!

!

Παρασκευή, 22 Απριλίου 2016

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΜΕ ΠΑΝΣΕΛΗΝΟ

1994. Άκοπο αντίτυπο. [14 Ευρώ]
Τεύχος 1282 (1 Δεκεμβρίου 1980). Άκοπο αντίτυπο. [12 Ευρώ] Πωλήθηκε


1985. [8 Ευρώ]

9ème édition. [15 Ευρώ]


Άκοπο αντίτυπο. [6,50 Ευρώ]
[4 Ευρώ] Κρατημένο
[6 Ευρώ] Πωλήθηκε[6 Ευρώ]
Τυπώθηκε σε 1000 αντίτυπα το 1986. [15 Ευρώ] Κρατημένο
[15 Ευρώ] Πωλήθηκε


Paris, Librairies-imprimeries réunies/Ancienne Maison Quantin, 1892. [25 Ευρώ] Πωλήθηκε


[6,50 Ευρώ] Πωλήθηκε

[5 Ευρώ]

1988. Άκοπο αντίτυπο. [10 Ευρώ]

[25 Ευρώ][10 Ευρώ] Κρατημένο


[5,50 Ευρώ]
[6 Ευρώ] Πωλήθηκε

1991. [25 Ευρώ] Πωλήθηκε
[6 Ευρώ] Πωλήθηκε
Σελ. δ΄+452. Πανόδετο. [50 Ευρώ] Πωλήθηκε
[8 Ευρώ] Πωλήθηκε

[5 Ευρώ] Πωλήθηκε

[3 Ευρώ] Κρατημένο1984. [8,50 Ευρώ]


[8 Ευρώ]

[7 Ευρώ] Πωλήθηκε
[5 Ευρώ]

Κυριακή, 3 Απριλίου 2016

ΑΦΙΞΕΙΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ

- ΑΓΓΕΛΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ, Λαογραφικά της πεδινής Θεσσαλίας και στοιχεία της ορεινής. Τόμοι Α-Β. Αθήνα, 1987, σελ. 366+574. [45 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Κρυπτοχριστιανικά κείμενα. Δημοσιεύματα της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών - Εθνική Βιβλιοθήκη, αρ. 36. Θεσσαλονίκη, 1974, σελ. 246. [30 Ευρώ] Κρατημένο
- ΑΡΓΥΡΟΥ ΦΑΝΟΥΛΑ, Top secret: Η Βρετανική κηδεμόνευση του Κυπριακού ... Πως φθάσαμε στο σχέδιο "Ανάν" ... Εκδ. Γερμανός, 2004, σελ. 271. [8 Ευρώ]
ΒΑΛΤΙΝΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ, Συναξάρι του Αντρέα Κορδοπάτη. Εξώφυλλο: Κυρ. Κατζουράκη. Κέδρος, 1972, σελ. 135. [18 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΦΙΛΩΝ, Φιλοσοφία των Μαθηματικών. Τεχνικόν Επιμελητήριον της Ελλάδος, 1971, σελ. ιστ΄+144. Άκοπο αντίτυπο. [27 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΓΚΟΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Η φόρτωσις επί του καταστρώματος. Συμβολή εις την ιστορίαν του εθιμικού ναυτικού δικαίου της Μεσογείου ιδία δε του ελληνικού [Διατριβή επί διδακτορία]. Αθήναι, 1965, σελ. ΧΧΙΙ+164. [15 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΓΟΛΟΣΟΒΚΕΡ ΙΑΚΩΒΟΣ, Μύθοι και θρύλοι για τους Τιτάνες. Μετάφραση από τα ρωσικά: Ολέγ Τσυμπένκο. Εκάτη, 2001, σελ. 383. [8 Ευρώ]
- ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΑΠ.Η Μάνη και η οθωμανική αυτοκρατορία (1453-1821). Αθήναι, 1923, σελ. 244. [50 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΔΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΑΠ., Ιστορικά δεδομένα και προβλήματα της μάχης των Θερμοπυλών. Βαγιονάκης, 1978, σελ. 194. Άκοπο αντίτυπο. [18 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΔΗΜΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Βυζαντινόν δίκαιον - Εμπορικοί νόμοι εις την αρχαίαν Ελλάδαν - Δίκαιον της Γόρτυνος - Δωδεκάδελτος. Αθήναι, χ.χ., σελ. 60. Άκοπο αντίτυπο. [10 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΔΡΟΣΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Τρεις ημέραι εν Τήνω. Β΄έκδοση. ΕΡΙΝΝΗ, 1992, σελ. 79. [2,50 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΕΝΕΠΕΚΙΔΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ, Αρχιπέλαγος 1800-1923 ['Ιμβρος, Τένεδος, Λήμνος, Λέσβος, Χίος, Σάμος, Πάτμος]. Βιβλιοπωλείον της "Εστίας", 1997, σελ. 349+εικόνες.
- ΕΝΕΠΕΚΙΔΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ, Η Ελλάδα, τα νησιά και η Μικρά Ασία του Καρόλου Κρουμπάχερ. Ωκεανίδα, 1994, σελ. 374+εικόνες. [11 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΕΞΑΡΧΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, Έλληνες ηθοποιοί. "Αναζητώντας τις ρίζες". Από τα τέλη του 18ου αιώνα μέχρι το 1899. Προλογίζει: Κ. Γεωργουσόπουλος. Δωδώνη, 1995, σελ. 274.
  ΕΞΑΡΧΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, Έλληνες ηθοποιοί. "Αναζητώντας τις ρίζες". Από τα τέλη του 18ου αιώνα μέχρι το 1899. Συμπλήρωμα του Α΄τόμου με προσθήκες και διορθώσεις. Προλογίζει: Κ. Γεωργουσόπουλος. Δωδώνη, 1997, σελ.  247. [45 Ευρώ]
ΕΞΑΡΧΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, Έλληνες ηθοποιοί. "Αναζητώντας τις ρίζες". Έτος γέννησης από 1900 μέχρι 1925. Προλογίζει: Κ. Γεωργουσόπουλος. Τόμοι Α-Β. Δωδώνη, 1996, σελ. 579. [35 Ευρώ]
- ΕΞΑΡΧΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, Έλληνες ηθοποιοί. Έτος γέννησης από 1941 μέχρι 1950. Προλογίζουν: Κ. Γεωργουσόπουλος, Β. Παπαβασιλείου. Τόμοι Α-Β. Εκδ. Γκόνη, 2009, σελ. 764. [35 Ευρώ]
ΕΞΑΡΧΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, Έλληνες ηθοποιοί. "Η γενιά μας". Έτος γέννησης από 1926 μέχρι 1940. Προλογίζει: Κ. Γεωργουσόπουλος. Τόμοι Α-Β. Δωδώνη, 2000, σελ. 800. [65 Ευρώ]
- ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, Περί της κυριάρχου εν τη δημοκρατία βουλήσεως. Η επαλήθευσις της λαϊκής κυριαρχίας εν τω πλαισίω του ισχύοντος παρ' ημίν Συντάγματος [Διατριβή]. Θεσσαλονίκη, 1966, σελ. 190. [17 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΖΗΣΗΣ ΤΙΜΟΛΕΩΝΗ ηδονή και το ύψιστον αγαθόν κατά τους προσωκρατικούς φιλοσόφους. Αθήναι, 1954, σελ. 76. Άκοπο αντίτυπο. [15 Ευρώ]
- ΘΕΟΛΟΓΟΥ ΚΩΣΤΑΣ, Χώρος και Μνήμη. Θεσσαλονίκη 15ος - 20ός αι. Από τις παραδοσιακές κοινότητες στην αστική νεοτερικότητα. University Studio Press, 2008, σελ. 301. [13 Ευρώ] Κρατημένο
- ΚΑΒΑΡΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Η ιερά βυζαντινή τέχνη. Εκλεκτά κείμενα του Φωτίου Κόντογλου. Αστήρ, 1996, σελ. 270. [18 Ευρώ] 
- ΚΑΡΑΘΑΝΑΣΗΣ ΑΘΑΝ., ΣΑΤΡΑΖΑΝΗΣ ΑΝΤ., Πρακτικά του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου της Έδεσσας (1872-1874). Δημοσιεύματα της Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών - Μακεδονική Βιβλιοθήκη, αρ. 74. Θεσσαλονίκη, 1991, σελ. 161. [15 Ευρώ]
ΚΑΣΙΜΑΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Τα συνταγματικά όρια της ιδιοκτησίας. Δοκίμιον συστηματικής θεωρήσεως. Αθήναι, 1972, σελ. 140. [10 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΚΑΣΤΟΡΙΑΔΗΣ Κ., Η αρχαία ελληνική δημοκρατία και η σημασία της για μας σήμερα. Ύψιλον, 1999, σελ. 58. [4,50 Ευρώ]
- ΚΑΣΤΟΡΙΑΔΗΣ Κ., Η «ορθολογικότητα» του καπιταλισμού. Ύψιλον, 1998, σελ. 72. [4,50 Ευρώ]
- ΚΑΨΩΜΕΝΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ, Από την ιστορία της ελληνικής γλώσσας. Η ελληνική γλώσσα από τα ελληνιστικά ως τα νεώτερα χρόνια. Η ελληνική γλώσσα στην Αίγυπτο. Θεσσαλονίκη, 1985, σελ. ιε΄+123. [6 Ευρώ]
ΚΙΟΜΟΥΡΤΖΙΑΝ ΙΕΡΕΜΙΑ ΤΣΕΛΕΜΠΙΟδοιπορικό στην Πόλη του 1680. Τροχαλία, 1992, σελ. 149. [8,50 Ευρώ] Κρατημένο
- ΚΟΝΔΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Ο Μαρξ και η αρχαία Ελλάδα. Στιγμή, 1984, σελ. 65. [3,50 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ ΦΩΤΗΣ, Αδάμαστες ψυχές. Δ΄έκδοση. Αστήρ, 1976, σελ. 368. [20 Ευρώ] Κρατημένο
- ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ ΦΩΤΗΣ, Βίος και πολιτεία του Βλάσιου Πασκάλ - Πηγή ζωής. Β΄έκδοση. Αστήρ, 1976, σελ. 200. [20 Ευρώ] Κρατημένο
- ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ ΦΩΤΗΣ, Μυστικά άνθη. Αστήρ, 1977, σελ. 342. [25 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ ΦΩΤΗΣ, Πέδρο Καζάς, Βασάντα κι άλλες ιστορίες. Αστήρ, 1967, σελ. 376. [25 Ευρώ] Κρατημένο
ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ ΦΩΤΗΣ, Το Αϊβαλί η πατρίδα μου. Β΄έκδοση. Αστήρ, 1975, σελ. 331. [25 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΚΟΝΤΟΓΛΟΥ ΦΩΤΗΣ, Φημισμένοι άντρες και λησμονημένοι. Αστήρ, 1987, σελ. 258. [20 Ευρώ] Κρατημένο
ΚΟΡΙΖΗΣ ΧΑΡΙΤΩΝΑι πολιτικαί δυνάμεις εις την Γ΄ Εθνικήν Συνέλευσιν και το Σύνταγμα της Τροιζήνος. Ανάτυπο. Αθήναι, 1975, σελ. 42. [8 Ευρώ]
ΚΟΡΟΜΗΛΑ ΜΑΡΙΑΝΝΑ, ΚΟΝΤΑΡΑΣ ΘΟΔΩΡΗΣΕρυθραία: ένας ευλογημένος μικρόκοσμος στην καρδιά της Ιωνίας. Πολιτιστική Εταιρεία «Πανόραμα», 1997, σελ. 211. [35 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ, ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΑΓΓΕΛΑ, Προστατευτικοί θεσμοί του Αστικού Δικαίου. Δικαστική συμπαράσταση, ακούσια νοσηλεία, επιμέλεια ξένων υποθέσεων. Π.Ν. Σάκκουλας, 2002, σελ. ΧΧΙΙΙ+261. [18 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΝικόλαος Α΄ ο Μυστικός (852 – 925 μ.Χ.): Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως (901-907, 912-925). Συμβολή εις την εκκλησιαστικήν και πολιτικήν ιστορίαν του α΄τετάρτου του Ι’ μ.Χ. αιώνος. Αθήναι, 1967, σελ. 221. [27 Ευρώ]
- ΚΩΣΤΑΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, Η απρόσφορη απόπειρα. Δογματική θεμελίωση και ερμηνευτική πραγμάτευση. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1997, σελ. 325. [22 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΚΩΣΤΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Η παρακαταθήκη κατά τον Αστικόν Κώδικα. Ι. Ν. Ζαχαρόπουλος, 1971, σελ. 94. [10 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣΗ νομοθεσία της αρχαίας αθηναϊκής πολιτείας. Κυρομάνος, 1999, σελ. 509. Σκληρόδετο. [17 Ευρώ]
ΛΙΑΠΗΣ ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ, Μεσαιωνικά μνημεία Ευβοίας. Αθήναι, 1971, σελ. 200+160 πίνακες. [70 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΜΑΡΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣΟ Δημοσθένης θεωρητικός του δικαίου. Δ. Τζάκα - Σ. Δελαγραμμάτικα, 1951, σελ. 32. Άκοπο αντίτυπο. [7 Ευρώ]
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ ΖΩΗΤο σπίτι του Ελευθερίου Βενιζέλου στη Χαλέπα Χανίων. Η στέγη της ζωής του. Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών & Μελετών "Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος". Χανιά, 2001, σελ. 108. [9 Ευρώ]
ΜΙΛΛΕΡ ΟΥΙΛΛΙΑΜΗ Τουρκία καταρρέουσα. Ιστορία της οθωμανικής αυτοκρατορίας από του έτους 1801 μέχρι του 1913. Δωδώνη, 1994, σελ. 704. Σκληρόδετο. [33 Ευρώ]
ΜΙΧΕΛΗΣ Π.Αισθητική θεώρηση της βυζαντινής τέχνης. Ίδρυμα Παν. και Έφης Μιχελή, 2006, σελ. κ΄+398. [14 Ευρώ]
- ΜΟΛΥΒΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ, Δικαιώματα και Θεωρίες Δικαιοσύνης (Rawls, Dworkin, Nozick, Sen). Πόλις, 2007, σελ. 486. [17 Ευρώ]
- ΜΠΟΤΣΑΡΗΣ ΝΟΤΗΣ, Τα βαλκανικά οράματα και ο ρόλος τους στην προετοιμασία της ελληνικής επανάστασης (1789-1821). Μτφρ.: Νικολέττα Καναβού. Εκδ. Λειμών, 2014, σελ. 354. [17 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΜΠΡΕΚΗΣ ΣΠΥΡΟΣ, Το 1848 στην Ελλάδα. Διατριβή. Αθήνα, 1984, σελ. 284. Άκοπο αντίτυπο. [25 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΟΥΣΠΕΝΣΚΗ ΛΕΩΝΙΔΑΗ Εικόνα. Λίγα λόγια για τη δογματική έννοιά της. Μτφρ.: Φ. Κόντογλου. Β΄έκδοση. Αστήρ, 1985, σελ. 79. [10 Ευρώ]
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ, Η ναυμαχία της Σαλαμίνος. Η αληθινή ιστορία, τα προηγηθέντα της μάχης και τα καθέκαστα. Βιβλιοπωλείον της "Εστίας", 1961, σελ. 320. Άκοπο αντίτυπο. [20 Ευρώ] Κρατημένο
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Κ.Ν.Η οργάνωση της παιδείας στους "Νόμους" του Πλάτωνα. Εκδόσεις "Νίκη". Αθήνα, 1962, σελ. 38. [7 Ευρώ]
- ΠΑΡΑΣΧΟΣ ΚΛΕΩΝ, Προβλήματα λογοτεχνίας. ΖΑΡΒΑΝΟΣ, 1964, σελ. 220. Άκοπο αντίτυπο. [15 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΠΕΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, Η ιστορία του Ιδρύματος Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Ηράκλειον Κρήτης, 1965, σελ. 200+σχεδιαγράμματα. Άκοπο αντίτυπο. [20 Ευρώ]
- ΠΕΤΡΑΚΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Ο Μέγας Αλέξανδρος. Αθήναι, 1944, σελ. 103. [15 Ευρώ]
- ΠΕΤΣΑΛΗΣ-ΔΙΟΜΗΔΗΣ Θ., Έξαρσις της γλυκειάς χώρας Κύπρου. Χρονικό του ΙΒ΄αι. Αθήναι, 1956, σελ. 48. Άκοπο αντίτυπο. [15 Ευρώ]
ΠΛΑΤΩΝΑπολογία Σωκράτους. Μτφρ.: Ιγνάτιος Σακαλής. Σημειώσεις & σχόλια: John Burnet. Βικελαία Δημοτική Βιβλιοθήκη. Ηράκλειον, 1991, σελ. 167. Άκοπο αντίτυπο. [15 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΠΡΕΒΕΛΑΚΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ, Δυό Κρητικά δράματα: Η δεύτερη εντολή - Το τρελό αίμα. Οι Εκδόσεις των Φίλων, 1974, σελ. 59. [2 Ευρώ]  
- ΡΑΖΗΣ Ν., ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ Λ., ΡΙΖΟΠΟΥΛΟΣ Α., Γιατροί του παρελθόντος με πλούσια κοινωνική και πολιτιστική δράση. Αποκλειστική χορηγία: Δήμος Αροανίας, 2006-2007, σελ. 63. [10 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΡΩΜΑΙΟΣ ΚΩΣΤΑΣ, Μικρά μελετήματα. Ελληνικά - Παράρτημα 7. ΕΜΣ. Θεσσαλονίκη, 1955, σελ. ιβ΄+356+εικόνες. [35 Ευρώ] Κρατημένο
Εκ των περιεχομένων:
Η λεγομένη ελληνική κατατομή/Ο ναός της Αλέας και η ελληνική διακοσμητική/Η κεφαλή της Τεγέας/Το αγαλματάκι της Αμπρακιάς/Ο μακεδονικός τάφος της Βεργίνας/Το κακό μάτι/Το αρχαίο μακεδονικό ανάκτορο της Παλατίτσας/Ο έφηβος του Μαραθώνα/Τα ύδατα του αρκαδικού οροπεδίου κατά την αρχαιότητα και σήμερον/Τα Δολιανά στην αρχαιότητα/Δρόμοι αμαξωτοί της αρχαίας Λακεδαίμονος/Οι Καλικάντζαροι/Τα Λυκοχάντζια του Πόντου/Ο Βουρβουριώτης κλεφτοκαπετάνιος Πανάγος Μαντάς

- ΣΑΚΕΛΛΙΩΝ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Συλλογή βιογραφιών διαφόρων Τηνίων. Προλεγόμενα, σημειώσεις, ευρετήρια, εκδοτική επιμέλεια: Δημητρίου Σοφιανού. "Αδελφότης των Τηνίων εν Αθήναις, 1994, σελ. μ΄+228. [18 Ευρώ]
ΣΕΤΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, Εύβοια - Λαϊκός πολιτισμός: Δημοτικά τραγούδια, επωδές, παραδόσεις. Εκδ. Σπανός, 1976, σελ. 352+εικόνες. [20 Ευρώ]
- ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ, Ιστορία των ελληνικών μαθηματικών. Αριθμητικά - Αι αρχαί της ελληνικής γεωμετρίας. Αθήναι, 1976, σελ. 190. [25 Ευρώ]
ΣΤΕΡΓΙΟΠΟΥΛΟΣ Κ.Οι υπεύθυνοι πολέμου κατά τους αρχαίους χρόνους. Ι. Σιδέρη, 1952, σελ. 202. Με αφιέρωση του συγγραφέα. [20 Ευρώ]
- ΣΤΟΥΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ, Ιστορία της πόλεως Ναούσης. Από της ιδρύσεως μέχρι της καταστροφής του 1822 (Κατά ανέκδοτον σχεδίασμα Δ. Πλαταρίδου). Β΄έκδοση. Εκδόσεις Συλλόγου Αποφοίτων Λαππείου Γυμνασίου Ναούσης "Αναστάσιος Μιχαήλ ο Λόγιος". Θεσσαλονίκη, 1976, σελ. 269. [25 Ευρώ]
ΣΤΟΥΡΑΪΤΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣΕλευσίνια Μυστήρια. ΙΑΜΟΣ, 1994, σελ. 201. [15 Ευρώ]
ΣΤΡΙΝΤΜΠΕΡΓΚ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣΗ καταιγίδα. Μτφρ.: Ρούλα Πατεράκη. Πλέθρον, 2000, σελ. 63. Άκοπο αντίτυπο. [7 Ευρώ]
- ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, Η Ρωσία σήμερα. Πολιτική, Οικονομία και Εξωτερικές Σχέσεις. Επιμ.: Μάνος Καραγιάννης. Παπαζήση, 2010, σελ. 240. [8,50 Ευρώ]
- ΣΥΛΛΟΓΙΚΟ, Μνημονάριον του Φώτη Κόντογλου. Τετράδια Ευθύνης, αρ. 23, 1985, σελ. 220. Άκοπο αντίτυπο. [8 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΟι γυναίκες στον αρχαίο κόσμο. Πατάκη, 2001, σελ. 555. [18 Ευρώ]
- ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ-ΚΑΣΤΑΝΙΔΟΥ ΕΛΙΣΑΒΕΤ, Οργανωμένο έγκλημα και τρομοκρατία. Σύγχρονες εξελίξεις στην ευρωπαϊκή και ελληνική έννομη τάξη. Εκδόσεις Σάκκουλα, 2005, σελ. XIV+260. [11 Ευρώ]
- ΤΕΡΕΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Γρηγόριος Παλαμάς Μεθοδολογικά. Ίνδικτος, 1999, σελ. 99. [8 Ευρώ]
- ΤΕΡΕΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, Φιλοσοφική ανθρωπολογία στο Βυζάντιο. Ελληνικά Γράμματα, 1997, σελ. 269. [18 Ευρώ] Πωλήθηκε
ΤΖΑΝΑΚΟΥ ΡΕΝΕΕκάτη, Διόνυσος, Ερμής. Περιδιάβαση σε κείμενα αρχαίων μυθογράφων. Μεταμεσονύκτιες Εκδόσεις, 1998, σελ. 253. [8 Ευρώ]
- ΤΣΑΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ, Ιωάννου Καμενιάτου στην άλωση της Θεσσαλονίκης (904 μ.Χ.). Εισαγωγή, μετάφραση, σχόλια. Αφοί Κυριακίδη, 1987, σελ. 137. [4 Ευρώ]
- ΤΣΑΤΣΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Πριν από το ξεκίνημα (Μελετήματα). "Αστήρ", 1988, σελ. 219. Άκοπο αντίτυπο. [8 Ευρώ]
- ΤΣΙΚΡΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Το μεταβιβαστικό αποτέλεσμα της εφέσεως στην πολιτική δίκη. Αντ. Ν. Σάκκουλα, 1996, σελ. 222. [8 Ευρώ]
ΤΣΙΜΠΟΥΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, Από τον Όμηρο στον Αλέξανδρο. Ελληνικά Γράμματα, 1995, σελ. 590. [24 Ευρώ]
ΤΣΙΜΠΟΥΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, Η ξένη ιστορική επιστήμη για την αρχαία Ελλάδα (Στο φως των νέων και νεότερων ερευνών). Ελληνικά Γράμματα, 1996, σελ. 392. [18 Ευρώ]
ΤΣΙΜΠΟΥΚΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, Ο Πολύβιος και η εποχή του. Καλέντης, 1990, σελ. 158. [15 Ευρώ]
ΤΣΙΡΠΑΝΛΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣΟ κυπριακός ελληνισμός της διασποράς και οι σχέσεις Κύπρου – Βατικανού (1571-1878). Αντ. Σταμούλη, 2006, σελ. 485. [19 Ευρώ]
- ΦΩΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ, Ζωή και τέχνη. Από τον πρωτόγονο κόσμο ως τη δημοκρατία της Αθήνας. Β΄έκδοση συμπληρωμένη. Μέλισσα, 1966, σελ. 564. Σκληρόδετο (χωρίς την κουβερτούρα). [30 Ευρώ]
ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (Δικηγόρος), Θέματα θαλασσίων λειών κατά την Καποδιστριακήν περίοδον (Διατριβή). Αθήναι, 1974, σελ. XV+128. [24 Ευρώ]
ΧΑΡΙΖΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Η ίδρυση και οι απαρχές λειτουργίας της Αθωνικής Πολιτείας. Αντ. Σταμούλη, 2007, σελ. 209. [12 Ευρώ]
ΧΑΤΖΗΦΩΤΗΣ Ι.Ορθοδοξία και αρχαίος ελληνισμός. Ελληνικά Γράμματα, 1998, σελ. 184. [14 Ευρώ]
ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΝΤΙΝΟΣΑνυπεράσπιστοι και υπερασπισμένοι καημοί. Παρατηρητής, 1988, σελ. 80. Άκοπο αντίτυπο. [15 Ευρώ] Πωλήθηκε
- ΨΥΧΟΠΑΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ, Εισαγωγή στην πολιτική επιστήμη. Ποταμός, 2010, σελ. 143. [9 Ευρώ]
- Γιώργος Α. Βαλταδώρος: ο ζωγράφος, ο ποιητής, ο διηγηματογράφος, ο Θεσσαλός (1897-1930) - Άπαντα. Εισαγωγή, επιμέλεια: Αντωνίου Α. Βαλταδώρου. Αθήναι, 1966, σελ. ιστ΄+439+εικόνες. [30 Ευρώ]
Περιηγήσεις στον ελληνικό χώρο. Αθήνα, 1968, σελ. 156+εικόνες. [40 Ευρώ] Πωλήθηκε
Περιεχόμενα:
ΔΡΟΥΛΙΑ Λ., Ο Spon και άλλοι ξένοι στην Αθήνα (ΙΖ΄αι.)
ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΥ ΑΙΚ., Το ταξίδι του Choiseul-Gouffier (ΙΗ΄αι.)
ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ ΕΜΜ., Δύο "Κατήγοροι του γένους": C. De Pauw (1788) και J. S. Bartholdy (1805)
ΜΟΥΛΛΑ Π., Ρομαντικοί προσκυνητές: Chateaubriand (1806) και Lamartine (1832)
ΣΑΒΒΙΔΗ Γ., Ο Μιλόρδος-ποιητής (Byron) και ο συνταγματάρχης-τοπογράφος (W. Leake)
ΑΓΓΕΛΟΥ ΑΛΚ., Ο Pouqueville και η Ελλάδα του
ΔΗΜΑΡΑ Κ., Ο Περιηγητισμός στον ελληνικό χώρο 
BASLEZ M.-FR., Πολιτική ιστορία του αρχαίου ελληνικού κόσμου. Πατάκη, 2013, σελ. 367. [12 Ευρώ] 
BOISSONNAS FR.Εικόνες της Ελλάδας. Δίγλωσση έκδοση. Ριζάρειον Ίδρυμα, 2001, σελ. 178. [80 Ευρώ] Πωλήθηκε
BORMANN KARL, Πλάτων. Καρδαμίτσα, 2006, σελ. 261. [10 Ευρώ]
BOUVIER BERTRANDΔημοτικά τραγούδια από Χειρόγραφο της Μονής των Ιβήρων. Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών, 1960, σελ. 78. Άκοπο αντίτυπο. [25 Ευρώ] Πωλήθηκε
BRYCE TREVOR, Οι Τρώες και οι γείτονές τους. Οδυσσέας, 2007, σελ. 271. [9 Ευρώ] Πωλήθηκε
- BRYSON BILL, Σαίξπηρ: Όλη η αλήθεια για τη ζωή του. Μεταίχμιο, 2009, σελ. 174. [8 Ευρώ]
COHEN ROBERTΑθηναϊκή δημοκρατία (Από τη γέννηση ως το θάνατό της). Μτφρ.: Αλέξ. Κόντος. Φιλότυπον, 2009, σελ. 295. [10 Ευρώ]
- DUDLEY DONALD, A history of Cynicism. From Diogenes to the 6th Century AD. Bristol Classical Press, 1998, p. xvi+224. [12 Ευρώ]
EASTERLING P.E., KNOX B.M.W.Ιστορία της αρχαίας ελληνικής λογοτεχνίας. Δέκατη έκδοση. Παπαδήμα, 2010, σελ. 1149. Βιβλιοδετημένο. [45 Ευρώ]
- FINLEY JOHN, Θουκυδίδης. Παπαδήμα, 1985, σελ. 402+εικόνες. Άκοπο αντίτυπο. [15 Ευρώ]
- HAMMOND N.G.L., Ήπειρος. Η γεωγραφία, τ' αρχαία ερείπια, η ιστορία και η τοπογραφία της Ηπείρου και των παρακειμένων χωρών. Μτφρ.: Αθανασίου Χρ. Γιάγκα. Τόμοι: Α-Β-Γ. Εκδόσεις "Ηπειρωτικής Βιβλιοθήκης". Αθήναι, 1971, σελ. 40+214+183+187. [70 Ευρώ] Πωλήθηκε
- HERING GUNNAR, Οικουμενικό Πατριαρχείο και ευρωπαϊκή πολιτική 1620-1638. ΜΙΕΤ, 2003, σελ. 477. Άκοπο αντίτυπο. [11 Ευρώ]
HORNBLOWER SIMONΘουκυδίδου Ιστορίαι. Τόμος Α: Βιβλία 1-3. Τόμος Β: Βιβλία 4-5.24. University Studio Press, 2006, σελ. xv+839 και xxii+748. [57 Ευρώ]
JEANMAIRE H.Διόνυσος: ιστορία της λατρείας του Βάκχου. Βιβλιοπωλείον ΚΛΕΙΩ, 1985, σελ. 636. [30 Ευρώ]
KURTZ D., BOARDMAN J.Έθιμα ταφής στον αρχαίο ελληνικό κόσμο. Καρδαμίτσα, 1994, σελ. 381. [15 Ευρώ]
LANE-FOX ROBINΟ κλασικός κόσμος. Μια επική ιστορία από τον Όμηρο στον Αδριανό. Ωκεανίδα, 2006, σελ. 928+εικόνες. Σκληρόδετο. [65 Ευρώ]
MORRIS IANΤαφικά τελετουργικά έθιμα και κοινωνική δομή στην κλασική αρχαιότητα. ΠΕΚ, 1997, σελ. xxiii+328. [10,50 Ευρώ]
THOMAS ROSALINDΓραπτός και προφορικός λόγος στην αρχαία Ελλάδα. ΠΕΚ, 2001, σελ. xvi+244. [10 Ευρώ]
THOMSON G., Αισχύλος και Αθήναι. Μελέτη γύρω από τις κοινωνικές πηγές του δράματος. Μτφρ.: Γ. Βιστάκη, Φ. Αποστολόπουλου. Ορίζοντες, 1954, σελ. 478+με΄. Βιβλιοδετημένο. [50 Ευρώ]
- TONNET HENRI, Ιστορία της νέας ελληνικής γλώσσας. Παπαδήμα, 2009, σελ. 217. [15 Ευρώ]
WINNINGTON-INGRAM R.P.Σοφοκλής: Ερμηνευτική προσέγγιση. Καρδαμίτσα, 1999, σελ. 480. [17 Ευρώ]
ZAGORIN PEREZ, Θουκυδίδης. Μια πλήρης εισαγωγή για όλους τους αναγνώστες. Ποιότητα, 2006, σελ. 303. [10,50 Ευρώ]
ZIEBART ERICHΤο αρχαίον ελληνικόν εκπαιδευτικόν σύστημα. Μτφρ.: Ευριπίδης Κωνσταντόπουλος. Αθήναι, 1936, σελ. 165. Άκοπο αντίτυπο. [30 Ευρώ]