υπέρ του έθνους προσφορά του. ΕΜΣ - Μακεδονική Βιβλιοθήκη, αρ. 40. Θεσσαλονίκη, 1973, σελ. 77. [10 Ευρώ] Πωλήθηκε 
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Σχοινάς, ένα Ρουμλουκιώτικο χωριό. Θεσσαλονίκη, 2006, σελ. 291. [25 Ευρώ] Κρατημένο
ΦΑΡΑΝΤΟΣ ΜΕΓΑΣ, Η δικαιοσύνη κατά την ιουδαιοχριστιανικήν και την αρχαιοελληνικήν παράδοσιν. Θεσσαλονίκη, 1971, σελ. 57. [8 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚ., Βυζαντινή ιστορία. Τόμος Α΄: 324-610. Β΄έκδοση, με πλήρη βιβλιογραφική ενημέρωση. Βάνιας, 1996, σελ. 435+2 αναδιπλ. χάρτες. [13 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚ., Βυζαντινή ιστορία. Τόμος Β1΄: 610-867. Β΄έκδοση, με βιβλιογραφική ενημέρωση. Βάνιας, 1993, σελ. 439+2 αναδιπλ. χάρτες. [13 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚ., Βυζαντινή ιστορία. Τόμος Β2΄: 867-1081. Β΄έκδοση, με βιβλιογραφική ενημέρωση. Βάνιας, 1997, σελ. 533+1 αναδιπλ. χάρτης. [13 Ευρώ] Πωλήθηκε

Κυριακή, 9 Οκτωβρίου 2016

ΝΕΕΣ ΑΦΙΞΕΙΣ, 9 ΟΚΤΩΒΡΗ

- Μνήμη Ναυαρίνου – Commemoration of Navarino (1827-1977). Ομιλία υπό στρατηγού Δημητρίου Τ. Νότη Μπότσαρη. Ι.Ε.Ε.Ε. Αθήναι, 1978, σελ. 56+φωτογραφίες από την έκθεσιν "Μνήμη Ναυαρίνου, 1827-1977". [6 Ευρώ]
- Υποθήκες Παπαδόπουλου – Παττακού (21.4.67 – 21.4.68). Ανθολόγηση: Βασίλης Βασιλικός. Πλειάς, σελ. 110. [7 Ευρώ] Πωλήθηκε
Χρήμα και αγορά στην εποχή των Παλαιολόγων [Διεθνές Επιστημονικό Συμπόσιο, Χαλκίδα, 22-24 Μαΐου 1998]. Επιστημονική επιμέλεια: Ν. Μοσχονάς. ΕΙΕ/ΙΒΕ, 2003, σελ. 390. [16 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, Η σημαία στο γάμο. Τελετουργία, εξάπλωση, προέλευση (Εθνολογική μελέτη). Αθήνα, 1990, σελ. 67+εικόνες. [13 Ευρώ]
- ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ Κ.Γ., Η μουσουλμανική μειονότης της Δυτικής Θράκης. ΕΜΣ – ΙΜΧΑ. Θεσσαλονίκη, 1956, σελ. 120. [20 Ευρώ] Κρατημένο
- ΒΑΡΔΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ, Το νομισματικόν μας σύστημα κατά τον τελευταίον αιώνα [Χρήμα, νόμισμα, συνάλλαγμα, καλύμματα, σταθεροποίησηις, αναγκαστική κυκλοφορία, μεταλλική δραχμή, οικονομικαί συνέπειαι, κρίσεις, ληπτέα μέτρα]. Αθήναι, 1934, σελ. 36. [10 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΓΚΙΑΛΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Θέματα ιστορίας της ιατρικής. Αθήναι, 1977, σελ. 66. [8 Ευρώ]
Εκ των περιεχομένων:
Από την ιατρική του Ιπποκράτους/Ιατρικά πορτραίτα: Ντα Βίντσι, Θεόδωρος Γαζής, Ι. Καποδίστριας/Έλλην, ο ανακαλύψας το εμβόλιον κατά της ευλογίας: Ο ιατρός Εμμανουήλ Τιμόνης/Περί του τραυματισμού και της αιτίας θανάτου του Ιωάννου Ιουστινιάνη/Τα πρώτα νοσοκομεία των Αθηνών: "Στρατιωτικόν" και "Πολιτικόν"
- ΖΟΛΩΤΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝ, Νομισματικαί και οικονομικαί εξελίξεις. Τράπεζα της Ελλάδος/Αρχείον Μελετών και Ομιλιών, αρ. 19. Αθήναι, 1966, σελ. 33. [5 Ευρώ]
- ΖΟΛΩΤΑΣ ΞΕΝΟΦΩΝ, Προβλήματα εργασίας και κεφαλαίου εις περίοδον πολεμικών ανωμαλιών. Ανάτυπο. Αθήναι, 1940, σελ. 30. [7 Ευρώ]
- ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΗΛΙΑΣ, Λαογραφικό: 1. Η Ρούμελη 2. Το Παλιοχώρι 3. Οι Σαρακατσαναίοι. Αθήνα, 1978, σελ. 287. [17 Ευρώ] Κρατημένο
- ΚΡΕΣΤΟΒΙΤΣ ΓΑΒΡΙΗΛ, Οι Μουσούροι. Αθήναι, 1975, σελ. 22+αναδιπλ. γενεαλογικός πίνακας. [12 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Εμμανουήλ Σκαρπέτης: συγγραφέας γεωγραφικού έργου του ΙΗ΄αιώνα. Ανάτυπο. Αθήνα, 1981, σελ. 48. [8 Ευρώ]
- ΛΟΪΖΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ, Η διεθνής κίνησις προς μεταρρύθμισιν του ποινικού δικαίου και το Σχέδιον Ελληνικού Ποινικού Κώδικος. Αθήναι, 1933, σελ. 125. Άκοπο αντίτυπο. [20 Ευρώ]
- ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Η πολιτική ιστορία του Νικολάου Α. Στράτου. Μια πεντηκοταετία (1872-1922). Αθήναι, 1925, σελ. 238. Με ιδιόχειρη αφιέρωση του συγγραφέα. [35 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Το φιλοσοφικό σύστημα του Θεοδωρακόπουλου σε σχέση με την φιλοσοφία και την γενική θεωρία του δικαίου. Ανάτυπο. Ακαδημία Αθηνών, 1992, σελ. 26. [5 Ευρώ]
- ΜΟΥΜΟΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, Η διαγραφή του σήματος [ Διατριβή]. Αθήναι, 1967, σελ. 326. Άκοπο αντίτυπο. [20 Ευρώ]
- ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΣΤΑΪΚΟΣ, Η Ολυμπία χωρίς κολώνες … Ήτοι τα συμβάντα προ του πολέμου της Ελληνικής ανεξαρτησίας και τα μετέπειτα στην επαρχία Ολυμπίας από τη σκοπιά πάντοτε της οικονομικής ιστορίας και του 101 υψώματος (: 1821-1922). Έκδοση Πολιτιστικού Συνδέσμου Νέων Ανδρίτσαινας. Αθήνα, 1986, σελ. 208. [18 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Η Κοινότητα Αθανασίου Διάκου (Πρώην Άνω Μουσουνίτσα) Επαρχίας Παρνασσίδας – Νομού Φωκίδας. Ο τόπος γέννησης του Ήρωα Αθανασίου Διάκου. Έκδοση "Αδελφότητος Αθανασίου Διάκου". Αθήνα, 1998, σελ. 383. [27 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΠΑΠΑΡΡΗΓΑ-ΑΡΤΕΜΙΑΔΗ ΛΥΔΙΑ, Ελληνικές ιατρικές – φιλοσοφικές επιδράσεις αναφερόμενες στην πώληση κατά το ρωμαιοβυζαντινό δίκαιο. Ανάτυπο. Ακαδημία Αθηνών, 2004, σελ. 31. [5 Ευρώ]
- ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧ., Νεοελληνικά ναυτικά θέματα. Ίδρυμα Νεοελληνικών Σπουδών – Δημοσιεύματα αρ. 2. Αθήναι, 1983, σελ. 45. Άκοπο αντίτυπο. [8 Ευρώ] Πωλήθηκε
Περιεχόμενα:
Άγνωστη έκδοσις του "Πορτολάνου"
"Θεσπίσματα περί των ραγιάδικων καραβιών': Ένα ανέκδοτο έγγραφο
Η "Θαλάσσιος Νομοθεσία" του Νικ. Κεφαλά
Ρωσική προστασία σε πλοία ελληνικά κατά το Α’ τέταρτο του ΙΘ΄αιώνος
Σταχυολογήματα ειδήσεων για ναυτικά γεγονότα κατά την διάρκεια του Αγώνος
Εγχειρίδιο της Ναυτικής του Νικ. Βρυώνη για διδακτικούς σκοπούς
- ΠΟΥΛΑΚΟΥ-ΕΥΘΥΜΙΑΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ, Επιτομή εμπορικού δικαίου. Δ΄έκδοση. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 2003, σελ. 504. [25 Ευρώ]
- ΠΡΩΤΟΨΑΛΤΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Το Ημερολόγιον της αιχμαλωσίας του Φώτου Τζαβέλλα (1792-1793). Αθήναι, 1972, σελ. 29. Άκοπο αντίτυπο. [10 Ευρώ]
- ΡΟΔΙΤΗΣ ΑΝΤΗΣ, "Την Ελλάδα θέλομεν και ας τρώγωμεν πέτρες". Ύλη ιστορίας για μιαν αγγλική αποικία της Ελλάδος. Βιβλιοπωλείον της "Εστίας", 2006, σελ. 439+φωτογραφίες. [10 Ευρώ]
- ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ, Η πατρίδα μου Λάμψακος. Μνήμες που δεν χάνονται. Ιωλκός, 1987, σελ. 395+αναδιπλ. σχεδιάγραμμα. Το εξώφυλλο φιλοτέχνησε ο Μιχ. Νικολινάκος. [12 Ευρώ]
ΣΚΙΑΔΑΣ ΝΙΚΟΣ, Χρονικό της ελληνικής τυπογραφίας. Τρεις τόμοι. [80 Ευρώ] Κρατημένο
Α΄ τόμος: Σκλαβιά. Διαφωτισμός. Επανάσταση (1476-1828). Gutenberg, 1976, σελ. 325.
Β΄ τόμος: Μαχόμενη τυπογραφία, 1829-1862 (Σύμμικτα). Gutenberg, 1981, σελ. 395.
Γ΄ τόμος: 1863-1909 (Σύμμικτα). Gutenberg, 1982, σελ. 428.
- ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ, Κριτική θεωρία δικαιοσύνης. Θεμελίωση αρχών. Σαββάλας, 2011, σελ. 438. [13 Ευρώ]
- ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, Η δημοκρατία μεταξύ ουτοπίας και πραγματικότητας. Μελέτες χαριστήριες στον Ζήση Παπαδημητρίου. Επιμ.: Αντώνης Μανιτάκης. Σαββάλας, 2011, σελ. 558. [13 Ευρώ]
- ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, Η ιστορία της Πρέβεζας. Πρακτικά Α΄Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου [Πρέβεζα, 22-24 Σεπτεμβρίου 1989]. Εκδόσεις Δήμου Πρέβεζας, 1993, σελ. 282. [20 Ευρώ]
Εκ των περιεχομένων:
ΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΛ., Η τουρκική κατάληψη της Πρέβεζας από τα Βραχέα Χρονικά
ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ Α., Τα Κάστρα Πρέβεζας – Βόνιτσας – Λευκάδας στην εποχή της Βενετοκρατίας
FLORISTAN JOSE, Η Πρέβεζα, οι Ισπανοί και οι απελευθερωτικοί αγώνες στην αρχή του 17ου αι.
ΚΟΚΟΛΑΚΗΣ ΜΙΧ., Η οικιστική συγκρότηση του καζά της Πρέβεζας (1830-1912).
ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΣΠ., Η Πρέβεζα κατά τον αγώνα της Ελληνικής ανεξαρτησίας.
ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΓΓ., Η επίδραση των πολιτικών και στρατιωτικών γεγονότων της περιόδου 1860-1876 στη ζωή της Πρέβεζας.
ΑΥΔΙΚΟΣ Β., Η αποτύπωση των ιστορικών και κοινωνικών γεγονότων στην ονοματοθεσία των οδών της Πρέβεζας.
- ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, Θράκη: Ιστορική και λαογραφική προσέγγιση του λαϊκού πολιτισμού της. Επιμ.: Μ. Βαρβούνης. Εκδ. Αλήθεια. Αθήνα, 2006, σελ. 355. [20 Ευρώ]
- ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, Το φύλο και η συμπεριφορά του. Νομικές, ψυχολογικές και κοινωνικές διαστάσεις της ομοφυλοφιλίας και της ομοφυλοφοβίας. Πρακτικά 1ης Διεπιστημονικής Συνάντησης [Θεσσαλονίκη, 9-10 Οκτωβρίου 2000]. Επίκεντρο, 2008, σελ. 163. [9 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΤΣΕΚΟΥΡΑΚΗΣ ΔΑΜΙΑΝΟΣ, Η στάση των σοφιστών απέναντι στο "δίκαιο του ισχυρότερου". Ανάτυπο. Θεσσαλονίκη, 1984, σελ. 47. [7 Ευρώ]
- ΦΙΛΑΡΕΤΟΣ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ, Μελέτη επί της εθνικής οικονομικής πολιτικής της Ελλάδος. Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας, 1922, σελ. 20. [8 Ευρώ]
- ΦΙΛΙΠΠΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ, Το ύψιστον ηθικόν ιδεώδες κατά Βούδδαν. Ανάτυπο. Αθήναι, 1936, σελ. 49. Με ιδιόχειρη αφιέρωση του συγγραφέα. [10 Ευρώ]
ΦΙΝΛΕΫ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Ιστορία της ελληνικής επαναστάσεως. Μτφρ.: Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης. Φιλολογική επιμέλεια: Άγγελος Γ. Μαντάς. Δύο τόμοι. Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, 2008, σελ. 537+453. [25 Ευρώ] Πωλήθηκε
- DE RIENCOURT AMAURY, Γυναίκες και εξουσία. Τραυλός, 2001, σελ. 812. [15 Ευρώ] Πωλήθηκε
- MEYENDORFF JEAN, Ο άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς και η ορθόδοξη μυστική παράδοση. Μτφρ.: ΕΛ. ΜΑΪΝΑΣ. Ακρίτας, 1989, σελ. 223. [15 Ευρώ] Πωλήθηκε
- RENFREW COLIN, Η ανάδυση του πολιτισμού. Οι Κυκλάδες και το Αιγαίο στην 3η χιλιετία π.Χ. ΜΙΕΤ, 2009, σελ. 965. [23 Ευρώ] Κρατημένο
- ROMAIOS C., Cultes populaires de la Thrace: Les Anasténaria. La Cérémonie du Lundi Pur. Traduit du Grec par I. Tissaméno. Collection de l'Institut Français d'Athènes - Cahiers d'Hellénisme 1. Athènes, 1949, p. 213. [35 Ευρώ]
ROMILLY JACQUELINE deΟ Θουκυδίδης και ο αθηναϊκός ιμπεριαλισμός. Παπαδήμα, 2004, σελ. 567. [28 Ευρώ
- VOURAS PAUL, The changing Economy of Northern Greece since World War II. ΕΜΣ – ΙΜΧΑ. Θεσσαλονίκη, 1962, σελ. XVI+227. [18 Ευρώ]

Σάββατο, 8 Οκτωβρίου 2016

ΕΛΛΑΔΑ 1940-1950

- Αρχείο της Πολιτικής Επιτροπής Εθνικής Απελευθέρωσης (Π.Ε.Ε.Α.) - Πρακτικά Συνεδριάσεων. Έρευνα - Παρουσίαση: Δημήτρης Παπαδημητρίου. Σύγχρονη Εποχή, 1990, σελ. 211. [5 Ευρώ]
- Δέκα χρόνια αγώνες 1935-1945. Το Κ.Κ.Ε. στις αποφάσεις των Συνεδρίων, των Συνδιασκέψεων και των Ολομελειών της Κεντρικής Επιτροπής. Πρόλογος: Γ. Ζέβγου. Εκδόσεις Πορεία. Αθήνα, 1977, σελ. 333. [25 Ευρώ]
Επιστημονικό Συμπόσιο: Η Ελλάδα του '40 (19-20 Απριλίου 1991). Εταιρεία Σπουδών Νεοελληνικού Πολιτισμού και Γενικής Παιδείας, 1993, σελ. 248. [9 Ευρώ]
Η απελευθέρωσις της Ελλάδος και τα μετά ταύτην γεγονότα (Ιούλιος 1944 - Δεκέμβριος 1945). Αρχηγείον Στρατού/Διεύθυνσις Ιστορίας Στρατού. Αθήναι, 1973, σελ. ΧΧ+443+φωτογραφίες+χάρτες+σχεδιαγράμματα. [70 Ευρώ]
- Η Αυτοδιοίκηση στην Ελεύθερη Ελλάδα. Από τον νεοελληνικό διαφωτισμό στους "Κώδικες" της Αντίστασης. Επιμ.-παρουσ.: Παπαγιάννης Π. «Νέα Σκέψη», 1990, σελ. 189. [15 Ευρώ] 
Η γυναίκα στο Παραπέτασμα κι η Ελληνίδα. «Οργάνωση Κοινωνικής Δραστηριότητος». Αθήναι, 1962, σελ. 23. [9 Ευρώ]
Η Έκθεσις της Βρεττανικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής δια την Ελλάδα. Έκδοση της Πανελληνίου Ομοσπονδίας Δημοκρατικών Συλλόγων. Αθήναι, Νοέμβριος 1946, σελ. 19. Φωτομηχανική ανατύπωση. [4 Ευρώ]
- Η Ελληνική αναδημιουργία σε αριθμούςΥφυπουργείον Τύπου και Τουρισμού. Εκδόσεις 4ης Αυγούστου - Αριθ. 28. Αθήναι, 1939, σελ. 51. [20 Ευρώ]
Η εποποιΐα του 1940-41. Αρχείον ιστορικών σελίδων. Εκδόσεις Ορίζων, 1980, σελ. 190. [23 Ευρώ]
Η οικονομική αναδιοργάνωσις του Νέου Κράτους. Εκδόσεις 4ης Αυγούστου, αρ. 5. Αθήναι, 1937, σελ. 96. [30 Ευρώ]
- Η Συμφωνία της Βάρκιζας – Όλα τα σχετικά κείμενα. Έκδοσις της Διευθύνσεως Τύπου και Πληροφοριών. Αθήναι, Φεβρουάριος 1945, σελ. 31. Φωτομηχανική ανατύπωση. [7 Ευρώ]
Καταστατικόν Ενώσεως Τύπου Εθνικής Αντιστάσεως 1941-1944. Αθήναι, 1945, σελ. 10. [15 Ευρώ]
Σελίδες Ηπειρωτικής δόξης (Σύντομος αναφορά εις τους αγώνας των Εθνικών Ομάδων Ελλήνων Ανταρτών Ε.Ο.Ε.Α.) "ΝΑΠ. ΖΕΡΒΑΣ". Σύνδεσμος Αγωνιστών Εθνικής Αντιστάσεως Ιωαννίνων. Ιωάννινα, 1960, σελ. 96. [17 Ευρώ]
- Στ' άρματα! Στ' άρματα! Χρονικό της εθνικής αντίστασης 1940-1945. Συντάκτες: Γ. Ζωίδης, Δ. Κάιλας, κ.ά. Εκδόσεις "Γνώσεις", 1986, σελ. 617. [40 Ευρώ]
- Σύσκεψη Μυρόφυλλου Πλάκας - Πρακτικά. Φεβρουάριος 1944. Σελ. 75. Φωτομηχανική ανατύπωση. [10 Ευρώ] Πωλήθηκε
- Τα μυστικά αρχεία του Φόρεϊν Όφφις. Επιμ.: Νίκος Αγγελής. Πάπυρος Πρεςς, 1971, σελ. 190. [10 Ευρώ] Πωλήθηκε
Τι είναι το Κ.Κ.Ε. "Πολιτική και Κοινωνική Βιβλιοθήκη", αρ. 12, σελ. 31. [9 Ευρώ]
Το Έπος του 1940 - Λαϊκή εικονογραφία. Πρόλ.: Ιωάννη Μαζαράκη-Αινιάν. Εισαγωγή - Κείμενα: Ευθ. Παπασπύρου-Καραδημητρίου. Ι.Ε.Ε.Ε., 1987, σελ. 219. Με ιδιόχειρη αφιέρωση του Ι. Μαζαράκη. [45 Ευρώ]
Το χρονικό του αγώνα. Στ' άρματα! Στ' άρματα! Ιστορία της Εθνικής Αντίστασης. Συλλογική εργασία αγωνιστών. Εισαγωγή - επιμέλεια και θεώρηση ύλης: Γεράσιμος Αυγερόπουλος. Τόμοι Α-Δ. Εκδ. Γιαννίκος, 1964, σελ. 382+382+366+544. [90 Ευρώ]
- In Memoriam: Αφιέρωμα εις την μνήμην των Ισραηλιτών θυμάτων του ναζισμού εν Ελλάδι. Β΄έκδοσις. Ισραηλιτική Κοινότης Θεσσαλονίκης, 1976, σελ. 502. [60 Ευρώ]
FISCHER W., RONDHOLZ E., ΦΑΡΑΝΤΟΣ Γ., Επανάσταση και Αντεπανάσταση στην Ελλάδα (1936-1974). Μπουκουμάνης, 1974, σελ. 150. [6,50 Ευρώ]
HAMMOND N.G.L., The Allied Military Mission and the Resistance in West Macedonia, ΙΜΧΑ, 1993, p. 214. [10 Ευρώ]
LOVERDO COSTA, La Grèce au combat. De l’ attaque italienne à la chute de la Crète (1940-1941). Calmann-Lévy. Paris, 1966, p. 350+photos. [15 Ευρώ]
PAPANDREOU GEORGE, The Third War. Athens, 1948, p. 77. [20 Ευρώ]
PIPINELIS P., The Greek Question before the United Nations. Speeches delivered in the First (Political) Committee. Published by the Greek Office of Information. London, 1949, p. 71. [15 Ευρώ] 
XYDIS STEPHEN, Greece and the Great Powers 1944-1947. Prelude to the ‘Truman Doctrine’. ΙΜΧΑ, Θεσσαλονίκη, 1963, σελ. XXI+758+εικόνες εκτός αρίθμησης. Σκληρόδετο. [60 Ευρώ]
ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΗΣ, Η πρώτη πράξη της ελληνικής τραγωδίας (Μέση Ανατολή 1940-1944). Σύγχρονη Εποχή, 1994, σελ. 380. [6 Ευρώ]
ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ Κ.Α. (Αρχηγός Στόλου 1943-44), Το Ναυτικόν μας κατά την πολεμικήν περίοδον 1941-45. Αετός Α.Ε. Αθήναι, 1952, σελ. 204+φωτογραφίες. [40 Ευρώ]
- ΑΡΣΕΝΙΟΥ ΛΑΖΑΡΟΣ, Η δολοφονία του Κώστα Βιδάλη: Ένα έγκλημα της Δεξιάς που στέρησε τη δημοσιογραφική οικογένεια από μια σημαντική προσωπικότητα και έπληξε θανάσιμα την ελευθεροτυπία στη χώρα μας. Τολίδη, χ.χ., σελ. 136. Άκοπο αντίτυπο. [13 Ευρώ]
- ΑΥΓΕΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, Μνήμες αγώνων. Αθήνα, 2008, σελ. 367. Σκληρόδετο. [30 Ευρώ]
ΒΕΛΛΙΑΔΗΣ ΑΝΝΙΒΑΣ, Κατοχή. Ενάλιος, 2008, σελ. 239+φωτογραφίες. [7 Ευρώ
- ΒΟΥΛΤΕΨΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, Συναγωνιστής Ακέλας. Β΄συμπληρωμένη έκδοση. Αλκυών, 1997, σελ. 344. [17 Ευρώ]
ΒΟΥΡΒΑΧΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ, Ποιος σκότωσε τον Πολκ; Μια πολιτική δολοφονία και δικαστική πλάνη. Προσκήνιο, 2003, σελ. 423. [10,50 Ευρώ]
- ΒΡΑΧΝΙΑΡΗΣ ΧΡ., Τα χρόνια της λαϊκής εποποιΐας. Πόλεμος – Κατοχή – Αντίσταση. Πανόραμα, 1983, σελ. 296. [14 Ευρώ] 
- ΒΡΥΩΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Η Ελλάδα έτσι - Όχι έτσι. Γιατί αξίζει να ζούμε, γιατί αγωνιζόμεθα, γιατί πιστεύομεν! Εικονογραφήσεις εξωφύλλου και κειμένου: Σταύρου Ορφανού. Αθήναι, 1949, σελ. 48. Άκοπο αντίτυπο. [15 Ευρώ]
- ΓΕΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΣ, Σπύρος Μελετζής: ο άνθρωπος που φωτογράφισε το αντάρτικο. Αθήνα, 1984, σελ. 143. [20 Ευρώ]
ΓΕΣ, Αι μάχαι του Βίτσι και του Γράμμου 1949 υπό το συνθηματικόν Επιχείρησις "Πυρσός". Αθήναι, 1951, σελ. 245. [50 Ευρώ]
ΓΕΣ, Το τέλος μιας εποποιΐας (Απρίλιος 1941). Έκδοσις Δ.Ι.Σ. Αθήναι, 1959, σελ. XV+467+φωτ.+χάρτες. [20 Ευρώ]
ΓΚΑΝΑΤΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ (Χείμαρρος), Ένας Δάσκαλος - Καπετάνιος καταγράφει και αξιολογεί τη δεκαετία 1940-1950. Επίκεντρο, 2011, σελ. 670. [18 Ευρώ]
ΓΚΡΙΤΖΩΝΑΣ ΚΩΣΤΑΣ, Οι Έλληνες ναυτεργάτες στην πολιτική προσφυγιά. Επικαιρότητα, 1987, σελ. 86. [7 Ευρώ]
ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (αντ/γος), Από την κορυφή του λόφου. Αναμνήσεις και στοχασμοί (1914-1952 και 1959-1962). Μετά 5 σχεδιαγραμμάτων και 50 φωτογραφιών. Αθήναι, 1966, σελ. 580+11 χ.α.. [45 Ευρώ]
- ΓΥΦΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜ., Μαρτυρίες για την ελληνική αντίσταση 1941-1944. Αθήνα, 1981, σελ. 293. [25 Ευρώ]
ΔΑΣΚΑΛΟΥΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ (Έφ. υπολοχαγός Πυρ/κου), Η υποχώρησις. Αθήναι, 1949, σελ. 63. Με αφιέρωση του συγγραφέα. [30 Ευρώ]
- ΔΕΒΟΓΑΣ Ε., Η μάχη στο Γαλατά, Μάιος 1941 [Έμμετρο]. Αθήνα, 1982, σελ. 149. [12 Ευρώ]
ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Η συμβολή της Ελλάδος στην έκβαση των δύο παγκόσμιων πολέμων. Εκδοτική Αθηνών, 1992, σελ. 159. [6 Ευρώ]
- ΔΕΣΠΟΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Ο πόλεμος 1939-1945: αιτίες, κύριες φάσεις και συνέπειές του (Ομιλία). Ακαδημία Αθηνών, 1995, σελ. 19. [4 Ευρώ] 
- ΔΙΑΜΑΝΤΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ (Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ομήρων Γερμανίας), Πικρές μέρες. Β΄ έκδοση βελτιωμένη. Πειραιάς, 1990, σελ. 239. [13 Ευρώ]
ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ, Τα Ελληνικά Δίκαια στη Διάσκεψη της Ειρήνης. Δημοσιεύματα της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών - Μακεδονική Βιβλιοθήκη, αρ. 11. Θεσσαλονίκη, 1949, σελ. γ΄+144. [25 Ευρώ]
ΖΑΝΝΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ, Ημερολόγιο πολέμου '40-'41. Ερμής, 1979, σελ. 160. [3,50 Ευρώ]
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Ελληνοϊταλικός και Ελληνογερμανικός πόλεμος 1940-1941. Αθήνα, 1945, σελ. 206+19 σχεδιαγράμματα. [45 Ευρώ]
ΖΗΤΡΙΔΟΥ ΠΙΠΙΤΣΑ, ΨΗΜΕΝΟΥ ΕΛΕΝΗ, Ελληνίδες - Β΄Παγκόσμιος πόλεμος (1940-1944). Δίγλωσση έκδοση: ελληνικά, αγγλικά. Αετός Α.Ε., 1950, σελ. XVIII+199+εικόνες. [40 Ευρώ]
[Κατάλογος 200 και πλέον γυναικών που αγωνίστηκαν για την απελευθέρωση της πατρίδας.]
- ΗΛΙΑΔΑΚΗΣ ΤΑΣΟΣ, Οι επανορθώσεις και το Γερμανικό κατοχικό δάνειο. Εκδόσεις Δετοράκη, 1997, σελ. 320. [12 Ευρώ]
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΩΝΤΑΣ, Συνταγματάρχης Κων/νος Δαβάκης. Το εξώφυλλο φιλοτέχνησε ο Μιχ. Νικολινάκος. Π. Πατσιλινάκος, 1979, σελ. 366+φωτογραφίες. [30 Ευρώ]
- ΘΩΜΑΪΔΗΣ Γ., Ογδόντα σελίδες: το χρονικό της δόξας 1940-41. Σαν παραμύθι και σαν αλήθεια … Αετός Α.Ε. Αθήναι, 1947, σελ. 77. [7 Ευρώ]
- ΚΑΓΟΥΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ, Μνημόσυνο στον Παναγιώτη Ελλή (Τον άνανδρα δολοφονηθέντα το βράδυ της 25 του Απρίλη 1967 στον Ιππόδρομο). Αθήνα, 1976, σελ. 103. [10 Ευρώ]
ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ, Αλέξανδρος Παπάγος. Εκδ. Νεοελληνικής Ιστορίας. Αθήνα, 1953, σελ. 79. Άκοπο αντίτυπο. [18 Ευρώ]
- ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ ΚΩΣΤΑΣ, Η Δεκεμβριανή "Επανάσταση". Το χρονικό μιας τετραετίας (1941-1945). Β΄ έκδοση. Εκδ. Λόγχη, 2010, σελ. 357. [12 Ευρώ]
- ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Εγκύκλιος διαταγή περί γενικών τινων κατευθύνσεων και οδηγιών. Έκδοσις Ε.Ο.Ν., αρ. 28. Αθήναι, 1939, σελ. 78. [30 Ευρώ]
ΚΑΠΙΤΣΟΓΛΟΥ ΝΙΚΟΣ (Δημοσιογράφος), Πίσω από το Παραπέτασμα. Μαθηταί και σπουδασταί στους κομμουνιστικούς παραδείσους (Στην Αλβανία, στη Γιουγκοσλαυΐα και στη Βουλγαρία δημιουργούνται νέοι σκλάβοι των ερυθρών τυράννων). Αθήναι, 1950, σελ. 40. [15 Ευρώ] 
ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ, Ο Ι. Μεταξάς αυτοψυχαναλύεται. «Περιοδικός Τύπος Α.Ε», 1988, σελ. 375. [22 Ευρώ]
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ, Η Εκκλησία από την Κατοχή στον Εμφύλιο. Προσκήνιο, 2001, σελ. 375. [20 Ευρώ]
- ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΑΣ Γ., Οι αετοί της ερήμου. Φιλιππότη, 1981, σελ. 135. [16 Ευρώ]
ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ ΚΩΣΤΑΣ, Δημοκράτες χωρίς δημοκρατία. Τα μοιραία χρόνια 1946-47. Προσκήνιο, 2005, σελ. 308. [10,50 Ευρώ]
- ΚΑΡΑΝΤΗΣ ΤΑΣΟΣ, Οι αναμνήσεις του αγωνιστή Βαγγέλη Π. Σαλταμάνη. Μαρτυρίες και τεκμήρια. Αθήνα, 2005, σελ. 289. [10 Ευρώ]
[Ο συγγραφέας κατέγραψε τις αναμνήσεις του αγωνιστή Σαλταμάνη και επεξεργάστηκε το αρχείο του, σπάνια έγγραφα και ντοκουμέντα που παρουσιάζουν την κοινωνική, πολιτική και οικονομική κατάσταση της Σαλαμίνας την κατοχική περίοδο.]
- ΚΑΡΤΑΛΑΜΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ, Η αεροπορία στον πόλεμο του '40. Αθήνα, 1990, σελ. VIII+488+φωτογραφίες. Σκληρόδετο. [25 Ευρώ]
ΚΑΡΤΑΛΑΜΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ, Πετώντας σε ξένους ουρανούς. Αθήνα, 1993, σελ. 591+φωτογραφίες. Σκληρόδετο. [25 Ευρώ]
ΚΑΤΗΦΟΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Στο Κόκκινο νησί ... Ξυλογραφίες: Γ. Βαρλάμου. Αθήνα, Γενάρης 1952, σελ. 310. Με ιδιόχειρη αφιέρωση του συγγραφέα. [40 Ευρώ] 
["Η έρευνά μου αυτή αναφέρεται σε γεγονότα που έγιναν στα στρατόπεδα των Νησιών από το 1946-1949", Π. Κατηφόρης]
- ΚΑΤΣΩΤΑΣ ΠΑΥΣΑΝΙΑΣ, Η δεκαετία 1940-1950. Πόλεμος εναντίον των εισβολέων Ιταλών και Γερμανών 1940-1941. Πόλεμος εις την Βόρειο Αφρική με την VIIIη Βρεταννική Στρατιά 1942-43. Απελευθέρωση. Κίνημα του Δεκεμβρίου 1944. Συμφωνία της Βάρκιζας. Ευθύναι δια τας ενόπλους ανωμαλίας κατά τα έτη 1946-1949. Και αι μετέπειτα εξελίξεις μέχρι σήμερα. Αθήναι, 1981, σελ. 464. Με αφιέρωση του συγγραφέα. [30 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΚΑΦΙΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Η Υπόθεση Πολκ - Στακτόπουλου. Προσκήνιο, 2008, σελ. 291. [12 Ευρώ]
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΕΝΩΣΙΣ, Το πολιτικό πρόβλημα της Ελλάδος [Προγραμματικός λόγος εκφωνηθείς από τον Πρόεδρον του Διοικητικού Συμβουλίου της Ενώσεως κ. Νικ. Μαλαγαρδήν την 20ήν Μαΐου 1945 εις πολιτικήν συγκέντρωσιν εις το Θέατρον «Κεντρικόν»]. Αθήναι, Ιούνιος 1945, σελ. 37. [25 Ευρώ]
ΚΟΚΚΙΝΟΥ Κ., 1942-1945: Τα χρόνια της κρίσης. Γεγονότα και ντοκουμέντα. Ι. Σιδέρης, 1979, σελ. 255. [13 Ευρώ]
- ΚΟΛΙΑΤΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Σελίδες δόξης (Γραμμένες με το αίμα των παιδιών της Ελλάδος εις τα Βορειοηπειρωτικά βουνά). Έκδοσις Δευτέρα. Αθήναι, 1951, σελ. 322 (με πολλές φωτογραφίες). [55 Ευρώ]
[Ο συγγραφέας ήταν δημοσιογράφος, πολεμικός απεσταλμένος της "Καθημερινής" κατά τον πόλεμο 1940-41.]
ΚΟΥΚΟΥΝΑΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ, Ο αρχιεπίσκοπος Δαμασκηνός. Εκδόσεις Μέτρον, σελ. 277. [20 Ευρώ]
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΣΟΣ, Η αυτολογοκριμένη μνήμη. Τα Τάγματα Ασφαλείας και η μεταπολεμική εθνικοφροσύνη. Φιλίστωρ, 2005, σελ. 172+εικόνες. [8 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΛΑΓΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ, Το "παιδομάζωμα" και οι ελληνογιουγκοσλαβικές σχέσεις 1949-1953. Ι. Σιδέρης, 1996, σελ. 185. [6,50 Ευρώ]
ΛΑΠΑΤΑΣ ΝΟΤΗΣ, Όταν η Ελλάδα θρηνούσε τους Έλληνες (1941-1944). Αθήνα, 1985, σελ. 330. [15 Ευρώ]
ΛΙΝΑΡΔΑΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ, Πως εφτάσαμε στην 4η Αυγούστου. Θεμέλιο, 1965, σελ. 255+φωτογραφίες. [12 Ευρώ]
ΛΟΥΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Εθνικοσοσιαλισμός και ελληνισμός. Ο "Αγώνας" του Αδ. Χίτλερ και η κατάχρηση του ελληνικού ιδεώδους. Προλογικό σημείωμα: Θάνος Λίποβατς. Εκδ. Γρηγόρη, 1991, σελ. 309. Άκοπο αντίτυπο. [8,50 Ευρώ]
ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, Στα πρόθυρα του Εμφύλιου πολέμου. Κοινωνική πόλωση, Αριστερά και αστικός κόσμος στη μεταπολεμική Ελλάδα. Από τα Δεκεμβριανά στις εκλογές του 1946. Βιβλιόραμα, 2006, σελ. 706. [45 Ευρώ]
- ΜΑΓΚΛΙΒΕΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Το ζήτημα των πολεμικών επανορθώσεων για τις λεηλασίες κατά την ναζιστική κατοχή της Ελλάδος: Η περίπτωση του νομισματικού χρυσού των Εβραίων. Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος, 2009, σελ. 157. [15 Ευρώ] 
ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Θυσίαι της Ελλάδος και εγκλήματα Κατοχής κατά τα έτη 1941-1944. Φόρμιγξ, 1996, σελ. η΄+344. Φωτολιθογραφική επανέκδοση της έκδοσης του 1949. [14 Ευρώ]
- ΜΑΘΙΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΟΣ, Εικόνες Κατοχής. Φωτογραφικές μαρτυρίες από τα γερμανικά αρχεία για την ηρωική αντίσταση του ελληνικού λαού. Εκδ. Μετόπη, 1980, σελ. 270. [30 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΜΑΚΡΗΣ-ΣΤΑΪΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ, Κίτσος Μαλτέζος, ο αγαπημένος των θεών. Ωκεανίδα, 2000, σελ. 409+φωτογραφίες. [25 Ευρώ]
ΜΑΛΑΙΝΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ, 4η Αυγούστου: Πως και διατί επεβλήθη η δικτατορία του Ι. Μεταξά (Κείμενον αναθεωρημένον και συμπληρωμένον υπό του συγγραφέως). Β΄έκδοσις. Αθήναι, 1966, σελ. 170. Άκοπο αντίτυπο. [20 Ευρώ]
- ΜΑΛΑΚΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Συγκριτικοί πίνακες των ανθρωπίνων απωλειών της ελληνικής ναυτιλίας 1939–1945. Ανάτυπο. Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, 1997, σελ. 85. [15 Ευρώ] 
ΜΑΝΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Αντ/γος ε.α.), Ιερός Λόχος (1942-1945). Γ΄έκδοσις. Αθήναι, 1979, σελ. 279. [30 Ευρώ] 
ΜΑΝΕΤΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Αντ/γος ε.α.), Μαχομένη Ελλάς: Μέση Ανατολή 1942-1945. Τόμοι Α-Β. Αθήναι, 1979, σελ. 386+325. [50 Ευρώ]
- ΜΑΝΘΟΣ Ν., Ο Φαλαγγίτης ανιχνευτής Π.Χ.Ο. (Πολεμικών Χημικών Ουσιών). Έκδοσις Ε.Ο.Ν., αρ. 69. Αθήναι, 1940, σελ. 38. [20 Ευρώ]
ΜΑΝΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Παιδομάζωμα: Η αγωγή και η διδασκαλία των απαχθέντων ελληνοπαίδων. Β΄έκδοσις. Αθήναι, 1969, σελ. 316. Άκοπο αντίτυπο. [25 Ευρώ] 
ΜΑΞΙΜΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ (ΒΟΡΕΙΟΣ Σ.), Που βαδίζουμε; [Ο σημερινός πόλεμος - Δημοκρατικές ή επαναστατικές λύσεις; - Είνε αδιάσπαστο το συμμαχικό μπλοκ; - Το αντιφασιστικό μέτωπο στην Ελλάδα - Ανέκδοτο γράμμα του Έγκελς για την εθνική αυτοδιάθεση]. "Πολιτική Βιβλιοθήκη", αρ. 1. Αθήνα, 1945, σελ. 45. [20 Ευρώ]
ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Η εποποιΐα της εθνικής αντίστασης 1941-1944 (Χρονογράφηση - κριτική - αξιολόγηση). Ελληνοεκδοτική, 1997, σελ. 477. [30 Ευρώ]
- ΜΑΡΓΑΡΗΣ ΝΙΚΟΣ, Ιστορία τη Μακρονήσου. Δύο τόμοι. Εκδόσεις Δωρικός, 1982, σελ. 638+655. [70 Ευρώ]
- ΜΑΧΑΙΡΑ ΕΛΕΝΗ, Η νεολαία της 4ης Αυγούστου - Φωτογραφές. ΙΑΕΝ. Αθήνα, 1987, σελ. 216. [18 Ευρώ]
- ΜΙΝΩΤΟΣ ΣΠΥΡΟΣ, Η εποποιΐα του 1940-41: 1. Όπως τη ζήσανε και μου την αφηγήθησαν οι ηρωικοί τραυματίες όλων των μαχών. 2. Τα προ και μετά της Ναυμαχίας του Ταινάρου σημαντικά διεθνή γεγονότα. Αθήνα, 1981, σελ. 162. [17 Ευρώ] 
- ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Αγαθουπόλεως 7. Μικρές ιστορίες από την μεγάλη Κατοχή. Βιβλιοπωλείον της "Εστίας", 1991, σελ. 194. [10 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΜΠΕΪΚΟΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ, Η λαϊκή εξουσία στην Ελεύθερη Ελλάδα. Τόμοι Ι – ΙΙ. Θεμέλιο, 1979, σελ. 510+εικόνες, 508+εικόνες. [19 Ευρώ]
ΜΠΕΚΙΟΣ ΣΠΥΡΟΣ, Η πικρή γεύση της αλήθειας (Έρευνα των Αγώνων της Αντίστασης 1941-44). Προλογίζει ο Βάσος Μαθιόπουλος. Δωρικός, 1990, σελ. 638+αναδιπλ. χάρτης. [25 Ευρώ]
- ΜΠΕΡΔΕΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Αναμνήσεις ενός Ευέλπιδος (1940-1944). Παπαζήση, 1995, σελ. 304. [25 Ευρώ]
ΜΠΙΡΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ, Η εποποιΐα της εθνικής αντίστασης (1941-1944). Μια ζωντανή φωνή. Άκμων, 1960, σελ. 1116. Σκληρόδετο. [65 Ευρώ]
- ΝΕΟΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΠΟΡΕΙΑ – ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΦΩΤΙΣΜΟΥ , Για την άμυνα και την αναγέννηση του ελληνισμού. Έκδοση «Δημοκρατίας». Αθήνα, 1943, σελ. 74+1 χάρτης. [25 Ευρώ]
- ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑΣ ΠΑΝ., Πορεία θριάμβου, ανάμεσα στην ιστορία και το θρύλο. Πολεμικές σελίδες από το έπος του ’40-’41. Ιστορικές Εκδόσεις Στ. Βασιλόπουλος, 1983, σελ. 240. [12 Ευρώ] 
ΠΑΝΤΑΖΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ (ταξίαρχος ε.α.), Τα δύο "ΟΧΙ". Ελληνοϊταλικός πόλεμος - Ελληνογερμανικός πόλεμος (1940-1941). Δωδώνη, 1972, σελ. 352+φωτογραφίες+17 σχεδιαγράμματα. [35 Ευρώ]
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ Γ.Ε., Παραλειπόμενα της εθνικής αντίστασης. Αναμνήσεις από τη δράση του 50ού Συντάγματος του ΕΛΑΣ. Σύγχρονη Εποχή, 1981, σελ. 277. [18 Ευρώ]
ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, Τα παιδιά της Λύκαινας. Οι "επίγονοι" της 5ης Ρωμαϊκής Λεγεώνας κατά την διάρκεια της Κατοχής (1941-1944). Σοκόλη, 1998, σελ. 643. [17 Ευρώ]
ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ, Λαϊκό δημόσιο δίκαιο 1941-1945. Φιλιππότη, 1982, σελ. 137. [12 Ευρώ] 
- ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΣ, Η Μάχη της Ελλάδος 1940-1941. Εκδοτική Εταιρία Αθηνών. Γαλαξίας-Κεραμεικός. Αθήναι, 1966, σελ. 438+φωτογραφίες. [45 Ευρώ]
- ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, Κόκκινη φλόγα. Δοκίμιο για την εθνική αντίσταση. Θεμέλιο, 1988, σελ. 117. [3 Ευρώ]
- ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΝΙΚΟΣ, Εμπροσθοφυλακή [Αντιστασιακό μυθιστόρημα]. Σύγχρονη Εποχή, 1981, σελ. 325. [5 Ευρώ]
ΠΕΛΛΑΣ ΟΜΗΡΟΣ, Στάλαγκ VI C - Ημερολόγιο της ομηρίας. Νεφέλη, 1990, σελ. 252. [5 Ευρώ]
ΠΕΡΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ, Αφηγήσεις [Πολεμικές - Ιστορικές - Αντιστασιακές].  Εκδ. "Μυλοπόταμος". Αθήνα, 1977, σελ. 368. [15 Ευρώ]
- ΠΕΡΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ, Μπουγιουρντί … Αθήνα, 1981, σελ. 127. [7 Ευρώ]
- ΠΕΡΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ, Οι Δροσουλίτες. Μορφές νεκρών και ζωντανών αγωνιστών ηρώων και μαρτύρων της εθνικής αντίστασης 1940-1945. Αθήνα, 1979, σελ. 318. [15 Ευρώ]
ΠΙΚΡΟΣ ΓΙΩΡΓΗΣ, Το χρονικό της Μακρονήσου. Προλόγισμα: Κ. Βαλέτας. Αθήνα, 1974(;), σελ. 303. Άκοπο αντίτυπο. [25 Ευρώ]
ΡΑΧΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Ζωή και αγώνας (Προκατοχική εποχή). Σύγχρονη Εποχή, 1979, σελ. 135. [7 Ευρώ]
ΡΩΜΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Μια αθηναϊκή βεγγέρα του 1944. Ημερολόγιο από την Ελεύθερη Ορεινή Ελλάδα. Ποταμός, 2008, σελ. 237. [9 Ευρώ]  
- ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΧΑΡΗΣ, Η παιδεία στην Αντίσταση. Φιλιππότης, 1984, σελ. 157. [6,50 Ευρώ] 
ΣΑΚΚΑΤΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ, Μεραρχία Άκουι. Η σφαγή των Ιταλών στην Κεφαλονιά. Η αντίσταση. Βιβλιοπωλείον της "Εστίας", 1993, σελ. 167. [4 Ευρώ] 
ΣΙΜΟΣ ΝΙΚΟΣ, Κόντρα στις θύελλες. Ε΄έκδοση. Εκδ. οίκος "Γνώσεις", 1985, σελ. 309. [15 Ευρώ]
Ο συγγραφέας πήρε μέρος στην Εθνική Αντίσταση σα στέλεχος της ΕΠΟΝ Σπουδάζουσας. Την τριετία 1945-48 ήταν αρχισυντάκτης της βδομαδιάτικης προοδευτικής εφημερίδας "Καισαριανή". Το Φλεβάρη του 1948 εξορίστηκε στην Ικαρία. Μετά την δραπέτευσή του εντάχτηκε στον Δημοκρατικό Στρατό (συγκρότημα Σάμου). Γεύτηκε τις δοκιμασίες της Μακρονήσου, της Γιούρας κλπ. Τον Απρίλη του 1967 εκτοπίστηκε στη Γιούρα και τη Λέρο.
ΣΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Η γεωγραφική ενότης του ελληνικού μεσογειακού χώρου. Α΄ Μέρος: Η γεωφυσική ενότης. Αθήναι, 1945, σελ. 95+χάρτες+σχεδιαγράμματα. Β΄Μέρος: Η οικονομική ενότης. Αθήναι, 1946, σελ. 205+1 αναδιπλ. χάρτης. Ιδιωτική βιβλιοδεσία. [50 Ευρώ]
ΣΚΑΜΠΑΡΙΝΑΣ ΛΕΥΤΕΡΗΣ, Ο Υπασπιστής του στρατηγού Σαράφη θυμάται και γράφει. Σύγχρονη Εποχή, 2005, σελ. 293. [8 Ευρώ]
ΣΜΠΑΡΟΥΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Μελέται και αναμνήσεις εκ του Β΄Παγκοσμίου Πολέμου. Αθήναι, 1950, σελ. οστ΄+427. Με ιδιόχειρη αφιέρωση του συγγραφέα. Ιδιωτική βιβλιοδεσία. [35 Ευρώ]
- ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ, Διακήρυξη. Αθήνα. Φεβρουάριος 1946, σελ. 22. [15 Ευρώ]
ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ, Φλόγα και μνήμες. Αθήνα, 1984, σελ. 253. [10 Ευρώ]
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΟΣ (Δικηγ., τ. γεν. διευθ. Υπουργ. Δημ. Τάξεως), Η διπροσωπία του κομμουνισμού. Πρόλογος: Ναπ. Ζέρβα. Αθήναι, 1947, σελ. 95. [12 Ευρώ]
- ΣΤΑΦΥΛΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ, Γιώργος Κρικέλης. Χ.χ., σελ. 52. [8 Ευρώ]
- ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, Τρεις μορφές της Αντίστασης: Σαράφης, Καρτάλης Καραγιώργης. Φιλίστωρ, 1997, σελ. 180. [7 Ευρώ]
ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ, ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, Παπά Λόχερ απολογήσου. Δίφρος, 1984, σελ. 253. [8,50 Ευρώ]
ΤΖΑΝΝΕΤΗΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ (αντ/γος), Ταξιαρχία Ελ Αλαμέιν (Ιστορία της 1ης Ελληνικής Ταξιαρχίας Μέσης Ανατολής). Αλκαίος, 1977, σελ. 135. [20 Ευρώ]
- ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ, Ο Πρώτος - Αλέξανδρος Διάκος Υπολοχαγός Πεζικού Δωδεκανήσιος. Χ.ε., χ.χ., σελ. 55. [25 Ευρώ]
[Η ιστορία της θυσίας του γραμμένη από τον Κ. Τριανταφυλλίδη, πολεμικό ανταποκριτή 1940-1941.]
ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ, Η μάχη των ολίγων. Αθήναι, 1971, σελ. 344. [30 Ευρώ]
- ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΘΡΑΣΥΒΟΥΛΟΣ, 1944 Δεκέμβριος - Η μάχη των Αθηνών. Αθήναι, 1969, σελ. 66. [18 Ευρώ]
- ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Γνώμες και λόγοι."Αετός" Α.Ε., Αθήναι, 1946, σελ. 144. Άκοπο. [20 Ευρώ]
ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Διπλωματικά παρασκήνια 1941-1944. "Αετός" Α.Ε., Αθήναι, 1950, σελ. 271. Άκοπο αντίτυπο. [35 Ευρώ]
ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Ελληνικές ανωμαλίες στη Μέση Ανατολή. "Αετός" Α.Ε., Αθήνα, 1945, σελ. 190. Άκοπο αντίτυπο. [30 Ευρώ]
ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Λόγοι [Απρίλιος 1941 - Μάρτιος 1942]. Εκδόται Anatolia Press Company - New York, 1942, σελ. ιζ΄+120. [35 Ευρώ]
ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Ο επισιτισμός 1941-1944. Αργ. Παπαζήσης, 1946, σελ. 214. Άκοπο αντίτυπο. [17 Ευρώ]
ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, Τριετής κυβερνητική εργασία [Λόγος της 20 Φεβρουαρίου 1944]. Κάιρον. Σελ. 22. [20 Ευρώ]
- ΦΛΟΥΝΤΖΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ, Στο κολαστήριο της Μακρονήσου. Φιλιππότη, 1984, σελ. 287. [25 Ευρώ]
ΦΩΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (Αντιναύαρχος), Έκθεσις επί της δράσεως του Ναυτικού κατά τον πόλεμον 1940-1944. Τόμος Α΄: Από της προπολεμικής περιόδου μέχρι της καταλήψεως της Ελλάδος 27 Απριλίου 1941. Τόμος Β΄: Από της αποδημίας του στόλου μέχρι της απελευθερώσεως της Ελλάδος. Τυπογραφείον Π.Ν., 1953-1954, σελ. ιε΄+635+2 χάρτες, ιδ΄+557+4 χάρτες. Άκοπα αντίτυπα. [100 Ευρώ]
ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΧΙΛΕΑΣ, Οι Προστάτες (1943-1949). Παπαζήση, 1977, σελ. 336+φωτογραφίες. [15 Ευρώ]
ΧΟΥΤΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, Η εθνική αντίστασις των Ελλήνων (1941-1945). Αθήναι, 1961, σελ. 637+1 αναδιπλ. χάρτης. Άκοπο αντίτυπο. [50 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΧΡΗΣΤΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Ελληνοϊταλικός πόλεμος 1940-41. «Νέα Θέσις», 1990, σελ. 288. [15 Ευρώ]
ΧΡΙΣΤΙΔΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ, Διπλωματία του ανέφικτου. Η Ελλάδα στη Συνδιάσκεψη για την Ειρήνη στο Παρίσι, 1946. University Studio Press, 2009, σελ. 536. [14 Ευρώ]
- ΧΡΥΣΟΧΟΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Η κατοχή εν Μακεδονία.  Δημοσιεύματα της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών – Εθνική Βιβλιοθήκη. [400 Ευρώ]
Βιβλίον Α΄: Η δράσις του Κ.Κ.Ε. Θεσσαλονίκη, 1949, σελ. 175. Άκοπο αντίτυπο.
Βιβλίον Β΄: Η δράσις της βουλγαρικής προπαγάνδας. Τεύχος Α΄: 1941 και 1942. Θεσσαλονίκη, 1950, σελ. 344. Άκοπο αντίτυπο.
Βιβλίον Β΄: Η δράσις της βουλγαρικής προπαγάνδας. Τεύχος Β΄: 1943 και 1944. Θεσσαλονίκη, 1950, σελ. 418. Άκοπο αντίτυπο.
Βιβλίον Γ΄: Η δράσις της ιταλορουμανικής  προπαγάνδας. Θεσσαλονίκη, 1951, σελ. 158. Άκοπο αντίτυπο.
Βιβλίον Δ΄: Οι Βούλγαροι εν Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Τεύχος Α΄: 1941 και 1942. Θεσσαλονίκη, 1951, σελ. 286. Άκοπο αντίτυπο.
Βιβλίον Δ΄: Οι Βούλγαροι εν Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Τεύχος Β΄: 1943 και 1944. Θεσσαλονίκη, 1952, σελ. 308. Άκοπο αντίτυπο.
Σελίδες 39. [8 Ευρώ]Τεύχος 13 (Οκτώβριος 1976)
[3 Ευρώ]Σελίδες 271+χάρτες+εικόνες. [15 Ευρώ]


[15 Ευρώ]
   [14 Ευρώ]Σελ. 53. [10 Ευρώ]

Σελ. λζ΄+244. [28 Ευρώ]
Βιβλιοπωλείον της "Εστίας", 1980, σελ. 317. [8 Ευρώ]