!

!

Παρασκευή, 27 Μαΐου 2016

Τα βιβλία της Παρασκευής
Άκοπο αντίτυπο. [8 Ευρώ] Κρατημένο

[10 Ευρώ]
1997, σελ. 451. [23 Ευρώ]
2009, σελ. 415. [18 Ευρώ]
[4 Ευρώ]
[4 Ευρώ]

[8 Ευρώ] Πωλήθηκε


[6 Ευρώ] Πωλήθηκε[5 Ευρώ]
[7 Ευρώ]
Εισαγωγή, επιμέλεια, σημειώσεις: Βερονίκη Δαλακούρα. Μτφρ.: Κωστής Παππάς. Νεφέλη, 1984, σελ. 190. [15 Ευρώ] Κρατημένο


[4 Ευρώ]
[4 Ευρώ]
[7,50 Ευρώ]
Στιγμή, 1987, σελ. 69. Άκοπο αντίτυπο. [6 Ευρώ] Κρατημένο

[9,50 Ευρώ] Πωλήθηκε
[4,50 Ευρώ] Πωλήθηκε
Gutenberg, 1984, σελ. 89. Άκοπο αντίτυπο. [10 Ευρώ] ΠωλήθηκεΣελ. 181. [12 Ευρώ] Πωλήθηκε
[4 Ευρώ][4 Ευρώ]
[5,50 Ευρώ]


[5,50 Ευρώ]Δύο τόμοι. [16 Ευρώ] Πωλήθηκε1978. [5,00 Ευρώ] Πωλήθηκε1985, σελ. 210. [15 Ευρώ]


Σελ. 88. [10 Ευρώ][7 Ευρώ] Πωλήθηκε


Πύλη, 1974, σελ. 120. [15 Ευρώ] Πωλήθηκε

Casa Preventiva - Campo di Concentramento: χρονικό της ομηρίας στα ιταλικά στρατόπεδα συγκέντρωσης των Τρικάλων και της  Λάρισας, το χειμώνα του 1941-42. 


Σελ. 75. [8 Ευρώ] Πωλήθηκε

[10 Ευρώ] Πωλήθηκε[6 Ευρώ] Πωλήθηκε


[4 Ευρώ]
[4 Ευρώ]

Μτφρ.: Ηλέκτρα Αρβανίτη. [6 Ευρώ] Κρατημένο[18 Ευρώ]

Άκοπο αντίτυπο. [13 Ευρώ]Άκοπο αντίτυπο. [9 Ευρώ] Κρατημένο


[7 Ευρώ]

[Μελετήματα]. Τυπώθηκε σε 900 αντίτυπα. Σελ. 111. [15 Ευρώ]
[7 Ευρώ]


1994, σελ. 75+εικόνες. Άκοπο αντίτυπο. [10 Ευρώ]1976, σελ. 196. [12 Ευρώ]


1988, σελ. 112. [10 Ευρώ] ΠωλήθηκεΣελ. 142. [2,50 Ευρώ] Πωλήθηκε


Άκοπο αντίτυπο. [3 Ευρώ] ΠωλήθηκεΆκοπο αντίτυπο. [3 Ευρώ] Πωλήθηκε

[Συνεντεύξεις]. Ρέθυμνο, 1989, σελ. 78. [5 Ευρώ] Πωλήθηκε1980, σελ. 270. [15 Ευρώ]

Άκοπο αντίτυπο. [6 Ευρώ]
[4 Ευρώ]

[5 Ευρώ]


[6 Ευρώ]